MOVIMENT ONDULATORI Fsica 2n ondulatori fsica 2n batxillerat transmisi d’energia sense transport net de matria, mijanant la propagaci d’alguna forma de pertorbaci: ona

 • View
  228

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of MOVIMENT ONDULATORI Fsica 2n ondulatori fsica 2n batxillerat transmisi d’energia sense transport...

 • Fsica 2n batxillerat MOVIMENT ONDULATORI

  TRANSMISI DENERGIA SENSE TRANSPORT NET DE MATRIA, MIJANANT LA PROPAGACI

  DALGUNA FORMA DE PERTORBACI: ONA

  Fenmens ondulatoris

  Reflexi

  Refracci

  Difracci

  Interferncies

  Polaritzaci

  Absoci

  Efecte Doppler

  Produeixen

  Amplitud A

  Longitud dona l

  Periode T

  Freqncia n

  ONES

  Pertorbaci Es propaga Energia

  M.H.S.

  ONES

  HARMNIQUES

  Velocitat

  Intensitat

  Soriginen en una Transporten

  que

  Amb una Per exemple

  llavors

  amb

  Es caracteritzen per

  M Isabel Arizcun Arizcun

 • Fsica 2n batxillerat MOVIMENT ONDULATORI

  PERTORBACI INICIAL

  Es transmet des dun

  punt inicial sense

  desplaament net de

  matria

  TRANSMISI DENERGIA

  A travs dun medi

  RETARD

  Temps transcorregut des de

  linstant en qu es produeix la

  pertorbaci inicial i linstant en

  qu va assolint els punts ms

  allunyats

  ELEMENTS COMUNS

  M Isabel Arizcun Arizcun

 • Fsica 2n batxillerat MOVIMENT ONDULATORI

  Segons el medi pel que es propaguen

  Ones mecniques

  necessiten un medi material (aigua, aire, corda, molla...) per tal de poder-se propagar. Les

  partcules que constitueixen el medi sn les que experimenten la pertorbaci.

  Ones electromagntiques

  Es poden propagar a travs del buit. Sn conseqncia de

  dos camps oscillatoris sobreposats, l'elctric i el magntic.

  En sn exemples la llum visible, raig x, raig ultravioleta,...

  TIPUS DONES

  M Isabel Arizcun Arizcun

 • Fsica 2n batxillerat MOVIMENT ONDULATORI

  Segons la direcci de propagaci de l'ona en relaci amb el moviment de les partcules del medi

  Ones transversals

  La direcci de propagaci de l'ona s perpendicular a la direcci d'oscillaci de les partcules del medi.

  Ones longitudinals

  La direcci de propagaci de l'ona s parallela a la direcci de propagaci de la pertorbaci.

  M Isabel Arizcun Arizcun

 • Fsica 2n batxillerat MOVIMENT ONDULATORI

  Ones superficials

  Es caracteritzen per qu les partcules oscillen tant parallelament com perpendicularment a la direcci de

  propagaci de l'ona. L'exemple s la propagaci d'ones damunt la superfcie de l'aigua degut a una pertorbaci

  inicial.

  A = En aiges profundes.

  B = En aiges superficials. El

  moviment ellptic duna

  partcula superficial se torna

  suau amb la baixa intensitat.

  1 = Progressi de lona

  2 = Cresta

  3 = Vall

  M Isabel Arizcun Arizcun

 • Fsica 2n batxillerat MOVIMENT ONDULATORI

  Segons les dimensions de propagaci de les ones

  Ones unidimensionals

  Les ones es propaguen en una sola dimensi. Exemple: Ones que es produeixen en una corda tibant

  Ones bidimensionals

  Les ones es propaguen en dues dimensions. Tamb s'anomenen ones

  circulars. Exemple: les ones superficials de l'aigua.

  Ones tridimensionals

  Les ones es propaguen en tres dimensions. Tamb s'anomenen

  ones esfriques. Exemple: les ones sonores.

  M Isabel Arizcun Arizcun

 • Fsica 2n batxillerat MOVIMENT ONDULATORI

  Velocitat de les ones mecniques

  Distncia recorreguda per lona dividida pel temps de propagaci.

  Depn de les propietats del medi, no del focus emissor.

  Transversals

  Longitudinals

  En slids:

  sliddeldensitatd

  Pam

  NvolumdetelasticitaoYoungdemdulE

  d

  Ev 2s

  lstransversaalslongitudin vv

  En lquids:

  lquiddeldensitatd

  Pam

  NlquiddelilitatcompressibdemdulQ

  d

  Qv 2l

  gls vvv

  gasdeldensitatd

  molarmassaM

  absolutaatemperaturT

  gasosdelsuniversalttanconsR

  gasdelpressiP

  adiabticcoeficient

  M

  RT

  d

  PvgEn gasos:

  TvEn una corda:

  )linealdensitat(longituddeunitatpermassa

  cordaladetensiT

  Superficials

  Depenen de la naturalesa del lquid i de la profunditat.

  M Isabel Arizcun Arizcun

 • Fsica 2n batxillerat MOVIMENT ONDULATORI

  Segons les caracterstiques de la pertorbaci que es transmet.

  Ones harmniques

  Tipus d'ones peridiques que tenen per origen una pertorbaci

  produda en un medi elstic per un moviment harmnic simple.

  Polsos o trens d'ones localitzats.

  La pertorbaci del medi dura molt poc temps, sense tenir la

  possibilitat de repetir-se masses vegades: polsos.

  Ones peridiques

  La pertorbaci inicial es va repetint cclicament, de forma que

  tots els punts del medi material per on es propaga repeteixen

  indefinidament el moviment associat a la pertorbaci.

  M Isabel Arizcun Arizcun

  http://www.xtec.net/~sescura/m.h.htm

 • Fsica 2n batxillerat MOVIMENT ONDULATORI

  Caracterstiques d' una ona harmnica

  s el valor mxim de l'elongaci. (m)

  s la distncia mnima entre dos punts

  consecutius que es troben en el mateix

  estat de vibraci. (m)

  distncia que recorre l'ona en una unitat de temps.

  fv ll

  l

  Tv

  Tt

  ssi

  t

  sv

  * Amplitud de lona, A:

  * Longitud dona, :

  * Perode, T:

  temps que empra un punt qualsevol a

  completar una oscillaci complerta (cicle).

  O temps necessari per tal de que una ona

  avanci una distncia igual a la seva

  longitud d'ona. (s)

  * Freqncia, f:

  nombre doscillacions dun punt del medi en cada segon. (s-1= hertz (Hz)).

  * Velocitat de propagaci v:

  M Isabel Arizcun Arizcun

  http://www.xtec.net/~sescura/glossari.htm

 • Fsica 2n batxillerat MOVIMENT ONDULATORI

  diem que dos punts estan en fase, que oscillen en fase, o que vibren en fase, quan estan en el mateix estat de vibraci (mateixa elongaci, velocitat i acceleraci).

  * Punts que estan en fase:

  A, C i E estan en fase donat que estan en

  les mateixes condicions de vibraci. Aix com

  B i D

  * Punts que estan en oposici de fase:

  diem que dos punts estan en oposici de fase quan el moviment d'un dels punts est endarrerit o

  avanat respecte de l'altre en mig perode , o el que s el mateix , els seus estats de vibraci sn

  contraris.

  A i B estan en oposici de fase, doncs tot i estar tots dos en equilibri, A tendir a pujar i B tendir

  a baixar.

  Distncia entre aquests dos punts en oposici de fase s un mltiple senar de la meitat de la

  longitud d'ona: d = (2k -1) /2

  Distncia entre dos punts en fase s un mltiple

  de la longitud d'ona. D = k ; k enter

  M Isabel Arizcun Arizcun

 • Fsica 2n batxillerat MOVIMENT ONDULATORI

  Funci dona d'una ona harmnica

  El punt O fa un M.H.S.

  oo t

  T

  2sinAytsinAy

  v

  x't temps que tarda lona en arribar a P

  Elongaci de P en t = elongaci de O en t t

  l

  l

  ooooo

  2

  vTx

  T

  t2sinA

  vT

  x2t

  T

  2sinA

  v

  xt

  T

  2sinAx,ty0,

  v

  xtyx,ty

  Si per to = 0 es pren y = 0 0o x,ty

  l

  x

  T

  t2sinA Equaci del M.O.H.S. o funci dona

  okxtsinA)x,t(y

  angularfreqnciaT

  2

  ones'dnombrek2

  l

  inicialfase

  faseofasedeanglekxt

  o

  o

  kxtsinA)x,t(y

  0o Si

  Propagaci de lona en sentit negatiu

  segons les condicions inicials.

  Propagaci de lona en sentit positiu

  Tamb: kxtcosA)x,t(y

  kxtsinA)x,t(y

  M Isabel Arizcun Arizcun

 • Fsica 2n batxillerat MOVIMENT ONDULATORI

  Periodicitat de la funci dona

  La funci dona t doble periodicitat, respecte de la posici i respecte del temps.

  Si t = constant )nx,t(y)x,t(y

  )x(y)x(y)x(y 131

  l

  l

  El perode de la funci elongaci (y) respecte de la posici (x) s la longitud dona l

  Si x = const. )x,nTt(y)x,t(y

  )x,Tt(y)x,t(y)x,t(y 131

  El perode de la funci elongaci (y) respecte del temps (t) s el perode T

  l

  x,tyx,'ty2

  Tnt't

  o

  x,ty'x,ty2

  nx'x

  Si amb n imparell punts en oposici de fase

  M Isabel Arizcun Arizcun

 • Fsica 2n batxillerat MOVIMENT ONDULATORI

  Energia d'una ona harmnica

  22m Am

  2

  1E

  2mximacm

  pem22

  pecmvm

  2

  1EE0ySi

  EE0vAySi

  yk2

  1vm

  2

  1EEE

  kxtcosA

  dt

  kxtsinAdv

  Avmx

  f2222

  m f4Am2

  1E

  222m fAm2E

  Potncia d'una ona harmnica: energia transmesa per lona en una unitat de temps.

  t

  fAm2

  t

  EP

  222

  M Isabel Arizcun Arizcun

 • Fsica 2n batxillerat MOVIMENT ONDULATORI

  Intensitat de les ones

  S

  P

  St

  EI

  Intensitat duna ona, I: Energia que travessa una superfcie unitat perpendicular a la direcci de propagaci

  de lona, en una unitat de temps.

  (Js-1 m-2 = Wm-2)

  Per superfcies esfriques: 2r4S

  2

  222

  22 r4t

  fmA2

  r4t

  E

  r4

  PI

  Per dues superfcies que estan a distncies r1 i r2 del focus:

  Lamplitud de la vibraci s inversament proporcional a la

  distncia al focus emissor.

  r Si superfcie plana i raigs parallels

  S = const., I = const, i A = const.

  ona plana

  M Isabel Arizcun Arizcun

 • Fsica 2n batxillerat MOVIMENT ONDULATORI

  Atenuaci i absorci de les ones

  Atenuaci: disminu