of 4/4
Kedves Szülők és Diákok! Somogy megyében az egyetlen olyan iskola vagyunk, ahol szakiskolai, szakközépis- kolai és technikusi szinten egyaránt tanulhatók építőipari és faipari szakmák. Jól felszerelt tanműhelyek, magasan képzett tanárok, a szakma kiváló oktatói várják az egyre inkább keresetté váló építőipari és faipari szakmákat választókat. Iskolánk szorosan együtt- működik cégekkel, vállalko- zókkal, a jövő munkáltatóival. Gyakorlati hely minden szak- mában biztosított. Tájékozódjanak a lehetőségek- ről, keressék fel személyesen is iskolánkat, hogy képzési ajánlataink közül könnyebben tudjanak választani. Az Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium diáklapja Pályaválasztási különszám a 2015-16-os tanévre Sóder és Forgács A TE JÖVŐD! A TE ISKOLÁD! Részlet Agócs Attila igazgató tanévnyitó beszédéből Az előttem álló fiatalok között nem egy van, akikre már szinte családtagként tekintünk. Hiszen egy-egy befejezett tanulmányi szakasz után belekezdtek egy új- ba: leérettségiztek, szereztek egy vagy két szakmát, technikusi ok- levelet. Ők az élő bizonyítékai, hogy az Építő valóban a lehetősé- gek iskolája. Az itt megszerzett tudást a gyakorlat során olyan szintre emelhetitek, hogy mindenhol ke- resett szakmunkások lehettek majd. De nyitva az út azok előtt is, akik főiskolán, egyetemen akarnak tovább tanulni. Vidám diákévek állnak előtte- tek, sok élménnyel, izgalommal. Arra törekszünk, hogy amikor beléptek az iskolába, nyíljon ki előttetek a világ.. Iskolánk legnagyobb értékét nem a géppark, az eszközök jelentik – ezek értéke egyébként 1 milliárd forint – hanem az itt tanító 60 tanár és szakoktató. Ők a biztosítékai annak, hogy az Építő betöltse szerepét, jó és szerethető iskola legyen. Sokszor megkérdezik tőlem ismerősök, szülők, más iskolák tanárai: Milyen iskola az Építő? Ilyenkor azt válaszolom: az Építő minden ellenkező híresz- telés ellenére jó iskola. Ahogy minden szülőnek a saját gyereke a legkedvesebb, úgy számomra is egy nagyon kedves és szerethető iskola a miénk. Huszonnyolcadik éve, hogy itt dolgozom. Tanárként, igazgatóhelyettesként és most igazgatóként is részese voltam az iskolaépítésnek, az itt folyó munkának. Büszkeséggel tölt el a múl- tunk és ígéretesnek látom a jö- vőnket. Akik első tanulóink voltak, ma már a negyvenes éveiket tapossák. Mára az iskola való- ban felépítette önmagát. s A LEHETŐSÉGEK ISKOLÁJA ÉPÍTŐS NYÍLT NAP 2014. december 13. 9 óra

Sóder és Forgács - epitoipari-kap.sulinet.hu · majd. De nyitva az út azok előtt is, akik főiskolán, egyetemen akarnak tovább tanulni. Vidám diákévek állnak előtte-tek,

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Sóder és Forgács - epitoipari-kap.sulinet.hu · majd. De nyitva az út azok előtt is, akik...

 • Kedves Szlk s

  Dikok! Somogy megyben az egyetlen olyan iskola vagyunk,

  ahol szakiskolai, szakkzpis-

  kolai s technikusi szinten

  egyarnt tanulhatk ptipari

  s faipari szakmk.

  Jl felszerelt tanmhelyek,

  magasan kpzett tanrok, a

  szakma kivl oktati vrjk

  az egyre inkbb keresett vl

  ptipari s faipari szakmkat

  vlasztkat.

  Iskolnk szorosan egytt-

  mkdik cgekkel, vllalko-

  zkkal, a jv munkltatival.

  Gyakorlati hely minden szak-

  mban biztostott.

  Tjkozdjanak a lehetsgek-

  rl, keressk fel szemlyesen

  is iskolnkat, hogy kpzsi

  ajnlataink kzl knnyebben

  tudjanak vlasztani.

  Az ptipari, Faipari Szakkpz Iskola s Kollgium diklapja

  Plyavlasztsi klnszm a 2015-16-os tanvre

  Sder s Forgcs

  A TE JVD! A TE ISKOLD!

  Rszlet Agcs Attila igazgat

  tanvnyit beszdbl

  Az elttem ll fiatalok kztt

  nem egy van, akikre mr szinte

  csaldtagknt tekintnk. Hiszen

  egy-egy befejezett tanulmnyi

  szakasz utn belekezdtek egy j-

  ba: lerettsgiztek, szereztek egy

  vagy kt szakmt, technikusi ok-

  levelet. k az l bizonytkai,

  hogy az pt valban a lehets-

  gek iskolja.

  Az itt megszerzett tudst a

  gyakorlat sorn olyan szintre

  emelhetitek, hogy mindenhol ke-

  resett szakmunksok lehettek

  majd. De nyitva az t azok eltt

  is, akik fiskoln, egyetemen

  akarnak tovbb tanulni.

  Vidm dikvek llnak eltte-

  tek, sok lmnnyel, izgalommal.

  Arra treksznk, hogy amikor

  belptek az iskolba, nyljon ki

  elttetek a vilg..

  Iskolnk legnagyobb rtkt

  nem a gppark, az eszkzk

  jelentik ezek rtke egybknt

  1 millird forint hanem az itt

  tant 60 tanr s szakoktat.

  k a biztostkai annak, hogy

  az pt betltse szerept, j s

  szerethet iskola legyen.

  Sokszor megkrdezik tlem

  ismersk, szlk, ms iskolk

  tanrai: Milyen iskola az pt?

  Ilyenkor azt vlaszolom: az

  pt minden ellenkez hresz-

  tels ellenre j iskola.

  Ahogy minden szlnek a

  sajt gyereke a legkedvesebb,

  gy szmomra is egy nagyon

  kedves s szerethet iskola a

  mink. Huszonnyolcadik ve,

  hogy itt dolgozom. Tanrknt,

  igazgathelyettesknt s most

  igazgatknt is rszese voltam

  az iskolaptsnek, az itt foly

  munknak.

  Bszkesggel tlt el a ml-

  tunk s gretesnek ltom a j-

  vnket.

  Akik els tanulink voltak,

  ma mr a negyvenes veiket

  tapossk. Mra az iskola val-

  ban felptette nmagt.

  s

  A LEHETSGEK

  ISKOLJA

  PTS NYLT NAP

  2014. december 13. 9 ra

 • Milyen lehetsgeket nyjt iskolnk?

  ptszeti szakmacsoport

  magaspt technikus

  OKJ szma: 54-582-03

  faipari szakmacsoport

  faipari technikus

  OKJ szma: 54-543-02

  A szakkzpiskolai kpzs-

  ben ptipari s faipari szak-

  macsoportok kzl vlaszt-

  hatsz, s ngy v alatt rettsgi

  bizonytvnyt szerezhetsz.

  Mr ktelez lesz a szak-

  mai trgybl is rettsgit tenni,

  gy a szakkzpiskolai retts-

  gi bizonytvny szakmai vg-

  zettsget is ad.

  Vgzett szakkzpiskolsa-

  ink j esllyel jelentkezhetnek

  ptipari illetve faipari kp-

  zst nyjt fiskolkra s

  egyetemekre.

  Az rettsgizetteknek a m-

  sik tovbblpsi lehetsg a

  magaspt s faipari techni-

  kusi kpzs. A nlunk retts-

  gizettek egy v alatt vgezhe-

  tik el a magaspt vagy a fa-

  ipari technikumot, ugyanez a

  ms iskolbl rkezetteknek 2

  v.

  Aki megszerezte a techni-

  kusi bizonytvnyt is, de nem

  akar tovbb tanulni s megfe-

  lel munkahelyet sem tall, az

  egy v alatt szakmunks-

  bizonytvnyt szerezhet vala-

  melyik ptipari vagy faipari

  szakmban. Hat v utn teht

  hrom bizonytvnyod lehet,

  s eslyt adtl magadnak arra

  is, hogy ha megvltozik a gon-

  dolkodsod, j cljaid lesznek,

  akkor folytasd a tanulst s

  diplomt szerezz.

  A technikus kpzs iskolnk

  zszlshajja. Technikusaink meg-

  klnbztetett helyzet dikpolg-

  roknak szmtanak. Tanulmnyaik

  kzpvezeti lls betltsre k-

  sztenek fel. k lesznek a jv k-

  zpvezeti az ptiparban s a

  faiparban, akik nlklzhetetlen

  sszektkapocsnak szmtanak a

  szakmunks s a mrnk kztt.

  A technikusi bizonytvny plusz

  pontokat jelent az egyetemi, fis-

  kolai felvtelnl, segthet a sikeres

  tovbbtanulsban.

  Lnyegesen talakult a szakiskolai

  kpzs. Az j oktatsi trvny

  szerint a kpzsi id hrom v. A

  hrom v sorn tlagosan a tanrk

  30%-a nyjt elmleti s 70 %-a

  gyakorlati kpzst. jdonsg a rgi

  rendszerhez kpest, hogy az els

  vben ktszeresre ntt a szakmai

  elmleti rk szma, s talakult a

  kzismereti tantrgyak rendszere.

  Az ltalnos iskolban megszokott

  matematika, trtnelem, magyar,

  kmia, biolgia rk tartalmukban

  s mdszerkben is megjulnak.

  Az j tantrgycsoportok gyakorla-

  tias ismeretek rdekes, lmnysze-

  r tadsra trekednek. A gyen-

  gbb kpessg, de szorgalmas

  tanulknak is lehetnek iskolai sike-

  reik.

  SDER S FORGCS 2

  Iskolnkban hrom szakmacso-

  portban az albbi szakmkat le-

  het elsajttani.

  ptszeti szakmacsoport

  cs OKJ szma: 3458201

  fest, mzol, taptz

  OKJ szma: 34-582-04

  kmves s hidegburkol

  OKJ szma: 34-582-08

  Bdogos

  OKJ szma: 3458202

  faipari szakmacsoport

  asztalos s padlburkol

  OKJ szma: 34-543-02

  pletgpszeti szakmacsoport

  kzponti fts s gzhlzat

  rendszerszerel

  OKJ szma: 34-582-09

  A tanulk tanulmnyaik befejez-

  tvel az j Orszgos Kpzsi

  Jegyzkben meghatrozott vizs-

  gakvetelmnyeknek megfelel

  szakmunks vizsgt tesznek s

  szakkpestst szereznek.

  A szakkpz vfolyamon a

  szorgalmi idt kveten az isko-

  la ltal meghatrozott idtarta-

  m, de maximum 5 hetes szak-

  mai gyakorlaton vesznek rszt.

  Az iskola biztostja a gyakorlati

  hely megszervezst, de a tanu-

  lk krhetik magukat az ltaluk

  vlasztott munkahelyekre is,

  amennyiben az a szakmai kve-

  telmnyeknek megfelel.

  A kollgiumi elhelyezs a vros

  kollgiumaiban mindenki sz-

  mra biztostott, aki ignyli.

  SZAKKZPISKOLA S TECHNIKUM

  TECHNIKUM

  SZAKISKOLA

 • SZAKISKOLT

  VGZETTEK

  KZPISKOLJA

  LTALNOS TUDNIVALK Felvteli vizsgt az iskola nem tart. A felvtel elbrlsa az ltal-

  nos iskolai tanulmnyi eredmnyek alapjn trtnik. Jelentkezni az

  ltalnos iskolban ignyelhet tanuli jelentkezsi lapok beklds-

  vel lehet. Ha tbb szakot jell meg a tanul, akkor rangsorolva rja

  be, hogy melyik szakot rszesti elnyben, vlasztja elsknt. Jelent-

  kezsi hatrid: 2015. februr 13.

  A felvtel msik felttele a szakmra vonatkoz egszsggyi

  alkalmassg, melyet az iskola orvosa llapt meg. A felvteli eljrs

  sorn minden tanul rtestst kap az iskola orvosa ltal tartott szak-

  mai egszsggyi vizsglat idpontjrl, kvetelmnyeirl. A n-

  lunk tantott szakmk esetben a trlts hinya, a kzepes fok hal-

  lscskkens, a slyos fok ltscskkens s a szdlkenysg le-

  het kizr ok.

  Az iskola sajt, korszeren felszerelt tanmhelyeiben vagy a gaz-

  dlkod szervezetekkel kttt megllapods alapjn azok tanmhe-

  lyeiben minden felvett tanul rszre gyakorlati oktatsi munkahe-

  lyet tud biztostani.

  SDER S FORGCS 3

  HD PROGRAM

  j lehetsg a szakiskolt vg-

  zettek szmra a ktves intenzv

  rettsgire val felkszts. Eb-

  ben a kt vben a dikok csak

  kzismereti trgyakat tanulnak, a

  szakmai trgybl elrt rettsgi-

  nek a szakmunks-bizonytvnyt

  szmtjk be.

  Vrjuk teht a ms iskolkban

  szakmt szerz fiatalokat is: k-

  szljenek fel az ptben a sike-

  res rettsgi vizsgra!

  A Hd I. programba csatla-

  kozhatnak a 8. osztlyt vgzett,

  de tovbb nem tanult, vagy 9.

  osztlybl kibukott tanulk. To-

  vbblpsi lehetsgk az v

  sikeres elvgzse utn szakisko-

  lban vagy szakkzpiskolban

  val tovbbtanuls.

  A Hd II. programba a 8.

  osztlyt el nem vgzett, 15. let-

  vket betlttt tanulk kerl-

  hetnek. Az v sikeres elvgzse

  utn rsz-szakkpestst szerez-

  hetnek, vagy 9. szakiskolai v-

  folyamra kerlnek.

  NYLT NAP

  AZ PTBEN Iskolnkban a plyavlasztsi

  nylt nap 2014. december 13-n,

  szombaton, 9 rakor lesz.

  Ekkor rszletesen s egynre sza-

  bottan is tjkozdhatnak a tanu-

  lsi lehetsgekrl, bejrhatjk az

  iskolt, megtekinthetik tanmhe-

  lyeinket, s szemlyesen is meg-

  gyzdhetnek arrl, hogy az p-

  t arra trekszik, hogy valban a

  lehetsgek iskolja legyen.

  SZTNDJAS

  HINYSZAKMK Fontos tudni, hogy a hiny-

  szakmt tanulkat sztndjjal is

  tmogatjk. Termszetesen vrl

  vre vltozik azoknak a szakmk-

  nak a listja, amelyekben szak-

  emberhiny mutatkozik.

  A 2015/16-s tanvben az cs

  s a bdogos szakmkat vettk

  fel a hinyszakmk kz. Akik

  teht e kt szakma valamelyikre

  jelentkeznek, tanulmnyi eredm-

  nyktl fggen havonta 10.000.-

  Ft s 30.000.-Ft kztti sztn-

  djra szmthatnak.

 • ELRHETSGNK

  Levlcm:

  ptipari, Faipari

  Szakkpz Iskola s

  Kollgium,

  7400 Kaposvr,

  Cseri t 6.

  Telefonszm:

  82-318-213

  Fax:

  82-320-749

  E-mail cmnk: [email protected]

  Honlapunk:

  www. epitoipari-kap.sulinet.hu

  .Rszlet egy szl Mszros Jnos faipari

  mrnktanrhoz rt e-mailjbl

  Kedves Mszros Tanr r!

  Emlkszem arra a napra, amikor megkaptuk az rtestt

  az ltalnos iskola utols vben, hogy Blint felvtelt

  nyert az ptipari suliba. Tele voltam flelemmel, agg-

  dssal, hogy mi lesz Vele, hogyan tudjuk t "kzben tar-

  tani"?

  Rgsen indult Blint "ptiparis plyafutsa",de nk

  mell-mellnk lltak,s sikerlt t egyttes ervel a he-

  lyes tra terelni.

  Minden tlzs nlkl jelentem ki, hogy rk hlval

  gondolok az iskoljukra,az ottani Tanrokra. Csak a j

  hrket tudom vinni s meleg szvvel ajnlani brkinek,

  aki a gyerekt az ptipari Iskolba szeretn tanttatni,

  hogy btran tegye.

  Maradok tisztelettel: Patakfalvi Bernadett

  4 SDER S FORGCS

  Sder s Forgcs

  A kaposvri ptipari, Faipari Szakkpz Iskola s Kollgium iskolajsga

  Felels kiad: Agcs Attila igazgat

  Tanr-szerkeszt: Marczali Ferenc

  Dik-szerkeszt: Galambos Lszl

  Megjelent 2014 novemberben

  btorokat, ajtkat, ablakokat, kapukat, faburkolatokat

  a falpcsket, beptett szekrnyeket, bels trelv-

  lasztkat, galrikat. Az asztalos szakma a legintelli-

  gensebb szakmk kz sorolhat. Aki fval dolgozik,

  sohasem felejtheti el, hogy l anyagot munkl

  meg, kt egyforma tulajdonsg deszka nem kerl a

  kezbe. A nem szakszeren elksztett faanyag mg

  vek mlva is dolgozik, nem kis bosszsgot okoz-

  va ezzel a megrendelnek. Az asztalos munkja az si

  hagyomnyokat s a korszer technolgikat tvzve

  teszi szebb, bartsgosabb, hangulatosabb az em-

  beri krnyezetet.

  A clpkunyhtl

  az ebdlasztalig Az ptipari s faipari szakmk a vilg leg-

  szebb szakmi kz tartoznak. Az ptett kr-

  nyezet, a minket krlvev btorok nagy mr-

  tkben befolysoljk letnk minsgt, hogy

  hogyan rezzk magunkat a vilgban.

  Az emberisg legsibb ptanyaga a fa. A

  clpkunyhtl a kirlyi palotk tetszerkezet-

  ig a faptmnyek az csok keze munkjt di-

  csrik.

  Nhny szz vvel ezeltt az asztalosok,

  csok, kmvesek a legmegbecsltebb iparosok

  voltak. Ezekre a ktkezi szakmkra ma is

  nagy igny van. Egy kivl szakember ezekben

  a szakmkban mindig kpes llst szerezni s

  tisztes meglhetst biztostani csaldjnak.

  A fa az egyik legsibb alapanyag, amely elks-

  ri az embert egsz letn t, a blcstl a kopor-

  sig. Az asztalos szakma sokoldal ismereteket

  kvn. A faanyag j tulajdonsgain kvl ismer-

  ni kell annak htrnyait, azok kikszblsi le-

  hetsgeit, a feldolgozskor alkalmazott segd-

  anyagok egsz sort. Jrtasnak kell lenni a kzi

  szerszmok s a korszer megmunkl eszk-

  zk, gpek hasznlatban. Ismerni kell a rgi s

  j szerkezeti megoldsokat, s tudni kell azt

  megfelel formba nteni. Az asztalos kszti a

  Ills Tibor rajza

  mailto:[email protected]:[email protected]