Batxillerat a Virolai

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Batxillerats a Virolai

Text of Batxillerat a Virolai

 • ELS BATXILLERATS ESCOLA VIROLAI

 • Qu sn els Batxillerats?

  Els Batxillerats sn un cicle de dos cursos acadmics que fan una funci denlla entre la Secundria i els estudis superiors. Constitueixen una opci de continutat de la formaci acadmica i personal de la Secundria. Estan estructurats en una part comuna que consolida la formaci general i una part especfica que trien els alumnes dacord amb les seves preferncies i els prepara per als estudis posteriors. Sn una opci majoritria per als alumnes que acaben els estudis de Secundria.

  Tenen un carcter formatiu ja que proporcionen a lalumne la maduresa intellectual i humana i els coneixements i habilitats que necessitar per complir la seva funci social amb responsabilitat i competncia.

  Tenen un carcter integrador en la mesura que asseguren leducaci integral de la persona i el desenvolupament de les seves capacitats amb una visi global i on es destaquen els aspectes prctics i professionalitzadors.

  Formen els alumnes en competncies que contribueixen a facilitar la incorporaci a la vida adulta i a desenvolupar laprenentatge al llarg de tota la vida.

  Tot i que els alumnes han de triar una modalitat, tenen un carcter orientador, preparatori, flexible i polivalent per adaptar-se als interessos i aptituds dels diferents alumnes.

 • Per a qu serveixen: Els batxillerats han de servir per cloure la formaci personal i acadmica dels nois i noies i preparar-los i orientar-los per:

  Estudis posteriors: Estudis universitaris o Cicles formatius.

  El mn del treball. Al llarg del Batxillerat lalumne ha dassolir les segents competncies:

  Comunicativa: suposa el domini oral i escrit de llenges en mltiples suports i en varietat de contextos i finalitats.

  Gesti i tractament de la informaci: suposa la capacitat per cercar, seleccionar i analitzar informacions de fonts diverses per convertir-les en coneixement til.

  Digital: suposa el coneixement i la utilitzaci de les eines tecnolgiques per al tractament de la informaci i per a la comunicaci virtual.

  En recerca: suposa la capacitat descollir un projecte i de portar endavant les accions necessries per desenvolupar-lo amb responsabilitat i perseverana. El treball de recerca s el mxim exponent.

  Personals i interpersonals: suposen les habilitats necessries per construir el propi projecte vital amb el comproms desdevenir ciutadans actius, responsables i compromesos amb la millora de lentorn en el qual viuen.

  Coneixement i interacci amb el mn: suposa la comprensi i interacci amb el mn on es viu per tal de dirigir les accions cap a la seva millora.

  I tamb han de servir per ajudar als alumnes a adquirir el criteri necessrai per prendre una decisi reflexionada sobre el seu futur professional i personal.

 • Com sorganitzen? El disseny del Batxillerat estableix tres tipus de matries:

  Matries Comunes, que contribueixen a la formaci general dels alumnes.

  Les matries comunes es distribueixen en els dos cursos i sn:

  Catal

  Castell

  Llengua estrangera

  Filosofia

  Histria

  Cincies per al mn contemporani

  Educaci Fsica

  tica

  Tutoria

  Matries de modalitat, que sadscriuen als batxillerats segents: Cincies i Tecnologia

  Humanitats i Cincies socials

  Arts

  Matries optatives que poden complementar o ampliar la modalitat triada pels alumnes.

 • BATXILLERAT DE CINCIES I TECNOLOGIA

  OPCI TECNOLOGIA

  Aquesta modalitat sadrea a alumnes que tenen inters pel mn dels processos tecnolgics i dels aparells, mquines i materials. Haurien de tenir habilitat per a la comprensi i utilitzaci de principis cientfics bsics i unes mnimes aptituds grfiques i motrius.

  Les matries que es cursen sn, entre daltres, Matemtiques, Qumica, Fsica, Dibuix tcnic, Tecnologia industrial, Electrotcnia,...

  Aquesta modalitat s adequada per accedir tant a carreres universitries de cincies pures i aplicades, enginyeries i arquitectures com a Cicles formatius de les especialitats dElectricitat, Electrnica, Qumica, Imatge i So, Edificaci i Obra civil.

  OPCI CINCIES

  s una modalitat adequada per als alumnes interessats i amb aptituds en les disciplines de Cincies de la naturalesa i de la salut, Matemtiques, Qumica, Fsica,...

  Les matries que es cursen sn, entre daltres, Matemtiques, Qumica, Fsica, Biologia, Cincies de la Terra i el Medi Ambient, Dibuix tcnic,...

  Aquesta modalitat permet accedir a totes les carreres relacionades amb lmbit cientificotcnic i de cincies de la salut i s adequada per cursar els Cicles Formatius de les especialitats de Sanitat, Qumica, Indstries alimentries i Informtica.

 • BATXILLERAT DHUMANITATS I CINCIES SOCIALS

  OPCI CINCIES SOCIALS

  s una modalitat adequada per als alumnes interessats en estudis de tipus social o econmic.

  Les matries que es cursen sn, entre daltres, Matemtiques aplicades a les cincies socials, Economia, Economia de lempresa, Geografia, Histria del mn contemporani, Literatura catalana, Literatura castellana, Histria de lArt i Literatura universal.

  Aquesta modalitat s adequada per poder cursar carreres daquest mbit com, Economia, Cincies empresarials, Histria, Dret, Periodisme i permet accedir a Cicles Formatius de les especialitats de Comer, Administraci, Hoteleria i Turisme.

  OPCI HUMANITATS

  Aquest batxillerat est adreat a alumnes interessats i amb aptituds per a les humanitats com Literatura, Llenges, Filosofia, Histria ...

  Les matries daquesta modalitat sn: Llat, Literatura catalana, Literatura castellana, Histria de lArt, Geografia, Grec, Histria del Mn contemporani i Literatura universal.

  Com a sortides universitries poden accedir a les carreres de Filologia, Filosofia, Geografia i Histria, entre daltres. Els Cicles Formatius ms adients sn els de les especialitats dAdministraci i Serveis socioculturals.

 • BATXILLERAT DARTS

  OPCI ARTS PLSTIQUES

  s una modalitat adreada als alumnes interessats en les arts plstiques i el disseny i amb una certa predisposici a la creativitat i un domini inicial dels mitjans dexpressi artstics ms habituals.

  Les matries que es poden cursar sn Dibuix tcnic, Dibuix artstic, Cultura audiovisual, Histria de lArt, Disseny, Tcniques dexpressi graficoplstica i Arts plstiques.

  Aquesta modalitat s adequada per cursar, com a sortides universitries, els estudis de Belles Arts o d Escoles de Disseny i per accedir a Cicles Formatius de les especialitats de Disseny, Patronatge i tamb a estudis no reglats, com algunes branques artesanals.

  OPCI ARTS ESCNIQUES

  s una modalitat adreada als alumnes interessats en les arts escniques: Teatre, Msica i Dansa.

  Les matries que es poden cursar sn: Anlisi Musical, Anatomia aplicada, Arts escniques, Cultura audiovisual, Histria de la Msica i la Dansa, Llenguatge i prctica musical, Literatura universal, Literatura catalana i Literatura castellana.

  Aquesta modalitat s adequada per cursar, com a sortides universitries, els estudis de lInstitut del Teatre, ESMUC,... i per accedir a Cicles Formatius de les especialitats dAnimaci cultural i tamb a estudis no reglats.

  s una modalitat que actualment no es cursa a lEscola Virolai. Veure annex 1. Organitzaci de les matries de Batxillerat en els dos cursos.

 • Altres aspectes del Batxillerat Treball de recerca El Treball de recerca s un treball monogrfic que els alumnes han de realitzar, durant el batxillerat, sobre un tema triat per ells i tutelat per un professor sovint amb el suport i collaboraci de professionals, institucions i entitats externes s fonamental per a ladquisici de la competncia en recerca. s una activitat molt completa ja que, per una banda, ensenya els alumnes a utilitzar metodologies que els seran molt tils per als seus estudis posteriors o per al mn del treball i, daltra banda, els permet contactar directament i amb certa profunditat mbits de coneixement en qu en principi estan interessats i comprovar si responen realment a les seves expectatives. A Virolai sinicia a 1r de Batxillerat i sacaba el primer trimestre de 2n. Estada a lempresa s una activitat optativa. Els alumnes poden realitzar una estada de 140 hores en una empresa. Proporciona als alumnes un contacte directe amb el mn laboral i els ajuda a conixer la realitat de lempresa, la seva activitat, la seva organitzaci i els recursos materials i humans. Aquesta estada esdev un moment idoni per inserir-se en el mn adult i treballar actituds i valors com la responsabilitat, la iniciativa i lactitud daprenentatge. Es porta a terme els mesos destiu desprs de finalitzar el primer curs.

 • Sistema davaluaci Lavaluaci en el Batxillerat es planteja com la valoraci del progrs de lalumne de forma contnua i global i t present lassoliment per part dels alumnes dels objectius generals del Batxillerat i les competncies de letapa. Les qualificacions sn del 0 al 10.

  Promoci de curs:

  De 1r a 2n:

  Amb 1 o 2 matries suspeses es pot promocionar a 2n. Amb ms de 2 matries de 1r sha de repetir curs.

  A 2n:

  Els alumnes amb matries suspeses a lavaluaci de maig es presentaran a proves extraordinries a la convocatria de juny. Si lavaluaci s positiva, obtindran el ttol de Batxillerat i podran presentar-se a les proves de Selectivitat al setembre.

  Els alumnes amb avaluaci negativa en la convocatria extraordinria podran matricular-se el curs segent noms a les matries suspeses.

  En el cas de tenir ms de tres matries suspeses es recomanar la repetici del curs complet. No caldr tornar a realitzar el treball de recerca si aquest estava aprovat.

  * En circumstncies excepcionals es pot cursar el