Matemàtiques 1r Batxillerat Socials IES Felanitx 2014-15

 • View
  225

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

matematiques socials

Text of Matemàtiques 1r Batxillerat Socials IES Felanitx 2014-15

 • Departament de Matemtiques

  1

  NOMBRES REALS.

  - Els nombres racionals.

  - Els nombres irracionals.

  - Els nombres reals. La recta real.

  - Intervals i semirectes.

  - Valor absolut d'un nombre real.

  - Radicals. Propietats.

  - Notaci cientfica.

  - Logaritmes.

  - Propietats dels logaritmes.

  - Logaritmes decimals i logaritmes neperians.

  ARITMTICA MERCANTIL

  - Augments i disminucions percentuals.

  - ndex de variaci.

 • Departament de Matemtiques

  2

  Exercicis de nombres reals.

  1) Indica si sn certes o falses les expressions segents:

  a a b a ba

  b

  bb b a b

  da

  c

  g a ba

  b

  j a b a b a b

  )

  ) )

  ) ) ) ( )

  ) )( )

  b) (a b) c) a

  ( 3 e) 2 f) a + b

  c + b

  (3 a b h) (b

  a i) 5 3

  k) ( 7

  -3 2

  2 2

  31

  31

  33 4

  75 4 410

  2 3 6

  2 2 4 4 4 4

  6 83 3 53

  1

  4 7 3 72

  9 1 3 25

  5 7 5 2 l) ( 7 5 122)

  m) Lequaci x2+16 = 0 t dues solucions n) Lequaci x3+8= 0 no t cap soluci.

  2) Expressa com a potncia nica:

  a) 4

  3 7

  a

  a b)

  3 25

  125 c) 4 22 d)

  a

  a

  a

  a 3

  2

  3 2

  3) Extreu factors dels radicals segents:

  a) 3 616x b) 3

  5

  75

  28

  y

  x c)

  10

  2

  d) 4

  6

  8

  625

  c

  ba

  4) Efectua les operacions segents:

  a) 2

  43 b) 43 824 c) 18772482 d) 2454150

  5) Calcula els valors de x que verifiquen les desigualtats segents:

  a) x-3 5 b) x+6 5 c) x-8 3

  6) Troba els valors de x per tal que es verifiquin les igualtats segents:

  a) log2 x = 3 b) log3 9 = x c) logx 16 = 4 d) log1/2 4 = x

  e) logx 8 = -3 f) log 1/8 x = 1/3 g) logx 4 = 1/2 h) log1/9 x = -1/2

  i) log4 8 = x j) log1/8 23 = x k) log1/2 8 = x l) log9

  1

  33 = x

 • Departament de Matemtiques

  3

  Exercicis de percentatges i ndexs de variaci.

  1) Calcula els anys que han de passar per tal que un capital de 2000 posats en un banc a un 6% d'inters anual es converteixin en 5000 .

  2) Calcula el tant per cent anual a qu s'han de collocar 3000 perqu en tres anys es converteixin en 3993 .

  3) Calcula el tant per cent anual a qu s'han de collocar 1200 perqu en dos anys es converteixin en 1399,68 .

  4) El preu d'un ordinador ha baixat durant els ltims anys i ha passat de costar 3.750 a 1.560 . Calcula l'ndex de variaci i la disminuci percentual del preu.

  5) El preu de la vivenda va augmentar l'any 2000 un 15%, l'any 2001 un 25% i l'any 2002 va disminuir un 5%. Calcula quin ha estat l'ndex de variaci d'aquests tres anys i calcula

  quin ser el preu l'any 2002 d'una vivenda que l'any 1999 valia 240.000 .

  6) El preu d'un DVD ha baixat lltim any i ha passat de costar 200 a 50 . Calcula l'ndex de variaci i la disminuci percentual del preu.

  7) Calcula els anys que han de passar per tal que un capital de 2000 posats en un banc a un 3% d'inters anual es converteixin en 3000

  8) Comprrem un cotxe que valia 10.000 i que s'ha devaluat un 20 % anual. Calcula els anys que han passat si sabem que ara val 3276'8 .

  9) El preu dels esclata-sangs ha finals d'Octubre va pujar un 15 %. Dia 6 de Novembre va pujar un 10 % i dia 11 de Novembre va baixar un 12 %. Troba l'ndex de variaci del preu

  dels esclata-sangs i calcula qu costaven a finals d'Octubre els esclata-sangs que dia 11 de

  Novembre anaven a 20 el quilo.

  10) Quants anys es necessiten perqu es tripliquin 10.000 collocats al 8 % anual?

 • Departament de Matemtiques

  4

  Exercicis de nombres reals, percentatges i ndexs de variaci.

  1) Expressa amb una nica arrel i simplifica al mxim:

  a) 3 2

  4 5

  a

  a b)

  3 5

  125 c) 43 2739

  2) Calcula els valors de x que verifiquen les desigualtats segents, deixant el resultat en forma

  d'interval o semirecta:

  a) x-7 4 b) x+4 1

  3) Opera i simplifica:

  a) 2)2352( b) )3453)(5332(

  4) Efectua les operacions segents:

  a) 753274122 b) 45202

  1125

  3

  2

  5) Troba el valor de x en cada cas:

  a) log4 8 = x b) logx 4 = 1/2 c) log3 3 9 = x

  6) El preu dels esclata-sangs ha finals d'Octubre va pujar un 8 %. Dia 6 de Novembre va pujar un

  14 % i dia 11 de Novembre va baixar un 7 %. Troba l'ndex de variaci del preu dels esclata-

  sangs i calcula qu costaven a finals d'Octubre els esclata-sangs que dia 11 de Novembre anaven

  a 25 el quilo.

  7) Calcula el tant per cent anual a qu s'han de collocar 1000 perqu en tres anys es converteixin en 1191,016 .

  8) Calcula els anys que han de passar per tal que un cotxe comprat per 20.000 passi a valer 12.000, si sabem que el seu preu es devalua un 5 % anual.

 • Departament de Matemtiques

  5

  Exemple dexamen de nombres reals, percentatges i ndexs de variaci.

  1) Calcula els valors de x que verifiquen les desigualtats segents, deixant el resultat en forma

  d'interval o semirecta:

  a) x+9 5 b) x-4 7

  2) Opera i simplifica:

  a) 2)5432( b) )7453)(5372(

  3) Efectua les operacions, utilitzant les propietats de les arrels:

  a) 452

  120

  3

  4125

  3

  2 b)

  4 3

  3 7

  a

  a

  4) Sabent que log k = 12, calcula: a) log

  3

  100

  k b) log(k

  21000)

  5) Troba el valor de x en cada cas (fent servir la definici de logaritme i les propietats de les

  potncies):

  a) log4 3 16 = x b) logx 9 = 1/2 c) log 1/8

  3 2 = x

  6) Calcula el tant per cent anual a qu s'han de collocar 2000 perqu en tres anys es converteixin en 2315,25 .

  7) A principis de setembre el preu del quilo de raors era de 50 euros. Dia 15 de setembre va pujar

  un 10% i dia 30 de setembre va experimentar una variaci de preu desconeguda. Ms tard, dia 15

  doctubre, el preu va pujar un 5%. Si en acabar aquest procs el preu s de 51,975 euros el quilo, quina va ser la variaci de dia 30 de setembre?

  8) Tenim doblers invertits en un negoci que no va gens b; cada any perdem el 5%. Si

  comenrem amb 4.000 euros, quants danys han de passar per tal que el nostre capital shagi convertit en 3.000 euros?

 • Departament de Matemtiques

  6

  POLINMIS I FRACCIONS ALGEBRAIQUES

  - Suma, resta i multiplicaci de polinomis.

  - Divisi de polinomis.

  - Dividir un polinomi per x- a. Regla de Ruffini.

  - Valor dun polinomi per a x = a.

  - Teorema de la resta.

  - Arrels dun polinomi.

  - Factoritzaci de polinomis.

  - Divisibilitat de polinomis.

  - Fraccions algebraiques.

  EQUACIONS I SISTEMES DEQUACIONS.

  - Equacions de segon grau. Interpretaci grfica.

  - Equacions de segon grau incompletes.

  - Equacions que es relacionen amb les de segon grau.

  - La factoritzaci com a recurs per a resoldre equacions.

  - Sistemes d'equacions. Interpretaci grfica.

  - Resoluci de sistemes d'equacions.

  - Problemes que es resolen amb equacions o sistemes dequacions.

 • Departament de Matemtiques

  7

  EXERCICS DE POLINOMIS.

  1) Troba un polinomi P(x) de tercer grau tal que t per arrels - 4 i 2 i verifica P(-3) = 10.

  2) Descompon factorialment els polinomis P(x) = x4-10x

  3+35x

  2-50x+24 i Q(x)=x

  3-1

  3) Determina el valor de m perqu el polinomi x3+mx

  2-4x+5 tingui de residu 21 en dividir-lo per

  x+2.

  4) Troba un polinomi P(x) de tercer grau tal que t per arrels 2 i -1 i verifica P(3) = 28.

  5) Siguin els polinomis P(x) = x2-3x+1 i Q(x) = 2x

  2-3 calcula:

  a) Els seus quadrats respectius. b) El cub de Q(x).

  6) Troba un polinomi P(x) de tercer grau tal que t per arrels 3 i -2 i verifica P(1) = 18.

  7) Descompon factorialment els polinomis P(x) = x4-2x

  2+1 i Q(x) = x

  4-3x

  3+3x

  2-3x+2.

  8) En cada cas, calcula el valor de m perqu la divisi sigui exacta.

  a) ( x + 4x - m ) : ( x - 3 ) b) ( 5x4 + 2x + mx + 1 ) : ( x + 2)

  9) Calcula el valor de k a cada cas.

  a) P(x) = - 2x4- 6x + 2x - k i P(-2) = 31

  b) P(x) = 12=P(-1) ik -x3x5x 46

  10) Lequaci x2+bx+3 = 0 t una soluci que s 2. Quant val b?

  11) Troba el residu de les divisions segents, sense efectuar-les

  a) (x17-2x3+4) : (x-1)

  b) (x13+3x4-5): (x+1)

  12) Determina el valor de c per a que lequaci x2-8x+c=0 tingui les dues arrels iguals.

  13) Troba el valor de m perqu cadascuna daquestes divisions sigui una divisi exacta. a) ( x + 8x + 4x + m ) : ( x + 4) b) ( 2x - 10x - 5x + m ) : ( x - 5 )

  c) (2x4 + 3x - 4x - m ) : ( x + 4) d) ( 12x - 3x + m ) : ( x - 8)

  14) Descobreix, sense dividir, quines daquestes divisions sn exactes. a) ( x - 3x + 2x - 10 ) : ( x - 3 ) b) ( x - x + x + 14 ) : ( x + 2 )

  c) ( x6 - 1 ) : ( x - 1 ) d) ( x

  5 - 3x + 2x ) : ( x - 4 )

  15) Troba un polinomi de tercer grau que sigui divisible per x+4, que tengui una arrel que sigui 2

  i que el seu valor numric per a x=1 sigui 15.

  16) Donat el polinomi P(x) = ax3-x

  2+bx+c determina a, b i c de manera que P(0)=5, P(2) = -3 i

  que sigui divisible per