of 15 /15
PENGENALAN KESELURUHAN TUGASAN Warisan dan budaya yang dipilih dan diketengahkan sebagai isu utama dalam tugasan ini adalah bahasa Kadazandusun. Dalam bahagian pengenalan keseluruhan tugasan ini, terlebih dahulu diterangkan serba sedikit tentang sejarah berkaitan dengan penutur bahasa Kadazandusun iaitu suku kaum Kadazandusun di negeri sabah. Menurut Banci Penduduk Dan Perumahan 2000, penduduk Sabah berjumlah 2.4 juta orang yang terdiri daripada lebih 30 suku kaum dan bertutur dalam 80 dielek tempatan. Orang Kadazandusun merupakan suku kaum terbesar di negeri Sabah yang membentuk satu pertiga daripada jumlah penduduk di negeri tersebut. Pada masa dahulu, suku kaum Kadazandusun pernah menetap di kawasan pedalaman, tetapi kemudian ramai antara mereka telah berpindah ke kawasan Residensi Pantai Barat. Kegiatan ekonomi suku kaum Kadazandusun ini ialah menanam padi dan menternak lembu. Kawasan petempatan mereka terkenal sebagai jelapang padi di Sabah. Perayaan utama orang Kazandusun ialah Pesta Ka amatan yang disambut pada bulan mei setiap tahun selepas musim menuai. Antara acara penting yang diadakan semasa perayaan ini ialah persembahan tarian sumazau. Suku kaum lain yang menduduki negeri Sabah adalah seperti kaum murut, bajau, kadayan, bisaya, irranun, rungus, kimarang, lundayeh, ubian, binadan, orang sungai, tatana, tagaas, brunei, suluk dan banyak lagi. Masyarakat majmuk di Sabah membolehkan kita menikmati keunikan dan keindahan kebudayaan serta kesenian yang mempesonakan. Walaupun Sabah kaya dengan pelbagai warisan dan budaya serta kesenian, namun perbezaan di

BAHASA KADAZANDUSUN

  • Author
    odoyie

  • View
    6.137

  • Download
    7

Embed Size (px)

Text of BAHASA KADAZANDUSUN

Page 1: BAHASA KADAZANDUSUN

PENGENALAN KESELURUHAN TUGASAN

Warisan dan budaya yang dipilih dan diketengahkan sebagai isu utama dalam

tugasan ini adalah bahasa Kadazandusun. Dalam bahagian pengenalan keseluruhan tugasan

ini, terlebih dahulu diterangkan serba sedikit tentang sejarah berkaitan dengan penutur

bahasa Kadazandusun iaitu suku kaum Kadazandusun di negeri sabah. Menurut Banci

Penduduk Dan Perumahan 2000, penduduk Sabah berjumlah 2.4 juta orang yang terdiri

daripada lebih 30 suku kaum dan bertutur dalam 80 dielek tempatan. Orang

Kadazandusun merupakan suku kaum terbesar di negeri Sabah yang membentuk satu

pertiga daripada jumlah penduduk di negeri tersebut. Pada masa dahulu, suku kaum

Kadazandusun pernah menetap di kawasan pedalaman, tetapi kemudian ramai antara

mereka telah berpindah ke kawasan Residensi Pantai Barat. Kegiatan ekonomi suku kaum

Kadazandusun ini ialah menanam padi dan menternak lembu. Kawasan petempatan

mereka terkenal sebagai ‘jelapang padi’ di Sabah. Perayaan utama orang Kazandusun

ialah Pesta Ka’amatan yang disambut pada bulan mei setiap tahun selepas musim

menuai. Antara acara penting yang diadakan semasa perayaan ini ialah persembahan

tarian sumazau.

Suku kaum lain yang menduduki negeri Sabah adalah seperti kaum murut, bajau,

kadayan, bisaya, irranun, rungus, kimarang, lundayeh, ubian, binadan, orang sungai,

tatana, tagaas, brunei, suluk dan banyak lagi. Masyarakat majmuk di Sabah membolehkan

kita menikmati keunikan dan keindahan kebudayaan serta kesenian yang mempesonakan.

Walaupun Sabah kaya dengan pelbagai warisan dan budaya serta kesenian, namun

perbezaan di antara satu sama lain adalah ketara. Ini boleh dilihat terutama sekali

daripada segi pakaian tradisi, tarian tradisi, muzik tradisi, kraftangan dan sebagainya.

Page 2: BAHASA KADAZANDUSUN

Selain itu, perbezaan di antara berbagai-bagai suku kaum di Sabah juga dapat dilihat dari

segi bahasa, adat istiadat, corak dan pegangan hidup dan sebagainya.

Dari aspek bahasa, perbezaan loghat, sebutan, dan ejaan banyak dipengaruhi

mengikut etnik tertentu. Contohnya, sebutan dan ejaan suku kaum dari satu daerah

dengan daerah lain di negeri Sabah adalah berlainan tetapi masih membawa erti dan

makna yang sama. Kewujudan melalui bahasa Kadazandusun ini amat penting kerana

melalui bahasa, maka sesuatu prestasi atau pencapaian budaya sesuatu suku kaum itu

dapat ditunjukkan. Selain itu, melalui bahasa juga, terkumpul dan terbentuklah berbagai-

bagai ilmu pengetahuan.

Pada masa dahulu, kebanyakan suku kaum Kadazandusun percaya kepada

kepercayaan animisme iaitu sebelum kedatangan agama kristian dan agama islam. Pada

zaman nenek moyang, suku kaum Kadazandusun mempercayai kepada kuasa

‘komburongo’ yang digunakan dalam upacara ritual untuk mengubati orang-orang sakit.

Orang tua-tua yang menggunakan ‘komburongo’ tersebut akan membaca ayat-ayat mantera

untuk berhubung dengan kuasa ajaib dengan menggunakan bahasa Kadazandusun kuno

yang dalam untuk memohon agar memberi ketenangan serta penyembuhan kepada

seseorang yang sakit. Namun begitu, pada masa kini, penggunaan ‘komburongo’ tersebut

tidak lagi diamalkan setelah kedatangan agama islam dan agama kristian. Sebahagian

besar kaum Kadazandusun kebanyakkannya menganuti agama kristian.

Pada zaman dahulu, bahasa Kadazandusun memainkan peranan penting kepada

kaum yang menuturkannya iaitu suku kaum Kadazandusun. Bahasa Kadazandusun ini

digunakan dalam pergaulan dan perbualan harian suku kaum Kadazandusun. Selain itu,

Page 3: BAHASA KADAZANDUSUN

bahasa Kadazandusun ini juga menjadi bahasa utama yang digunakan oleh para pemimpin

agama kristian di dalam setiap gereja. Terdapat beberapa kitab suci keagamaan kristian

seperti ‘buuk sambayang’ dalam bahasa Kadazandusun yang bermaksud ‘buku misa

kudus’ yang ditulis dan dibaca serta diterangkan dalam bahasa Kadazandusun di setiap

gereja di Sabah. Katekis serta Paderi iaitu pemimpin agama kristian Katolik khususnya

mengunakan bahasa Kadazandusun sebagai bahasa perantaraan utama dalam gereja-gereja

di Sabah. Selain itu, kebanyakan lagu-lagu rohani atau lagu puji-pujian juga ditulis dalam

bahasa Kadazandusun. Hal ini disebabkan semua suku kaum Kadazandusun pada masa

dahulu hanya memahami dan pandai bertutur dalam bahasa Kadazandusun sahaja.

Bilangan suku kaum Kadazandusun yang pandai bertutur dalam bahasa lain terutamanya

dalam bahasa melayu dan bahasa inggeris amat sedikit bilangannya berbanding pada

zaman sekarang.

Bahasa Kadazandusun ini terdapat dalam dua bentuk iaitu secara lisan dan bukan

lisan. Namun begitu, pada zaman dahulu, kebanyakkan penduduk suku kaum

Kadazandusun ini mengunakkan bahasa Kadazandusun secara lisan disebabkan oleh tahap

pendidikan yang kurang dititikberatkan pada ketika itu. Kebanyakan suku kaum

Kadazandusun masih lemah dalam mengeja huruf, menulis serta membaca tulisan. Oleh

itu tulisan serta catatan dalam bahasa Kadazandusun masih agak kurang. Keadaan yang

demikian menyebabkan suku kaum Kadazandusun akan berhubung atau menyampaikan

sesuatu mesej atau pesanan secara lisan sahaja pada zaman itu. Contoh penyampaian

bahasa Kadazandusun secara lisan yang sering dilakukan ialah ketika menyampaikan

cerita dongeng, mitos, lagenda dan sebagainya yang tersirat banyak pengajaran dan

teladan dalam cerita tersebut.

Page 4: BAHASA KADAZANDUSUN

Selain itu, penggunaan bahasa Kadazandusun secara lisan juga sering digunakan

oleh penghulu atau ketua kampung dalam acara adat istiadat perbicaraan atau sebagainya.

Penghulu atau ketua kampung tersebut akan membicarakan sesuatu adat istiadat dan

menjatuhkan sesuatu hukuman yang setimpal dan menyampaikannya secara lisan sahaja

kerana pada zaman dahulu, penulisan belum dilakukan disebabkan oleh tahap pendidikan

yang masih lemah ketika itu. Namun begitu, peredaran masa yang semakin moden dan

canggih pada masa kini menyebabkan penulisan dalam bahasa Kadazandusun ke dalam

buku-buku tertentu semakin banyak dihasilkan dan diterbitkan. Namun demikian,

penggunaan bahasa Kadazandusun ini semakin lama semakin berkurangan serta dilupakan

dan tidak diendahkan lagi kepentingan serta penggunaan bahasa Kadazandusun tersebut

oleh suku kaum Kadazandusun. Hal ini disebabkan juga oleh tuntutan pendidikan yang

semakin tinggi serta sikap masyarakat yang terlalu mengagung-agungkan bahasa asing

yang lain sehingga menyebabkan bahasa ibunda sendiri terabai dan terjejas

penggunaannya. Penggunaan bahasa inggeris sebagai bahasa perantaraan antarabangsa serta

penggunaannya dalam institusi pengajian tinggi dan dalam subjek-subjek tertentu seperti

dalam subjek sains dan matematik menyumbangkan kepada penggunaan bahasa kaum

ibunda masing-masing semakin berkurangan dan dilupakan.

Oleh yang demikian, faktor-faktor utama kepada kepupusan bahasa suku kaum

sendiri haruslah dikaji serta mencari alternatif dan kaedah-kaedah tertentu untuk terus

menghidupkan dan mengekalkan penggunaan warisan tersebut daripada pupus dan hilang

begitu sahaja. Tindakan segera haruslah dilaksanakan segera agar warisan bahasa ibunda

sendiri terus wujud dan dapat diwarisi oleh generasi yang akan datang. Bahasa ibunda

suku kaum masing-masing amat penting sebagai lambang atau simbol utama dalam

Page 5: BAHASA KADAZANDUSUN

menggambarkan identiti sesuatu suku kaum tertentu. Oleh itu, peranan setiap individu

sangat penting dalam mengekalkan bahasa ibunda suku kaum sendiri kerana bak kata

pepatah melayu, ‘hilang bahasa maka hilanglah suku kaum’ kerana bahasa dapat

melambangkan asal usul suku kaum tertentu.

DEFINISI DAN KONSEP

Warisan merupakan satu asas kepada pembentukan suatu warisan kebudayaan yang

terdapat dalam masyarakat setempat masa kini. Secara amnya, warisan kebudayaan merupakan

satu unsur yang mana kemunculannya sejak zaman nenek moyang lagi. Warisan ini

diperturunkan dari masa ke semasa. Yang mana generasi yang baru membawa pembaharuan

dalam perkembangan dalam bidang kesenian dan kebudayaan sesuatu masyarakat tersebut.

Secara keseluruhannya, warisan kebudayaan terbahagi kepada empat perkara. Antaranya,

warisan ketara, warisan tidak ketara, warisan mudah alih dan warisan tidak mudah alih. Malahan,

sejarah dalam pembentukan warisan dan budaya ini melibatkan keperluan asas, kepercayaan,

penjajahan, kemegahan, hiburan dan sebagainya.

Perubahan dalam kemajuan dan pemodenan yang semakin membangun masa kini, secara

tidak langsung melibatkan keaslian dan nilai warisan kebudayaan yang dimiliki oleh setiap suku

kaum dalam segenap lapisan masyarakat. Salah satunya masyarakat suku kaum kadazandusun di

Sabah. Warisan yang lemah dan semakin mengalami kepupusan, iaitu penggunaan bahasa ibunda

dalam komunikasi seharian. Bahasa merujuk kepada satu cara alat komunikasi bagi

menyampaikan dan menerima mesej di antara penyampai dan penerima. Bahasa merupakan satu

keperluan dan faktor-faktor terhadap kewujudan warisan dan budaya dalam masyarakat. Begitu

Page 6: BAHASA KADAZANDUSUN

juga bagi suku kaum kadazandusun yang mempunyai bahasa ibunda tersendiri. Suku kaum

dusun dan kaum kadazan sebenarnya merupakan suku kaum yang berbeza, tetapi berasal

daripada satu rumpun yang sama. Oleh itu, bahasa kedua-dua suku kaum ini seakan-akan sama,

cuma dibezakan dengan sedikit perbezaan dari segi ejaan dan sebutan. Bahasa yang dimiliki oleh

suku kaum kadazandusun adalah bahasa dusun dan bahasa kadazan. Contohnya, "rumah"

disebut sebagai "walai" dalam bahasa dusun dan "hamin" dalam bahasa Kadazan. Banyak

perkataan lain yang hanya berbeza dari segi ejaan seperti "dua" iaitu "duo" dalam bahasa dusun

dan "duvo" dalam bahasa Kadazan, dan "sembilan" yang disebut "siam" dalam bahasa dusun,

dan "sizam" dalam bahasa Kadazan. Walau bagaimanapun, terdapat perkataan yang sama seperti

"satu" iaitu "iso" dalam kedua-dua bahasa dan "enam" iaitu "onom".

BAHASA KADAZANDUSUN

Bahasa Kadazandusun secara rasionalnya telah wujud sejak nenek moyang lagi, pada

asalnya penggunaan bahasa ibunda tersebut adalah satu cabang untuk setiap manusia

berinteraksi, memyampaikan dan menerima maklumat. Secara khususnya, penyebaran dialek

seumpama tersebut adalah bermula daripada kelompok masyarakat kecil. Kelompok tersebut

berkomunikasi dan membentuk identiti melalui pemahaman bahasa mereka. Justeru ia akan

berkembang melalui penyebaran dan penambahan kuantiti dalam kelompok masyarakt tersebut.

Pada asalnya kelompok masyarakat kadazandusun adalah dalam kuantiti yang sedikit seterusnya

akan berkembang menjadi kelompok besar seiring dengan perkembangan masa. Begitu juga

dengan suku kaum etnik yang lain di Sabah. Faktor-faktor kewujudan dialek tersebut adalah

serupa. Menurut Dr. Jacqueline Pugh-Kitingan (1987). Institusi Lingustik S.I.L “ melaporkan

Page 7: BAHASA KADAZANDUSUN

bahawa bahasa-bahasa tempatan ini dipercayai termasuk dalam bahasa Austronesian keturunan

Bornean dari keturunan asal Austronesian. Sejumlah 350 ribu atau 1/3 daripada penduduk Sabah

terdiri daripada kaum Dusun serta membentuk kebudayaan yang dinamik di negeri Sabah

( Kitingan, 1982).

Bagi masyarakat kadazandusun, kewujudan warisan seumpama ini mempunyai kaitan

dengan asal usul nunuk ragang. Menurut mitos, dahulu cuma ada kaum nunuk ragang yang

dipercayai keluar dari pokok (nunuk ragang) dan apabila terdapat selisih faham antara mereka

maka satu puak naik ke atas bukit dan memanggil diri mereka sebagai dusun dan satu puak

lagiturun ke tanah datar dan memanggil diri mereka sebagai kadazan. Uniknya, sesungguhnya

kaum Kadazandusun ini memiliki banyak budaya yang boleh diwarisi contohnya dari segi asal

usul, lagenda dan perkembangan suku kaum Kadazandusun, bahasa, pakaian tradisional, muzik

berunsurkan tradisional, corak kehidupan masyarakatnya, tarian tradisional dan kemuncak bagi

pemartabatan warisan budaya Kadazandusun ialah Perayaan Pesta Kaamatan yang diadakan pada

setiap tahun. Dalam aspek asal-usul, lagenda dan perkembangan suku kaum Kadazandusun

menjelaskan tentang kelahiran kaum Kadazandusun dan lagenda kelahiran kaum ini bermula dari

"Nunuk Ragang" sehinggalah kepada perkembangan dan penyebaran suku kaum ini ke seluruh

pelusuk negeri Sabah yang telah banyak mempengaruhi sosio budaya mereka mengikut tempat

yang baru, contohnya dari aspek bahasa dan corak kehidupan mereka. Mengikut statistik,

terdapat lebih kurang 40 etnik yang terdapat dalam suku kaum Kadazandusun. Dari aspek

bahasa, perbezaan loghat, sebutan dan ejaan banyak dipengaruhi mengikut etnik tertentu. Oleh

itu, sebutan dan ejaan sukukaum Kadazandusun dari satu daerah dengan daerah lain di negeri

sabah adalah berlainan tetapi masih membawa erti dan makna yang sama. Menurut Dr.

Jacqueline Pugh-Kitingan (1987), masyarakat Dusun mempunyai asas kesamaan dengan suku

Page 8: BAHASA KADAZANDUSUN

kaum di Sabah, iaitu dari aspek sistem sosial daripada aspek sejarah lisan, struktur sosial,

keturunan, kepercayaan, pertanian, bahan-bahan kebudayaan, agama dan amalan adat istiadat

adat resam.

FAKTOR-FAKTOR KEPUPUSAN

Perkembangan penggunaan bahasa dialek dusun ini merupakan medium komunikasi bagi

suku kaum dusun dalam berinteraksi. Penduduk masyarakat dusun banyak terdapat di kawasan

pergunungan Sabah. Menurut Ismaily Bungsu (1988), suku kaum Dusun kebanyakannya tinggal

di Keningau, Tambunan dan Ranau. Menurut Dr. Jacqueline Pugh-Kitingan (1987), keluarga

Dusun menggunakan empat belas bahasa pertuturan. Antara bahasa Dusun ialah Liwan, Tagas,

Dusun Tambunan, Tuhauwon dan Kuruyou. Bahasa Dusun Liwan tertumpu di daerah Ranau.

Dahulu, zaman nenek moyang lebih mengagung-agungkan penggunaan dialek dusun tersebut,

tetapi peredaran masa semakin menghapuskan penggunaan dialek tersebut. Fenomena seumpama

ini sering berlaku apabila berlakunya anjakan paradigma dalam permodenan dan kemajuan yang

dikecapi oleh manusia masa sekarang. Ini secara tidak langsung menggambarkan betapa

rapuhnya dan tidak tekal kebudayaan yang dimiliki, kerana terus berubah mengikut aliran

perubahan zaman yang tidak pasti kesudahannya.

Perkembangan ideologi yang semakin mencengkam dalam perkembangan pengetahuan

mengikut arus kemajuan dalam bidang pendidikan. Secara langsung menyebarkan tempias yang

amat ketara dalam perkembangan penggunaan bahasa ibunda bagi setiap masyarakat etnik yang

terdapat di Sabah. Hal sedemikian telah menpengaruhi para generasi sekarang yang lebih

mementingkan ilmu pendidikan, dimana para pelajar dan siswa serta siswi perlu mementingkan

Page 9: BAHASA KADAZANDUSUN

penguasaan dalam penggunaan bahasa asing. Salah satunya, bahasa Inggeris yang merupakan

satu medium bahasa komunikasi yang amat ditekankan dalam menepati kelayakan untuk

memasuki bidang-bidang pendidikan dan seumpamanya. Penekanan penggunaan bahasa asing

tersebut telah mempengaruhi gologan ibubapa masa kini, untuk cenderung memilih sekolah-

sekolah cina dan sebagainya. Golongan ibubapa berpendapat bahawa cara seumpama tersebut

melatih anak-anak mereka untuk menguasai bahasa-bahasa tersebut. Malahan, golongan ibubapa

tersebut tidak lagi mementingkan penggunaan bahasa ibunda dalam komunikasi mereka seharian

bersama-sama dengan anak-anaknya. Padahal, tindakan seumpama ini sebenarnya mendorong ke

arah kepupusan pengggunaan bahasa dialek dusun. Rasionalnya, golongan kanak- kanak yang

telah dibesarkan dalam kondisi persekitaran keluarga yang berpendidikan dan mementingkan

ilmu pngetahuan. Maka, penerapan penggunaan bahasa dialek dusun akan hilang dan pupus.

Selaras dengan arus pemodenan, kehidupan masyarakat kadazan dusun yang dahulunya

hanya berkerja sebagai petani dan penternak binatang semakin hari semakin berkembang maju.

Berdasarkan sejarah, masyarakat kadazandusun merupakan masyarakat yang paling awal

mengenali mendapat pendidikan berbanding dengan masyarakat sabah yang lain. Hal ini

menyebabkan ramai masyarakat mereka yang memiliki jawatan tinggi dalam agensi kerajaan

mahupun swasta, oleh yang demikian perubahan tersebut banyak merubah corak kehidupan

mereka termasuk bahasa yang digunakan seharian. Sebelum mengenali pendidikan, masyarakat

kadazandusun menggunakan bahasa ibunda mereka sebagai bahasa pertuturan seharian tetapi

sekarang, hampir semua anak-anak muda menggunakan bahasa melayu sebagai bahasa seharian

berbanding bahasa ibunda mereka sendiri walaupun mereka tahu dan memahami bahasa mereka

sendiri. Masalah ini wujud kerana kebanyakkan ibu bapa sekarang kurang memberi penekanan

dalam mendidik anak mereka menggunakan bahasa ibunda sendiri sejak dari kecil, jadi setelah

Page 10: BAHASA KADAZANDUSUN

anak-anak mereka membesar kelak mereka akan lebih selesa bertutur menggunakan bahasa yang

sudah biasa digunakan dari kecil.

KESAN-KESAN POSITIF

Di mata dunia, negara Malaysia merupakan sebuah negara yang unik dan sangat menarik

kerana terdiri daripada masyarakat yang pelbagai etnik dan budaya yang berbeza tetapi masih

dapat hidup aman dan damai dibawah satu bumbung yang sama dan juga setiap budaya tersebut

mempunyai bahasa, adat, perayaan dan kesenian mereka tersendiri. Selain itu, negara kita juga

terkenal dengan sebuah negara yang masih kaya dengan tumbuh-tumbuhan dan juga tempat-

tempat yang menarik dan sesuai untuk aktiviti pelancongan. Hal ini berjaya menarik ramai

pelancong asing dan juga pelancong dari kita sendiri untuk melancong dalam negara kita bagi

melihat sendiri keunikan yang terdapat dalam negara kita menggunakan mata kasar, semakin

hari bilangan para pelancong yang memasuki negara kita semakin meningkat maka hal tersebut

dapat membantu meningkatkan ekonomi negara kita seterusnya dapat membantu meningkatkan

pembangunan negara untuk mencapai matlamat negara maju selaras dengan negara-negara yang

maju seperti jepun, china, dan negara-negara barat. Oleh kerana negara kita kaya dengan

pelbagai keunikan dan kaya dengan keaslian tumbuh-tumbuhan maka kita sebagai rakyat

Malaysia haruslah berusaha mengekalkan setiap keunikan tersebut bagi menambahkan lagi

kemasukan pelancong ke dalam negara kita.

Bahasa kadazandusun merupakan salah satu daripada keunikan tersebut kerana ia

merupakan bahasa ibunda masyarakatnya sendiri yang boleh membantu menarik minat para

pelancong untuk melihat keunikan bahasa mereka, tetapi malangnya sekarang bahasa kadazan

Page 11: BAHASA KADAZANDUSUN

dusun hampir pupus disebabkan pelbagai masalah yang tidak dapat dielakkan. Jadi sebagai

rakyat Malaysia, kita haruslah berganding bahu untuk membendung masalah ini daripada terus

berlaku kerana sekiranya bahasa tersebut bena-banar pupus pada masa akan datang ia boleh

menjejaskan bilangan keunikan yang terdapat di negara kita seterusnya akan memberi kesan

buruk kepada bilangan para pelancong yang memasukki negara kita. Selain pelancong dari luar

dan juga pelancong tempatan.

Perhubungan sosial yang wujud dalam mengeratkan sillahturahim banyak menpengaruhi

persekitaran dan suasana kehidupan berbilang suku kaum. Sesungguhnya, dialek mengambarkan

identiti suku kaum seseorang dan masyarakat tersebut. Warisan seumpama ini seharusnya dijaga

dan dipelihara untuk kepentingan bersama, malahan perlu dipraktikkan dalam komunikasi

seharian. Penggunaan dialek dusun dalam kalangan hidup bermasyarakat secara langsung

mewujudkan hubungan sosial secara kondusif. Pada zaman nenek moyang dahulu,kehidupan

sosial mereka amat erat jika dibandingkan pada era masa kini. Komunikasi menggunakan dialek

bahasa ibunda dalam masyarakat etnik kadazandusun sebenarnya menggambarkan identiti

tersediri. Warisan yang dimiliki oleh suku kaum kadazandusun ini sebenarnya melahirkan

kebaikan dalam hubungan sosial masa sekarang. Begitu juga dengan suku kaum lain, dimana

penggunaan dialek tersendiri dapat menggambarkan kepelbagaian serta melambangkan identiti

tersendiri. Walaupun di Sabah mempunyai lebih 40 etnik serta terdapat 80 dialek yang berlainan,

namun secara amnya hampir setiap dialek tersebut mempunyai maksud yang sama. Peranan

penggunaan bahasa ibunda ini dalam konteks hidup secara bersosial terutamanya masyarakat

pelbagai etnik, dapat mengeratkan jalinan perhubungan sillahturahim.

Page 12: BAHASA KADAZANDUSUN

LA

MPIRAN:

DIALEK BAHASA DUSUN

BAHASA MELAYU

1. Diti/iti ini

2. nopo Ialah/ adalah

3. Boros cakap

4. mimboros bercakap

5. Awu/amu tidak

6. Oku Saya/aku

7. Koilo tahu

8. nung kalau

9. miagal sama

10. suai lain

11. osonong baik

12. kopio Amat/sangat

13. Haro ada

14. manganu memberi

15. kesiwatan peluang

16. tulun orang

17. barajal belajar

18. tuntul siput

19. Bawang/baang Sungai besar

20. Lumuyud banjir

21. mindahu Pergi ke ladang

22. Mihad menangis

23. sada ikan

24. waig air

Page 13: BAHASA KADAZANDUSUN

25. sikul sekolah

26. kumut selimut

27. mulau gila

28. godoot Kuat makan

29. Araat jahat

30. Kiriman oku noh do surat Jangan lupa kirim surat

31. Kotoluadan / Pounsikou Bersyukur

32. Sorohon oku noh! Ingatlah saya sentiasa

33. Toliponan oku noh Tolong telefon saya

34. Kotobian do dongotuong Selamat malam

35. Isai ngaran nu? Siapa nama kamu

36. Ngaran ku ih... Nama saya ialah

37. Auh poh Belum lagi

38. Poingkuro Macam mana

39. Kotobian do kosuabon Selamat pagi

40. Kotobian dongotadau Selamat malam

41. Alasu tadau Panas ini hari

42. Hinonggo koh poingoyon? Dimanakah tempat tinggal kamu

43. Poingiyon oku id.. Saya tinggal di…

44. Okuro-kuro koh noh? Bagaimanakah keadaan anda

45. Osonong oku ih Saya dalam keadaan yang baik

46. Hinonggo ngoyon nu? Kamu hendak ke mana

47. Mongoi oku id.. Saya hendak pergi ke

48. Kanoh mongoi akan Mari kita pergi makan

49. hinonggo tadon nu? Kamu daripada mana

50. Nunu iti? Apa ini

51. Osibuk koh? Kau sibuk kah

52. Kanoou moi morobuat Mari kita berkebun

53. Kanoou moi mogium do rapaan Mari kita cari sayur

54. Aramai teh Mari bersuka ria

Page 14: BAHASA KADAZANDUSUN

RUJUKAN:

1. http://www.sabah.org.my/kenali_sabah/lagenda_stories/lagenda_nunuk.htm.

2. Ismaily Bungsu (1988), Beberapa Muzik Sabah. Kota Kinabalu:Jabatan Cetak Kerajaan

Datuk Liew Sak Siong, Pencetak Kerajaan Negeri Sabah.

3. Dr. Jacqueline Pugh-Kitingan (1987). Muzik Instrumental Dan Alat-alat Muzik Dusun

Tambunan