Yüzde yöneti̇mi̇ i̇le anali̇z ( di̇key anali̇zi̇ ) slay gösterisi

 • View
  421

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Yüzde yöneti̇mi̇ i̇le anali̇z ( di̇key anali̇zi̇ ) slay gösterisi

 • YZDE YNETM LE ANALZ ( DKEY ANALZ ) VEELM YZDELER ANALZ (TREND ANALZ)T.Finansman Mustafa Erba G 1013.10045

 • BLM 1: YZDE YETM LE ANALZ

  Yzde ynetimi ile analiz tekniinde; finansal tablolarda yer alan her kalem ayn tabloda yer alan belirli bir kaleme veya toplam ksmna oranlamakta ve bulunan yzdelere gre ifade edilmektedir.

 • rnein; bilanolarn yzde yntemi ile analizinde , bilano toplam100 kabul edilerek her bir kalemin toplama oran hesaplanacaktr. Ayrca her hesabn kend gruplar iindeki oranda hesaplanmaktadr.Gelir tablosunun yzde yntemi ile analizinde Net Satlar 100 kabul edilmekte ve gelir tablosu hesaplar Net satlara oran hesaplanmaktadr.

 • Yzde ynetimi ile analizin amacMali tablolarn yzde yntemi ile analiizinin amac; iletmenin sreklilii ierisinde bilano kalemlerinin yllar itibariyle ekonomik yap iindeki paylarnn deiimini ve gelir tablosu hesaplarnn net sat haslatnda yllar itibariyle gelir ve gider deiimlerini belirleyerek iletme ve finansan politikalarnn etkinliini saptamaktr.

 • Yzde yntemi ile analizin stnlkleriYzde ynteminin dier analiz tekniklerine gre iki nemli stnl bulunmaktadr;1 dier analiz teknikleri, bilano kalemlerinin toplam iindeki greli nemlerini gstermedikleri halde, bu metod her bir kalemin toplam iindeki greli nemini belirtmektedir.

 • 2 bilano hesaplarndaki deiiklikleri rakamsal olarak gsterilidi takdirde, ayn sektrdeki iletmeler arasnda anlaml karlatrmalar yapmaya olanak yoktur. Buna karlk bilanolarn ortak bir lye indirgenerek, yzdelerle ifade edilmesi halinde,ayn sektrdeki iletmelern karlatrma sonular daha salkl olacaktr.

 • Yzde analiz statik analiz iin kullanlabilecei gibi dinamik analiz arac olarakda kullanlabilir.dinamik analiz arac olarak kullanld takdirde, farkl tarihlerde dzenlenmi bilano/gelir tablolar yzdelerle ifade edildikten sonra karlatrlr ve inceleme dnemindeki geliim tespit edilir.

 • Bilanolarn yzde analiziBu analiz tekniinde bilano toplam 100 kabul edilerek her bir hesabn toplama oran gsterilir. Ayrca daha ayrntl bir inceleme iin,bilanolarn ara toplam 100 kabul edilerek,her bir hesabn bilano blm toplam iindeki yzdesi hesaplanr.

 • Bilano yzdelerinin hesaplanmas :( Bilano grup hesaplarnn deeri / bilano grup toplam ) * 100(Kasa / dnen varlklar toplam ) * 100Bilano hesaplarnn deeri/ aktif (pasif) toplam ) *100

 • Bilanolarn yzde analizi ve yorumuYze indirgenmi tablolar hazrladktan sonra , her kalemin gerek grup toplam , gerekse genel toplam iindeki arlnn uygun olup olmad incelenerek analiz yaplmaktadr.Hesaplanan ydelerin deerlendirilmesi yaplrken , karlatrmalar gemi dnem verileri, planlanan veriler ve rakip iletmelerin verileri ile yaplabilir.Gemi dnemin verileri ile karlatrmada, hesaplanan yzdeler, gemi dnemin benzer yzdeleri ile karlatrlmakta ve ortaya kan deiiklikler incelenerek iletmenin gelime yn analiz edilmektedir.

 • Gelir tablosunun yzde analiziGelir tablolarn yzde yntemine gre analizinde , net satlar 100 olarak kabul edilmekte ve dier hesaplar net satlara oranlanmaktadr.Gelir tablosu yzdelerinin hesaplanmas =(gelir tablosu hesaplarnn deeri / net satlar )* 100

 • BLM 2: ELM YZDELER ANALZ(TREND ANALZ )Eilim yzdeleri, belirli tarihler veya dnemler arasnda bilano kalemlerindeki art ve azallar ve bu deiikliklerin greli nemini aka ortaya koyarak dinamik bir analiz yaplmasna olanak salar. Bu analizin uygulanabilmesi iin birbirini izleyen en az 2 dnem bilgisine ihtiya olmakla birlikte dnem says arttka bu teknikle daha doru sonular elde edilir. Eilim yzdeleri analiz teknii uygulamasnda 2 yntem kullanlr;

 • Baz yl yntemi: lk yl rakamlar 100 kabul edilerek sonraki yl rakamlarnn bu yla gre bykl hesaplanr. Yntemden beklenen yararn elde edilebilmesi iin, baz olarak seilen yln iletme faaliyetleri asndan normal saylabilecek bir yl olmas gerekir. Bir nceki yl yntemi: Bu yntemde her zaman bir nceki yl rakamlar 100 kabul edilerek izleyen yln bykl hesaplanr

 • Eilim Yzdeleri Hesaplamas

  2009

  2010

  Eilim Yzdeleri

  2009=100

  2010 (Cari yl rakam/Baz yl rakam)*100

  Hazr Deerler

  100.000

  150.000

  100

  (150.000/100.000)*100= 150

  Ticari Alacaklar

  200.000

  120.000

  100

  (120.000/200.000)*100= 60

 • YorumlamaDier analiz tekniklerinde olduu gibi birbiriyle ilikili olan hesaplar veya hesap gruplar birlikte yorumlanmaldr. Ayrca hesaplana deerler genel ekonomik gstergeler, bte hedefleri, benzer iletme bilgileri, sektrdeki geliimle de karlatrarak yorumlanmaldr. Ayrca enflasyonun etkisi de gz nnde bulundurulmaldr.

 • DNEN VARLIKLAR-K.V.Y.K.LARIN ELM YZDELERletme 2006 ylnda likidite olarak ve K.V.Y.K.larn demede sknt ekebilir. Dier yllarda ise dnen varlklarn art eilimi K.V.Y.K.lara gre daha fazla olduundan byle bir durum szkonusu deildir. letme 2007-2010 dneminde rahatlkla borlarn karlayabilir durumdadr.

  Sayfa1

  KAYA A..NN KARILATIRMALI BLANOLARIKAYA KARILATIRMALI GELR TABLOLARI

  BLANO KALEMLER200720082009ARTI VE AZALILARGELR TABLOSU KALEMLER200720082009ARTI VE AZALILAR

  2007-20082007-20092007-20082008-2009

  TL%TL%TL%TL%

  AKTFBRT SATILAR4,500,0005,200,0006,125,000700,00016925,00018

  DNEN VARLIKLARSATI NDRMLER (-)-500,000-200,000-125,000300,000-6075,000-38

  Hazr Deerler500,000575,000550,00075,0001550,00010NET SATILAR4,000,0005,000,0006,000,0001,000,000251,000,00020

  Menkul Kymetler250,000450,000550,000200,00080300,000120SATILAN MALIN MALYET (-)-2,000,000-2,900,000-3,445,000-900,00045-545,00019

  Ticari Alacaklar550,000700,000500,000150,00027-50,000-9BRT SATI KARI2,000,0002,100,0002,555,000100,0005455,00022

  Stoklar530,000650,000770,000120,00022240,00045

  Dier Dnen Varlklar170,000150,000100,000-20,000-12-70,000-41* Paz. Sat. Da. Giderleri400,000550,000500,000150,00038-50,000-9

  DNEN VARLIKLAR TOPLAMI2,000,0002,525,0002,470,000525,00026470,00024* Genel Yn. Giderleri600,000700,000780,000100,0001780,00011

  DURAN VALIKLARFAALYET KARI1,000,000850,0001,275,000-150,000-15425,00050

  Mali Duran VarlklarD. FAAL.OLAAN GELR/KAR200,000500,000200,000300,000150-300,000-60

  tirakler450,000550,000610,000100,00022160,00036D. FAAL.OLAAN GDER/ZARAR (-)-300,000-100,000-150,000200,000-67-50,00050

  Bal Ortaklklar350,000450,000650,000100,00029300,00086FNANSMAN GDERLER (-)-400,000-600,000-700,000-200,00050-100,00017

  Maddi Duran Varlklar (Net)590,0001,770,0001,560,0001,180,000200970,000164OALAN KARLAR500,000650,000625,000150,00030-25,000-4

  Maddi Olm. Dur.Var. (net)150,000130,000110,000-20,000-13-40,000-27OLAANDII GELR/ KARLAR500,000800,000750,000300,00060-50,000-6

  DURAN VARLIKLAR TOPLAMI1,540,0002,900,0002,930,0001,360,000881,390,00090OLAANDII GDER/ZARAR(-)-100,000-200,000-50,000-100,000100150,000-75

  AKTF TOPLAM3,540,0005,425,0005,400,0001,885,000531,860,00053DNEM KARI900,0001,250,0001,325,000350,0003975,0006

  PASFV.D.Y.Y.K. (-)-400,000-600,000-625,000-200,00050-25,0004

  KISA VADEL YAB. KAYNAKLARDNEM NET KARI500,000650,000700,000150,0003050,0008

  Satclar540,000650,000450,000110,00020-90,000-17

  Bor Senetleri200,000350,000275,000150,0007575,00038

  Gider Tahakkuklar100,000225,000150,000125,00012550,00050

  Bor ve Gider Karlklar450,000650,000675,000200,00044225,00050

  K.V.Y.K. TOPLAMI1,290,0001,875,0001,550,000585,00045260,00020

  UZUN VAD.YAB. KAYNAKLAR250,0001,150,0001,050,000900,000360800,000320

  ZKAYNAKLAR

  denmi Sermaye1,000,0001,000,0001,000,0000000

  Kar Yedekleri350,000600,000950,000250,00071600,000171

  Dnem Net Kar650,000800,000850,000150,00023200,00031

  ZKAYNAKLAR TOPLAMI2,000,0002,400,0002,800,000400,00020800,00040

  PASF TOPLAMI3,540,0005,425,0005,400,0001,885,000531,860,00053

  Sayfa2

  KAYA A..NN KARILATIRMALI BLANOLARIKAYA A..NN KARILATIRMALI BLANOLARI

  BLANO KALEMLER2007Grup Top.Genel Top.2008Grup Top.Genel Top.2009Grup Top.Genel Top.BLANO KALEMLER

  200720082009

  AKTFAKTFDKEY YZDELER

  DNEN VARLIKLARDNEN VARLIKLAR200720082009

  Hazr Deerler500,0002514575,0002311550,0002210Hazr Deerler141110DNEN VARLIKLAR564746

  Menkul Kymetler250,000137450,000188550,0002210Menkul Kymetler7810K.V.Y.K.363529

  Ticari Alacaklar550,0002816700,0002813500,000209Ticari Alacaklar16139

  Stoklar530,0002715650,0002612770,0003114Stoklar151214

  Dier Dnen Varlklar170,00095150,00063100,00042Dier Dnen Varlklar532DKEY YZDELER

  DNEN VARLIKLAR TOPLAMI2,000,000100562,525,000100472,470,00010046DNEN VARLIKLAR TOPLAMI564746200720082009

  DURAN VALIKLARDURAN VALIKLARDNEN VARLIKLAR564746

  Mali Duran VarlklarMali Duran VarlklarDURAN VARLIKLAR445354

  tirakler450,0002913550,0001910610,0002111tirakler131011

  Bal Ortaklklar350,0002310450,000168650,0002212Bal Ortaklklar10812

  Maddi Duran Varlklar (Net)590,00038171,770,00061331,560,0005329Maddi Duran Varlklar (Net)173329DKEY YZDELER

  Maddi Olm. Dur.Var. (net)150,000104130,00042110,00042Maddi Olm. Dur.Var. (net)422200720082009

  DURAN VARLIKLAR TOPLAMI1,540,000100442,900,000100532,930,00010054DURAN VARLIKLAR TOPLAMI445354K.V.Y.K.363529

  AKTF TOPLAM3,540,0001005,425,0001005,400,000100AKTF TOPLAM100100100U.V.Y.K.72119

  PASFPASFZKAYNAKLAR564452

  KISA VADEL YAB. KAYNAKLARKISA VADEL YAB. KAYNAKLAR

  Satclar540,0004215650,0003512450,000298Satclar15128

  Bor Senetleri200,000166350,000196275,000185Bor Senetleri665DKEY YZDELER

  Gider Tahakkuklar100,00083225,000124150,000103Gider Tahakkuklar343200720082009

  Bor ve Gider Karlklar450,0003513650,0003512675,0004413Bor ve Gider Karlklar131213DURAN VARLIKLAR445354

  K.V.Y.K. TOPLAMI1,290,000100361,875,000100351,550,00010029K.V.Y.K. TOPLAMI363529ZKAYNAKLAR564452

  UZUN VAD.YAB. KAYNAKLAR250,00010071,150,000100211,050,00010019UZUN VAD.YAB. KAYNAKLAR72119

  ZKAYNAKLARZKAYNAKLAR

  denmi Sermaye1,000,00050