Click here to load reader

Pendekatan Induktif, Deduktif Dan Integratif_03

 • View
  226

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pendekatan induktif, deduktif dan integratif

Text of Pendekatan Induktif, Deduktif Dan Integratif_03

 • NURUL JANNA BT MAIDINNOORAIHANA BT SULIEMANNORAMIRA BT ABDUL RAUFF

 • KUMPULAN 3 :-LUKIS SEMULA ISI KANDUNGAN DARI KULIAH DAN BAHAN2 RUJUKAN DALAM PETA KONSEP/PENGURUSAN GRAFIK DAN BENTANG DALAM KELAS.PELAJAR DIKEHENDAKI MEMBERI CONTON2 PELAJARAN MAJOR ANDA YANG MENGGUNAKANPENDEKATAN INDUKTIF, DEDUKTIF DAN BERINTEGRASI. BENTANG DALAM KELAS.

 • KONSEP INDUKTIF Melibatkan aktiviti mengumpul dan mentafsir maklumat- maklumat, membuat generalisasi atau kesimpulannyaGuru akan memulakan pengajarannya dengan memberikan beberapa contoh yang khusus.Contoh yang diberikan, murid-murid dibimbing memikir, mengkaji, mengenal pasti dan mentafsir maklumat yang terkandung dalam contoh khusus itu, kemudian membuat generalisasi atau kesimpulan.

 • PROSES PENDEKATAN INDUKTIFContoh-contohkhususMemerhati , mengkaji, mengenal pasti,mentafsirMembuat generalisasi

 • PRINSIP-PRINSIPUntuk melaksanakan aktiviti2 induktif dengan berkesan, guru perlulah memahami dan mematuhi prinsip-prinsip penggunaan strategi pengajaran induktif yang dihuraikan berikut :Sebelum memulakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara induktif, guru harus menyediakan contoh-contoh yang sesuai. Soalan-soalan juga harus disediakan untuk membimbing murid mendapat kesimpulan yang berkenaan.Guru tidak harus memberi penerangan atau menghuraikan isi pelajaran berkaitan dengan kesimpulan. Murid2 dibimbing melalui aktiviti soal jawab untuk mendapat kesimpulan diri sendiri.

 • 3) Jenis contoh harus dipelbagaikan, tetapi mengandungi ciri yang sama serta mudah untuk membolehkan murid mengenal pasti.4) Contoh-contoh khusus yang dipilh haruslah sesuai dan mencukupi.5) Selepas contoh2 khusus yang dikemukakan oleh guru, murid2 digalakkan memberi contoh2 yang sama.6) Guru tidak harus mengemukakan semua contoh sekaligus, tetapi seelok-eloknya mempersembahkan satu demi satu.7) Alat bantu mengajar harus disediakan untuk membantu murid mendapat kesimpulan.

 • 8) Harus melibatkan penggunaan deria2 murid, khasnya penglihatan, pendengaran, hidu dan sentuh.9) Proses PNP berdasarkan kaedah induktif harus mengikut urutan yang tepat, iaitu daripada contoh2 spesifik kepada kesimpulan umum.

 • MODEL STRATEGI PENGAJARAN SECARA INDUKTIFPERINGKAT 1PerancanganPERINGKAT 2PendedahanPERINGKAT 3Pembentukan konsepMentafsir ciri2PERINGKAT 4Pembentukan KesimpulanPERINGKAT 5PenutupMenentukan objektif pelajaranMenyediakan contoh2Menyediakan soalan2Menyediakan ABMSet InduksiMengemukakan contoh2Memerhati contoh2Mengenal pasti ciri2Menganalisis ciri2Merumuskan ciri2Membuat generalisasiMenerangkan fungsi kesimpulan, hukum,prinsip, teori atau teoremMembuat kesimpulan kognitifMembuat kesimpulan sosialMemberi aktiviti susulan

 • KONSEP DEDUKTIF Pendekatan mengajar yang bermula daripada sesuatu atau beberapa rumus, prinsip, hukum, teorem atau peraturan diiikuti dengan aplikasinya ke atas contoh-contoh yang khusus. Pendekatan ini juga digunakan untuk mendapatkan kesimpulan atau generalisasi yang baru daripada rumus, prinsip, hukum, teorem atau peraturan yang telah diketahui.

 • Rumus, prinsip atau hukum yang telah diketahui. Kaedah deduktifAplikasi rumus, prinsip, teorem atau hukum. Mendapatkan rumus, prinsip teorem atau hukum baru. PROSES PENDEKATAN DEDUKTIF

 • Pada peringkat permulaan, masalah atau hipotesis harus didedahkan terlebih dahulu.Murid2 harus dibimbing mengingat kembali generalisasi, prinsip atau teori yang membolehkan mereka menyelesaikan masalah atau hipotesis yang telah didedahkan.Generalisasi, prinsip atau teori yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau membukti hipotesis haruslah diketahui serta telah difahamkan.PRINSIP-PRINSIP

 • Penggunaan deduktif haruslah dijalankan mengikut prosedur yang betul iaitu:

  Proses menyelesaikan masalah atau membuktikan hipotesis tidak terhad kepada menggunakan satu generalisasi, prinsip atau teori yang telah dipelajari.

  Pendedahan masalahPemilihan generalisasi, prinsip atau teori yang telah diketahui.Menyelesaikan masalah atau membuktikan hipotesis.

 • Mata pelajaran: Bahasa MelayuTajuk: Golongan KataObjektif pengajaran: selepas pelajaran, murid-murid dapat:mengklasifikasikan kumpulan golongan kata dengan betul.Dapat memberikan contoh-contoh yang berkaitan kata nama.Sumber pelajaran: kad-kad golongan kata (kata nama).

 • Langkah / masa Isi pelajaranAktiviti Pengajaran & PembelajaranCatatanPendahuluan(2 minit)Doa: Murid membaca doa dengan diketuai oleh seorang murid. Guru membetulkan kesilapan murid ketika berdoa.BBM:- carta doaNilai:- khusyuk- tawadukSet induksi(5 minit)

  Penerangan secara umum golongan kata. Guru memberikan penerangan mengenai pembahagian golongan kata.

 • Langkah 1(15 minit)

  KAEDAHINDUKTIF Kad kata nama:- Muhammad- Si Comel- Kuala Lipis- Ahli Undangan Negeri- Daya Bumi- Kapal Diraja Malaysia- Planet Marikh Guru mempamerkan beberapa contoh kad-kad kata nama kepada murid-murid.Murid-murid akan membuat generalisasi. KB:- Pemikiran Teknik:- Soal jawabLangkah 2(20 minit)

  KAEDAHDEDUKTIFKata nama khasKata nama amKata ganti namaGuru meminta murid memberikan contoh-contoh kata nama khas, kata nama am dan kata ganti nama.Murid-murid memberikan beberapa contoh berdasarkan generalisasi yang telah diberikan oleh guru.KB:- Menjana ideaKKE:Kesedaran kendiri- keyakinan diriTeknik:bersoal jawabperbincanganLangkah 3(13 minit)

  KAEDAHINTEGRATIF(strategi pemusatan murid) Petikan teks.Guru memberi petikan teks kepada murid-murid.Setiap murid dikehendaki mengenalpasti kata nama yang terdapat dalam petikan teks tersebut. BBM:- Petikan teks.

 • Penutup (5 minit) Rumusan tentang isi pelajaran. Murid diminta menyatakan perkara-perkara yang telah dipelajari.Guru membuat; Penutup kognitif:Guru dan murid membuat rumusan tentang golongan kata nama. Penutup sosial Guru memberi penghargaan kepada murid kerana dapat menjalankan aktiviti P&P dengan baik.Nilai:- kesedaran kendiri

  *****************