of 12 /12
03 | 2015 Uponor Smatrix Move SE SNABBGUIDE

Uponor qg smatrix move se 1068133 032015 90482

Embed Size (px)

DESCRIPTION

https://www.uponor.se/~/media/countryspecific/sweden/download-centre/current/underfloor_heating/smatrix/uponor_qg_smatrix_move_se_1068133_032015_90482.pdf?version=1

Text of Uponor qg smatrix move se 1068133 032015 90482

 • 03 | 2015

  Uponor Smatrix MoveS E S N A B B G U I D E

 • SNABBGU IDE

  2 U P O N O R S M AT R I X M O V E S N A B B G U I D E

  03 | 2015

  Uponor Smatrix Move PLUSU K Q U I C K G U I D E

  https://www.uponor.se/vvs/smatrix/downloads.aspx

  UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  Innehllsfrteckning

  Uponor Smatrix Move komponenter ............................2Systemexempel .................................................................2

  Upphovsrtt och friskrivning .......................................3

  Frord ..........................................................................4Skerhetsfreskrifter .........................................................4Avfallshantering (Elavfall) .................................................4

  Snabbguide ...................................................................5Installation ........................................................................6Stll in systemet ................................................................7Driftlge ............................................................................8Vrme- och kylkurva .........................................................9Fabriksterstllning ...........................................................9

  Tekniska data ..............................................................10

  Uponor Smatrix Move komponenter

  Ett Uponor Smatrix Move system kan best av en kombination av fljande komponenter:

  Uponor Smatrix Move Controller H X-157 Trd (reglercentral)

  Uponor Smatrix Sensor Outdoor S-1XX (utomhusgivare)

  Uponor Smatrix Move Sensor Supply/Return S-152 (givare fram-/returledningstemperatur)

  Systemexempel

 • SNABBGU IDE

  3U P O N O R S M AT R I X M O V E S N A B B G U I D E

  UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  Upphovsrtt och friskrivning

  Uponor har utarbetat denna installations- och bruksanvisning och allt innehll i den uteslutande fr informationsndml. Innehllet i anvisningen (inklusive diagram, logotyper, ikoner, text och bilder) omfattas av upphovsrtt och skyddas av upphovsrttslagar och frdragsbestmmelser som gller i hela vrlden. Genom att anvnda anvisningen frbinder du dig att flja alla gllande upphovsrttslagar. Om du frndrar ngot av innehllet i anvisningen eller anvnder den fr annat ndaml gr du intrng p Uponors upphovsrtt, varumrke och andra immateriella rttigheter.

  Utgngspunkten fr anvisningen r att alla skerhetstgrder har vidtagits till fullo, och dessutom att Uponor Smatrix Move med alla dess komponenter, ssom det beskrivs i anvisningen:

  vljs ut, projekteras, installeras och driftstts av behriga och sakkunniga projektrer och installatrer med iakttagande av gllande (vid installationstidpunkten) installationsanvisningar frn Uponor och ven av alla tillmpliga bygg- och installationsnormer och andra krav och riktlinjer,

  inte (tillflligt eller varaktigt) utstts fr temperaturer, tryck och/eller elektriska spnningar som verskrider de grnsvrden som anges p produkterna eller i anvisningar som tillhandahlls av Uponor,

  blir kvar p den plats dr det ursprungligen installerades och inte repareras, byts ut eller frndras utan fregende skriftligt medgivande frn Uponor,

  ansluts till dricksvattensystem eller kompatibla rrlednings-, vrme- och/eller kylsystem som har godknts eller specificerats av Uponor,

  inte ansluts till eller anvnds tillsammans med produkter, delar eller komponenter som inte har godknts eller specificerats av Uponor och

  inte uppvisar tecken p verkan, skadegrelse, otillrckligt underhll, felaktig frvaring, vrdslshet eller olycksfall fre installation och driftsttning.

  Uponor har anstrngt sig fr att skerstlla att anvisningen r korrekt, men Uponor kan inte garantera att all den information som lmnas hri r korrekt. Uponor frbehller sig rtten att ndra de specifikationer och funktioner som beskrivs i anvisningen och att avbryta tillverkningen av Uponor Smatrix Move utan fregende meddelande eller frpliktelse. Anvisningen tillhandahlls i befintligt skick utan ngon form av uttryckliga eller underfrstdda garantier. Informationen ska verifieras sjlvstndigt innan den anvnds.

  I den utstrckning som lagen medger friskriver sig Uponor frn alla uttryckliga eller underfrstdda garantitaganden, inbegripet men ej begrnsat till underfrstdda utfstelser om sljbarhet, lmplighet fr visst ndaml och frnvaro av vertrdelser.

  Denna friskrivning avser men r inte begrnsad till anvisningens vederhftighet, tillfrlitlighet och felfrihet.

  Uponor ptar sig under inga frhllanden ngot skadestndsansvar fr indirekta, speciella eller tillflliga skador eller fr frluster eller fljdskador som orsakats av att innehllet eller informationen i anvisningen utnyttjats eller inte har kunnat utnyttjas, ej heller fr ansprk som avser fel, frbiseenden eller andra felaktigheter i anvisningen, ven om Uponor har uppmrksammats p mjligheten till sdana skador.

  Denna friskrivning och andra bestmmelser i anvisningen begrnsar inte konsumentens lagstadgade rttigheter.

 • SNABBGU IDE

  4 U P O N O R S M AT R I X M O V E S N A B B G U I D E

  UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  Det hr r en snabbstartguide som kan anvndas som minneslista av erfarna installatrer. Vi vill starkt rekommendera dig att lsa igenom hela handboken innan du installerar reglersystemet.

  Skerhetsfreskrifter

  Varningar som anvnds i anvisningen

  Fljande symboler anvnds i anvisningen som en indikation p speciella frsiktighetstgrder vid installation och anvndning av Uponor-utrustning:

  Varning!Risk fr skador. Om varningen inte tlyds kan personer eller komponenter skadas.

  Frsiktigt!Om frsiktighet inte visas kan funktionsfel uppst.

  Skerhetstgrder

  Genomfr fljande tgrder vid installation och anvndning av all slags Uponor-utrustning:

  Ls och flj anvisningarna i installations- och bruksanvisningen.

  Installationen mste utfras av behrig person i enlighet med gllande bestmmelser.

  Det r inte tilltet att gra frndringar eller modifieringar som inte beskrivs i anvisningen.

  All strmtillfrsel mste vara frnslagen innan ledningsarbeten pbrjas.

  Anvnd inte vatten fr att rengra Uponor-komponenter.

  Utstt inte Uponor-komponenterna fr brnnbara ngor eller gaser.

  Vi ptar oss inget ansvar fr skador eller driftstopp som orsakas av att dessa freskrifter inte fljs!

  Ntspnning

  Varning!Uponor-systemet drivs med elstrm 230 V AC, 50 Hz. Sl omedelbart ifrn spnningen vid ndsituationer.

  Tekniska frutsttningar

  Frsiktigt!Undvik strningar genom att separera installations- och datakablar frn ntkablar med hgre spnning n 50 V.

  Avfallshantering (Elavfall)

  OBS!Tillmpligt i Europeiska Unionen och andra europeiska lnder med tskilda tervinningssystem.

  Det hr symbolen p produkten eller i dokumentationen betyder att den inte fr kastas tillsammans med hushllsavfall vid slutet

  av sin livstid. Fr att frhindra eventuella skador p milj eller mnniskors hlsa frn okontrollerad avfallshantering, skall denna produkt separeras frn andra typer av avfall och tervinnas fr att frmja hllbar tervinning av materiella resurser.

  Hushllsanvndare br kontakta den terfrsljare som slt produkten eller sin kommun fr vidare information om var och hur de kan lmna in produkten fr miljvnlig tervinning.

  Fretagsanvndare br kontakta sin leverantr och kontrollera villkoren i kpekontraktet. Denna produkt fr inte blandas med annat kommersiellt avfall.

  Frord

 • SNABBGU IDE

  5U P O N O R S M AT R I X M O V E S N A B B G U I D E

  UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  Snabbguide

  OBS!Det hr r en snabbstartguide som kan anvndas som minneslista av erfarna installatrer. Vi vill starkt rekommendera dig att lsa igenom hela handboken innan du installerar reglersystemet.

  Varning!Elektrisk installation och service innanfr skyddskpor dr spnningar p 230 V AC finns, mste utfras under verinseende av en behrig elektriker.

  *) Anslut antingen COLD eller PUMP P2 (sekundr vrme/kyla-krets) till anslutningarna.

  **) Vlj en av ingngarna (omkoppling vrme/kyla, styrsignal fr pump, eller tappvarmvattentermostat) och stll in parameter 11 Val av trdbunden ingng 1, eller parameter 12 Val av trdbunden ingng 2, till lmpligt vrde. Tillvalet vrme/kyla kan endast anvndas i system utan en registrerad trdls termostat.

  ***) Anslutning fr temperaturbegrnsning (tillval), frsedd med en bygling frn fabrik. Avlgsna byglingen om temperaturbegrnsning ska anvndas med PUMP P1.

  230 V AC50 Hz

  POWER

  N

  PUMP P1

  PUMP P2 *

  OUTSIDE

  WATER RETURN

  In1/In2 ** In1/In2 **

  WATER IN

  SENSORS

  SE

  NS

  OR

  S

  HE

  ATC

  OLD

  *

  NL

  2

  4

  In2

  In1

  In1 In2

  L

  N

  L

  N

  L

  Ope

  n

  Com

  mon

  Clo

  se

  CONTACTTher ***

  In1/In2 **

  ACTUATOR 230 V

  230 V 50 Hz

  230 V 50 Hz

  230 V 50 Hz

  230 V 50 Hz

 • SNABBGU IDE

  6 U P O N O R S M AT R I X M O V E S N A B B G U I D E

  UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  A B

  C D E F

  145

  mm

  Installation

  Frsiktigt!Frsk inte ansluta Uponor Smatrix Base termostater till reglercentralen. De r inte kompatibla och kan skadas.

  A. Fst reglercentralen mot vggen med skruv och plugg.

  Om reglercentralen installeras inuti ett metallskp, mste antennen placeras p utsidan av skpet.

  B. Anslut annan utrustning ssom styrdon, cirkulationspumpar, temperaturgivare etc. och fst dem med kabelklamrar.

  C. Kontrollera att ledningsdragningen r komplett och korrekt utfrd:

  Styrdon Reglage vrme/kyla Cirkulationspump Temperatur givare

  D. Se till att 230 V AC-facket p reglercentralen r stngt och att fstskruven r tdragen.

  E. Anslut ntkabeln till ett uttag med 230 V AC, eller om lokala omstndigheter s krver, till en kopplingsdosa.

  F. Stll in systemet (se nsta sida)

 • SNABBGU IDE

  7U P O N O R S M AT R I X M O V E S N A B B G U I D E

  UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  Stll in systemet

  ndra parameterinstllningarna fr att stlla in systemet.

  13

  14

  C

  12

  15 11

  16

  C

  10

  17

  1 2 3 4 5 6 7

  9

  18 8

  19

  C

  7

  20 6

  21 5

  22 4

  23 3

  24 2

  0h

  0h

  1

  1

  0h

  0h 2 10 12 14 16 18 20

  C

  P

  C

  AUTO

  22 244 6 8

  1 2

  3

  4

  5 6

  24 24

  10 s

  OBS!Vissa instllningar fr systemparametrar r endast tillgngliga under de frsta 4 timmarna efter strmsttning. Detta r fr att frhindra att misstag grs efter installation. Om symbolen fr lst systemparameter visas, mste ntspnningen till reglercentralen kopplas ur och sedan kopplas in igen fr att kunna ndra dessa parametrar. Inga instllningar frloras om ntspnningen kopplas ur eller efter ett strmavbrott.

  De instllningar som r tillgngliga i driftlge kan alltid ndras och lses ej.

  Fr att stlla in systemparametrar:

  1. Tryck p knappen OK och hll kvar i ca. 10 sekunder.

  2. Instllningssymbolen visas i vre vnstra hrnet av displayen, och texten Hot type, Cld type, eller rEv type (beroende p aktuellt driftlge) visas.

  3. Anvnd knapparna < eller > fr att hitta en parameter (se lista nedan) och tryck p OK.

  Vissa av dessa parametrar krver att de aktiveras av andra parametrar.

  Meny Display Beskrivning

  0 type Typ av installation (vrme och/eller kyla)

  1 Cur Vrmekurva

  Se sida 9 fr mer information och ett diagram

  2 Hi Max framledningstemperatur (vrmelge)

  3 Lo Min framledningstemperatur (vrmelge)

  1 Cur Kylkurva

  Se sida 9 fr mer information och ett diagram

  2 Hi Max framledningstemperatur (kyllge)

  3 Lo Min framledningstemperatur (kyllge)

  4 InSt Typ av system (hydraulisk installation)

  5 th Anvnds inte av Move

  6 tHty Anvnds inte av Move

  7 BGAP Boost-funktion om skillnaden mellan fram- och returledningstemperaturer r fr stor

  8 trF1 Anvnds inte av Move

 • SNABBGU IDE

  8 U P O N O R S M AT R I X M O V E S N A B B G U I D E

  UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  Meny Display Beskrivning

  9 trF2 Anvnds inte av Move

  10 tr1o Anvnds inte av Move

  11 in1 Trdbunden ingng 1, vlj funktion

  12 in2 Trdbunden ingng 2, vlj funktion

  13 OUSE Val av utomhusgivare (installerad/trdls/trdbunden/etc.)

  14 OUt Utomhustemperatur, fast vrde om utomhusgivare inte r installerad

  15 ourF Anvnds inte av Move

  16 C Enhet fr temperatur

  17 00:00 Tidvisning (AM/PM/24H)

  18 GriP Ventil- och pumpmotion

  19 PUMP Frdrjning av pumpstart sedan blandningsventilen har stngts

  20 ctrl Manuell styrning av styrdonet

  21 PrH Program fr frvrmning av golv/avjmningsmassa

  22 dry Program fr torkning av golv/avjmningsmassa

  23 ALL Fabriksterstllning

  Tryck p knappen OK och hll kvar i ca. 5 sekunder

  24 End Lmna instllningar fr systemparametrar

  4. Anvnd knapparna - eller + fr att ndra parametrar.

  5. Anvnd knapparna < eller > fr att hitta parameter 24 (End) Lmna instllningar fr systemparametrar.

  6. Tryck p knappen OK fr att lmna instllningar fr systemparametrar.

  Driftlge

  Under normal drift r reglercentralen i driftlge.

  I driftlge kan olika driftlgen vljas, ven tid, datum och schemalagt program kan vljas.

  0h 2 10 12 14 16 18 20

  C C

  AUTO

  22 244 6 8

  P

  Anvnd knapparna < eller > fr att ndra driftlge. En ruta visar vilket driftlge som har valts.

  Tillgngliga driftlgen och instllningar i driftlge r fljande.

  Ikon Driftlge

  Semesterlge

  Komfortlge

  Automatiskt lge (standardinstllning)

  Stller in driftlge enligt schemalagt program

  ECO-lge

  Stopplge

  Instllningar fr tid och datum

  Meny fr schemalagda program

  Lge vrme/kyla (endast tillgngligt om kyla r aktiverat)

  Det hr lget krver att systemparameter 0 Typ av installation r instlld p rEv, men dljs om systemparameter 11 eller 12 r instlld p HC.

  Cirkulationspump

  Om en cirkulationspump r ansluten till systemet, kommer den att g oavbrutet (utgngslge) under normal drift.

  Fr att ndra denna instllning, g till systemparameter 19 (PUMP) Frdrjning av pumpstart, p reglercentralen.

  Se avsnitt Stll in system fr mer information.

  Move reglercentral kan ta emot en behovssignal frn pump till en av de trdbundna ingngarna (ingng 1 eller 2, parameter 11 eller 12 instlld p C_b) frn en annan reglercentral i systemet, och startar eller stoppar d cirkulationspumpen ansluten till P1.

 • SNABBGU IDE

  9U P O N O R S M AT R I X M O V E S N A B B G U I D E

  UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  Vrme- och kylkurva

  Vrme- och kylkurvorna fr Uponor Smatrix Move reglercentral visas i diagrammet nedan. Diagrammet visar den berknade framledningstemperaturen fr varje kurva vid olika utomhustemperaturer. Reglercentralen anvnder den valda kurvan fr att styra blandarventilen, vilken i sin tur justerar framledningstemperaturen till systemet.

  80

  70

  60

  50

  40

  30

  20

  1036 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -200

  0,2

  0,4

  0,60,70,8

  1

  1,2

  1,522,533,544,55

  Framledningstemperatur

  Utomhustemperatur

  Valet av kurva beror p en kombination av olika faktorer, ssom hur vlisolerat huset r, geografiskt lge, typ av vrme-/kylsystem etc.

  Exempel:

  Ett dligt isolerat hus som vrms med vrmeelement krver en brantare kurva n ett likvrdigt hus utrustat med golvvrme.

  Kurvorna i diagrammet begrnsas ven av max- och minparametrar som stlls in i systemet (markerade med tjockare linjer i diagrammet).

  Fr att ndra vrme- och/eller kylkurva:

  1. Tryck p OK och hll kvar i ca. 10 sekunder fr att g till menyn fr systemparametrar.

  2. Instllningssymbolen visas i vre vnstra hrnet av displayen, och texten Hot type, Cld type, or rEv type (beroende p aktuellt driftlge) visas.

  3. Anvnd knapparna < eller > fr att hitta parameter 1 (Cur) Vrmekurva, eller 1 (Cur) Kylkurva. De skiljs t med hjlp av att symbolen fr vrme eller kyla visas.

  Vrmekurva: Frinstllning: 0,7 Instllningsomrde: 0,1 5 , i steg om 0,1

  Kylkurva: Frinstllning: 0,4 Instllningsomrde: 0,1 5 , i steg om 0,1

  4. Anvnd knapparna - eller + fr att ndra parametrar.

  5. Tryck p knappen OK p reglercentralen fr att bekrfta ndringen och tervnda till instllningarna fr systemparametrar.

  6. Repetera steg 3 till 5 fr att ndra de vriga instllningarna fr kurvor om s behvs.

  Fabriksterstllning

  Fr att gra en fabriksterstllning, g till systemparameter 23 (ALL) Fabriksterstllning, p reglercentralen.

  Tryck p OK och hll kvar i ca. 5 sekunder tills reglercentralen startar om.

  Se avsnitt Stll in system fr mer information.

 • SNABBGU IDE

  10 U P O N O R S M AT R I X M O V E S N A B B G U I D E

  UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  Tekniska dataAllmnt

  IP IP30 (IP: kapslingsklass fr produktens aktiva delar och skydd mot vatten)

  Hgsta relativa fuktighet i omgivningsluften max 85 % vid 20 C

  Reglercentral

  CE-mrkning

  Lgspnningsprovning EN 60730-1* och EN 60730-2-1**

  EMC-provning (elektromagnetisk kompatibilitet) EN 60730-1

  Strmfrsrjning 230 V AC +10/-15 %, 50 Hz

  Drifttemperatur 0 C +50 C

  Frvaringstemperatur -20 C +70 C

  Max effektfrbrukning 75 W

  Pump 1 utgng 230 V AC +10/-15 %, 250 V AC 5 A max (L, N, PE)

  Vrmeutgng 230 V AC +10/-15 %, 250 V AC 5 A max (L, N, PE)

  Kyla/pump 2 utgng 230 V AC +10/-15 %, 250 V AC 5 A max (L, N, PE)

  3-vgsstyrning 2 TRIACS => 75 W max

  Ventilutgng 230 V AC 10 %

  Ntanslutning 1 m kabel med eurokontakt

  Anslutningar Max 4,0 mm2 solid, eller 2,5 mm2 flexibel med hylsa

  *) EN 60730-1 Automatiska elektriska styr- och reglerdon fr hushllsbruk - Del 1: Allmnna fordringar

  **) EN 60730-2-1 Automatiska elektriska styr- och reglerdon fr hushllsbruk - Del 2-1: Srskilda fordringar p styr- och reglerdon fr elektriska hushllsapparater

  0682Kan anvndas i hela Europa

  verensstmmelsefrklaring:Vi frklarar hrmed under eget ansvar att de produkter som behandlas i denna anvisning uppfyller alla de vsentliga krav som framgr av direktiv 1999/5/EG frn mars 1999.

 • SNABBGU IDE

  11U P O N O R S M AT R I X M O V E S N A B B G U I D E

  UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

 • Uponor AB; Uponor VVS www.uponor.se

  Uponor frbehller sig rtten att utan fregende meddelande ndra specifikationerna fr ingende komponenter enligt vr policy om stndig frbttring och utveckling.10

  6813

  3 0

  3_20

  15_S

  E

  Pro

  duct

  ion:

  Upo

  nor A

  B; V

  irsbo

  , Sw

  eden

  Uponor Smatrix Move komponenterSystemexempel

  Upphovsrtt och friskrivningFrordSkerhetsfreskrifterAvfallshantering (Elavfall)

  SnabbguideInstallationStll in systemetDriftlgeVrme- och kylkurvaFabriksterstllning

  Tekniska data