Click here to load reader

Kazım karabekir Konu Anlatım

 • View
  414

 • Download
  8

Embed Size (px)

Text of Kazım karabekir Konu Anlatım

 • KAZIM KARABEKR

 • Kazm KARABEKR (1882-1948)

  Kzm Karabekirin Yaam:1882de stanbulda domu, ilk renimine burada balam, babas Emin Paann grev yapt Van, Harput ve Mekkede srdrmtr. Orta renimini, Fatih Asker Rtiyesi ve Kuleli Asker Lisesinde yapm, 1899da Harp Okuluna gemitir.

 • -31 Ekim 1924te Ordu Mfettiliinden istifa ederek Milletvekillii grevine devam etti ve 17 Kasm 1924te Meclisteki muhaliflerden oluan Terakkiperver Cumhuriyet Frkas (Partisi)nin liderliine getirildi.-Kzm Karabekir Paa, 1 Kasm 1927de ordu anda iken emekliye ayrld.-1938den sonra V ve VIIInci dnemlerde stanbul Milletvekili olarak Byk Millet Meclisinde bulunmu, 1946-1948 yllar arasnda Trkiye Byk Millet Meclisi Bakanl yapmtr.-Bu grevde iken 25 Ocak 1948de vefat etti.

  Asker Yaam

 • Kzm Karabekir Paa, cidd, alkan, drst, bilgili, cesur, kesin karar sahibi, stn ahlkl bir askerdi. Gerek kurmay grevlerinde ve gerekse komuta ettii birliklerde astlarnn gvenini kazanm, onlar sevmi ve kendisini sevdirmiti. Eitime ok nem verirdi. Sorumluluktan asla ylmaz kanun ve ynetmeliklerin kendisine tand yetkileri hi bir etki altnda kalmadan kullanrd.Kzm Karabekir Paann Asker Nitelikleri

 • 1910 smet nn ve Kazm KarabekirYaad dnemde cereyan eden muharebelerin hemen tmne katlm, ok tecrbeli bir komutand.Dou Cephesi Komutan olarak kazand zaferler, Trk ve yabanc tm asker otoriteler tarafndan takdir edilmekte, en kritik dnemde Mustafa Kemal Paaya ve davaya ball, vefakrl vlmektedir.Kzm Karabekir Paa, iyi yetimi bir asker, baarl bir komutand....

 • BRNC DNYA HARBNDE Kzm KarabekirTelbis 1917Birinci Dnya Harbi, 3 Austos 1914te btn Avrupay sarm, 29 Ekim 1914te Alman Amirali Suon komutasndaki Trk donanmasnn Karadenizdeki harp gemilerini batrmas ve limanlarn bombardman etmesi zerine Ruslar, dou snrlarmz ihlal ettiler. ngiliz Deniz Kuvvetleri de Akabe, Basra Krfezlerine ve anakkale Boazndaki hedeflere ate aarak dmanca durum takndlar. 3 Kasm 1914te l Anlama Devletleriyle harbe girmi bulunuyorduk.Dou Cephemizde muharebenin iddetlenmeye balad gnlerde, Genel Karargh stihbarat ube Mdr Kurmay Yarbay Kzm Karabekir 1nci Kuvve-i Seferiye (Tmen) Komutanlna atanm ve 3 Ocak 1915te tmeniyle stanbuldan ayrlmt.

 • Yarbay Kzm Karabekir, Halepe geldii srada, Sarkam Muharebesi felketle sonulanm, Irakta Rota Muharebesi balamt.

  20 Ocak 1915te Irak ve Havalisi Genel Komutan Yarbay Sleyman Askeri yaralanm, yerine Kurmay Yarbay Kzm Karabekir gnderilmiti.

  Badata kadar gittii halde Yarbay Sleyman Askeri, grevi devretmedii gibi, Kurmay Yarbay Kzm Karabekirin harekt pln zerindeki nerilerini de dikkate almamt; Kzm Karabekir taarruz istikametinin deitirilmesini, ikmal tekiltnn kurulmasn, ngilizleri kmsememesini, airetlere gvenmemesini nermi, henz Halepten ayrlmam olan 1nci Kuvve-i Seferiyenin Badata gnderilmesini de Enver Paadan istemiti.Her iki makamca da nerileri kabul edilmeyen Kzm Karabekir, 10 ubatta Badattan ayrlarak stanbula geldi. 14nc Tmen Komutanlna atanmt.Yarbay Sleyman Askeri de, uayyibe Muharebesinde birliklerinin % 50sini kaybederek, intihar etti.

 • Anlama Devletleri, 19 ubat 1915te Ruslarn ykn hafifletmek ve onlara yardm salamak amacyla balattklar deniz harekt, 18 Mart 1915 gn zaferimizle sonulannca, Boazlar kara harektyla drmek iin 25 Nisan 1915te Gelibolu yarmadasna karma yaptlar. (Arburnu ve Seddlbahir blgelerine)Seddlbahir kylarna kan ngiliz ve Fransz birlikleri, nisan, mays, haziran aylarnda Kirte, temmuz ayndaki Kerevizdere muharebelerinde ypranm, Trk birlikleri de ar zayiat vermiti. Bu birliklerden Kerevizdere blgesindeki 4nc Tmeni, stanbuldan gelen Kurmay Yarbay Kzm Karabekir Komutasndaki 14nc Tmen deitirdi.Tmgeneral Fevzi (Mareal akmak) komutasndaki 5nci Kolordu kuruluunda muharebeye katlan 14nc Tmenin 42 ve 55nci Alaylar cephede, 41nci Alay ihtiyatta olmak zere tertiplenmiti. Karsnda iki tmenli Fransz kolordusu vard.6 Austos gn balayan Seddlbahir taarruzu, 7 Austosta iddetlendi, 42nci Alay blgesine giren Fransz birlikleri, bu alayn kar taarruzlar ve tmen birliklerinin iddetli ate destei karsnda panik halinde ekildiler.ANAKKALE CEPHESNDE KAZIM KARABEKR

 • IRAK CEPHESNDE KAZIM KARABEKRMareal Von Der Goltzn tifsten lmesi zerine 6nc Ordu Komutanlna Tmgeneral Halil (Korgeneral Kut) atanmt. 6nc Ordu, 13 ve 18nci Kolordulardan oluuyordu.

  Kurmay Albay Ali hsan (Tmgeneral Sabis) komutasndaki 13nc Kolordu, Badat istikametinde ilerleyen Ruslarn 1nci Kafkas Kolordusunu Hemedan dousuna srmt. 22 Aralk 1917de Ruslarla anlama yaplnca, 13nc Kolordu Cebeli Hamrin kuzeyine ekildi. (ngilizlerle arparak)

  Kurmay Albay Kzm Karabekir komutasndaki 18nci Kolordu Sveyce Horu (batakl) ile Ktlammare arasndaki Dicle Nehri kuzey kylarn ve mam Muhammet, Garraf ve Beare kprba mevzilerini savunmak zere tertiplenmekteydi.Kzm Karabekir, Ordu Komutanna bu kprba mevzilerinde direnmenin sakncalarn belirtmi ve buradaki birliklerin de nehrin kuzey kesimine alnarak, ky deitirecek ngiliz birliklerinin kar taarruzlarla nehre dklmesini nermise de Ordu Komutan kprba mevzilerinin savunulmasnda srar etmiti.

  Taarruza geen ngiliz birlikleri, nce mam Muhammet mevzine stn kuvvetlerle yneldi ve sahra tahkimatyla berkitilmi bu mevzi youn topu atei altna alarak erlerimizin silhlarn kullanmasna dahi frsat vermedi.

 • Muharebe alann ehitlerimizin cesetleri doldurmutu. Gnderilen takviyeler de ayn ekilde eriyordu. 18nci Kolordunun mevcudu 18.000den 5.000e dt. Badat, ngilizlerin eline geti.

  Mtareke hkmlerine ramen ngilizler, kuzeydeki petrol havzasn ele geirerek Diyarbakra kadar ilerlediler. Bununla da yetinmediler; blgedeki airetleri ayaklandrarak Musul ve Kerkk blgesinin Misak- Mill snrlarmz dnda kalmasn saladlar. 3 6nc Ordu Komutan, Albay Kzm Karabekirin nerisini deerlendirseydi, sonu deiebilirdi.

 • 1923 zmir1923 Ankara

 • Sarkam Yetim ocuklarlaKazm Karabekir ve Mustafa KemalTrabzon Ermeni Yetimleri tarafndan hediye edilen fotorafMeclis Bakan Kazm Karabekir

 • KAYNAKAResimler:Yazlar:http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-11/cesitli-cephelerde-kazim-karabekirhttp://www.kazimkarabekirvakfi.org.tr/resimgalerisi.htmhttp://www.biyografi.net/kisiayrinti.asp?kisiid=41http://www.kimkimdir.gen.tr/kimkimdir.php?id=120

Search related