Stosunki gazowe między Polska Rosją a Unią Europejską

 • View
  26

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Stosunki gazowe między Polska Rosją a Unią Europejską. Stanisław Rychlicki Jakub Siemek Stanisław Nagy Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH Ustroń 15 – 17.01.2010. Alokacja zasobów gazu ziemnego Świat (170.3 bln m3 = 60 lat ekspl., EU ( 2.8 bln m3 = 15 lat ekspl.). - PowerPoint PPT Presentation

Text of Stosunki gazowe między Polska Rosją a Unią Europejską

 • Stosunki gazowe midzy Polska Rosj a Uni EuropejskStanisaw RychlickiJakub SiemekStanisaw NagyWydzia Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH

  Ustro 15 17.01.2010

 • Alokacja zasobw gazu ziemnegowiat (170.3 bln m3 = 60 lat ekspl., EU ( 2.8 bln m3 = 15 lat ekspl.)

  KrajZasoby mld m3% udziauWystarczalno (lata)Rosja4400025.273Iran2780015.7Katar2560014.4Algieria45202.554USA59803.411Norwegia29601.733Dania1200.113Kazachstan19001.1Azerbejdzan12800.7Turkmenistan26701.170Egipt20601.244Libia15000.898

 • Dostawy gazu ziemnego ze z krajowych s istotnym i wanym elementem w bilansie energetycznym kraju. Obecnie zuywamy w Polsce okoo 14 mld m3 gazu ziemnego. Wielko dostaw gazu ziemnego ze z krajowych uzaleniona jest od iloci udokumentowanych zasobw i stanu ich zagospodarowania do eksploatacji.

 • Cel strategiczny:

  - wzrost wydobycia gazu ziemnego do poziomu 6,2 mld m3 rocznie - utrzymanie wskanika odbudowy zasobw gazu ziemnego na poziomie nie niszym ni 1,1 w stosunku do wydobycia

 • * - gazu ziemnego w przeliczeniu na wysokometanowy 4.1 mld m3

  Stan zasobw wynosi (na 31.12.2008 r. po zbilansowaniu przyrostw): - gaz ziemny w przeliczeniu na wysokometanowy 93.3 mld m3 Stan wydobywalnych zasobw gazu ziemnego i ropy naftowej na 31.12.2008 r.Wydobycie za 12 miesicy 2008 r. wynioso:Import gazu ziemnego w 2008 r. wynis 10.3 mld m3Sprzeda gazu ziemnego w 2008 r. wyniosa -14.4 mld m3

 • - nieodkryte zasoby gazu w Polsce mog by na poziomie od 700 do nawet 1200 mld m3 - wedug prognozy zapotrzebowania na gaz ziemny wzronie od 14,55 mld m3 w 2005 roku do 23,5 mld m3 w roku 2030

 • -Grnolskie Zagbie Wglowe/ GZW / - zasoby perspektywiczne metanu pokadw wgla oceniane s na koniec 2005 r na okoo 254 mld m3, w tym bilansowe zasoby wydobywalne mog wynosi okoo 150 mld m3, a ponadto dodatkow rezerw mog by pozabilansowe zasoby wydobywalne szacowane na 38 mld m3-Dolnolskie Zagbie Wglowe / DZW / - zasoby perspektywiczne rzdu 5 mld m3-Lubelskie Zagbie Wglowe /LZW / - zasoby trudne do oceny

 • Import gazu ziemnego do Europy (34):

  Transport gazocigami:z Federacji Rosyjskiej - 124,28 mld m3/rok,z Norwegii - 86,05 mld m3/rok,z Algierii - 32,73 mld m3/rok, (g. Wochy i Hiszpania).z Libii - 9,20 mld m3/rok (Wochy).

  Transport w postaci skroplonego gazu ziemnego (LNG):z Algierii - 16,09 mld m3/rok,z Egiptu - 5,72 mld m3/rok,z Nigerii - 14,42 mld m3/rok,z Bliskiego Wschodu - 7,59 mld m3/rok (Oman, Katar)

 • *XXXVIII Zjazd Gazownikw Polskich*Import gazu ziemnego do Europy (34)Transport gazocigami:z Federacji Rosyjskiej - 124,28 mld m3/rok,z Norwegii - 86,05 mld m3/rok,z Algierii - 32,73 mld m3/rok, (g. Wochy i Hiszpania).z Libii - 9,20 mld m3/rok (Wochy).

  Transport w postaci skroplonego gazu ziemnego (LNG):z Algierii - 16,09 mld m3/rok,z Egiptu - 5,72 mld m3/rok,z Nigerii - 14,42 mld m3/rok,z Bliskiego Wschodu - 7,59 mld m3/rok (Oman, Katar)

  Norwegia- jeden z gwny eksporterw gazu ziemnego UE. (zuycie 4,3 mld m3/rok, reszta eksport)

  XXXVIII Zjazd Gazownikw Polskich

 • *Rosja - najwikszy exporter gazu ziemnegoNajwikszymi importerami gazu s: Niemcy - 35,55 mld m3/rok (w 2007 r.), Wochy - 23,8 mld m3/rok, Francja - 7,63 mld m3/rok.Rosja subsydiowaa dostawy gazu do krajw b. ZSRR Ukraina, Biaoru, Gruzja, Modawia. Rosja staje si otwarta dla inwestycji zachodnich w przemys naftowy i gazowniczy.

 • *Rosja - najwikszy exporter gazu ziemnego

  Gazprom musi zachowa reputacj, jako pewny dostawca gazu do krajw Unii Europejskiej. Eksport do Chin, ze z Wschodniej Syberii rysuje si jako odlegy w czasie, Uycie groby przerwania lub zakcenia eksportu gazu jest broni uderzajc zarwno w odbiorc, jak i producentRosja ma tendencj do nacjonalizacji przemysu paliwowego (przykad firmy Shell (Sachalin).

 • *Rosja - najwikszy exporter gazu ziemnegoW dugim okresie historycznym koncern rosyjski zmierza raczej w kierunku wzrostu cen gazu ni zwikszenie iloci eksportowanych.W ostatnim okresie, rysuje si wyrany wzrost inwestycji gazowych (gazocigi South Stream, North Stream). Zwikszenie zuycia gazu, ze wzgldu na bariery ekologiczne, nastpi gwnie w sektorze energetycznym Europy.

 • *Rosja - najwikszy exporter gazu ziemnego

  Nie mona nie zauway politycznych aspektw dziaalnoci Gazpromu, jako koncernu realizujcego take polityczne cele Rosji.Polityka ochronna UE to zintegrowany rynek gazowy, umidzynarodowienie dostaw gazu z Rosji, wsplna polityka energetyczna pastw UE, zwizanie Rosji dugoterminowymi umowami z Europ. Na tym tle trzeba analizowa funkcjonowanie gazocigw rosyjskich biegncych do Europy.

 • Gazocigu North Trans Gas Wyborg (na pnoc od St. Petersburga), dnem Batyku do Greifswald (pn.-wsch. Niemcy).Inicjatywa 2001r, koniec 2012rDugo 1200-1400 kmPrzesy od 20 do 36 mld m3/rok. Koszt budowy 5 do 7 mld USD

 • *Gazocig Nord StreamRosja budujc gazocigi ze znaczn rezerw przesyow przewiduje ich funkcjonowanie przez kilkadziesit lat (40 - 50) poza 2030 rok.

 • *Gazocigi w Niemczech Gazocig North Stream (Nord Stream) Udziay firm gazowych w tym przedsiwziciu: Gazprom 51%, BASF-Wintershall - 20%, EON-Ruhrgas 20%, Gasunie (Holandia) 9%.

  Poparcie i zainteresowanie gazocigami wyraziy ostatnio: British Gas oraz Gaz de France.

 • Turcja, Bugaria, Rumunia, Wgry, Austria2004 r. projekt Nabucco Dugo 3240 kmGaz z regionu Morza Kaspijskiego (Azerbejdan, Kazachstan, Turkmenistan, Uzbekistan) oraz rodkowego Wschodu (Iran, take inne kraje arabskie, w tym Irak i Syria a nawet Egipt)

 • Trasa Nabucco: TurcjiBugariaRumuniaWgryAustriaPrzesy od 26,1 do 32,2 mld m3/rok10-12 mld m3/rok kraje tranzytu, 13,5 do 16 mld m3/rok innikoszt ok.. 4 5 mld USDGrecja, Sowacja i Republika CzeskaOkres budowy 2010-2013 ?

 • *Gazocigi: South Stream i Nabucco

 • *Gazocig White StreamTrzeci projekt dotyczcy gazocigw z kierunku wschodniego do Europy Poudniowej, a wic dywersyfikacja dostaw poudniowymi trasami jest brana pod uwag i chyba realna

 • *Kontrakty importowe Realizujc zaoenia polityki dywersyfikacyjnej i zmiany portfolio dostaw PGNiG SA podpisaa umowy, w oparciu o ktre Spka moe dokonywa zakupu gazu, ale rwnie sprzedawa jego nadwyki. Umowy i kontrakty maj charakter warunkw oglnych bd umw ramowych i s baz dla zawierania poszczeglnych transakcji na dostaw gazu ziemnego. 28 lipca 2009 roku zostaa podpisana Umowa Ramowa kupna i sprzeday gazu ziemnego pomidzy PGNiG S.A. i VNG-Verbundnetz Gas AG. Dodatkowo PGNiG S.A. wystpio do Ministra Skarbu Pastwa o zgod na zawieranie transakcji w okresie letnim w latach 2009 2011 na krtkoterminowe dostawy gazu ziemnego, ktrego cena oparta jest o notowania giedowe. 29 czerwca 2009 r. PGNiG SA i Qatargas Operating Company Ltd podpisay kontrakt na sprzeda i dostawy skroplonego gazu ziemnego (LNG) z Kataru do Polski. Umowa dotyczy dostawy 1 mln ton LNG rocznie (ok. 1,5 mld m3) przez okres 20 lat od 2014 roku. Przeduenie tzw. Kontraktu Jamalskiego do 2037 roku

 • **PGNiG SA rozpatruje nastpujce inwestycje:budowa interkonektora z systemem niemieckim,budowa interkonektora poudniowego, zapewniajcego dostp do hubu gazowego w Baumgarten.Realizacja projektu budowy pocze midzysystemowych (interkonektorw) zapewni PGNiG SA moliwoci przepywu strumienia gazu w dwch kierunkach Budowa pocze umoliwi wymian handlow z rynkami ssiadujcymi oraz dostp do bardziej pynnych rynkw gazu (np. hub w Baumgarten)

  PGNiG SA przypiesza tworzenie Europejskiego Systemu Przesyowego

 • *Lokalizacja terminalu:Szacunkowy CAPEX:Zdolno przeadunkowa terminalu:Pojemno zbiornikw LNG:Data realizacji projektu:winoujcie 500-600 mln EURFaza 1 min. 2,5 mld m/rocznieFaza 2 do 7,5 mld m/rocznie (od 2020)2 x 160 000 m32014Podstawowe dane o projekcie LNGDecyzj Rady Ministrw z dnia 19 sierpnia spka PLNG zostaa sprzedana OGP Gaz-System, ktry przej odpowiedzialno za realizacj projektuPGNiG planuje sta si jednym z uytkownikw terminala po jego uruchomieniu w 2014 r. Trwaj rozmowy nt. kontraktu zakupu LNG26.06.2009 OGP Gaz-System uruchomi procedur Open Season 20062007/20082009-2013Studium WykonalnociWybr lokalizacjiFaza wdroeniowaZmiany w MPZPProjekt technicznyOOFaza inwestycyjnaPozwolenie na budowBudowa Terminalu LNG w winoujciuPrzyczenie Terminalu LNG do sieci przesyowej2013/2014UruchomienieTerminalu LNG Pierwsze dostawy LNGProjekt LNG

 • * Aktywno poszukiwawcza PGNiG SA na wiecie

 • *PGNiG S.A. majc na uwadze lokalizacj zasobw gazu ziemnego i ropy naftowej w wiecie oraz moliwoci dostaw do Polski podjo dziaania pozyskania wasnych rde gazu ziemnego i ropy naftowej za granic.Gwnymi obszarami zainteresowania s rejony: Morze Norweskie i Barentsa Pnocna Afryka Zatoka Perska

 • *Program rozwoju pojemnoci czynnej PMG

  Celem programu jest budowa nowych i rozbudowa istniejcych pojemnoci magazynowych tak aby uzyskane pojemnoci magazynowe pozwoliy na realizacj wymogw ustawy o zapasach ropy naftowej, produktw naftowych i gazu ziemnego oraz zwikszy bezpieczestwo dostaw gazu dla klientw zwaszcza w okresie zimowym.

  Zrealizowanie do 2015 roku planowanych inwestycji pozwoli na pokrycie ponad 70-dniowego zapotrzebowania klientw PGNiG SA na paliwo gazowe/okoo 3,6 mld m3 pojemnoci czynnej/

  czny koszt prowadzonych w PGNiG SA inwestycji w podziemne magazyny gazu wyniesie ok 4 mld z

 • *Docelowa struktura dostawCelem do ktrego dy PGNiG SA to osignicie przewagi dostaw gazu z kierunku pnocnego i zachodniego oraz wydobycia wasnego nad dostawami z kierunku wschodniego. Docelowe proporcje to:30% gazu ziemnego pochodzcego z wydobycia wasnego30% gazu ziemnego pochodzcego z kierunku pnocnego i zachodniego40% gazu ziemnego pochodzcego z kierunku wschodniego.Wszystkie kontrakty, ktre bd realizowane przy zachowaniu powyszych proporcji bd jedn