Estructura de la matèria

Embed Size (px)

Text of Estructura de la matèria

 • 1r BATXILLERAT LESTRUCTURA DE LA MATRIA.SISTEMA PERIDIC.

 • AVANTGUARDA A LA RECERCA CIENTFICAUna de les teories cientfiques ms innovadores i actuals que intenta explicar com funciona lUnivers al qual vivim s:

  LA TEORIA DE CORDES

 • TEORIA DE CORDESAquesta teoria proposa que la part ms petita en la qu es pot subdividir qualsevol part de lUnivers s una corda que pot tenir el segent aspecte:

 • ESPAI-TEMPSDe manera que, si pogussim mirar amb un microscopi molt potent (tant que encara no sha pogut fabricar), lespai i el temps que percibim seria aix:

 • TOTES LES CORDES VIBRENAquestes cordes vibren com ho fan les duna guitarra

 • i, en lloc de manifestar-se en forma de diferents tipus de sons, es manifesten en forma de:

  FORAENERGIA MATRIA

 • FORA:

  - Es produeix com intercanvi de partcules:

 • FORA GRAVITATRIA

  FORA ELECTROMAGNTICA

 • FORA NUCLEAR FORTA

  FORA NUCLEAR DBIL

 • ENERGIAE. ELCTRICA

  E. POTENCIAL

  CINTICA

  CALORFICA

 • MATRIAs tot all que t massa i ocupa un volum.

  Daquest aspecte ens ocuparem aquest curs.

 • COM SORGANITZA LA MATRIA?Segons la manera com vibren aquestes cordes apareixen diferents tipus de partcules.Les ms importants i estables sn:QUARKSELECTRONS

  Aquestes partcules suneixen formant els:

 • TOMSFormats per:Nucli: - PROTONS: formats per 3 quarks:(2 ups i 1 down) - NEUTRONS: formats per 3 quarks: (2 down i 1 up)

  -ESCORA: - ELECTRONS

 • Els toms suneixen formant:MOLCULES

  XARXES CRISTALLINES

 • Amb aquestes combinacions dtomsEs formen totes les substncies que coneixem, tant:- Les naturals:

  - Com les artificials:

 • MODELS ATMICSLhome sempre ha intentat explicar la naturalesaAl llarg de la Histria va a proposar diferents models per explicar com estaven formades totes les substncies materials

 • DEMCRIT (460 a.c. 370 a.c)Va esser un filsof grec que va pensar que la matria podia estar formada per unes partcules petites que va anomenar TOMS (en grec antic significa: indivisible)

 • DALTON(1808)Explica la combinaci de diferents tipus dtoms en proporcions fixes.

 • THOMSON1897Descobriment de lelectr.

 • Experiment:Tubs de descrrega:

  Raigs catdics: Propietat de tota la matria

 • RUTHERFORD1911Descobriment del prot

 • Experiment:Bombardeig duna lmina dor mitjanant partcules lfa:

  La matria est buida

 • BOHR1913Descobriment dels nivells denergia on es situen els electrons:

  Lelectr, dins ltom, pot adoptar noms els nivells denergia que corresponen a estats estacionarisE = -k/n2

 • Experiment:Espectres atmics:

  Les lnies espectrals corresponen als diferents trnsits electrnics entre els distints nivells energtics, limitats pels valors de n.

 • PLANCK1900QUANTUMSEls electrons absorbeixen o semeten lenergia electromagntica de la llum en petits paquets anomenats quantums. E = hfConstant de Plank h = 6,626110-34 Js

 • LA LLUMLa llum es comporta de dues maneres:-Com si fos matria: Naturalesa corpuscular.(Proposada per Newton i Einstein)

  Com si fos energia transportada en una ona: Naturalesa ondulatria.(Proposada per Huygens i Maxwell)

 • Naturalesa electromagntica de la llums una ona autogenerada per variacions de camps elctrics i magntics que viatgen a la velocitat de la llum c = 3108 ms-1ESPECTRE ELECTROMAGNTIC

 • MECNICO-QUNTIC(actual)

  PARTCULES(smbol)MASSA(u)CRREGAPROT(p+)1+NEUTR(n0)10ELECTR(e-)1/2000-

 • NUCLI

 • ELECTRONSDe Broglie1924

  Els electrons es troben a uns espais (amb diferents formes) al voltant del nucli anomenats:ORBITALS ATMICSOn hi ha una alta probabilitat de trobar lelectr.

 • PRINCIPI DINCERTESA HEISENBERG1927

  s impossible determinar simultniament i amb total exactitud el valor de la posici i la velocitat duna partcula quan sestudia el seu comportament.xp h/4El fet de mesurar implica una alteraci en el moviment de la partcula

 • ORBITALS ATMICS

  Nhi ha quatre tipus: s, p, d, f(Per recordar-los: sopa de fideus)

  De s noms nhi ha 1De p nhi ha 3De d nhi ha 5De f nhi ha 7

 • ORBITALS ATMICSfd

  p

  s

 • Dins cada orbital noms pot haver-hi 2 e-

  Per tant:Dins els orbitals s hi caben: 2 x 1 = 2Dins els orbitals p hi caben: 2 x 3 = 6Dins els orbitals d hi caben: 2 x 5 = 10Dins els orbitals f hi caben: 2 x 7 = 14Per saber com es colloquen sutilitza el ...

 • DIAGRAMA DE MELLER

 • NOMBRES QUNTICS(n,l,ml,ms)

 • LTOM S ELECTRICAMENT NEUTRELtom normalment t el mateix nombre de protons que electrons, per tant, el nombre de crregues positives es igual al de negatives i aix ltom s electricament neutre.+ = -

 • Per potser ltom perdi o guanyi electrons quedant carregat, aix sanomena: I.

  Si perd electrons llavors hi ha ms protons que electrons i aix ltom est carregat positivament i sanomena: CATI.Si guanya electrons llavors hi ha ms electrons que protons, ltom queda carregat negativament i sanomena: ANI.

 • Rosa M Rodrguez Garca-Caro Departament de fsica i qumica

  IES ALCDIA

  MALLORCA