Click here to load reader

katalozi znanja za sluzbeni list - cso.gov.me · INFORMATIVNI CILJEVI FORMATIVNI CILJEVI SOCIJALIZACIJSKI CILJEVI SPESIFIČNI OBLIK IZVODJENJA Rukomet Upoznaje tehniku hvatanja lopte

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of katalozi znanja za sluzbeni list - cso.gov.me · INFORMATIVNI CILJEVI FORMATIVNI CILJEVI...

 • KATALOG ZNANJA ZA PREDMET FIZIKO VASPITANJE ZA NIE STRUNO OBRAZOVANJE U DVOGODINJEM TRAJANJU 1. Naziv predmeta: FIZIKO VASPITANJE 2. Broj asova po godinama obrazovanja i oblicima nastave:

  Oblici nastave Ukupno: Razred T V P

  I 2 70 * 72 II 2 64 * 66 III * * * ? IV * * * *

  Ukupno: 4 134 * 138

  T teorijska nastava, seminarski, projektni rad i drugi oblici nastave za sve uenike u odjeljenju. V vjebe i drugi oblici nastave kod kojih se odjeljenje dijeli na manje grupe. P praktina nastava.

  3. Opti ciljevi nastave:

  Razvijanje zdravstvene kulture zdrav nain ivljenja Ovladavanje raznovrsnim sportsko - tehnikim sadrajima Uticaj vjebanja na antropoloki status ovjeka Stvaranje trajne navike da se fiziko vjebanje ugradi u svakodnevni ivot Jaanje povjerenja u sebe Razumijevanje i potovanje razliitosti Human odnos meu polovima Samopouzdanje, samostalnost i kreativnost Kultura lijepog ponaanja na javnom mjestu, porodici, koli i sportskim objektima

  Razred PRVI

  INFORMATIVNI CILJEVI FORMATIVNI CILJEVI SOCIJALIZACIJSKI CILJEVI SPESIFINI OBLIK IZVODJENJA Atletika:

  Opisuje tehniku sprinta i navodi komande niskog starta (na mjesto, pozor, sad ili zviduk)

  Ispravlja greke prilikom niskog starta Izvodi sprint na 50 m uz komande

  Opisuje tehniku tranja na srednjim stazama Upoznaje komande visokog starta (start, istravanje, fini)

  Izvodi visoki start

  Opisuje znaaj krosa Istrava zadatu dionicu Izvoenje krosa u prirodi Upoznaje tehniku primo-predaje tafetne palice u mjestu, hodanju i tranju

  Izvodi primo-predaju tafetne palice u mjestu, hodanju i tranju Uoava i ispravlja greke prilikom predaje tafetne palice

  Informie se o tehnici skoka uvis: ''Stredl', akcenat na zaletu, odrazu, rotaciji tijela i doskoku

  Ovladava fazama skoka: zalet, odraz, rotacija i doskok Izvodi tehniku ''Stredl''

  Upoznaje tehniku skoka udalj iz mjesta

  Izvodi skok udalj iz mjesta

  Opisuje tehniku bacanja kugle (racionalna bona)

  Izvodi tehn. bacanja kugle Uoava i ispravlja greke prilikom dranja i izbaaja kugle

  Razvija elju za bavljenjem atletskim disciplinama Razvija odgovoran odnos prema vlastitom zdravlju Razvija takmiarski duh

  Audio -vizuelna sredstva

  Gimnastika: Nabraja gimnastike sprave za mukarce i ene

  Uoava razliku izmedju gimnastikih sprava za mukarce i ene

  Opisuje tehniku izvodjenja elemenata u parteru (kolut naprijed, kolut-nazad, vaga, premet-strance)

  Izvodi elemente u parteru Uoava i ispravlja greke u radu

  Opisuje vrste preskoka: zgrka i raznoka

  Izvodi preskoke: zgrka i raznoka

 • INFORMATIVNI CILJEVI FORMATIVNI CILJEVI SOCIJALIZACIJSKI CILJEVI SPESIFINI OBLIK IZVODJENJA Upoznaje gredu kao gimnastiku spravu Opisuje elmente izvoenja: naskok, hodanje, poskoci, okret za 180o, saskok

  Odrava ravnoteu na maloj povrini Izvodi pojedine elemente Uoava i ispravlja greke

  Upoznaje krugove kao gimnastiku spravu Opisuje izvoenje elemenata na dosenim krugovima: ljuljanje u visu prednjem; saskok u zanjihu

  Izvodi ljuljanje u visu prednjem i saskok u zanjihu

  Upoznaje paralelni i dvovisinski razboj Opisuje izvoenje elemenata na paralelnom razboju: njihanje o potporu rukama

  Uoava razliku izmeju paralelnog i dvovisinskog razboja Prikazuje elemente na paralelnom razboju

  Jaa volju, odlunost i samokontrolu

  Potuje i prihvata razliitosti Njegovanje meusobne pomoi

  Audio vizuelna sredstva

  Koarka Upoznaje tehniku hvatanja, dranja i dodavanja lopte sa jednom i dvije ruke:

  sa dvije ruke u visini grudi,

  sa dvije ruke odbijanjem od tla

  sa jednom rukom u visini ramena, iznad glave i odbijanjem od tla

  Izvodi hvatanje, dodavanje i dranje lopte sa jednom i dvije ruke Uoava i ispravlja greke

  Upoznaje voenje lopte u mjestu i kretanju (promjena visine, smjera i ritma)

  Vodi loptu kroz tafetne igre

  Opisuje tehniku uta na ko (ut na ko iz dvokoraka-odozdo)

  Izvodi ut na ko iz dvokoraka uz kombinaciju voenja i dodavanja

  Opisuje tehniku uta sa jednom i dvije ruke iz mjesta

  utira na ko sa jednom ili dvije ruke iz mjesta

  Fer plej Motivacija za igru i pobjedu

  Spremnost za saradnju Druenje u igri i van nje

  Timski rad

  Audio-vizuelna sredstva

  Posjeta koarkakoj utakmici i treninzima

  Prikazivanje kinograma

  INFORMATIVNI CILJEVI FORMATIVNI CILJEVI SOCIJALIZACIJSKI CILJEVI SPESIFINI OBLIK IZVODJENJA Nabraja vrste fintiranja:

  finta pogledom 'lani ut''

  Vjeba fintiranje Uoava i ispravlja greke

  Upoznaje pravila igre osnovna pravila (koraci, dupla lopta i lina greka)

  Igra na dva koa uz primjenu pravila

  Odbojka

  Opisuje tehniku dodavanja i primanja lopte prstima (iznad glave, bono, preko glave i u skoku)

  Uvjebava dodavanja i primanja lopte prstima

  Upoznaje tehniku dodavanja i primanja lopte ekiem

  Izvodi dodavanja i primanja lopte ekiem Kombinuje primanje i dodavanje lopte prstima i ekiem Uoava i ispravlja greke

  Opisuje i nabraja vrste servisa:

  obini donji servis tenis servis

  Servira jednom od tehnika

  Upoznaje tehniku prijema servisa (prstima i ekiem)

  Uvjebava servis i prijem servisa Uoava i ispravlja greke

  Pojanjava pojam ''tree lopte''(prebacivanje tree lopte preko mree) Upoznaje osnovna pravila promjene (rotacija igraa u polju) Upoznaje pravila igre preko mree (pravilo servisa, poeni u setu)

  Igra uz potovanje pravila

  Razvija snalaljivost i efikasnost Motivacija za igru i pobjedu Komunikativnost Saradnja sa kolektivom Fer-plej

  Posjeta odbojkakoj utakmici i treninzima Audio-vizuelna sredstva

 • INFORMATIVNI CILJEVI FORMATIVNI CILJEVI SOCIJALIZACIJSKI CILJEVI SPESIFINI OBLIK IZVODJENJA Rukomet

  Upoznaje tehniku hvatanja lopte sa obje ruke Nabraja vrste hvatanja:

  u visini i irini ramena niskih lopti i visokih lopti

  Uvjebava hvatanje i dodavanje lopte

  Upoznaje tehniku dodavanja lopte jednom rukom Nabraja vrste dodavanja:

  kratkim zamahom u visini ramena

  duim zamahom iznad ramena

  odozdo, pored tijela u mjestu i kretanju (iz jednog, dva i tri koraka)

  Prikazuje nabrojana dodavanja lopte jednom rukom Uoava i ispravlja greke

  Opisuje tehniku voenja lopte Uvjebava voenje lopte Kombinuje dodavanje, hvatanje i voenje lopte

  Opisuje tehniku utiranja na gol:

  iznad ramena iznad glave u visini kuka u visini koljena

  iz mjesta i kretanja

  Koristi tehnike uta iz mjesta i iz kretanja Kombinuje dodavanje, hvatanje i ut Uoava i ispravlja greke

  Opisuje pravilno izvoenje sedmerca

  Izvodi ut sedmerac

  Opisuje postavljanje igraa u zonskoj odbrani 6:0 kretanje u zoni

  Postavlja se u zonsku odbranu 6:0 Izvodi kretanje u zoni

  Upoznaje osnovna pravila igre na dva gola (koraci, dupla, faul)

  Izvodi igru na dva gola uz primjenu pravila

  Posjeta rukometnoj utakmici i treninzima Audio-vizuelna sredstva

  INFORMATIVNI CILJEVI FORMATIVNI CILJEVI SOCIJALIZACIJSKI CILJEVI SPESIFINI OBLIK IZVODJENJA Fudbal

  Upoznaje tehniku voenja lopte stopalom:

  gornjim dijelom unutranjom i spoljnom stranom

  stopala

  Izvodi navedena voenja lopte stopalom

  Nabraja vrste primanja i opisuje nain zaustavljanja lopte stopalom:

  unutranjom, spoljnom stranom i gornjim dijelom

  stopala

  Kombinuje voenje lopte sa primanjem i zaustavljanjem

  Upoznaje vrste udarca lopte stopalom:

  unutranjom, spoljnom stranom i gornjim dijelom

  stopala

  Kombinuje voenje sa udarcem lopte stopalom

  Upoznaje osnovne elemente taktike napada i odbrane u igri na dva gola - odbrane: pokrivanja protivnika, oduzimanja lopte, ometanja u vodjenju i dodavanju) i napada: otkrivanja, pretravanja, utravanja

  Izvodi igru sa primjenom taktike u odbrani i napadu

  Upoznaje pravila igre na dva gola (mali i veliki fudbal)

  Uestvuje u igri na dva gola uz primjenu pravila

  Sposobnost za saradnju i komunikativnost Fer plej Motivacija za igru i pobjedu Podsticati prijateljstvo, strpljivost i tolerantno ponaanje u grupi Razvija elju za ukljuivanjem u kolske sekcije i sportske klubove

  Posjeta fudbalskoj utakmici i treninzima Audio-vizuelna sredstva

 • RAZRED DRUGI

  INFORMATIVNI CILJEVI FORMATIVNI CILJEVI SOCIJALIZACIJSKI CILJEVI SPESIFINI OBLIK IZVODJENJA Atletika Sprint

  Izvodi sprint na 50m

  Srednje pruge Izvodi tranje na srednjim prugama

  Kros Istrava zadatu dionicu Izvodjenje krosa u prirodi Primo predaje tafetne palice Izvodi primo-predaju tafetne

  palice Ispravlja greke prilikom primo-predaje tafetne palice

  Skok uvis ''Spredl'' Ispravlja greke prilikom izvoenja skoka

  Upoznaje tehniku skoka udalj iz zaleta Nabraja vrste skokova udalj:

  zgrna tehnika uvinuem i korana

  Izvodi skok udalj odabranom tehnikom Uoava i ispravlja greke prilikom zaleta, odraza i doskoka Takmii se

  Bacanja kugle ''racionalnom'' tehnikom

  Izvodi bacanje kugle Takmii se u bacanju kugle

  Razvija istrajnost i upornost Razvija medjusobnu saradnju i pravilan takmiarski duh Razvija elju za bavljenjem atletskim disciplinama Razvija pozitivan odnos prema radu

  Korienje audiovizuelnih metoda

  Gimnastika Nabraja elemente u parteru:

  kolut-nazad kolut-naprijed vaga premet strance

  Izvodi navedene elemente u parteru Uoava i ispravlja greke

  Upoznaje nove elemente u parteru:

  stav o akama stav o akama kolut naprijed

  Izvodi navedene elemente u parteru Uoava i ispravlja greke prilikom izvoenja Sastavlja vjebu od datih elemenata

  Razvija istrajnost i upornost Prihvata i potuje razliitost Njegovati medjusobnu saradnju i pomo Razvijati samokontrolu i odvanost

  Korienje savremene audio - vizuelne metode

  INFORMATIVNI CILJEVI FORMATIVNI CILJEVI SOCIJALIZACIJSKI CILJEVI SPESIFINI OBLIK IZVODJENJA Preskoci:

  zgrka i raznoka

  Izvodi preskoke zgrka i raznoka

  Greda: naskok hodanja poskoci skokovi okret 180o i 360o vaga i saskok

  Odrava ravnoteu na maloj povrini Sastavlja vjebu od datih elemenata Uoava i ispravlja greke

  Ritmika i ples Upoznaje hodanje; tranje; poskoke i skokove uz muziku ili takt

  Izvodi hodanje; tranje; poskoke i skokove uz muziku ili takt

  Upoznaje standardni ples-Valcer

  Izvodi navedeni ples Posjeta plesnom studiju

  Upoznaje narodno kolo Oro i Moravac'

  Izvodi narodno kolo Oro i Moravac

  Kreativno kolektivno izraavanje Ples kao sredstvo druenja Navikavanje na rad u grupi Neposredna tjelesna komunikacija Upoznavanje sa narodnom tradicijom

  Posjeta kulturno umjetnikom drutvu

  Rukomet Hvatanje lopte sa dvije ruke:

  hvatanje u visini i irini ramena

  hvatanje visokih i niskih lopti

  Izvodi navedena hvatanja sa dvije ruke

  Dodavanja lopte u: mjestu i kretanju iz jednog,

  dva, i tri koraka

  Ovladava tehnikom dodavanja jednom rukom Ispravlja i uoava greke

  Motivacija za igru Uvaavanje boljeg u sportu Razvijanje pravilnog odnosa prema radu Timski rad

  Odlazak na rukometnu utakmicu Posjeta treninzima Audio vizuelne metode

 • INFORMATIVNI CILJEVI FORMATIVNI CILJEVI SOCIJALIZACIJSKI CILJEVI SPESIFINI OBLIK IZVODJENJA Vodjenje lopte Takmii se u voenju lopte

  kroz tafetne igre Kombinuje voenje, dodavanje i hvatanje lopte

  Upoznaje vrste uta u skoku: ''skok-ut'' udalj i ''skok-ut'' uvis

  Prikazuje navedene uteve

  Upoznaje individualnu taktiku u odbrani oduzimanje i presijecanje lopte, ometanje i pokrivanje igraa

  Izvodi navedene elemente u individualnoj odbrani

  Opisuje zonsku odbranu 6:0; 5:1 i kretanje u zonama

  Primjenjuje zonsku odbranu 6:0 i 5:1 u odbrani

  Upoznaje taktiku napada:kontra i polu-kontra

  Prikazuje kontru i polu-kontru

  Meusobna saradnja

  Igra na dva gola

  Igra na dva gola uz primjenu pravila Takmii se

  Fudbal Voenje lopte - stopalom (unutranjim, spoljanjim i gornjim dijelom) pri promjeni pravca, brzine i ritma kretanja

  Vri voenje lopte stopalom Uoava i ispravlja greke prilikom voenja lopte stopalom

  Primanje i zaustavljanje lopte stopalom (unutranjim, spoljanjim i gornjim dijelom stopala)

  Prima i zaustavlja loptu navedenim dijelovima stopala Kombinuje primanje, zaustavljanje i vodjenje lopte

  Opisuje tehniku primanja lopte grudima

  Izvodi tehniku primanja lopte grudima Kombinuje primanje lopte grudima sa voenjem lopte Uoava i ispravlja greke

  Opisuje tehniku dodavanja lopte u kretanju stopalom (unutranjim i spoljanjim dijelom)

  Vri dodavanje lopte u kretanju sa unutranjim i spoljnim dijelom stopala Uoava i ispravlja greke

  Razvijati pravilan odnos prema takmienju, praenju rezultata i posjeivanju sportskih priredbi Fer plej Razvijati spremnost i sposobnost za doivljaj uspjeha i neuspjeha koji je pravilan u sportskom nadmetanju

  Posjeta stadionu Audio vizuelne metode

  INFORMATIVNI CILJEVI FORMATIVNI CILJEVI SOCIJALIZACIJSKI CILJEVI SPESIFINI OBLIK IZVODJENJA Upoznaje tehniku driblinga Nabraja vrste driblinga:

  preskakanjem lopte unutra

  preskakanjem lopte u polje

  ''rolanje lopte onom'' u stranu

  Koristi dribling u igri Kombinuje dribling sa voenjem lopte

  Udarac lopte stopalom (unutranjim, spoljnim i gornjim dijelom)

  Izvodi tehniku udarca lopte stopalom Povezuje voenje lopte, dodavanja i utiranja na gol

  Opisuje elemente individualne taktike u odbrani:

  pokrivanje igraa i dupli pas

  Prikazuje elemente individualne taktike u odbrani, pokrivanje igraa

  Izvodi dupli pas Uoava i ispravlja greke

  Taktika napada-kontra - napad Prikazuje kontra napad Tehnika golmana- hvatanje niskih, poluvisokih i visokih lopti bez pada

  Izvodi navedena hvatanja lopte

  Upoznaje se sa osnovnim pravilima igre na dva gola (mali i veliki fudbal)

  Primjenjuje pravila igre u igri na dva gola (mali fudbal)

  Odbojka Tehnika dodavanja i primanja lopte prstima i ekiem

  Prima i dodaje loptu prstima i ekiem Kombinuje primanje i dodavanje prstima i ekiem

  Izvoenja servisa i prijem servisa

  Izvodi servis i prijem servisa Uoava i ispravlja greke

  Upoznaje tehniku dizanja lopte iznad visine mree: visoko, srednje visoko i nisko dizanje lopte

  Demonstrira dizanje lopte Uoava i ispravlja greke

  Timski rad Fer plej Motivacija za igru i pobjedu Uvaavanje boljeg u sportu

  Posjeta odbojkakoj utakmici Audio vizuelne metode

 • INFORMATIVNI CILJEVI FORMATIVNI CILJEVI SOCIJALIZACIJSKI CILJEVI SPESIFINI OBLIK IZVODJENJA Opisuje tehniku smea: (faze: odraz, udarac, doskok)

  Izvodi samostalno sme Ispravlja greke prilikom odraza, udarca i doskoka Kombinuje dizanje i smeiranje lopte

  Upoznaje tehniku i vrste bloka: individualni, dvojni i trojni blok

  Izvodi individualni blok Uoava i ispravlja greke

  Nabraja i pojanjava ulogu igraa na terenu:

  tehniar prima, bloker korektor i libero

  ematski prikazuje raspored igraa na terenu

  Igra preko mree Upoznaje pravila igre- izmjena igraa, tajm aut

  Izvodi igru preko mree potujui pravila igre Takmii se

  Razvijanje kulturnog odnosa prema kolskoj imovini i sportskim objektima Razvijati pravilan odnos prema takmienju

  Koarka Hvatanje i dodavanje lopte sa jednom i dvije ruke u mjestu i kretanju

  Vri hvatanje i dodavanje lopte sa jednom i dvije ruke u mjestu i kretanju Uoava i ispravlja greke

  Vojenje lopte u mjestu i kretanju (promjena visine, smjera i ritma)

  Takmii se u voenju lopte kroz tafetne igre

  Upoznaje tehniku driblinga (niski i visoki) u mjestu i kretanju

  Izvodi dribling u mjestu i kretanju

  Upoznaje tehnike uta: jednom rukom iz

  mjesta, jednom rukom odozgo

  iz dvokoraka

  Primjenjuje ut iz mjesta jednom rukom Prikazuje tehniku uta odozgo jednom rukom dvokorak Kombinuje voenje, dribling i ut

  Razvijati odvanost, istrajnost i ljubav prema sportu Fer plej Druenje u igri i van nje Timski rad Suzbijati tendencije pretjeranog isticanja u grupi

  Posjeta koarkakoj utakmici i treningu Audio vizuelna sredstva

  INFORMATIVNI CILJEVI FORMATIVNI CILJEVI SOCIJALIZACIJSKI CILJEVI SPESIFINI OBLIK IZVODJENJA Upoznaje tehniku skok uta- 6,25

  utira sa linije 6,25

  Tehnike fintiranja: pogledom, promjenom pravca i

  ritma lani ut

  Kombinuje voenje, fintiranje i ut na ko Uoava i ispravlja greke

  Upoznaje osnovne elemente tehnike individualne odbrane: osnovni odbrambeni stav, (paralelni i dijagonalni)

  Zauzima odbrambeni stav Kree se u odbrambenom stavu

  Upoznaje tehniku izvoenja slobodnih bacanja

  Izvodi slobodna bacanja

  Upoznaje tehniku odbrane ''ovjek na ovjeka'' na svojoj polovini

  Zauzima i kree se u stavu prilikom odbrane ''ovjek na ovjeka'' Uoava i ispravlja greke

  Upoznaje tehniku izvodjenja kontra-napada

  Prikazuje izvoenje kontra-napada Zavrava kontra-napad sa dvokorakom

  Nabraja i pojanjava ulogu igraa na terenu:

  bek krilo centar

  Igra na dva koa uz primjenu pravila:

  izmjena igraa pravilo 3 sekunde pravilo 24 sekunde

  Sastavlja ekipu

  Izvodi igru uz primjenu pravila Takmii se

  5. Okvirni spisak literature i drugih izvora:

  Enciklopedija fizike kulture, Zagreb, 1975. J.Tonev, Atletika (tehnika i obuavanje), FFK, 1991.

 • J. Petrovi, Sportska gimnastika, FFV, Beograd, 1979. J. Petrovi, Sportska gimnastika I, II dio, FFK, Beograd, 1994. V. Rajnovi, Fudbal-tehnika sa metodikom, Beograd, 1972. Nikoli, Koarka Ing. G. Gojini, Rukomet-igra i suenje, 1972. R. Kosti, Odbojka-tehnika i taktika, FFK, Ni, 1999.

  6. Materijalni uslovi za izvoenje nastave:

  Sprave Rekviziti Instrumenti Audio-vizuelna sredstva Nastavni filmovi

  7. Obavezni naini provjeravanja i ocjenjivanja znanja:

  Provjera znaja se vri kroz kontinuirano praenje rada na asovima i prilikom demostracije odreenih elemenata Uspjeh iz nastavnog predmeta izraava se ocjenama od : odlian (5), vrlodobar (4), dobar (3), dovoljan (2) i nedovoljan (1) Ocjene: odlian, vrlo dobar, dobar i dovoljan su pozitivne

  8. Uslovi za napredovanje i zavretak predmeta

  Pozitivna ocjena na kraju kolske godine

  9. Profil strune spreme nastavnika i saradnika: Profesor fizike kulture i Profesor fizikog vaspitanja

  10. Povezanost predmeta

  Povezanost sa drugim predmetima Znanja Predmet Znanje

  Atletika Istorija Antika Grka, Antiki Rim

  Atletika Fizika Fizike veliine i mjerenja Koarka Fizika Pravolinijsko i krivolinijsko

  kretanje, inercija, kruno kretanje

  Gimnastika -II- Ravnotea Fudbal Psihologija ovjek kao psiholoko bie,

  motivacija, emocije, stvaralatvo

  Napomena: Aktiv nastavnika fizikog vaspitanja utvruje sa uenicima zavrnog razreda za koje e sportove da se opredijele. Predlog je da uenici odaberu jednu sportsku igru u prvom a drugu sportsku igru u drugom polugoditu. Obavezan dio u zavrnom razredu je atletika, gimnastika i ples. Sportska takmienja Sprovode se u vrijeme koje odredi kola svojim programom rada uz dogovor sa aktivom fizikog vaspitanja

 • KATALOG ZNANJA ZA PREDMET FIZIKO VASPITANJE ZA SREDNJE STRUNO OBRAZOVANJE U TROGODINJEM TRAJANJU

  1. Naziv predmeta: FIZIKO VASPITANJE

  2. Broj asova po godinama obrazovanja i oblicima nastave:

  Oblici nastave Ukupno: Razred T V P

  I 2 70 * 72 II 2 70 * 72

  III 2 64 * 66 IV * * * *

  Ukupno: 6 204 * 210 T teorijska nastava, seminarski, projektni rad i drugi oblici nastave za sve uenike u odjeljenju V vjebe i drugi oblici nastave kod kojih se odjeljenje dijeli na manje grupe P praktina nastava 3. Opti ciljevi nastave:

  Razvijanje zdravstvene kulture zdrav nain ivljenja Ovladavanje raznovrsnim sportsko - tehnikim sadrajima Uticaj vjebanja na antropoloki status ovjeka Stvaranje trajne navike da se fiziko vjebanje ugradi u svakodnevni ivot Jaanje povjerenja u sebe Razumijevanje i potovanje razliitosti Human odnos meu polovima Samopouzdanje, samostalnost i kreativnost Kultura lijepog ponaanja na javnom mjestu, porodici, koli i sportskim objektima

  4. Sadraji/ Standardi znanja predmeta/ Operativni ciljevi Razred - PRVI

  INFORMATIVNI CILJEVI FORMATIVNI CILJEVI SOCIJALIZACIJSKI CILJEVI SPESIFINI OBLIK IZVODJENJA Atletika:

  Opisuje tehniku sprinta i navodi komande niskog starta (na mjesto, pozor, sad ili zviduk)

  Ispravlja greke prilikom niskog starta Izvodi sprint na 50 m uz komande

  Opisuje tehniku tranja na srednjim stazama Upoznaje komande visokog starta (start, istravanje, fini)

  Izvodi visoki start

  Opisuje znaaj krosa Istrava zadatu dionicu Izvoenje krosa u prirodi Upoznaje tehniku primo-predaje tafetne palice u mjestu, hodanju i tranju

  Izvodi primo-predaju tafetne palice u mjestu, hodanju i tranju Uoava i ispravlja greke prilikom predaje tafetne palice

  Informie se o tehnici skoka uvis: ''Stredl'; akcenat na zaletu, odrazu, rotaciji tijela i doskoku

  Ovladava fazama skoka: zalet, odraz, rotacija i doskok Izvodi tehniku ''Stredl''

  Upoznaje tehniku skoka udalj iz mjesta

  Izvodi skok udalj iz mjesta

  Opisuje tehniku bacanja kugle (racionalna bona)

  Izvodi tehn. bacanja kugle Uoava i ispravlja greke prilikom dranja i izbaaja kugle

  Razvija elju za bavljenjem atletskim disciplinama Razvija odgovoran odnos prema vlastitom zdravlju Razvija takmiarski duh

  Audio -vizuelna sredstva

  Gimnastika: Nabraja gimnastike sprave za mukarce i ene

  Uoava razliku izmedju gimnastikih sprava za mukarce i ene

  Jaa volju, odlunost i samokontrolu

  Potuje i prihvata razliitosti

  Audio vizuelna sredstva

 • INFORMATIVNI CILJEVI FORMATIVNI CILJEVI SOCIJALIZACIJSKI CILJEVI SPESIFINI OBLIK IZVODJENJA Opisuje tehniku izvodjenja elemenata u parteru (kolut naprijed, kolut-nazad, vaga, premet-strance)

  Izvodi elemente u parteru Uoava i ispravlja greke u radu

  Opisuje vrste preskoka: zgrka i raznoka

  Izvodi preskoke: zgrka i raznoka

  Upoznaje gredu kao gimnastiku spravu Opisuje elmente izvoenja: naskok; hodanje; poskoci; okret za 180o; saskok

  Odrava ravnoteu na maloj povrini Izvodi pojedine elemente Uoava i ispravlja greke

  Upoznaje krugove kao gimnastiku spravu Opisuje izvoenje elemenata na dosenim krugovima: ljuljanje u visu prednjem; saskok u zanjihu

  Izvodi ljuljanje u visu prednjem i saskok u zanjihu

  Upoznaje paralelni dvovisinski razboj Opisuje izvoenje elemenata na paralelnom razboju: njihanje o potporu rukama

  Uoava razliku izmeju paralelnog i dvovisinskog razboja Prikazuje elemente na paralelnom razboju

  Njegovanje meusobne pomoi

  Koarka Upoznaje tehniku hvatanja, dranja i dodavanja lopte sa jednom i dvije ruke:

  sa dvije ruke u visini grudi

  sa dvije ruke odbijanjem od tla

  sa jednom rukom u visini ramena, iznad glave i odbijanjem od tla

  Izvodi hvatanje, dodavanje i dranje lopte sa jednom i dvije ruke Uoava i ispravlja greke

  Fer plej

  Motivacija za igru i pobjedu Spremnost za saradnju

  Druenje u igri i van nje Timski rad

  Audio-vizuelna sredstva

  Posjeta koarkakoj utakmici i treninzima

  Prikazivanje kinograma

  INFORMATIVNI CILJEVI FORMATIVNI CILJEVI SOCIJALIZACIJSKI CILJEVI SPESIFINI OBLIK IZVODJENJA Upoznaje voenje lopte u mjestu i kretanju (promjena visine, smjera i ritma)

  Vodi loptu kroz tafetne igre

  Opisuje tehniku uta na ko (ut na ko iz dvokoraka-odozdo)

  Izvodi ut na ko iz dvokoraka uz kombinaciju voenja i dodavanja

  Opisuje tehniku uta sa jednom i dvije ruke iz mjesta

  utira na ko sa jednom ili dvije ruke iz mjesta

  Nabraja vrste fintiranja: finta pogledom 'lani ut''

  Uvjebava fintiranje Uoava i ispravlja greke

  Upoznaje pravila igre osnovna pravila (koraci, dupla lopta i lina greka)

  Igra na dva koa uz primjenu pravila

  Odbojka Opisuje tehniku dodavanja i primanja lopte prstima (iznad glave, bono, preko glave i u skoku)

  Uvjebava dodavanja i primanja lopte prstima

  Upoznaje tehniku dodavanja i primanja lopte ekiem

  Izvodi dodavanja i primanja lopte ekiem Kombinuje primanje i dodavanje lopte prstima i ekiem Uoava i ispravlja greke

  Opisuje i nabraja vrste servisa obini donji servis tenis servis

  Servira jednom od tehnika

  Upoznaje tehniku prijema servisa (prstima i ekiem)

  Uvjebava servis i prijem servisa Uoava i ispravlja greke

  Razvija snalaljivost i efikasnost Motivacija za igru i pobjedu Komunikativnost Saradnja sa kolektivom Fer-plej

  Posjeta odbojkakoj utakmici i treninzima Audio-vizuelna sredstva

 • INFORMATIVNI CILJEVI FORMATIVNI CILJEVI SOCIJALIZACIJSKI CILJEVI SPESIFINI OBLIK IZVODJENJA Pojanjava pojam tree lopte (prebacivanje tree lopte preko mree) Upoznaje osnovna pravila promjene (rotacija igraa u polju) Upoznaje pravila igre preko mree (pravilo servisa, poeni u setu)

  Igra uz potovanje pravila

  Rukomet Upoznaje tehniku hvatanja lopte sa obje ruke Nabraja vrste hvatanja:

  u visini i irini ramena niskih lopti i visokih lopti

  Uvjebava hvatanje i dodavanje lopte

  Upoznaje tehniku dodavanja lopte jednom rukom Nabraja vrste dodavanja:

  kratkim zamahom u visini ramena

  duim zamahom iznad ramena

  odozdo pored tijela u mjestu i kretanju (iz jednog, dva i tri koraka)

  Prikazuje nabrojana dodavanja lopte jednom rukom Uoava i ispravlja greke

  Opisuje tehniku voenja lopte Uvjebava voenje lopte Kombinuje dodavanje, hvatanje i voenje lopte

  Opisuje tehniku utiranja na gol:

  iznad ramena iznad glave u visini kuka u visini koljena iz mjesta i kretanja

  Koristi tehnike uta iz mjesta i kretanja Kombinuje dodavanje, hvatanje i ut Uoava i ispravlja greke

  Posjeta rukometnoj utakmici i treninzima Audio-vizuelna sredstva

  INFORMATIVNI CILJEVI FORMATIVNI CILJEVI SOCIJALIZACIJSKI CILJEVI SPESIFINI OBLIK IZVODJENJA Opisuje pravilno izvoenje sedmerca

  Izvodi ut sedmerac

  Opisuje postavljanje igraa u zonskoj odbrani 6:0 kretanje u zoni

  Postavlja se u zonsku odbranu 6:0 Izvodi kretanje u zoni

  Upoznaje osnovna pravila igre na dva gola (koraci, dupla, faul)

  Izvodi igru na dva gola uz primjenu pravila

  Fudbal Upoznaje tehniku voenja lopte stopalom:

  gornjim dijelom unutranjom i

  spoljnom stranom stopala

  Izvodi navedena voenja lopte stopalom

  Nabraja vrste primanja i opisuje nain zaustavljanja lopte stopalom:

  unutranjom stranom spoljnom stranom i gornjim dijelom

  stopala

  Kombinuje voenje lopte sa primanjem i zaustavljanjem.

  Upoznaje vrste udarca lopte stopalom:

  unutranjom stranom spoljnom stranom i gornjim dijelom

  stopala

  Kombinuje voenje sa udarcem lopte stopalom

  Sposobnost za saradnju i komunikativnost Fer plej Motivacija za igru i pobjedu Podsticati prijateljstvo, strpljivost i tolerantno ponaanje u grupi Razvija elju za ukljuivanjem u kolske sekcije i sportske klubove

  Posjeta fudbalskoj utakmici i treninzima Audio-vizuelna sredstva

 • INFORMATIVNI CILJEVI FORMATIVNI CILJEVI SOCIJALIZACIJSKI CILJEVI SPESIFINI OBLIK IZVODJENJA Upoznaje osnovne elemente taktike napada i odbrane u igri na dva gola - odbrane: pokrivanja protivnika, oduzimanja lopte, ometanje u vodjenju i dodavanju) i napada: otkrivanja, pretravanja, utravanja

  Izvodi igru sa primjenom taktike u odbrani i napadu.

  Upoznaje pravila igre na dva gola (mali i veliki fudbal)

  Uestvuje u igri na dva gola uz primjenu pravila

  Razred DRUGI

  INFORMATIVNI CILJEVI FORMATIVNI CILJEVI SOCIJALIZACIJSKI CILJEVI SPESIFINI OBLIK IZVODJENJA Atletika:

  Tehnika sprinta Izvodi tehniku sprinta Takmii se u sprintu na 50m

  Tehnika tranja na srednjim stazama. Akcenat je na startu, toku trke i finiu

  Tri na srednjim stazama Uoava i ispravlja greke prilikom starta, tokom trke i finia

  Obilazak trim staze Korienje audio vizuelnih sredstava

  Kros Istrava zadatu dionicu Izvodjenje krosa u prirodi Primo-predaja tafetne palice Demonstrira primo-predaju

  tafetne palice Uoava i ispravlja greke prilikom predaje tafetne palice

  Skok uvis: ''Stredl'' Uoava i ispravlja greke zamajne noge i rotacije tijela Izvodi skok uvis ''Stredl''

  Skok u dalj iz zaleta Upoznaje pravila skoka udalj

  Izvodi skok udalj ''Uvinuem'' Uoava i ispravlja greke prilikom zaleta, odraz, let i doskok Takmii se u skoku udalj ''Uvinuem'' i potuje pravila

  Bacanja kugle ''racionalnom'' teh. Upoznaje pravila bacanja kugle

  Takmii se u bacanju kugle uz potovanje pravila

  Razvija elju za bavljenjem atletikom Razvija odgovoran odnos prema vlastitom zdravlju Zalaganje i efikasnost Razvija takmiarski duh Uvaavanje boljeg u sportu

 • INFORMATIVNI CILJEVI FORMATIVNI CILJEVI SOCIJALIZACIJSKI CILJEVI SPESIFINI OBLIK IZVODJENJA Gimnastika:

  Parter: kolut naprijed kolut nazad vaga premet strance

  Upoznaje nove elemente u parteru letei kolut; stav o akama; stav o akama kolut naprijed

  Izvodi navedene elemente u parteru Uoava i ispravlja greke nastale prilikom izvoanja Sastavlja vjebu

  Preskoci zgrka i raznoka Izvodi preskoke

  Greda: naskok hodanja poskoci okret 180o saskok

  Upoznaje nove elemente: vaga okret 360o okret u unju za 180o maiji skok makazice

  Odrava ravnoteu na maloj povrini Sastavlja vjebu od nauenih elemenata Uoava i ispravlja greke

  Krugovi: ljuljanje u visu

  prednjem; saskok u zanjihu

  Upoznaje nove elemente: ljuljanje i okret u

  prednjihu, ljuljanje i okret u

  zanjihu, ljuljanje u visu

  uznijeto

  Izvodi elemente na krugovima Uoava i ispravlja greke

  Razvija istrajnost i upornost Prihvata i potuje razliitost Njeguje medjusobnu saradnju i pomo Razvija samokontrolu i odvanost

  Audio vizuelna sredstva

  INFORMATIVNI CILJEVI FORMATIVNI CILJEVI SOCIJALIZACIJSKI CILJEVI SPESIFINI OBLIK IZVODJENJA Paralelni razboj:

  njihanje o potporu rukama

  Upoznaje nove elemente:

  upor prednjihom, do sjeda raznono

  prednjihom zanjihom u saskok,

  njihanje u visu uznijeto

  Izvodi elemente na razboju Uoava i ispravlja greke

  Ritmika i ples Upoznaje hodanje i tranje(''meko'' hodanje; ''Valcer'' korak; ''galop'' korak); skokove (''djeji''; ''maiji''), okrete na tlu (sunoni; na jednoj nozi)

  Izvodi hodanja, tranja, okrete i skokove Kombinuje navedene elemente sa pokretima ruku Izvodi elemente uz takt ili muziku Uoava i ispravlja greke

  Narodna kola ''Oro'' i ''Moravac'' Drutveni ples ''Valcer''

  Izvodi kola ''Oro'' i' 'Moravac'' uz muziku Izvodi Valcer uz muziku

  Razvija finu koordinaciju i osjeaj za prostor i vremensku orjentaciju Razvija smisao za estetsko izraavanje i stvaralatvo Upoznaje tradiciju kraja

  Posjeta kulturno umjetnikom drutvu

  Rukomet Hvatanje, dodavanje i voenje lopte:

  Kombinuje vodjenje, dodavanje i hvatanje lopte uz primjenu tri koraka

  ut: iznad ramena iz mjesta

  i kretanja, iznad glave, u visini kuka.

  Kombinuje: voenje lopte i ut dodavanje i ut

  Upoznaje vrste uta u skoku: skok ut udalj skok ut uvis

  Razlikuje tehniku uta udalj i uta uvis

  Prikazuje navedene uteve Upoznaje vrste fintiranja Vri fintiranje

  Motivacija za igru Fer plej Druenje u igri i poslije nje Saradnja sa kolektivom

  Posjeta rukometnoj utakmici i treningu

 • INFORMATIVNI CILJEVI FORMATIVNI CILJEVI SOCIJALIZACIJSKI CILJEVI SPESIFINI OBLIK IZVODJENJA Upoznaje individualnu taktiku u odbrani:

  oduzimanje lopte presijecanje lopte okretanje igraa pokrivanje igraa

  Izvodi nevedene elemente taktike u odbrani

  Opisuje zonu 6:0 i kretanje u zoni

  Izvodi kretanje u zonsi 6:0

  Upoznaje taktiku napada: kontra polu kontra

  Prikazuje kontru i polu kontru

  Upoznaje pravila igre na dva gola:

  izmjene sedmerac deveterac

  Uestvuje u igri na dva gola uz primjenu pravila

  Odbojka Dodavanja i primanja lopte:

  prstima ekiem

  Servis i prijem servisa

  Izvodi primanje i dodavanje lopte prstima i ekiem

  Kombinuje primanje i dodavanje lopte prstima i ekiem Izvodi servis i prijem servisa

  Dizanja lopte iznad mree Prikazuje tehniku dizanja lopte Sme (faze odraz, udarac doskok)

  Izvodi sme Kombinuje dizanje lopte i sme Uoava i ispravlja greke

  Upoznaje tehniku bloka (individualni, dvojni blok)

  Izvodi individualni blok

  Razvija snalaljivost i efikasnost Fer plej Motivacija za igru i pobjedu Razvijati odgovornost za timski rad

  Posjeta odbojkakoj utakmici i treninzima Upotreba audio vizuelnih sredstava

  Upoznaje tehniku - napad ''treom loptom''

  Izvodi napad ''treom loptom'' Kombinuje prijem, dizanje i sme

  Upoznaje pravila igre tri dobijena seta

  Primjenjuje pravila u igri

  INFORMATIVNI CILJEVI FORMATIVNI CILJEVI SOCIJALIZACIJSKI CILJEVI SPESIFINI OBLIK IZVODJENJA Koark

  Hvatanja lopte Dodavanja lopte sa jednom i dvije ruke Vodjenja lopte (uskladjivanje vodjenja lopte sa koracima)

  Kombinuje hvatanje, dodavanje i voenje lopte usklaivanjem sa koracima

  ut: jednom rukom sa bonih pozicija uz

  pomo table poslije iznenadnog

  zaustavljanja

  Kombinuje ut sa voenjem i dodavanjem lopte

  Upoznaje: skok - ut sa raznih

  pozicija skok ut poslije vodjenja

  i okreta za 360o

  utira sa raznih pozicija u kombinaciji sa voanjem

  Fintiranja Kombinuje voenje i dodavanje lopte sa fintiranjem

  Taktika u odbrani: zauzimanje stava

  (paralelni i dijagonalni) uvanje igraa sa i bez

  lopte preuzimanje igraa

  Zauzima stav u odbrani uva i preuzima igraa Uoava i ispravlja greke

  Upoznaje tehniku odbrane ''ovjek na ovjeka'' na svojoj polovini i zonsku odbranu 3:2

  Uoava razlike izmedju navedenih odbrana Zauzima stav i kree se u zoni 3:2

  Upoznaje taktiku u napadu protiv zone 3:2

  Pronalazi rjeenja za napad protiv zonske odbrane 3:2

  Taktika u odbrani i napadu kroz igru na dva koa uz potovanje pravila (koraci, lina i tehnika greka, pravilo 24 sekunde)

  Izvodi igru na dva koa uz potovanje pravila Takmii se

  Razvijati odgovoran odnos prema vlastitom zdravlju Motivacija za igru i pobjedu Razvijati odgovornost, disciplinu i samokontrolu za timski rad Suzbijati pojavu kompleksa nie vrijednosti

  Posjeta koarkakoj utakmici i treningu Audio vizuelna sredstva

 • INFORMATIVNI CILJEVI FORMATIVNI CILJEVI SOCIJALIZACIJSKI CILJEVI SPESIFINI OBLIK IZVODJENJA Fudbal

  Tehniku vodjenje lopte lijevom i desnom nogom naizmjenino: Primanje i zaustavljanje lopte stopalom Dodavanje lopte u kretanju

  Vodi loptu Prima, zaustavlja i dodaje loptu u kretanju Kombunuje vodjenje, zaustavljanje i dodavanje lopte

  Upoznaje tehniku primanja lopte koja dolazi iz vazduha

  Izvodi primanje lopte

  Udarac lopte stopalom (unutranjim, spoljnim i gornjim dijelom stopala)

  Izvodi razliite vrste udaraca lopte Kombinuje voenje i udarac lopte

  Upoznaje tehniku udarca lopte glavom (odraz sa jedne ili obje noge) iz mjesta i u kretanju

  Izvodi udarac glavom Uoava i ispravlja greke

  Upoznaje elemente taktike u odbrani: uvanje igraa sa i bez

  lopte oduzimanje lopte ometanje (u vodjenju

  dodavanju i u izvodjenju udaraca na gol)

  Izvodi elemente taktike u odbrani:

  uvanje, oduzimanje i presijecanje lopte Uoava i ispravlja greke

  Upoznaje taktiku napada - kontra napad

  Prikazuje i uoava greke pri kontra napadu

  Upoznaje tehniku golmana - hvatanja lopte: niske poluvisoke i visoke bez

  pada

  Hvata niske, poluvisoke i visoke lopte bez pada

  Igra na dva gola uz primjenu taktike odbrane i napada

  Izvodi igru uz potovanje pravila i primjenu taktike odbrane i napada

  Fer plej Motivacija za igru Nagrada za pobjedu Uvaavanje boljega u sportu Druenje u igri i poslije nje

  Posjeta fudbalskoj utakmici i treningu

  RAZRED TREI

  INFORMATIVNI CILJEVI FORMATIVNI CILJEVI SOCIJALIZACIJSKI CILJEVI SPESIFINI OBLIK IZVODJENJA Atletika:

  Tranja na kratkim i dugim stazama

  Izvodi tranje na kratkim i dugim stazama Ispravlja greke prilikom starta, tranja i finia - takmii se

  Audio vizuelna sredstva

  Kros Istrava zadatu dionicu Izvodjenje krosa u prirodi Upoznaje tehniku skoka uvis ''flozberi flop''

  Realizuje skok po fazama: zalet, odraz, let i doskok Ispravlja greke

  Skok udalj ''Uvinuem''. Izvodi skok udalj ''Uvinuem'' Upoznaje tehniku skoka troskok (iz mjesta i kretanja)

  Izvodi troskok

  Upoznaje tehniku bacanja kugle ''O' Brajan''

  Prikazuje tehniku bacanja kugle Ispravlja greke prilikom bacanja

  Razvija istrajnost i upornost Razvija takmiarski duh Uvaavanje boljeg u sportu Razvija elju za bavljenjem atletskim disciplinama

  Ples i ritmika Hodanje, tranje, skokovi i

  okreti uz takt ili muziku

  Povezuje elemente u kratke cjeline uz takt ili muziku, Uoava i ispravlja greke

  Nabraja i pojanjava upotrebu rekvizita u ritmiko sportskoj gimnastici: lopta, obru, unj, vijaa i traka Opisuje elemente sa loptom:

  bacanje odbijanja kotrljanje,

  uz takt ili muziku.

  Razlikuje rekvizite u ritmiko sportskoj gimnastici Kombinuje navedene elemenate sa loptom uz takt ili muziku Uoava i ispravlja greke

  Opisuje elemente sa vijaom: zamasi skokovi okreti

  uz takt ili muziku

  Kombinuje navedene elemenate vijaom uz takt ili muziku

  Ples kao sredstvo druenja Razvija smisao za estetsko izraavanje i stvaralatvo Upoznaje narodnu tradiciju kraja

  Audio vizuelna sredstva

 • INFORMATIVNI CILJEVI FORMATIVNI CILJEVI SOCIJALIZACIJSKI CILJEVI SPESIFINI OBLIK IZVODJENJA Narodna kola''Oro'' 'Moravac''i ''Uiko''

  Prikazuje kola uz muziku

  Drutveni plesovi: ''Valcer'' i ''Tango'' uz muziku

  Izvodi plesove Valcer i Tango uz muziku

  Odbojka Dodavanja i primanja lopte prstima i ekiem Servis i prijem servisa

  Prima i dodaje loptu Ispravlja greke

  Dizanje lopte iznad mree: visoko srednje visoko i nisko dizanje

  Sme Blok (sastavljanje dvojnog bloka).

  Kombinuje dizanje i sme Sastavlja dvojni blok

  Upoznaje zatitu bloka Prikazuje zatitu bloka i prima loptu odbijenu od bloka

  Upoznaje ''prvi tempo'' Izvodi napad ''prvog tempa'' Igra sa upotrebom :

  dizanja smeiranja i

  blokiranja lopte sa rotacijom igraa i potovanjem pravila

  Uestvuje u igri uz potovanje pravila

  Razvija snalaljivost i efikasnost Fer plej Motivacija za igru i pobjedu Razvijati odgovornost za timski rad

  Audio vizuelna sredstva Posjeta odbojkakoj utakmici i treningu

  Fudbal Vodjenja lopte stopalom i primanje i zaustavljanje lopte (stopalom, grudima)

  Kombinuje primanje lopte grudima i zaustavljanje stopalom

  Upoznaje tehniku zaustavljanja lopte nadkoljenicom i glavom

  Izvodi zaustavljanje lopte nadkoljenicom i glavom

  Fer plej Motivacija za igru i pobjedu

  INFORMATIVNI CILJEVI FORMATIVNI CILJEVI SOCIJALIZACIJSKI CILJEVI SPESIFINI OBLIK IZVODJENJA Dribling i vrste driblinga:

  preskakanje lopte unutra

  preskakanje lopte u polje

  rolanje lopte djonom u stranu

  Izvodi razliite driblinge

  Udarac lopte stopalom i glavom

  Primjenjuje udarce lopte stopalom i glavom Kombinuje vodjenje, dodavanje i udarac lopte

  Upoznaje elemente taktike u odbrani: uvanje igraa sa i bez lopte,

  odbrana ''ovjek na ovjeka'', markiranje najisturenijih graa, postavljanje ivog zida, spreavanje ubacivanja lopte pred gol sa bonih pozicija

  Izvodi i kombinuje elemente taktike u odbrani

  Ispravlja greke pri radu Usavrava taktiku odbrane kroz igru

  Upoznaje elemente taktike u napadu: poslije oduzimanja lopte izmjenom mjesta igraa polukontra kontra sa kratkim pasovima preko

  krila

  Izvodi elemente napada

  Ispravlja greke pri radu Usavrava taktiku napada kroz igru

  Tehnikama golmana: hvatanje niskih lopti hvatanje visokih i

  poluvisokih lopti Upoznaje istravanje i boksovanje visokih lopti

  Izvodi hvatanje lopte Uoava i ispravlja greke pri hvatanju i boksovanju lopte

  Opisuje igru na dva gola sa elementima taktike

  Uestvuje u igri uz potovanje pravila

  Uvaavanje boljeg u sportu Druenje u igri

  Posjeta fudbalskoj utakmici i treningu Posjeta fudbalskoj utakmici i treningu

 • INFORMATIVNI CILJEVI FORMATIVNI CILJEVI SOCIJALIZACIJSKI CILJEVI SPESIFINI OBLIK IZVODJENJA Rukomet

  Individualna tehnika: hvatanje dodavanje voenje utiranje na gol fintiranje

  - Usavrava elemente

  individualne tehnike

  Individualna taktika u odbrani Zonska odbrana 6:0; 5:1 i 4:2, Upoznaje taktiku napada krunog igraa i krilnog igraa Opisuje taktiku napada na plitku zonsku formaciju

  Izvodi i ispravlja greke pri odbranama Ovladava taktikom napada krunog i krilnog igraa Izvodi napad na plitku zonu ukrtanjem, odvlaenjem i povratnim loptama

  Opisuje taktiku napada na duboku zonsku formaciju

  Realizuje napad kroz saradnju dva igraa

  Upoznaje elemente taktike golmana: smanjivanje ugla i

  postavljanje kod uteva saradnja sa igraima postavljanje kod izvodjenja

  sedmeraca

  Prikazuje elemente taktike golmana Ispravlja i uoava greke

  Igra na dva gola primjenom elemenata taktike u odbrani i napadu, uz potovanje pravila igre

  Uestvuje u igri na dva gola

  Motivacija za igru Uvaavanje boljeg u sportu Razvijanje pravilnog odnosa prema radu Timski rad Medjusobna saradnja

  Posjeta rukometnoj utakmici i treningu

  INFORMATIVNI CILJEVI FORMATIVNI CILJEVI SOCIJALIZACIJSKI CILJEVI SPESIFINI OBLIK IZVODJENJA Koarka

  Tehnike: hvatanje dodavanje vodjenje dribling fintiranje

  Kombinuje elemente navedenih tehnika u igri

  Upoznaje tehniku uta: polu-horog ili horog

  Izvodi horog i polu-horog Ispravlja greke

  Skok ut Usavrava skok ut Kombinuje hvatanje, dodavanje, vodjenje, dribling, fintiranje, skok ut i horog

  Elemene taktike u odbrani: zauzimanje stava uvanje igraa preuzimanje igraa

  spreavanje kontre i polu-konte

  odbrana poslije prekida igre

  uvanje centra Odbrana ovjek na ovjeka; 3:2; 2:1:2

  Primjenjuje elemente taktike u igri. Vri zonsko kretanje u toku igre

  Napad protiv zona 3:2; 2:1:2:

  pravljenjem situacije za tri poena

  optereenjem na jednoj strani terena

  igra preko centra

  Kombinuje napad protiv zona 3:2; 2:1:2 Izvodi napade sa utom za tri poen. Prikazuje igru preko centra

  Igra na dva koa uz potovanje pravila igre i primjenjuje elemente taktike u odbrani i napadu

  Igra na dva koa uz primjenu pravila

  Fer plej Motivacija za igru i pobjedu Uvaavanje boljeg u sportu Druenje u igri Fer plej

  Posjeta koarkakoj utakmici i treningu

  Napomena: Atletika, Drutveni plesovi i Narodna kola su obavezni dio; sportske igre i ritmiko sportska gimnastika su izborni.

 • 5. Okvirni spisak literature i drugih izvora:

  Enciklopedija fizike kulture, Zagreb, 1975. J.Tonev, Atletika (tehnika i obuavanje), FFK, 1991. J. Petrovi, Sportska gimnastika, FFV, Beograd, 1979. J. Petrovi, Sportska gimnastika I, II dio, FFK, Beograd, 1994. V. Rajnovi, Fudbal-tehnika sa metodikoim, Beograd, 1972. Nikoli, Koarka Ing. G. Gojini, Rukomet-igra i suenje, 1972. R. Kosti, Odbojka-tehnika i taktika, FFK, Ni, 1999.

  6. Materijalni uslovi za izvoenje nastave:

  Sprave Rekviziti Instrumenti Audio-vizuelna sredstva Nastavni filmovi

  7. Obavezni naini provjeravanja i ocjenjivanja znanja:

  Provjera znaja se vri kroz kontinurano praenje rada na asovima i prilikom demostracije odreenih elemenata Uspjeh iz nastavnog predmeta izraava se ocjenama od : odlian (5), vrlodobar (4), dobar (3), dovoljan (2) i

  nedovoljan (1) Ocjene: odlian, vrlodobar, dobar i dovoljan su pozitivne

  8. Uslovi za napredovanje i zavretak predmeta

  Pozitivna ocjena na kraju kolske godine

  9. Profil strune spreme nastavnika i saradnika: Profesor fizike kulture Profesor fizikog vaspitanja

  10. Povezanost predmeta

  Povezanost sa drugim predmetima Znanja Predmet Znanje

  Atletika Istorija Antika Grka Antiki Rim

  Atletika Fizika Fizike veliine i mjerenja Koarka Fizika Pravolinijsko i krivolinijsko

  kretanje inercija, kruno kretanje

  Gimnastika -II- Ravnotea Fudbal Psihologija ovjek kao psiholoko bie,

  motivacija, emocije, stvaralatvo

  Napomena: Aktiv nastavnika fizikog vaspitanja utvruje sa uenicima zavrnog razreda za koje e sportove da se opredjele. Predlog je da uenici odaberu jednu sportsku igru u prvom a drugu sportsku igru u drugom polugoditu. Obavezan dio u zavrnom razredu je atletika i ples. Sportska takmienja Sprovode se u vrijeme koje odredi kola svojim programom rada uz dogovor sa aktivom fizikog vaspitanja.

 • KATALOG ZNANJA ZA PREDMET FIZIKO VASPITANJE ZA SREDNJE STRUNO OBRAZOVANJE U ETVOROGODINJEM TRAJANJU

  1. Naziv predmeta: FIZIKO VASPITANJE

  2. Broj asova po godinama obrazovanja i oblicima nastave:

  Oblici nastave Ukupno: Razred T V P

  I 2 70 * 72 II 2 70 * 72

  III 2 70 * 72 IV 2 64 * 66

  Ukupno: 8 274 * 282 T teorijska nastava, seminarski, projektni rad i drugi oblici nastave za sve uenike u odjeljenju V vjebe i drugi oblici nastave kod kojih se odjeljenje dijeli na manje grupe P praktina nastava 3. Opti ciljevi nastave:

  Razvijanje zdravstvene kulture zdrav nain ivljenja Ovladavanje raznovrsnim sportsko - tehnikim sadrajima Uticaj vjebanja na antropoloki status ovjeka Stvaranje trajne navike da se fiziko vjebanje ugradi u svakodnevni ivot Jaanje povjerenja u sebe Razumijevanje i potovanje razliitosti Human odnos meu polovima Samopouzdanje, samostalnost i kreativnost Kultura lijepog ponaanja na javnom mjestu, porodici, koli i sportskim objektima

  4. Sadraji/ Standardi znanja predmeta/ Operativni ciljevi Razred PRVI

  INFORMATIVNI CILJEVI FORMATIVNI CILJEVI SOCIJALIZACIJSKI CILJEVI SPESIFINI OBLIK IZVODJENJA Atletika:

  Opisuje tehniku sprinta i navodi komande niskog starta (na mjesto, pozor, sad ili zviduk)

  Ispravlja greke prilikom niskog starta Izvodi sprint na 50 m uz komande

  Opisuje tehniku tranja na srednjim stazama Upoznaje komande visokog starta (start, istravanje, fini)

  Izvodi visoki start

  Opisuje znaaj krosa Istrava zadatu dionicu Izvoenje krosa u prirodi Upoznaje tehniku primo-predaje tafetne palice u mjestu, hodanju i tranju

  Izvodi primo-predaju tafetne palice u mjestu, hodanju i tranju Uoava i ispravlja greke prilikom predaje tafetne palice

  Informie se o tehnici skoka uvis: ''Stredl', akcenat na zaletu, odrazu, rotaciji tijela i doskok

  Ovladava fazama skoka: zalet, odraz, rotacija i doskok Izvodi tehniku ''Stredl''

  Upoznaje tehniku skoka udalj iz mjesta

  Izvodi skok udalj iz mjesta

  Opisuje tehniku bacanja kugle Racionalna bona)

  Izvodi tehn. bacanja kugle Uoava i ispravlja greke prilikom dranja i izbaaja kugle

  Razvija elju za bavljenjem atletskim disciplinama Razvija odgovoran odnos prema vlastitom zdravlju Razvija takmiarski duh

  Audio -vizuelna sredstva

  Gimnastika: Nabraja gimnastike sprave za mukarce i ene

  Uoava razliku izmedju gimnastikih sprava za mukarce i ene

  Jaa volju, odlunost i samokontrolu

  Audio vizuelna sredstva

 • INFORMATIVNI CILJEVI FORMATIVNI CILJEVI SOCIJALIZACIJSKI CILJEVI SPESIFINI OBLIK IZVODJENJA Opisuje tehniku izvodjenja elemenata u parteru (kolut naprijed, kolut-nazad, vaga, premet-strance)

  Izvodi elemente u parteru Uoava i ispravlja greke u radu

  Opisuje vrste preskoka: zgrka i raznoka

  Izvodi preskoke: zgrka i raznoka

  Upoznaje gredu kao gimnastiku spravu Opisuje elmente izvoenja: naskok; hodanje; poskoci; okret za 180o; saskok

  Odrava ravnoteu na maloj povrini Izvodi pojedine elemente Uoava i ispravlja greke

  Upoznaje gimnastiku spravu krugove Opisuje izvoenje elemenata na dosenim krugovima: .ljuljanje u visu prednjem .saskok u zanjihu

  Izvodi ljuljanje u visu prednjem i saskok u zanjihu

  Upoznaje paralelni i dvovisinski razboj Opisuje izvoenje elemenata na paralelnom razboju: njihanje o potporu o rukama

  Uoava razliku izmeju paralelnog i dvovisinskog razboja Prikazuje elemente na paralelnom razboju

  Potuje i prihvata razliitosti

  Njegovanje meusobne pomoi

  Koarka Upoznaje tehniku hvatanja, dranja i dodavanja lopte sa jednom i dvije ruke:

  sa dvije ruke u visini grudi

  sa dvije ruke odbijanjem od tla

  sa jednom rukom u visini ramena, iznad glave i odbijanjem od tla

  Izvodi hvatanje, dodavanje i dranje lopte sa jednom i dvije ruke Uoava i ispravlja greke

  Upoznaje voenje lopte u mjestu i kretanju (promjena visine, smjera i ritma)

  Vodi loptu kroz tafetne igre

  Fer plej Motivacija za igru i pobjedu Spremnost za saradnju Druenje u igri i van nje Timski rad

  Audio-vizuelna sredstva

  Posjeta koarkakoj utakmici

  i treninzima Prikazivanje kinograma

  INFORMATIVNI CILJEVI FORMATIVNI CILJEVI SOCIJALIZACIJSKI CILJEVI SPESIFINI OBLIK IZVODJENJA Opisuje tehniku uta na ko (ut na ko iz dvokoraka-odozdo)

  Izvodi i kombinuje ut na ko iz dvokoraka sa voenjem i dodavanjem

  Opisuje tehniku uta sa jednom i dvije ruke iz mjesta

  utira na ko sa jednom ili dvije ruke iz mjesta

  Nabraja vrste fintiranja: finta pogledom 'lani ut''

  Uvjebava fintiranje Uoava i ispravlja greke

  Upoznaje pravila igre osnovna pravila (koraci, dupla lopta i lina greka)

  Igra na dva koa uz primjenu pravila

  Odbojka Opisuje tehniku dodavanja i primanja lopte prstima (iznad glave, bono, preko glave i u skoku)

  Uvjebava dodavanja i primanja lopte prstima

  Upoznaje tehniku dodavanja i primanja lopte ekiem

  Izvodi dodavanja i primanja lopte ekiem Kombinuje primanje i dodavanje lopte prstima i ekiem Uoava i ispravlja greke

  Opisuje i nabraja vrste servisa obini donji servis tenis servis

  Servira jednom od tehnika

  Upoznaje tehnike prijema servisa (prstima i ekiem)

  Uvjebava servis i prijem servisa Uoava i ispravlja greke

  Pojanjava pojam ''tree lopte'' (prebacivanje tree lopte preko mree) Upoznaje osnovna pravila promjene (rotacija igraa u polju) Upoznaje pravila igre preko mree (pravilo servisa, poeni u setu)

  Igra uz potovanje pravila

  Razvija snalaljivost i efikasnost Motivacija za igru i pobjedu Komunikativnost Saradnja sa kolektivom Fer-plej

  Posjeta odbojkakoj utakmici i treninzima Audio-vizuelna sredstva

 • INFORMATIVNI CILJEVI FORMATIVNI CILJEVI SOCIJALIZACIJSKI CILJEVI SPESIFINI OBLIK IZVODJENJA Rukomet

  Upoznaje tehniku hvatanja lopte sa obje ruke Nabraja vrste hvatanja:

  u visini i irini ramena niskih lopti i visokih lopti

  Uvjebava hvatanje i dodavanje lopte

  Upoznaje tehniku dodavanja lopte jednom rukom Nabraja vrste dodavanja:

  kratkim zamahom u visini ramena

  duim zamahom iznad ramena

  odozdo pored tijela u mjestu i kretanju (iz jednog, dva i tri koraka)

  Prikazuje nabrojana dodavanja lopte jednom rukom Uoava i ispravlja greke

  Opisuje tehniku voenja lopte Uvjebava voenje lopte Kombinuje dodavanje, hvatanje i voenje lopte

  Opisuje tehniku utiranja na gol:

  iznad ramena iznad glave u visini kuka u visini koljena

  iz mjesta i kretanja

  Koristi tehnike uta iz mjesta i kretanja Kombinuje dodavanje, hvatanje i ut Uoava i ispravlja greke

  Opisuje pravilno izvoenja sedmerca

  Izvodi ut sedmerac

  Opisuje postavljanje igraa u zonskoj odbrani 6:0 kretanje u zoni

  Postavlja se u zonsku odbranu 6:0 Izvodi kretanje u zoni

  Upoznaje osnovna pravila igre na dva gola (koraci, dupla, faul)

  Izvodi igru na dva gola uz primjenu pravila

  Posjeta rukometnoj utakmici i treninzima Audio-vizuelna sredstva

  INFORMATIVNI CILJEVI FORMATIVNI CILJEVI SOCIJALIZACIJSKI CILJEVI SPESIFINI OBLIK IZVODJENJA Fudbal

  Upoznaje tehniku voenja lopte stopalom:

  gornjim dijelom unutranjom i spoljnom stranom

  stopala

  Izvodi navedena voenja lopte stopalom

  Nabraja vrste primanja i opisuje nain zaustavljanja lopte stopalom:

  unutranjom, spoljnom stranom i gornjim dijelom

  stopala

  Kombinuje voenje lopte sa primanjem i zaustavljanjem

  Upoznaje vrste udarca lopte stopalom:

  unutranjom, spoljnom stranom i gornjim dijelom

  stopala

  Kombinuje voenje sa udarcem lopte stopalom

  Upoznaje osnovne elemente taktike napada i odbrane u igri na dva gola - odbrane: pokrivanja protivnika, oduzimanja lopte, ometanje u vodjenju i dodavanju) i napada: otkrivanje, pretravanje, utravanje

  Izvodi igru sa primjenom taktike u odbrani i napadu.

  Upoznaje pravila igre na dva gola (mali i veliki fudbal)

  Uestvuje u igri na dva gola uz primjenu pravila

  Sposobnost za saradnju i komunikativnost Fer plej Motivacija za igru i pobjedu Podsticati prijateljstvo, strpljivost i tolerantno ponaanje u grupi Razvija elju za ukljuivanjem u kolske sekcije i sportske klubove

  Posjeta fudbalskoj utakmici i treninzima Audio-vizuelna sredstva

 • Razred DRUGI

  INFORMATIVNI CILJEVI FORMATIVNI CILJEVI SOCIJALIZACIJSKI CILJEVI SPESIFINI OBLIK IZVODJENJA Atletika:

  Tehnika sprinta Izvodi tehniku sprinta

  Tehnika tranja na srednjim stazama. Akcenat je na startu, toku trke i finiu

  Tri na srednjim stazama Uoava i ispravlja greke prilikom starta, tokom trke i finia

  Obilazak trim staze Korienje audio vizuelnih sredstava

  Kros Istrava zadatu dionicu Izvodjenje krosa u prirodi Primo-predaja tafetne palice Demonstrira primo-predaju

  tafetne palice Uoava i ispravlja greke prilikom predaje tafetne palice

  Skok uvis: ''Stredl'' Uoava i ispravlja greke zamajne noge i rotacije tijela Izvodi skok uvis ''Stredl''

  Skok udalj iz zaleta Upoznaje pravila skoka udalj

  Izvodi skok udalj ''Uvinuem'' Uoava i ispravlja greke prilikom zaleta, odraza, leta i doskoka

  Bacanja kugle ''racionalnom'' teh. Upoznaje pravila bacanja kugle

  Baca kuglu uz potovanje pravila

  Razvija elju za bavljenjem atletikom Razvija odgovoran odnos prema vlastitom zdravlju Zalaganje i efikasnost Razvija takmiarski duh Uvaavanje boljeg u sportu

  Gimnastika: Parter:

  kolut naprijed kolut nazad vaga premet strance

  Upoznaje nove elemente u parteru letei kolut; stav o akama; stav o akama kolut naprijed

  Izvodi navedene elemente u parteru Uoava i ispravlja greke nastale prilikom izvoenja Sastavlja vjebu

  Razvija istrajnost i upornost Prihvata i potuje razliitost Njeguje medjusobnu saradnju i pomo Razvija samokontrolu i odvanost

  Audio vizuelna sredstva

  INFORMATIVNI CILJEVI FORMATIVNI CILJEVI SOCIJALIZACIJSKI CILJEVI SPESIFINI OBLIK IZVODJENJA Preskioci zgrka i raznoka Izvodi preskocima

  Greda:

  naskok hodanja poskoci okret 180o saskok

  Upoznaje novie elemente: vaga okret 360o okret u unju za 180o maiji skok makazice

  Odrava ravnoteu na maloj povrini Sastavlja vjebu od nauenih elemenata Uoava i ispravlja greke

  Krugovi: ljuljanje u visu

  prednjem saskok u zanjihu

  Upoznaje nove elemente: ljuljanje i okret u

  prednjihu ljuljanje i okret u

  zanjihu ljuljanje u visu

  uznijeto

  Izvodi elemente na krugovima Uoava i ispravlja greke

  Paralelni razboj njihanje o potporu

  rukama Upoznaje nove elemente:

  upor prednjihom, do sjeda raznono

  prednjihom, zanjihom u saskok

  njihanje u visu uznijeto

  Izvodi elemente na razboju Uoava i ispravlja greke

 • INFORMATIVNI CILJEVI FORMATIVNI CILJEVI SOCIJALIZACIJSKI CILJEVI SPESIFINI OBLIK IZVODJENJA Ritmika i ples

  Upoznaje hodanje i tranje (''meko'' hodanje; ''Valcer'' korak; ''galop'' korak), skokove (''djeiji''; ''maiji''), okrete na tlu (sunoni; na jednoj nozi)

  Izvodi hodanja, tranja, okrete i skokove Kombinuje navedene elemente sa pokretima ruku Izvodi elemente uz takt ili muziku Uoava i ispravlja greke

  Narodna kola ''Oro'' i ''Moravac'' Drutveni ples ''Valcer''

  Izvodi kola ''Oro'' i ''Moravac'' uz muziku Izvodi Valcer uz muziku

  Razvija finu koordinaciju, osjeaj za prostor i vremensku orjentaciju Razvija smisao za estetsko izraavanje i stvaralatvo Upoznaje tradiciju kraja

  Posjeta kulturno umjetnikom drutvu

  Rukomet Hvatanje, dodavanje i voenje lopte:

  Kombinuje voenje, dodavanje i hvatanje lopte uz primjenu tri koraka

  ut: iznad ramena iz mjesta i kretanja iznad glave u visini kuka

  Kombinuje: voenje lopte i ut dodavanje i ut

  Upoznaje vrste uta u skoku: skok ut u dalj, skok ut u vis

  Razlikuje tehniku uta u dalj i uta u vis

  Prikazuje navedene uteve Upoznaje vrste fintiranja Vri fintiranje Upoznaje individualnu taktiku u odbrani:

  oduzimanje lopte presijecanje lopte okretanje igraa pokrivanje igraa

  Izvodi nevedene elemente taktike u odbrani

  Opisuje zonu 6:0 i kretanje u zoni

  Izvodi kretanje u zonsi 6:0

  Upoznaje taktiku napada: kontra polu kontra

  Prikazuje kontru i polu kontru

  Motivacija za igru Fer plej Druenje u igri i poslije nje Saradnja sa kolektivom

  Posjeta rukometnoj utakmici i treningu

  INFORMATIVNI CILJEVI FORMATIVNI CILJEVI SOCIJALIZACIJSKI CILJEVI SPESIFINI OBLIK IZVODJENJA Upoznaje pravila igre na dva gola:

  izmjene sedmerac deveterac

  Uestvuje u igri na dva gola uz primjenu pravila

  Odbojka Dodavanja i primanja lopte:

  prstima ekiem

  Servis i prijem servisa

  Izvodi primanje i dodavanje lopte prstima i ekiem

  Kombinuje primanje i dodavanje lopte prstima i ekiem Izvodi servis i prijem servisa

  Dizanja lopte iznad mree Prikazuje tehniku dizanja lopte Sme (faze odraz, udarac doskok)

  Izvodi sme Kombinuje dizanje lopte i sme Uoava i ispravlja greke

  Upoznaje tehniku bloka(individualni, dvojni blok)

  Izvodi individualni blok

  Razvija snalaljivost i efikasnost Fer plej Motivacija za igru i pobjedu Razvijati odgovornost za timski rad

  Posjeta odbojkakoj utakmici i treninzima Upotreba audio vizuelnih sredstava

  Upoznaje napad ''treom loptom''

  Izvodi napad ''treom loptom'' Kombinuje prijem, dizanje i sme

  Upoznaje pravila igre tri dobijena seta

  Primjenjuje pravila u igri

  Koarka Hvatanja lopte Dodavanja lopte sa jednom i dvije ruke Vodjenja lopte (uskladjivanje vodjenja lopte sa koracima)

  Kombinuje hvatanje, dodavanje i voenje lopte usklaivanjem sa koracima

  ut: jednom rukom sa bonih pozicija uz

  pomo table poslije iznenadnog

  zaustavljanja

  Kombinuje ut sa voenjem i dodavanjem lopte

  Razvijati odgovoran odnos prema vlastitom zdravlju Motivacija za igru i pobjedu Razvijati odgovornost, disciplinu i samokontrolu za timski rad

  Posjeta koarkakoj utakmici i treningu Audio vizuelna sredstva

 • INFORMATIVNI CILJEVI FORMATIVNI CILJEVI SOCIJALIZACIJSKI CILJEVI SPESIFINI OBLIK IZVODJENJA Upoznaje: skok - ut sa raznih

  pozicija skok ut poslije

  vodjenja i okreta za 360o

  utira sa raznih pozicija u kombinaciji sa voanjem

  Fintiranja Kombinuje voenje i dodavanje lopte sa fintiranjem

  Taktika u odbrani: zauzimanje stava

  (paralelni i dijagonalni)

  uvanje igraa sa i bez lopte

  preuzimanje igraa

  Zauzimanje stava u odbrani uvanje i preuzimanje igraa Uoava i ispravlja greke

  Upoznaje tehniku odbrane ''ovjek na ovjeka'' na svojoj polovini i zonsku odbranu 3:2

  Uoava razlike izmedju navedenih odbrana Zauzima stav i kree se u zoni 3:2

  Upoznaje taktiku napada protiv zone 3:2

  Pronalazi rjeenja za napad protiv zonske odbrane 3:2

  Taktika u odbrani i napadu kroz igru na dva koa uz potovanje pravila (koraci, lina i tehnika greka, pravilo 24 sekunde)

  Izvodi igru na dva koa uz potovanje pravila

  Suzbijati pojavu kompleksa nie vrijednosti

  Fudbal Tehniku vodjenja lopte, lijevom i desnom nogom, naizmjenino: Primanje i zaustavljanje lopte stopalom Dodavanje lopte u kretanju

  Vodi loptu Prima, zaustavlja i dodaje loptu u kretanju Kombunuje vodjenje, zaustavljanje i dodavanje lopte

  Upoznaje tehniku primanja lopte koja dolazi iz vazduha

  Izvodi primanje lopte

  Fer plej Motivacija za igru Nagrada za pobjedu Uvaavanje boljega u sportu

  Posjeta fudbalskoj utakmici i treningu

  INFORMATIVNI CILJEVI FORMATIVNI CILJEVI SOCIJALIZACIJSKI CILJEVI SPESIFINI OBLIK IZVODJENJA Udarac lopte stopalom (unutranjim, spoljnim i gornjim dijelom stopala)

  Izvodi razliite vrste udaraca lopte Kombinuje voenje i udarac lopte

  Upoznaje tehniku udarca lopte glavom (odraz sa jedne ili obje noge) iz mjesta i u kretanju

  Izvodi udarac glavom Uoava i ispravlja greke

  Upoznaje elemente taktike u odbrani:

  uvanje igraa sa i bez lopte

  oduzimanje lopte ometanje (u vodjenju,

  dodavanju i u izvodjenju udaraca na gol)

  Izvodi elemente taktike u odbrani:

  uvanje, oduzimanje i presijecanje lopte Uoava i ispravlja greke

  Upoznaje taktiku napada - kontra napad

  Prikazuje i uoava greke pri kontra napadu

  Upoznaje tehniku golmana -hvatanja lopte:

  niske, poluvisoke i visoke bez

  pada

  Hvata niske, poluvisoke i visoke lopte bez pada

  Igra na dva gola uz primjenu taktike odbrane i napada

  Izvodi igru uz potovanje pravila i primjenu taktike odbrane i napada

  Druenje u igri i poslije nje

 • Razred TREI

  INFORMATIVNI CILJEVI FORMATIVNI CILJEVI SOCIJALIZACIJSKI CILJEVI SPESIFINI OBLIK IZVODJENJA Atletika:

  Tranja na kratkim i dugim stazama

  Izvodi tranje na kratkim i dugim stazama Ispravlja greke prilikom starta, tranja i finia

  Kros

  Istrava zadatu dionicu

  Upoznaje tehniku skoka uvis ''flozberi flop''

  Realizuje skok po fazama: zalet, odraz, let i doskok, Ispravlja greke

  Skok udalj koranom tehnikom

  Skae udalj koranom tehnikom

  Upoznaje tehniku bacanja kugle ''O' Brajan''

  Prikazuje tehniku bacanja kugle, Ispravlja greke prilikom bacanja

  Razvija istrajnost i upornost Razvija takmiarski duh Uvaavanje boljeg u sportu Razvija elju za bavljenjem atletskim disciplinama

  Audio vizuelna sredstva Izvodjenje krosa u prirodi

  Ples i ritmika Hodanje, tranje, skokovi i

  okreti uz takt ili muziku

  Povezuje elemente u kratke cjeline uz takt ili muziku, Uoava i ispravlja greke

  Nabraja i pojanjava upotrebu rekvizita u ritmiko sportskoj gimnastici: lopta, obru, unj, vijaa i traka Opisuje elemente sa loptom:

  bacanje odbijanje kotrljanje,

  uz takt ili muziku

  Razlikuje rekvizite u ritmiko sportskoj gimnastici Kombinuje navedene elemenate sa loptom uz takt ili muziku Uoava i ispravlja greke

  Narodna kola Oro, Moravac i Uiko

  Prikazuje kola uz muziku

  Drutveni plesovi: Valcer i Tango uz muziku

  Izvodi plesove Valcer i Tango uz muziku

  Ples kao sredstvo druenja Razvija smisao za estetsko izraavanje i stvaralatvo

  Audio vizuelna sredstva

  INFORMATIVNI CILJEVI FORMATIVNI CILJEVI SOCIJALIZACIJSKI CILJEVI SPESIFINI OBLIK IZVODJENJA Odbojka

  Dodavanja i primanja lopte prstima i ekiem Servis i prijem servisa

  Prima i dodaje loptu Ispravlja greke

  Dizanje lopte iznad mree: visoko srednje visoko i nisko dizanje

  Sme Blok (sastavljanje dvojnog bloka)

  Kombinuje dizanje i sme Sastavlja dvojni blok

  Razvija snalaljivost i efikasnost Fer plej Motivacija za igru i pobjedu Razvijati odgovornost za timski rad

  Audio vizuelna sredstva Posjeta odbojkakoj utakmici i treningu

  Igra sa upotrebom : dizanja smeiranja i

  blokiranja lopte sa rotacijom igraa i potovanjem pravila

  Uestvuje u igri uz potovanje pravila

  Fudbal Vodjenja lopte stopalom, primanje i zaustavljanje lopte (stopalom, grudima)

  Kombinuje primanje lopte grudima i zaustavljanje stopalom

  Upoznaje tehniku zaustavljanja lopte nadkoljenicom i glavom

  Izvodi zaustavljanje lopte nadkoljenicom i glavom

  Dodavanje lopte stopalom na kraim i duim rastojanjima

  Kombinuje voenje sa dodavanjem lopte na kraim i duim rastojanjima

  Udarac lopte stopalom i glavom

  Primjenjuje udarce lopte stopalom i glavom Kombinuje vodjenje, dodavanje i udarac lopte

  Fer plej Motivacija za igru i pobjedu Uvaavanje boljeg u sportu Druenje u igri

  Audio-vizuelna sredstva Posjeta fudbalskoj utakmici i treningu

 • INFORMATIVNI CILJEVI FORMATIVNI CILJEVI SOCIJALIZACIJSKI CILJEVI SPESIFINI OBLIK IZVODJENJA Tehnike golmana:

  hvatanje niskih visokih i poluvisokih

  lopti Upoznaje istravanje i boksovanje visokih lopti

  Izvodi hvatanje lopte Uoava i ispravlja greke pri hvatanju i boksovanju lopte

  Opisuje igru na dva gola sa elementima taktike

  Uestvuje u igri uz potovanje pravila

  Rukomet Individualna tehnika:

  hvatanje dodavanje voenje utiranje na gol.

  fintiranje

  Primjenjuje elemente individualne tehnike

  Upoznaje taktiku igraa u odbrani; preuzimanje i grupni blok

  Formira grupni blok i reaguje na komandu preuzmi

  Zonska odbrana 6:0; 5:1 Uestvuje u igri na dva gola uz primjenu zona

  Opisuje taktiku napada na plitku zonsku formaciju

  Izvodi napad na plitku zonu, ukrtanjem, odvlaenjem i povratnim loptama

  Upoznaje elemente taktike golmana:

  smanjivanje ugla i postavljanje kod uteva

  saradnja sa igraima postavljanje kod

  izvodjenja sedmeraca

  Prikazuje elemente taktike golmana Ispravlja i uoava greke

  Igra na dva gola uz primjenu elemenata taktike u odbrani i napadu, uz potovanje pravila igre

  Uestvuje u igri na dva gola

  Motivacija za igru Uvaavanje boljeg u sportu Razvijanje pravilnog odnosa prema radu Timski rad Medjusobna saradnja

  Audio-vizuelna sredstva Posjeta rukometnoj utakmici i treningu

  INFORMATIVNI CILJEVI FORMATIVNI CILJEVI SOCIJALIZACIJSKI CILJEVI SPESIFINI OBLIK IZVODJENJA Koarka

  Tehnike: hvatanje dodavanje vodjenje dribling fintiranje

  Kombinuje elemente navedenih tehnika u igri

  Skok ut; horog (tehnike) Izvodi skok ut Kombinuje hvatanje, dodavanje, vodjenje, dribling, fintiranje, skok ut i horog

  Odbrana ovjek na ovjeka na svojoj polovini; presing na pojedine igrae

  Primjenjuje elemente taktike u igri

  Napad protiv zona 3:2

  Kombinuje napad protiv zona 3:2

  Igra na dva koa uz potovanje pravila igre i primjenjuje elemente taktike u odbrani i napadu

  Igra na dva koa uz primjenu pravila

  Fer plej Motivacija za igru i pobjedu Uvaavanje boleg u sportu Druenje u igri Fer plej

  Audio-vizuelna sredstva Posjeta koarkakoj utakmici i treningu

  Gimnastika: Parter:

  kolut naprijed kolut nazad vaga premet strance

  Upoznaje nove elemente u parteru: ''letei'' kolut; stav o akama; stav o akama kolut naprijed

  Izvodi navedene elemente u parteru Uoava i ispravlja greke nastale prilikom izvoanja Sastavlja vjebu

  Razvija istrajnost i upornost Prihvata i potuje razliitost Njeguje meusobnu saranju i pomo Razvija samokontrolu i odvanost

  Audio vizuelna sredstva

 • INFORMATIVNI CILJEVI FORMATIVNI CILJEVI SOCIJALIZACIJSKI CILJEVI SPESIFINI OBLIK IZVODJENJA Greda:

  naskok hodanja poskoci okret 180o saskok

  Upoznaje nove elemente: vaga okret 360o okret u unju za 180o maiji skok makazice

  Odrava ravnoteu na maloj povrini Sastavlja vjebu od nauenih elemenata Uoava i ispravlja greke

  Preskioci zgrka i raznoka Izvodi preskoke. Upoznaje elemente na vratilu:

  njihanje u visu prednjem

  klim naupor klimom kovrtljaj naprijed u

  uporu prednjem

  Izvodi navedene elemente

  Upoznaje elemente na dvovisinskom razboju:

  naupor na viu pritku opiranjem oba stopala o niu pritku naupor na viu pritku

  opiranjem jednog stopala o niu pritku

  premah raznono do visa leeeg na niu pritku

  Izvodi elemente na dvovisinskom razboju

  Razred ETVRTI

  INFORMATIVNI CILJEVI FORMATIVNI CILJEVI SOCIJALIZACIJSKI CILJEVI SPESIFINI OBLIK IZVODJENJA Ples i ritmika

  Hodanje, tranje, skokovi i okreti uz takt ili muziku

  Povezuje elemente u kratke cjeline uz takt ili muziku Uoava i ispravlja greke

  Nabraja i pojanjava upotrebu rekvizita u ritmiko sportskoj gimnastici: lopta, obru, unj, vijaa i traka, Opisuje elemente sa loptom:

  bacanje odbijanja kotrljanje

  uz takt ili muziku

  Razlikuje rekvizite u ritmiko sportskoj gimnastici. Kombinuje navedene elemenate sa loptom uz takt ili muziku Uoava i ispravlja greke

  Opisuje elemente sa vijaom: zamasi; skokovi; okreti,

  uz takt ili muziku

  Kombinuje navedene elemenate vijaom uz takt ili muziku

  Upoznaje elemente obrua ili unja

  Pravi sastav vjebe u 3/4 i 4/4 taktu

  Narodna kola Oro, Moravac i Uiko

  Prikazuje kola uz muziku

  Drutveni plesovi: Valcer i Tango uz muziku

  Izvodi plesove Valcer i Tango uz muziku

  Ples kao sredstvo druenja. Razvija smisao za estetsko izraavanje i stvaralatvo Upoznaje narodnu tradiciju kraja

  Audio vizuelna sredstva

  Odbojka Dodavanja i primanja lopte prstima i ekiem Servis i prijem servisa

  Prima i dodaje loptu Ispravlja greke

  Razvija snalaljivost i efikasnost Fer plej

  Audio vizuelna sredstva Posjeta odbojkakoj utakmici i treningu

 • INFORMATIVNI CILJEVI FORMATIVNI CILJEVI SOCIJALIZACIJSKI CILJEVI SPESIFINI OBLIK IZVODJENJA Dizanje lopte iznad mree:

  visoko srednje visoko i nisko dizanje

  Sme Blok (sastavljanje dvojnog bloka)

  Kombinuje dizanje i sme Sastavlja dvojni blok

  Upoznaje se sa zatitom bloka. Prikazuje zatitu bloka i prima loptu odbijenu od bloka

  Upoznaje ''prvi tempo'' Izvodi napad prvog tempa Upoznaje sme iz zone odbrane

  Izvodi sme Uoava i ispravlja greke prilikom smea

  Upoznaje sistem igre 5:1 Ulazi iz zone odbrane u zonu napada (tehniar)

  Igra uz primjenu pravila Uestvuje u igri uz primjenu pravila

  Motivacija za igru i pobjedu Razvijati odgovornost za timski rad

  Fudbal Vodjenja lopte stopalom, primanje i zaustavljanje lopte (stopalom, grudima)

  Kombinuje primanje lopte grudima i zaustavljanje stopalom

  Upoznaje tehniku zaustavljanja lopte nadkoljenicom i glavom

  Izvodi zaustavljanje lopte nadkoljenicom i glavom

  Dribling i vrste driblinga: preskakanje lopte

  unutra preskakanje lopte u

  polje rolanje lopte djonom

  u stranu

  Izvodi razliite driblinge

  ongliranje: stopalom natkoljenicom glavom

  Vri kombiniovano ongliranje

  Fer plej Motivacija za igru i pobjedu Uvaavanje boljeg u sportu Druenje u igri

  Posjeta fudbalskoj utakmici i treningu Posjeta fudbalskoj utakmici i treningu

  INFORMATIVNI CILJEVI FORMATIVNI CILJEVI SOCIJALIZACIJSKI CILJEVI SPESIFINI OBLIK IZVODJENJA Udarac lopte stopalom i glavom

  Primjenjuje udarce lopte stopalom i glavom Kombinuje vodjenje, dodavanje i udarac lopte

  Upoznaje direktni i indirektni udarac

  Izvodi direktne i indirektne udarce

  Elementi taktike u odbrani: uvanje igraa sa i bez

  lopte odbrana ''ovjek na

  ovjeka'' markiranje

  najisturenijih igraa postavljanje ivog zida spreavanje

  ubacivanja lopte pred gol sa bonih pozicija

  Izvodi i kombinuje elemente taktike u odbrani

  Ispravlja greke pri radu Usavrava taktiku odbrane kroz igru

  Pojanjava ofsajd poziciju i postavljanje zamke

  Upoznaje elemente taktike u napadu:

  poslije oduzimanja lopte

  izmjenom mjesta igraa

  polukontra kontra sa kratkim pasovima

  preko krila

  Izvodi elemente napada

  Ispravlja greke pri radu Usavrava taktiku napada kroz igru

  Tehnikama golmana: hvatanje niskih lopti hvatanje visokih i

  poluvisokih lopti Upoznaje istravanje i boksovanje visokih lopti

  Izvodi hvatanje lopti Uoava i ispravlja greke pri hvatanju i boksovanju lopte

  Navodi uslove za dobijanje najstroije kazne-jedanaesterac

  Izvodi jedanaesterac

 • INFORMATIVNI CILJEVI FORMATIVNI CILJEVI SOCIJALIZACIJSKI CILJEVI SPESIFINI OBLIK IZVODJENJA Igra na dva gola sa elementima taktike

  Uestvuje u igri uz potovanje pravila

  Rukomet Individualna tehnika:

  hvatanje dodavanje voenje utiranje na gol

  fintiranje

  Primjenjuje elemente individualne tehnike

  Individualna taktika u odbrani Zonska odbrana 6:0; 5:1 i 4:2, Upoznaje taktiku napada krunog igraa i krilnog igraa, Opisuje taktiku napada na plitku zonsku formaciju

  Izvodi i ispravlja greke pri odbranama Ovladava taktikom napada krunog i krilnog igraa Izvodi napad na plitku zonu, ukrtanjem, odvlaenjem i povratnim loptama

  Opisuje taktiku napada na duboku zonsku formaciju

  Realizuje napad kroz saradnju dva igraa.

  Upoznaje taktiku kod odreenih situacija u igri:

  Kod statikih poloaja; slobodna bacanja-deveterac; bacanje sa ugla-korner; kazneno bacanje-sedmerac

  Kod brojane nejednakosti; iskljuenje; sa igraem vie

  Prilagoava se taktici sa igraem manje i sa igraem vie na terenu

  Motivacija za igru Uvaavanje boljeg u sportu Razvijanje pravilnog odnosa prema radu Timski rad Medjusobna saradnja

  Posjeta rukometnoj utakmici i treningu

  INFORMATIVNI CILJEVI FORMATIVNI CILJEVI SOCIJALIZACIJSKI CILJEVI SPESIFINI OBLIK IZVODJENJA Upoznaje elemente taktike golmana:

  smanjivanje ugla i postavljanje kod uteva

  saradnja sa igraima postavljanje kod

  izvodjenja sedmeraca

  Prikazuje elemente taktike golmana Ispravlja i uoava greke

  Igra na dva gola uz primjenu elemenata taktike u odbrani i napadu, uz potovanje pravila igre

  Uestvuje u igri na dva gola

  Koarka Tehnike:

  hvatanje dodavanje vodjenje dribling fintiranje

  Kombinuje elemente navedenih tehnika u igri

  Upoznaje tehniku uta: polu-horog ili horog

  Izvodi horog i polu-horog. Ispravlja greke.

  Skok ut

  Usavrava skok ut Kombinuje hvatanje, dodavanje, vodjenje, dribling, fintiranje, skok ut i horog

  Upoznaje tehniku i nain postavljanja blokade

  Postavlja blok u odnosu teren i na poziciju igraa

  Upoznaje pravilo odbrane od blokada

  Primjenjuje blok u igri

  Fer plej Motivacija za igru i pobjedu Uvaavanje boljeg u sportu Druenje u igri Fer plej

  Posjeta koarkakoj utakmici i treningu

 • INFORMATIVNI CILJEVI FORMATIVNI CILJEVI SOCIJALIZACIJSKI CILJEVI SPESIFINI OBLIK IZVODJENJA Elemene taktike u odbrani:

  zauzimanje stava uvanje igraa preuzimanje igraa

  spreavanje kontre i polu-kontre,

  odbrana poslije prekida igre

  uvanje centra, Odbrana ovjek na ovjeka; 3:2; 2:1:2.

  Primjenjuje elemente taktike u igri Vri zonsko kretanje u toku igre

  Napad protiv zona 3:2; 2:1:2:

  pravljenje situacije za tri poena

  optereenje na jednoj strani terena

  igra preko centra

  Kombinuje napad protiv zona 3:2; 2:1:2 Izvodi napade sa utom za tri poena Prikazuje igru preko centra

  Igra na dva koa uz potovanje pravila igre i primjenjuje elemente taktike u odbrani i napadu

  Igra na dva koa uz primjenu pravila

  Dudo Navodi i opisuje tehniku padova:

  pad na stranu pad na lea pad naprijed

  Izvodi padove i uoava greke

  Navodi i opisuje tehniku bacanja:

  bono runa nona

  Izvodi bacanja i uoava greke

  Razvija inicijativnost, sigurnost, samopouzdanje, odvanost; Fer-plej

  Audio vizuelna sredstva Posjeta dudo klubu za vrijeme treninga Rad u parovima Simulacija borbe

  INFORMATIVNI CILJEVI FORMATIVNI CILJEVI SOCIJALIZACIJSKI CILJEVI SPESIFINI OBLIK IZVODJENJA Samoodbrana:

  od hvata za ruke od guenja od isaivanja lakta od udaraca rukama i

  nogama od obuhvata

  Brani se korienjem elemenata samoodbrane

  Guenja; golim rukama i okovratnikom

  Izvodi guenje i uoava greke

  Borba Uestvuje u borbi Napomena: Drutveni plesovi i Narodna kola su obavezni dio; sportske igre i ritmiko sportska gimnastika i dudo su izborni 5. Okvirni spisak literature i drugih izvora:

  Enciklopedija fizike kulture, Zagreb, 1975. J.Tonev, Atletika (tehnika i obuavanje), FFK, 1991. J. Petrovi, Sportska gimnastika, FFV, Beograd, 1979. J. Petrovi, Sportska gimnastika I, II dio, FFK, Beograd, 1994. V. Rajnovi, Fudbal-tehnika sa metodikom, Beograd, 1972. Nikoli, Koarka Ing. G. Gojini, Rukomet-igra i suenje, 1972. R. Kosti, Odbojka-tehnika i taktika, FFK, Ni, 1999.

  4. Materijalni uslovi za izvoenje nastave:

  Sprave Rekviziti Instrumenti Audio-vizuelna sredstva Nastavni filmovi

  5. Obavezni naini provjeravanja i ocjenjivanja znanja:

  Provjera znaja se vri kroz kontinuirano praenje rada na asovima i prilikom demostracije odreenih elemenata Uspjeh iz nastavnog predmeta izraava se ocjenama od : odlian (5), vrlodobar (4), dobar (3), dovoljan (2) i

  nedovoljan (1) Ocjene: odlian, vrlodobar, dobar i dovoljan su pozitivne

 • 6. Uslovi za napredovanje i zavretak predmeta

  Pozitivna ocjena na kraju kolske godine

  7. Profil strune spreme nastavnika i saradnika: Profesor fizike kulture Profesor fizikog vaspitanja

  8. Povezanost predmeta

  Povezanost sa drugim predmetima Znanja Predmet Znanje

  Atletika Istorija Antika Grka, Antiki Rim

  Atletika Fizika Fizike veliine i mjerenja Koarka Fizika Pravolinijsko i krivolinijsko

  kretanje, inercija, kruno kretanje

  Gimnastika -II- Ravnotea Fudbal Psihologija ovjek kao psiholoko bie,

  motivacija, emocije, stvaralatvo

  Napomena: Aktiv nastavnika fizikog vaspitanja utvruje sa uenicima zavrnog razreda za koje e sportove da se opredjele. Predlog je da uenici odaberu jednu sportsku igru u prvom a drugu sportsku igru u drugom polugoditu. Obavezan dio u zavrnom razredu je atletika (samo kros) i ples. Sportska takmienja Sprovode se u vrijeme koje odredi kola svojim programom rada uz dogovor sa aktivom fizikog vaspitanja

  naslovna.pdfN-up document 4-2.pdf