Esquemes de comentaris 2n batxillerat

  • Published on
    13-Jun-2015

  • View
    1.866

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. ESQUEMA DE COMENTARI DE TEXTOS HISTRICS. 2n. Batxillerat. HISTRIA DESPANYA 1. Lectura atenta i comprensiva del text. 1.1. Lectura rpida: idea global de la forma i contingut del text. 1.2. Lectura pausada reflexiva, per a entendre i aclarir conceptes i idees del text. (subratllar paraules clau que ens donaran pistes sobre el context histric). Descubrir, identificar i entendre les idees i conceptes expresats mitjanant ls de certs vocables, paraules, aclaracions, expressions, etc. 2. Enquadrament i contextualitzaci del text. 2.1. Determinaci de la naturalesa temtica del text. a. Tipus de text: Jurdic: lleis, tractats, constitucions, etc. Poltic: discursos, proclames, manifestos, etc. Testimonial: cartes, diaris, memries, etc. Econmic: contractes, cadastres, etc. b. Naturalesa del text: Pblica/Privada. Document dinters histric (font primria)/ Historiogrfic (font secundria). 2.2. Autor o autors del text: qui s responsable del text. De vegades s indispensable per a comprendre el sentit i intencionalitat del text: personalitat, ideologia, interessos de lautor o autors. 2.3. Localitzaci cronolgica i geogrfica. Quan i on es genera el text (temps i llenguatge: clau pel comentari) 3. Interpretaci del text. Posterior a la fase danlisi o paral.lelament, i de manera combinada. Hem dexplicar el significat del text. Passar de les dades empriques (les que ens proporciona el text) a un context general en el qual hem dentendre i enquadrar el text (= s de la teoria estudiada). Aquesta capacitat per a assenyalar les relacions i vinculacions entre text i context ser directament proporcional a la teua formaci i els coneixement sobre lafer que hages adquirit, i al teu grau de preparaci i comprensi de la matria. 4. Conclusi. Balan i reflexi global sobre linters i la importncia del text, per ell mateix. No es tracta dun comentari del tipus segons la meua opini..., a mi em sembla... s un sntesi final interpretativa del text. Conseqncies directes i indirectes en poques posterior, el seu grau de transcendncia, et. Si hom coneix la bibliografia sobre el tema o interpretacions historiogrfiques, seria el lloc adient per a esmentar-les. QU NO HEM DE FER QU CONV INTENTAR SEMPRE Parafrasejar el text. Emprar el text com a pretext per a escriure tot el que sabem sobre el tema. ERROR TERRIBLE. Abusar de lerudici. Usar un to agressiu i polmic. Desmereix lexercici. Una redacci comprensible i una exposci ordenada. Utilitzar una terminologia correcta. Esctructura la redacci mitjanant pargrafs- En tot moment, emprar un to objectiu, cientfic i acadmic (la tercera persona del plural) BIBLIOGRAFIA: ABILIO RABANAL, M.; LARA PEINADO, F. Comentario de texos histricos, Catedra, Madrid, 1997. MORADIELOS, E. El oficio de historiador, Siglo XXI, Madrid.