Click here to load reader

FAALiYET RAPORU - tbym.org

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of FAALiYET RAPORU - tbym.org

ÇNDEKLER
TBYM FAALYET RAPORU
Küçük Çamlca Mah. ekerkaya Sok. No: 9/A Üsküdar - STANBUL
Tel: + 90 216 327 07 73 Faks: +90 212 310 59 06 e-posta: [email protected]
YÖNETM KURULU Mustafa Doru
Muhammed Hamidullah Arakça Adem Kokulu amil Kömürcü
Sava Tali Mahmud Recai Bapehlivan
Yusuf Ünal
Mehmet Kahraman Gazi Altun
TEKNK-BLM KURULU Erdal Kanmaz
Gökçe Eser Faruk Andaç
Yönetici Asistan Sabire Önerbay
Türkiye Basm Yayn Meslek Birlii’nin en önemli gücü, yayncl akla ve evkle yapan siz deerli üyeleridir. Türkiye’nin üye says bakmndan ve üyelerinin ürettii kitap bakmndan en büyük yaynclk meslek birlii olan TBYM, bu sorumluluun bilinci ile çalmalarna hz kesmeden devam etmektedir. Üyelerimizin telif haklarnn korunmas, ihlallerinin engellenmesi çalmalarnn yan sra yaynclk mesleinin önündeki engellerin kaldrlmas ve sektörün büyümesine katk salayacak faaliyetlerde de bulunuyoruz.
Yönetim kulumuzun göreve geldii günden bu güne geçen ksa zamanda 46 farkl üyemize ait 946 farkl korsan kitap için yasal ilem gerçekletirildi. Bunun yan sra 27 farkl arama ve el koyma yapld ve 65.485’i kitap olmak üzere 131.051 adet korsan materyal ele geçirildi. Yine ayn dönemde 53 farkl internet adresi de eriime engellendi. Korsanla mücadele çalmalarmz fotokopiyi ve dijitali de kapsayacak ekilde devam ediyor.
Üyelerimizi ilgilendiren bir dier sevindirici gelime ise özel indirimli kargo gönderilerine imkan klan PTT anlamas oldu. TBYM üyeleri rekabet avantaj getiren özel bir fiyat kategorisine alnd. Bu büyük imkan sektörümüze ve üyelerimize hayrl olsun.
Bu ubat dördüncüsünü düzenlediimiz Uluslararas Telif Zirvesi – stanbul Fellowship 72 ülkeden 191 yabanc ve 95 yerli yaync katlm ile 3 gün boyunca Uluslararas Avrasya Kitap Festivali ile birlikte Avrasya Gösteri Merkezi’nde gerçekletirildi. Üst düzeyli yabanc katlmclar, 3000’e varan randevulu görüme ve 1000’den fazla ön anlamas yaplan kitap ile tüm zamanlarn en baarl bulumas oldu. stanbul’un dünya yaynclndaki yerini daha
da önemli hale getiren zirvenin özellikle yerli ve yabanc basndan gördüü ilgi de bizleri memnun etti.
Daha önceki genel kurulda sizden alnan Ortak Lisanslama Birlii kurma yetkisine istinaden yaplan çalmalar ile Türkiye’de ilk kez 7 meslek birlii bir araya gelerek bir Protokol imzaladk. Üyelerimiz adna lisans geliri elde etmek adna çok önemli bir aamay da gerçekletirmi olduk.
Korsanla mücadele kapsamnda bilinçlendirme adna gerçekletirdiimiz stanbul geneli tüm ortaokul ve liselere yönelik resim yarmamz baar ile sonuçland. Ödüle hak kazanan örenci ve okullarna ödüllerini bizzat takdim eden ve yarmamza destek olan l Milli Eitim Müdürü Levent Yazc’ya tekrar teekkür ederiz.
Kanun çalmalarnda ve mevzuat deiikliklerinde yaynclar lehine lobi çalmalarmz devam etti. Bu dönemde gerçekleen ve meslek birlii olarak da desteklediimiz KDV indirimi sektörümüzün içinden geçtii zor zamanlarda yaynclara bir destek olmu oldu. Dier yandan eitim yaynclarnn problemlerini de muhattaplarmza Cumhurbakanl da dahil olmak üzere anlattk, anlatmaya devam etmeliyiz. Kültür ve Turizm Bakan bata olmak üzere Telif Haklar Genel Müdürü ve Kütüphaneler Yaymlar Genel Müdürü ziyaretlerimizde de sektör sorunlarn dile getirdik çözüm yollarn deerlendirdik.
Tüm bu çalmalarda ve sayamadm pek çok hizmette bizlere desteklerini esirgemeyen Kültür ve Turizm Bakanl’na, stanbul Büyükehir Belediyesi’ne, stanbul Ticaret Odas’na, Basn Yayn Birlii’ne ve tüm paydalarmza teekkür ederiz.
Mustafa Doru Türkiye Basm Yayn Meslek Birlii Bakan
EK iM
2 01
KURUL
TBYM 1. Olaanüstü Genel Kurulunu Yapt Türkiye Basm Yayn Meslek Birlii (TBYM) 1. Olaanüstü Genel Kurulu 20
Ekim 2018 Cumartesi günü Marmara lahiyat Fakültesi’nde gerçekletirildi.
Yönetim Kurulu Üyesi Akif Pamuk’un gündem maddeleri okumasyla balayan toplantda 6. Dönem Yönetim Kurulu üyelerinin yapt faaliyetler sinevizyon eliinde katlmclara aktarld.
Toplantnn açl konumasn yapan TBYM Bakan Seda Darcan Çiftçi, Ocak 2017-Ekim 2018 döneminde sektör adna kalc ve nitelikli çalmalar yaparak çeitli etkinliklerde bulunduklarn ve meslektalar ve paydalaryla gerçekletirilen planl çalmalarla takdire ayan iler baardklarn kaydetti.
Konumasnn devamnda Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile baz kanunlarda deiiklik yaplmasna dair kanun tasarsna ilikin görü ve önerilerini hem sözel hem de yazl olarak konunun ilgililerine ilettiklerinin altn çizen Bakan Seda Darcan Çiftçi, “yaplacak
olan bu yeni kanun çalmalarnn yasalamas durumunda birtakm sorunlarn sektör adna ortadan kalkacana inanmaktayz” dedi.
Konumasnn devamnda Ocak 2017-Ekim 2018 dönemi Faaliyet Raporunu özetleyen Bakan Seda Darcan Çiftçi katlmclara desteklerinden dolay teekkür etti.
Toplant sonunda söz alan Hasan Bayraktar, Yavuz Selim Pnarba, Ramazan Apaydn ve Mehmet Develiolu dilek ve temennilerini dile getirdikten sonra Genel Kurul seçim sonuçlar açkland.
6
TBYM’de Yeni Dönem Yönetim Kurulu Türkiye Basm Yayn Meslek Birlii’nin 20 Ekim 2018 tarihinde gerçekletirdii
1. Olaanüstü Genel Kurul sonrasnda Mustafa Doru, Mehmet Burhan Genç, Fikret Arslan, Muhammed Hamidullah Arakça, Adem Kokulu, amil Kömürcü, Sava Tali, Mahmud Recai Bapehlivan ve Yusuf Ünal Yönetim
Kurulu asl üye seçildiler.
Yönetim Kurulu üyeleri Kurul sonras düzenledikleri ilk toplantda görev dalm yaparak Mustafa Doru’yu Bakan, Mehmet Burhan Genç’i Bakan Yardmcs ve Fikret Arslan’ da Muhasip Üye (Sayman) olarak seçtiler.
- Mustafa Doru - Mehmet Burhan Genç - Fikret Arslan - M. Hamidullah Arakça - Adem Kokulu - amil Kömürcü - Sava Tali - M. Recai Bapehlivan - Yusuf Ünal
Yönetim Kurulu Asl Üyeler
(9 üye)
- Yasin Ura - Ekrem ahin - Hüseyin Yayla - Orhan Bakaya - Cezmi Akgül - Ammar Abdulkhalek - Nevzat Argun - Salih Zeki Meriç - Ouz Ünalm
Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
Denetleme Kurulu Asl Üyeler
Denetleme Kurulu Yedek Üyeler
Teknik-Bilim Kurulu Asl Üyeler
Haysiyet Kurulu Asl Üyeler
Teknik-Bilim Kurulu Yedek Üyeler
Haysiyet Kurulu Yedek Üyeler
Seçim sonucunda aadaki isimler göreve geldi: EKiM 2018 MART 2019
FAALYET RAPORU
korsan kitapla etkin mücadele eden Meslek Birliimiz, duyarlln arttrlmas için çeitli dergi ve mecmualarda reklam vererek kamuoyunu bilgilendirdi.
Korsanla mücadele kapsamnda üyelerimizin eserlerinin yer ald savclk ve mahkeme dosyalarna yönelik ikayetler ve müdahil talepleri için ilemler Hukuk Danmanmz tarafndan yapld.
Kayseri Korsan Kitap Baskn Erciyesevler Mahallesi Güney Sokak Kocasinan/Kayseri adresinde bulunan
ve Okan S. adl kiiye ait olduu anlalan S. Krtasiye adl i yerine 01 Kasm Perembe günü baskn düzenlendi.
Üyelerimizin eserlerinin korsannn sata arz edildii ihbar üzerine Birliimiz avukatlar Kayseri’ye giderek arama ve el koyma karar talep ederek Kayseri Cumhuriyet Basavcl’na ikayette bulundu.
Cumhuriyet Basavcl ikayetimizle ilgili arama ve el koyma talebinde bulunmu ve nöbetçi Kayseri 1. Sulh Ceza Hakimlii talep ettiimiz arama ve el koyma kararn vermitir. Bu karara müstenid düzenlenen basknda çeitli yaynevlerine ait 348 adet sahte bandrollü korsan kitaba el konuldu.
Üyemiz Tima Yaynlar, Bilge Kültür Sanat Yaynlar, Beyan
Yaynlar, Erdem Yaynlar’na ait çocuk kitaplarnn yan sra Can, Gün, TUDEM ve Altn Kitaplara ait kitaplarn korsanlarna el konularak üpheliler hakknda da yasal ilemler balatlmtr.
Birliimiz Türkiye genelinde korsanla mücadele faaliyetlerine devam etmektedir.
1 0
stanbul Güvenlik ube Müdürlüü ekipleri tarafndan Baakehir, Avclar ve
Sancaktepe ilçelerine yaplan basknlarda 82.541 adet korsan ürün ele geçirildi.
02 Ocak Çaramba günü Küçükçekmece Cumhuriyet Basavcl’nn arama kararna istinaden Ziya Gökalp Mahallesi kitelli Organize Sanayi Bölgesi Triko Center Sanayi Sitesi Baakehir/stanbul adresinde bulunan bir matbaaya baskn düzenlendi.
M.A. isimli kiiye ait olan matbaaya yaplan basknda 1.200 adet bandrolsüz kitap, 56.000 adet kitap formas, 120 adet kitap kapa, 1 adet krma makinesi, 1 adet bask makinesi, 1 adet kitap kapak takma makinesi, 1 adet kitap kesme makinesi olmak üzere toplam olarak 60.320 adet korsan ürüne el konuldu
05 Ocak Cumartesi günü Küçükçekmece Cumhuriyet Basavcl’nn arama kararna istinaden Cihangir Mahallesi Gök Sokak Avclar/ stanbul adresinde bulunan depoya yaplan basknda çeitli yaynevlerine ait bandrolsüz korsan kitap ele geçirildi.
G.T. isimli kiiye ait olan depoya yaplan basknda 15.450 adet bandrolsüz kitap ve 4.500 adet kitap kapa olmak üzere toplam 19.950 adet tamam bandrolsüz korsan ürüne el konuldu.
stanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimlii’nin arama kararna istinaden Osmangazi Mahallesi Kanarya Sokak Sancaktepe/stanbul adresinde bulunan ve A. K. simli ahsa ait olan depoya yaplan basknda ise 50 adet usulsüz bandrollü korsan kitap ve 2.221 adet bandrolsüz kitap olmak üzere toplam 2.271 adet korsan kitap ele geçirildi.
Yaplan basknlarda el konulan toplam 82.541 adet korsan ürün l Denetim Komisyonu’nun depolarna kaldrlrken üpheliler hakknda da yasal ilemler balatlmtr.
Baclar Depo Baskn stanbul Güvenlik ube Müdürlüü ekipleri tarafndan 01 Mart Cuma günü stanbul
ili Baclar ilçesindeki depoya yaplan basknda toplam 4.050 adet korsan kitap ele geçirildi.
Yenigün Mahallesi 596. Sokak Baclar/stanbul adresinde bulunan ve Sebahattin E. adl kiiye ait olduu anlalan depoya yaplan basknda çeitli yaynevlerine ait toplam 4.050 adet 5846 SKM nitelikte olduu deerlendirilen korsan kitaplara el konuldu.
Yaplan basknda ele geçirilen korsan ürünler l Denetim Komisyonu’nun depolarna kaldrlm olup üpheliler hakknda da yasal ilemler balatlmtr.
EKiM 2018 MART 2019
stanbul 1. Sulh Ceza Hakimlii’nin arama kararna istinaden stanbul
Güvenlik ube Müdürlüü ekipleri tarafndan 25 Aralk 2018 Sal günü stanbul ili Fatih ilçesinde bulunan Özdemir Marmara Çars’na baskn düzenlendi.
Mimar Kemalettin Mah. Ordu Cad. Özdemir Marmara Çars Fatih/stanbul adresinde bulunan ve S.Y. adl kiiye ait olan S. Kitapevi adl iyerinde yaplan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanlmazken yine ayn kiiye ait olan Ö. Kitapevi adl iyerinde ve merdiven boluklarnda toplam 3.310 adet bandrolsüz korsan kitap ele geçirilmitir.
Ayrca stanbul Anadolu Cumhuriyet Basavcl’nn arama ve el koyma talebine stanbul 7. Sulh Ceza Hakimlii’nin suç ve suç unsurlarna el konulmas kararna istinaden stanbul Güvenlik ube Müdürlüü ekipleri tarafndan stanbul ili Kadköy ilçesinde bulunan Akmar Pasajna da baskn düzenledi.
25 Aralk 2018 Sal günü Caferaa Mahallesi Mühürdar Caddesi Akmar Pasaj Kadköy / stanbul adresindeki iyerlerine yaplan basknlarda toplam 3.686 adet korsan kitaba el konuldu.
Ö.Y. isimli ahsa ait olduu anlalan A. Kitabevi adl iyerinde yaplan aramada 255 adet bandrolsüz korsan yabanc dil ders kitaplar ve hikaye kitaplar,
M.A. isimli ahsa ait olduu anlalan N. Kitabevi adl iyerinde yaplan aramada 1.025 adet bandrolsüz korsan kitap,
Y.E. isimli ahsa ait olduu anlalan S. Kitabevi adl iyerinde yaplan aramada 1.035 adet bandrolsüz korsan yabanc dil ders kitaplar,
Z.G. isimli ahsa ait olduu anlalan . Kitabevi 1 adl iyerinde yaplan aramada 75 adet bandrolsüz, 750 adet usulsüz bandrollü olmak üzere toplam 825 adet korsan kitap,
Z.G. isimli ahsa ait olduu anlalan . Kitabevi 2 adl iyerinde yaplan aramada 432 adet bandrolsüz, 114 adet usulsüz bandrollü olmak üzere toplam 546 adet korsan kitaba el konulmutur.
Çeitli yaynevlerine ait el konulan korsan kitaplar l Denetim Komisyonu’nun depolarna kaldrlrken üpheliler hakknda da yasal ilemler balatlmtr.
1 2
stanbul Güvenlik ube Müdürlüü ekipleri tarafndan 16 Ocak Çaramba
günü stanbul ili Esenyurt ilçesinde yaplan basknda toplam 8.400 adet korsan ürün kitap ele geçirildi.
Osmangazi Mah. Yldrm Sok. No: 11/A Esenyurt/stanbul adresinde bulunan ve Ömer T. adl kiiye ait olduu anlalan depoya yaplan basknda 7.200 adet bandrolsüz korsan kitap ve 1.200 adet kitap kapa olmak üzere toplam 8.400 adet 5846 SKM nitelikte olduu deerlendirilen korsan ürüne el konuldu.
Yaplan basknda ele geçirilen korsan ürünler l Denetim Komisyonu’nun depolarna kaldrlm olup üpheliler hakknda da yasal ilemler balatlmtr.
8.850 Adet Korsan Kitap Ele Geçirildi
stanbul Güvenlik ube Müdürlüü ekipleri tarafndan 13 ubat Çaramba
günü stanbul ili Baclar ilçesinde yaplan basknda toplam 8.850 adet korsan kitap ele geçirildi.
nönü Mah. 420. Sok. No: 5 Baclar/stanbul adresinde bulunan ve Bahri K. adl kiiye ait olduu anlalan depoya yaplan basknda çeitli yaynevlerine ait çok sayda bandrolsüz korsan kitap ele geçirildi.
Yaplan basknda ele geçirilen 8.850 adet bandrolsüz korsan kitap l Denetim Komisyonu’nun depolarna kaldrlm olup üpheliler hakknda da yasal ilemler balatlmtr.
Suriyeli Korsanc Snr D Edildi Meslek Birliimize gelen ihbar üzerine Hatay Güvenlik ube Müdürlüü ekipleri tarafndan 19 Aralk Çaramba günü Hatay ili Antakya ilçesinde ki bir i yerine yaplan basknda bandrolsüz korsan kitap ele geçirildi. Cebrail Mahallesi Mimar Sinan Sokak Antakya / Hatay adresinde faaliyette bulunan ve Suriye uyruklu M.S.’ye ait olan S. A. adl i yerinde yaplan basknda tamam Arapça olan toplam 294 adet bandrolsüz korsan kitaba el konuldu. Yaplan basknda l Denetim Komisyonu üyeleri
tarafndan el konulan korsan kitaplar saylarak muhafaza altna alnrken, Suriye uyruklu i yeri sahibi M.S. de çkarld mahkemede adli suça kart için snr d edildi.
EKiM 2018 MART 2019
FAALYET RAPORU
1 3
Akmar Pasaj’na Korsan Kitap Baskn stanbul 2. Sulh Ceza Hakimlii’nin arama kararna istinaden stanbul Güvenlik ube
Müdürlüü ekipleri tarafndan 21 ubat 2019 Perembe günü stanbul ili Kadköy ve Fatih ilçelerine baskn düzenlendi. Yaplan basknlarda toplam 7.311 adet korsan kitaba el konuldu.
Caferaa Mahallesi Mühürdar Caddesi Akmar Pasaj Kadköy / stanbul adresindeki iyerlerine yaplan basknlarda;
Y.E. isimli ahsa ait olduu anlalan S. Kitabevi adl iyerinde yaplan aramada 598 adet bandrolsüz korsan kitap,
Z.G. isimli ahsa ait olduu anlalan . Kitabevi adl iyerinde yaplan aramada 350 adet usulsüz bandrollü olmak üzere toplam 825 adet korsan kitap,
M.K. isimli ahsa ait olduu anlalan S. Kitabevi adl iyerinde yaplan aramada 253 adet yaban dil korsan kitap,
M.A. isimli ahsa ait olduu anlalan N. Kitabevi adl iyerinde yaplan aramada çeitli yaynevlerine ait 3.100 adet bandrolsüz korsan kitap,
Z.G. isimli ahsa ait olduu anlalan . Kitabevi 1 adl iyerinde yaplan aramada 700 adet korsan kitaba el konulmutur.
Ayrca ayn gün stanbul Anadolu Cumhuriyet Basavcl’nn arama ve el koyma talebine stanbul 2. Sulh Ceza Hakimlii’nin suç ve suç
unsurlarna el konulmas kararna istinaden stanbul Güvenlik ube Müdürlüü ekipleri tarafndan stanbul ili Fatih ilçesinde bulunan Özdemir Marmara Pasajna da baskn düzenledi.
Ü.Ü. isimli ahsa ait olduu anlalan Ö. Kitabevi adl iyerinde yaplan aramada 2.310 adet bandrolsüz korsan kitap ele geçirilmitir.
Çeitli yaynevlerine ait el konulan korsan kitaplar l Denetim Komisyonu’nun depolarna kaldrlrken üpheliler hakknda da yasal ilemler balatlmtr.
Beylikdüzü Matbaa Baskn stanbul Güvenlik ube Müdürlüü ekipleri tarafndan 25 ubat Pazartesi günü stanbul ili Beylikdüzü ilçesine yaplan basknda toplam 4.260 adet korsan ürün ele geçirildi.
O.S.B. Orkide Cad. Beylikdüzü/stanbul adresinde bulunan ve Sebahattin E. adl kiiye ait olduu anlalan V. Matbaa isimli i yerine yaplan basknda 2.130 adet Almanca sözlük ve 2.130 adet sözlük kapa olmak üzere toplam 4.260 adet korsan ürüne el konuldu.
Yaplan basknda ele geçirilen korsan ürünler l Denetim Komisyonu’nun depolarna kaldrlm
olup üpheliler hakknda da yasal ilemler balatlmtr.
1 4
EKiM 2018 MART 2019
Türkiye Basm Yayn Meslek Birlii (TBYM), Yaynclar Telif Haklar ve
Lisanslama Meslek Birlii (YAYBR), Eitim Yaynclar Meslek Birlii (ETMYAYBR), Ders ve Kültür Kitaplar Yaynclar Meslek Birlii (DEKMEB) “Basl ve Dijital Yaynlanm Eser Kopyalamada Telif Haklar hlallerinin Biçim ve Yaygnl Aratrmas” adl projeye imza attlar. 4 Meslek Birliinin bir araya gelerek ortak olarak balatm olduklar anket çalmas 14 Ocak 2019 tarihinde balad ve 18 Mart 2019 tarihinde sona erecektir. Bir örencinin ylda kaç sayfa fotokopi ders materyali kullandnn ortalamasn çkarmak ve fotokopi merkezlerinin üretim hacimlerinin tespiti için düzenlenecek olan anket Eskiehir, Erzurum, Diyarbakr, Mula, Çanakkale, Mersin, Trabzon, Konya, zmir, Ankara ve stanbul olmak üzere 11 ili kapsamaktadr. Türkiye üniversitelerinde örenci ve öretim üyelerinin ders materyali ve akademik çalmalarda kaynak olarak kullandklar basl yada dijital yaynlanm kitap, makale, rapor, görsel malzeme ve snavlarda kullanlan sorularn alnd soru bankas niteliindeki basl yada dijital eserlerde telif hakk ihlali yollarn, çeitliliini ve niteliini ortaya koymay hedefleyen bu aratrma üniversite örenci says ve bölgesel dalm temsilleri dikkate alnarak seçilmitir. Türkiye’de 129 devlet ve 72 vakf üniversitesinde (Meslek Yüksek Okullar, Açköretim, uzaktan eitim dahil) 2017-2018 öretim ylnda 7.560.371 örenci, 158.098 akademisyen kaytl olup bu aratrmada üniversitelerin tamam 7 kategoriye ayrldktan sonra her bir büyüklükten bölgesel temsil esasna göre seçilmi kentlerden olumaktadr.
MÜDAHL OLUNAN DOSYALAR
1 ANKARA 1 FSHCM 2019/11 21 ANKARA 1 FSHCM 2018/178
2 ANKARA 1 FSHCM 2019/15 22 STANBUL ANADOLU FSHCM 2018/179
3 ANKARA 1 FSHCM 2019/17 23 ANKARA 1 FSHCM 2018/185
4 HATAY 3 ACM 2019/55 24 ANKARA 1 FSHCM 2018/268
5 ANKARA 1 FSHCM 2019/53 25 ANKARA 1 FSHCM 2018/ 336
6 BAKIRKÖY 1 FSHCM 2019/84 26 ANKARA 1 FSHCM 2018/ 365
7 ANKARA 1 FSHCM 2019/32 27 ANKARA 1 FSHCM 2018/ 373
8 STANBUL 1 FSHCM 2017/340 28 ANKARA 1 FSHCM 2018/ 380
9 BAKIRKÖY 1 FSHCM 2018/866 29 ANKARA 1 FSHCM 2018/ 388
10 BAKIRKÖY 1 FSHCM 2018/850 30 STANBUL ANADOLU FSHCM 2018/ 471
11 STANBUL ANADOLU FSHCM 2018/ 33 31 STANBUL ANADOLU FSHCM 2018/ 478
12 STANBUL ANADOLU FSHCM 2018/ 179 32 STANBUL 2 FSHCM 2018/ 538
13 STANBUL ANADOLU FSHCM 2018/ 444 33 BAKIRKÖY 2018/ 592
14 STANBUL ANADOLU FSHCM 2018/ 464 34 SAKARYA 3 ACM 2018/600
15 TOKAT 3 ACM 2018/949 35 BAKIRKÖY 1 FSHCM 2018/866
16 SAKARYA 3 ACM 2018/293 36 STANBUL 2 FSHCM 2018/ 88
17 SAKARYA 3 ACM 2018/600 37 STANBUL 1 FSHCM 2017/366
18 SAKARYA 3 ACM 2018/ 202 38 STANBUL 1 FSHCM 2015/ 603
19 ADANA 3 ACM 2017/881 39 BAKIRKÖY 1 FSHCM 2018/ 866
20 BALIKESR 3 ACM 2018/156 40 STANBUL 2 FSHCM 2018/ 421
KAYETÇ OLUNAN DOSYALAR
2 KÜÇÜKÇEKMECE CB 2018/33776 19 ZMR CB 2018/106159
3 KÜÇÜKÇEKMECE CB 2018/39160 20 ZMR CB 2018/108152
4 VAN CB 2018/11966 21 KARAMAN CB 2018/4509
5 STANBUL CB 2018/74416 22 KÜÇÜKÇEKMECE CB 2017/42121
6 VAN CB 2018/ 14412 23 KÜÇÜKÇEKMECE CB 2018/ 28471
7 STANBUL CB 2016/118343 24 MANSA CB 2018/13049
8 ARI CB 2017/6409 25 ZMR CB 2018/110839
9 ANKARA CB 2018/85894 26 ZMR CB 2018/105719
10 BÜYÜKÇEKMECE 2018/38769 27 ZMR CB 2018/123976
11 BÜYÜKÇEKMECE 2018/3685 28 ZMR CB 2018/ 123977
12 DÜZCE CB 2018/3685 29 ZMR CB 2018/123965
13 GÖLCÜK CB 2018/808 30 ZMR CB 2018/ 123978
14 STANBUL ANADOLU CB 2018/ 183326 31 BÜYÜKÇEKMECE CB 2017/33905
15 STANBUL CB 2016/ 11838 32 ZMR CB 2018/106159
16 STANBUL CB 2018/ 68235 33 ZMR CB 2018/108152
17 ZMR CB 2018/98280 34 ZMR CB 2018/98208
1 6
23.10.2018 Tokat Yeilrmak Mah. Çeçenistan Cad. No: 17/B Merkez / Tokat (2018/10584 Soruturma) Krtasiye
23.10.2018 Tokat Yeilrmak Mah. Çeçenistan Cad. No: 35 Merkez / Tokat (2018/10585 Soruturma) Krtasiye
01.11.2018 Kayseri Erciyesevler Mah. Güney Sok. No: 9/C Kocasinan/Kayseri (2018/5553 D. ) Krtasiye
05.11.2018 Krkkale Yeniehir Mah. Yutkur Cad. 265. Sok. Krkkale Fotokopi
08.11.2018 stanbul Süleymaniye Mah. Kirazl Mescit Sok. No: 19 Fatih/stanbul (2018/5990 D. ) Fotokopi
22.11.2018 Ankara Gazi Osman Paa Mah. 383 Sok. No:30/B Gölba/Ankara Kitabevi
19.12.2018 Hatay Cebrail Mah. Mimar Sinan Sok. No: B/12 Antakya/Hatay yeri
25.12.2018 stanbul Mimar Kemalettin Mahallesi Ordu Caddesi No:21 Fatih/stanbul (2018/6736 D. ) Merdiven Boluu
25.12.2018 stanbul Mimar Kemalettin Mahallesi Ordu Caddesi No:40 Fatih/stanbul (2018/6736 D. ) Kitabevi
25.12.2018 stanbul Caferaa Mah. Mühürdar Cad. Akmar Pasaj No:62 Kadköy / stanbul (2018/7518 D. ) Kitabevi
25.12.2018 stanbul Caferaa Mah. Mühürdar Cad. Akmar Pasaj No:62 Kadköy / stanbul (2018/7562 D. ) Kitabevi
25.12.2018 stanbul Caferaa Mah. Mühürdar Cad. Akmar Pasaj No:62 Kadköy / stanbul (2018/7530 D. ) Kitabevi
25.12.2018 stanbul Caferaa Mah. Mühürdar Cad. Akmar Pasaj No:62/23 Kadköy / stanbul (2018/7563 D. ) Kitabevi
25.12.2018 stanbul Caferaa Mah. Mühürdar Cad. Akmar Pasaj No:62-25/2 Kadköy / stanbul (2018/7560 D. ) Kitabevi
27.12.2018 stanbul Osmangazi Mah. Kanarya Sok. No: 27/A Sancaktepe/stanbul (2018/8003 D. ) Depo
2.01.19 stanbul Ziya Gökalp Mah. kitelli Organize Sanayii Bölgesi Triko Center Sanayi Sitesi S-3 Blok Kat: 1 No: 156 Baakehir / stanbul (2019/54 D. ) Matbaa
05.01.2019 stanbul Cihangir Mah. Gökhan Sok. No: 13/A Avclar/ stanbul Depo
16.01.2019 stanbul Osmangazi Mah. Yldrm Sok. No:11/A Esenyurt/stanbul Depo
13.02.2019 stanbul nönü Mah. 420. Sok. No: 5 Baclar / stanbul Depo
21.02.2019 stanbul Caferaa Mah. Mühürdar Cad. Akmar Pasaj No:62 Kadköy / stanbul (2019/1784 D. ) Kitabevi
21.02.2019 stanbul Caferaa Mah. Mühürdar Cad. Akmar Pasaj No:62 Kadköy / stanbul (2019/1780 D. ) Kitabevi
21.02.2019 stanbul Caferaa Mah. Mühürdar Cad. Akmar Pasaj No:62-63 Kadköy / stanbul (2019/1779 D. ) Kitabevi
21.02.2019 stanbul Caferaa Mah. Mühürdar Cad. Akmar Pasaj No:62-23 Kadköy / stanbul (2019/1782 D. ) Kitabevi
21.02.2019 stanbul Caferaa Mah. Mühürdar Cad. Akmar Pasaj No:62-23 Kadköy / stanbul (2019/1778 D. ) Kitabevi
21.02.2019 stanbul Mimar Kemalettin Mah. Ordu Cad. No: 21 Fatih / stanbul (2019/1256 D. ) Kitabevi
25.02.2019 stanbul O.s.b. Bölgesi Orkide Cad. No:1 Büyükçekmece / stanbul Matbaa
01.03.2019 stanbul Yenigün Mah. 596. Sok. No:1/Bbaclar/stanbul (Deiik 2019/1215) Depo
Korsanla Mücadele Kapsamnda Yaplan Arama ve Elkoyma lemleri
Korsanla mücadele kapsamnda Ekim-Mart aylar arasnda 40 adet ceza mahkemesine ait dosyaya müdahil olundu. 34 adet Cumhuriyet Basavcl tarafndan yürütülen soruturma dosyalarna üyelerimiz adna ikâyetçi olundu. Bu dönem zarfnda 46 adet üyemiz yaynevine ait 946 adet balk esere yönelik dosyalarla ilgili gerekli yasal ilemler Birliimiz avukatlar tarafndan balatlarak takip edilmektedir. 5 adet depo, 2 adet matbaa, 2 adet fotokopi, 18 adet kitabevi ve krtasiye olmak üzere toplam 27 adet i yerlerine yaplan arama ve el koyma ilemlerine katlm saland. Yaplan basknlarda 65485
adet bandrolsüz korsan kitap, 1612 adet usulsüz bandrollü kitap, 56.000 adet kitap formas, 7950 kitap kapa,4 adet matbaa makinesi olmak üzere toplam 131.051 adet korsan materyal ele geçirildi. Nide, Kocaeli, Hatay, Ankara, Adana, Antalya, Ar, Krehir, Karaman, Eskiehir, Konya, Ayvalk,…