Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı

 • View
  57

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TC Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı. Tarihçe KKKA ilk kez 12. yy.da Tacikistan’da tanımlanmış “Kara böceklerle taşınan kara hastalık” 1944 -1945 yıllarında Kırım’da Sovyet - PowerPoint PPT Presentation

Text of Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı

 • Krm Kongo Kanamal Atei Hastal

  TC Ankara Valilii l Salk Mdrl

 • Krm Kongo Kanamal Atei Hastalsmail el Crcani (1045-1137)(Kitab- Harzemah)TariheKKKA ilk kez 12. yy.da Tacikistanda tanmlanm Kara bceklerle tanan kara hastalk

  1944 -1945 yllarnda Krmda Sovyet askerleri arasnda ate ve kanamayla seyreden salgna Krm Hemorajik Atei ad verilmi

  1956 ylnda Zairede benzer tablodaki enfeksiyon etkenine Kongo Virs ad verilmi

  1969 ylnda her iki etkenin ayn virs olduu belirlenerek Krm-Kongo Kanamal Atei olarak hastalk yeniden adlandrlm

 • Dnyada Krm Kongo Kanamal Atei KKKA Hastal

 • Trkiyede Krm Kongo Kanamal Atei KKKA Hastal2002 ylnn ilkbahar ve yaz aylarnda, Tokat ve evresinde zellikle krsal kesimde yaayanlarda ate ve kanama ile seyreden salgn eklinde dikkati ekti Salk Bakanlnn yapt almalar sonucunda Austos 2003te hastaln KKKA Hastal olduu belirlenmitir. Hastalk her yl Mart-Kasm aylar arasnda grlmekte olup Temmuz-Austos aylarnda pik yapmaktadr.

 • Bula YollarEnfekte kenenin insana tutunmas Kenenin ezilmesi Viremik dnemdeki enfekte hayvann kan ve dokular ile temasKKKA Hastal tans alm hastann kan ve vcut svlar

 • Riskli temastan sonra 14 gn iinde; (Kene karlmasndan sonra 1-10 gn, riskli temastan sonra ise 3-14 gn)

  ate, ba ars, kas ars, krklk, halsizlik, belirgin itahszlk, bulant, kusma, karn ars ishal gibi ikayetlerle salk kurulularna bavuran hastalarn pheli/olas vaka tanmna gre KKKA Hastal n tansyla hastaneye yat yaplmaktadr.

 • KKKA Hastalnn laboratuar bulgular nelerdir? trombositopenilkopeni anemitransaminazlarda ykselmehiperbilirbinemiaPTZ uzamas alkalen fosfatazda ykselme

 • KKKA Hastalnn kesin tans nasl konur?Hastaln spesifik tans; lkemizde tanda Refik Saydam Hfzsshha Merkezi Bakanl Viroloji laboratuvarnda ELISA ile IgM ve IgG antikorlarnn aranmas ve PCR ile RNA aranmas yntemleri kullanlmaktadr.

 • KKKA Hastalnn tedavisi nasldr? 1- Etkene ynelik tedavi: Ribavirinin in-vitro olarak KKKA virsne etkili olduunun gsterilmesi zerine KKKA hastalnn tedavisinde de kullanlmtr. Ribavirinin etkinlii ile ilgili kontroll alma yoktur. lkemizde yaplan ok merkezli bir almada oral ribavirin kullanan hastalarla kullanmayan hastalar karlatrldnda oral ribavirinin mortalite zerine etkisinin olmad grlmtr.

 • KKKA Hastalnn tedavisi nasldr?2- Destek tedavisi: Bu gn iin tedavinin esasn destek tedavisi oluturmaktadr. Trombositopeni tedavisinde trombosit replasman, aPTZ uzamasna ynelik olarak taze donmu plazma replasman, anemiye ynelik tam kan veya eritrosit sspansiyonu verilmesi, bbrek yetmezlii geliirse hemodiyaliz, elektrolit dengesinin korunmas, gerektiinde mekanik ventilasyon gibi destek tedavisi yaplmaktadr. Ayrca hastalarn arlarna ve ateinin drlmesi varsa ajitasyona ynelik semptomatik tedavi gerekebilir.

 • KKKA Hastalnda lm oran nasldr?KKKA hastalnn lm oran yaklak %5-10 civarndadr.

 • KKKA Hastalna kar a varmdr?KKKA hastalna kar a almalar srdrlmektedir.

 • Ortalama yllk insidans: 3.37 / 100.000 kii

 • *Krm-Kongo Kanamal Atei Vakalarnn (pozitif) ve lmlerinin Yllara Gre Dalm, Trkiye

  Grafik1

  1506

  24913

  26613

  43827

  71733

  131563

  Vaka

  lm

  Sheet1

  2002-03200420052006200720082009

  Vaka1502492664387171315392

  lm6131327336320

  Fatalite Hz4.005.224.896.164.604.795.1

 • ANKARA

 • Ankarada DurumAnkara linde bulunan hastanelerde 2003 ylndan itibaren KKKA Hastal n tansyla yat yaplmakta olup, vakalarn her yl artt gzlemlenmektedir. 2004 ylndan itibaren srveyans yaplmaktadr. Ankara linde hastaneye yatrlan olas vakalarn %62,6s l dndan sevk edilen hastalar olup, 2008 ylnda l ii vakalar toplamn %37.4n oluturmaktadr.

 • Krm-Kongo Kanamal Atei Vakalarnn ve lmlerinin Yllara Gre Dalm, Ankara

 • Ankarada Tedavi Gren Vakalarn Hastanelere Gre Dalm

  Deikenler YllarHastaneler 200620072008n%n% n% Numune EAH12455,118555,221933,8Ankara EAH208,96619,713320,6Dkap EAH1883097411,4Atatrk EAH83,6113,36610,2Sami Ulus H EAH2712185,4355,4Dkap ocuk EAH62,772,1284,3A Tp Fak. bn-i Sina H52,200274,2G Tp Fak. H 125,392,7172,6Keiren EAH0020,6172,6A Tp Fak. Cebeci H10,410,371,1Fatih Tp Fak. H0030,960,9Hacettepe Tp Fak. H31,310,350,8Onkoloji EAH000050,8Etlik ht. EAH00 0020,3T.Yksek htisas EAH000010,2ZTB EAH00 0010,2Etlik ZH EAH10,400 00Dier0020,640,8Toplam225100335100647100

 • Ankarada Tedavi Gren Vakalarn Hastanelere Gre Dalm- 2008

  HASTANEOLASI VAKASONUCU GELENSONUCU GELMEYEN POZTFNEGATFEXNumune EAH21921451258911Dkap EAH 7471350219Sami Ulus ocuk EAH35351520Atatrk EAH6665136291Ankara EAH 133127669585Dkap EAH ocuk 282711215Keiren EAH1717611Etlik htisas EAH222A Tp Fak. H. (bn-i Sina) 2724312121A Tp Fak. H.(Cebeci) 7725H Tp Fak. H5551G Tp Fak. H17161511GATA2111Onkoloji EAH5514T.Y.htisas EAH.1111ZTB Kadn Hast. EAH111Fatih Tp Fak. H62411Polatl DH1111zel Akay H.111TOPLAM6476222533528730

 • Ankarada Tedavi Gren Vakalarn llere Gre Dalm- 2008

  HASTANEOLASI VAKASONUCU GELENSONUCU GELMEYENPOZTFNEGATFEXANKARA24223210671658ORUM9493166274KASTAMONU8176555212YOZGAT6158344143ANKIRI5653338151KARABK454413957BOLU161511142TOKAT77431BARTIN3321KIRIKKALE5514KIREHR333ESKEHR33121DER313017231TOPLAM6476222533528730

 • Ankara li Kesin KKKA Vakalarnn Kene Tutunduu lelere Gre Dalm- 2008

  LELERKesin VakaSayslm

  Kzlcahamam181ubuk61Nallhan21amldere2Kalecik2ereflikohisar3Akyurt1Toplam343

 • limizde Enfeksiyon Hastalklar Klinikleri2008 yl ierisinde Ankara line l ii ve l d tespit edilip tedavi amal gelen vakalara hizmet veren 13 hastanenin enfeksiyon servisi yatak says 237 ve KKKA hastal iin ayrlan yatak says 97dir.

 • KKKA hastalna yaklamda;almalarn Salk Bakanlnn konu ile ilgili genelgeleri dorultusunda yrtlmesiSalk personeline ve halka ynelik eitimlerin srekliliinin salanmasAfi, bror ve kene kovucu/ldrc %0.5 Permetrin spreylerin dzenli olarak halka ulamasnn salanmasFilyasyon almalarna ve gerekli bilgilendirmelere zen gsterilmesiHasta nakil ve yat ilemlerinin ivedilikle salanmas nem arz etmektedir.

 • Yaplan almalar- 2009Eitici Eitimi (5 gn) 43 salk personeliBirinci Basamak Salk Kurulularnda alan Hekimlere Ynelik Konferans

 • Yaplan almalar- 2009Hane Ziyaretleri

  LE ADIZYARET EDLEN YERLEM YER SAYISITOPLAM HANE SAYISIYERLEM YER NFUSUAKYURT25622.449UBUK 3715.15971.053AMLIDERE8139422ELMADA4201703K.HAMAM246861.721NALLIHAN4163403KALECK83481.562.KOHSAR5186535TOPLAM9217.44478.848

 • SALIKLI GNLER DLEYLE

  *******