Click here to load reader

EMS Anlatım

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ics repeater ems anlatım

Text of EMS Anlatım

 • EMS(Equipment Management System)

  1

  08.05.2012

 • ERK

  1. UNIT

  1.1 Configure

  1.2 Alarm Mask Control

  1.3 Alarm History

  1.4 Performance

  1.5 Control History

  2. MAIN

  2.1 Dashboard

  2.2 Matrix

  3. LISTS

  3.1 Under Construction Unit

  3.2 Heartbeat Alarm Unit

  3.3 Open Alarm Unit

  3.4 Unregistered Unit

  3.5 PSC Changed Unit

  3.6 Control Multi Unit

  4. HISTORY

  4.1 (All) Alarm History

  4.2 Log History

  5. SYSTEM

  5.1 Firmware Download

  5.2 Unit Management

  5.3 User Management

  5.4 Config

  2

 • Login

  lgili IP ile web taraycs zerinden kullanc ad ve parola girilerek WUI ekranna ulalr.

  EMS Link;

  http://10.19.42.10/wui03/

  3

  EMS

 • 4WUI ana ekran, stteki seeneklerin ve arama ksmnn altnda 4 farkl pencereye ayrlmtr. EMS network ksmnda sahalar, blgelerine gre listelenir. Matrix ksmnda alarm bulunan sahalar mevcuttur. Alarm grafiklerinin bulunduu Alarm summary ksm sol alt kededir ve yaplan ilemlerin grlebildii Log history ksm da Matrix in altnda bulunmaktadr.

  Fare imleci sahann stne getirildiinde sahaya ait alarmlar grlebilir.

  EMS

  Ana Ekran

 • 51. UNIT

  Unit

  Configure Repeatern bilgilerine ulalr, ayarlar kontrol

  edilir ve saha stnde deiiklik (amp on/off,

  gain deiimi vb.) yaplabilir.

  Alarm Mask Control Repeaterda istenmeyen alarmlar iin filtreleme

  ilemi yaplabilir.

  Alarm History Repeatern alarm gemiini gsterir.

  Performance Repeatern RF performans bilgilerini gsterir.

  Control History Seilen Repeater da yaplan ilemleri ve kimin

  tarafndan yapldn gsterir.

  EMS

 • 1. UNIT

  EMS zerinden sahaya eriilip, deerlerin incelenmesi ve istenilen (gain, eik deerlerin deiimi vb.)deiikliklerin

  yaplabilmesi iin Unit-> Configure penceresi alr.

  6

  EMS

  1.1 Configure

 • stenilen parametre iin gerekli deiiklik yaplp, kutucuk eildikten sonra Apply butonuna baslr.r: Downlink Amp amak istediimizde, AMP OnOffdan on olarak seilir. Seim yapldktan sonra ilem kutucuuda da seilir. Apply butonuna basldktan sonra aadaki onay ekran karmza kar.

  Reset: Repeater ayarlarn balang ayarlarna deitirir. Request: Repeaterdan gncel verilerinin alnmasn salar.Apply: Repeatern ayarlarnda yaplan deiiklikleri uygular.Reboot: Seili Repeater batan balatr.Template: Ayarlar taslak olarak kaydedilir.

  7

  EMSEMS

  1.1 Configure

  1. UNIT

 • 8EMS

  1.2 Alarm Mask Control

  1. UNIT

  Sistemde gerek duyulmayan alarm maskelenebilir.

  rn: DC balants yaplmayan saha iin Battery alarmnn maskelenmesi

 • Seili olan Repeatern alarm gemiini gsterir. stenmesi durumunda alarm eidi, alarm ncelii ve alarm tarihine gre arama yaplabilir. kan sonular MS Excel dosyasna xls butonu ile aktarlabilir.

  9

  EMS

  1. UNIT

  1.3 Unit Alarm History

 • Bu ekran sayesinde Repeatern RF bilgileri kontrol edebilir. Belirlenen periyodik zaman ierisinde Repearterdan gelen bilgiler mevcuttur. Ayrca bu men sayesinde grafiksel olarak scaklk, DL/UL izolasyonu, DL/UL kazanc, DL/UL giri gc ve DL/UL k gc gzlemlenir.

  10

  EMSEMS

  1. UNIT

  1.4 Unit Performance

 • Seili olan Repeaterda yaplm olan tm ilemleri gsterilir.

  User ID: Deiiklii yapan kullancUser Group: Kullancnn dahil olduu grupDate: Deiikliin yapld zamanSent Date: Deiikliin gnderildii zamanCompleted Date: Deiikliin yapldna dair ICS repeaterdan mesajn alnd zaman

  11

  EMS

  1. UNIT

  1.5 Unit Control History

 • Dashboard Topoloji izlenir. Ek zellikler Top Navigation

  Menu ile kullanlabilir.

  Matrix Sahalar Matrix alannda grntlenir. Filtre

  ksmnda sadece alarm olan sahalar seilebilir.

  12

  EMS

  2. MAIN

 • 13

  EMS

  2. MAIN

  2.1 Dashboard

 • 14

  EMS

  2. MAIN

  2.1 Matrix

  Alarm bulunan sahalar Matrix ekrannda grntlenebilir.

  Only alarm unit ecenei kaldrldnda, tm sahalar grntlenebilir.

 • 15

  Lists

  Under Construction Unit Kurulum aamasndaki Repeater listesini verir.

  Heartbeat Alarm Unit Heartbeat alarm olan Repeaterlar gsterir.

  Open Alarm Unit Aktif halde alarm olan Repeaterlar gsterir.

  Unregistered Unit Sisteme kayd yaplmam Repeaterlarn alarm,

  rapor vs. listelerini gsterir.

  PSC Changed Unit PSC deimi sahalarn listesini verir.

  Control Multi Unit Tm sahalara ait anlk bilgileri gsterir.

  3. LISTS

  EMS

 • 3. LISTS

  3.1 Under Construction Unit

  Kurulum aamasnda ve aktif durumda olmayan sahalar bu seenek altnda grlr. Saha kullanma hazr olduunda under construction seenei active olarak deitirilir.

  3.2 Heartbeat Alarm Unit

  Kaydedilmi olan sahalar iinde Heartbeat alarm veren sahalar gsterir.

  3.3 Open Alarm Unit

  Aktif alarm bulunan sahalarn listesini gsterir.

  16

  EMS

 • 17

  3.4 Unregistered Unit

  Kayd yaplmam Repeaterlardan gelen bilgilerin (Repeater No, Min, Cause) gsterildii ekrandr. Gelen bilgi ift tklayarak kayt ekran alr, Region yazlarak Repeater kaydedilir.

  3. LISTS

  EMS

  rnek kayt WISR1440:Kayd yaplmak istenen sahann stne ift tklanr ve Unit Management Create ekran alr, Region ksm doldurulur ve Submit butonuna baslr.

 • 18

  3. LISTS

  EMS

  3.4 Unregistered Unit

  Kayd gerekletirilen saha, Dashboard ksmnda kaydedilen region iinden bulunarak tklanr veya saha ismi search ksmna yazlarak Configure ekranna ulalr.

  Deerleri grebilmek iin Request butonuna tklanr. Kayt ilemleri tamamlanr.

 • 19

  3. LISTS

  EMS

  3.5 PSC Changed Unit

  PSCodeu deien sahalarn listesinin bulunduu ksmdr.

  3.6 Control Multi Unit

  Tm sahalarn anlk bilgilerinin olduu ksmdr.

 • 20

  4. HISTORY

  EMS

  History

  (All) Alarm History Btn Repeaterlarn alarm gemiini verir.

  Log History Tm sisteme giri -klar, yaplan ilemleri

  ve kimin tarafndan yapldn gsterir.

 • 4. HISTORY

  4.1 (All) Alarm History

  Tm sahalara ait alarmlar gsterilir. stenmesi durumunda filtreleme yaplabilir.

  21

  EMS

  Xls butonuna basldnda sonular MS Excel dosyasna aktarlr.

  SEQ Alarm sras

  Severity Alarm seviyesi

  Region Repeater montajnn yapld blge

  Repeater No Repeater sahasna verilen isim

  Repeater Type Repeater tipi

  MIN Repeaterda takl olan SIM no

  Alarm Date Alarmn meydana geldii zaman

  Recovery Date Alarmn ortadan kalkt zaman

 • Seilen Repeater a ait sistem giri ve klar, yaplan ilemleri ve kimin tarafndan yapldn gsterir.

  22

  EMS

  4. HISTORY

  4.2 Log History

 • 23

  System

  Firmware Download Uzaktan yazlm gncellemesini yaplabilir.

  Unit Management Repeatern kayt bilgilerini ynetir.

  User Management Kullanc hesaplarn ynetir.

  Config WUI sistem bilgilerini ayarlar.

  Forwarding Ayarlar SMS, SNMP araclyla iletilir.

  Alarm Severity Alarm seviyeleri belirlenir.

  SchedulingBilgilerin databasede ne kadar sre tutulaca

  belirlenir.

  EMS

  5.SYSTEM

 • 24

  EMS

  5.SYSTEM

  5.1 Firmware Download

  EMS stnden yazlm gncellemeleri yaplabilir.

 • 5.2 Unit Management

  Mevcut kaytl Repeaterlarn listesi alr. ift tklama yaplarak kaytl Repeaterlarn kayt bilgilerine ulalarak gncelleme yaplabilir. Ayrca create butonu tklanarak yeni repeater kayd yaplr.

  Kayt esnasnda Repeater no ve MIN numarasnn zorunlu olarak doldurulmas gereken ksmlardr. Dier blmler istee baldr.Repeater No: Repeater ismi

  MIN: Repeaterda takl olan SIM noLatitude/Longitude: Sahann koordinat bilgileri. Doldurulmas halinde Google Map ile uyumlu alr.Operation status: Active (Montaj tamamlanm sahalar iin kullanlr) ve Under construction (Montaj tamamlanmam sahalar iin kullanlr ve sahadan alarm gelmesi durumunda sistem otomatik olarak gz ard eder)olarak iki seenek mevcuttur.Forwarding SMS: Herhangi bir alarm durumunda

  sistemde kaytl olan numaraya uyar gider (CSV).Forwarding E-MAIL: Herhangi bir alarm durumunda

  sistemde kaytl olan e-mail adresine uyar gider (CSV).

  25

  EMS

  5. SYSTEM

 • 5.3 User Maganement

  Kaytl olan kullanclar hakkndaki bilgilere bu blmden ulalr. Kaytl kullanc isimlerine ift tklama yapldnda kullanc bilgilerini dzenleme sayfasna ulalr. Yeni kullanc yaratmak iin create butonu kullanlarak yeni hesap oluturulur.

  Seenek Yetki

  Admistrator Tm men

  Supervisor Tm men (silme yetkisi

  History->Alarmda snrl)

  User Sadece yetki verilmi blgeler

  (Unit, Main, Lists)

  Viewer Sadece yetki verilmi blgeler

  (Unit, Main, Lists)

  Guest Yetki yok

  Demo Tm men (kontrol snrl)

  5.SYSTEM

  26

  EMS

 • Options

  5.4 Config

  27

  5.SYSTEM

  EMS

  Forwarding

  Forwarding-> SMS Forwarding-> SNMP

  Konfigurasyon ilemleri yaplr.

  Ayarlar SMS, SNMP araclyla iletilir.

 • 28

  5.4 Config

  5.SYSTEM

  EMS

  Alarm Severity

  Alarm tipleri, Repeater eidine gre belirlenebilir.nem sralar ayarlanabilir; Warning, Minor, Major, Critical, No Service

  Scheduling(Delete History)

  Bilgilerin databasede ne kadar sre tutulaca belirlenir.

 • Threshold Setting

  5.4 Config

  29

  5.SYSTEM

  EMS

  Repeater eidine gre eik deerlerinin belirlendii ksmdr.

 • 30

  Mekano Elektronik A..

  10. Sok 1, IAYOSB,

  34953 Tuzla, Istanbul

  Tel : +90 216 591 08 00

  Faks : +90 216 591 08 01

  Web : www.mekano.com.tr

  E-mail : [email protected]

Search related