A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: wdoc_reader

Filename: controllers/Document.php

Line Number: 721

Backtrace:

File: /home/website/docslide/application/controllers/Document.php
Line: 721
Function: _error_handler

File: /home/website/docslide/application/controllers/Document.php
Line: 537
Function: checkValidGoogleReader

File: /home/website/docslide/application/controllers/Document.php
Line: 50
Function: renderDetailDesktop

File: /home/website/docslide/index.php
Line: 316
Function: require_once

TMSR-2009 2009 m. gruodžio 4 d

TMSR-2009 2009 m. gruodžio 4 d

Embed Size (px)

Text of TMSR-2009 2009 m. gruodžio 4 d

 • KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

  Panevio institutas

  TECHNOLOGIJOS MOKSLAI IANDIEN IR RYTOJ - 2009

  Jaunj mokslinink ir student konferencijos

  PRANEIM MEDIAGA

  Kauno technologijos universitetas, Lietuva 2009 gruodio 04 d.

 • UDK 62(474.5)(06) Te-13 Konferencij organizuoja Kauno technologijos universiteto Panevio instituto technologij fakultetas. Konferencij remia Lietuvos Valstybinis mokslo ir studij fondas. ORGANIZACINIS KOMITETAS

  Pirmininkas: prof. habil. dr. Algis Branas

  Mokslinis sekretorius: doc. dr. Dainius Vaiiulis

  Nariai: prof. habil. dr. Jonas Bareiis doc. dr. Aurimas esnuleviius doc. dr. Jonas Valickas dr. Saulius Suinskas stud. Justinas Tilindis

  Kauno technologijos universitetas, 2009 ISBN 978-9955-25-749-3

 • 3

  TURINYS

  anga.................................................................................................................7 V. Akelaitien, D. Vaiiulis Vieno laipsnio sliekinio reduktoriaus techninio lygio priklausomyb nuo perdavimo skaiiaus ....................................................................................8 K. Musteikis, . Bazaras Dujinis ir alternatyvusis automobili kuras......................................................13 V. Kiela, A. esnuleviius Plazminio pjovimo proceso technologini parametr tyrimas .........................18 S. Vareikait, D. Garuckas Gniudom apvalaus skerspjvio sluoksniuot konstrukcini element stiprumo ir ekvivalentinio tamprumo modulio tyrimas ....................25 J. ekaviius, D. Garuckas Gniudom kvadratinio skerspjvio sluoksniuot konstrukcini element stiprumo ir standumo tyrimas ...........................................................31 J. irait Automobili ir transporto priemoni eksploatacini mediag utilizavimo technologij ir perspektyv tyrimas..............................................35 E. Bugaj, A. Branas Diskini fasonini aptekinimo peili automatizuotas projketavimas ir j parametr tyrimas .....................................................................................40 M. Piskarskas, L. Pelenyt-Vyniauskien Pavojingo krovinio optimalaus transportavimo nustatymas.............................45 M. Zaborskis, . Bazaras Geleinkelio vagon stabdymo tyrimas rato ir bgio kontakto zonoje...............................................................................................................50 V. Ramakait, A. esnuleviius Roboto variklio laikiklio 95744 ruoinio analiz .............................................54

 • 4

  R. Mandryka, A. esnuleviius Mechanini komponent gamybos kat prognozavimo metodai ...................61 A. Adomaviius, D. Garuckas Tekinam detali apdirbimo savikainos prognozavimas .................................67 D. Zakarauskas, A. Branas Tekinimo reim nustatymas usienio firm peiliams.....................................72 A. Adomaviius, M. Zaborskis, J. Bareiis Medins sijos standumo didinimo tyrimas.......................................................78 G. Susloviius, L. Pelenyt-Vyniauskien RJ BALTIC autoserviso veiklos tyrimas ......................................................82 M. Daioras, A. Kubilius Tiesioginio benzino purkimo sistemos med-motronic konstrukcijos analiz ir eksploatacija...............................................................90 V. Kleiza, J. Tilindis Surinkimo proceso skaidymo taka galutiniam surinkimo laikui ir kainai................................................................................................................96 . Jaktas, A. Tautkus Automobilio vidaus degimo variklio pjvio stendo mazg analiz ir laikaniojo rmo projektavimas .....................................................................103 G. imait, L. imait, J. Bareiis Daugiasluoksni vamzdi konstrukcijos ir taikymas ...................................109 A. Pakarklis, L. Urbanaviit Elektros krvi sraut valdymas termijoniniuose keitikliuose.......................115 A. Gaurilka, V. Sinkeviius Mobilaus roboto mems tipo kompaso parametr tyrimas ..............................119 J. Kriauionien, . Bazaras Negalij transportavimo rengini taikymo tyrimas ...................................125 J. Selelionien, A. Tautkus Transporto infrastruktros pritaikymo negaliesiems tyrimas........................131

 • 5

  S. Klimanskis, T. Kliius, S. Suinskas Burbuliniai perdangos klojiniai. j naudojimo galimybs lietuvos statybos objektuose ........................................................................................137 A. Ukuraitis, A. Tautkus Avarijose dalyvavusi automobili defekt tyrimas ......................................143 P. Petkeviius Nemuno vandens kelio (202 210 km nuo Atmatos ioi) projektavimas .................................................................................................149 S. inikas, A. Branas Asfalto briaunos formavimo taiso konstrukcijos tyrimas..............................155 D. Vala, . Bazaras Transporto priemoni keliamo triukmo slopinimo tyrimas ..........................160 R. Dmenis, E. Zacharovien KTU Panevio instituto technologij fakulteto pirmakursi gebjimai informacini technologij srityje...................................................166 A. Bakanas, A. Tautkus Ekologiko ekonomiko vaiavimo tyrimas lietuvos eismo slygomis .......................................................................................................174 D. Lapinskas, J. Valickas Impulsinio elektron greitintuvo valdymas....................................................180 N. Polovinkina, A. Tautkus Automobilio vibracij tyrimas .......................................................................187 J. Rajunit Pasyvus namas iandien .................................................................................191 A. Jankauskas, R. Sereika, J. Valickas Maosios vjo elektrins ................................................................................195 A.Tukus, L. Pelenyt - Vyniauskien Automobilio TOYOTA SUPRA eksploatacini jg skaiiavimas ...........202 J. Vinauskas, A. Tautkus Panevio miesto transporto keliamo triukmo tyrimas.................................206

 • 6

  V. Ribokas, V. Sinkeviius Mobilaus roboto kreivalinijinio judesio tyrimas ............................................211 L. Maiktnien, D. Vaiiulis Dirins pavaros tarpainio atstumo optimizavimas ......................................217 A. Jasinskas, R. Klemka, V. Sinkeviius FANUC S6 roboto tyrimo stendas .................................................................221 D. Zakarauskas, R. Mandryka, J. Bareiis Dvikomponents sijos standumo didinimo tyrimas .......................................225

 • 7

  ANGA

  2009 m. gruodio 04 d. KTU Panevio instituto Technologij fakultete vyko SMD konferencija Technologijos mokslai iandien ir rytoj 2009. Konferencijos tikslai: propaguoti ir skatinti student mokslin veikl; imokyti studentus ruoti mokslinius straipsnius bei formuluoti ivadas; supaindinti studentus su atliekam mokslini tyrim rezultatais; skelbti student tiriamj darb rezultatus specialiame konferencijos

  leidinyje. Konferencijoje praneimus skait PMM-8, PMT-8, PME-8, PMM-9, PMT-9, PME-9, PS-6, PS-7, PT-8 ir PT-9 grupi magistrantai. Praneimuose buvo pristatyti mokslini tiriamj darb rezultatai iomis tematikomis: kompozicini konstrukcij stiprumas ir optimizavimas, automatizuotas projektavimas, transporto priemoni tyrimas ir logistika, robotikos element ir elektrini rengini tyrimas ir valdymas, naujos statybins konstrukcijos ir j analiz. Tikims, kad jaunj mokslinink ir student konferencijos Technologijos mokslai iandien ir rytoj - 2009 praneim mediaga Jums bus domi ir naudinga. Publikuojami darbai nebuvo recenzuoti.

  prof. habil. dr. Algis Branas doc. dr. Dainius Vaiiulis

  stud. Justinas Tilindis

 • 8

  Jaunj mokslinink ir student konferencija TECHNOLOGIJOS MOKSLAI IANDIEN IR RYTOJ Panevys Gruodio 4, 2009 VIENO LAIPSNIO SLIEKINIO REDUKTORIAUS

  TECHNINIO LYGIO PRIKLAUSOMYB NUO PERDAVIMO SKAIIAUS

  V. Akelaitien, D. Vaiiulis

  Kauno technologijos universiteto Panevio institutas Raktiniai odiai: sliekinis reduktorius, automatizuotas projektavimas, reduktoriaus techninis

  lygis, perdavimo skaiius.

  1. vadas Reduktorius yra udaroji krumplin pavara. Perduodant sukamj judes reduktoriai maina varomojo veleno kampini greiti ir didina sukimo moment. Reduktoriai projektuojami kaip tarpiniai mechanizmai konkreiai mainai arba pagal varomojo veleno sukimo moment ir kampin greit nenurodant konkreios jo paskirties. Reduktoriai montuojami transporto ir klimo mainose, staklse ir kituose renginiuose tarp variklio (jgos altinio) ir darbo mainos ar renginio. Vienas i pagrindini reduktoriaus parametr yra jo perdavimo santykis (perdavimo skaiius). Reduktoriaus tipas parenkamas pagal reikaling perdavimo skaii u, maksimal perduodam sukimo moment Tmax , darbo rim, pavaros konstrukcinius ir eksploatacinius ypatumus. Sliekiniai reduktoriai daugiausia naudojami, kai reikalingas didelis perdavimo skaiius. Reduktoriuje sliekas yra varantysis, o sliekratis varomasis. Sliekiniai reduktoriai dirba be triukmo, taiau dl didels slydimo trinties kaista. Tokia pavara tinka trumpalaikiam darbui, esant maai ir vidutinio dydio apkrovai. Sliekiniai reduktoriai turi ypating savybe jie gali bti savistabdiai. Tai utikrina, kad keliamas krovinys nepradt slinkti atgal staiga dingus elektros energijai ar panaiai [1].

  2. Sliekinio reduktoriaus projektavimas Pagal ISO standarto silom metodik [4] sukurta vieno laipsnio sliekinio reduktoriaus automatizuoto projektavimo programa, naudojant AutoCAD paketo Visual BASIC programavimo kalb. Programa paskaiiuoja ir parenka sliekinio reduktoriaus konstrukcinius parametrus ir AutoCAD terpje nubraio reduktoriaus surinkimo brin (r. 1 pav