Proposta Física Batxillerat

Embed Size (px)

Text of Proposta Física Batxillerat

 • 1. Presentaci i debat sobre les propostes curriculars de les matries de cincies de batxillerat: FSICA Julian Oro Sancho Octavi Plana Cobeta CDECT

2. CRITERIS FONAMENTALS 3. La Fsica una matria experimental

 • Formular una hiptesi sobre un fenomen susceptible de produir-se o de ser produt
 • Dissenyar i realitzar experiments per a obtenir la resposta a problemes
 • Analitzar els resultats experimentals i confrontar-los amb la teoria
 • Comunicar els resultats basant-se en les evidncies i les teories

4. La relaci entre les teories i els experiments

 • Anar i tornar entre observaci-experimentaci i conceptualitzaci-modelitzaci
 • Donar temps a lalumne a reconstruir i interpretar els fenmens a travs dels models
 • La modelitzaci dun sistema sha de recolzar en una descripci de la situaci fsica amb lajuda de la llengua natural i del llenguatge fsic i matemtic

5. LA IMPORTNCIA DE LES APORTACIONS DE LA FSICA AL DESENVOLUPAMENT DE LA SOCIETAT

 • Una fsica amb sentit per als estudiants ha de mostrar-se des del principi vinculada a les sevesaplicacions i a la relaci amb els problemes que ajuda a resoldre.
 • Les controvrsies generades per les aplicacions de la fsica.
 • Unafsica en context .

6. La comunicaci i largumentaci

 • Saber justificar els fets, els resultats generals experimentals i els que aconsegueixin els alumnes a partir de les evidncies obtingudes del treball experimental propi.
 • Argumentar a favor i en contra de les aplicacions de la Fsica que puguin generar controvrsies.

7.

 • Utilitzaci dels nous instruments de captaci de dades
 • Les simulacions informtiques que ajuden a fer prediccions, ajustar models,mostrar diferents representacions dun fenomen.

Els nous instruments i les tecnologies de la informaci i la comunicaci (TIC).

 • La xarxa Internet com a font dinformaci que cal aprendre a seleccionar i la seva utilitzaci tamb com a comunitat d'aprenentatge.

8. Lesmatemtiques com a eina essencial en la fsica.

 • Els estudiants han dhabituar-se al treball amb eines matemtiques tils a la fsica
 • Reconixer la naturalesa quantitativa de la disciplina
 • Adonar-se que la transcripci al llenguatge de les matemtiques dels fenmens naturals potencia enormement les seves possibilitats.

9. Comprensi de la naturalesa de la cincia i de la construcci del coneixement cientfic

 • Comprendre que la cincia es distingeix daltres formes de coneixement per lelaboraci de models i per ls de mtodes emprics, darguments lgics i de lescepticisme com actitud, per tal de contrastar les hiptesis i validar els models i teories proposats
 • Comprendre la naturalesa de la cincia com a activitat humana, aix com el poder i les limitacions del coneixement cientfic
 • Identificar preguntes que es puguin respondre a travs de la recerca cientfica
 • Distingir explicacions cientfiques daquelles que no ho sn

10. Les aportacions de la fsica del segle XX a la visi del mn.

 • La fsica de partcules, el big bang, lequivalncia massa-energia, la dualitat ona-partcula o el principi dindeterminaci han de ser incorporats, ni que sigui a un nivell molt elemental, al bagatge conceptual dels estudiants.

11. Augmentar ls de la indagaci com a metodolog ia daula

 • Partir dun context problemtic comprensible per a lalumne en el qual es planteja unproblema a resoldre
 • Realitzar un conjunt daccions, de manera que cada acci pot constituir una subactivitat
 • Incloure en lactivitat una part orientadora, una part executora i una part reguladora

12. EN RESUM:

 • Una Fsica:
  • Ms experimental
  • Ms contextualitzada
  • On la justificaci i largumentaci juguin un paper important
  • On sutilitzen ms els mtodes indagatius
  • On hi hagi ms temps per fer hiptesis, reflexionar, justificar, argumentar,......

13. El decret de mnims del MEC

 • Contenidos comunes
 • Interaccin gravitatoria
 • Vibraciones y ondas
 • ptica
 • Interaccin electromagntica
 • Introduccin a la Fsica moderna
 • Contenidos comunes
 • Estudio del movimiento
 • Dinmica
 • La energa y su transferencia: trabajo y calor
 • Electricidad

14. ANAR CAP UN ENSENYAMENT BASAT EN COMPETNCIES

 • Indagaci cientfica
 • Apropiaci sobre la naturalesa de la cincia
 • Comprensii capacitat dactuar sobre el mn fsic

15. ESTRUCTURA DELS CONTINGUTS

 • PRIMER CURS
 • Imatges
 • El moviment
 • Lunivers mecnic
 • L energia
 • El corrent elctric
 • SEGON CURS
 • Les ones i el so
 • Planetes i satllits
 • La nova imatge de lunivers
 • Mquines electromagntiques
 • El camp elctric

16.

 • 1. IMATGES
 • Revisi de l ptica geomtrica: El model de raig de llum en la visi i en situacions i aparells en els que hi hagi miralls i lents. Construcci geomtrica dimatges de manera grfica i mitjanant programes de simulaci. Determinaci de la distncia focal en miralls i lents i de la potncia de lents convergents i divergents. Disseny i construcci dalgun instrument ptic .
 • Anlisi del comportament de la llum en canviar de medis i en travessar-los: canvi de la velocitat de propagaci, reflexi, refracci, absorci/transmissii dispersi.
 • Caracteritzaci de lull hum com a sistema ptic. Descripci de lull sa, lull miop ilull hipermetrop i de la correcci mitjanant ulleres o lents de contacte o cirurgia.

17.

 • Observaci de lespectre de la llum visible.Caracteritzaci de lespectre electromagntic. Aplicacions i caracterstiques de les diferents bandes de lespectre.Caracteritzaci de la llum com a ona.
 • Observaci experimental, estudi qualitatiu de la polaritzaci de la llum i anlisi d algunes de les seves aplicacions.
 • Observaci de difracci i dinterferncies amb llum. Estudi qualitatiu de la difracci i les interferncies utilitzant el Principi de Huygens. Aplicaci de les interferncies a la lectura amb lser. Mesura de la distncia entre pistes en un CD o DVD per difracci amb lser. Anlisi qualitatiu de diferents aplicacions de la difracci de Raigs-X.

18.

 • 1. IMATGES
 • Contextos:Lents, miralls i instruments ptics.Lull hum, malalties i la seva correcci. Caracterstiques i aplicacions de les diferents bandes de lespectre electromagntic.
 • Fets conceptes i models :ptica geomtrica, imatges en lents i miralls. Caracteritzaci de la llum com ona. Principi de Huygens.Propietats de la llum: polaritzaci, interferncies, difracci.
 • Activitats i treballs experimentals:Construcci geomtrica dimatges de manera grfica i mitjanant programes de simulaci.Determinaci de la distncia focal en miralls i lents i de la potncia de lents convergents i divergents. Disseny i construcci dalgun instrument ptic. Observaci de lespectre de la llum visible.Observaci experimental de la polaritzaci de la llum, difracci i dinterferncies amb llum. Mesura de la distncia entre pistes en un CD o DVD per difracci amb lser.

19.

 • Criteris davaluaci:
  • Utilitzar el model de raig de llum i el model dones per tal dexplicar els fenmens associats al comportament de la llum i la seva interacci amb la matria i el funcionament dels aparells ptics senzills.
  • Descriure i predir, utilitzant esquemes, els fenmens de reflexi, refracci, absorci, dispersi, difracci i interferncies.
  • Conixer el funcionament de lull hum -com a sistema ptic-les seves possibles anomalies i les mesures correctores.
  • Entendre que la llum s un cas particular dona electromagntica i conixer les altres bandes de lespectre electromagntic,amb algunes de les seves caracterstiques.

20.

 • 9. MQUINES ELECTROMAGNTIQUES
 • Observaci i descripci de generadors, transformadors i motors: les seves parts, la seva funci ila importncia en la societat actual.
 • Identificaci de la interacci magntica, comenant per imants naturals iartificials i la brixola. Caracteritzaci del camp magntic a travs de la visualitzaci de les lnies de camp magntic a partir de petites experincies, i del vector intensitat de camp magntic. A travs de la realitzaci de lexperiment dOersted, identificaci dels efectes produts pels corrents elctrics i els imants. Realitzaci depetits experiments amb brixoles i distribucions de corrent, com ara una espira, una bobina o un electroimant. Observaci i interpretaci deles lnies de camp a travs dexperiments i simulacions informtiques.

21.

 • Forces magntiques. Observaci daquestes forces en algun motor senzill. Realitzaci depetites experincies on es posi de manifest la relaci entre el camp magntic i la fora produda sobre corrents elctrics o sobre crregues elc