33

İpek Üniversitesi Tanıtım Broşürü

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: İpek Üniversitesi Tanıtım Broşürü
Page 2: İpek Üniversitesi Tanıtım Broşürü

Üniversitemizin logosu çift başlı bir Selçuklu kartalıdır. Kanatları açık ve kanatlarının ucunda divitler var. Kartal, bir kitabın üzerinde ve kitabın sayfalarında çeşitli dillerde “kendini bil” yazmaktadır. Çift başlı kartal başkalarına yardım eden gücü ve azameti temsil etmektedir. Kartalın iki başının olması hem Batı hem Doğu medeniyetlerine bakıp insanın kendini değerlendirmesini, kendini bilmesini anlatmaktadır. “Kendini bil” yazısıda insanın küçük bir dünya olduğunu ve aslında kendini tanıyan insanın dünyayı da tanıyacağını ifade etmektedir. Kartalın kendi kanatlarından divitler üretmesi fedakârlığı, divitlerin ve kitabın kırmızı olması da sabrı ve çileyi temsil etmektedir. Kartalın, kitabın üzerinde olması gücünü bilimden aldığının bir işaretidir.

I P E K U N I V E R S I T E S I L O G O S U

Page 3: İpek Üniversitesi Tanıtım Broşürü
Page 4: İpek Üniversitesi Tanıtım Broşürü

H. Akın İPEKMütevelli Heyet Başkanı

Merhaba,

İnsan hayatındaki en önemli kararlardan biri, meslekî tercih ve üniversite seçimidir.

Bugün vereceğiniz kararla sadece sizin değil, yapacaklarınızdan veya yapmayacaklarınızdan etkilenecek bir çok insanın geleceği de şekillenecektir. Şekillenmelidir.

Seçeneklerinizi gözden geçirirken yüzyılın projesi olarak gördüğümüz, İpek Üniversitesi’ne dikkatinizi çekmek isterim.

Üniversitemiz özellikle, toplumu ve insan hayatını yönlendiren, yöneten, bilim dalları; İktisat, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Uluslararası Ticaret, Hukuk, Sinema, Televizyon, Medya, Sahne Sanatları, Konservatuar, Animasyon, Gazetecilik, Tarih, Edebiyat, Psikoloji, Felsefe gibi sosyal bilimlerde söz sahibi ve iddialı olacaktır.

Yaşam kalitesinin ve çalışma ortamının başarı seviyesini etkilediğine olan inancımız sebebi ile, Üniversitemizin mimarisinde ve sosyal yaşantısında dünyanın farklı şehirlerinden esintiler kullanılmış, ‘’Şehir içinde, küçük bir şehir tasarlanmıştır.’’

İpek Üniversitesi'nin Kuruluş Amacı;Sadece Yaşadığı Dönemi Değil, Kendisinden Sonraki Nesilleri de Kalıcı Eserleriyle Aydınlatacak Gençler Yetiştirmektir.

Gençlerimizin devam eden eğitim süreçlerine paralel olarak, üretim ve iş hayatında da ilerlemeleri planlanmış, buna olanak ve katkı sağlamak için gerekli olan alt yapı, en yüksek standartlarda oluşturulmuştur.

İpek Üniversitesi'nin kuruluş amacı;sadece yaşadığı dönemi değil, kendisinden sonraki nesilleri de kalıcı eserleriyle aydınlatacak gençler yetiştirmektir.

Üniversitemizin, seçkin öğretim kadrosu ve siz gençlerimizle birlikte, dünyaya değer katacağına, bütün kalbimle inanıyorum.

Kurucu Vakfımızın ve Mütevelli Heyetimizin en önemli görevi de bu amaca hizmet etmek olacaktır.

Sözlerimi Şeyh Edebali'nin henüz yolun başındaki genç bir adama verdiği nasihattan bir bölüm ile bitirmek isterim;

“Dünya senin gözlerinin gördüğü gibi büyük değildir. Bütün fethedilmemiş gizemler, bilinmeyenler, görülmeyenler ancak; senin fazilet ve erdemlerinle gün ışığına çıkacaktır.”

Sağlık ve başarı dileklerimle.

Page 5: İpek Üniversitesi Tanıtım Broşürü

Prof. Dr. Ali Fuat BİLKANRektör

Ülkemizde tematik üniversite modelinin en önemli örneğini oluşturan İpek Üniversitesi, pek çok alanda ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün yetişmesine önemli katkılar sağlayacaktır.

İpek Üniversitesi, özel sektörün şimdiye kadar sanat ve sosyal bilimler alanlarında yaptığı en büyük yatırımdır.

Seçkin akademik kadrosu, modern kampüs imkânları ve farklı içerikte hazırlanan programlarıyla İpek Üniversitesi, bir dünya üniversitesi olmayı hedeflemektedir.

Dünyada oldukça önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde, nitelikli bir eğitimden geçmiş sosyal bilimcilerin isabetli tahlilleri ve süreç yönetimindeki kabiliyetleri, siyasî, kültürel ve ekonomik olay ve olguların değerlendirilmesi ve yönlendirilmesinde önemli modeller oluşturacaktır. Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Sinema, Hukuk, İktisat, İşletme, Tarih, Edebiyat, Müzik, Psikoloji, Animasyon, Moda Tasarımı gibi alanlarda iddialı bir içerikle donatılan İpek Üniversitesi, başarılı öğrencilere sağlayacağı imkânlarla önemli bir çekim merkezi olacaktır.

Eğitim ve öğretim ile birlikte, yirmi dört saat yaşanabilir bir sosyal, sanatsal ve kültürel alan olma özelliği taşıyan kampüsün kapıları, öğrenme talebinde bulunan herkese açık olacak.

Ülkemizin son yıllarda elde ettiği başarılarını sürdürülebilir hale getirmek, ancak nitelikli eğitim ortamları oluşturmakla mümkündür.Yükseköğrenim- de dünyayla rekabet edebilecek insan gücünün yetiştirilmesi, aynı zamanda elde edilen başarıların devamlılığını da sağlayacaktır.

İpek Üniversitesi’nde bir şehirde bulunması gereken her imkân mevcuttur. Eğitim ve öğretim ile birlikte, yirmi dört saat yaşanabilir bir sosyal, sanatsal ve kültürel alan olma özelliği taşıyan kampüsün kapıları, öğrenme talebinde bulunan herkese açık olacak.

Sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerle iç içe bir eğitim ortamında yaşamak isteyen herkesi üniversitemize bekliyoruz.

Page 6: İpek Üniversitesi Tanıtım Broşürü

İpek ÜniversitesiTÜRKİYE’NİN SOSYAL BİLİMLER, GÜZEL SANATLAR ve UYGULAMALI SANATLARA ODAKLANMIŞ İLK ve TEK TEMATİK VAKIF ÜNİVERSİTESİDİR.

İpek Üniversitesi’nde;• Öğrenciler, seçkin bir akademik kadrodannitelikli eğitim almaktadırlar. • Türkiye’de görülen öğretim üyesi başına düşen en düşük öğrenci oranı (1/10) hedeflenmiştir. • Disiplinlerarası program olanakları ile çift ana dal, yan dal, yatay ve dikey geçiş fırsatları bulunmaktadır. • Öğrencilere, Mentörlük ofisi aracılığıyla hayat boyu rehberlik hizmeti sağlamaktadır.

A K A D E M I K

Page 7: İpek Üniversitesi Tanıtım Broşürü

• İngilizce ile birlikte yaklaşık yirmi dünya dilinin ikinci dil olarak okutulacağı geniş seçenekli dil programları mevcuttur. • Yüksek oranda burslu kontenjan imkanı sunulmaktadır. • Öğrencilerin, öğretim kadrosuyla birlikte üniversitedeki araştırma projeleri, film tasarımı, moda tasarımı, animasyon, sinema müziği gibi üretim süreçlerinde tecrübe kazanmak amacıyla çalışmaları teşvik edilmektedir.• Uluslararası dolaşıma önem verilmekte ve çeşitli destekler sağlanmaktadır.

6 - 7

Page 8: İpek Üniversitesi Tanıtım Broşürü

İpek Üniversitesi;Kariyer Planlama Servisi ile öğrencileri küresel pazarda rekabete hazırlar.

Stajyerlik ve alan çalışmaları sayesinde, öğrencilerin sınıfta öğrendiklerini gerçek dünyada tecrübelere dönüştürmek amacıyla her bölüme bir ticari işletme kurma olanağı sunar.

İpek Üniversitesi;Araştırma ve Geliştirme Ofisi (AR-GE), üniversite bünyesindeki enstitüler, disiplinlerarası araştırma merkezleri ve işletmeler aracılığıyla gençlerin projelerine ve araştırmalarına destekler sağlar.

A R A S T I R M A

İpek Üniversitesinin hedefi öğrencilerinin büyük bölümünü burslu almaktır. Kazanılan burslar karşılıksızdır ve hazırlık eğitimi için iki, lisans eğitimi için beş yıl olmak üzere toplam yedi yıldır. İpek Üniversitesi öğrencilerinin üniversite içi başka bir programa yatay geçiş yapmaları durumunda burs hakları devam eder.

B U R S L A R

K A R I Y E R P L A N l a M A V E G E L I S T I R M E

Page 9: İpek Üniversitesi Tanıtım Broşürü

İpek Üniversitesi;• Türkiye’nin başkenti; Orta Asya, Kafkaslar, Orta Doğu ve Avrupa’nın siyasî, ekonomik ve kültürel açıdan önemli kentlerinden olan Ankara’da bulunmaktadır.• Barok, Klâsik Roma, Rönesans, Post-Rönesans, Neo Klâsisizm, Romanesk ve Yaratıcı Seçmecilik gibi farklı mimari tarzlarıyla, Çankaya’da sanat ve estetiğin göz kamaştıran buluşmasını temsil eden sıra dışı bir kampüse sahiptir.• Öğrencilerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla, 24 saat açık kütüphane, çok kültürlü mutfağı olan restoranlar, değişik damak zevklerine hitap eden kafeler, sinema salonları, açık hava amfi tiyatrosu, spor kompleksleri, açık hava sineması, film platoları, müzik yapım stüdyoları, 1500 kişilik konser salonu, film setleri ve tiyatro salonları ile kesintisiz yaşam olanağı sağlar.• Öğrencilerine sosyal sorumluluk, ekip uyumu, rol üstlenme ve liderlik yeteneklerini geliştirebilecekleri modern öğrenci topluluklarında görev alma avantajı sağlar.• Yaşam kalitesine uygun, başarı seviyesini artırıcı çalışma ortamları ile öğrencilerine her detayın düşünüldüğü yurt ve konaklama imkânı sağlar.• “Çoğulcu Ortam” anlayışıyla, kampüste kültürel çeşitliliğin, cinsiyet eşitliğinin, karşılıklı saygının ve katılımcılığın hakim olduğu bir özgürlük alanı sunar.

8 - 9

K A M P U S H A Y A T I

Page 10: İpek Üniversitesi Tanıtım Broşürü

Tematik üniversite modelinin ortak ders ve müfredat programlarıyla uygulanacağı eğitim sistemiyle, “bütün insan” yetiştirmeyi amaçlayan İpek Üniversitesi bir açıkhava müzesinin parçaları olarak farklı sanat tarzlarına ve üsluplarına göre inşa edildi. Böylece öğrencilerimize geçmiş ve gelecek arasında hem klasik hem de modern ortamlarda yaşama imkanı sağlandı.

f a k u l t e , b o l u m v e k o n t e n j a n l a r

Page 11: İpek Üniversitesi Tanıtım Broşürü
Page 12: İpek Üniversitesi Tanıtım Broşürü

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde öncelikli hedefimiz, küreselleşen dünyada bölgesel farklılıkların gittikçe önem kazandığının bilinciyle alan araştırmalarına odaklanmış, araştırmacı kimliği ön planda olan bölümler kurmak ve özgün bilgi üretim merkezlerine sahip olmaktır.

Bu anlayışla, Fakültemizin bütün bölümlerinde bireylere, topluma ve kurumlara faydalı, pratik uygulamalara ışık tutabilecek nitelikte araştırmalar yürütülecek ve öğrencilerimizin araştırma gruplarının ayrılmaz bir parçası olmaları sağlanacaktır.

Dünyanın en saygın Üniversitelerinden mezun ve araştırmalarıyla gündemi belirleyen bir akademik kadroya sahip olan İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, en kısa zamanda sosyal bilimler alanında öncü bir rol oynamayı amaçlamaktadır.

I N S A N V E T O P L U M B I L I M L E R I F A K U L T E S I

Page 13: İpek Üniversitesi Tanıtım Broşürü

BÖLÜM ve KONTENJANLARİNGİLİZ DİLİ ve EDEBİYATI

PSİKOLOJİ

TARİH

TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

TAM BURS %75 BURS %50 BURS %25 BURS TOPLAM

5 5 20 0 30

5 5 20 10 40

5 5 10 0 20

5 5 10 0 20

MODERN EĞİTİM ORTAMLARINİTELİKLİ EĞİTİM KADROSUYÜKSEK BURSLARLA BAŞARILI ÖĞRENCİ ALMA HEDEFİ

12 - 13

Page 14: İpek Üniversitesi Tanıtım Broşürü

İpek Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, İktisat ve İşletme Bölümlerinden oluşmaktadır.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesinin hedefi, dünyanın gelecekteki seçkin yönetici ve sosyal bilimcilerini, zamanın ruhunu algılayıp değişimleri fark edecek bir donanıma sahip kılmaktır.

Fakültemiz, dünyanın prestijli üniversitelerinde doktoralarını tamamlamış öğretim üyesi kadrosuyla, pek çok farklı özelliklere ve ilgi alanlarına sahip öğrencilerine ihtiyaç ve hedefleri doğrultusunda, hem sosyal hem de akademik bakımdan nitelikli bir eğitim ortamı sunmaktadır.

I S L E T M E V E Y O N E T I M B I L I M L E R I F A K U L T E S I

Page 15: İpek Üniversitesi Tanıtım Broşürü

BÖLÜM ve KONTENJANLARİKTİSAT

İŞLETME

TAM BURS %75 BURS %50 BURS %25 BURS TOPLAM

5 10 20 15 50

5 10 35 25 75

REKABETÇİ İŞ PİYASASINDA ÖNE ÇIKABİLECEĞİNİZTEORİ ve UYGULAMANIN İÇİÇE GEÇTİĞİMODERN BİR EĞİTİM

14 - 15

Page 16: İpek Üniversitesi Tanıtım Broşürü

Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde öncelikli hedef, gelişen dünyanın profesyonel rekabet gücüne ayak uydurabilecek geniş tabanlı bir öğrenim çeşitliliği sunabilmektir.

Alanında uzman, uluslararası deneyime sahip pek çok akademisyenin görev aldığı Sanat ve Tasarım Fakültesinde, üretkenliği ve yeniliği hızlandıran yöntemler ile yeni bilgilerin geliştirilmesine büyük önem verilmektedir.

Sanat ve Tasarım Fakültesi, teknik altyapısı, sektörel üretime göre planlanan bölümleri ve disiplinlerarası geçişlere verdiği önemle, öğrencilerin hayal ettikleri projeleri hayata geçirmelerine imkân tanımaktadır.

s a n a t v e t a s a r i m F A K U L T E S I

Page 17: İpek Üniversitesi Tanıtım Broşürü

BÖLÜM ve KONTENJANLARGÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI

TEKSTİL ve MODA TASARIMI

TAM BURS %75 BURS %50 BURS %25 BURS TOPLAM

5 5 15 5 30

5 5 15 5 30

TASARIM ÇAĞINI YAŞABİLECEĞİNİZBİR FAKÜLTE

16 - 17

Page 18: İpek Üniversitesi Tanıtım Broşürü

İpek Üniversitesi Sinema Sanatları Fakültesi’nin hedefi, meslekî etiğe sahip, toplumsal kültürü kavramış, teknolojinin ve bilginin tüm olanaklarını kullanan, gördüğünü, anlatmak istediğini başarıyla aktarabilen ve sektöre evrensel bir dünya görüşüyle yaklaşabilen donanımlı gençler yetiştirmektir.

İpek Üniversitesi, bu hedeften hareketle; kampüs içinde oluşturulacak film platoları, prodüksiyon alt yapısı, açık ve kapalı gösterim alanları ile öğrencilerine, dünya ölçeğinde bir sinema profesyoneli olma imkânı sunmaktadır.

Film Tasarımı ve Animasyon Bölümleri’nden oluşan Sinema Sanatları Fakültesi aynı zamanda doğal bir film platosuna sahip olan kampüsün geniş imkanlarından yararlanmaktadır.

S I N E M A S A N A T L A R I F A K U L T E S I

Page 19: İpek Üniversitesi Tanıtım Broşürü

BÖLÜM ve KONTENJANLARANİMASYON

FİLM TASARIMI

TAM BURS %75 BURS %50 BURS %25 BURS TOPLAM

5 5 20 5 35

5 5 20 5 35

TÜRKİYE’NİN İLK ve TEKSİNEMA SANATLARI FAKÜLTESİ

18 - 19

Page 20: İpek Üniversitesi Tanıtım Broşürü

İpek Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, ulusal, bölgesel ve küresel siyasetin anlaşılmasına ve sorunlarının çözümüne katkı sunmayı hedeflemektedir.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümleri’nden oluşan fakülte, genç, üretken ve uluslararası alanda tanınan akademik kadroya sahip araştırma ağırlıklı bir niteliktedir.

S I Y A S A L B I L G I L E R F A K U L T E S I

Page 21: İpek Üniversitesi Tanıtım Broşürü

BÖLÜM ve KONTENJANLARSİYASET BİLİMİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TAM BURS %75 BURS %50 BURS %25 BURS TOPLAM

5 10 35 20 70

5 10 25 20 60

ULUSLARARASI DOLAŞIMÖĞRENME ORTAMIMODÜLER EĞİTİM

20 - 21

Page 22: İpek Üniversitesi Tanıtım Broşürü

İpek Üniversitesi Konservatuvarı, ülke ve dünya kültürüne katkı sağlayacak, gelişen çağın teknolojisine ayak uyduracak, yenilikçi, araştıran, kaliteli ve kalifiye sanatçılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Öğrencilerimiz Animasyon, Sinema, Dijital Oyun Tasarımı gibi bölümlerle eğitimleri boyunca bir arada çalışacak ve sanat icralarını zengin bir sanat ortamında gerçekleştireceklerdir.

Alanlarında uzman, uluslararası deneyimli öğretim kadrosu ile tüm detayları düşünülmüş, yüksek teknolojik alt yapıya sahip çalışma alanları, müzik çalışmalarına önemli katkılar sağlayacak sanatçıların yetişmesine uygun imkânlar sunacaktır.

Konservatuvar öncelikle Kompozisyon, Ses Eğitimi Gitar ve Piyano Ana Sanat Dallarına öğrenci alacaktır.

K O N S E R V A T U V A R

Page 23: İpek Üniversitesi Tanıtım Broşürü

DOĞU ve BATI’NIN BULUŞTUĞUİLK KONSERVATUVAR

22 - 23

Page 24: İpek Üniversitesi Tanıtım Broşürü

Sosyal Bilimler Enstitüsü, İpek Üniversitesi’ndeki bütün lisansüstü programları yürütmektedir. İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi, Tarih ve Uluslararası İlişkiler gibi alanlardaki Yüksek Lisans ve Doktora programlarının yanı sıra Bölge Çalışmalarında da lisansüstü programlar açacak olan Enstitü öncelikle Ortadoğu, Balkanlar, Rusya ve Amerika çalışmalarına odaklanacaktır.

S O S Y A L B I L I M L E R E N S T I T U S U

Page 25: İpek Üniversitesi Tanıtım Broşürü

İKTİSATİNGİLİZ DİLİ ve EDEBİYATIİŞLETMESİYASET BİLİMİTARİHTÜRK DİLİ ve EDEBİYATIULUSLARARASI İLİŞKİLER

ANA BİLİM DALLARI

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİN DOĞRU ADRESİ

24 - 25

Page 26: İpek Üniversitesi Tanıtım Broşürü

Hazırlık Okulu, İpek Üniversitesi’ne kayıt yaptıran öğrencilerin yabancı dil becerilerini geliştirmenin yanı sıra, akademik hayata ve üniversite yaşamına uyum programlarını da yürütmekte ve akademik ve sosyal başarı için gerekli birikimleri kazandırmayı hedeflemektedir.

Hazırlık Okulunda, öğrenme süreci; alanında uzman, uluslararası deneyime sahip ve anadili İngilizce olan öğretim elemanlarıyla desteklenmektedir. Eğitim ve yaşam dili İngilizce olan bir kampüs ortamında ders saatleri dışında da İngilizce öğrenme süreci devam ettirilmektedir. Ders içindeki ve dışındaki çalışmalar; e-öğrenme ve öğretme platformlarında, yüksek eğitim teknolojileriyle desteklenmekte, öğrencilerin bireysel gelişimi sürekli olarak danışmanları tarafından izlenmekte ve değerlendirilmektedir.

H A Z I R L I K O K U L U

Page 27: İpek Üniversitesi Tanıtım Broşürü

Hazırlık Okulunda, bireysel danışmanlık hizmetleri yardımıyla öğrenciye özel çözümler üretilmekte ve normal ders süresi dışında sürekli devam eden konu tekrarları ile tüm öğrencilere eksiksiz öğrenme fırsatı sağlanmaktadır.

Hazırlık Okulu, özgün mimarisi, bireysel öğrenme merkezi, çalışma salonları, akademik yazı merkezi, ölçme ve değerlendirme merkezi, uluslararası sınav merkezleri, multimedya merkezleri, seçkin ve zengin koleksiyona sahip yabancı dil kütüphanesi ve sadece İngilizce film gösterimi yapan sinema salonuyla modern bir öğrenme ortamı sunmaktadır.

SADECE İNGİLİZCEKONUŞULAN ORTAMLAR

26 - 27

Page 28: İpek Üniversitesi Tanıtım Broşürü

Nitelikli öğrencilere burs sağlayarak yükseköğretim kalitesine katkıda bulunmak en önemli hedeflerimizdendir.

B U R S L A R

Page 29: İpek Üniversitesi Tanıtım Broşürü
Page 30: İpek Üniversitesi Tanıtım Broşürü

2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında İpek Üniversitesine tüm öğrenciler, tam, kısmi ve üstün başarı burslarıyla kabul edilmektedir. Burslar karşılıksızdır. Derslere devamlılık gösteren öğrencilerin akademik başarısızlıktan dolayı bursları kesilmez. Öğrenciler, kazandıkları burs türleri içerisinde sadece en yüksek miktardaki bursu alırlar.

TAM BURSLU KONTENJANLARA VERİLECEK BURSLARİpek Üniversitesi, LYS ile TAM BURSLU kontenjanlara yerleştirilen öğrencilerine, 7 yıl (Hazırlık için 2 yıl, Lisans eğitimi için 5 yıl) süreyle % 100 eğitim ücreti muâfiyeti, yılda 9 ay süreyle aylık 500 TL cep harçlığı ve bursluluk süresince ücretsiz yurt imkânı sağlamaktadır.

KISMİ BURSLU KONTENJANLARA VERİLECEK BURSLARİpek Üniversitesi, LYS ile KISMİ BURSLU kontenjanlara yerleştirilen öğrencilerine, 7 yıl (Hazırlık için 2 yıl, Lisans eğitimi için 5 yıl) süreyle % 75, % 50 ve % 25 nispetinde eğitim ücreti indirimi sağlar.

B U R S L A R

ALİ İPEK ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BURSLARIAli İpek Uluslararası Öğrenci Bursları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olmayan başarılı yabancı öğrencilere tahsis edilen burslardır. Bu bursların sayısı ve burs miktarları, Senato’nun teklifi ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Bursların tahsisi, ödeme süreleri ve burslarla ilgili uygulamalarda, “İpek Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul Yönergesi” hükümleri uygulanır.

MELEK İPEK ÜSTÜN BAŞARI BURSLARIMelek İpek Üstün Başarı bursları, İpek Üniversitesi’ne LYS ile kayıt yaptıran bilim, sanat, müzik, spor ve kültür alanlarında ulusal veya uluslararası başarılar kazanmış T.C. vatandaşı veya uluslararası öğrencilere verilen burslardır.

Bu bursların sayısı ve burs miktarları, Senato’nun teklifi ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Bursların tahsisi, ödeme süreleri ve burslarla ilgili uygulamalarda, “İpek Üniversitesi Burs Kabul Yönergesi” hükümleri uygulanır.

Page 31: İpek Üniversitesi Tanıtım Broşürü

30 - 31

NEVİN İPEK SANAT ve TASARIM BURSLARINevin İpek Sanat ve Tasarım Bursları, İpek Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin bölümlerine LYS ile kayıt yaptıran öğrencilere verilen burslardır. Bu burs programı, Konservatuvar öğrencilerini de kapsamaktadır.

Bu burslar, LYS’de yerleştirildiği puan türünde aşağıdaki dereceleri elde eden öğrencilere verilen üstün başarı burslarını kapsar: İlk 100 dereceye girenler için; aylık 1000 TL101-500 arası için; aylık 800 TL 501-1000 arası için; aylık 700 TL 1001-3000 arası için; aylık 600 TL

EBRU İPEK SİYASAL BİLGİLER BURSLARIEbru İpek Siyasal Bilgiler Bursları, İpek Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin bölümlerine LYS ile kayıt yaptıran öğrencilere verilen burslardır.

Bu burslar, LYS’de yerleştirildiği puan türünde aşağıdaki dereceleri elde eden öğrencilere verilen üstün başarı burslarını kapsar: İlk 100 dereceye girenler için; aylık 1000 TL101-500 arası için; aylık 800 TL 501-1000 arası için; aylık 700 TL 1001-3000 arası için; aylık 600 TL

AKIN İPEK SİNEMA BURSLARIAkın İpek Sinema Bursları, İpek Üniversitesi Sinema Sanatları Fakültesi’nin bölümlerine LYS ile kayıt yaptıran öğrencilere verilen burslardır.

Bu burslar, LYS’de yerleştirildiği puan türünde aşağıdaki dereceleri elde eden öğrencilere verilen üstün başarı burslarını kapsar:

İlk 100 dereceye girenler için; aylık 1000 TL 101-500 arası için; aylık 800 TL 501-1000 arası için; aylık 700 TL 1001-3000 arası için; aylık 600 TL

TEKİN İPEK GİRİŞİMCİLİK BURSLARI Tekin İpek Girişimcilik Bursları, İpek Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi’nin bölümlerine LYS ile kayıt yaptıran öğrencilere verilen burslardır.

Bu burslar, LYS’de yerleştirildiği puan türünde aşağıdaki dereceleri elde eden öğrencilere verilen üstün başarı burslarını kapsar: İlk 100 dereceye girenler için; aylık 1000 TL101-500 arası için; aylık 800 TL 501-1000 arası için; aylık 700 TL 1001-3000 arası için; aylık 600 TL

PELİN İPEK ZENGİNER SOSYAL BİLİMLER BURSLARIPelin İpek Zenginer Sosyal Bilimler Bursları, İpek Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nin bölümlerine LYS ile kayıt yaptıran öğrencilere verilen burslardır.

Bu burslar, LYS’de yerleştirildiği puan türünde aşağıdaki dereceleri elde eden öğrencilere verilen üstün başarı burslarını kapsar:

İlk 100 dereceye girenler için; aylık 1000 TL101-500 arası için; aylık 800 TL 501-1000 arası için; aylık 700 TL 1001-3000 arası için; aylık 600 TL

Page 32: İpek Üniversitesi Tanıtım Broşürü

NEYE SAHİP OLDUĞUN DEĞİL,SAHİP OLDUKLARININASIL KULLANDIĞIN ÖNEMLİDİR.

Page 33: İpek Üniversitesi Tanıtım Broşürü

Turan Güneş Bulvarı

648. Cadde 06550

Oran Çankaya, Ankara

T: + 90 312 470 00 00

F: + 90 312 470 00 07

[email protected]

www.ipek.edu.tr