Tecnologia Industrial II Apunts

  • View
    253

  • Download
    11

Embed Size (px)

Text of Tecnologia Industrial II Apunts

Departament de Tecnologia de l'IES Pau Casesnoves

Desenvolupament de la programaci de Tecnologia Industrial II

Curs 2008/09

ndexndex de gures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

I. MaterialsCaptol 1. Estructura i propietats dels materials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.1. Estructura atmica de la matria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.1. Composici de la matria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.2. Tipus d'elements qumics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.3. Enllaos qumics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enlla inic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enlla covalent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enlla metllic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.4. Estuctures cristallines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estructura cristallina dels metalls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Propietats dels materials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.1. Propietats mecniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Tcniques de modicaci de les propietats: aliatges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.1. Conceptes i idees prvies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.2. Diagrames de fase i regla de la palanca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.3. Diagrames isomrcs binaris: solubilitat total en estat slid i lquid. Aliatge Cu-Ni 1.3.4. Altres tipus d'aliatges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Tractaments supercials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tractaments supercials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Metallitzaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cromatge dur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5. Oxidaci i corrosi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.1. Oxidaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.2. Corrossi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6. Tcniques de protecci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6.1. Protecci catdica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . node de sacrici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Voltatge imposat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 17 17 18 19 19 19 19 20 20 21 21 22 22 23 25 25 28 28 28 28 29 29 29 29 30 30 30

41.6.2. Inhibidors de la corrosi . . . . . . . 1.6.3. Modicaci qumica de la superfcie . Cromatge . . . . . . . . . . . . . . . Fosfatatge . . . . . . . . . . . . . . . Oxidaci andica . . . . . . . . . . . 1.6.4. Recobriments no metllics . . . . . . Pintures i vernissos . . . . . . . . . . Plstics . . . . . . . . . . . . . . . . Esmalts i cermiques . . . . . . . . . 1.6.5. Recobriments metllics . . . . . . . Electrodeposci . . . . . . . . . . . . Electroforesi . . . . . . . . . . . . . . Immersi en calent . . . . . . . . . . Difusi o cementaci . . . . . . . . . Exercicis i problemes . . . . . . . . . . . . . . . . Exercici 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exercici 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ndex. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 30 31 31 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 33 33 33 35 35 37 37 37 37 38 38 39 40 41 41 41 42 44 44 45 45 46 46 47 48 48

Captol 2. Procediments d'assaig i mesura de propietats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.1. Classicaci dels assaigs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Assajos de propietats mecniques: assaigs de tracci, compressi, duresa, 2.2.1. Assajos de duresa a la ratllada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1.1. Mtode Mohs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1.2. Duresa Martens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.2. Assajos de duresa per penetraci esttica . . . . . . . . . . . . . Mtode Brinell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Duresa Vickers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Duresa Rockwell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.3. Assajos de duresa dinmics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mtode d'impacte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mtode de retrocs o de Shore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.4. Assaig de tracci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.5. Assajos de compressi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.6. Assaig de cisallament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.7. Assajos de vinclament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.8. Assaig de torsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.9. Assajos destructius dinmics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.9.1. Assajos de resistncia al xoc (resilincia) . . . . . . . . 2.3. Altres tipus d'assaigs. Assaigs tecnolgics . . . . . . . . . . . . . . . . . Prctica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Links interessants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tenacitat i fatiga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ndex

549 49 49 50 50 51 51 51 52 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Captol 3. Materials reutilitzables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.1. Introducci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Origen dels residus slids urbans . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Tractament dels residus slids urbans . . . . . . . . . . . . . . Incineraci controlada . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abocadors recuperables . . . . . . . . . . . . . . . . . Reciclatge i compostaje . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Procediments de reciclatge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.1. Reciclatge de la ferralla . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5. Riscs de la transformaci, elaboraci i abocament de materials

II. Principis de mquinesCaptol 4. Energia, potncia i rendiment de les mquines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.1. Treball i energia . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.1. Energia potencial i cintica . . . . . Energia cintica d'un cos en rotaci . 4.1.2. Energia trmica . . . . . . . . . . . . 4.2. Potncia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Potncia de rotaci . . . . . . . . . . 4.3. Rendiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rgim d'una mquina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .