Teknik menjawab Pendidikan Islam kertas 2 2011

 • View
  21.305

 • Download
  17

Embed Size (px)

Text of Teknik menjawab Pendidikan Islam kertas 2 2011

 • 1. TEKNIK MENJAWAB SPM PENIDIDIKAN ISLAM Guru Cemerlang Pendidikan Islam SMK Pulau Nyior Jitra

2. KERTAS 2 3. LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 20101223/2 PENDIDIKAN ISLAM Kertas 2 Nov/Dis 1 bjamSatu jam empat puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

 • Kertas soalan ini mengandungilimasoalan
 • Jawabsemuasoalan.
 • Jawapan anda hendaklah ditulis dalam bukujawapan yang disediakan.Sekiranya ruang dalam buku jawapan tidak mencukupi, sila dapatkan helaian tambahan daripada pegawas peperiksaan.Helaian tambahan (jika ada) hendaklah diikat dan dihantar bersama sama buku jawapan pada akhirt peperiksaan.

Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak dan 2 halaman tidak bercetak 1223/2@ 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia [ Lihat sebelah SULIT 4. KE LIMA-LIMASOALAN WAJIB DI JAWAB SOALAN NO. 1 KERTAS 2 SOALAN NO. 2 SOALAN NO. 3 SOALAN NO. 4 SOALAN NO. 5 20 MARKAH 20 MARKAH 20 MARKAH 20 MARKAH 20 MARKAH 5.

 • Masa yang diperuntukkan untuk menjawablima soalan =
 • selama 1 jam 40 minit .
 • Secara puratanya anda dib eri tempoh lebih kurang20 minit
 • bagi menjawabsetiap satusoalan dan pecahannya .

KERTAS 2 6. SOALAN NO. 1 KERTAS 2

 • (a) Soalan Tilawah Kefahaman
 • ( Tingkatan 4/ 5)

(b) Hadis( Tingkatan 4/ 5) (c) ayat hafazan (isi tempat kosong/ susun ayat)( Tingkatan 4/ 5) 7. SOALAN NO. 2 KERTAS 2 2.(a) Soalan Tilawah Kefahaman( Tingkatan 4/ 5) (b) Hadis( Tingkatan 4/ 5) (c) ayat hafazan (isi tempat kosong/ susun ayat)( Tingkatan 4/ 5) 8. SOALAN NO. 3 KERTAS 2 3.(a) Soalan Tilawah Kefahaman( Tingkatan 4/ 5) (b) Hadis( Tingkatan 4/ 5) (c) ayat hafazan (isi tempat kosong/ susun ayat)( Tingkatan 4/ 5) 9. SOALAN NO. 4 KERTAS 2 4.(a) Soalan Tilawah Kefahaman( Tingkatan 4/ 5) (b) tajwid( Tingkatan 4/ 5) (c) Menjawikan tulisan rumi 10. SOALAN NO. 5 KERTAS 2 5. (a) Soalan Tilawah Kefahaman( Tingkatan 4/ 5) (b) tajwid( Tingkatan 4/ 5) (c) Merumikan tulisan jawi 11. (ii) Jelaskan dua hikmah rasul dipilih daripadakalangan manusia (iii) Jelaskan dua pengajaran daripada ayat di atas Contoh soalan 12. (ii) Jelaskan dua hikmah rasul dipilih daripadakalangan manusia (iii) Jelaskan dua pengajaran daripada ayat di atas Contoh soalan 13. Soalan Jelaskan sebab rasul dipilih daripadakalangan manusia (2M)5(a)(iv)

 • Jawapan
 • - 1.Memudahkan komunikasisemasa berdakwah
 • 2.Manusia memahami naluri manusiauntuk
 • memudahkah dakwah
 • 3.Manusia adalah sebaik-baik kejadiankerana
 • manusia ada akal fikiran
 • 4.Memudahkan rasulmenyampaikan dakwah
 • 5.Boleh menjadi ikutan atau contohdalam melakukan amalan seharian
 • # 1 isi = 1markah1 huraian = 1markah

14. Jelaskan duapengajarandaripadaayatdi atas (al-Taubatayat 125)1(a)(iii) 1.Kitahendaklah mengamalkan sunnah rasul dalam kehidupan(2M) 2.Kita hendaklah bertawakalkepada AllahSWT(2M) 3.Kitawajibmembuktikan kasih sayang keatas Rasulullahdengan membanyakkanselawat(2M) 15. Soalan pengajaran ayat atau hadis Terangkan dua pengajaran hadis yang dapat andaamalkandalam kehidupan seharian. (hadis orgberiman kekasih Allah)2(b)(iii)

 • SKEMA
 • 1.Kita hendaklahsentiasa meningkatkan imandengan
 • mendekatkan dirikepada Allah (2M)
 • 2.Kita hendaklahberusaha sedaya upaya menunaikan amalan fardudengansempurna @ khusyuk (2M)
 • 3.Kita hendaklah melakukan amalan wajib (2M)
 • # j awapan dalam bentuk perbuatan atau amalan
 • # jawapan dalam bentuk ayat pernyataan dan menepati peraturan pemarkahan akan diberi 1 markah sahaja
 • 1. Menuntut ilmu adalah wajib(1m)
 • 2. Membaca al-quran selalu akan menambahkan
 • keimanan(1m)

16. (ii) Jelaskan dua kelebihan al-Quran diturunkan kepada manusia Contoh soalan

 • Manusia mampu menyebarkan ajaranal-Quran
 • Manusia mampu melaksanakanajaran al-Quran

17. Nyatakan dua contoh perbuatan mempersendakan agama 1.Memperkecil tuntutan agama 2.Bangga melanggar perintah Alllah3.Menyanjung maksiat4.Menghina orang soleh (buat ibadat) 18.

 • 1.NYATAKAN/BERIKAN .
 • CONTOH :Nyatakandua perbuatan negatif yang dimaksudkan oleh hadis di atas
 • Memberi jawapan dalam bentuk fakta/jawapan yg. tepat.
 • Tidak memerlukan penerangan/ huraian/contoh/sokongan .

Contoh soalan 19.

 • Soalan
 • - Terangkan sebab Islam melarang umatnya
 • melakukan perbuatan negatif. (2M)1(b)(ii)
 • Jawapan
 • - 1.Boleh mencetuskan pergaduhandi antara kaum/di antara umat/ dalammasyarakat
 • 2.Aktiviti-aktiviti masyarakattidakberjalan lancarkerana sering berlakuperbalahan
 • 3.Akan membawa pepecahankepada umat
 • Islam
 • # Isi = 1markahHuraian = 1markah= 2M
 • # Sebab larangan sahaja (negatif)

20. Jawapan yang salah

 • 1/ Untuk mengelak berlaku pergaduhan
 • 2/ Melahirkan masyarakat yang aman damai
 • 3/ Umat Islam dipandang mulia
 • 4/ Supaya masyarakat tidak berpecah belah

21. S- Jelaskan dua usaha yang boleh andalakukan untuk mengekalkan perpaduan di kalangan rakan sebaya(2M) 1(b)(iii)

 • J- 1. Memupuk kasih sayang(2m)
 • 2. Mengamalkan sikap tolong menolong(2m)
 • 3. Saling memahami(2m)
 • # Jawapan mesti dalam bentukperbuatanshj
 • # Jawapan mesti melibatkan dua pihak
 • # Jawapan satu pihak dapat 1 markah shj
 • Cthnya: 1. Tolong rakan(1m)
 • 2. Ziarah rakan(1m)
 • 3. Tidak memfitnah rakan(1m)

22. 8. JELASKAN ..

 • CONTOH SOALAN:
 • Jelaskandua usaha yang boleh anda lakukan untuk mengekalkanperpaduan di kalangan rakan sebaya.
 • Memberikan keterangan tentang sesuatu supaya mudah difahami/memerlukan jawapan yang panjang.

23.

 • Contohnya:-
 • Dua usaha yang boleh anda lakukan untuk mengekalkan perpaduan di kalangan rakan sebaya ialah :
 • 1.Memupuk kasih sayang/ di antara rakan
 • 2.Mengamalkan sikap tolong menolong .
 • 3.Memelihara hak orang lain dengan menghormati maruah mereka.

24. 9. Huraikan .

 • Memperihalkan/menceritakan sesuatu dengan panjang lebar/terperinci dan teratur.
 • Contoh soalan :
 • Huraikan persamaan antara kehidupan manusia di dunia dengan kehidupanseorang perantau?
 • Jawapan
 • Tempoh masa di kedua-dua tempat adalah sementara .
 • Kedua-duanya memerlukan bekalan
 • Kedua-dua situasi tidak boleh lalai dan leka

25.

 • Terangkan kebaikan menguruskan masa
 • dengan bijak. (4M)3(b)(iii)
 • - 1.Jiwa tenangkerana dapat menyiapkankerja
 • 2.Disayangi Allah SWTkerana solat tepat pada
 • waktunya
 • 3.Disayangi masyarakatkerana sentiasa
 • menepati waktu yang dijanjikan
 • 4.Melahirkan murid cemerlangkeranaberdisiplin
 • #1 isi = 1markah1 huraian = 1markah= 2M
 • # Jawapan dua lapis biasanya menggunakan kata sendi
 • seperti kerana, sebab, untuk dll berkaitan

26. Jawapan salah

 • 1. Masa tidak dibazirkan
 • 2. Masa tidak terbuang dengan sia-sia
 • 3. Dapat menggunakan masa untuk
 • membuat benda-benda yang berfaedah
 • ( cara menggunakan masa )

27. Soalan Nyatakan dua amalan yang sewajarnya dilakukan semasa sihat (2M)3(b)(i)

 • Jawapan
 • 1. Solat/ Puasa/ Umrah/ Haji
 • 2. Sedekah/ Belajar/ Berbuat Baik
 • # 1markah untuk amalan wajib
 • 1markah untuk amalan sunat
 • #Jawapan mesti ada 1 amalan sunat dan 1 amalan wajib

28.

 • Soalan:
 • Nyatakan dua amalan sunat yangdimaksudkan dalam hadis. (2M)2(b)(ii)
 • Jawapan
 • 1/ Solat sunat
 • 2/ Puasa sunat
 • 3/ Berdoa
 • 4/ Tasbih
 • 5/ Tahmid
 • # Jawapan merujuk kepada ibadah khusus mengabdikan diri kepada Allah sahaja
 • Jawapan yang salah
 • 1/ Selawat
 • 2/ Sedekah

29. 2. Apakah .

 • Contoh soalan:
 • Apakahmaksud hidayah ?
 • Soalan ini berkisar tentang definisi/memberikan maklumat yang khusus/spesifik dan mesti tepat ikut keratan.

JAWAPAN: Petunjuk Allah ke jalan kebenaran/ kepada orang yang dikehendakiNya. 30. 4. Bagaimanakah

 • Contoh soalan :
 • Bagaimanakah anda dapat mengekalkan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT?
 • Memperihalkan/memberikan penerangan tentang cara/kaedah/langkah/ kejadian.

31. Cara untuk mengekalkan hidayah Allah ialah:-

 • 1.Sentiasa meningkatkan iman
 • 2.Mengamalkan akhlak mulia