Evaluering af økologisk og kemisk ppgåvirkning fra fra ...· Evaluering af økologisk og kemisk

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Evaluering af økologisk og kemisk ppgåvirkning fra fra ...· Evaluering af økologisk og kemisk

Evaluering af kologisk og kemisk Evaluering af kologisk og kemisk pvirkning fra pvirkning fra forskellige forskellige p gp g ggstressfaktorer p oplandsskalastressfaktorer p oplandsskala

Ursula S. McKnight, Poul L. Bjerg, Nanna I. ThomsenMaria Loinaz, Mikael Emil Olsson, Philip J. BinningDTU Milj D k T k i k U i it tDTU Milj, Danmarks Tekniske Universitet

Jes J. Rasmussen, Brian KronvangDanmarks Miljundersgelser, rhus Universitet

EUs Vandramme direktivEUs Vandramme direktivDirective 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000

Direktivet etablerer en ramme for beskyttelse af overfladevandog grundvand, og forpligtiger medlemsstaterne til at opn god

Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000

g g , g p g g p gstatus for alle vandtyper i 2015.

Drinking water supplies

Contaminated sites

Surface water

Drikkevandsinteresser og overfladevand ofte i samme omrderDrikkevandsinteresser og overfladevand ofte i samme omrderLandbrugsdrift i det bne landForurenede grunde er fundet overalt

Vandplaner og forml med projekt Vandplaner og forml med projekt

God status for grundvand og overfladevandKemiske kvalitetskrav God kologisk status

Kemisk kvalitet i overfladevand ud fra EU liste for PriorityKemisk kvalitet i overfladevand ud fra EU liste for Prioritypollutants

Meget begrnset antal stoffer, 33 stk af blandet karakterP kti k d t i f V d l i D k f dlbPraktisk udmntning af Vandplaner i Danmark for vandlb

Ingen kemisk kvalitet mangel p datakologiske metoder er fokuseret omkring Dansk Vandfauna index (DVFI)

Forml med prsentationForml med prsentationIdentifikation af stressfaktorer i et oplandKilder til pesticider og andre kemiske stoffer i overfladevandV kt j til d i f k i k t ff i d ilj tVrktjer til vurdering af kemiske stoffer i vandmiljet

OplandetOplandet tiltil Hove Hove

Roskilde Fjordj

Vandindvinding

V2 V1

Forurenede grunde

V2 V1

OplandetOplandet tiltil Hove Hove

Roskilde Fjordj

Vandindvinding

V2 V1

Forurenede grunde

V2 V1

VandlbVandlb ii Hove Hove OplandOpland pp

Ringe fysisk tilstandForskellige stressfaktorerForskellige stressfaktorer

Forurenede grunde

Landbrug - diffus

Spredt bebyggelse(septic tanke)SpildevandsudledningSpildevandsudledning

Vandindvinding

Screening Screening afaf stressfaktorerstressfaktorer

1. ordens vandlb kortlagti oplandet til Hove

Statistisk bearbejdning- Ideelt 3-5 suboplandei oplandet til Hove

54 suboplande pca. 1 km identificeret

- Ideelt 3-5 suboplandemed n stressfaktor

Identificeredef kstressfaktorer

Forurenede grundeLandbrug diffusgSpredt bebyggelse

septic tanke

Spildevandsudledning Vandindvinding

FeltundersgelserFeltundersgelser, 2010, 2010

Mlinger efter nedbrshndelser13 lokaliteter i oplandet til Hove opland 13 lokaliteter i oplandet til Hove opland

6 forurenede grunde3 landbrugsomrder4 omrder med diffusu forurening septic tanke4 omrder med diffusu forurening septic tanke

Mlinger af 21 udvalgte pesticider 3 regnskylshndelser

M 16th 18 db 12 fl k i d l tMay 16th: 18mm nedbr 12 flasker indsamletJune 1st: 8mm nedbr 6 flasker indsamletJune 10th: 13mm precip. 11 flasker indsamlet

1 base flow periode 1 base flow periodeAugust 10th-12th 28 prver udtaget

Mlinger af indikatorstofferKvlstof, organisk stof og phosphorUorganiske salteBenzinstoffer (BTEXN)( )Chlorerede oplsningsmidler

Pesticider i vandlbPesticider i vandlb

0,45

L] 16 May

Pesticider i vandlbPesticider i vandlb

0,3

0,35

0,4

ratio

n [u

g/ 16-May1-June

10-June

storm eventsMay 16th: 18mm precip. 12 bottles collectedJune 1st: 8mm precip. 6 bottles collectedJune 10th: 13mm precip. 11 bottles collected

0,15

0,2

0,25

e co

ncen

tr 10-Aug base flowAugust 10th-12th 28 samples collected (incl. 6 doubles)

Groundwater limit 0 1g/L

0

0,05

0,1

Aver

age Groundwater limit 0.1g/L

chlo

rphe

nol

4-C

PP

TCA

Atr

azin

e

Ben

tazo

ne

2,4-

D

thyl

atra

zine

opyl

atra

zine

Dic

hlob

enil

BA

M

Dic

hlor

prop

Din

oseb

Diu

ron

DN

OC

roxy

atra

zine

Isop

rotu

ron

MC

PA

MC

PP

Met

amitr

on

Sim

azin

e

erbu

tyla

zine

2.6-

dic

Des

e

Des

isop

ro D

Hyd

r Te

McKnight et al. (2011)

Riskpoint, upublicerede data

Fund af pesticider alle lokaliteterFund af pesticider alle lokaliteterFund af pesticider, alle lokaliteterFund af pesticider, alle lokaliteter

Metamitron dominerer i maj

16. 16. majmaj ogog 10. august 201010. august 2010

Metamitron dominerer i majMCPA findes generelt4-CPP dominerer p n lokalitet

Ud l t ti id l k lit tUd l t ti id l k lit tUdvalgte pesticider og lokaliteterUdvalgte pesticider og lokaliteter16. Maj, 1. 16. Maj, 1. junijuni, 10. , 10. junijuni ogog 10. august 201010. august 2010

Stressor Metra-mitron

MCPA 4-CPP Antal pesticidert o pest c de

Max Max Max Over detek.

Enhed g/L g/L g/L grnsen

Sengelse 2 Landbrug 0,43 0,27

OplandetOplandet tiltil Hove Hove

Roskilde Fjordj

Ri b Risby

Losseplads

Vandindvinding

V2 V1

Forurenede grunde Vadsby lokaliteterV2 V1

Risby LossepladsRisby LossepladsPhenoxyPhenoxy syrersyrer

3 5 dichlorcatechol

Dichlorprop2,4-dichlorphenol

3,5-dichlorcatechol

Dichlorprop

Reitzel,L.A., Tuxen,N., Ledin,A. &

4-CPP

, , , , ,Bjerg,P.L. (2004): Can degradation products be used as documentation for natural attenuation of phenoxyacids in groundwater?

2,6-DCPPacids in groundwater? Environmental Science and Technology, 38, 457-467.

0m

Risby LossepladsRisby Losseplads200m

44--CPP i Risby CPP i Risby

20Nov 2009

10

15

[g/

L]

Nov 2009

Okt 2010

5

10

4-C

PP

020002004006008001000

Milosevic et al. 2010Upublicerede-20002004006008001000

distance [m]

p

Forurenede grunde Forurenede grunde V d b jV d b jVadsbyvejVadsbyvej

d

f

b

a

Region Hovedstaden, Orbicon, Cowi og DTU Milj

Fund af benzinstoffer og Fund af benzinstoffer og chloreredechloreredeFund af benzinstoffer og Fund af benzinstoffer og chloreredechloreredeoplsningsmidleroplsningsmidler

Ingen signifikante fund i oplandet til Hove ( :Ingen signifikante fund i oplandet til Hove (-:Begrnset pvirkning?Nedbrydning og fordampning

Skensved , Chlorerede oplsningsmidler, TCE Christensen S B og Raun K D (2005) Eksamensprojekt DTU MiljChristensen, S.B. og Raun, K.D. (2005). Eksamensprojekt, DTU Milj.McKnight, U.S., Funder, S.G., Rasmussen, J.J., Finkel, M., Binning, P.J., Bjerg, P.L. (2010): An integrated model for assessing the risk of TCE groundwater contamination to human receptors and surface water ecosystems. Ecological Engineering 36 1126 1137Engineering, 36, 1126-1137.

En rkke udenlandske eksempler er reviewetBjerg,P.L., Malaguerra,F. & Binning,P.J. (2008): Pvirker grundvands-forurening

med chlorerede oplsningsmidler og andre stoffer overfladevand?. In: Forurenede grund og overfladevand: Udfordringer og samarbejder, Schffergrden, Gentofte 20. november 2008, pp. 9-16. ATV Jord ogGrundvand, Kgs. Lyngby.

Er pesticider i vandlb et problem?Er pesticider i vandlb et problem?

Stressor Metra-mitron

MCPA 4-CPP Antal pesticider

Max Max Max Over detekMax Max Max Over detek.

Enhed g/L g/L g/L grnsen

Sengelse 2 Landbrug 0,43 0,27

Kemiske vandkvalitetskriterier og Kemiske vandkvalitetskriterier og Kemiske vandkvalitetskriterier og Kemiske vandkvalitetskriterier og kologisk effekter af pesticider?kologisk effekter af pesticider?Kemiske vandkvalitetskriterierKemiske vandkvalitetskriterier

Grundvand/drikkevand 0,1 g/LOverfladevand, meget f vrdier for pesticider

kologiske effekter i overfladevandUndersgelser af DVFI Vandplaner i DanmarkUndersgelser af DVFI, Vandplaner i Danmark

Primrt relateret til iltindholdOrganisk stof

Sammenligninger med LC50-vrdierHazard quotient

Spear indexpBedre ml for pesticideffekter?

Fuld modellering af kosystemerAquatoxqua oTungt

KonklusionKonklusionIdentificering af de betydeligste forureningskilderIdentificering af de betydeligste forureningskilder

Ringe fysisk tilstand af vandlb i oplandet til Hove Flere betydende stressfaktorer -> Statistiske metoder

Pvirkning fra forurenede grundeLossepladser kan give en pesticidpvirkning lokalt (4-CPP)Forurenede grunde tilsyneladende af mindre betydning for Forurenede grunde tilsyneladende af mindre betydning for benzinstoffer (BTEXer) og chlorerede oplsningsmidler

Mange forskellige pesticider fundet i vandlbMetamitron og MCPA fra landbrugsdriftMetamitron og MCPA fra landbrugsdriftMCPA ogs fra grundvand

Pvirkning af vandlb?Fund af pesticider i vandlb -> Kva