Visions Alternatives del desplegament curricular

 • Published on
  14-May-2015

 • View
  1.124

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Visi alternativa del desplegament curricular: de les matries a les competncies. Ramon grau

Transcript

 • 1.VISIONS ALTERNATIVES DELDESPLEGAMENT CURRICULAR Ramon Grau

2. VISIONS ALTERNATIVES DEL DESPLEGAMENT CURRICULAR Sens dubte aquest millenni reclama una nova educaci amb noves aptituds per al pensament, la creativitat i la resoluci de problemes, i amb nous valors que considerin la diversitat del nostre mn, altament comunicat i amb canvis vertiginosos. Transformar la enseanza . R.G. Tharp i al. Paids, 2002 3. VISIONS ALTERNATIVES DEL DESPLEGAMENT CURRICULAR nova educaci noves aptituds nous valors 4. VISIONS ALTERNATIVES DEL DESPLEGAMENT CURRICULAR resoluci de problemes noves aptituds per al pensament creativitat 5. VISIONS ALTERNATIVES DEL DESPLEGAMENT CURRICULAR canvis vertiginosos . nous valors que considerin diversitat del nostre mn altament comunicat 6. VISIONS ALTERNATIVES DEL DESPLEGAMENT CURRICULAR Entre les caracterstiques de la societat actual destaca la necessitat que els individus desenvolupin una constant predisposici per aprendre, la capacitat denfrontar-se a situacions complexes i canviants, resoldre problemes i prendre decisions a ms de ser ciutadans crtics i responsables. La educacin encierra un tesoro . Delors i al. Santillana , 1996 7. VISIONS ALTERNATIVES DEL DESPLEGAMENT CURRICULAR constant predisposici per aprendre capacitat denfrontar-se a situacions complexes i canviants resoldre problemes i prendre decisions ciutadans crtics i responsables 8. VISIONS ALTERNATIVES DEL DESPLEGAMENT CURRICULAR constant predisposici per aprendre capacitat denfrontar-se a situacions complexes i canviants resoldre problemes i prendre decisions ciutadans crtics i responsables ... per afrontar les necessitats dels individus en la societat actual 9. el currculum ens condiciona ... el currculum no ens deixa ... el currculum ens obliga ... s que el currculum ... VISIONS ALTERNATIVES DEL DESPLEGAMENT CURRICULAR Ramon Grau. Cardedeu 2008. 10. el currculum ens condiciona ... el currculum no ens deixa ... el currculum ens obliga ... el currculum ... Ai! el currculum ... s que el currculum ... VISIONS ALTERNATIVES DEL DESPLEGAMENT CURRICULAR Ramon Grau. Cardedeu 2008. 11. el currculum ens condiciona ... el currculum no ens deixa ... el currculum ens obliga ... el currculum ... Ai! el currculum ... s que el currculum ... el currculum s una oportunitat ... el currculum s un instrument ... el currculum ens pot ajudar ... VISIONS ALTERNATIVES DEL DESPLEGAMENT CURRICULAR Tot depn de la lectura que fem del currculum 12. VISIONS ALTERNATIVES DEL DESPLEGAMENT CURRICULAR DECRET143/2007 A rticle 6 6.1 Sentn per currculum de leducaci secundria obligatria el conjunt de competncies bsiques, objectius, continguts, mtodes pedaggics i criteris davaluaci daquesta etapa. 6.2 Per a cada matria, aquest Decret determina els objectius, per a tota letapa, aix com els continguts i criteris davaluaci en els diferents cursos. 6.3 Els centres educatius desenvoluparan i completaran el currculum deducaci secundria obligatria. El currculum elaborat pel centre formar part del seu projecte educatiu. Cada centre educatiu haur de concretar, desenvolupar i completar el currculum:

 • prenent en consideraci els principis educatius del propi centre, lorigen tnic i social del seu alumnat, la vinculaci amb el seu entorn, els recursos disponibles,
 • adoptant els mtodes pedaggics ms adients amb els seus plantejaments educatius, que no podran desestimar els aspectes normatius.

Ramon Grau. Cardedeu 2008. 13. VISIONS ALTERNATIVES DEL DESPLEGAMENT CURRICULAR DECRET143/2007 A rticle 6 6.1 Sentn per currculum de leducaci secundria obligatria el conjunt decompetncies bsiques,objectius, continguts,mtodes pedaggicsi criteris davaluaci daquesta etapa. 6.2 Per a cada matria, aquest Decret determina els objectius, per a tota letapa, aix com els continguts i criteris davaluaci en els diferents cursos. 6.3 Els centres educatius desenvoluparan i completaran el currculum deducaci secundria obligatria. El currculum elaborat pel centre formar part del seu projecte educatiu. Cada centre educatiu haur de concretar, desenvolupar i completar el currculum:

 • prenent en consideraci els principis educatius del propi centre, lorigen tnic i social del seu alumnat, la vinculaci amb el seu entorn, els recursos disponibles,
 • adoptant els mtodes pedaggics ms adients amb els seus plantejaments educatius, que no podran desestimar els aspectes normatius.

Ramon Grau. Cardedeu 2008. 14. VISIONS ALTERNATIVES DEL DESPLEGAMENT CURRICULAR s compatible el currculum amb perspectives dinnovaci? s quin sentitel currculum s un instrument per a un canvi? Pot ser el currculum una oportunitat? continguts temps espais agrupacions avaluaci gesti aula Ramon Grau. Cardedeu 2008. 15. Currculum continguts temps espais agrupacions avaluaci Organitzaci del centre desplegamentcurricular gesti aula VISIONS ALTERNATIVES DEL DESPLEGAMENT CURRICULAR Ramon Grau. Cardedeu 2008. 16. VISIONS ALTERNATIVES DEL DESPLEGAMENT CURRICULAR Setembre 2008 MATES ANG CCSS 16,1517,15 TECNO LLCS EF 15,1516,15 ALT/REL ANG ALT/REL MUS 12,45-13,45 LLCS MUS EF MATES LLCT 11,45-12,45 11,15-11,45 LLCT CV MUS CCNN CV 10,15-11,15 MATES CCSS CCNN CCSS CCNN 9,1510,15 ANG LLCT LLCS Tutoria TECNO 8,15-9,15 Divendres Dijous Dimecres Dimarts Dilluns 1rA 17. VISIONS ALTERNATIVES DEL DESPLEGAMENT CURRICULAR Octubre 1970 HIST MATES FRN HIST 16,1517,15 DIB CCNN LLCS EF 15,1516,15 RELI FRN RELI RELI 12,45-13,45 LLCS DIB EF MATES LLCS 11,45-12,45 11,15-11,45 FEN FEN MATES CCNN FEN 10,15-11,15 MATES HIST CCNN HIST CCNN 9,1510,15 FRN LLCS LLCS EF MATES 8,15-9,15 Divendres Dijous Dimecres Dimarts Dilluns 5A 18. 19. Currculumdisciplinar Currculumintegrat es fonamenta en matries o disciplines disciplinar VISIONS ALTERNATIVES DEL DESPLEGAMENT CURRICULAR 20. Currculumdisciplinar Currculumintegrat sorganitza al voltant de centres dinters , de problemes socials , d idees clau ...decompetncies bsiques integrat globalitzat interdisciplinar transdisciplinar VISIONS ALTERNATIVES DEL DESPLEGAMENT CURRICULAR 21. Currculumdisciplinar Currculumintegrat es fonamenta en matries o disciplines sorganitza al voltant de centres dinters , de problemes socials , d idees clau ...decompetncies bsiques disciplinar integrat globalitzat interdisciplinar transdisciplinar VISIONS ALTERNATIVES DEL DESPLEGAMENT CURRICULAR 22. Currculumdisciplinar Currculumintegrat disciplinar integrat globalitzat interdisciplinar transdisciplinar VISIONS ALTERNATIVES DEL DESPLEGAMENT CURRICULAR matries competncies llions de fets i conceptesacadmicscapacitats de les persones, estimular la curiositat i la cooperaci, fomentar la creativitat i la investigaci com a vies de generaci d'estructures de pensament prpies i d'esquemes d'interpretaci de l'entorn d'informaci 23. Currculumdisciplinar Currculumintegrat VISIONS ALTERNATIVES DEL DESPLEGAMENT CURRICULAR matries competncies llions de fets i conceptesacadmicscapacitats de les persones, estimular la curiositat i la cooperaci, fomentar la creativitat i la investigaci com a vies de generaci d'estructures de pensament prpies i d'esquemes d'interpretaci de l'entorn d'informaciassignatura persona 24. matries centres dinters competncies bsiques disciplines problemes socials idees clau VISIONS ALTERNATIVES DEL DESPLEGAMENT CURRICULAR Currculumdisciplinar Currculumintegrat 25. Matries que conformen un currculum disciplinar Llengua catalana i literatura Llengua castellana i literatura Llengua estrangera Matemtiques Cincies de la naturalesa Cincies socials Educaci visual i plstica Tecnologies Msica Educaci per a la ciutadania Matries optatives Educaci fsica VISIONS ALTERNATIVES DEL DESPLEGAMENT CURRICULAR 26. Matriesi competnciesque conformen el currculumLlengua catalana i literatura Llengua castellana i literatura Llengua estrangera Matemtiques Cincies de la naturalesa Cincies socials Educaci visual i plstica Tecnologies Msica Educaci per a la ciutadania Matries optatives Educaci fsica 1. Competncia comunicativa lingstica i audiovisual2. Competncies artstica i cultural 3. Tractament de la informaci i competncia digital 4. Competncia matemtica 5. Competncia daprendre a aprendre 7. Competncia en el coneixement i la interacci amb el mn fsic 8. Competncia social i ciutadana 6. Competncies dautonomia i iniciativa personal VISIONS ALTERNATIVES DEL DESPLEGAMENT CURRICULAR 27. Componentsdun currculum integrat Problemes socials, ambientals, tecnolgics, cientfics Centres dinters Projectes (necessitat, encrrec) Polmiques, debats pblics Eixos transversals VISIONS ALTERNATIVES DEL DESPLEGAMENT CURRICULAR 1. Competncia comunicativa lingstica i audiovisual2. Competncies artstica i cultural 3. Tractament de la informaci i competncia digital 4. Competncia matemtica 5. Competncia daprendre a aprendre 7. Competncia en el coneixement i la interacci amb el mn fsic 8. Competncia social i ciutadana 6. Competncies dautonomia i iniciativa personal 28.

 • TRANSVERSALITAT:
 • Entesa com el criteri per a seleccionar continguts i opcions metodolgiques per tractar-los en contextos globals i de forma interdisciplinria entre rees

FUNCIONALITAT:Entesa com el criteri per establir opcions metodolgiques que fomentin laplicaci dels aprenentatges en diferents situacions i contextos reals, concrets i propers a lalumnat AUTONOMIA DE LALUMNAT:Entesa com el criteri per establir opcions metodolgiques que fomentin la comunicaci dobjectius, el protagonisme de lalumnat, la gesti dels errors i la corresponsabilitat en lavaluaci en les activitats densenyament/aprenentatge 29. Llengua catalana i literatura Llengua castellana i literatura Llengua estrangera Matemtiques Educaci fsica PROJECTES 3 hores 3 hores 3 hores 3 hores 2 hores 15 hores Tutoria 1 horea VISIONS ALTERNATIVES DEL DESPLEGAMENT CURRICULAR Ramon Grau. Cardedeu 2008. 30. 3 R (llegi R , escriu R e, calcula R ) VISIONS ALTERNATIVES DEL DESPLEGAMENT CURRICULAR Llegir,comprensi lectora, capacitat de sntesi i de relaci amb el que ja se sap Escriure(i Parlar), expressi adequada, adequaci al registre i a les normes, coherncia en el missatge Calcular , clculs bsics, diferents tipus de nmeros, mesures, smbols i elements geomtrics, proporci, raonament matemtic 31. 3 R (llegi R , escriu R e, calcula R ) Versi estesa 3 R (competncia comunicativa i lingstica, competncia matemtica) competncia comunicativa permet comprendre i expressar la realitat, les percepcions, els pensaments i els sentiments competncia matemtica permet resoldre autnomament problemes que inclouen conceptes matemtics, que es presenten en la vida quotidiana de les persones VISIONS ALTERNATIVES DEL DESPLEGAMENT CURRICULAR Llegir,comprensi lectora, capacitat de sntesi i de relaci amb el que ja se sap Escriure(i Parlar), expressi adequada, adequaci al registre i a les normes, coherncia en el missatge Calcular , clculs bsics, diferents tipus de nmeros, mesures, smbols i elements geomtrics, proporci, raonament matemtic 32. 3 R (llegi R , escriu R e, calcula R ) Versi estesa 3 R (competncia comunicativa i lingstica, competncia matemtica) competncia comunicativa permet comprendre i expressar la realitat, les percepcions, els pensaments i els sentiments competncia matemtica permet resoldre autnomament problemes que inclouen conceptes matemtics, que es presenten en la vida quotidiana de les persones VISIONS ALTERNATIVES DEL DESPLEGAMENT CURRICULAR Llegir,comprensi lectora, capacitat de sntesi i de relaci amb el que ja se sap Escriure(i Parlar), expressi adequada, adequaci al registre i a les normes, coherncia en el missatge Calcular , clculs bsics, diferents tipus de nmeros, mesures, smbols i elements geomtrics, proporci, raonament matemtic Competncies instrumentals 33. 3 X (e X plorar, intercanviar-e X change-, e X pressar) Versi estesa 3 X (competncia daprendre a aprendre, competncia digital) competncia daprendre a aprendre permet aconduir el propi aprenentatge i ser capa de continuar aprenent amb eficcia i autonomia dacord amb els propis objectius i necessitats. permeten accedir a la informaci, seleccionar amb criteri aquella que s rellevant i transmetre-la, tot usant distints suports, incloent-hi la utilitzaci de les tecnologies de la informaci i la comunicaci competncia digital i per a tractar la informaci VISIONS ALTERNATIVES DEL DESPLEGAMENT CURRICULAR fent s de les competncies instrumentals Ramon Grau. Cardedeu 2008. 34. 3 X (e X plorar, intercanviar-e X change-, e X pressar) Versi estesa 3 X (competncia daprendre a aprendre, competncia digital) competncia daprendre a aprendre permet aconduir el propi aprenentatge i ser capa de continuar aprenent amb eficcia i autonomia dacord amb els propis objectius i necessitats. permeten accedir a la informaci, seleccionar amb criteri aquella que s rellevant i transmetre-la, tot usant distints suports, incloent-hi la utilitzaci de les tecnologies de la informaci i la comunicaci competncia digital i per a tractar la informaci VISIONS ALTERNATIVES DEL DESPLEGAMENT CURRICULAR fent s de les competncies instrumentals Competncies metodolgiques 35. Llengua catalana i literatura Llengua castellana i literatura Llengua estrangera Matemtiques Educaci fsica Versi estesa 3 R Instruments bsics per a la competncia comunicativa i lingstica, competncia matemtica Versi estesa 3 X Instruments bsics per a la competncia daprendre a aprendre, competncia digital Problemes socials, ambientals, tecnolgics, cientfics Centres dinters Projectes (necessitat, encrrec) Polmiques, debats pblics Eixos transversals VISIONS ALTERNATIVES DEL DESPLEGAMENT CURRICULAR fent s de les competncies instrumentals 36. Matries que conformen un/el currculum disciplinar Llengua catalana i literatura Llengua castellana i literatura Llengua estrangera Matemtiques Cincies de la naturalesa Cincies socials Educaci visual i plstica Tecnologies Msica Educaci per a la ciutadania Matries optatives Educaci fsica VISIONS ALTERNATIVES DEL DESPLEGAMENT CURRICULAR 37. Llengua catalana i literatura Llengua castellana i literatura Llengua estrangera Matemtiques Educaci fsica PROJECTES / TEMES / CENTRES DINTERS Principi dactivitat de lalumne: lalumne ha de trobar resposta, donar una explicaci, argumentar una posici, satisfer un encrrec (justament per aix cal aprendre) VISIONS ALTERNATIVES DEL DESPLEGAMENT CURRICULAR Ramon Grau. Cardedeu 2008. 38. VISIONS ALTERNATIVES DEL DESPLEGAMENT CURRICULAR Ramon Grau. Cardedeu 2008. MATES ANG CCSS 16,1517,15 TECNO LLCS EF 15,1516,15 ALT/REL ANG ALT/REL MUS 12,45-13,45 LLCS MUS EF MATES LLCT 11,45-12,45 11,30-11,45 LLCT CV MUS CCNN CV 10,15-11,15 MATES CCSS CCNN CCSS CCNN 9,1510,15 ANG LLCT LLCS Tutoria TECNO 8,15-9,15 Divendres Dijous Dimecres Dimarts Dilluns 1rA 39. VISIONS ALTERNATIVES DEL DESPLEGAMENT CURRICULAR Cercar transversalitats MATES ANG CCSS 16,1517,15 TECNO LLCS EF 15,1516,15 ALT/REL ANG ALT/REL EVP 12,45-13,45 LLCS EVP EF MATES LLCT 11,45-12,45 11,30-11,45 LLCT CV EVP CCNN CV 10,15-11,15 MATES CCSS CCNN CCSS CCNN 9,1510,15 ANG LLCT LLCS Tutoria TECNO 8,15-9,15 Divendres Dijous Dimecres Dimarts Dilluns 1rA 40. VISIONS ALTERNATIVES DEL DESPLEGAMENT CURRICULAR Sumant transver...

Recommended

View more >