Dossier Batxillerat 2017-2019 - agora.xtec. ?· Dossier Batxillerat 2017-2019 Institut Frederic Mompou…

  • Published on
    30-Jul-2018

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Dossier Batxillerat 2017-2019 </p><p>Institut Frederic Mompou Sant Vicen dels Horts, 3 de maig de 2017 </p><p> Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Frederic Mompou </p></li><li><p>Batxillerat 2017-19 2 </p><p> ndex </p><p>1. Dades del Centre </p><p>2. Organitzaci del Batxillerat a linstitut </p><p>3. Relaci dels Cicles Formatius de grau superior </p><p>4. Informaci sobre les Proves dAccs a la Universitat i sobre la Preinscripci Universitria </p><p>5. Exemples de ponderacions de les matries de modalitat per a les PAU </p><p>6. Dates de preinscripci i matrcula </p></li><li><p>Batxillerat 2017-19 3 </p><p>1. Dades del Centre </p><p>Nom: INSTITUT FREDERIC MOMPOU Adrea: Avinguda Mas Pic 69 08620 Sant Vicen dels Horts Telfon: 93 656 38 01 / 93 656 62 54 Fax: 93 676 82 78 </p><p> e-mail: a8034011@xtec.cat </p><p>web: http://agora.xtec.cat/iesfmompou/ </p></li><li><p>Batxillerat 2017-19 4 </p><p>0</p><p>10</p><p>20</p><p>30</p><p>40</p><p>50</p><p>60</p><p>70</p><p>80</p><p>90</p><p>100</p><p>Curs 06-07 Curs 07-08 Curs 08-09 Curs 09-10 Curs 10-11 Curs 11-12 Curs 12-13 Curs 13-14 Curs 14-15 Curs 15-16</p><p>Percentatge aprovats PAU - Institut Frederic Mompou </p><p>0</p><p>1</p><p>2</p><p>3</p><p>4</p><p>5</p><p>6</p><p>7</p><p>8</p><p>Curs 06-07 Curs 07-08 Curs 08-09 Curs 09-10 Curs 10-11 Curs 11-12 Curs 12-13 Curs 13-14 Curs 14-15 Curs 15-16</p><p>Mitjana Institut</p><p>Mitjana Catalunya</p><p>Nota mitjana PAU - Comparaci Ins F. Mompou i Catalunya </p></li><li><p>Batxillerat 2017-19 5 </p><p>2. Organitzaci del Batxillerat </p><p>Organitzaci del currculum El Batxillerat forma part de lEducaci Secundria Post-obligatria i es distribueix en dos cursos acadmics. Els alumnes poden romandre al Batxillerat en rgim ordinari un mxim de quatre anys, consecutius o no. El Batxillerat contempla tres modalitats: arts, cincies i tecnologia, i humanitats i cincies socials. Al nostre centre es poden cursar les modalitats de: </p><p>Cincies i Tecnologia Humanitats i Cincies Socials </p><p> El currculum de batxillerat sorganitza en matries comunes i matries de modalitat. Les matries comunes les cursen tots els alumnes i tenen com a finalitat aprofundir en la formaci general de lalumnat, augmentar la seva maduresa intellectual i humana i aprofundir en aquelles competncies generals que tenen un carcter ms transversal i afavoreixen laprenentatge continu. Sn les segents: </p><p>Primer Segon Educaci fsica Filosofia Llengua catalana i literatura Llengua castellana i literatura Llengua anglesa Cincies per al mn contemporani </p><p>Histria Histria de la Filosofia Llengua catalana i literatura Llengua castellana i literatura Llengua anglesa </p><p> Les matries de modalitat del Batxillerat tenen com a finalitat proporcionar una formaci de carcter especfic vinculada a la modalitat triada que orienti en un mbit de coneixement ampli, desenvolupi les competncies que hi tenen ms relaci, prepari per a una varietat destudis posteriors i afavoreixi la inserci en un camp laboral determinat. Escullen quatre matries en cadascun dels cursos. Les matries de modalitat de Cincies i Tecnologia, tant a primer com a segon, sn: </p><p>Matemtiques (matria comuna dopci) Fsica Biologia Qumica Cincies de la Terra (Geologia) Dibuix tcnic Tecnologia industrial </p><p> Les matries de la modalitat dHumanitats i Cincies Socials sn: </p><p>Primer Segon </p><p>Llat I i II (matria comuna dopci Humanitats) Matemtiques CCSS I i II (matria comuna dopci Cincies Socials) </p><p>Literatura catalana Economia Grec Economia dempresa Histria del mn contemporani Francs </p><p>Literatura castellana Geografia Grec Economia dempresa Histria de lart </p></li><li><p>Batxillerat 2017-19 6 </p><p> El treball de recerca El treball de recerca consisteix en un conjunt dactivitats estructurades i orientades amb vista a la investigaci que realitza lalumne en un mbit que ha escollit i ha delimitat, amb lorientaci del professor-tutor. Lobjectiu del treball s que desenvolupi competncies generals per a la recerca, largumentaci i lexpressi aprofundint sobre algun tema dinters que estigui al seu abast. T un carcter individual, llevat dels casos en qu sigui necessari fer un treball de grup atesa la dinmica mateixa de la investigaci. Lalumnat ha delaborar una memria escrita del treball realitzat i ha dexposar oralment la feina feta davant dun tribunal de tres professors avaluadors (un dells, el professor que ha tutorat el treball). El treball de recerca s adjudicat un cop saben que passen a segon. Sentrevisten amb el tutor abans de les vacances i avancen feina durant lestiu. s essencial fer un seguiment setmanal del procs delaboraci del treball. La memria lhan de presentar a mitjans de febrer i una setmana desprs fan lexposici oral. Tutories Les funcions dels tutors tenen bsicament dos enfocaments: </p><p> fer el seguiment personalitzat dels alumnes: entrevistes dinformaci i dorientaci amb els pares i els alumnes, seguiment i comentari dels resultats acadmics de cada trimestre amb els alumnes, informaci sobre els estudis que pot cursar desprs del batxillerat, etc. </p><p> conduir la dinmica del grup classe: tria de crrecs de classe, explicar i fer complir la normativa del Centre, desenvolupar activitats de formaci social, fer el control de les absncies i les faltes de disciplina, etc. </p><p> Qualsevol qesti que els pares vulguin parlar o aclarir, encara que faci referncia a un altre professor, ha de passar pel tutor. Els tutors realitzaran, almenys, una entrevista al curs amb cada un dels pares/mares dels seus alumnes. Les entrevistes poden ser sollicitades tant pel tutor com pels pares a travs del telfon. Els tutors tenen una hora fixada en el seu horari per atendre els pares. </p></li><li><p>Batxillerat 2017-19 7 </p><p>Estructura del batxillerat a linstitut Matries comunes </p><p> 1r. 2n. Contingut general de les matries </p><p> LLENGUA CATALANA I LITERATURA </p><p> 2 hores </p><p> 2 hores </p><p> - Comprensi i comentari de textos. - Histria de la literatura catalana. Autors i obres importants. - Lectura dobres literries. - Lxic i gramtica. - Producci de discursos orals i escrits. </p><p> LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA </p><p> 2 hores </p><p> 2 hores </p><p> - Comprensin y comentario de textos. - Historia de la literatura castellana. Autores y obras importantes. - Lectura de obras literarias. - Lxico y gramtica. - Produccin de discursos orales y escritos. </p><p> LLENGUA ANGLESA </p><p> 3 hores </p><p> 3 hores </p><p> - Comprensi oral. - Comprensi de textos escrits. - Composici de textos: descriptius, narratius, argumentatius,... - Gramtica. </p><p> FILOSOFIA </p><p>2 hores - </p><p> - El saber filosfic. - Lsser hum: persona i societat. - Lacci: llibertat i responsabilitat. - La poltica: democrcia i ciutadania. </p><p> CINCIES PER AL MN CONTEMPORARI </p><p> 2 hores </p><p> - </p><p> - Lespcie humana a lunivers. - Salut, malaltia i estils de vida. - Biotecnologia i societat. - Lespcie humana a la biosfera: desenvolupament sostenible. - Materials, objectes i tecnologies. - Informaci i coneixements. </p><p> EDUCACI FSICA </p><p>2 hores - </p><p> - Activitats fsiques i entrenament. - Activitat fsica i salut. - Activitats fisicoesportives. </p><p> HISTRIA DE LA FILOSOFIA </p><p> - </p><p> 3 hores </p><p> - Filosofia antiga: Plat, Aristtil,... - Filosofia moderna: Descartes, Hume, Kant,... - Filosofia contempornia: Marx, Nietzsche, Freud,... - Comentari reflexiu de textos filosfics. </p><p> HISTRIA DESPANYA </p><p> - 3 hores </p><p> - Arrels histriques. - Evoluci general del segle XIX. - Poder i conflicte al primer ter del segle XX: La Segona </p><p>Repblica i la Guerra Civil. - Catalunya i Espanya durant el franquisme. - La transici a la democrcia. </p></li><li><p>Batxillerat 2017-19 8 </p><p>Matries de modalitat: CINCIES I TECNOLOGIA 1r. Batxillerat: </p><p> TECNOLGIC </p><p>Matemtiques </p><p> Fsica </p><p>........................ Cincies de laTerra </p><p>(Geologia) </p><p> Dibuix tcnic ..................... </p><p> Qumica </p><p> Tecnologia ind. .......................... </p><p> Biologia </p><p> CIENTFIC </p><p> 2n.. Batxillerat: </p><p> TECNOLGIC </p><p>Matemtiques </p><p> Fsica </p><p>........................... </p><p>Cincies de la Terra (Geologia) </p><p> Dibuix tcnic ..................... </p><p> Qumica </p><p> Tecnologia ind. .......................... </p><p> Biologia </p><p> CIENTFIC </p><p> 1r. 2n. Contingut general de les matries </p><p> MATEMTIQUES </p><p> 4 hores </p><p> 4 hores </p><p> - lgebra: nombres reals, equacions i sistemes. - Geometria: trigonometria i vectors. - Funcions: funcions, lmits i continutat, derivades, grfics i </p><p>integrals. </p><p>FSICA 4 hores </p><p>4 hores </p><p>- Cinemtica. Dinmica. Principis de conservaci. - Ones. Camps gravitatori i elctric. - Corrent continu. Electromagnetisme. </p><p> BIOLOGIA </p><p>4 hores 4 hores </p><p>- La biosfera. - La cllula. - Gentica i evoluci. - Bioqumica. - Metabolisme. - Immunologia. </p><p> QUMICA </p><p>4 hores 4 hores </p><p>- Estructura interna de la matria. - Lorganitzaci de la matria des del punt de vista microscpic i macroscpic. - Factors que regulen lestabilitat del sistema i llurs canvis. - Estudi de les reaccions qumiques. - La qumica com a cincia i com a tcnica. </p><p>TECNOLOGIA INDUSTRIAL </p><p> 4 hores </p><p>4 hores </p><p>- Recursos energtics. - Materials: classificaci, propietats, obtenci, aplicacions </p><p>industrials i processos de fabricaci. - Mecanismes, mquines i sistemes mecnics, elctrics, </p><p>electrnics i pneumtics. - Mquines trmiques i elctriques. - Automatismes, regulaci i control. - Elements dorganitzaci industrial. </p><p> DIBUIX TCNIC </p><p>4 hores 4 hores </p><p> - Conceptualitzaci geomtrica. - Llenguatge grfic i geomtric. - Dibuix tcnic i projectes. La representaci tcnica. </p><p> CINCIES DE LA TERRA (GEOLOGIA) </p><p>4 hores 4 hores </p><p> - El medi ambient com a sistema. - Components geolgics del medi ambient. - Lactivitat humana i el medi geolgic. - Planificaci, ordenaci i gesti del medi. </p></li><li><p>Batxillerat 2017-19 9 </p><p>Matries de modalitat: HUMANITATS I CINCIES SOCIALS 1r. Batxillerat: </p><p> HUMANSTIC </p><p> Llat </p><p>Matemtiques CCSS </p><p> Grec Histria del mn </p><p>contemporani </p><p> C.SOCIALS </p><p>Economia de lEmpresa </p><p> Literatura Catalana </p><p> Economia Francs </p><p> 2n. Batxillerat: </p><p> HUMANSTIC </p><p> Llat </p><p>Matemtiques CCSS </p><p> Grec </p><p>Histria de lart </p><p>C.SOCIALS </p><p> Economia de </p><p>lEmpresa </p><p>Literatura Castellana </p><p> Geografia </p><p> Humanitats // C.Socials 1r. 2n. Contingut general de les matries </p><p> LLAT </p><p> 4 hores </p><p> 4 hores </p><p>- Origen i evoluci del llat. - Morfosintaxi del llat. - El lxic del llat. - Lectura i traducci de textos. - Histria i cultura del mn rom. - La pervivncia de la cultura clssica a Europa. </p><p> GREC </p><p>4 hores </p><p>4 hores </p><p>- Iniciaci a la llengua grega antiga (alfabet, vocabulari, morfosintaxi). </p><p>- Descoberta de la civilitzaci que va parlar aquesta llengua. - Observaci dels lligams lingstics i culturals que ens relacionen </p><p>amb els grecs antics. </p><p>MATEMTIQUES APLIC. A LES CINCIES SOCIALS </p><p>4 hores </p><p>4 hores </p><p>- lgebra: nombres reals, equacions, inequacions i sistemes - Funcions: funcions, progressions, matemtica financera, lmits i </p><p>continutat, derivades, grfics i integrals. - Estadstica: variable unidimensional i bidimensional. </p><p>ECONOMIA DEMPRESA 4 hores 4 hores </p><p>- Lempresa i la seva organitzaci. - Lrea de producci. - Lrea comercial. Introducci a la comptabilitat. - Normalitzaci i legislaci de la informaci econmica i financera. - Lanlisi econmica i financera. - El projecte empresarial. </p><p>ECONOMIA 4 hores - </p><p>- El mercat: oferta, demanda, competncia perfecta i imperfecta. - Leconomia agregada: sector pblic, sistema financer, sector </p><p>exterior, mesura de lactivitat econmica. - Control de leconomia, locupaci, el nivell de preus, leconomia </p><p>global. </p><p>HISTRIA DEL MN CONTEMPORANI </p><p>4 hores - </p><p>- Balan del segle XIX fins al 1914. - Lpoca dels grans conflictes internacionals. - El mn desprs de la Segona Guerra Mundial. - El mn actual. </p><p> LITERATURA CATALANA </p><p> 4 hores </p><p> - </p><p>- De lEdat Mitjana a la Renaixena. - La Renaixena: Romanticisme i Realisme. - El Modernisme. Del Noucentisme als anys trenta. - Dels anys quaranta fins a lactualitat. - Lectura de sis obres literries. </p><p> FRANCS </p><p>4 hores - </p><p>- Comprensi oral i escrita. - Llengua i societat. - Reflexi sobre la llengua. - Producci de discursos orals i escrits. </p><p>GEOGRAFIA - 4 hores </p><p>- Lespai natural i les activitats humanes: lexplotaci dels recursos i la incidncia en el territori; el desenvolupament sostenible. </p><p>- Lespai econmic: les activitats agrcoles, industrials i de serveis. - Lespai poltic: lorganitzaci del territori (municipis, comarques, </p><p>provncies i comunitats autnomes, la Uni Europea) - Lespai social i cultural: levoluci de la poblaci, les rees </p><p>culturals, aliances i conflictes al mn actual. </p><p> HISTRIA DE LART </p><p> - 4 hores </p><p>- Teoria de lart i lnies diacrniques des de la Prehistria a lpoca contempornia. </p><p>- Lart de lpoca clssica i lart de lpoca contempornia. - Anlisi dautors i obres. </p><p> LITERATURA CASTELLANA </p><p> - 4 hores </p><p>- Edad Media: narrativa; poesa; transicin al Renacimiento. - Siglos de Oro: poesa; narrativa; teatro. - Siglos XVIII-XIX: Ilustracin, Realismo y Romanticismo. - Siglo XX: prosa; poesa; narrativa. Literatura hispanoamericana. - Lectura de seis obras literarias. </p></li><li><p>Batxillerat 2017-19 10 </p><p>3. Informaci general dels Cicles Formatius de Grau Superior Per accedir a un cicle formatiu de formaci professional cal formalitzar la sollicitud corresponent encara que s'estiguin cursant altres ensenyaments en el mateix centre. Aquesta sollicitud s'ha de presentar al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc. Per cursar els cicles formatius de grau superior cal tenir el ttol de batxiller o equivalent a efectes acadmics. Aix mateix, a partir de l'any que es compleixen els 19 anys, tamb s'hi pot accedir mitjanant una prova d'accs. A partir de l'any en qu se'n compleixen 18, s'hi pot accedir si s'acredita que es t un ttol de tcnic o tcnica relacionat amb aquell al qual es vol accedir i se supera la prova d'accs corresponent. Tamb s'hi pot accedir si s'ha superat la prova daccs a la universitat per a majors de 25 anys </p><p>LLISTAT DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR </p><p>Famlies professionals Cicles Formatius de Grau Superior Hores </p><p>Activitats fsiques i esportives - Animaci d'activitats fsiques i esportives 2.000 </p><p>Administraci i gesti - Administraci i finances - Secretariat </p><p>2.000 1.300 </p><p>Agrria - Gesti forestal i del medi natural - Gesti i organitzaci d'empreses agropecuries - Paisatgisme i medi rural </p><p>2.000 2.000 2.000 </p><p>Arts grfiques - Disseny i producci editorial - Producci en indstries d'arts grfiques </p><p>2.000 2.000 </p><p>Comer i mrqueting </p><p>- Comer internacional - Gesti comercial i mrqueting - Serveis al consumidor - Transports i logstica </p><p>2.000 1.400 1.400 2.000 </p><p>Edificaci i obra civil - Projectes d'edificaci - Projectes d'obra civil - Realitzaci i plans d'obra </p><p>2.000 2.000 1.700 </p><p>Electricitat i electrnica </p><p>- Automatitzaci i robtica industrial - Manteniment electrnic - Sistemes de telecomunicaci i informtics - Sistemes electrotcnics i automatitzats </p><p>2.000 2.000 2.000 2.000 </p><p>Energia i aigua - Eficincia energtica i energia solar trmica - Energies renovables </p><p>2.000 2.000 </p><p>Fabricaci mecnica </p><p>- Construccions metlliques - Disseny en fabricaci mecnica - ptica d'ullera - Programaci de la producci en fabricaci mecnica </p><p>2.000 2.000 2.000 2.000 </p><p>Fusta, moble...</p></li></ul>