Click here to load reader

This image cannot currently be . ... Sociologia comunicarii, psihologia comunicarii, teorii ale discursului, teorii ale comunicarii mediatice, metodologia cercetarii științifice,

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of This image cannot currently be . ... Sociologia comunicarii, psihologia comunicarii, teorii ale...

 • Curriculum vitae Europass

  Informaţii personale

  Nume / Prenume Chiorean (Talașman)Claudia Adresa(e)

  Nr. 72/74, Str. Tautiului, loc. Floresti, jud. Cluj.

  Telefon(-oane) E-mail(uri) 0724889233

  [email protected] Nationalitate(-tati)

  romana Data naşterii

  09.10.1977

  F

  Experienţa profesională

  Perioada 2006 - prezent

  Funcţia sau postul ocupat

  Asistent cercetare dr.

  Principalele activităţi şi responsabilităţi

  Cercetare in domeniul științelor comunicarii, presei, mentalitatilor contemporane, psihologia comunicarii

  Angajatorul Universitatea Babeş-Bolyai, FSPAC, Institutul de Cercetări Sociale, Departamentul de Jurnalism

  Tipul activităţii sau sectorul de

  activitate

  Educație în învățământul superior, Cercetare științifică

  Perioada 2006 – 2008 Funcţia sau postul

  ocupat Consilier PR

  Principalele activităţi şi responsabilităţi

  Activitate de consiliere pe domeniul comunicațional al firmei

  Angajatorul Marty Pan, Lanţul de restaurante Marty Caffe (3 restaurante), Cluj Tipul activităţii sau

  sectorul de activitate

  Marketing si PR

  Perioada 2005-2008

  This image cannot currently be displayed.

  1

 • Funcţia sau postul ocupat

  Redactor –șef al revistei Cuvânt pentru suflet

  Principalele activităţi şi responsabilităţi

  Concepere si redactare

  Angajatorul ASCOR Tipul activităţii sau

  sectorul de activitate

  Presă scrisă

  Perioada 2002-2006 Funcţia sau postul

  ocupat Asistent drd.

  Principalele activităţi şi responsabilităţi

  Sustinerea de seminarii la disciplinele: Teorii ale comunicarii, Sociologia comunicarii media, Elemente de mental colectiv in presa.

  Angajatorul Universitatea Dunarea de Jos, Galșati, Facultatea de Litere şi Teologie, Specializarea Jurnalism – Limbă şi literatură străină

  Tipul activităţii sau sectorul de

  activitate

  Activitate didactică

  Perioada 1998 – 2002 Funcţia sau postul

  ocupat Consilier media

  Principalele activităţi şi responsabilităţi

  Promovarea activităților în media locale

  Angajatorul ASCOR, Cluj Tipul activităţii sau

  sectorul de activitate

  PR

  Educaţie şi formare

  Perioada Iulie-august 2009

  Calificarea / diploma obţinută

  Manager proiecte

  Disciplines principale studiate /

  competenţe dobândite

  Concepere si realizare de proiecte de cercetare, implementarea proiectelor de cercetare, evaluarea proiectelor de cercetare

  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /

  furnizorului de formare

  Grupul de Consultanta pentru Dezvoltare

  Perioada 2003-20006 Calificarea / diploma

  obţinută Doctorat in Filologie cu tema Discursul literar şi discursul jurnalistic în perioada 1980-2000 Analiză comparativă în publicaţiile: „Scânteia”(1980-989)-„Adevărul”(1989-

  2

 • 2000); „România literară” (1980 - 2000) Disciplines

  principale studiate / competenţe

  dobândite

  Sociologia comunicarii, psihologia comunicarii, teorii ale discursului, teorii ale comunicarii mediatice, metodologia cercetarii științifice, metode de cercetare

  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /

  furnizorului de formare

  Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca Facultatea de Litere

  Perioada 2002-2003 Calificarea / diploma

  obţinută Masterat in Managementul relatiilor internationale

  Disciplines principale studiate /

  competenţe dobândite

  Relatii internationale, Uniunea Europeana, Politica internationala, Tehnici manageriale, Tehnici de comunicare, Comunicare internartionala, Media si politicul

  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /

  furnizorului de formare

  Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca Facultatea de Istorie si Filosofie

  Perioada 1998-2002 Calificarea / diploma

  obţinută Licență în Științele Comunicării – Jurnalism

  Disciplines principale studiate /

  competenţe dobândite

  Cunosterea fenomenului mediatic, analiza produsului mediatic, aplicarea strategiilor si politicilor comunicationale din domeniul presei

  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /

  furnizorului de formare

  Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării Secţia Jurnalism, linia română

  Perioada 1992-1997 Calificarea / diploma

  obţinută Diploma de Invățător- Educatoare

  Disciplines principale studiate /

  competenţe dobândite

  Psiholigia vârstelor, psihopedagogie preșcolară și scolară, didactica și metodicile obiectelor de studiu in ciclul primar, predare la nivel preșcolar și școlar

  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /

  furnizorului de formare

  Școala Normala ”C. Negri”, Galati

  Aptitudini şi competenţe

  personale

  Limba(i) maternă(e) Limba română

  3

 • Limba(i) străină(e) Engleză (Certificat Cambridge Proficiency Examinations Grade A), Franceză

  Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scri ere

  Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie

  Discurs oral Expri mare scrisă

  Limba franceza C 1

  C1 C1 C 1

  C1

  Limba engleza B 1

  B1 B1 B 1

  B1

  (*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi

  Competente şi abilităţi sociale

  Organizatorice, didactice, comunicaţionale

  Competenţe şi

  aptitudini organizatorice

  Coordonator de departamente la Facultatea de Litere și Jurnalism din cadrul Universității Dunărea de Jos, Galați, în ASCOR, Manager de proiecte 2000- 2002 Tabere de vară studenţeşti, Manager în Proiect de tip Leonardo – realizat cu studenţii Facultatii de Litere şi Teologie din Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi

  Proiecte de cercetare:

  Grant CNCSIS: Interferenţe comunicaţionale în Jurnalism, Relaţii Publice şi Publicitate, organizat de Catedra de Jurnalism si Catedra de Publictate si relatii Publice, Facultatea de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii, Universitatea Babes Bolyai, Cluj, 2008.http://cmedia.ubbcluj.ro/index.php/lang- en/evenimente/51-workshopul-exploratoriu-qinterferente-comunicationale-in- jurnalism-relatii-publice-si-publicitateq-program

  Competenţe şi cunoştinţe de

  utilizare a calculatorului

  Pachetul Office XP, Internet, Quark,

  Alte competenţe şi aptitudini

  Certificat de Competence Linguistique, Universite „Babes-Bolyai” Cluj- Napoca, Le Centre ALPHA

  Asa.

  Informaţii suplimentare

  Prezenţe la conferinţe: • Integrarea europeană – un mit creat de presa postrevoluţionară

  românească?, expunere în cadrul sesiunii de comunicări ştiinţifice: Valori, idealuri şi norme europene în comunicare, din 8 iunie 2006, de la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării a Universităţii din Bucureşti.

  4

  http://cmedia.ubbcluj.ro/index.php/lang-en/evenimente/51-workshopul-exploratoriu-qinterferente-comunicationale-in-jurnalism-relatii-publice-si-publicitateq-program http://cmedia.ubbcluj.ro/index.php/lang-en/evenimente/51-workshopul-exploratoriu-qinterferente-comunicationale-in-jurnalism-relatii-publice-si-publicitateq-program http://cmedia.ubbcluj.ro/index.php/lang-en/evenimente/51-workshopul-exploratoriu-qinterferente-comunicationale-in-jurnalism-relatii-publice-si-publicitateq-program

 • Permis de conducere

  • Vechi mituri în publicaţii actuale româneşti, prezentare în cadrul simpozionului naţional Mass-media, societate civilă, mental colectiv, 10-12 martie 2006, desfăşurat la Facultatea de Jurnalistică din Sibiu.

  • 15 noiembrie 1987 – un exerciţiu de manipulare – expunere susţinută în cadrul simpozionului: Manipularea în presă, desfăşurat la Cluj- Napoca în 15-16 noiembrie 2007.

  • Workshop exploratoriu: Interferenţe comunicaţionale în Jurnalism, Relaţii Publice şi Publicitate, organizat de Catedra de Jurnalism si Catedra de Publictate si relatii Publice, Facultatea de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii, Universitatea Babes Bolyai, Cluj, 2008

  • Second Life – un refugiu virtual al presei obiective? – expunere susținută în cadrul simpozionului Obiectivitate în jurnalism desfășurat la Departamentul de Jurnalism al Facultatii de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii, Cluj, octombrie 2012

  • The New Man in the New Media Era – Facebook Teen - International Conference on Media Convergence, October 23-26th, 2013 – Cluj- Napoca, Romania, Facultatea de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii

  • Media și mediul virtual din Second Life - Conferinta internationala Literature, Discourse and Multicultural Dialogue (LDMD - I), 5-6 decembrie 20