Reaktion nr 5 2015

 • View
  225

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

En tidning för oss på Vattenfall som jobbar med kärnkraft och avfall.

Text of Reaktion nr 5 2015

 • Samarbete vgen till framgng

  Bttre system fr sprbarhet

  ldringsvrd skrar lngtidsdrift

  Trivsel som hjer stmningen p jobbet

  Skogrnsen steg fr steg

  Nytt fokus fr 2016

  TEMA:

  SAMARBETE

  EN TIDNING FR OSS P VATTENFALL SOM JOBBAR MED KRNKRAFT OCH AVFALL NR 5 2015

 • 2 REAKTION NR 5 2015

  Nu r fokus-

  omrdena fr

  2016 klara.

  Det hr r

  vra viktigaste

  uppdrag de

  nrmaste

  ren.

  Just nu talas det mycket om samarbeten, samverkan, synergief-fekter och nya ntverk. I allt vi gr ska dessa mjligheter till bttre och mer kostnadseffektiva arbetsstt beaktas. Jag tnker att det r som att ha ett nytt filter p linsen. Att det mesta av det jag ser ska passera det hr filtret tillsammans med kontrollfrgor som: Hur gr de p vr systersajt? Kan vi jobba smartare? Kan vi gra det hr gemensamt? Frmodligen knner du igen dig i det hr resonemanget.

  Att sl samman Forsmarks och Ringhals personaltidningar, vilket gjordes fr drygt ett r sedan, m ha varit ett litet fretag. Men det var ett av de frsta konkreta samarbetena som genom-frdes och som nu kommit att fljas av fler.

  Det r inte helt enkelt att tnka nytt. Forsmarks och Ringhals respektive personaltidningar var bda starkt lokalt frankrade. Att vara nra sin arbetsplats och sina medarbetare var och r en viktig ledstjrna i tidningsarbetet. Pltsligt gllde nya perspektiv. Inte bara samarbeta nr det passar, utan hela tiden och i allt som grs. Det r inte alltid ltt att frng trygga rutiner och arbets-stt. Att tnka strre, inkludera och kompromissa. Mer om det berttar vi lngre fram i tidningen.

  Mnga av vra erfarenheter grs nu p andra avdelningar p Forsmark och Ringhals. De flesta av oss vet att vi p grund av det ekonomiska lget mste frndra och effektivisera verksamhe-ten. Det skapar frstelse och acceptans, men att gilla det tar kanske lite lngre tid.

  Man vnjer sig, sger en av Forsmarks medarbetare som intervjuas i detta num-mer. Han har varit med om flera omorga-nisationer. Det strker det vi redan vet, att ett fretags kultur inte sitter i vggarna utan i mnniskorna som jobbar dr.

  SARA SDERSTRM

  Omslagbild: Anders Taremark och Leonie Bartholdsson jobbar p Ringhals frrd tar hjlp av kollegorna p Forsmark fr att utveckla sin verksamhet.Foto: Annika rnborg.

  Insndare kan publiceras under signatur, men frfattarens namn ska vara knt av redaktio-nen. Eftertryck medges efter verenskommelse. Fr osignerat material ansvarar redaktionen.

  Reaktion r forsmarkarnas och ringhalsarnas personaltidning med mjlighet fr fler att medverka. Tidningen delas ut till alla medarbetare med postfack p krnkraftverken. Utver det sprids tidningen i fikarum och tidningsstll p KSU, SKB och flera arbetsplatser inom Vat-tenfall. Tidningen har ven ett stort antal prenumeranter i form av pensionerade medarbetare, fretag i energibranschen, medierna, myndigheter och politiker med flera.

  Tyngdpunkten i tidningens innehll ska spegla Vattenfalls medarbetare och deras arbete med krnkraft och avfall. I redaktrsrdet finns representanter frn Forsmarks Kraftgrupp AB, Ringhals AB, Svensk Krnbrnslehantering AB och Vattenfall AB. Reaktion kommer ut med fem nummer 2015.

  Aprop nya perspektiv

  INNEHLL

  Ett av de stora skerhetshjande projekten fr krnkraften r infrandet av oberoende hrdkylning. Nu pbrjas arbetet med att uppfra de nya byggnaderna p bde Forsmark och Ringhals.

  GOTT SAMARBETE

  Mellan frrden p Ringhals och Forsmark finns ett gott samar-bete. Kim Rosman visar Leonie Bartholdsson hur Forsmarks gods- och transportflden fungerar.

  Efter 45 r r det dags att g i pension. Det tar emot fr Lennart Helander som undrar: Kan man inte f vara kvar ett r till?

  TEMA: SAMARBETE

  Vill du bli prenumerant?

  Vi p redaktionen r glada att tidningens artiklar och reportage r intressant lsning fr mnga. Den som vill kan teckna sig fr en gratis prenumeration. Hr av

  dig till oss s ordnar vi att du fr ett eget

  exemplar av tidningen.

  Redaktionens adressTidningen ReaktionNKR, Forsmarks Kraftgrupp AB, 742 03 sthammar

  E-post reaktion@vattenfall.com

  Ansvarig utgivare Ulf Bernstrm, ulf.bernstrom@vattenfall.com

  Redaktrer Sara Sderstrm, Forsmark, Eva Fischer, Forsmark, Anna Collin, Ring-hals, Kajsa Prim, SKB, Katariina Gven, Vattenfall internkommunikation

  Form och layout Byr4, Uppsala 2015

  Tryck BCB, Varberg

  God jul & gott nytt r

  nskar redaktionen

 • REAKTION NR 5 2015 3

  Torbjrn Wahlborg, chef fr Vattenfall Business Area Generation, CNO, Chief Nuclear Officer, samt styrelseord- frande i Forsmarks Kraftgrupp AB, Ringhals AB och SKB AB.

  Vad hnder med krnkraften infr kommande stngning av Ringhals 1 och 2? Frtidsstngning av Ringhals 1 och 2 visar hur snabbt frutstt-ningarna frndras. Krnkraften beskattas hrt samtidigt som elpri-serna fortstter att vara lga. Vi mste inse att en bestende hg effektskatt har stor pverkan p frutsttningarna fr lngtidsdrift av 80-talsreaktorerna. Investeringar i ny krnkraft r inte lngre ak-tuellt, samtidigt som vi mste vara enormt skra p de investeringar vi gr p de kvarvarande reaktorerna.

  Vad behver vi gra mer av? Vad ska vi gra mindre av? Fr att uppfylla vr plan fr 60 rs driftstid p vra reaktorer ms-te vi arbeta mlmedvetet och kostnadseffektivt. Jag ser stora syner-gier inom vr verksamhet. Ett bra exempel r att samverkansomr-dena blir vldigt viktiga, exempelvis inom underhll.

  Hur viktig r samverkan fr att lyckas med lngtidsdriften? Genom att skynda p samarbetet tror jag att vi kan bli effektivare p drift, underhll och investeringar. Vi har inte rd att utesluta n-gonting. Samverkan r en frutsttning fr vrt nya arbetsstt. Ett bra exempel r avvecklingen. Vi kommer att planera fr en avveckling av Ringhals 1 och 2 och dr r samarbetet en frutsttning fr att klara en kostnadseffektiv avveckling med en tuff tidsplan.

  Hall dr

  RINGHALS FORSMARK SKB VRIGA KRNKRAFTSENHETER

  Vattenfall har kommit ut med en ny vision och strategi som bland annat innehller kundfokus, partnerskap och hllbar produk-tion. Krnkraften har en plats i den med sker och stabil produktion med lga koldi-oxidutslpp.

  Infr omstllning till frnybara kraftslag behvs krnkraf-ten som en plitlig och effektiv producent. Sker och stabil elproduktionen r ocks krnkraftens svar p kund- och samhllsfokus.

  Efter beslut om tidigarelagd stngning av Ringhals 1 och 2 mste de ekonomiska frutsttningarna ndras s att terstende reaktorer kan kras under hela sin potenti-ella livstid. Vattenfall ska bli ledande i effektiv avveckling och hantering av radioaktivt avfall. Samarbete r vgen nr kostnadseffektivitet blir allt viktigare efter kade ut-maningar i form av till exempel lga elpriser samt frnd-rade skerhets- och samhllskrav.

  Finns det en framtid fr krnkraften, Torbjrn Wahlborg? Vi ska gra allt vad vi kan fr att visa att krnkraften r en bra energiklla. Men nr det gller ny krnkraft d r det samhllet, medborgare och politiker, som mste ta stllning. Dessutom mste den nya krnkraften kunna konkurrera med andra kraftslag, sger Torbjrn Wahlborg.

  TEXT: KATARIINA GVEN FOTO: SARA EDIN

  Krnkraften i Vattenfalls vision

 • 4 REAKTION NR 5 2015

  It takes two to tangoEller som man ocks kan uttrycka det ett gott samarbete krver en insats frn alla parter.

  Nu ska det dansas, Forsmark och Ringhals tillsammans, framfrallt inom staberna. Vi ska ocks hlla takten till musiken (Vattenfall) och hlla koll p ftterna (medarbetarna) s de gr t rtt hll och inte trampar p varandra. Det r inte helt enkelt, fr klderna (ekonomin) r obekvma och det finns en viss stress fr att ngra i bandet mste g hem snart (avveckling). Hur samverkar man d p bsta stt? Hemma r samarbetet under stndig utveckling. Ett konkret ex-empel r Komma-ivg-hela-familjen-projektet som tidigare gick till s hr: Mannen gjorde en plan. Den var oftast hemlig. Sen agerade han utifrn sin plan och brjade i god tid bra ut packning i bilen. Eftersom vskorna inte var frdigpackade bar jag in dem igen, alternativt kastade in saker lite planlst i bilen s att prylar svvade omkring som efter en vettls Ullaredsshopping. Drefter inleddes stress- och snsfasen, d barnen trttnade och drog ivg till kompisar eller kom med fler grejer innan vi ntligen kom ivg, hungriga, sura och sena. Kommunikation var nyckeln till bttre samarbete hr. Numera gr vi en gemensam plan. Sen frdelar vi ar-betsuppgifterna. Konsten att hlla sig till planen trnar vi fortfarande p. Hur bra samverkan blir, brukar ofta ha att gra med motivationen. Eller vem man samarbetar med vissa skapar flow direkt, andra fr kmpa. Men alla som ngon gng ftt det att flyta, vet hur produktivt det kan vara att jobba tillsammans, och vilken skn knsla ett gott samarbete ger.

  Det svnger ju.EMMA STEINWALL

  KSERI

  Foto

  : Mim

  mi G

  elle

  rste

  dt

  WANO pekar ut 16 frbttringsfrslag p Forsmark

  De frbttringsomrden som framkommit r tydliga och konkreta vilket ger oss bra frut-

  sttningar i vrt kommande frbttringsarbete, sger Eva Halldn, VD.

  Bland frbttringsomrdena nmns att verktyg ssom Pre-Job Briefing och Peer-checking,

  oberoende kontroll som grs fre och efter arbete, inte grs konsekvent. Kemikalier frvaras inte

  alltid p rtt stt och mrkningen uppfyller inte alltid gllande regler. Man uppmrksammade

  ven att gllande regler fr tunga lyft inte fljdes konsekvent, vilket kan leda till person- och

  utrustningsskador.

  NOTERAT

  Folder om samverkans-omrden ute snartVattenfall har tagit fram en folder som kortfattat beskri-ver vad infrandet av samver-kansomrden innebr. Omr-dena kommer att startas upp under 20152016 och imple-menteras tvrs genom Vat-tenfalls krnkraftsverksam-heter. Samverkansomrdenas u