Teknik Menjawab Soalan Sains Bahagian a Dan b Upsr 111201115411 Phpapp01 121029191500 Phpapp02

 • View
  40

 • Download
  12

Embed Size (px)

DESCRIPTION

topik upsr

Text of Teknik Menjawab Soalan Sains Bahagian a Dan b Upsr 111201115411 Phpapp01 121029191500 Phpapp02

 • TEKNIK MENJAWAB

 • SAINS UPSR KOD KERTAS : 018 MASA : 1 JAM

  BAHAGIAN A: 30 Soalan Objektif (30 Markah / 30 Marks) BAHAGIAN B: 4 / 5 Soalan Subjektif (20 Markah / 20 Marks)

 • FORMAT MASIH SAMA SEPERTI TAHUN LEPAS*DALAM DWIBAHASABOLEH MENJAWAB DALAM

  BAHASA INGGERISBAHASA MALAYSIAB.MALAYSIA DAN B.INGGERIS

 • SEKSYEN ASECTION A

 • PENGETAHUAN faktaistilah, pengelasan urutankaedahkonsep

  KEFAHAMAN menterjemahmentafsirekstrapolasi

  APLIKASI

 • CONTOH 1 (PENGETAHUAN :Fakta) [2002/02]Antara penyataan berikut yang manakah menerangkan mengapa belalang tidak mati walaupun kepalanya dibenamkan ke dalam air selama dua minit?ABelalang mempunyai insangBBelalang boleh hidup dalam airCBelalang bernafas melalui kulitDBelalang mempunyai liang pernafasan di abdomenJawapan:D

 • CONTOH 2 (PENGETAHUAN :Fakta) [1998/15]Seorang murid menemui sekeping papan di suatu padang rumput. Dia mengangkat papan tersebut dan mendapati rumput di bawah papan itu berwarna kuning. Mengapakah rumput itu berwarna kuning?ATidak cukup airBKurang bertumbuhCTidak menerima cahayaDKurang menerima udaraJawapan : C

 • CONTOH 3 (PENGETAHUAN :Istilah) [2001/04]Apakah yang dimaksudkan dengan bahan lutcahaya?ABahan yang tidak dapat ditembusi oleh cahayaBBahan yang dapat ditembusi oleh sebahagian cahayaCBahan yang dapat ditembusi oleh cahaya sepenuhnyaDBahan yang dapat ditembusi oleh cahaya yang sangat terangJawapan : B

 • CONTOH 4 (PENGETAHUAN :Pengelasan)[2002/15]R - Buku, Kotak tisu, Kerusi kayuS - Pasu tanah liat, Periuk tanah liat, Batu bataT - Beg kulit, Kasut kulit, Baju buluU - Belon, Getah pemadam, Tayar keretaAntara kumpulan objek berikut yang manakah dalam kumpulan yang sama?AR dan SBR dan UCS dan TDT dan UJawapan: B

 • CONTOH 5 (PENGETAHUAN :Urutan)[2002/12]Antara warna berikut yang manakah betul tentang susunan warna-warna pelangi?

  AUngu, hijau, biru, orenBUngu, hijau, kuning, merahCHijau, biru, merah, kuningDIndigo, oren, hijau, merah

 • PQRTSRajah di atas menunjukkan fasa-fasa bulan P, Q, R, S dan T. Antara berikut yang manakah fasa-fasa bulan yang betul?AP, Q, T, S, RBP, R, S, T, QCP, S, T, Q, RDP, T, R, S, Q2001 Soalan no. 8

 • KLNMK, L, M dan N dalam rajah menunjukkan fasa-fasa bulan. Antara berikut yang manakah menunjukkan urutan fasa bulan yang betul?

  AK, L, N, MBL, N, K, MCM, K, N, LDN, M, L, K1998 soalan no. 7

 • Nama-nama planet Proses kitar semula kertasProses mengawet bahan makananSiratan makananProses pertumbuhan biji benihPerkembangan dunia teknologiSOALAN URUTAN

 • CONTOH 6 (PENGETAHUAN :Kaedah)[2000/11]Sekumpulan murid ingin menyiasat tentang proses pertumbuhan sejenis tumbuhan. Antara langkah berikut yang manakah perlu dilakukan?I Mengukur ketinggian pokokll Mengira bilangan daunlll Mengira bilangan bungalV Mengukur lilitan batangAl dan lll sahajaBl, ll dan lV sahajaCll, lll dan lV sahajaDl, ll, lll dan lVJawapan: B

 • CONTOH 7 (PENGETAHUAN :Konsep)[2001/26]Apakah faktor yang menghasilkan imej seseorang kelihatan di dalam cermin satah?l Cahaya dipantulkanll Cahaya dibiaskanlll Bahagian belakang cermin legapIV Bahagian belakang cermin lutsinarAl dan lll sahajaBl dan lV sahajaCll dan lll sahajaDll dan lV sahajaJawapan : A

 • CONTOH 8 (KEFAHAMAN :Penterjemahan) [2001/16]JADUAL 1Satu penyiasatan tentang percambahan anak benih kacang hijau telah dijalankan dan keputusannya dicatatkan dalam jadual 1. Ini menunjukkan bahawa anak benih melakukan prosesApenunasanBpembiakanCpercambahanDpertumbuhan

  HariKetinggian / cm Pertama0.5 Kedua5.5 Ketiga11.5

 • CONTOH 9 (KEFAHAMAN :Pentafsiran)[2002/13]Jarak/ cmJenis permukaanRAJAH 6Rajah 6 menunjukkan jarak yang dicatatkan oleh sebuah bongkah kayu untuk berhenti apabila melalui permukaan P, Q, R dan S. Bongkah kayu itu ditolak dengan daya yang sama.Antara penyataan berikut yang manakah betul tentang P, Q, R dan S?AQ lebih kasar daripada P tetapi lebih halus daripada SBS lebih kasar daripada P tetapi lebih halus daripada RCP mempunyai permukaan yang paling halusDR lebih halus daripada P dan Q

  PQSR

 • Maklumat di atas menunjukkan empat jenis hidupan, W, X, Y dan Z yang terdapat dalam satu rantai makanan. Apakah yang kamu jangka akan berlaku jika bilangan Y ditambah dengan banyaknya dalam rantai makanan itu? W X ZABertambah Berkurang SamaBBerkurang Bertambah SamaCBerkurang Bertambah BertambahDBertambah Berkurang BertambahJawapan : DW X Y ZCONTOH 10 (KEFAHAMAN :Ektrapolasi) [2001/16]

 • CONTOH 11(APLIKASI) [2001/25]Seorang murid ingin menggantikan getah pemegang basikal dengan yang baru. Didapatinya getah pemegang itu tidak dapat dimasukkan kepada pemegang basikal itu.Antara berikut yang manakah perlu dilakukannya?APemegang basikal dipanaskan dahulu.BGetah pemegang dipanaskan di atas api.CGetah pemegang dicelup ke dalam air panas dahulu.DGetah pemegang dicelup ke dalam air sejuk dahuluJawapan : C

 • CONTOH 12(APLIKASI) [2002/23]Ketika sesat di hutan, Hanis menemui sebiji botol kaca.Bagaimanakah Hanis boleh menggunakan botol itu untuk menghantar isyarat kepada kumpulan penyelamat?AMeniup mulut botol untuk menghasilkan bunyi yang kuatBMenggunakan kaca botol untuk membuat tanda pada pokokCMengetuk botol pada batang-batang pokok untuk menghasilkan bunyiDMenggunakan botol untuk menumpukan cahaya matahari pada daun daun kering bagi menyalakannya

 • SEKSYEN BSECTION B

 • BAHAGIAN BKEMAHIRAN PROSES SAINS1. PEMERHATIAN2. INFERENS3. MERAMAL4. MENTAFSIR MAKLUMAT5. MENGAWAL PEMBOLEHUBAH

 • KRITERIA YANG DISOAL DALAM BAHAGIAN B

  KRITERIAKRITERIA1PemerhatianObservation7P.ubah dimanipulasiManipulated Variable (WTC)2InferensInference8P.ubah bergerak balasResponse Variable (WTO/WTK/WTM)3RamalanPredict9P.ubah dimalarConstant ( WTS)4CorakPattern10TujuanAim / Purpose5HubunganRelation11HipotesisHypothesis6KesimpulanConclusionJUMLAH 20 markah

 • SCIENCE QUESTIONS ANSWERING TECHNIQUEOBSERVING involves the use of our senses to identify and describe an objects properties from the findings of an experiment in the form of graph, table or quotation.Candidates need to compare all observation made and make a note.

 • SCIENCE QUESTIONS ANSWERING TECHNIQUEINFERRING An explanation or interpretation of an observation.Investigating Living Things requires more than one inference.Make certain, each inference is different with comparison made earlier.

 • SCIENCE QUESTIONS ANSWERING TECHNIQUEVARIABLE / INFORMATION MANIPULATED VARIABLEWhat to change before an experiment and usually influences results.

  RESPONDING VARIABLEWhat to measure as an end result.

  CONTROLLED VARIABLEWhat to remain the same before or after an experiment and do not state more than one.

 • SCIENCE QUESTIONS ANSWERING TECHNIQUEAIM OF THE INVESTIGATION

  Purpose of the investigationSentence structure purpose:To investigate the relationship between the manipulated variable and the responding variable. OR To investigate the effect of the manipulated variable against the responding variable

 • SCIENCE QUESTIONS ANSWERING TECHNIQUEHYPOTHESIS Making general statement about manipulated variable and responding variable relationship to explain observation or event which can be tested its validity. In other word, early expectations

  Sentence structure purpose:As more (manipulated variable), the more (responding variable) would be If (manipulated variable) is increased, (responding variable) would increase too.

 • SCIENCE QUESTIONS ANSWERING TECHNIQUECONCLUSION / SUMMARY

  Suggested sentence pattern:

  When (manipulated variable) react toward (responding variable), ..

  (responding variable) react when (manipulated variable), ..

 • SCIENCE QUESTIONS ANSWERING TECHNIQUEPREDICTION

  When predicting numbers, candidates are advised to do calculations.

  Only a single number should be presented

 • SCIENCE QUESTIONS ANSWERING TECHNIQUEPOLARISATION / PATTERN

  Digit or number changes on graphs, text or table.

  Use words such as increase, decrease or same

 • KESILAPAN

  Tidak memahami soalan.Tidak faham istilahJawapan yang kaburTidak gunakan maklumatTulisan sukar dibaca

 • Pembolehubah yang diubah-ubah oleh pengkaji atau penyiasat.

  Kata kunci: diubah, berbeza, berlainan Change, Different

  Berada di sebelah kiri jadual (data berlainan)MANIPULATED VARIABLE ( What to Change )

 • VARIABLEWTCMVPembolehubah yang boleh diubah-ubah / dikawal di awal eksperimen.Perubahannya memberi kesan kepada hasil eksperimen.

 • VARIABLEWTCMVPembolehubah yang boleh diubah-ubah / dikawal di awal eksperimen.Perubahannya memberi kesan kepada hasil eksperimen.

  Number of batteryBrightness of the bulb1Dimmer2Bright3Brightest

 • Pembolehubah yang turut berubah apabila dimanipulasikan.

  Kata kunci: dicatat, dikumpulTo study / To investigate / To find

  Berada di sebelah kanan jadual (data berlainan)

 • Pembolehubah yang sama atau tetap sepanjang eksperimen.

  Kata kunci: Tetap, Sama Same /ConstantPeringatan: Dalam sesuatu eksperimen, hanya satu pembolehubah yang dimanipulasi, satu yang akan bergerakbalas, dan yang lain semuanya dimalarkan

 • WTO(RV)VARIABLEMaklumat yang berubah apabila Pembolehubah Manipulasi berubah.Merupakan hasil / keputusan eksperimen.WTO= Keputusan eksperimen

 • WTO(RV)PEMBOLEHUBAHMaklumat yang berubah apabila Pembolehubah Manipulasi berubah.Merupakan hasil / keputusan eksperimen.WT