Największe atrakcje Okręgu morawskośląskiego

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Największe atrakcje Okręgu morawskośląskiego

 • Wstp 3

  Zamki i paace 5

  Zabytki techniki i obiekty unikatowe 19

  Miejskie i wiejskie obszary zabytkowe 27

  Zabytki wojskowe 33

  Architektura ludowa 37

  Wiee i punkty widokowe 41

  Rady dla niezdecydowanych 49

  Centra informacyjne 54

  Pooenie i mapa Okrgu Morawsko-lskiego 56

 • www.msregion.cz

  Wstp

  Rado podrowania zawsze wie si z koniecznoci planowania

  i dokonywania wyboru, poniewa w plan podry rzadko kiedy uda-

  je si wpisa wszystkie upragnione miejsca Szczeglnie trudne moe

  si to okaza w przypadku Okrgu Morawsko-lskiego, gdy dziki

  tutejszej bogatej historii lista atrakcji jest bardzo duga Jeli lubimy

  na przykad atmosfer dawnych siedzib szlacheckich, moemy wybie-

  ra spord kilkudziesiciu zamkw i paacw od okazaego czer-

  wono-biaego zamku w Hradcu nad Moravic, przez troch tajemni-

  cze ruiny zamku Hukvaldy, a po niezwykle ufortyfikowany Sovinec

  Podobnie urozmaicona jest take oferta architektury miejskiej

  i wiejskiej Na uwag zasuguje obszar objty ochron zabytkw

  w Novym Jinie z kamienicami wok rynku (Masarykovo nmst),

  w tramberku z unikatow wie o nazwie Trba, czy te w Hema-

  novicach z wyjtkowym zespoem budowli ludowych Domy zrbowe

  rnego typu s jednak rozsiane po caym regionie w Havovie za-

  chowaa si interesujca drewniana chata Kotulw, konstrukcja zr-

  bowa cechuje te cz domw uzdrowiskowych w Karlovej Studn-

  ce, ale t najpikniejsz drewnian architektur tworzy mnstwo

  charakterystycznych kocikw, ktre znajdziemy gwnie w Beski-

  dach i na ich przedgrzu

  Ziemia Ostrawska ze swoim dziedzictwem przemysowym synie

  z kolei z zabytkw techniki Do najbardziej znaczcych naley Kopalnia

  Michal, muzeum grnictwa w Landeku i Obszar Grniczy Witkowice

  Odwiedzajc miasto Kopivnice nie sposb pomin Muzeum Tatra,

  niezapomnianym przeyciem jest te przejadka kolejk wskotoro-

  w Osoblaha, a trudny okres przed drug wojn wiatow przypomi-

  naj tereny umocnie wojskowych w Darkovikach i Milostovicach Tu-

  rystyczny skarbiec regionu jest zatem niezwykle bogaty i tylko z trudem

  udaoby si go wyczerpa

 • Zamki i PaaCE

  miEjsk iE i wiE jsk iE obsZary ZabytkowE

  Zabytki wojskowE

  arChitEktura ludowa

  wiEE i Punkty widokowE

  rady dla n iEZdECydowanyCh

  Zabytki tEChnik i i ob iEkty unikatowE

  Zamki i PaaCE

 • 21

  6 7

  NAJwiksZE atrakCjE okrGu morawsko-lskiEGo Zamki i PaaCE

  raDu

  Pierwotnie wiejska twierdza przez stulecia przesza wiele przemian

  Dzi ma form malowniczego paacu, ktrego sylwetka odbija si

  w tafli jednego z czterech staww znajdujcych si w rozlegym

  parku Na obecny wygld paacu silny wpyw wywaro dawne zami-

  owanie do romantyzmu i stylw historyzujcych Paac Radu, ze

  wzgldu na jego bajkow atmosfer, odwiedza wiele osb szukaj-

  cych spokoju i odpoczynku Do paacu naley rwnie klasycystyczna

  oraneria z ozdobnym ogrodem, w ktrej mona podziwia liczne

  gatunki egzotycznych rolin i bogaty zbir drzew cytrusowych Trasy

  zwiedzania zapoznaj z yciem miejscowej szlachty w XIX i XX wieku

  HraDec naD moraVic narodowy zabytek kultury

  Na urwisku nad Morawic znajduje si rozlegy kompleks paa-

  cowy W miejscu sowiaskiego grodu w XI wieku powsta zamek,

  ktry Przemysaw Otakar II przebudowa na reprezentacyjn siedzi-

  b Wacicielami Hradca do roku 1945 roku byli Lichnovscy z Votic

  i Werdenberga, ktrzy nadali mu obecny wygld Gwny obiekt to

  klasycystyczny paac, do ktrego w XIX w dobudowano historyzuj-

  cy Czerwony Paac i monumentaln Bia Wie Czci kompleksu

  jest 130-hektarowy park z pocz XIX wieku Coroczny festiwal Hradec

  Beethovena przypomina o pobycie tego kompozytora w paacu

  pAstWoWy pAAc rAdu (STTN ZMEK RADU)

  kontakt: NP (Krajowy Instytut Zabytkw), Pastwowy Paac Radu, Zmeck 67, 747 61 Radu GPS: 495328.44N, 175640.41E parking: po lewej stronie szosy do Vrovic, ok. 100 m transport: autobus miejski nr 218 z Opavy dostp: paac nie posiada dostpu bezbarierowego, ozdobny ogrd bezbarierowy godziny otwarcia: IV sob., niedz. i wita 9.0016.00; wt. niedz. 9.0016.00; VIVIII wt. niedz. 9.0017.00; IX wt.niedz. 9.0016.00; X sob., niedz. i wita 9.0015.00 godziny otwarcia oranerii i ogrodu: VIX wt.niedz. od 10.30, zakoczenie zwiedzania; X sob., niedz. i wita 10.3015.00.tel.: +420 553 796 119/203 e-mail: kolarova@ostrava.npu.cz, radun@ostrava.npu.cz www.zamek-radun.cz

  pAstWoWy pAAc hrAdec nAd morAvic (STTN ZMEK HRADEC NAD MORAVIC)

  kontakt: Sprva sttnho zmku Hradec nad Moravic (Administracja Pastwowego Paacu Hradec nad Moravic), Msteko 2, 747 41 Hradec nad Moravic GPS: 495155.45N, 175227.04E parking: bezporednio prze wejciem do na teren paacu transport: pocigiem lub autobusem do miasta Hradec nad Moravic, pod gr do paacu ok. 2030 min. dostp: czciowo bezbarierowy (cz pierwszej trasy zwiedzania na parterze Biaego Paacu) godziny otwarcia: IV i X 9.0016.00, tylko w sob., niedz. i wita; VIX wt.niedz. 9.0017.00; poza sezonem mona telefonicznie uzgodni zwiedzanie dla grup ponad 20-osobowych tel.: +420 553 783 915, zamawianie zwiedzania +420 553 783 444 e-mail: hradecnadmoravici@ostrava.npu.czwww.zamek-hradec.cz

 • 34

  5

  8 9

  NAJwiksZE atrakCjE okrGu morawsko-lskiEGo Zamki i PaaCE

  kraVae

  Szlachecka posiado w Kravaach jest uwaana za prawdziwy ba-

  rokowy klejnot Czteroskrzydowy budynek paacowy otacza prosto-

  ktny dziedziniec, ktrego czci s znajdujce si z trzech stron

  arkadowe lodie Nad obiektem gruje wysoka kopua, ktra jest

  zwieczeniem omiobocznej kaplicy Barokowa forma paacu pocho-

  dzi z lat 17211728 W paacu ma dzi siedzib muzeum ze staymi

  ekspozycjami etnograficznymi i ekspozycj przedstawiajc okres

  baroku W okolicy paacu znajduje si park krajobrazowy z polem

  golfowym

  frytt

  Paac znajdujcy si w samym centrum Karwiny mona bez przesady

  nazwa lsk per stylu empire Synna siedziba rodu Larisch-Mnnich

  powstaa w miejscu pierwotnej budowli z pocztku XIV wieku Paac

  jest poczony wysunitymi korytarzami z oratorium pobliskiego ko-

  cioa Podwyszenia Krzya witego i z tzw Lottyhausem Do budowli

  przylega przepikny park w stylu angielskim z przystani dek, maym

  zwierzycem i innymi atrakcjami, do ktrych nale synne przejadki

  historycznym powozem z koskim zaprzgiem Park przylega do dziel-

  nicy Karwiny Darkov, gdzie znajduje si wiatowej sawy uzdrowisko

  frDek

  Paac pierwotnie by gotyckim zamkiem ksit cieszyskich z XIV

  wieku Przebudowa na przeomie XIX i XX wieku znaczco wpyna

  na jego obecny wygld Obejrze tu mona sal rycersk oraz ma

  ekspozycj dawnych mebli Od 1960 paac jest siedzib Muzeum Be-

  skidw Otacza go park krajobrazowy

  pAAc krAvAe (ZMEK KRAVAE)

  kontakt: Alejn 24, 747 21 KravaeGPS: 495543.47N, 175956.98E parking: parking bezpatny ok. 100 m transport: pocig stacja Kravae ve Slezsku ok. 800 m; przystanek autobusowy Kravae ve Slezsku ok. 700 mdostp: brak dostpu bezbarierowego godziny otwarcia: IVX wt.niedz. 9.0011.00 i 13.0017.00.tel.: +420 553 671 201 e-mail: zamek@kravare.cz www.kravare.cz

  pAAc Frytt(ZMEK FRYTT)

  kontakt: Masarykovo nm. 1, 733 24 Karvin-FryttGPS: 495130N, 18 3215Eparking: pod domem handlowym Prior, ok. 250 m od paacu transport: stacja kolejowa i przystanek autobusowy ok. 1250 m od centrum dostp: bezbarierowy godziny otwarcia: IVX; III trasa zwiedzania jest dostpna przez cay roktel.: +420 596 318 382, +420 596 387 330 e-mail: zamek-frystat@karvina.cz www.zamek-frystat.cz, www.karvina.cz

  pAAc Frydecki (FRDECK ZMEK)

  kontakt: Hlubok 66, 738 01 Frdek-Mstek GPS: 49418.31N, 182047.36E parking: parking patny na placu przez zamkiem transport: dworzec kolejowy i autobusowy 1 km dostp: bezbarierowy tylko na parterze godziny otwarcia: cay roktel.: +420 558 630 0513, +420 558 628 001, +420 558 628 003, +420 558 628 005 e-mail: muzeumbeskyd@telecom.czhttp://web.telecom.cz/muzeumbeskyd/

 • 76

  10 11

  NAJwiksZE atrakCjE okrGu morawsko-lskiEGo Zamki i PaaCE

  HukValDy

  Ruiny jednego z najwikszych w kraju zamkw znajduj si na wzg-

  rzu nad miejscowoci Hukvaldy Zamek budowano od XIII wieku

  W drugiej poowie XVIII wieku zosta uszkodzony przez poar, a sto lat

  pniej sta si celem romantycznych wypraw Dzi zamek licznie od-

  wiedzaj turyci i regularnie odbywaj si w nim najrniejsze imprezy

  kulturalne, najbardziej znan jest midzynarodowy festiwal muzyczny

  Hukvaldy Janka W miejscowoci mona te obejrze pomnik i dom

  rodzinny tego synnego kompozytora z powicon mu ekspozycj,

  warto te odwiedzi ogrd botaniczny z rozlegym zwierzycem, gdzie

  wrd stuletnich dbw, kasztanw i lip yj stada muflonw i danieli

  kunn

  Barokowy paac zosta zbudowany wedug projektu Johanna Lucasa

  von Hildebrandta w latach 17261734 dla rodziny hrabiw z Harrachu

  Najwikszego rozkwitu doczeka si na przeomie XVIII i XIX wieku, gdy

  jego owiecon wacicielk bya Maria Walburgy hrabina Waldburg

  -Zeil, ktra zaoya jedn z najnowoczeniejszych placwek owiato-

  wych w wczesnej Europie