of 272 /272
1 Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Évkönyve 2009

Évkönyv - 2009

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési TanácsÉvkönyve 2009

Text of Évkönyv - 2009

Page 1: Évkönyv - 2009

1

Az Észak-MagyarországiRegionális Fejlesztési Tanács

Évkönyve2009

Page 2: Évkönyv - 2009

22

Tartalomjegyzék

Előszó 3 Észak-magyarországirégió 4

I. Észak-MagyarországiRegionálisFejlesztésiTanács 6 I.1. Észak-MagyarországiRegionálisFejlesztésiTanácstagjai 8 I.2. Észak-MagyarországiRegionálisFejlesztésiTanácsüléseinek tanácskozásijogúállandómeghívottai 13 I.3. Észak-MagyarországiRegionálisFejlesztésiTanács2009.évbentárgyaltnapirendipontjai 15 I.4. Észak-MagyarországiRegionálisFejlesztésiTanács2009.évbenhozotthatározatai 20 I.5. Észak-MagyarországiRegionálisFejlesztésiTanácsdelegálásai 23

II. Projektigazgatóság 24 II.1. ÖsszefoglalásazÉMOP(Észak-MagyarországiOperatívProgram) pályázatairól,tapasztalatairól 24 II.2. Helyszíniszemletapasztalatok 29 II.3. Kiemeltprojektek 32 II.4. ÉMOP1.prioritáskeretében2009-benmegjelent,ésazelőzőévrőláthúzódó pályázatikiírásokrabeérkezettpályázatokkezelése 45 II.5. ÉMOP2.prioritáskeretébenmegjelentpályázatikiírások 51 II.6. ÉMOP3.prioritáskeretébenmegjelentpályázatikiírások 59 II.7. ÉMOP5.prioritáskeretébenmegjelentpályázatikiírások 81

III. Hazaiforrásúregionálispályázatirendszerek 85 III.1. Anyertespályázatokfejlesztésielőirányzatonként 94 III.2. A2009.évivismaior 121 III.3. BarossGáborProgram 126

IV. Programigazgatóság 134

V. KistérségiKoordinációsHálózat–2009 154

VI. ÁltalánosIgazgatóság 168 VI.1. Koordináció-kommunikáció 170

VII. Gazdálkodás 194 VII.1. Észak-MagyarországiRegionálisFejlesztésiTanács2009éviköltségvetése 197 VII.2. Észak-MagyarországiRegionálisFejlesztésiTanács2008évibeszámolója 201 VII.3. KözhasznúságiJelentésAzÉszak-MagyarországiRegionálisFejlesztésiÜgynökség KözhasznúTársaság2008.évigazdálkodásáról 208 VII.4. Észak-MagyarországiRegionálisFejlesztésiÜgynökségKht.2009éviüzletiterve 212

VIII. Informatikairendszer 221

IX. Ateljesítményértékelésrendszerénekváltozásai2009-ben 220

X. KARRIERAlapítvány 221

XI. AzÉszak-MagyarországiRegionálisFejlesztésiÜgynökség 226 XI.1. AzÜgynökségmunkatársai 228 XI.2. AzÜzemiTanács-2009 265

XII. Pillanatképek–2009 267

Page 3: Évkönyv - 2009

3

előszó

Előszó

Haladtunk tovább 2009-ben is!

A tavalyi esztendőben megjelenő, az Észak-magyarországi régiót is elérő gazdasági válság alapjaiban rengette meg a világ valamennyi országát. A fejtegetések arról szóltak, hogy ennek milyen kihatásai lehetnek az egyes térsé-gekre. Mi megoldásként, regionális szinten az Észak-Magyarországi Operatív Prog-ram nyújtotta lehetőséget kínáltuk, mert a struktúra új, specifikus konstrukciókkal jelentkezve kezelte és kezeli a válság következményeit, így például az idén még több forrást biztosítottunk a gazdaságfejlesztésre.

Munkánk által tehát bizonyítható válik az a tény, hogy a válság hatásai csökkent-hetőek és a korábban kitűzött céljainkat nem, hogy feladni nem kell, hanem azok ebben a környezetben ma még nagyobb hangsúlyt kapnak.

Kedves Olvasó!

Ha fellapozza az – immár hetedik alkalommal megjelenő – Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztés Tanács és Ügynöksége tevékenységéről készített Évkönyvet látni fogja, hogy 2009-ben sem tétlenkedtünk. Huszonhat pályázati felhívásra, több mint 1500-an jelentkeztek. Közülük 589 pályázat összesen 84 milliárd forint megítélt támogatást kapott elsősorban a versenyképesség, a turisztika és a humán infrastruktúra területén.

De reményeink szerint újabb és újabb jó ötletek, a gazdaságot élénkítő még több észak-magyarországi projekt csatlakozik majd a támogatottak köréhez. Ennek ér-dekében a Tanács, a NORDA munkatársai, a régióért tenni akarók a jövőben is min-dent elkövetnek, mert eddigi is közös erőfeszítéseiknek köszönhetően kiemelkedő eredményeket ért el Észak-Magyarország.

Elődeink nyomán pedig hiszem, hogy mi is értékeket alkotunk, melyek beépülnek az itt élők jelenébe és meghatározzák jövőjüket is.

Szabó Györgyelnök

Page 4: Évkönyv - 2009

4

Észak-magyarországirégió

Az Észak-magyarországi régió természeti adottságai, kulturális értékei európai és magyarországi tekintetben is egyedülállóak.

Nemzetközi viszonylatban is különlegességnek számít a Tokaj-Hegyaljai borvidék, mely adottságai révén méltán vált világhírűvé. Az Aggteleki- és Szlovák-karszt barlangjai, a bennük csörgedező kristálytiszta patakok, és az egyedülálló csepp-kőképződmények révén 1995 óta a Világörökség részei. Hollókő ófalu és táji kör-nyezete, mely ma is őrzi XVII. századi gyökereit, a megtisztelő titulust 1987-ben kapta meg. Magyarországon a Világörökség részét képező helyszínek többsége az Észak-magyarországi régióban található.

Az ország leghosszabb összefüggő középhegysége, legmagasabb vízesése és hegy-csúcsa, a nyolc millió éves mocsári ciprusok és a világhírű borvidékek teszik a régi-ót az ország egyik legváltozatosabb vidékévé. A kivételes természeti adottságokon túl kulturális örökségünk jelentős részét is őrzi e régió. A hazánk viharos évszá-zadait idéző várak sokaságát, a nagy számban fellelhető kastélyokat és kúriákat, valamint az első magyar nyelvű nyomtatott Bibliát, a legelső magyar kőszínházat vagy éppen Közép-Európa legnagyobb és legszebb ikonosztázát.

A magyar kultúra kiemelkedő tárgyi emlékei mellett a színes kézműves hagyomá-nyok, a palóc kultúra, a palócföld szakrális világa is e vidék különlegessége. A régió felfedezése során – a számos szenthely és zarándokút mellett – olyan természeti képződményeket is megcsodálhatunk, melyek saját történettel, vallási jelentéssel bírnak. A térség magával ragadó, egyedi szellemiségének fontos motívuma a palóc hagyományokban mélyen gyökerező Mária-kultusz.

Page 5: Évkönyv - 2009

5

Page 6: Évkönyv - 2009

6

I.

Észak-MagyarországiRegionálisFejlesztésiTanács

Székhelye: 3525 Miskolc, Széchenyi u. 107. | Telefon: 46/505-595A decentralizáció és a regionalizmus törvény által felhatalmazott képviselője.

KüldetéseA régió irányító testületeként kezdeményezni, illetve meghatározni a szükségszerű és elengedhetetlen fejlesztési irányokat. Képviselni a térség érdekeit. A megvalósí-tásához – a jogszabályok és a fejlesztéspolitika keretei között – biztosítani és mű-ködtetni az eszközrendszert.

A Tanács főbb feladatai• A régió társadalmi-gazdasági helyzetének vizsgálata, elemzése• koordináció a kormányzat, az ágazati programok és a régió között• pénzügyi tervezés• javaslattétel az Európai Uniós, a hazai és más nemzetközi források időbeni és

térbeli ütemezésére• programozás a régió gazdasági, társadalmi fejlesztése érdekében• regionális szintű fejlesztési programok legitimálása• döntés a decentralizált fejlesztési forrásokról• közreműködés az EU 2007-2013 közötti programozási időszak forrásainak regio-

nális felhasználásában • programok megvalósításának felügyelete• Észak-magyarország képviselete a régiók Európájában

Page 7: Évkönyv - 2009

7

A Regionális Fejlesztési Tanács tagjainak összetétele:• a tanács illetékességi területén működő megyei területfejlesztési tanácsok el-

nökei (3 fő)• szociális- és munkaügyi miniszter delegáltja, pénzügyminiszter delegáltja,

földművelésügyi- és vidékfejlesztési miniszter delegáltja, oktatási-és kulturális miniszter delegáltja, Miniszterelnöki Hivatal delegáltja, környezetvédelmi-és vízügyi miniszter delegáltja, Nemzet Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium gazdaságpolitikáért felelős miniszter delegáltja, egészségügyi miniszter dele-gáltja (8 fő)

• megyei kistérségi egyeztető fórum egy-egy képviselője (3 fő)• a tanács illetékességi területén működő megyei jogú városok polgármesterei (3 fő)• a területileg illetékes Regionális Idegenforgalmi Bizottság elnöke

A Regionália Fejlesztési Tanács elnöke:Szabó György a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területfejlesztésért és területrendezésért felelős Minisztérium tagja

I.

Az Észak-

Magyarországi

Regionális

Fejlesztési Tanács

Page 8: Évkönyv - 2009

8

AzÉszak-MagyarországiRegionálisFejlesztésiTanácstagjai

I. 1.

Az Észak-

Magyarországi

Regionális

Fejlesztési Tanács

tagjai

I.1.

Szabó Györgyelnök

Sós Tamástárselnök

Becsó Zsolttárselnök

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács

Heves Megyei Területfejlesztési Tanács

elnök

Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács

elnök

Page 9: Évkönyv - 2009

9

I. 1.

Az Észak-

Magyarországi

Regionális

Fejlesztési Tanács

tagjai

Dóra Ottótárselnök

T. Asztalos Ildikó

Székyné Dr. Sztrémi Melinda

Dr. Ódor Ferenc

Miniszterelnöki Hivatal

delegált

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium

Gazdaságpolitikáért felelős miniszter képviselője

Salgótarján Megyei Jogú Város

polgármester

B-A-Z. Megyei Területfejlesztési Tanács

B-A-Z. Megyei Közgyűlés

elnök

Page 10: Évkönyv - 2009

10

I. 1.

Az Észak-

Magyarországi

Regionális

Fejlesztési Tanács

tagjai Habis László

Ercsényi Ferenc

Káli Sándor

Dr. Horuczi Csaba

Eger Megyei Jogú Város

polgármester

Egészségügyi Minisztérium

tanácsnok

Miskolc Megyei Jogú Város

polgármester

Környezetvédelmi- és Vízügyi Minisztérium

delegált

Page 11: Évkönyv - 2009

11

I. 1.

Az Észak-

Magyarországi

Regionális

Fejlesztési Tanács

tagjai

Gyárfás Ildikó

Gúr Nándor

Érsek Zsolt

Boldvai László

Oktatási és Kulturális Minisztérium

delegált

Földművelésügyi- és Vidékfejlesztési Minisztérium

delegált

Szociális- és Munkaügyi Minisztérium

delegált

Hatvan város Polgármesteri Hivatal

polgármester

Pénzügyminisztérium

delegált

Page 12: Évkönyv - 2009

12

I. 1.

Az Észak-

Magyarországi

Regionális

Fejlesztési Tanács

tagjai Hiesz György

Sisák Imre

Dr. Nagy Imre

Koscsó Lajos

Heves megyei kistérségi képviselő

Gyöngyös Város Polgármesteri Hivatal

polgármester

Nógrád megyei kistérségi képviselő

Pásztó Polgármesteri Hivatal

polgármester

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kistérségi képviselő

Tiszaújváros Polgármesteri Hivatal

polgármester

Észak-Magyarországi Regionális Idegenforgalmi Bizottság

elnök

Page 13: Évkönyv - 2009

13

Észak-MagyarországiRegionálisFejlesztésiTanácsüléseinektanácskozásijogúállandómeghívottai

• Regionális Innovációs Tanács elnöke• Regionális Civil Egyeztető Fórum elnöke• Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács elnöke• Regionális Közigazgatási Hivatal képviselője• Kereskedelmi és Iparkamarák elnöke • Agrárkamarák képviselője • Regionális Munkaügyi Központ igazgatója• NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú

Nonprofit Kft. igazgatója• Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságának Képviselője• Állami Főépítész (Észak-magyarországi Állami Főépítészi Iroda vezetője)• Megyei Területfejlesztési Tanácsok munkaszervezeteinek vezetői• Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium képviselője• KRF Rt. vezérigazgatója• Regionális Kulturális Közkincs Munkabizottság elnöke• Regionális Sportfejlesztési Bizottság elnöke• Észak-Magyarországi Regionális Iparszövetség elnöke• Regionális Szociálpolitikai Tanács elnöke• Regionális Kulturális Stratégiai Munkabizottság elnöke• Észak-Magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács elnöke• Észak-Magyarországi Regionális Ifjúsági Tanács elnöke• Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Tanács elnöke• Kistérségi Fejlesztő Szervezetek Szövetsége elnöke (KIFESZ)• FVM VÁTI Területfejlesztési Igazgatóság képviselője• Észak-Magyarországi Gyáriparosok Szövetsége• Kisiparosok Országos Szövetsége

I.2.

Page 14: Évkönyv - 2009

14

I. 2.

Észak-Magyarországi

Regionális Fejlesztési

Tanács üléseinek

tanácskozási jogú

állandó meghívottai

Delegáló szervezet Város Utca Irsz. Név Beosztás

MagyarÁllamkincstárÉszak-MagyarországiRegionálisIgazgatóságánakKépviselet

MiskolcHősöktere3.Palóczyu5.

3525Illésné Sándor

Katalinrégióigazgató

VÁTIMagyarRegionálisFejlesztésiésUrbanisztikaiKht.

Miskolc Szentpáliu.1. 3529 Veres Csilla irodavezető

NORDAÉszak-MagyarországiRegionálisFejlesztésiÜgynökség

Miskolc Széchenyiu.107.. 3529 Francsics László igazgató

BAZMegyeiFejlesztésiÜgynökség

Miskolc Városháztér13. 3525Dr. Némethi

Lajosigazgató

HevesMegyeiTerületfejlesztésiÜgynökségKht.

Eger KossuthL.u.9. 3300 Szucsik Istvánügyvezetőigazgató

NógrádMegyeiFejlesztésiÜgynökség

Salgótarján Rákócziu.36. 3100Aradiné

Oravecz Évaügyvezetőigazgató

Észak-MagyarországiRegionálisMunkaügyiKözpont

Miskolc, Mindszenttér3 3530 Szabó József főigazgató

Észak-MagyarországiRegionálisKözigazgatásiHivatal

Eger KossuthLajosu.9. 3300 Dr. Balás István régióigazgató

Észak-magyarországiRegionálisÁllamigazgatásiHivatal

Eger KossuthLajosu.9. 3300 Bernáth Mihályállami

főépítész

BAZMegyeiKereskedelmiésIparkamara

Miskolc Szentpáliu.1. 3525 Bihall Tamás elnök

BAZMegyeiAgrárkamara Miskolc CsabaiKapu62. 3529 Koncz György elnök

Észak-MagyarországiRegionálisInnovációsTanács

MiskolcMiskolc-

Egyetemváros3515 Dr. Patkó Gyula elnök

Tisza-tóTérségiFejlesztésiTanács

Kisköre KossuthL.u.8. 3384 Herbály Imre elnök

Észak-MagyarországiRegionálisEgyeztetőCivilFórum

Salgótarján Rákócziu.11. 3100Dr. Kecskeméti

Sándorelnök

NemzetiFejlesztésiésGazdaságiMinisztérium

Budapest Hattyúu.14 1015 Géczy Gyula régióigazgató

KRFRt. Salgótarján Alkotmányu.9. 3300Mihályné Balázs

Melindavezérigazgató

RegionálisKulturálisKözkincsMunkabizottság

Eger KnézichK.u.8 3300 Kary József elnök

RegionálisSportBizottság Miskolc Városháztér8. 3525 Orosz Lajos alpolgármester

Észak-MagyarországiEgészségügyiTanács

Miskolc Meggyesaljau.12. 3530 Dr. Csiba Gábor elnök

Észak-MagyarországiRegionálisIparszövetség

Miskolc KozmaAndoru.33 3516 Fehér Miklós elnök

Észak-MagyarországiRegionálisSzociálpolitikaiTanács

Eger Grónayút7. 3300 Jékli Sándor elnök

Észak-MagyarországiRegionálisKulturálisStratégiai

Munkabizottság Bordás István elnök

Észak-MagyarországiRegionálisIfjúságiTanács

Miskolc Selyemrétút1. 3530 Hogya Orsolya elnök

Page 15: Évkönyv - 2009

15

Delegáló szervezet Város Utca Irsz. Név Beosztás

Észak-MagyarországiRegionálisMunkaügyiTanács

Miskolc Gúr Nándor elnök

KistérségiFejlesztőSzervezetekOrszágosSzövetsége

Gagyvendégi Bátoriu.9. 3816 Béres László elnök

KisiparosokOrszágosSzövetsége

Miskolc Régipostaút5. 3525 Szalári István megyeielnök

Észak-MagyarországiGyáriparosokSzövetsége

Miskolc Görgeyu.5 3530Szentpéteri

Istvánügyvezető

elnök

I.3.

AzÉszak-MagyarországiRegionálisFejlesztésiTanács2009.évbentárgyaltnapirendipontjai

2008. december 19. • A Tokaji kistérség bemutatása• Előterjesztés az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról• Előterjesztés a FB ügyrend hatályosításáról• Előterjesztés a LHH Kistérségi projektlisták véleményezéséről és jóváhagyásáról• Tájékoztató a 2009-2010-es. Regionális Akcióterv állásáról• Tájékoztató az ÉMRFÜ Kht. 2008. évi tevékenységéről• Tájékoztató a 2008. évi terület-és régiófejlesztési célelőirányzat, és a decent-

ralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok tartalék listáról hozott döntéséről

Page 16: Évkönyv - 2009

16

• Előterjesztés a két Tanácsülés között beérkezett módosítási kérelmekről • Döntés a Baross Gábor pályázat keretében benyújtott pályázatokról• Előterjesztés a kétfordulós ágazati projektek véleményezéséről (zárt ülés)

2009. január 23.• Előterjesztés az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi

Munkatervéről• Előterjesztés a regionális válságkezelési terv elfogadásáról• Előterjesztés a két Tanácsülés között beérkezett módosítási kérelmekről • Tájékoztató a Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek és Turisztikai

Termék alapú Klaszterek Támogatása című konstrukció pályázati kiírásáról• Előterjesztés a „Regionális jelentőségű klaszterek közös beruházásainak támo-

gatása, szolgáltatásainak kialakítása és fejlesztése” ÉMOP-2008/1.2.1 II. beadási határidőre beérkezett pályázatok regionális fejlesztési stratégiához történő illeszkedéséről (zárt ülés)

• Előterjesztés a kétfordulós ágazati projektek véleményezéséről (zárt ülés)• Előterjesztés az ÉMOP 4.1.1-es Alap és járóbeteg ellátás fejlesztése, és az ÉMOP 4.2.1-es

Szociális ellátás fejlesztése című pályázatok tervezett keretátcsoportosításáról

2009. február 20.• Előterjesztés az ÉMOP 2009-2010-es részletes akciótervének elfogadásáról• Előterjesztés a hazai pályázati rendszerek kiírásáról (RTOP)• Előterjesztés az Innovációs Alap 2008. évi maradványkeretének felhasználásáról• Előterjesztés a két Tanácsülés között beérkezett módosítási kérelmekről • Előterjesztés az ÉMOP 4.1.1 –es Alap és járóbeteg ellátás fejlesztése című pályá-

zat tervezett keretátcsoportosításáról• Tájékoztató a beérkezett Vis Maior igénybejelentésekről• Tájékoztató a közoktatási pályázatok végrehajtásának helyzetéről• Tájékoztató az ÉMRFÜ Kht. 2009. évi terhelés-kapacitás felkészüléséről• Tájékoztató a Regionális Monitoring Albizottság 2009. február 11-i üléséről• Előterjesztés egyfordulós ágazati, 1 Mrd Ft feletti projekt véleményezéséről (zárt ülés)

I. 3.

Az Észak-

Magyarországi

Regionális Fejlesztési

Tanács 2009. évben

tárgyalt napirendi

pontjai

Page 17: Évkönyv - 2009

17

2009. március 20.• Előterjesztés az ÉMRFT 2008. évi beszámolójáról • Előterjesztés az ÉMRFÜ Kht. 2008. évi beszámolójáról • Előterjesztés a Baross Gábor decentralizált Innovációs Alap 2009. évi pályázati

kiírásáról• Előterjesztés a hazai pályázati rendszerek kiírásáról • Előterjesztés a beérkezett Vis Maior igénybejelentésekről• Előterjesztés a két Tanácsülés között beérkezett módosítási kérelmekről • Tájékoztató az ÉMOP előrehaladásáról és a HR kapacitásról • Tájékoztató a pályázati kiírások előrehaladásáról• Előterjesztés az ÉMOP 4.1.1-es Alap és járóbeteg szakellátás fejlesztése és az

ÉMOP 4.2.1 Szociális ellátás fejlesztése című konstrukciók közötti keretátcsopor-tosításról

2009. április 24.• Előterjesztés az ÉMRFT 2009. évi költségvetéséről • Előterjesztés az ÉMRFÜ Kht. 2009. évi üzleti tervéről• Előterjesztés az ÉMRFÜ Kht. nonprofit közhasznú gazdasági társasággá való

„átalakulásáról”• Előterjesztés az ÉMRFÜ Kht. SZMSZ módosításáról • Előterjesztés a beérkezett Vis Maior igénybejelentésekről• Előterjesztés a két Tanácsülés között beérkezett módosítási kérelmekről • Tájékoztató a pályázati kiírások előrehaladásáról• Tájékoztató az I. negyedéves ÉMOP előrehaladásáról és a HR kapacitásról • Tájékoztató a REGIOSCOPE Regionális Gazdaságkutató Központ Nonprofit Köz-

hasznú Korlátolt Felelősségű Társaság megalakulásáról• Egyebek: Tájékoztató az Észak-Magyarországi Megyei Fejlesztési Ügynökségek-

kel kötendő Megbízási Keretszerződésről

2009. május 22.• Előterjesztés a 2009. évi céltámogatásra benyújtott igénybejelentésről• Előterjesztés a beérkezett Vis Maior igénybejelentésekről

I. 3.

Az Észak-

Magyarországi

Regionális Fejlesztési

Tanács 2009. évben

tárgyalt napirendi

pontjai

Page 18: Évkönyv - 2009

18

• Előterjesztés a két Tanácsülés között beérkezett módosítási kérelmekről • Tájékoztató a pályázati kiírások előrehaladásáról• Tájékoztató a II. negyedévi Intézkedési tervről, és az II. negyedéves ÉMOP előre-

haladásáról és a HR kapacitásról• Tájékoztató a Regionális Válságkezelési Munkacsoport eddigi eredményeiről• Tájékoztató a Regionális Innovációs Ügynökség 2008. évi tevékenységéről• Egyebek: Előterjesztés a Tisza-tavi Ökocentrum kiemelt projekt felülvizsgálati

kérelméről• Előterjesztés az ÉMOP 1.1.1 – 2. kör Ipari területek, Ipari Parkok, Inkubátor há-

zak, barnamezős területek rekultivációja pályázatok értékeléséről (zárt ülés)

2009. július 31.• Döntés a Hazai Forrásra beérkezett pályázatok támogatásáról (TEKI, LEKI,

CÉDE, TEUT)• Előterjesztés a 2009-2010-es akciótervi beérkezett kiemelt projektjavaslatokról• Előterjesztés kétfordulós ágazati projekt (KEOP-7.2.1.2/09-2009-0011 – Hernádkak

község árvízvédelmi fejlesztése) véleményezéséről • Előterjesztés az ÉMOP-4.3.1/A közoktatás fejlesztése pályázati kiírás feltétel-

rendszerének módosításáról• Előterjesztés A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 2009. évi kiadási elői-

rányzatából regionális innovációs célokra fordítandó részének felhasználásáról• Előterjesztés az Európai Unió Régiók Bizottságába delegálandó tagok személyére

történő javaslattételről• Előterjesztés a beérkezett Vis Maior igénybejelentésekről• Előterjesztés a két Tanácsülés között beérkezett módosítási kérelmekről • Tájékoztató a pályázati kiírások előrehaladásáról és a 2009-2010. Akcióterv prio-

ritásainak belső átcsoportosításáról• Egyebek: Előterjesztés az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Közhasznú Nonprofit Kft. cégnevének módosításáról

2009. szeptember 11.• Előterjesztés a kerékpárutas projektek véleményezéséről• Előterjesztés a 2009-2010-es akciótervi beérkezett kiemelt projektjavaslatokról• Előterjesztés a beérkezett Vis Maior igénybejelentésekről• Előterjesztés a két Tanácsülés között beérkezett módosítási kérelmekről • Előterjesztés kétfordulós ágazati projektek véleményezéséről • Előterjesztés az ÉMOP-3.2.1/E Belterületi bel-és csapadékvíz- védelmi fejlesztések a

VTT által érintett településeken című pályázat tervezett keretátcsoportosításáról• Tájékoztató a pályázati kiírások előrehaladásáról

I. 3.

Az Észak-

Magyarországi

Regionális Fejlesztési

Tanács 2009. évben

tárgyalt napirendi

pontjai

Page 19: Évkönyv - 2009

19

I. 3.

Az Észak-

Magyarországi

Regionális Fejlesztési

Tanács 2009. évben

tárgyalt napirendi

pontjai

Page 20: Évkönyv - 2009

20

AzÉszak-MagyarországiRegionálisFejlesztésiTanács2009.évbenhozotthatározatai

I.4.

Határozat száma Határozat tárgya

86/2008.(XI.21.)ÉMRFT AkétTanácsülésközöttiVisMaiorkérelmekbefogadása

87/2008.(XI.21.)ÉMRFT AkétTanácsülésközöttbeérkezettmódosításikérelmek

88/2008.(XI.21.)ÉMRFT AzÉMOP2009-2010-esRegionálisAkciótervelfogadása

892008.(XI.21.)ÉMRFT Döntésa2008.éviterületésrégiófejlesztésicélelőirányzat,ésade-centralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programokelőirányzataibólfelszabadultforrásokról (HÖF-CÉDE,HÖF-TEKI,LEKI,TEUT,TRFC)

90/2008.(XI.21.)ÉMRFT AKEOP-1.2.0,aKEOP-2.3.0,aKEOP-2.4.0/F,aKEOP-6.3.1 ,valamintaTIOP-1.3.3kétfordulóságazatiprogramokpályázatainakregionálisfejlesztésistratégiáhozvalóilleszkedés

91/2008.(XI.21.)ÉMRFT AzÉMOP-2008.4.2.1/A„Szociálisalapszolgáltatásokinfrastrukturálisfejlesztése”c.megjelentpályázatikiírásraérkezett,szakmailagmeg-felelt pályázatok minősítése a 16/2006.(XII.28.) MeHVMP együttesrendelet9./A§(2)bekezdésébenfoglaltakszerint.

92/2008.(XI.21.)ÉMRFT Döntés az ÉMOP-2007-2.2.1 Szálláshely fejlesztési pályázat, ÉMOP-2007-3.1.2/B Kistérségek központi településeinek közlekedés fejlesz-tése, ÉMOP-2007-3.1.3 Vidékfejlesztési programot kiegészítő tele-pülésfejlesztés,ÉMOP-2007-3.2.1/CBelterületiéstérségivízrendezésforrásátütemezéséről.

93/2008.(XI.21.)ÉMRFT A „regionális jelentőségű klaszterek közös beruházásainak támoga-tása, szolgáltatásainak kialakítása és fejlesztése” ÉMOP-2008-1.2.1pályázatikiírásrabeérkezett,pályázatokregionálisfejlesztésistraté-giáhoztörténőilleszkedéséről

94/2008.(XI.21.)ÉMRFT ÉMOP-5.1.1 Térségi közlekedés fejlesztése-kiemeltutak-közbeszerzésutániköltségemelkedése

95/2008.(XII.19.)ÉMRFT AKEOP-2.2.1,aKEOP-2.3.0,aKEOP-6.3.0kétfordulóságazatiprogra-mokpályázatainakregionálisfejlesztésistratégiáhozvalóilleszkedés

96/2008.(XII.19.)ÉMRFT AzÉMRFÜKht.SZMSZmódosításánakelfogadása

97/2008.(XII.19.)ÉMRFT Az ÉMRFÜ Kht. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének módosításánakelfogadása

98/2008.(XII.19.)ÉMRFT A leghátrányosabb helyzetű kistérségek projektlistáinak véleménye-zése

99/2008.(XII.19.)ÉMRFT Az ÉMOP-3.1.2/C - Megyei jogú városok integrált rehabilitációja –konstrukcióforrásallokációja

100/2008.(XII.19.)ÉMRFT AkétTanácsülésközöttbeérkezettmódosításikérelmek

101/2008.(XII.19.)ÉMRFT ABarossGáborProgram2008. évi pályázati kiírásra beérkezettpá-lyázatok elfogadása, az Észak-Magyarországi Regionális InnovációsTanácsdöntésijavaslataalapján

1/2009.(I.23.)ÉMRFT Döntés az ÉMOP 4.1.1-es Alap és járóbeteg ellátás fejlesztése, és azÉMOP4.2.1-esSzociálisellátásfejlesztésecíműpályázatoktervezettkeretátcsoportosításáról

Page 21: Évkönyv - 2009

21

Határozat száma Határozat tárgya

2/2008.(I.23.)ÉMRFT AzÉszak-MagyarországiRegionálisFejlesztésiTanács2009.éviMun-katervénekelfogadása

3/2008.(I.23.)ÉMRFT Aregionálisválságkezelésitervelfogadása

4/2008.(I.23.)ÉMRFT AkétTanácsülésközöttbeérkezettmódosításikérelmek

5/2008.(I.23.)ÉMRFT ATurisztikaiDesztinációsMenedzsmentSzervezetekésTurisztikaiTer-mékalapúKlaszterekTámogatásacíműkonstrukciópályázatikiírása

6/2008.(I.23.)ÉMRFT Döntés a „Regionális jelentőségű klaszterek közös beruházásainaktámogatása, szolgáltatásainak kialakítása és fejlesztése” ÉMOP-2008/1.2.1II.beadásihatáridőrebeérkezettpályázatokregionálisfej-lesztésistratégiáhoztörténőilleszkedéséről

7/2008.(I.23.)ÉMRFT AKEOP-7.1.1.1,aKEOP-7.1.2.0,aKEOP-7.1.3.0,aKEOP-2.1.1kétfordulóságazati programok pályázatainak regionális fejlesztési stratégiáhozvalóilleszkedése

8/2009.(II.20.)ÉMRFT Javaslattétel a régiót képviselő tag delegálásáról az Európai RégiókBizottságába

9/2009.(II.20.)ÉMRFT AzÉMOP2009-2010-esrészletesAkciótervelfogadása

10/2009.(II.20.)ÉMRFT AzInnovációsAlap2008.évimaradványkereténekfelhasználásáról

11/2009.(II.20.)ÉMRFT AkétTanácsülésközöttbeérkezettmódosításikérelmek

12/2009.(II.20.)ÉMRFT AzÉMOP-4.1.1-esAlapés járóbetegellátásfejlesztésecíműpályázattervezettkeretátcsoportosítása

13/2009.(II.20.)ÉMRFT Egyfordulóságazati,1MrdFtfelettiprojektvéleményezése

14/2009.(III.20.)ÉMRFT AzÉMRFT2008.évibeszámolója

15/2009.(III.20.)ÉMRFT AzÉMRFÜKht.2008.évibeszámolója

16/2009.(III.20.)ÉMRFT ABarossGábordecentralizáltInnovációsAlap2009.évipályázatiki-írása

17/2009.(III.20.)ÉMRFT Döntésa2009. évihazaipályázati rendszerekkiírásáról (CÉDE, TEKI,LEKI,TEUT)

18/2009.(III.20.)ÉMRFT AkétTanácsülésközöttiVisMaiorkérelmekbefogadása

19/2009.(III.20.)ÉMRFT AkétTanácsülésközöttbeérkezettmódosításikérelmek

20/2009.(IV.24.)ÉMRFT AzÉMRFT2009.éviköltségvetése

21/2009.(IV.24.)ÉMRFT AzÉMRFÜKht.2009.éviüzletiterve

22/2009.(IV.24.)ÉMRFT Az ÉMRFÜKht. nonprofit közhasznú gazdasági társasággá való „át-alakulása”

23/2009.(IV.24.)ÉMRFT AkétTanácsülésközöttiVisMaiorkérelmekbefogadása

24/2009.(IV.24.)ÉMRFT AkétTanácsülésközöttbeérkezettmódosításikérelmek

25/2009.(V.22.)ÉMRFT Döntésa2009.évicéltámogatásrabenyújtottigénybejelentésről

26/2009.(V.22.)ÉMRFT AkétTanácsülésközöttiVisMaiorkérelmekbefogadása

27/2009.(V.22.)ÉMRFT AkétTanácsülésközöttbeérkezettmódosításikérelmek

28/2009.(V.22.)ÉMRFT ATisza-taviÖkocentrumkiemeltprojektfelülvizsgálatikérelme

29/2009.(V.22.)ÉMRFT ÉMOP-2008-2.3.1pályázatikiírásmódosításaklaszterekügyében

30/2009.(V.22.)ÉMRFT AzÉMOP1.1.1-2.körIpariterületek,IpariParkok,Inkubátorházak,bar-namezősterületekrekultivációjapályázatokértékelése

31/1/2009.(VII.31.)ÉMRFT DöntésaHazaiForrásrabeérkezettCÉDEpályázatoktámogatásáról

31/2/2009.(VII.31.)ÉMRFT DöntésaHazaiForrásrabeérkezettTEKIpályázatoktámogatásáról

31/3/2009.(VII.31.)ÉMRFT DöntésaHazaiForrásrabeérkezettLEKIpályázatoktámogatásáról

31/4/2009.(VII.31.)ÉMRFT DöntésaHazaiForrásrabeérkezettTEUTpályázatoktámogatásáról

32/1/2009.(VII.31.)ÉMRFT Döntés a 2009-2010-es akciótervi beérkezett kiemelt projektjavas-latokról

32/2/2009.(VII.31.)ÉMRFT Döntés a 2009-2010-es akciótervi beérkezett kiemelt projektjavas-latról

I. 4.

Az Észak-

Magyarországi

Regionális Fejlesztési

Tanács 2009. évben

hozott határozatai

Page 22: Évkönyv - 2009

22

Határozat száma Határozat tárgya

32/3/2009.(VII.31.)ÉMRFT Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (VTT) program végrehajtásáhozkapcsolódóbelterületicsapadékvíz-rendezéstárgyúprojektekkiemeltprojektkénttörténőnevesítése

33/2009.(VII.31.)ÉMRFT Kétfordulós ágazati projekt (KEOP-7.2.1/09-2009-0011 – Hernádkakközségárvízvédelmifejlesztése)véleményezése

34/2009.(VII.31.)ÉMRFT ÉMOP-2009-4.3.1/A „Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodószervezéseés infrastrukturálisfejlesztése”c.pályázatikiírástovábbiszűkítése

35/2009.(VII.31.)ÉMRFT AKutatásiésTechnológiaiInnovációsAlap2009.évikiadásielőirány-zatábólregionálisinnovációscélokrafordítandórészénekfelhaszná-lása

36/2009.(VII.31.)ÉMRFT Az Európai Unió Régiók Bizottságába delegálandó tagok személyéretörténőjavaslattétel

37/2009.(VII.31.)ÉMRFT AkétTanácsülésközöttiVisMaiorkérelmekbefogadása

38/2009.(VII.31.)ÉMRFT AkétTanácsülésközöttbeérkezettmódosításikérelmek

39/2009.(VII.31.)ÉMRFT Pénzügyi átcsoportosítás az ÉMOP-2009 3.1.1 Szociális jelle-gű városrehabilitáció és az ÉMOP-2009 3.1.2/A Funkcióbővítővárosrehabilitációkonstrukciókközött

40/2009.(VII.31.)ÉMRFT AzÉszak-MagyarországiRegionálisFejlesztésiÜgynökségKözhasznúNonprofitKft.cégnevénekmódosítása

41/2009.(IX.11.)ÉMRFT Akerékpárutasprojektekvéleményezése

42/1/2009.(IX.11.)ÉMRFT Döntésa2009-2010-esakciótervibeérkezettkiemeltprojektjavaslat-ról(Szalajka-völgyiLátogatóparkkialakítása)

42/2/2009.(IX.11.)ÉMRFT Döntésa2009-2010-esakciótervibeérkezettkiemeltprojektjavaslat-ról(SalgótarjánMJVkiemeltprojektje)

43/2009.(IX.11.)ÉMRFT AkétTanácsülésközöttiVisMaiorkérelmekbefogadása

44/2009.(IX.11.)ÉMRFT AkétTanácsülésközöttbeérkezettmódosításikérelmek

45/2009.(IX.11.)ÉMRFT Kétfordulós ágazati projektek (KEOP-7.2.4.0/09-2009-0006; KEOP-7.1.1.1-2009-0007)véleményezése

46/2009.(IX.11.)ÉMRFT AzÉMOP-3.2.1/EBelterületibel-éscsapadékvízvédelmifejlesztésekaVTT által érintett településeken címűpályázat tervezett keretátcso-portosítása

47/2009.(IX.11.)ÉMRFT AzÉMOP1.1.1/Fsz.Telephelyfejlesztésecíműpályázattervezettke-retátcsoportosítása

I. 4.

Az Észak-

Magyarországi

Regionális Fejlesztési

Tanács 2009. évben

hozott határozatai

Page 23: Évkönyv - 2009

23

AzÉszak-MagyarországiRegionálisFejlesztésiTanácsdelegálásai

BIZOTTSÁG DELEGÁLT

RegionálisSzociálpolitikaiTanács RézművesGabriella

ÚjMagyarországVidékfejlesztésiProgramMonitoringBizottság

SisákImrePásztóVárosPolgármestere

Tisza-tóTérségiFejlesztésiTanács KoscsóLajosTiszaújvárosPolgármestere

Észak-MagyarországiRegionálisInnovációsTanács Dr.HorucziCsabaKörnyezetvédelmi-ésVízügyiMinisztériumdelegáltja

RegionálisKulturálisStratégiaiMunkabizottság HabisLászlóEgerMegyeiJogúVárosPolgármestere

Észak-MagyarországiRegionálisEgészségügyiTanács

T.AsztalosIldikóGazdasági-ésKözlekedésiMinisztériumdelegáltja

Tudásvezérelt,megújulótáradalommunkacsoport Dr.PatkóGyulaÉMRegionálisInnovációsTanácsElnöke

Környezetvédelmi-ésVízügyiMinisztériumNemzetiKörnyezetvédelmiProgramTárcaköziBizottsága

GyárfásIldikóOktatási-ésKulturálisMinisztériumdelegáltja

ROPIHDöntés-előkészítőBizottság

FrancsicsLászlóÉMRFÜKht.igazgatójaPóttag:VargaLászló

ÉMRFÜKht.programigazgatója

Észak-MagyarországiRegionálisIfjúságiTanács BabjákAndrea

Észak-MagyarországiRegionálisMunkaügyiTanács GúrNándor

KTKMB,ROPelőzetesMonitoringBizottság SzabóGyörgyÖnkormányzati-ésTerületfejlesztésiBizottságdelegáltja

ROPMonitoringBizottság SósTamásPénzügyminisztériumdelegáltja

AVOPMonitoringBizottság SisákImrePásztóVárosPolgármestere

HEFOPMonitoringBizottság GúrNándorFöldművelésügyi-ésVidékfejlesztésiMinisztériumdelegáltja

GVOPMonitoringBizottság DóraOttóMiniszterelnökiHivataldelegáltja

KIOPMonitoringBizottságGyárfásIldikó

Oktatási-ésKulturálisMinisztériumdelegáltja

DunakanyarTérségiFejlesztésiTanács BecsóZsoltNógrádMegyeiTerületfejlesztésiTanácsElnöke

VOPElőzetesMonitoringBizottság FrancsicsLászló

KÖZOPMonitoringBizottság GyárfásIldikó

RegionálisFejlesztésiKépzésiBizottság SósTamás

NemzetiBizottság DóraOttó

KonvergenciaOperatívProgramMonitoringBizottság FrancsicsLászló

I.5.

Page 24: Évkönyv - 2009

24

Az Észak Magyarországi Regionális Operatív Program pályázati adatait az alábbi táblázatba foglaltuk össze:Beérkezettpályázatokszáma(db) 1266

Jelenlegértékelésalattállópályázatokszáma(db) 320

Benyújtásikritériumoknaknemmegfeleltpályázatokszáma(db) 55

Jogosultságilag(formailag)elutasítottpályázatokszáma(db) 149

BBáltaltámogatottpályázatokszáma(db) 301

BBáltalforráshiánymiattelutasítottpályázatokszáma(db) 241

BBáltalszakmailagelutasítottpályázatokszáma(db) 187

A táblázat adatai csak az ÉMRFÜ által kezelt pályázati kiírásokra vonatkoznak

A táblázat alapján az alábbiak állapíthatók meg:• A beérkezett pályázatok 59%-a felelt meg szakmailag• A beérkezett pályázatok 1/5 része nem felelt meg a benyújtási és jogosultsági

kritériumnakAnnak ellenére, hogy a KSZ a pályázóbarát elvet követi, még így is soknak mond-ható azon pályázatok száma, amelyek nem jutnak el szakmai értékelésig.

Ennek okai általánosságban a következők:Az elkövetett hibákat két típusba lehet sorolni:• benyújtási kritériumok nem teljesítése,• jogosultsági feltételek nem teljesítése

Az egyes kritériumokat és feltételeket minden esetben tartalmazza a pályázati út-mutató, valamint az ellenőrzésükre vonatkozó ellenőrző listákat is.

A befogadási alapkritériumok a pályázat beadására vonatkozó adminisztratív feltételek (például: megfelelő adatlap használata, elektronikus adathordozón való beadás, stb.), melyek a beadás határidejét, módját és helyét szabályozzák. Ebben a körben a legtöbb hiba az elektronikusan beadott anyaggal szokott lenni, mert vagy nem olvasható a CD vagy nem a megfelelő formátumban másolják rá a pályázók az adatlapot. Ezért célszerű ellenőrizni a CD működőképességét beadás előtt. A többi feltételt a pályázók könnyen teljesítik.

Összefoglalás az ÉMOP (Észak-Magyarországi Operatív Program) pályázatairól, tapasztalatairól

II.

II.1.

Projektigazgatóság

Page 25: Évkönyv - 2009

25

Kont

rukc

iók

Beér

keze

tt

pály

ázat

ok

szám

a,

2007

-200

8 [d

b]

Beér

keze

tt

pály

ázat

ok

szám

a,

2009

[db]

Igén

yelt

tám

ogat

ás,

2007

-200

8 [F

t]

Igén

yelt

tám

ogat

ás,

2009

[Ft]

Tám

oga-

tást

nye

rt

pály

áza-

tok

szám

a,

2007

-20

08 [d

b]

Tám

oga-

tást

nye

rt

pály

ázat

ok

szám

a,

2009

[db]

Kétf

ordu

lós

pály

ázat

i kiír

ás

eset

én 1

. for

du-

lóba

n m

egít

élt

tám

ogat

ás,

2007

-200

8 [F

t]

Kétf

ordu

lós

pály

ázat

i kiír

ás

eset

én 1

. for

du-

lóba

n m

egít

élt

tám

ogat

ás,

2009

[Ft]

Végs

ő m

egít

élt

tám

ogat

ás

(Egy

ford

ulós

ki

írás

ok, k

étfo

r-du

lós

kiír

ások

2.

ford

uló)

, 200

7-20

08 [F

t]

Végs

ő m

egít

élt

tám

ogat

ás

(Egy

ford

ulós

ki

írás

ok, k

étfo

r-du

lós

kiír

ások

2.

for

duló

), 20

09 [F

t]

Hat

ályo

s sz

erző

dése

k sz

áma,

20

07-2

008

[db]

Hat

ályo

s sz

er-

ződé

sek

szám

a,

2009

[db]

Lesz

erző

dött

mog

atás

20

07-2

008

[Ft]

Lesz

erző

dött

mog

atás

20

09 [F

t]

Kifi

zete

tt

tám

ogat

ás

össz

ege,

20

09 [F

t]

ÉMOP-

1.1.1/A

50

108

795

700

00

02

059

835

700

00

00

00

00

ÉMOP-

1.1.1/A_2

.kör

02

074

423

329

70

20

00

74423

329

70

00

00

ÉMOP-

1.1.1/A-

2f1

00

00

00

00

00

00

00

ÉMOP-

1.1.1/Aö

szikör

50

157

003

175

90

01

050

000

000

00

00

00

00

ÉMOP-

1.1.1/Aö

szikör

-2f

13

00

04

00

0115

271

899

20

20

80669

357

660

041

431

5ÉM

OP-

1.1.1/

B1

050

000

000

00

00

00

00

00

00

ÉMOP-

1.1.1/

B_2.kö

r0

10

15000

000

00

00

00

00

00

00

ÉMOP-

1.1.1/

B-09

01

074

400

000

00

00

00

00

00

00

ÉMOP-

1.1.1/

C10

0165

495

147

60

00

00

00

00

00

0ÉM

OP-

1.1.1/

C_2.kö

r0

20

37221

227

50

20

00

34363

9113

00

00

0ÉM

OP-

1.1.1/

C-2f

15

00

06

00

094

515

949

50

40

50141

296

463

197

125

ÉMOP-

1.1.1/

D9

0299

988

144

10

02

093

685

000

00

00

00

00

ÉMOP-

1.1.1/

D_2

.kör

09

0258

044

626

60

80

00

254

072

018

10

20

44238

080

20

ÉMOP-

1.1.1/

D-2

f0

40

00

30

00

111550

764

00

00

00

ÉMOP-

1.1.1/

E1

069

742

800

00

10

00

68242

800

00

10

58852

240

40

58850

261

6ÉM

OP-

1.1.1/

F0

127

0667

511977

00

00

00

00

00

00

ÉMOP-

1.2.1

380

152

358

945

60

019

00

096

752

561

00

180

92123

789

223

090

953

0ÉM

OP-

2.1.1

/A3

0560

585

823

00

03

00

0550

681

206

80

20

357

033

106

822

807

027

7ÉM

OP-

2.1.1

/B12

50

25736

605

359

025

0814

157

907

90

00

00

00

0ÉM

OP-

2.1.1

/B-0

90

330

965

091

229

80

00

00

00

00

00

ÉMOP-

2.1.1

/B-2

f0

160

572

926

590

00

50

00

202

648

207

10

40

152

911094

40

ÉMOP-

2.2.1

430

10548

537

062

017

40

0574

358

115

385

575

400

90

190

569

754

610

6135

104

765

6ÉM

OP-

2.3.1

016

044

666

779

30

00

00

00

00

00

ÉMOP-

3.1.1

/A2

097

225

215

90

02

097

225

215

90

00

00

00

ÉMOP-

3.1.1

/A-2

f0

10

43949

922

00

10

00

43949

922

00

00

00

ÉMOP-

3.1.1

/B3

0109

487

141

00

03

0109

339

561

00

00

00

00

ÉMOP-

3.1.1

/B-2

f0

10

00

00

00

00

00

00

ÉMOP-

3.1.2/A

320

1711

873

806

80

012

0876

723

432

20

00

00

00

ÉMOP-

3.1.2/A-

2f0

30

225

474

865

10

30

00

224

185

659

30

00

00

ÉMOP-

3.1.2/B

260

263

734

037

30

016

00

0149

445

434

30

160

149

433

807

619

298

395

6ÉM

OP-

3.1.2/B-

090

170

188

557

548

60

00

00

00

00

00

ÉMOP-

3.1.2/C

01

0768

742

100

50

10

00

415

498

880

00

00

00

ÉMOP-

3.1.3

470

115

238

251

218

00

106

00

0400

403

572

40

105

0395

460

415

156

535

568

2ÉM

OP-

3.1.3/A-

090

105

0372

803

410

60

00

00

00

00

00

ÉMOP-

3.1.3/B-

090

50

16168

104

20

00

00

00

00

00

ÉMOP-

3.2.1/A

260

712

779

512

60

30

00

95400

000

00

03

095

400

000

0909

057

2ÉM

OP-

3.2.1/B

20

68874

000

01

018

904

000

00

00

00

00

ÉMOP-

3.2.1/B-

2f0

10

18904

000

01

00

018

446

080

00

00

0ÉM

OP-

3.2.1/C

630

14492

135

196

014

1359

730

100

018

966

100

00

00

00

00

ÉMOP-

3.2.1/C-

090

360

884

467

028

20

00

00

00

00

00

ÉMOP-

3.2.1/C-

2f0

90

214

261

023

60

90

00

213

278

153

60

00

00

ÉMOP-

3.2.1/D

110

402

164

106

50

80

244

933

100

00

00

00

00

0ÉM

OP-

3.2.1/D-2

f0

10

30000

000

00

10

00

29572

485

20

00

00

ÉMOP-

5.1.1

166

10774

926

450

548

809

967

34

110

0202

985

297

3904

275

815

01

1166

780

000

0828

420

125

7232

895

181

8ÉM

OP-

5.1.3-

090

130

131

287

556

90

00

00

00

00

00

Végö

ssze

g89

441

912

502

166

484

861

356

976

869

7322

814

207

11507

913

057

750

091

940

986

212

640

023

097

774

218

6125

632

240

428

155

856

836

615

852

354

7

2009

. 10.

21-

i EM

IR a

dato

k al

apjá

n

Az

Észa

k M

agya

rors

zági

Reg

ioná

lis O

pera

tív

Prog

ram

pál

yáza

ti ad

atai

t az

alá

bbi t

áblá

zatb

a fo

glal

tuk

össz

e:

Page 26: Évkönyv - 2009

26

A jogosultsági feltételek többnyire a pályázó státuszára illetve a fejlesztés helyszí-nére vonatkoznak. Amennyiben a jogosultsági kritériumoknak való nem megfelelés nem dönthető el egyértelműen, úgy hiánypótlásra kerül sor, melyet a teljességi fel-tételekkel egy levélben ír ki a Közreműködő Szervezet.Legtöbbször a feltételek igazolásának módjával van probléma, a pályázók többnyire megfelelnek a jogosultsági kritériumoknak, viszont az erről szóló dokumentumot nem megfelelő formában (pl.: eredeti vagy közjegyző által hitelesített) adják be. A pályázati útmutató minden esetben tartalmazza a beadás módját is.

Jogosultsági feltételként pályázati kiírástól függően lehetnek különböző vállalások is előírva, melynek vállalása és a későbbi teljesítése kötelező a nyertes pályázókra nézve. Ennek megfontolt átgondolása és vállalása nagyon fontos a pályázók részé-ről, hiszen ez szerződéses kötelezettség lesz a későbbiekben. Ezen feltételek arra is vonatkoznak, hogy a pályázó minden adminisztratív feltételnek megfelel-e, min-den csatolandó dokumentumot beadott-e és azok megfelelő formában vannak. A csatolandó dokumentumok külön pontban szerepelnek felsorolva a pályázati út-mutatóban, melyet célszerű többször áttekinteni, hogy a dokumentációban minden szükséges anyag szerepeljen.Ezen feltételek nem teljesítése esetén hiánypótlásra kerül sor, mely során nagyon fontos, hogy a pályázó megfelelő figyelmet fordítson arra, hogy az újonnan készí-tett anyagok összhangban legyenek az eredetileg beadott dokumentációval. A pá-lyázat megváltoztatása nem lehetséges a hiánypótlás alatt, itt kizárólag a hiányzó vagy rosszul beadott dokumentumok pótlására van lehetőség.Másik fontos szempont, hogy a hiánypótlási felszólításban előírt összes doku-mentumot szükséges beadni és olyan formában, ahogy a levél tartalmazza illetve ugyanannyi példányban, amennyiben a pályázat be lett adva.

Javasolt a pályázók számára a pályázati útmutató többszöri átolvasása, hiszen sok feltételnek kell megfelelni. Természetesen a Közreműködő Szervezet illetékes mun-katársai készséggel állnak rendelkezésre a felmerülő kérdések megválaszolásában akár e-mailen, akár telefonon, annak érdekében, hogy megfelelő színvonalú pályá-zatok készüljenek.

Panaszkezelés

A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasz-nálásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 255/2006. (XII.8.) Kormány rendelet lehetőséget biztosít a pályázók számára, hogy a pályázatukat elutasító döntés ellen jogszabálysértés vagy a pályázati kiírásban foglaltak meg-sértése esetén a döntés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül az indokok megjelölésével panasszal éljenek az NFÜ-nél. Az előzőekben hivatkozott jogszabály 202/2008 (VIII. 114.) Kormány rendelettel történő módosításával a panasz tételi le-hetőség szabályai még egyértelműbbé és szigorúbbá váltak. A közreműködő szervezet döntése elleni panasz esetén a jogszabály öt napos önre-víziós lehetőséget biztosít a sérelmes döntést hozó szervezetnek a korrekcióra. Az önrevízió lehetőséget ad a közreműködő szervezetnek arra, hogy az esetleges

II. 1.

Összefoglalás az ÉMOP

(Észak-Magyarországi

Operatív Program)

pályázatairól,

tapasztalatairól

Page 27: Évkönyv - 2009

27

típushibákat orvosolja és 5 napon belül visszafogadja a megalapozott panasszal érintett projektterveket.

Amennyiben a közreműködő szervezet a panasznak nem kíván helyt adni, úgy a panaszt és az abban foglaltakkal kapcsolatos szakmai álláspontját visszaküldi az NFÜ-nek elbírálásra. A 2008. augusztus 29. napját követően megjelenő pályázati kiírásoknál a jogszabály kizárja az eddig a fejlesztéspolitikáért felelős miniszternél kezdeményezhető felülvizsgálati kérelem lehetőségét.A panaszkezelés módosított eljárásrendjével a megalapozott panasszal érintett pro-jekttervek értékelési folyamata ésszerű időn belül lezárul, továbbá az érdemi pana-szok elbírálásának határideje is lerövidül.

2009-ben a közreműködő szervezet döntésével szemben 20 alkalommal éltek a pályázók panasszal, a Bíráló Bizottság által javasolt és a ROP-IH vezetője által jóváhagyott projektet elutasító döntésekkel 34 alkalommal nem értettek egyet a projektgazdák és terjesztettek elő panaszt. Ebben az évben a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter felülvizsgálati eljárás keretében 7 alkalommal hozott határozatot az Észak-magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott és elutasított pályázatok esetében.

A 2008-as évhez hasonlóan visszatérő problémaként jelentkezett a 2009-es évben is, hogy • a pályázók a becsatolt elektronikus adathordozóra nem a kitöltő program által

generált Xdat fájlt töltötték fel; • a hiánypótlásra rendelkezésre álló határidőt több pályázó is elmulasztotta, vagy

nem teljes körűen tett eleget a hiánypótlási felhívásnak; • nem támogatható tevékenységek kerültek betervezésre egyes pályázatokban; • nem a pályázati kiírásban meghatározott megvalósítási helyszínre tervezték a

fejlesztést;• gyakori problémaként jelentkezett továbbá, hogy a panaszok nem a jogszabályban

előírt követelményeknek megfelelően kerültek előterjesztésre

A közreműködő szervezet a panaszok elbírálása során a „pályázóbarát” elvet követi. A panaszok vizsgálata során több alkalommal alkalmazta a közreműködő szervezet azt az eljárást, hogy a pályázó panaszának feltétellel adott helyt, vagyis doku-mentumok - ksz által megszabott határidőben történő - becsatolásától tette füg-gővé az elutasító döntésének felülbírálatát és a pályázat értékelésének folytatását. Azokban az esetekben, amikor a pályázó arra hivatkozott panaszos levelében, hogy az általa becsatolt elektronikus adathordozó feltehetőleg technikai hiba miatt nem tartalmazza a pályázati útmutatóban előírt Xdat fájlt, a ksz lehetőséget biztosított a pályázónak arra, hogy amennyiben a korábban papír alapon benyújtott pályázati adatlap lapjain található vonalkódokkal (számsorokkal) megegyező kódot – amely garantálja, hogy az Xdat állomány, azaz az elektronikus adatlap a papír alapon történő benyújtás óta nem került módosításra – tartalmazó Xdat filet a ksz részére eljuttatja, úgy a ksz a pályázat értékelését folytatja.

A ksz a hiánypótlásra rendelkezésre álló határidők megtartását szigorúan ellen-őrizte. Amennyiben a jogszabályban előírt hiánypótlási határidőt elmulasztotta a

II. 1.

Összefoglalás az ÉMOP

(Észak-Magyarországi

Operatív Program)

pályázatairól,

tapasztalatairól

Page 28: Évkönyv - 2009

28

pályázó, vagy nem teljes körűen tett annak eleget - tekintettel arra, hogy a 16/2006 (XII.28.) MeHVM - PM rendelet 2008.08.22. napjától hatályos módosítása már nem ad lehetőséget a határidő leteltét követő 5 napon belüli igazolás előterjesztésére - az ezzel összefüggésben előterjesztett panaszokat a ksz elutasította.

Amennyiben a pályázati felhívás/útmutató a projekt tartalmára, a pályázat megva-lósításának helyszínére vonatkozóan egyértelmű korlátozásokat fogalmazott meg, ezen jogosultsági kritériumok nem teljesítéséhez kapcsolódó pályázói panaszoknak a ksz nem adott helyt.

A 255/2006 (XII.8.) Korm. rendelet 19. § (5) bekezdésében került rögzítésre azon négy eset, amelyek fennállása esetén a panaszt érdemi vizsgálat nélkül el kell uta-sítani. Így amennyiben a panaszt a jogszabályban rögzített határidőn túl terjesz-tették elő, esetleg nem az arra jogosult nyújtotta be, a panasz a korábbival azonos tartalmú, ismételt panasznak minősül, vagy a megsértett jogszabályi rendelkezést, kiírás szerinti rendelkezésekre történő hivatkozást nem tartalmazza, a ksz-nek a panasz érdemi vizsgálat nélküli elutasítására kellett javaslatot tennie.

Összességében elmondható, hogy a pályázók által előterjesztett panaszok 40%-át találta a közreműködő szervezet kellően megalapozottnak, így azokat önrevízió keretében visszavette a pályázati rendszerbe, helyreállítva a jogszerű állapotot. A 2009-es évben panaszkezelés során meghozott ksz döntéseket az NFÜ ez ideig jó-váhagyta.

A Bíráló Bizottság által javasolt és a ROP-IH vezetője által jóváhagyott projekt ja-vaslatot elutasító, csökkentett összköltséggel vagy feltételekkel támogató döntések-kel szemben benyújtott 34 panaszból 1 esetben született helyt adó döntés.A fejlesztéspolitikáért felelős miniszter 2009-ben ez ideig 1 esetben adott helyt fe-lülvizsgálati eljárás keretében a pályázói panasznak.

II. 1.

Összefoglalás az ÉMOP

(Észak-Magyarországi

Operatív Program)

pályázatairól,

tapasztalatairól

Page 29: Évkönyv - 2009

29

Helyszíniszemletapasztalatok

Az Észak-Magyarországi Regionális Területfejlesztési Tanáccsal kötött támoga-tási szerződésekben foglaltak szerint a beruházások és beszerzések megvalósulását a (2009. szeptember 1. óta új néven) NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fej-lesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. helyszíni ellenőrzési menedzserei a helyszíni szemlék, bejárások során, illetve a kapcsolódó bizonylatok, elszámolások, könyvelési tételek, nyilvántartások, vonatkozó szerződések, üzembe helyezési, át-adás-átvétel jegyzőkönyvek áttekintésével az ellenőrzéseket elvégezték. Erről minden esetben a helyszínen ellenőrzési, valamint helyszíni szemle jegyzőkönyv készült. A helyszínen kitöltött ellenőrzési jegyzőkönyvek tartalmazzák a Támogatási Szer-ződés szerinti vonatkozó projektadatokat: támogatott megnevezése, szerződésszám, a pályázat megnevezése, a beruházás szerződés szerinti, illetve tényleges időtarta-mát, a Támogatási Szerződés módosításait, a fejlesztési költségek és pénzügyi forrá-sok részletes adattábláit, a támogatás igénybevételének könyvelési-nyilvántartásba vételi ellenőrzését, egyéb kötelezettségek teljesítését, az ellenőrök, illetve támoga-tottak megállapításait, észrevételeit.

A helyszíni ellenőrök a bejárások során minden esetben szemrevételezik, és digitá-lis fényképeken rögzítik a megvalósult fizikai beruházásokat. Az ellenőrzés kitér az utak minőségi vizsgálatára, a vízelvezetés valós mivoltára. Ezen túlmenően ellenőrzik a megvalósult, illetve az előzetes helyszíni ellenőrzések során meg nem valósult, eset-legesen megkezdett beruházásokat, illetve beszerzésekhez kapcsolódó bizonylatokat (számlák, építési napló, elszámolás, főkönyvi kivonat, bankszámla kivonat, stb.)

Ellenőrzések pályázati típusok szerint

2009 évben a projekt ellenőrzések az előző évekhez hasonlóképpen két nagy cso-portra bonthatóan zajlottak le.

A tisztán hazai forrásból finanszírozott beruházások helyszíni – közbenső és záró - ellenőrzései az alábbi pályázati rendszerekben történtek meg: INNOCSEKK és Ba-ross pályázatok (Kutatási és Technológiai Innovációs Alap), decentralizált helyi ön-kormányzati fejlesztési támogatási programok (HÖF) előirányzataiból támogatásban részesített projektek (HÖF-LEKI, HÖF-TEKI, HÖF-CÉDE, TEUT, TTFC, TRFC), illetve az év során felmerülő Vis maior bejelentésekhez kapcsolódó helyszíni bejárások.

A Regionális Operatív Program támogatási eszközeit a régiónkban felhasználó ÉMOP keretében EU-s források igénybevételével megvalósuló fejlesztések előze-

II.2.

Page 30: Évkönyv - 2009

30

tes helyszíni szemléi folyamatosan zajlottak az év során az aktuális konstrukciók kiírásainak ütemezésében, és a beérkezett pályázatok értékelésével párhuzamosan, befogadástól és értékhatártól függően a régió mindhárom megyéjében. A már futó projektek esetében pedig a megvalósításhoz és kifizetési kérelmek jogosságának megállapítása érdekében közbenső, illetve záró helyszíni szemléket folytattunk le.

Általános helyszíni szemle tapasztalatok és észrevételek

A Támogatási Szerződések módosítására csak kivételes esetekben került sor, me-lyeknek oka legtöbbször a kivitelezésre adott kedvezőbb árajánlat, illetve a befeje-zési határidő módosítása volt.

Azon Kedvezményezettek, amelyek a korábbi évek során már részesültek hasonló támogatásokban és jól behatárolt felelősségi körökkel rendelkeznek, pontosabb és jobban átlátható rendszerben vezetik az egyes projektekhez tartozó dokumentációt. Ahol ez problémaként jelentkezett, ott a menedzserek segítséget nyújtottak a pro-jektdosszié helyes vezetéséhez, az elkövetkezendő évek kihívásainak zökkenőmen-tes lebonyolítása érdekében.

Az ellenőrzések során megállapítható volt, hogy a beruházások túlnyomó része a támogatási szerződéseknek megfelelően valósult meg, pénzügyi, számviteli nyil-vántartásaik, elszámolásaik rendezettek. Az ellenőrzések után az esetek többségé-ben támogatás nem került visszavonásra és súlyos hibák sem kerültek feltárásra. Nem számottevő esetben előfordultak hiányosságok, melyek a jegyzőkönyvben rög-zítettek szerint pótlásra kerültek. Néhány tervezett beruházásnál a benyújtott pá-lyázati igények megalapozottságának megállapítása esetében az előzetes helyszíni szemlék során a jogosultsági és egyéb kritériumoknak való megfelelés tekintetében negatív (esetenként kizáró vonzatú) eredmény született. A nehézségek jellemzően az esetenkénti hiányosságokból adódtak. A leggyakrabban hiányzó dokumentumok az építési napló és az eredeti bizonylatok (első példánya) voltak, melyeket rövid ha-táridőn belül pótoltak. Sajnos a kiírási feltételeknek, vagy a fenntartási kötelezett-ségeinek nem megfelelt projektek kis része kizárásra került, illetve néhány esetben támogatás visszavonásra is szükség volt.

Atkár ÉMOP 3.1.3 Vidékfejlesztési programot kiegészítő településfejlesztés, útfelújítás, záró helyszíni szemle

II. 2.

Helyszíni szemle

tapasztalatok

Page 31: Évkönyv - 2009

31INNOCSEKK záró helyszíni ellenőrzés, optimális húzószerszám kifejlesztése

Szerencs ÉMOP 5.1.3 Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, előzetes helyszíni szemléje

Hotel Ózon Mátraháza ÉMOP 2.2.1 Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatásaik fejlesztése, közbenső helyszíni szemle

II. 2.

Helyszíni szemle

tapasztalatok

Page 32: Évkönyv - 2009

32

Kiemeltprojektek

ÉMOP-2007/1.1.1/E Miskolc Mechatronikai Ipari Park – Pólus Park kiemelt projekt

A projekt fő célkitűzése Miskolc város és vonzáskörzete gazdasági struktúrájá-nak korszerűsítése, versenyképességi feltételeinek javítása és a helyi foglalkoz-tatás bővítése. Ennek érdekében a mechatronikai ipari termelő-, és szolgáltató befektetői igényeknek megfelelő, teljes termelő infrastruktúrával ellátott, jó köz-lekedési kapcsolatokkal és rendezett tulajdonviszonyokkal rendelkező, zöldmezős beruházások megvalósítására alkalmas fejlesztési terület (Mechatronikai Ipari Park) kialakítására. A fejlesztési területen teljes körűen kiépítésre került a terme-lő infrastruktúra úgy, hogy a MIP-en belül létesítendő telephelyek telekhatárán kiépültek a csatlakozási pontok.

A projekttel kapcsolatos főbb időpontok:projektjavaslat benyújtása: 2007. 06. 14.

Kormány általi jóváhagyás: 2007. 07. 25.

a beruházási munkák megkezdése: 2007. 11. 15.

részletes projektjavaslat benyújtása: 2007. 11. 30.

támogatás megítélése: 2008. 06. 03.

támogatási szerződés megkötése: 2008. 07. 30.

A projekt befejezése: 2009. 03. 31.

A projekt tartalma:építés: 2,2 km 2x1 forgalmi sávos belső úthálózat és járda

ivóvízhálózat, 1390 m, szennyvízcsatorna hálózat 2485 m, csapadékvíz elvezetés 1973m,gázhálózat villamos energia hálózathírközlési- és kábelcsatorna 2300 mkerítés 4100 mközvilágításfásítás, védősáv 450-500 fa, cserje

eszközbeszerzés: hulladéktároló konténerekönjáró takarítógép és tartozékaifűnyírógépemelővillás targonca

II.3.

Page 33: Évkönyv - 2009

33

Várható főbb eredmények:A kialakított, teljes közművel ellátott ipari parki területek növekedése: 73 haAz ipari parkban tevékenykedő vállalkozások által elért hozzáadott érték növeke-dés a kötelező fenntartási időszak végére: 7,8 Mrd FtAz ipari parkban foglalkoztatottak számának növekedése: 100%

Észak-Magyarországi Operatív Program: 2.1.1/ A Turisztikai Attrakció fejlesztése – kiemelt projektek (2007-2008)

A Kormányrendeletben történt nevesítést követően befejeződött az alábbi ki-emelt turisztikai projektek fejlesztése. 2009. év első félévében megtartott Bí-ráló Bizottsági ülések alapján, a kiemelt fejlesztések végső támogatást nyertek. A két projekt esetében a támogatási szerződés megkötése is megtörtént, a har-madik projekt szerződés kötés előtt áll.

Projekt teljes címe: Kastélysziget Kulturális-Turisztikai Központ EdelényA Cserehát és a Galyaság turisztikai fejlesztése az edelényi L’Huiller-Coburg-kastély vonzerejének fejlesztése révén

Projektgazda neve: Műemlékek Nemzeti Gondnoksága (1014 Budapest, Dísz tér 15.)

Finanszírozó operatív program és prioritás megnevezése: ÉMOP-2.1.1.AProjekt összes költsége (Ft): 2.194.000.000 FtProjekt megítélt támogatásának összege (Ft): 1.853.995.000 FtProjekt támogatási aránya (%): 84,5%Támogatás megítélése: 2009. 03. 02Támogatási szerződés megkötése: 2009. 03. 25.

Projekt rövid bemutatása:A koncepció középpontjában az egész kastélysziget jellegének visszaállítása, hosszú távon jó állapotban tartása szerepel turisztikai-kulturális célú hasznosítással. A koncepcióhoz kapcsolható tevékenységek és tartalmuk:1. A kastélyépület múzeumi és látogatóközponti hasznosítása (az épület homlokzatá-

nak és termeinek felújítása, fal- és mennyezeti festmények restaurálása, állandó és időszakos kiállítások elhelyezése,a térség információs pontjának telepítése).

2. Kastélypark rendbetétele (a barokk világ hangulatának visszaidézése, ismeret-terjesztő programhelyszínek létesítése).

3. Rangos tudományos, művelődési rendezvényhelyszín kialakítása, (kulturális rendezvények, fesztiválok, helyi programok, barokk esküvők, filmforgatások, tárgyalások)

4. Kiegészítő szolgáltatások telepítése (parkoló, pénztár és információ kialakítása, a szigetre jutást elősegítő híd megépítése, megépítése, vendéglátó egység – kávé-zó – kialakítása, bérbe adása, ajándékbolt létesítése, stb).

Page 34: Évkönyv - 2009

34

A fejlesztés által várt hatások:• A projekt megvalósítása lehetővé teszi a jelenleg kihasználatlan, „parlagon heve-

rő” kastély felvirágoztatását, látogatókkal történő megtöltését.• A projekt érezhető hatással lesz a környék munkahelyteremtő képességére, vala-

mint vélhetően fokozza a befektetési kedvet.• Edelényben és a környező településeken a fentiekkel összefüggésben növekedni

fog az életminőség szintje.• A komplex kínálat miatt a térségben várhatóan megnövekszik a vendégéjsza-

kák száma, ami a kereskedelmi szálláshelyek kapacitáskihasználtságát erősíti, továbbá a vendéglátó, idegenforgalmi szektorban előállított hozzáadott értéket is megemeli.

Projekt teljes címe: Tisza-tavi Ökocentrum

Projektgazda neve: Poroszló Község Önkormányzata, 3388 Poroszló, Fő utca 6.

Finanszírozó operatív program és prioritás megnevezése: ÉMOP 2.1.1/AProjekt összes költsége (Ft): 2.219.716.048 FtProjekt megítélt támogatásának összege (Ft): 1.936.481.000 FtProjekt támogatási aránya (%): 87,92Támogatás megítélése: 2009.06.16Támogatási szerződés megkötése: folyamatban

Projekt rövid bemutatása: A projekt célja, egy Magyarországon egyedülálló, Európában is ritkaságszámba menő Ökocentrum létrehozása, ahol kapcsolódik egymáshoz a turizmus és a termé-szetvédelem. Annak érdekében, hogy a Tisza-tó és környéke turizmusban betöltött szerepe növekedjen. A projekt munkahelyteremtés révén kedvező feltételeket hoz létre a befektetők és a turisták számára módon, amely nem terheli tovább a környe-zetet, védi természeti értékeit. A beruházás fizikai megvalósítására Poroszló község területén kerül sor, de hatásai kiterjednek a teljes Tisza-tavi régióra. A beruházás részeként megépítésre kerül a 50 férőhelyes, 3 dimenziójú moziterem, látogatóköz-pont 600.000 l-es édesvízi akváriummal, 100 fős konferenciaterem, szabadidő park, madár-megfigyelő helyek a tavon, akadálymentes horgászhelyek, parkoló Az esz-közbeszerzés részeként 120 db GPS, és 15 db csónak az attrakcióhoz kapcsolódóan, valamint az Ökocentrum berendezései. A projekt fő eredmény indikátora a 200.000 fős látogatószám elérése.

Projekt teljes címe: Tokaji Fesztiválkatlan kialakítása

Projektgazda neve és elérhetősége: Tokaj Város Önkormányzata 3910 Tokaj, Rákóczi út 54.

II. 3.

Kiemelt projektek

Page 35: Évkönyv - 2009

35

Finanszírozó operatív program és prioritás megnevezése: ÉMOP 2.1.1/A Projekt összes költsége (Ft): 2 166 237 000Projekt megítélt támogatásának összege (Ft): 1 932 640 000Projekt támogatási aránya (%): 89,2Támogatás megítélése: 2009.02.10Támogatási szerződés megkötése: 2009.03.27

Projekt rövid bemutatása: A projekt eredményeként egy kulturális fesztiválkatlan jön létre a Patkóbánya te-rületén, ami egy létesítményként kezelendő és az alábbi tevékenységek lebonyolí-tására alkalmas.Nagyrendezvények, alapvetően kulturális céllal (komoly- és könnyű zenei koncer-tek, színi előadások, városi rendezvények)Kisebb rendezvények, szintén alapvetően kulturális céllal, beleértve az iskolai, óvo-dai csoportok fellépéseit is.Kiállítások, vásárok, tárlatok bemutatása időszakos jelleggel.A város és a kistérség ifjúságának szabadidős tevékenységeihez, összejöveteleihez megfelelő helység biztosítása.

ÉMOP-2008-3.1.2/C Megyei Jogú Városok Városrehabilitációs témájú kiemeltprojektjavaslatai

Eljárásrendje: kiemelt projektjavaslatA városfejlesztési konstrukció keretében egy-egy kijelölt akcióterületen integrált városfejlesztési programok megvalósítását lehet támogatni, amely a fizikai meg-újítás mellett hangsúlyt fektet az érintett közösségek erőforrásainak fejlesztésére, valamint a kijelölt akcióterületen működő vállalkozások bevonására is a gazdaság élénkítése, ill. munkahely teremtő hatása érdekében. Ezért csak olyan tevékenység támogatható, amely nem csak közösségi terek és köztulajdonban álló ingatlanok fizikai megújítását célozza, hanem bevonja a helyi érdekeltségű kis-, közepes- és nagyvállalkozásokat.

Pályázatok beadására a megyei jogú városok önkormányzatai jogosultak.

A kiemelt projektjavaslati forrásokat funkcióbővítő városrehabilitációra és szo-ciális célú rehabilitációra lehet fordítani, azzal a feltétellel, hogy a projektgaz-dáknak a 2007-2013-as időszakot figyelembe véve legalább egy funkcióbővítő és legalább egy szociális városrehabilitáció témájú projektet kell megvalósítania.

Funkcióbővítő városrehabilitációA funkcióbővítő fejlesztések a rendezési / városszerkezeti tervek által vegyes terület-felhasználású egységű területeken történhetnek.

A támogatható tevékenységek köre a következők lehetnek a funkcióbővítő városrehabilitációs tevékenységek tekintetében:

II. 3.

Kiemelt projektek

Page 36: Évkönyv - 2009

36

Gazdasági funkciót erősítő tevékenységek:Cél: Kereskedelmi, gazdasági szereplők ösztönzése a várossal való szerves együtt-működés és együttélés céljából a fenntarthatóságot szem előtt tartva.

Lehetséges eszközök, például:• Piac, piaccsarnok épületének korszerűsítése (átalakítása, bővítése); helyiségek,

belső terek kialakítása, indokolt esetben új építése, az alapműködéshez szükséges eszközbeszerzés.

• KKV-k által tulajdonolt vagy igénybevett kiskereskedelmi és szolgáltató egységek épület, épületrész külső felújítása, korszerűsítése (átalakítása, bővítése); helyisé-gek, belső terek átalakítása (új építés, eszközbeszerzés nem támogatható).

• KKV-k által tulajdonolt vagy igénybevett, és szolgáltatók által használt 1995. ja-nuár 1. előtt épült kereskedelmi központ, kiskereskedelmi és szolgáltató egység (maximum 1000 m2-ig) külső/ belső felújítása.

• KKV-k által tulajdonolt vagy igénybevett vendéglátó egységként működő épület, épületrész külső felújítása, korszerűsítése (átalakítása, bővítése); helyiségek, belső terek kialakítása (új építés, eszközbeszerzés nem támogatható).

• Gazdasági szolgáltatóház és irodaház külső felújítása 1000 m2–ig (átalakítása, bő-vítése), helyiségek, belső terek kialakítása, szükség esetén új építése. A méret határ az elszámolható költségek maximumára vonatkozik.

• Mélygarázs és parkolóház kialakítása és felszerelése 1000 férőhelyig;

Kísérő tevékenységek, amelyhez a ROP és egyéb Uniós forrásokból társfinan-szírozás nem nyújtható, azonban az akcióterületi fejlesztéshez a magántőke be-vonásával megvalósítható tevékenységek, például:• Szállodaépítés- és felújítás;• Irodaház építés és felújítás a támogatott tevékenységkörön felül;• Gazdasági szolgáltatóház kialakítása a támogatott tevékenységkörön felül;

Közösségi funkciókat erősítő tevékenységek:Cél: A helyi identitást, közösségformálást erősítő terek, létesítmények fejlesztése.

Lehetséges eszközök, például:Amennyiben azok az akcióterületen funkcióbővülést eredményeznek és egy kap-csolódó „soft” tevékenység révén egyértelműen hozzájárulnak az ATT céljaihoz, komplexitásához. A közösségi funkciókat erősítő fejlesztések esetében igényfel-mérés és kihasználtsági terv csatolása szükséges a fejlesztések indokoltságának alátámasztáshoz az akcióterületi tervben részletezve.

• Önkormányzati közművelődési könyvtár épületének külső felújítása, átalakítása, bővítése; helyiségek, belső terek kialakítása, az alapműködéshez szükséges esz-közbeszerzés (új építés nem támogatható).

• Múzeum, kiállító terem épületének külső felújítása, átalakítása, bővítése helyisé-gek, belső terek kialakítása (új építés és eszközbeszerzés nem támogatható).

• Színház, art mozi épületének felújítása, átalakítása, bővítése; helyiségek, belső terek kialakítása, eszközbeszerzés a projekt szempontjából indokolt funkcionális helyiségek biztosítása érdekében.

II. 3.

Kiemelt projektek

Page 37: Évkönyv - 2009

37

• Sport- és szabadidőcsarnok, uszodák, strandok, amelyek jövedelemtermelő alapon működnek, ezek épületének, külső felújítása, korszerűsítése (átalakítása, bővítése), infrastruktúrájának korszerűsítése helyiségek, belső terek kialakítása, működtetés-hez szükséges eszközök beszerzése, (új építés nem támogatható; szintentartó és he-lyettesítő beruházás nem támogatható, kivétel az épületek külső felújítása).

• Templom, egyházi tulajdonú közösségi épület külső felújítása (új építés, eszközbe-szerzés nem támogatható; egyházi fenntartású oktatási- és szociális intézmény nem támogatható).

Városi funkciókat erősítő tevékenységek:Cél: Az élhető város vagy városrész központi területek megteremtése, a városépíté-szet és az épített környezet minőségének fejlesztése.

Lehetséges eszközök, például:Közterek, parkok, játszóterek, közösségi terek, települési zöldfelületek felújítása, bővítése, kialakítása, minőségi utcabútorok elhelyezése.Energiatakarékos közvilágítás korszerűsítése.Elektromos hálózat és távközlési légvezetékek rendezett terepszint alá helyezése.A közbiztonság, valamint közlekedésbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését szolgáló tevékenységek: védelmi infrastruktúra fejlesztése: közterüle-teken a biztonságos, közlekedést segítő rendszerek terveztetése, telepítése; bizton-ságtechnikai, térfigyelő rendszer fejlesztése, telepítése, valamint sebességmérő és rögzítő rendszerek telepítése; helyi bűnmegelőzési stratégiák és cselekvési tervek elkészítése. (Kizárólagos bejárással elérhető területek nem támogathatók).

Közszféra funkcióinak megerősítését szolgáló fejlesztések:Cél: A közszféra ügyfélbarát szolgáltató funkciójának erősítését támogató fejlesztések

Lehetséges eszközök, például:Amennyiben azok az akcióterületen funkcióbővülést eredményeznek (igényfel-mérés alapján az ATT-ben részletezett, alátámasztott), egy kapcsolódó „soft” tevé-kenység révén egyértelműen hozzájárulnak az ATT céljaihoz, komplexitásához.Közigazgatási funkciót ellátó épületek rekonstrukciója (önkormányzat, okmányiroda, területi hatósági intézmények), épületfelújítás, átalakítás, bővítés, indokolt esetben új építése; helyiségek, belső terek kialakítása a projekt szempontjából indokolt funkcio-nális helyiségek biztosítása érdekében (eszközbeszerzés nem támogatható);Igazgatási és rendészeti szervek: rendőrség, bíróság, ügyészség, igazságügyi szolgál-tatás épületeinek külső felújítása (új építés, eszközbeszerzés nem támogatható).Tűzoltóság épületeinek külső felújítása (új építés, eszközbeszerzés nem támogatható).

Barnamezős területek fejlesztése:A barnamezős területek önálló fejlesztése nem cél 2007-2008-as akciótervi időszakban, ezekre csak funkcióbővítő típusú fejlesztések részeként nyílik korlátozott lehetőség.A barnamezős területek fejlesztésére az akcióterületen belül lehetőség van a jelen kiírás feltételeinek teljesülése mellett. Az akcióterületen lévő barnamezős területek

II. 3.

Kiemelt projektek

Page 38: Évkönyv - 2009

38

II. 3.

Kiemelt projektek

fejlesztése annyiban lehetséges, amennyiben funkcióbővülést illetve funkcióvál-tást eredményez, ami elsősorban közcélú, vagy közösségi funkciót valósít meg.

Valamint: Az akcióterületeken megvalósuló fejlesztéseket kiegészítő homlokzatfelújítások; Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő kisléptékű („soft”) elemek (minimum 1 tevékenység kötelező) (ez lehet ERFA típusú és ESZA típusú tevékenység is):

Szociális típusú városrehabilitációA szociális típusú városrehabilitáció tartalma főleg abban különbözik a funkcióbő-vítő városrehabilitációtól, hogy a fő hangsúly az ott élő lakosság életkörülményei-nek javításán van, így a szociális indíttatású és közösségfejlesztő programok kerül-nek előtérbe és a terület gazdasági életének élénkítése részcéllé válik A fejlesztés csak önálló akcióterületen valósulhat meg, amelynek rászorultságát a meghatáro-zott indikátorrendszer segítségével kell igazolni.

A beavatkozás célterületei lakótelepek és hagyományos beépítésű területek le-hetnek. A lakótelepnek az alábbi definíciónak megfelelő területek tekinthetők: • többnyire iparosított technológiával épült 1945 után, és • környezetéből elváló középmagas és magas lakóházak, házsorok alkotják.

Az akcióterületeken a sokkal kevésbé hangsúlyozott gazdaságfejlesztési funkci-ók, a városi, a közösségi és a közfunkciók tevékenységei mellett megjelennek a lakófunkció megerősítését szolgáló fejlesztések, valamint az akcióterület lakos-ságának kapcsolatait erősítő (ESZA típusú) közösségformáló tevékenységek. A rehabilitáció során támogathatók a funkcióbővítő fejlesztéseknél már ismertetett funkciókhoz kapcsolódó tevékenységek, és azokon kívül a kizárólag a szociális célú városrehabilitáció esetében az alábbiakban megjelenített módon megvalósítható la-kóépület felújítási és ESZA típusú tevékenységek.A lehatárolt akcióterületen megvalósuló programnak az ERFA típusú beavatkozá-sok közül kötelezően kell tartalmazniuk lakóépület felújítást, amennyiben azt a terület beépítési jellege (többlakásos épületek, illetve szociális bérlakások) lehetővé teszi. A lakótelepek esetében a lakóépület felújítási tevékenységnek az akcióterüle-ten lévő lakóépületek min. 20%-át kell érintenie. A kötelező lakóépület felújítás alól kivételt a magántulajdonú nem több-lakásos (vagyis un. családi házas, falusias beépítésű, illetve telepszerű) leromlott területek jelentenek, ahol a beépítés jellege és tulajdonviszonyai ezt nem teszik lehetővé.

Lakófunkciót erősítő tevékenységek:1. A többlakásos társasházak és lakásszövetkezetek közös részeinek felújítása az

energiahatékonyság javításának szempontját lehetőség szerint szem előtt tartva: • Az épület fő strukturális elemeinek felújítása• Megújuló energia alkalmazásának rendszereinek kiépítése (használati melegvíz,

illetve villamos energia előállítására).2. Önkormányzati vagy önkormányzati tulajdonú nonprofit szolgáltató tulajdonában

Page 39: Évkönyv - 2009

39

II. 3.

Kiemelt projektek

lévő lakóépületek felújítása a modern szociális bérlakások kialakítása érdekében, függetlenül az épületben lévő lakások számától (egy és többlakásosak egyaránt). • A többlakásos épületeknél támogatható a szerkezeti és gépészeti elemek fel-

újítása (a többlakásos társasházakkal azonos tartalommal), az egylakásos épü-leteknél a fő szerkezeti elemek felújítása (külső falak, tető, födém, homlokzati nyílászárók).

3. Mind a társasházi, mind az önkormányzati tulajdonú lakóépületekben támogat-ható a szociális bérlakások komfortosítása.

4. Meglévő, eredetileg más funkciójú önkormányzati tulajdonú épületek átalakí-tásával, felújításával modern szociális bérlakások kialakítása. Ennek érdekében támogatható az épületszerkezeti, gépészeti elemek felújítása, és legalább komfor-tos szintű lakások kialakítása. A lakások kialakításánál a válaszfalak beépítésén kívül kizárólag a 3. pontban meghatározott tevékenységek támogathatóak. Nem támogatható az épület bővítése, az épületre való ráépítés. A komfortosított és az eredetileg nem lakócélú épületekben létrehozott szociális bérlakásokat legalább 10 évig szociális bérlakásként kell működtetnie az önkor-mányzatnak. Szociális bérlakásnak kell tekinteni azokat a bérlakásokat, melyekre a helyi önkormányzat a helyi rendelete alapján szociális kritériumok szerint köt bérleti szerződést.

Kapcsolódó tevékenységek, például:• Energiahatékonysági beruházások megvalósítása, pl. külső falon végzett szigete-

lés (kizárólag az épületek közös tulajdonú részein történhetnek).• A felújított lakóépületek, középületek akadálymentesítése.• Azbesztmentesítés. Telep-felszámolási program a művelet által nem támogatható.

ESZA típusú beavatkozások, például:A program keretében külön figyelmet kell fordítani arra, hogy az infrastrukturális beruházások mellett kifejezetten a közösség építését szolgáló ESZA típusú beavat-kozások is megjelenjenek a funkcióbővítő típusú beavatkozásoknál felsorolt „soft” tevékenységeken felül például:• Menedzsment szervezet által megszervezett helyi társadalmi akciók a területen

megvalósuló integrált településfejlesztési tevékenységekhez kapcsolódóan (pl. parkosításhoz, játszóterek kiépítéséhez, parlagfű irtásához stb.), a fenntartható-ság érdekében;

• A hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának támogatása, • Hátránykompenzáló oktatási programok (óvodától a felnőttképzésig) kialakítása.• Ifjúsági és szabadidős programok kialakítása.• Családsegítő szolgáltatás kiterjesztése, bővítése a helyszínen. • Társasházak, lakásszövetkezetek szakmai működésének segítése tanácsadási

rendszeren keresztül.• bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos programok. (ESZA típusú)

A lakóépület fejlesztés mellett min. 2 közösségfejlesztő vagy szociális jellegű tevé-kenységnek is megvalósulnia a projekt keretében belül.

Page 40: Évkönyv - 2009

40

II. 3.

Kiemelt projektek

Az ismertetett pályázati kiírásra 2008. február 29-e óta volt lehetőség pályázatot beadni 2009. augusztus 31-ig. A jelzett dátum után új kiírás jelent meg az NFÜ-honlapján, amelynek feltételei részben módosultak az ismertetett adatokhoz képest.

Az alábbi táblázatban található a kiírásra beérkezett pályázatok adatai:

Pályázati kiírás kerete (Ft) 6.639.000.000

Beérkezett pályázatok száma (db) 2*

Igényelt támogatás (Ft) 5.486.247.000

Benyújtási kritériumok nem teljesítése miatt elutasított (db) 0*

Forma kritériumok nem teljesítése miatt elutasított (db) 0

Szakmai értékelések száma (db) 1

Szakmai minimum pontszámot el nem érők száma (db) 0

Szakmai minimum pontszámot elérők száma (db) 1

* az anyag leadásakor egy megyei jogú város kiemelt projektjének formai-jogosult-sági ellenőrzése folyamatban van; egy másik megyei jogú város kiemelt projektje pedig már támogatási szerződéskötés előtt áll

A konstrukcióban a Bíráló Bizottsági első ülésére 2009. 07. 14-én került sor, amely-nek döntése alapján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesztési Progra-mok Irányító Hatósága vezetője 4.154.988.800 Ft támogatási összegről döntött.

ÉMOP-2009-3.2.1/E Belterületi és térségi vízrendezés VTT

A komponens célja a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését szolgáló Vásárhe-lyi-terv továbbfejlesztése program I. ütem keretén belül megépülő (Hanyi-Tiszasülyi, Nagykunsági ill. Cigánd-Tiszakarádi) árapasztó tározók által érintett települések környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár- belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének biztosítása, a további környezeti káresemények megelőzése. Pályázatok beadására a helyi önkormányzatok és önkormányzati társulások jogosultak illetve, önállóan nem pályázhattak, csak partnerkent, konzorciumi együttműködési formában:• Magyar Közút Nzrt. • Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. • Területileg illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok

Projekt területi korlátozása:VTT által érintett települések Nagyrozvágy, Pácin, Pély, Ricse

Atámogathatótevékenységekköre:A konstrukció keretében kizárólag a belvíz és/vagy csapadékvíz elöntéssel sújtott települések belterületet védő bel- és külterületi csapadékvíz és/vagy belvíz elveze-tési fejlesztései támogathatók.

Page 41: Évkönyv - 2009

41

• Belterületet védő övárok-rendszer, szűrőmezők és egyéb, vízvédelmi szempont-ból indokolt, a vízelvezető rendszer részét képező műtárgyak, átemelők felújítása, kiépítése;

• Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése;• Belterületet veszélyeztető vízfolyások és belvízcsatornák felújítása, építése; • Árvízcsúcs csökkentő- és záportározók, valamint síkvidéki belvíztározók felújí-

tása, fejlesztése; • Vízgazdálkodási társulatok kezelésében lévő vízfolyásokon a pályázó önkormány-

zat által megvalósítandó, idegen tulajdonon aktiválható felújítás és/vagy fejlesz-tési munkák.

A projektjavaslatok benyújtása 2009. július 30. – 2010. január 30. között folyamatos

Az alábbi táblázatban található a kiírásra várhatóan beérkező pályázatok adatai:Pályázati kiírás kerete (Ft.-) 1 800 000 000

Várható pályázatok száma (db) 4

Igényelhető max. támogatási mérték (%) 100

ÉMOP-5.1.1-2007Kistérségi központok közúti elérhetőségének javítása

Eljárásrend: kiemelt eljárásrendA régiók közötti, illetve régiókon belüli gazdasági-társadalmi fejlettségbeli különbsé-gek egyik legfőbb okozója a térségek elérhetőségében jelentkező különbség. A régiók és a régiók nagyvárosai közötti nem kielégítő közlekedési kapcsolatok mellett jellem-ző, hogy számos elmaradott kistérségben rossz a belső elérhetőség, a térségcentrum elérési mutatói a közvetlen környezetében lévő településekről kedvezőtlenek.

A kistérségi, települési szintű kapcsolatokat meghatározó összekötő- és bekötőutak minősége országszerte nem megfelelő (elégtelen a pályaszélesség és a burkolat álla-pota), az útpályák a nem kielégítő műszaki paraméterek miatt balesetveszélyesek. Az elmaradott kistérségekben a négy- és ötszámjegyű utak (összekötő- és bekötőutak) korszerűsítése, a hiányzó elemek kiépítése elősegíti a térség gazdasági és társadalmi felzárkózását, hozzájárul a települési környezet és az életminőség javulásához. Az elérési idők csökkenése a kisebb települések és térségközpontjaik között hozzájárul a városi szolgáltatásokhoz és intézményekhez való hozzáférés javításához. A konstrukció célja a kistérségi központok közúti elérhetőségének javítása, különös te-kintettel a kistelepülések munkahelyhez, közszolgáltatásokhoz való jobb hozzáférésére, a jó minőségű négy- és ötszámjegyű-, bekötő- és összekötő utak felújításán keresztül.

Projektgazda: 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 16. §-nak megfelelően: A projektgazda költségvetési szerv, illetve 100%-os állami tulajdonban lévő szer-vezet, továbbá kizárólag a KMOP-2007-2.1.1/A vonatkozásában önkormányzat, ön-kormányzati társulás is jogosult projektjavaslatot benyújtani. Az NFÜ előterjesztése alapján a Kormány ettől indokolt esetben eltérhet.

II. 3.

Kiemelt projektek

Page 42: Évkönyv - 2009

42

Projektjavaslat benyújtására jogosult különösen: 1) Magyar Közút Kht, (MK Kht), 2) Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (3K). 3) Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.)

ÉMOP-2007-5.1.1Támogatható tevékenységek

• Alacsonyabb rendű a településeket összekötő közutak, - négy és ötszámjegyű ösz-szekötő utak és bekötő utak,- (külterületi és átkelési szakaszok) felújítása, baleset-mentessé tétele, zajcsökkentő technikai megoldások építése.

• A négy- és ötszámjegyű, bekötő és összekötő utak építése, burkolatának és alépít-ményének felújítása, szélesítése és megerősítése a települések megközelíthetősé-gének javítása érdekében. A felújítások az út alatt és mellett található infrast-rukturális elemek korszerűsítését (műtárgy, csapadékvíz elvezetés, közvilágítás), a közlekedésbiztonság növelését (biztonsági berendezések, forgalomtechnikai eszközök és jelzések) és a környezet védelmét szolgáló beruházásokat is tartal-mazzák (pl. növénytelepítés).

• Az érintett település népességmegtartó képessége szempontjából jelentős ipari területek, logisztikai központok (amennyiben az út alatti infrastruktúra teljesen kiépített, vagy igénynek megfelelő kapacitásbővítése megtörtént) jobb megköze-lítését szolgáló négy- és ötszámjegyű, utak építése, felújítása, szélesítése és a bur-kolat megerősítése, csomópontok építése.

• Négy- és ötszámjegyű, utak, felújítása, szélesítése és burkolatának megerősítése a turisztikai vonzerőkhöz vezető utakon (amennyiben az út alatti infrastruktúra teljesen kiépített, vagy igénynek megfelelő kapacitásbővítése megtörtént), mely projektek kizárólag a „Turisztikai vonzerők fejlesztése” intézkedés által támoga-tott projektekhez kapcsolódóan támogathatók

2009 évben Bíráló Bizottsági ülésen 11 projekt nyert el támogatást és (a tavaly de-cemberben döntöttekkel együtt) 15 Támogatási szerződést kötöttünk meg.

Pályázat száma Projekt megnevezése Támogatás (Ft)

ÉMOP-5.1.1-2008-0001 Térségi elérhetőség javítása a221134. j 21136. j. 21137 j.2304j.23111j.ésa23119j.utakon

667800000

ÉMOP-5.1.1-2008-0004 Térségi elérhetőség javítása a 3804 j. 3807 j. és a 3814j.utakon

439303942

ÉMOP-5.1.1-2008-0005 Térségielérhetőségjavításaa3616j.3714j.2625j.ésa3611.j.utakon

589773455

ÉMOP-5.1.1-2008-0006 Térségielérhetőségjavításaa25128j.26103j.ésa3703.j.utakon

332975576

ÉMOP-5.1.1-2008-0007 Térségielérhetőségjavításaa3209.,és3213.j.utakon 720514447

ÉMOP-5.1.1-2008-0014 Térségielérhetőségjavításaa2507.j2412.j.ésa24124j.utakon

859500222

ÉMOP-5.1.1-2008-0015 Térségielérhetőségjavításaa21139j.21135j.2408j.2207j.ésa22107j.utakon

1042822802

II. 3.

Kiemelt projektek

Page 43: Évkönyv - 2009

43

Pályázat száma Projekt megnevezése Támogatás (Ft)

ÉMOP-5.1.1-2008-0016 Térségielérhetőségjavításaa2505.j.úton 597241018

ÉMOP-5.1.1-2008-0017 Térségi közlekedés javítása a 2416 j. 3203. és a 3210 j.utakon

891476298

ÉMOP-5.1.1-2008-0018 Térségielérhetőségjavításaa3303.j,3304.j.3307.j.ésa33106.j.utakon

664687000

ÉMOP-5.1.1-2009-0001 Térségielérhetőségjavításaa21132j.21133j.21138j.2122j.és2408.j.utakon

1449226845

ÉMOP-5.1.1-2009-0002 Térségi elérhetőség javítása a 2303 j. 2304 j.23102 j.23103j.és23104.j.utakon

696679652

ÉMOP-5.1.1-2009-0003 Térségielérhetőségjavításaa24128.j.és2505.j.utakon 474429968

ÉMOP-5.1.1-2009-0004 Térségielérhetőségjavításaa2601j.ésa2603.j.utakon 777909746

ÉMOP-5.1.1-2009-0005 Térségielérhetőség javításaa3617. j.3705. j.és3613. j.utakon 868270152

ÉMOP-5.1.1 Szerződéssel rendelkező projektek

Az ÉMOP-5.1.1-2007 kiemelt projektek megítélt támogatása: 11.072.611.123,- Ft. A szerződéssel lekötött támogatásból finanszírozásra került: 4.154.554.914,- Ft.2009 évben a szerződések megkötésével párhuzamosan elkezdődtek a kivitelezési munkálatok is.

Épül az út Sajóivánkán

Az évkönyv zárásáig a szerződéssel rendelkező pályázatok mintegy 80-%-ban elké-szültek az útfelújítási munkálatok.Egy részletes projektjavaslat nem került tárgyalásra 2009 évben - ÉMOP-5.1.1-2009-0006 Térségi elérhetőség javítása a 3835. j. úton – a kisajátítási eljárás elhúzódása miatt. Ez a projekt változatlan tartalommal a 2009-10 évi projektek közé kerül átsorolásra.

II. 3.

Kiemelt projektek

Page 44: Évkönyv - 2009

44

Kiemelt projekt: Az edelényi Coburg kastély felújítása

Page 45: Évkönyv - 2009

45

ÉMOP1.prioritáskeretében2009-benmegjelent,ésazelőzőévrőláthúzódópályázatikiírásokrabeérkezettpályázatokkezelése

Vállalkozások betelepítésére alkalmas térségi Ipari Parkok fejlesztése pályázati kiíráskiírás, ÉMOP-2007/1.3.1/2F (ez később az ÉMOP-2007/1.1.1/A kódszámon található az EMIR rendszerben)

A pályázati kiírás alapvető célja:• A munkahelyteremtést, működő tőke beáramlását elősegítő, magas szintű infrast-

ruktúrával és magas színvonalú szolgáltatásokkal rendelkező ipari parki területek kialakítása a régióban.

• A régióban működő, illetve letelepülni kívánó, elsősorban gyártó, beszállító, va-lamint feldolgozó és szolgáltató vállalkozások korszerű telephelyi feltételeinek megteremtése az Ipari Parkokban.

• A vállalkozások számára nyújtott üzleti szolgáltatások bővítése.

Pályázatok beadására az Ipari Parkot üzemeltető helyi önkormányzatok és az álta-luk létrehozott társulások, valamint a gazdasági társaságok voltak jogosultak. A pályázati kiírásra 2007. 05. 29-e és 2007. 08. 31-e között volt lehetőség pályázatot beadni. A beérkezett 5 pályázat közül a Bíráló Bizottság 3 pályázatot talált alkal-masnak támogatásra. A projektfejlesztés alatt, a gazdasági válságnak betudhatóan két pályázó visszalépett. Az egyedüli nyertes pályázóval a Támogatási szerződést 2009.10.26-án a NFÜ nevében eljáró ÉMRFŰ, mint közreműködő szervezet megkö-tötte, mely 213 millió Ft támogatást tartalmaz.

Ipari területek, ipari parkok, inkubátorházak fejlesztésének támogatása (ÉMOP-2007/1.1.1)

Mivel az ÉMOP-1.1.1/A kiírásra rendelkezésre álló keret nem került az előbb említett okok miatt lekötésre, ezért a kiírás módosított tartalommal 4 komponenssel ismé-telten kiírásra került, 6,649 Mrd Ft felhasználható kerettel.

II.4.

Page 46: Évkönyv - 2009

46

Jelen pályázat az alábbi négy komponenst tartalmazza:„A” komponens: Vállalkozások betelepítésére alkalmas térségi ipari parkok fejlesztése„B” komponens: Önkormányzati ipari területek előkészítése„C” komponens: Inkubátorházak kialakítása és bővítése„D” komponens: Barnamezős terület revitalizációja

A pályázati kiírás alapvető céljai komponensenként:„A” komponens: ugyanaz, mint 1. pontban ismertetett kiírás esetében„B” komponens: önkormányzati tulajdonban lévő iparterületi besorolással rendel-

kező területek alkalmassá tétele ipari tevékenységek végzésére, elsődlegesen a kistérségi központok gazdasági szerepkörének erő-sítése érdekében

„C” komponens: induló vállalkozások számának növelése, megerősítése inkubátor házak kialakításával, valamint a meglévők bővítésével

„D” komponens: a régió felmért és nyilvántartásba vett barnamezősnek minősített iparterületeinek gazdasági célú újrahasznosítása, új gazdasági funkcióval történő ellátása

A pályázók köre között minden komponens esetében megtalálhatók az önkormányzatok, gazdasági társaságok, illetve a „D” komponens kivételével a non-profit szervezetek.A pályázati kiírásra 2007. 10. 17-e és 2008. 01. 18-e között volt lehetőség pályázatot beadni.

Beérkezett pályázatok száma (db) 25

elutasított, visszalépett pályázatok száma 10

az első fordulót követően támogatásban részesített pályázatok száma 15

a második fordulót követően támogatásban részesített pályázatok száma 13

a projektfejlesztés során visszaképett pályázatok száma 1

jelenleg még projektfejlesztés alatt lévő pályázatok száma 1

támogatási szerződéssel rendelkező pályázatok száma 6

Az évkönyv készítésének időpontjában 6 pályázat rendelkezik támogatási szerző-déssel. Várhatóan az év végéig további 8 pályázóval tudjuk a szerződést megkötni. Egy pályázónk esetében ez a jövő év elejére várható.

Ipari területek, ipari parkok, inkubátorházak, barnamezős területek revitalizációjának támogatása (ÉMOP-2008/1.1.1-2.kör)

Az 1. prioritás ezen céljára rendelkezésre álló fel nem használt keretére újabb kiírás készült, mely egy fordulós eljárásrendben került meghírdetésre.A kiírás az eljárásrend kivételével változatlan tartalommal, 2,516 Mrd Ft kerettel került meghirdetésre.

Beérkezett pályázatok száma (db) 14

elutasított, visszalépett pályázatok száma 2

támogatásban részesített pályázatok száma 12

támogatási szerződéssel rendelkező pályázatok száma 2

II. 4.

ÉMOP 1. prioritás

keretében 2009–ben

megjelent, és az előző

évről áthúzódó

pályázati kiírásokra

beérkezett

pályázatok kezelése

Page 47: Évkönyv - 2009

47

Az évkönyv készítésének időpontjában 2 pályázat rendelkezik támogatási szerződés-sel. Várhatóan az év végéig további 10 pályázóval tudjuk a szerződést megkötni.

Regionális jelentőségű klaszterek közös beruházásainak támogatása, szolgáltatásainak kialakítása és fejlesztése (ÉMOP-2008/1.2.1)

A pályázati kiírás alapvető célja:Előmozdítsa a vállalkozások, oktatási és K+F intézmények, valamint helyi gazdasá-gi szereplők közötti, iparági klaszter formában megvalósuló együttműködést. Ezen belül különösen lehetőséget biztosítson a régió kulcságazataiban működő klaszterek versenyképességének jelentős növelésére, egyúttal különbséget téve a • húzóágazati, szoros együttműködést felmutató klaszterek („fejlődő klaszterek).”),• a még kialakulóban lévő stratégiaivá fejlődő klaszter-kezdeményezések, illetve

nem húzóágazatban, de lokális fejlődési csomópontokban már működő vállalati hálózatok között („induló klaszterek”);

A pályázók köre, gazdasági társaságok, non-profit gazdasági társaságok, szövetke-zetek, egyesületek, köztestületek, közhasznú társaságok, kutató intézetek, oktatási intézmények, alapítványok.A pályázatok benyújtására 2008. június 30-tól 2008. október 31-ig volt lehetőség. A pályázatok benyújtása és elbírálása két szakaszban történik. Az első szakasz 2008. augusztus 29-én, a második szakasz 2008. október 31-én zárult. A két szakaszban beérkezett pályázatok összesítése az alábbi táblázatban látható:

Pályázati kiírás kerete (Mrd. Ft.-) 1,403

Beérkezett pályázatok száma (db) 38

Igényelt támogatás (Mrd. Ft.-) 1,524

Elutasított, visszalépett pályázatok száma 20

Támogatásban részesített pályázatok száma (db) 18

A megítélt támogatás összege (Mrd. Ft.-) 0,967

támogatási szerződéssel rendelkező pályázatok száma (db) 18

A pályázatok egyfordulós eljárásrend keretében kerülnek elbírálásra.

Telephelyfejlesztés (ÉMOP-2009-1.1.1./F)

Jelen pályázati kiírás alapvető céljai a következőek:A mikro, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban KKV-k) működési helyszínéül szolgáló infrastruktúra fejlesztésével a vállalkozások üzleti környezetének, és ez által közvetve, a régiók foglalkoztatási helyzetének a javítása.A KKV-k működési helyszínéül szolgáló meglévő, működő telephelyek modernizá-cióját és bővítését, nem megfelelő telephelyeik cseréjét, a telephelyek kihasznált-ságának növelését kívánja elősegíteni, a KKV-k versenyképességének megőrzése, fokozása érdekében, a foglalkoztatás megtartása, javítása mellett.

II. 4.

ÉMOP 1. prioritás

keretében 2009–ben

megjelent, és az előző

évről áthúzódó

pályázati kiírásokra

beérkezett

pályázatok kezelése

Page 48: Évkönyv - 2009

48

A pályázati kiírás közvetett célja a KKV-k tevékenységének erősítése, a régiós kis-és középvállalkozások tőkeellátottságának növelése, továbbá annak előmozdítása, hogy a telephelyfejlesztéssel járó beruházások hozzájáruljanak a régió foglalkozta-tási szintjének megtartásához, növeléséhez.

A pályázók köre:Mikro-, kis és középvállalkozásnak minősülő alább felsorolt azon vállalkozások pá-lyázhatnak, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyúj-tását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben (2008. év) minimum egy fő volt:• Gazdasági társaságok • Szövetkezetek• SZJA alá tartozó egyéni vállalkozókAz UMVP–el átfedés elkerülése érdekében mikro vállalkozások csak a város jogú településeken megvalósuló fejlesztésekre pályázhattak.Az igényelhető támogatás összege minimum 10 millió, maximum 100 millió Ft, mely összeg a leghátrányosabb helyzetű kistérségek esetén maximum 150 millió Ft.Az évkönyv készítésének időpontjában még tart a pályázatok szakmai értékelése

Ipartelepítés (ÉMOP-2009-1.1.1./B)

Jelen pályázati kiírás alapvető céljai a következőek:A régió versenyképességének megőrzése érdekében a régió vonzó befektetési kör-nyezetének, infrastrukturális ellátottságának biztosítása. Cél a régió területén többletkapacitás kiépítése, új munkahelyek teremtése.

A fentiek alapján jelen pályázati kiírás alapvető célja:• A munkahelyteremtést, a működő tőke beáramlását elősegítő, magas szintű infrast-

ruktúrával és magas színvonalú szolgáltatásokkal rendelkező területek kialakítása.• A régióban működő, illetve letelepülni kívánó, elsősorban gyártó valamint szol-

gáltató vállalkozások korszerű telephelyi feltételeinek megteremtése.

A pályázók köre:A pályázati kiírásra az alább felsorolt szervezetek pályázhatnak:• Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, ezen szervezetek intézményei,

valamint előbbiek által létrehozott társulások • Gazdasági társaságok • Szövetkezetek A pályázati kiírás keretében a fentiek konzorciumai, és közös tulajdonú vállalkozá-sai is pályázhatnak.Gazdasági társaságok, szövetkezetek pályázata esetén partnerként kötelező bevon-ni azt az önkormányzatok, melynek közigazgatási területén a projekt megvalósul.

A kiírás kerete, 4 Mrd.Ft, mely 50 %-os támogatással 100 millió Ft és 1000 millió Ft közti támogatási összeg megítélése mellett használható fel. A 2009. június 30.-tól 2009. december 31-ig folyamatosan van lehetőség a pályázatok benyújtására, melyek-nek a beérkezés sorrendjében az elbírálása is folyamatosan történik. Az évkönyv ké-szítésének időpontjában jelenleg egy beérkezett pályázat értékelése folyik.

II. 4.

ÉMOP 1. prioritás

keretében 2009–ben

megjelent, és az előző

évről áthúzódó

pályázati kiírásokra

beérkezett

pályázatok kezelése

Page 49: Évkönyv - 2009

49

Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása (ÉMOP-2009-1.1.1./A és C)

Jelen pályázati kiírás alapvető céljai a következőek:Jelen pályázati felhívás célja, hogy a regionális operatív programok gazdaságfej-lesztési eszközrendszerével az Észak-Magyarországi, régiók versenyképességének megőrzése szempontjából kiemelt fontossággal biró vonzó befektetési környezet kialakítását segítse elő, melynek fontos elemei a befektetési környezet infrastruk-turális fejlesztése, valamint az innovációt és magas hozzáadott értékű gazdasági tevékenységet elősegítő szolgáltatások elindítása.

A pályázók köre:„A” és „C” részcél esetében:• Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, valamint ezen szervezetek

által létrehozott társulások (KSH 321, 322, 362, 364, 366),• gazdasági társaságok, szövetkezetek (KSH 112, 113, 114, 121, 122, 124, 129, 211,

212, 226),• gazdaság- es vállalkozásfejlesztő non-profit szervezetek (KSH 529, 541, 549, 561,

562, 569).

A kiírás kerete:„A” részcél esetében, 4 Mrd.Ft„C” részcél esetében, 1 Mrd.Ft

Az évkönyv készítésének időpontjában még a kiírásra pályázat még nem érkezett be.

Üzleti infrastruktúra fejlesztése a komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségekben (ÉMOP-2009-1.1.1./G)

Jelen pályázati kiírás alapvető céljai a következőek:Jelen pályázati felhívás azt a célt szolgálja, hogy a regionális operatív programok gazdaságfejlesztési eszközrendszerével leghátrányosabb helyzetű térségek felzár-kóztatásához készült zászlóshajó program céljainak megvalósítását elősegítse.A leghátrányosabb helyzetű térségek támogatásához készült Komplex Térségfej-lesztési Program átfogó célja az, hogy megállítsa a leghátrányosabb helyzetű, a külső és belső perifériákon elhelyezkedő térségek leszakadásának folyamatát, sőt, megfordítsa azt, esélyt adjon eme térségek gazdasági és társadalmi integrációjára, a folyamatok ilyen irányú elmozdulására.

A kiírás az alábbi részcélokat tartalmazza:„A” pályázati cél: „Ipari park” címmel rendelkező területek infrastrukturális fej-

lesztése részcél„B” pályázati cél: Iparterületek fejlesztése részcél„C” pályázati cél: Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése részcél

II. 4.

ÉMOP 1. prioritás

keretében 2009–ben

megjelent, és az előző

évről áthúzódó

pályázati kiírásokra

beérkezett

pályázatok kezelése

Page 50: Évkönyv - 2009

50

„D” pályázati cél: Ipartelepítés részcél„E” pályázati cél: Vállalkozások telephelyfejlesztése részcél

A pályázók köre:Jelen pályázati kiírásra önkormányzati pályázó kizárólag a komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségnek a 2007-2013 programozási idő-szakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 2. §-a (1) bekezdé-sének u) pontja szerinti kistérségi programjában meghatározott projektjavaslatát nyújthatja be, amit a zsűri előzetesen jóváhagyott, az abban rögzített összeget nem meghaladó támogatási igénnyel.

Vállalkozások a fennmaradt, nem dedikált forrás terhére nyújthatnak be projekteket.

A pályázók lehetséges körét az egyes részcélok esetében külön-külön kerültek meg-határozásra.

A kiírás kerete, 5,110 Mrd Ft. Az évkönyv készítésének időpontjában a kiírásra pá-lyázat még nem érkezett be.

II. 4.

ÉMOP 1. prioritás

keretében 2009–ben

megjelent, és az előző

évről áthúzódó

pályázati kiírásokra

beérkezett

pályázatok kezelése

Page 51: Évkönyv - 2009

51

ÉMOP2.prioritáskeretébenmegjelentpályázatikiírások

Turisztikai Attrakció fejlesztése (2007-2008) (ÉMOP-2007-2.1.1/B)

A pályázati kiírás célja a régióba érkező turisták számának és átlagos tartóz-kodási idejének jelentős növelése nemzetközi szinten is versenyképes turisztikai termékek, attrakciók fejlesztésével, létrehozásával. Kapcsolódó szolgáltatások, rendezvények, programok biztosítása építve a régió sajátos kulturális örökségei-re és természeti értékeire, hagyományaira. A turizmusból származó jövedelmek növelése.

Pályázatok beadására a következő szervezetek voltak jogosultak: költségvetési szer-vezetek, non profit szervezetek, szövetkezetek, gazdasági társaságok, vállalkozá-sok, szakmai szervezetek és felsőoktatási intézmények.

A támogatható tevékenységek köre: • Egészségturizmus fejlesztése• Örökség és kulturális turizmus• Rendezvényturizmus• Aktív- és ökoturizmus

Önállóan nem csak a fenti tevékenységekkel együtt támogathatóak:• A beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó, a megközelítést, pihenést, köztiszta-

ságot szolgáló infrastrukturális fejlesztések (pl.: kiszolgáló utak, parkok, par-kolók);

• A turisták tájékozódását és a látogathatóságot értékesítést segítő információs eszközök.

• Marketing tevékenységhez nem kapcsolódó Információs Kommunikációs Tech-nológia fejlesztések, beruházások (pl. minősítési, foglalási rendszerek kiépítése, összehangolása);

• Tevékenységhez kapcsolódó üzleti szolgáltatások, és vendégfogadáshoz kapcso-lódó szolgáltatások kialakítása, fejlesztése, (kivéve szálláshelyfejlesztés);

• A turisztikai szolgáltatások minőségi fejlesztéséhez szakemberek szakma speci-fikus, informatikai, idegen nyelvi, kommunikációs készségre irányuló képzések támogatása.

II.5.

Page 52: Évkönyv - 2009

52

A pályázati kiírásra 2007. 10. 08-a és 2008. 02. 18-a között volt lehetőség pályázatot beadni.

Az alábbi táblázatban található a kiírásra beérkezett pályázatok adatai:Pályázati kiírás kerete (Ft.-) 6 524 000 000

Beérkezett pályázatok száma (db) 125

Igényelt támogatás (Ft.-) 25 478 978

Benyújtási kritériumok nem teljesítése miatt elutasított (db) 9

Forma kritériumok nem teljesítése miatt elutasított (db) 33

Szakmai értékelések száma (db) 82

Szakmai minimum pontszámot el nem érők száma (db) 16

Szakmai minimum pontszámot elérők száma (db) 66

Előrehozott további keret: 1 600 000 000 Ft

Bodrogkeresztúr

II. 5.

ÉMOP 2. prioritás

keretében megjelent

pályázati kiírások

Page 53: Évkönyv - 2009

53

A nyertes pályázók adatai

Ssz. Pályázó neveMegvalósulás

helye (település)

Projekt tárgyaelszámolható összköltség

(Ft)

támogatás összege

(Ft)

támo-gatás

aránya (%)

1

BOLDOGKŐ-FRUITGyümölcsfeldolgo-zó,KereskedelmiésSzolgáltatóKorlátoltFelelősségűTársaság

BoldogkőváraljaApálinkajövőjéért-BestilloLátogató-

centrum91570000 45785000 50,00

2MűemlékekNem-zetiGondoksága

Sirok„Végvárakvilága”Sirok,barlangvár,turisztikaiközpont

356490000 320841000 90,00

3

TiszaSzolg2004Közszolgáltató,VagyonkezelőésGazdaságfejlesztő

Kft.

TiszaújvárosTiszaújvárostermál-fürdőfejlesztése

1423219000 500000000 35,13

4

EgerTermálFürdőüzemeltető

KorlátoltFelelőssé-gűTársaság

EgerAzEgriTermál-ésStrandfürdőTurisz-tikaiFejlesztése

875220000 428858000 49,00

5MTWTermálfürdőésWellnessKft.

MiskolcMiskolcitermál-fürdőéswellness

központ1429649000 500000000 34,97

6Sátoraljaújhely

VárosÖnkormány-zata

Sátoraljaújhely

ZempléniturisztikaiésidegenforgalmicentrumkialakításaaMagas-hegyen

991078223 500000000 50,45

7HollókőKözségÖnkörmányzata

Hollókő

AHollókőKözségÖnkormányzataáltalazÉMOP-2.1.1/BTurisztikai

attrakciókfejleszté-setémakörbenbe-nyújtott,aHollókőiváréskörnyékénekturisztikai,valamint

ökoturisztikaifejlesztése

159380700 141238470 88,62

8

ÉSZAKERDŐEr-dőgazdaságiZárt-körűenMűködő

Részvénytársaság

Lillafüred(Miskolc)

ALillafürediÁllamiErdeiVasútökoturisztikaifej-

lesztése.

229078394 206170555 90,00

9

PATAQUASárospa-takiTermálfürdőésCampingfejlesztő

Kft.

Sárospatak

Wellnessközpontkialakításaa

SárospatakiTermál-fürdőfejlesztése

keretében

1250000000 250000000 20,00

10MezőkövesdVárosÖnkormányzata

MezőkövesdZsóryGyógy-és

Strandfürdőfejlesz-téseMezőkövesden

1164235370 500000000 42,95

11BükkiNemzetiPark

IgazgatóságIpolytarnóc

AzIpolytarnóciŐsvilágiPompejiturisztikaicélú

fejlesztéseII.ütem

582392506 499993476 85,85

12MediaproInformá-ciótechnológiaiésSzolgáltatóKft.

Eger

„Nyitottborászat”újturisztikaitermék

ésszolgáltatáslétrehozásaaz

EgriSzépasszony-völgyben

74913428 36707579 49,00

II. 5.

ÉMOP 2. prioritás

keretében megjelent

pályázati kiírások

Page 54: Évkönyv - 2009

54

Ssz. Pályázó neveMegvalósulás

helye (település)

Projekt tárgyaelszámolható összköltség

(Ft)

támogatás összege

(Ft)

támo-gatás

aránya (%)

13CserehátiTelepü-

lésszövetségGagyvendégi Históriavölgy 560741000 481907000 85,94

14

FŰTŐMŰProjektKonzorcium-Egye-temiFűtőműKftésMiskolcMegyeiJogúVárosKonzorciuma

MiskolcFŰTŐMŰ-IMAXMiskolcésRock

Múzeum1067378000 500000000 46,84

15

DigitrollAuto-matizálásiés

KereskedelmiKor-látoltFelelősségű

Társaság

Mátraszentimre

MátraszentistvániSípark:TéliÉlmény-parkfejlesztésea

Mátrában

189938400 94969200 50,00

16IPOLYERDŐZárt-körűenMűködő

RészvénytársaságHollókő

IpolyErdőZrt.komplexökoturisztikaifejlesztése

585774838 500000000 85,36

17

Borsod-Abaúj-ZemplénMegyeiMúzeumiIgazga-

tóság

Miskolc

APannon-tengerkiállítóépületésa

múzeumrendszerbetörténőműködtetése

401678400 361510560 90,00

18

SzalókHoldingIngatlanfejlesztő

ésHasznosítóZárt-körűenműködő

Részvénytársaság

Egerszalók

AzEgerszalókiGyógy-és

Strandfürdőélményelemekkeltörténő

bővítése

1010986500 354266000 35,04

19BoldogkőváraljaKözségÖnkor-

mányzataBoldogkőváralja

ABoldogkőiVárre-konstrukciósmunkáiaturisztikaivonzerőnövelésecéljából.

148649293 133784363 90,00

20

MiskolciTurisztikaiIdegenforgalmiés

SzolgáltatóKorlátoltFelelősségűTársaság

Miskolc

2.1.„Családjafürdőjétépítjük”-SelyemrétiStrandfürdőMeden-

ceépítés

991000000 491000000 49,55

21PácinKözség

ÖnkormányzataPácin

Bodrogközöröksége-Karos-Karcsa-Pácinmikrotérségturisztikaicélúfejlesztése

447461244 397411426 88,81

22

MIBOBMiskolciBobpályaSzol-gáltatóésKeres-kedelmiKorlátolt

FelelőségűTársaság

Lillafüred(Miskolc)

Aszabadidőaktíveltőltésétbiztosító

télen-nyáronüzeme-lőbobpályaépítéseMiskolc-Lillafüreden.

194980000 95000000 48,72

23

GyermekparkotÜzemeltetőKor-látoltFelelősségű

Társaság

NőtincsSEHOLSZIGETÉl-ményparkNőtincs

217084000 108542000 50,00

24

BükkaljaiKőkultúraésaBükkDéliKapujate-matikusútésturisz-tikaiegyüttműködés

konzorciuma

Szomolya

BükkaljaiKőkultúraésaBükkDéli

Kapujatematikusútésturisztikaiegyüttműködés

472933990 385123986 81,43

25KisnánaKözségÖnkormányzata

Kisnána

Akisnánaivárkomplexturisztikaihasznosítása,aXXI.századkihívásainak

megfelelően

342744960 308470464 90,00

II. 5.

ÉMOP 2. prioritás

keretében megjelent

pályázati kiírások

Page 55: Évkönyv - 2009

55

A második forduló során a következő projektekről született végső döntés:

Ssz. Pályázó neveMegvalósulás

helye (település)

Projekt tárgyaelszámolható összköltség

(Ft)

támogatás összege

(Ft)

támo-gatás

aránya (%)

1

BOLDOGKŐ-FRUITGyümölcsfeldolgo-zó,KereskedelmiésSzolgáltatóKorlátoltFelelősségűTársaság

Boldogkőváralja

Apálinkajövő-jéért-BestilloLátogatócent-

rum

91050000 45525000 50,00

2SátoraljaújhelyVáros

ÖnkormányzataSátoraljaújhely

Zempléniturisztikaiésidegenforgal-micentrumkialakításaa

Magas-hegyen

991078223 500000000 50,45

3BükkiNemzetiPark

IgazgatóságIpolytarnóc

AzIpolytarnóciŐsvilágiPompejiturisztikaicélú

fejlesztéseII.ütem

571360850 492241819 86,15

4

FŰTŐMŰProjektKonzorcium-EgyetemiFűtőműKftésMiskolcMegyeiJogúVáros

Konzorciuma

MiskolcFŰTŐMŰ-IMAXMiskolcésRock

Múzeum1061766000 497371127 46,84

5MTWTermálfürdőés

WellnessKft.Miskolc

Miskolcitermál-fürdőéswellness

központ1404899274 491344125 34,97

Melyek közül a következőknek a szerződéskötése meg is megtörtént.• BOLDOGKŐ-FRUIT Gyümölcsfeldolgozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelősségű Társaság• Sátoraljaújhely Város Önkormányzata• Bükki Nemzeti Park Igazgatóság• MTW Termálfürdő és Wellness Kft.

3 db projekt a projektfejlesztési időszak alatt visszalépett a 2. fordulós pályázat benyújtásától.• Gyermekparkot Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság• Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság• Mediapro Információtechnológiai és Szolgáltató Kft.

A fennmaradó 17 db projekt 2. fordulós BB előtt illetve a projektfejlesztés szakaszában áll.

Turisztikai Attrakció fejlesztése (2009-2010) (ÉMOP-2009-2.1.1/B)

2009. 08. 16-án meghirdetésre került a 2009/2010 tervezési időszakra vonatkozó turisztikai attrakciók fejlesztése c. új pályázati kiírás.

A kiírás célja: A pályázati felhívás fő célja a turisták igényeinek megfelelő színvonalu turisztikai termékek kialakítása, ennek eredményeként az attrakciók látogatottságá-nak és jövedelemtermelő képességének növelése, valamint a szezonalitás mérséklése.

II. 5.

ÉMOP 2. prioritás

keretében megjelent

pályázati kiírások

Page 56: Évkönyv - 2009

56

Miskolc, kisvasút

Pályázatok beadására a következő szervezetek voltak jogosultak: költségvetési szer-vezek és intézményeik, non profit szervezetek, szövetkezetek, nonprofit, vagy pro-fitorientált gazdasági társaságok, vállalkozások.

A támogatható tevékenységek köre: • Egészségturizmus fejlesztése• Történelmi és kulturális örökség turisztikai hasznosítása• Tematikus parkok• Öko- és aktívturizmus• Kisvasutak turisztikai célú fejlesztése

A pályázati kiírás egyfordulós. Pályázatok benyújtási határideje: 2009. 10. 15.

ÉMOP-2009-2.2.1Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése

A 2007. évi szálláshely-fejlesztési pályázati kiírás nyertes pályázatainak támoga-tási szerződései megkötésre kerültek, a projektek megvalósítása folyamatban van. Két projekt már megvalósult, az egyiknek a lezárása is megtörtént, a másik zárása folyamatban van.

A 2009. évi kiírás beadási határideje 2009. november 16., így a pályázatok készítése jelenleg van folyamatban.

A pályázati kiírás keretösszege: 4 722 millió forint.

Az ez évi pályázati felhívás kiemelt célja a régióban eltöltött vendégéjszakák szá-mának növelése, valamint a turisztikai ágazatban a foglalkoztatottak számának növelése. Kereskedelmi szálláshelyek fejlesztése esetében operatív cél az attrakciók

II. 5.

ÉMOP 2. prioritás

keretében megjelent

pályázati kiírások

Page 57: Évkönyv - 2009

57

látogatottságának és jövedelemtermelő képességének javítását elősegítő, magas mi-nőségi színvonalat jelentő fejlesztések támogatása.

Pályázatok beadására a következő szervezetek jogosultak: • Nonprofit, vagy profitorientált gazdasági társaságok, vállalkozások • Egyéni vállalkozások • Költségvetési szervek és intézményeik

A támogatható tevékenységek köre: • Új kereskedelmi szálláshely kialakítására irányuló fejlesztés• Meglévő kereskedelmi szálláshelyek, kapacitásbővítése, szolgáltatásainak minő-

ségi és mennyiségi fejlesztése, és a fentiek kombinációja.

Önmagában nem, csak szálláshely- vagy szolgáltatás-fejlesztéssel együtt támogatható tevékenységek:• Eszközbeszerzés• A kereskedelmi szálláshelyen nyújtott lovasturisztikai-szolgáltatások fejlesztése• Vendéglátóegységek fejlesztése• Szálláshelyhez kapcsolódó üzleti marketing-tevékenység támogatása (pl. tájékoz-

tató anyagok, brosúrák, vásárokon való megjelenés, honlap, tájékoztató táblák, arculatterv,vbranding). (A kötelezően megvalósítandó nyilvánosság biztosításán felül.) A marketingvtevékenységet a helyi TDM szervezet – amennyiben meg-alakult a térségben –vmarketing munkájával összhangban, ahhoz illeszkedve, kapcsolódva kell elvegezni.

• A projekt elszámolható összköltségének maximum 8%-a, de legfeljebb 60 millió forint számolható el ezen tevékenység keretében.

• A fejlesztések által érintett épületek energia-hatékony működését javító beruhá-zások, különös tekintettel a megújuló energiaforrások felhasználására (pl. esővíz, medencevíz újrahasznosítása, napenergia, passzív házak).

• Információs es kommunikációs technológiai fejlesztések, beruházások (pl. minő-sítési, foglalási rendszerek összehangolása stb.).

• A szálláshelyhez kapcsolódó bűnmegelőzési tevékenységi támogatása • Az épület teljes körű azbesztmentesítése• A támogatott kereskedelmi szálláshelyek használatához közvetlenül kapcsolódó

telekhatáron kívüli infrastrukturális fejlesztések.

ÉMOP-2008-2.3.1.Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatására

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2008. augusztus 14-én regisztrációs felhívást tett közzé a Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatását célzó pályá-zat előkészítése érdekében.A konstrukció célja a turisztikai versenyképesség növelése a megfelelő kompetenci-ákkal rendelkező menedzsment szervezeti rendszer kialakítása, működtetése által. Cél, hogy régiós illetve országos szinten egységes, összehangolt szervezeti rendszer jöjjön létre helyi, majd térségi turisztikai desztináció menedzsment szervezetek te-vékenységének támogatásával.

II. 5.

ÉMOP 2. prioritás

keretében megjelent

pályázati kiírások

Page 58: Évkönyv - 2009

58

A pályázás előfeltétele a TDM Szakmai Regisztrációs Adatlap kitöltése volt. A re-gisztráció célja a pályázat szakmai előkészítése, a várható pályázói kör és a terve-zett projektek megismerése, valamint a szakmai felkészültség értékelése és a szak-mai elő-szelekció biztosítása volt. A regisztráció során 23 Helyi TDM szervezet és 7 Térségi TDM szervezet kapott támogató levelet az előzsüritől. A pályázati kiírás hosszas előkészítés után 2009.04.16-án került kiírásra. A pályáza-ti útmutató lehetővé tette, hogy a pályázók szakaszosan nyújtsák be pályázatukat. Az első beadási határidő 2009.július 31-e volt.

Beérkezett pályázatok a következőek:Sorszám Pályázó neve Igényelt támogatás Ft Összköltség Ft

1.Észak-magyarországiGyógyturisztikai

Egyesület(klaszter)29825917 35089315

2. SátoraljaújhelyVárosÖnkormányzata 34994500 41170000

3. GyöngyösVárosÖnkormányzata 44995420 52935788

4.ÉMIGÉszak-magyarországiIdegenforgal-miésgazdaságfejlesztésinonprofitkft

(klaszter)30000000 35900000

5.MűvészetekHázaEgerKulturálisés

SzórakoztatóNonprofitKiemelkedőenKözhasznúKorlátoltFelelősségűTársaság

50000000 58824000

6. AbaTurisztikaiEgyesület 35000000 41176471

A beérkezett 6 pályázat közül 2 db Klaszter és 4 db Helyi TDM szervezet létrehozá-sára irányul. A formai értékelés elvégzése után valamennyi befogadásra került, és 2009. októberében a szakmai értékelés szakaszában állnak.

A pályázati kiírás 2. beadási határideje 2009. szeptember 30. volt melyre a következő pályázatok érkeztek be:

Sorszám Pályázó neve Igényelt támogatás Ft Összköltség Ft

7. MiskolcMJVÖnkormányzata 50000000 58823000

8. SalgótarjánMJVÖnkormányzata 25500000 30000000

9. MatyóföldiIdegenforgalmiEgyesület 45000000 53000000

10. BánkKözségÖnkormányzata 34954550 41123000

11.NORDTÚRANonprofitRendezvényés

ProgramszervezőKft.(klaszter)29920000 35200000

12. SárospatakTurizmusáértEgyesület 44999835 52940983

13. PalócÚTKözhasznúEgyesület(klaszter) 20055622 24163400

14. TokajVárosÖnkormányzata 20000000 23530000

15.SzécsényésTérségénekTurisztikaiés

KözművelődésiEgyesülete33883999 39863529

16. FelsőtárkányKözségÖnkormányzata 27412458 32250000

17.MiskolctapolcaTurisztikaiKlaszter

Egyesület29400000 34589300

A második beadási határidőre beérkezett pályázatok közül 3 db Klaszter és 8 db Helyi TDM szervezet kialakítását tervezi. A befogadási ellenőrzés során 1 db pályázat eluta-sításra került a többi pályázat formai értékelés alatt áll.A térségi TDM szervezetek pályázatainak beadási határidejét az Irányító Hatóság engedélyével 2009. 11. 30-ra halasztották.

II. 5.

ÉMOP 2. prioritás

keretében megjelent

pályázati kiírások

Page 59: Évkönyv - 2009

59

II.6.

ÉMOP3.prioritáskeretébenmegjelentpályázatikiírások

Integrált szociális jellegű város rehabilitáció – a kiírás kétfordulós pályázat kere-tében került meghirdetésre, amelynek a második fordulós anyaga 2009. április 27-én jelent meg az NFÜ-honlapján

(ÉMOP-2007-3.1.1/A, ÉMOP-2007-3.1.1/B)

A szociális városrehabilitáció célja egy adott hátrányos helyzetű településrész le-romlását okozó folyamatok megállítása és megfordítása, az ott lakók életminőségé-nek és életesélyeinek javítása, a leszakadó és/vagy leromlott városrészek bekapcso-lása a város fejlődésébe, integrált rehabilitációjának megvalósítása.

• A fizikai életfeltételek (lakáskörülmények, közművek, közterületek) javítása• Társadalmi leszakadás megakadályozása (oktatás, közbiztonság, társadalmi integ-

ráció elősegítése)• Helyi gazdasági potenciál növelése a képzés és munkahelyteremtés által (lakosság

képzettségi szintje, foglalkoztatottsági szint)

A konstrukció keretében kizárólag komplex település-rehabilitációs akciók valósít-hatóak meg. Ezek a településrész fizikai állapotának felújításán túl szociális, kö-zösségi és képzési eszközökkel is beavatkoznak ennek társadalmi problémái megol-dásába. Ezen integrált megközelítés kizárólag komplex, koherens akcióterületeken valósítható meg. A társadalmi kohézió erősítése, a helyi közösségek támogatása, a civil szerveződések aktivizálása, szerepük erősítése, helyi identitás erősítése.Vonzó és élhető városi környezet kialakítása, a feltárt gazdasági, kulturális és tu-risztikai értékek és lehetőségek kihasználása érdekében.

Pályázatok beadására a városi önkormányzatok voltak jogosultak (kivéve megyei jogú városok).

A pályázat az alábbi komponenseket tartalmazza:„A” komponens: Leromlással fenyegetett városi lakótelepek (pl. panelek) integrált

akcióterületen alapuló rehabilitációja„B” komponens: Leromlott városi lakóterületek (kolóniák, romatelepek) integrált

akcióterületen alapuló rehabilitációja

Szociális célú rehabilitációra pályázatot benyújtó városnak integrált városfej-lesztési stratégiát kellett készítenie.

Page 60: Évkönyv - 2009

60

Támogatható tevékenységek köre:

’A’ komponens:1. Lakó funkció megerősítését szolgáló fejlesztések • A többlakásos társasházak és lakásszövetkezetek közös részeinek felújítása az

energiahatékonyság javításának szempontját lehetőség szerint szem előtt tartva.• Önkormányzati vagy önkormányzati tulajdonú nonprofit szolgáltató tulajdonában

lévő lakóépületek felújítása a modern szociális bérlakások kialakítása érdekében.• Mind a társasházi, mind az önkormányzati tulajdonú lakóépületekben támogatha-

tó a szociális bérlakások komfortosítása.• Meglévő, eredetileg más funkciójú önkormányzati tulajdonú épületek átalakításá-

val, felújításával modern szociális bérlakások kialakítása.

2. Közterületek (utak, járdák, sétányok, játszóterek stb.) kialakítása, meglévők fejlesztése, felújítása, akadálymentesítése; parkok, jóléti zöldfelületek fej-lesztése és újak kialakítása; utcabútorok, világítótestek beszerzése, telepítése, közterületek közlekedési célú fejlesztése.

Az alábbi tevékenységekből legalább további egy megvalósítása kötelező:• Közintézmények felújítása, bővítése akadálymentes módon, amennyiben új, a

rehabilitáció céljait elősegítő közösségi programokhoz kapcsolódik; közszolgál-tatások nyújtására alkalmas épületek felújítása, bővítése, kialakítása; közösségi helyiségek kialakítása fenntartható és környezetbarát módon; közösségi közpon-tok, közösségi funkciót ellátó épületek bővítése, felújítása, helyi hálózatok, civil együttműködések számára.

• Kis- és középvállalkozások által üzemeltetett üzletek, irodák, kereskedelmi egy-ségek támogatása.

Kapcsolódó tevékenységek:• Közműhálózat felújítás,• komplex terület-előkészítési munkák a későbbi építések és felújítások megalapo-

zására,• lakóépületek bontása, • akadálymentesítés középületekben új építések részeként, meglévő épületek felújí-

tása részeként utólagosan, • azbesztmentesítés közintézményekben, • energiahatékonysági korszerűsítés.

Szociális jellegű beavatkozások az akcióterület lakosai számára• Helyi társadalmi akciók a területen megvalósuló integrált településfejlesztési te-vékenységekhez kapcsolódóan a fenntarthatóság érdekében• A hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának támogatása

’B’ komponens:1. Önkormányzati vagy önkormányzati tulajdonú nonprofit szolgáltató tulaj-

donában lévő lakóépületek felújítása a modern szociális bérlakások kialakí-tása érdekében

II. 6.

ÉMOP 3. prioritás

keretében megjelent

pályázati kiírások

Page 61: Évkönyv - 2009

61

II. 6.

ÉMOP 3. prioritás

keretében megjelent

pályázati kiírások

2. Mind a társasházi, mind az önkormányzati tulajdonú lakóépületekben támo-gatható a szociális bérlakások komfortosítása.

3. Meglévő, eredetileg más funkciójú önkormányzati tulajdonú épületek átala-kításával, felújításával modern szociális bérlakások kialakítása.

Kapcsolódó tevékenységek• Közműhálózat felújítása, hiányzó közművek kiépítése, • komplex terület-előkészítési munkák a későbbi építések és felújítások megalapo-

zására, • akadálymentesítés középületekben új építések részeként, meglévő épületek felújí-

tása részeként utólagosan, • azbesztmentesítés közintézményekben, • energiahatékonysági korszerűsítés.

Szociális jellegű beavatkozások az akcióterület lakosai számára• helyi társadalmi akciók a területen megvalósuló integrált településfejlesztési tevé-kenységekhez kapcsolódóan a fenntarthatóság érdekében• A hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának támogatása

A pályázati kiírásra a 2009. áprilisi megjelenés után, a projektfejlesztés időtartamát (max. 12. hónap) figyelembe véve van lehetőség beadni a második fordulós pályázatokat.

Az alábbi táblázatban található a kiírásra beérkezett pályázatok adatai:

„A” komponens:Pályázati kiírás kerete (Ft) 1.328.000.000

Beérkezett pályázatok száma (db) 1

BB-által javasolt támogatás (Ft) 439.499.220

Benyújtási kritériumok nem teljesítése miatt elutasított (db) 0

Forma kritériumok nem teljesítése miatt elutasított (db) 0

Szakmai értékelések száma (db) 1

Szakmai minimum pontszámot el nem érők száma (db) 0

Szakmai minimum pontszámot elérők száma (db) 1

„B” komponens:

Az anyag leadásáig második fordulós pályázati anyag még nem került benyújtásra.

A konstrukcióban a Bíráló Bizottsági ülésre 2009. szeptember 09-én, majd írásbeli szavazás útján 2009. október 08-án került sor. A benyújtott (3.1.1./A) pályázat a támogatási szerződés megkötése előtt áll az anyag leadásakor

Funkcióbővítő településrehabilitáció – a kiírás kétfordulós pályázat keretében ke-rült meghirdetésre, amelynek a második fordulós anyaga 2009. április 27-én jelent meg az NFÜ-honlapján

Page 62: Évkönyv - 2009

62

II. 6.

ÉMOP 3. prioritás

keretében megjelent

pályázati kiírások

(ÉMOP-2007-3.1.2./A)

A támogatás célja új és meglévő városi-közösségi és gazdasági funkciók támogatá-sa, megerősítése az Észak-Magyarországi Régió, közép- és nagyvárosaiban, a városi vonzerő növelése a városi és városrész központi területek fenntartható funkció-bővítő fejlesztésével a tőkebefektetések ösztönzése és a magasan képzett lakosság megtartása érdekében.Pályázatok beadására a városi önkormányzatok voltak jogosultak (kivéve megyei jogú városok).

Támogatható tevékenységek:• Városi - közösségi – közszféra funkciókat erősítő tevékenységek, úgymint

– Települések központi tereinek megújítása– Települési zöld területek revitalizációja; zöldfelületek növelése– Barnamezős területek kármentesítése és közösségi célú funkciók kialakítása a

kármentesített területeken• Gazdasági funkciót erősítő tevekénységek• Integrált városfejlesztési stratégia elkészítése

Önmagában nem, csak a fenti tevékenységekkel együtt támogatható tevékenységek:• Városi közlekedés során a balesetmentes közlekedést, az intermodális közösségi

közlekedést, valamint a környezetbarát közlekedési formák elterjesztését elősegí-tő beruházások;

• Tehermentesítő-belterületi utak építése, korszerűsítése, gyalogos átkelő szakaszok építése a vasúti kereszteződésekhez kapcsolódóan;

• Helyi közösségi közlekedés irányítás-technológiai rendszerének és utasforgalmi infrastruktúrájának fejlesztése (pl. autóbusz pályaudvar építése), különös tekin-tettel a mozgáskorlátozottak közlekedési feltételeire, valamint a kerékpártárolás feltételeinek megteremtése

• Hosszú távú stratégiai várospolitikai tervezés támogatása 25.000 főnél kisebb né-pességű pályázó települések részére Az elkészült Integrált Városfejlesztési Stra-tégia elkészítése kötelező.

• A rehabilitáció céljainak megvalósulását lehetségessé tevő, önkormányzatok által történő ingatlan - azaz föld telek és épület – vásárlás;

• Komplex terület-előkészítési munkák, a későbbi építések és felújítások megalapo-zása (pl. épületek bontása, meglévő termelő infrastruktúra hálózatok, közművek felújítása, felosztása és kiépítése);

• Közbiztonság javítását, a rehabilitáció eredményeinek megőrzését szolgáló tevé-kenységek (biztonságtechnikai, térfigyelő rendszer fejlesztése, telepítése)

Önmagában nem, de kötelezően végrehajtandó kapcsolódó tevékenység:• Integrált városfejlesztési stratégia készítése a 25.000 főnél nagyobb népességű

pályázó települések részére• Előzetes és végleges Akcióterületi Terv készítése • Akadálymentesítés középületekben új építések részeként, meglévő épületek felújí-

tása részeként utólagosan,• Azbesztmentesítés közintézményekben – ahol releváns.

Page 63: Évkönyv - 2009

63

II. 6.

ÉMOP 3. prioritás

keretében megjelent

pályázati kiírások

• Energiahatékonysági korszerűsítés.• A beavatkozások helyi elfogadtatását, megfelelő végrehajtását és sikerét szolgáló

tevékenységek (pl. helyi partnerségek kialakításának támogatása, fórumok, in-formációs és tájékoztatási intézkedések, stb.)

• Városmarketing akciók.

Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő kisléptékű („soft”) elemek (minimum 1 tevékenység kötelező):• A helyi kötődést és büszkeséget erősítő akciók, tartalomfejlesztés és az információ

terítése, különös tekintettel a fiatalabb generációkra• Közösségépítést és szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, tanfolyam-

ok, képzési programok kialakítása (hagyományőrző közösségi kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató házak, kulturális- és sport rendezvények, kiállítások, civil programok megvalósítása stb.).

• Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformálási akciók

• Integrált településfejlesztési tevékenységekhez (pl. parkosításhoz, játszóterek ki-építéséhez, parlagfű irtásához stb.) kapcsolódó helyi társadalmi akciók megszer-vezésének és eszközigényének támogatása

• Az infrastrukturális fejlesztésekhez közvetlenül kapcsolódó helyi foglalkoztatá-si kezdeményezések, valamint olyan lakókörnyezeti szolgáltatások támogatása, amelyek új munkalehetőségeket teremtenek (pl. szociális gazdaság).

A két forduló között az első fordulóban előzetes támogatói döntésben részesült pá-lyamunkák a közreműködő szervezet részéről tanácsadásban részesüln(t)ek.

A pályázati kiírásra a 2009. áprilisi megjelenés után, a projektfejlesztés időtartamát (max.12. hónap) figyelembe véve van lehetőség beadni a második fordulós pályázatokat.

Az alábbi táblázatban található a kiírásra beérkezett pályázatok adatai:Rendelkezésre álló keretösszeg (Ft) 8.767.234.322

Beérkezett pályázatok száma (db) 3

BB-által javasolt támogatás (Ft) 2.241.856.593

Benyújtási kritériumok nem teljesítése miatt elutasított (db) 0

Forma kritériumok nem teljesítése miatt elutasított (db) 0

Szakmai értékelések száma (db) 3

Szakmai minimum pontszámot el nem érők száma (db) 0

Szakmai minimum pontszámot elérők száma (db) 3

A konstrukcióban a Bíráló Bizottsági ülésre 2009. szeptember 09-én került sor. A benyújtott három db pályázat a támogatási szerződés megkötése előtt áll az anyag leadásakor.

Page 64: Évkönyv - 2009

64

ÉMOP-2008-3.1.2/BKistérségek központi településeinek közlekedésfejlesztése

Eljárásrend: egyfordulós eljárásrend

A komponens célja a hiányzó önkormányzati belterületi utak megépítése, az önkor-mányzatok területén rossz állapotban lévő úthálózat felújítása.• Önkormányzati tulajdonú külterületi utak építése, felújítása, a gazdasági létesít-

mények könnyebb és biztonságosabb elérésének biztosítása céljából.• Településrészek közötti közúti közlekedési kapcsolatok, jelentős gazdasági súllyal, és ki-

mutatható foglalkoztatással rendelkező területek megközelíthetőségének a javítása. • Közszolgáltatások könnyebb és gyorsabb elérésének javítása a településrészek kö-

zötti hiányzó közúti szakaszok felújításával, kiépítésével. • Vonzó és élhető városi környezet kialakítása útépítés és útfelújítás megvalósítá-

sával, a feltárt gazdasági, kulturális és környezeti értékek és lehetőségek hatéko-nyabb kihasználása érdekében.

A régió városi rangú településein, elsősorban a nagyobb városokban problémát jelent a belváros közlekedési szempontból való zsúfoltsága, az egyes településrészek közötti közösségi- és egyéni közlekedés megoldatlansága, illetve sok esetben nem biztosított a jelentős gazdasági súllyal rendelkező területek és a turisztikai célterületek gyors és hatékony megközelíthetősége, ami pedig alapvető feltétele ezen területek megfele-lő fejlődésének és kihasználásának. Több város esetében is hiányoznak azok a nagy forgalomáteresztő-képességű, belvárost elkerülő útvonalak, amelyek megteremthe-tik az egyes településrészek között a könnyebb átjárhatóságot. Ezért indokolt olyan gyűjtőutak kialakítása, fejlesztése, amelyek lehetővé teszik a városokon belüli közle-kedési kapcsolatok javítását a belváros tehermentesítése érdekében.

A térségi központok megközelítése során, egyes területeken mutatkoznak olyan anomáliák, amelyek következtében a közszolgáltatási centrumot csak jelentős ke-rülő úton lehet megközelíteni, amit rövid, néhány km-hosszúságú új út építésével ki lehetne váltani. Ezért a hatékony közszolgáltatási szerkezet kialakítása érdekében indokolt ezen rövid, hiányzó külterületi közúti szakaszok megépítése is.

Támogatható tevékenységek:• A 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet útosztályainak megfelelő önkormányzati tulajdonú

belterületi és külterületi közutak burkolatának és alépítményeinek felújítása, szélesí-tése, korszerűsítése, megerősítése, fejlesztése, kivéve a lakó és kiszolgáló utakat.

• A 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet útosztályainak megfelelő önkormányzati tulaj-donú lakó és kiszolgáló utak gyűjtőutakká történő fejlesztése.

• Zsákjellegű településrészek zsákjellegének megszüntetését elősegítő új út építése.• Két településrészt összekötő új út építése, amellyel megvalósul a két településrész

összeköttetése.• Jelentős gazdasági súllyal, és kimutatható foglalkoztatással rendelkező területet

megközelítő új út építése

A pályázati kiírásra 2008 évben 26 pályázat érkezett be. Bíráló Bizottsági ülés idő-pontja 2008. november 26. napja volt, így a tavalyi évkönyvben nem szerepeltet-tünk adatokat a döntéssel rendelkező pályázatokról.

II. 6.

ÉMOP 3. prioritás

keretében megjelent

pályázati kiírások

Page 65: Évkönyv - 2009

65

Pályázat száma Pályázó Projekt megnevezése Támogatás (Ft)

ÉMOP-3.1.2/B-2008-0003EgerMegyeiJogúVáros

Önkormányzata

Egertörténelmibelvárosátésa25.sz.főútvonalatösszekötőSzvorényiútkorszerűsítése

119086343,-

ÉMOP-3.1.2/B-2008-0002GyöngyösVárosÖnkor-

mányzataKeletitehermentesítőútvonal

felújítása77531364,-

ÉMOP-3.1.2/B-2008-0005 ÓzdVárosÖnkormányzataPiacút-Sárlitelepösszekötőútéskörforgalmicsomópont

építése86735929,-

ÉMOP-3.1.2/B-2008-0020SátoraljaújhelyVáros

Önkormányzata

AKossuthtérsétálóutcátel-kerülőésmentesítőútépítése,

felújítása170750812,-

ÉMOP-3.1.2/B-2008-0010MiskolcMJVÖnkormány-

zataDaykaGáboru.korszerűsítése

I.ütem155050875,-

ÉMOP-3.1.2/B-2008-0012SzerencsVárosÖnkor-

mányzataSzerencsvárosBajcsy-Zsilinsz-

kyútjánakfejlesztése84675641,-

ÉMOP-3.1.2/B-2008-0008KazincbarcikaVárosÖnkor-

mányzata

Kazincbarcikavárosmagjá-nakélhetőbbétételeakeleti

gyűjtőútkialakításával173943300,-

ÉMOP-3.1.2/B-2008-0018PétervásáraVárosÖnkor-

mányzataPetőfiésIvádiutakfelújítása 50784812,-

ÉMOP-3.1.2/B-2008-0023BátonyterenyeVáros

ÖnkormányzataAbátonyterenyeiKöztársaság

útfelújítása75903513,-

ÉMOP-3.1.2/B-2008-0011PásztóVárosÖnkormány-

zataHunyadiu.gyűjtőúttátörténő

átépítése89100000,-

ÉMOP-3.1.2/B-2008-0021SajószentpéterVáros

ÖnkormányzataSajószentpétertörténelmibel-városáhozvezetőútfelújítása

76973503,-

ÉMOP-3.1.2/B-2008-0019SzécsényVárosÖnkor-

mányzataBáthori–Bajcsy-Zs.-Bem

apóutakfelújítása72406420,-

ÉMOP-3.1.2/B-2008-0004SalgótarjánMegyeiJogúVárosÖnkormányzata

Pécskőútfelújítása 59893763,-

ÉMOP-3.1.2/B-2008-0026 TokajVárosÖnkormányzataKözútésjárdafelújításTokaj

városában86580000,-

ÉMOP-3.1.2/B-2008-0007EmődVárosÖnkormány-

zataEmődvárosközlekedésfej-

lesztése64428456,-

ÉMOP-3.1.2/B-2008-0025BélapátfalvaVárosÖnkor-

mányzata

KossuthLajosutcaútburkolatfelújításésMóriczZsigmond

utcaépítése53429220,-

ÉMOP-2008-3.1.2/B szerződött pályázatai

Az ÉMOP-2008-3.1.2/B kiemelt projektek megítélt támogatása: 1.497.273.951,- Ft. A szerződéssel lekötött támogatásból finanszírozásra került: 192.983.956,- Ft.Az évkönyv zárásáig a szerződéssel rendelkező pályázatok mintegy 40-%-ban elké-szültek az útfelújítási munkálatok.

II. 6.

ÉMOP 3. prioritás

keretében megjelent

pályázati kiírások

Page 66: Évkönyv - 2009

66

ÉMOP-2009-3.1.2/BKistérségek központi településeinek közlekedésfejlesztése

Eljárásrend: egyfordulós eljárásrendA támogatás célja a településközpontok tehermentesítését szolgáló, a településrészek közötti közvetlen közúti közlekedési kapcsolatok fejlesztése, a jelentős gazdasági súllyal rendelkező területek és a turisztikai célterületek megközelíthetőségének ja-vítása. Ezáltal javulhat a lakosság közszolgáltatásokhoz való hozzáférése, valamint csökkenthető a közúti közlekedés okozta környezetterhelés.

Rendelkezésre álló forrásA kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a 2009-2010. évben 2 513 millió Ft.

Pályázók köreJelen kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:Városi önkormányzatok, valamint a legalább 5000 fő állandó lakosságszámú és 100 fő/km2 fölötti népsűrűségű községek önkormányzatai.

Támogatható tevékenységek:

1. Külterületi utak fejlesztése esetén:• hiányzó bekötő és összekötő útszakaszok kiépítése:nehezen elérhető, településré-

szek, meglévő, kiemelkedő gazdasági súllyal rendelkező területek (ipari parkok, ipari területek) megközelíthetőségének javítása érdekében,

• valamint az adott település közigazgatási határán belül a meglevő önkormányzati kezelésű külterületi utak korszerűsítése, felújítása, megerősítése.

2. Belterületi utak fejlesztése esetén:• Belterületen a településközpont, az intézmények, a kiemelkedő gazdasági súllyal

rendelkező területek megközelítése és, a lakóterületekkel való kapcsolatának a javítása érdekében önkormányzati tulajdonú gyűjtő utak (B.V.) kiépítése

• Önkormányzati tulajdonú belterületi utak korszerűsítése, felújítása, megerősítése a B.III, B.IV, B.V. tervezési osztályba sorolt utak esetében. (2008. január 1-én ha-tályba lépett ÚT 2-1.201:2008 Közutak tervezése szerint).

• B.VI. tervezési osztályba sorolt utak fejlesztése B.V. osztályúra az ÚT 2-1.201:2008 Közutak tervezése szabvány 4.7.2) pontja, valamint 4.2.) táblázata alapján. A fej-lesztéshez csatolni kell a Település Rendezési Tervnek a 253/1997 (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 111.§. 2. bekezdés c) alapján készített módosítását is.

Egy pályázat keretében csak egy önkormányzati tulajdonú út vagy egymással ösz-szefüggő önkormányzati tulajdonú utak építésével, felújításával, szélesítésével, korszerűsítésével, megerősítésével, fejlesztésével kapcsolatos fejlesztésre lehet tá-mogatást igényelni.

A pályázati kiírásra 17 db pályázat érkezett be, 1.885.575.486,- Ft támogatási igénnyel.

Jelenleg a pályázatok szakmai értékelése történik, Bíráló Bizottsági ülés időpontja várhatóan 2009. decemberében lesz megtartva.

II. 6.

ÉMOP 3. prioritás

keretében megjelent

pályázati kiírások

Page 67: Évkönyv - 2009

67

Page 68: Évkönyv - 2009

68

ÉMOP-2007- 3.1.3.Vidékfejlesztési programot kiegészítő településfejlesztés

A pályázat célja a községi nagyközségi települések fizikai megújítása, kiegészítve az Új Magyarország Vidékfejlesztési Terv támogatásait.Pályázatok beadására az 5000 fő lakos alatti községi és nagyközség önkormányzat-ok voltak jogosultak.

A támogatható tevékenységek köre: A helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott közszolgáltatási fel-adatokra irányuló infrastrukturális fejlesztések:• Önkormányzati tulajdonú belterületi földutak szilárdburkolatú úttá való fejleszté-

se, belterületi utak korszerűsítése; • Közösségi közlekedést szolgáló infrastruktúra fejlesztése;• Közvilágítás energiatakarékos megoldása;• Egyéb közösségi célú infrastruktúra fejlesztése.

Önállóan nem, csak a fenti tevékenységekkel együtt támogathatóak az alábbi „Európai Szociális Alap” típusú tevékenységek: • Környezettudatosság fejlesztését segítő tájékoztatási, szemléletformálási akciók;• Közösségépítés, a lakosság általános képzési programjainak támogatása;• Ifjúsági és szabadidős programok szervezése;• Az infrastrukturális fejlesztésekhez közvetlenül kapcsolódó helyi foglalkoztatási

kezdeményezések (szociális gazdaság).

A pályázati kiírásra 2008. 02. 26-a és 2008. 05. 13-a között volt lehetőség pá-lyázatot beadni.

Az alábbi táblázatban található a kiírásra beérkezett pályázatok adatai:Pályázati kiírás kerete (Ft.-) 2 544 000 000

Beérkezett pályázatok száma (db) 465

Igényelt támogatás (Ft.-) 10 607 812 840

Benyújtási kritériumok nem teljesítése miatt elutasított (db) 36

Forma kritériumok nem teljesítése miatt elutasított (db) 74

Szakmai értékelések száma (db) 366

Szakmai minimum pontszámot el nem érők száma (db) 94

Szakmai minimum pontszámot elérők száma (db) 272

Előrehozott további keret: 1 450 000 000 Ft

A 2008. decemberében és 2009. márciusában megrendezésre került Bíráló Bizott-sági ülésen összesen 106 nyertes pályázat született. A támogatási szerződések meg-kötésére kerültek, a beruházások folyamatban vannak.

II. 6.

ÉMOP 3. prioritás

keretében megjelent

pályázati kiírások

Page 69: Évkönyv - 2009

69

Ssz. Pályázó neve Projekt címeMegítélt

támogatásProjekt

összköltségeMegvalósulás

helyszíne

1RátkaKözség

Önkormányzata

PolgármesteriHivatalépü-leténekfelújítása,komplex

akadálymentesítése,továbbáaVasút,aSzéchenyiésaFenyvesútfelújításaRátkaKözségben.

46231820 51368689 Rátka

2BogácsKözségiÖnkormányzat

Aturistákhosszabbidejűtartózkodásaésavidéki

életminőségjavulásaérdekébenmegvalósulókomplexprogram

Bogácstelepülésen

59093559 65659510 Bogács

3TelkibányaKözségiÖnkormányzat

„Infrastruktúra-fejlesztésazélhetőbbtelepülésértTelkibánya

községben”41760000 46401564 Telkibánya

4FájKözségÖnkor-

mányzataÚtfelújításokFájközségben 29172226 32413584 Fáj

5TerpesKözségÖnkormányzata

Május1.útfelújításaésbusz-váróépítés

7583769 8426410 Terpes

6TarnaleleszKözségÖnkormányzata

MegfelelőkomfortérzetetbiztosítóinfrastrukturálisfejlesztésekmegvalósításaTarnalelesztelepülésen

86260772 95845302 Tarnalelesz

7SirokKözség

ÖnkormányzataBelterületiutakfelújítása 30062320 33402578 Sirok

8RecskNagyközségÖnkormányzata

Belterületiutakkorszerűsítése 8173175 9081306 Recsk

9SajópetriKözségiÖnkormányzat

SajópetriközségZöldfa,KossuthésSzabadságbelterületiutcák

korszerűsítése17172632 19080703 Sajópetri

10EgerlövőKözségiÖnkormányzat

Egerlövőközségútjainakjárha-tóvátétele

22390000 24894000 Egerlövő

11AlsóvadászKözségÖnkormányzata

Alsóvadászközség-abelterületiutakkorszerűsítése

20042200 22269120 Alsóvadász

12BodrogkisfaludKözségÖnkor-

mányzata

BodrogkisfaludRákóczi,Dózsa,Vasútutcaburkolatfelújítása

37006000 41118000 Bodrogkisfalud

13Mátranovák

KözségÖnkor-mányzata

Vidékiéletminőségszínvo-nalánakjavításaMátranovák

településen.40101382 44557092 Mátranovák

14NagylócKözségÖnkormányzata

Belterületiutak,járdaésbusz-várókkorszerűsítéseNagylóc

községben66453279 73836977 Nagylóc

15Novajidrány

KözségÖnkor-mányzata

KisléptékűtelepülésfejelsztésNovajidrányban-járdarekonst-

rukció50869000 56521254 Novajidrány

16MátraterenyeközségÖnkor-

mányzata

MátraterenyeközségRákócziútfelújításaésKossuthútijárda

felújítása26622734 29580816 Mátraterenye

17CsokvaományKözségiÖnkor-

mányzat

ÚtburkolatfelújításCsokvaománytelepülés-központbavezetőútjainak

összefüggő,háromutcábólállórészén

19835676 22039640 Csokvaomány

18ZagyvaszántóKözségÖnkor-

mányzata

Belterületiutaképítésefelújítá-saZagyvaszántón

46075500 51195000 Zagyvaszántó

19TarnabodKözségÖnkormányzata

Népházkülsőfelújítása 24052797 26725331 Tarnabod

II. 6.

ÉMOP 3. prioritás

keretében megjelent

pályázati kiírások

Page 70: Évkönyv - 2009

70

Ssz. Pályázó neve Projekt címeMegítélt

támogatásProjekt

összköltségeMegvalósulás

helyszíne

20TornanádaskaKözségÖnkor-

mányzata

InfrastruktúrafejlesztésTornanádaskaromáklakta

településrészén39411557 43790618 Tornanádaska

21JárdánházaKözségÖnkormányzata

Járdánházaközséghárombelte-rületiútszakaszánakfelújítása

39248213 43613972 Járdánháza

22KompoltKözségÖnkormányzata

Kompoltközségúthálózatánakfejlesztése,felújítása

145803574 162003971 Kompolt

23ErkKözségÖnkor-

mányzataErkközségúthálózatának

fejlesztése35660900 39623222 Erk

24DemjénKözségÖnkormányzata

BelterületiutakkorszerűsítéseésMűvelődésiHázátalakítása

ésbővítése148799074 165332306 Demjén

25VizslásKözségÖnkormányzata

Vizslás-közösségiházfelújítása 84514035 93904483 Vizslás

26Községi

ÖnkormányzatFelsőtelekes

CsabaésÚjteleputcákkorsze-rűsítéseFelsőtelekesen

15881431 17646035 Felsőtelekes

27MagyarnándorKözségÖnkor-

mányzata

Mikrotérségikultúrházlétreho-zásaaMagyarnándoriMűvelő-

désiHázrevitalizációjával149991210 166656900 Magyarnándor

28JákfalvaKözségÖnkormányzata

Jákfalvabelterületiúthálózataegyutcájánakkomplexburkolat

felújítása6214550 6905056 Jákfalva

29PélyKözségi

ÖnkormányzatKomplexinfrastrukturálisfejlesztésPélyközségben.

63884709 70983010 Pély

30Izsófalva

NagyközségiÖnkormányzat

IzsófalvanagyközségEgressyésRózsabelterületiutcák

korszerűsítése22859744 25399716 Izsófalva

31BalajtKözségiÖnkormányzat

BalajtközségKossuthésPetőfiutakszilárdburkolatúúttávaló

fejlesztése34731010 38590012 Balajt

32GaradnaKözségÖnkormányzata

TelepülésfejlesztésGaradnaKözségben-KossuthLajosutca

megépítése10758000 11954031 Garadna

33KorlátKözség

Önkormányzata

APolgármesteriHivatalkülsőfelújítása,nyílászárócseréiésakadálymentesítéseKorláton

17017151 18907946 Korlát

34DrégelypalánkKözségÖnkor-

mányzata

AMóriczZsigmondútfelújításaDrégelypalánkközségben

14502319 16113689 Drégelypalánk

35BecskeKözségÖnkormányzata

Vidékiéletminőségjavításátcélzóinfrastrukturálisberuházás

Becskén28362000 31514657 Becske

36SzínpetriKözségÖnkormányzata

Hárombuszmegállóépületésatemetőhözvezetőbelterü-letiközútépítéseSzínpetri

községben.

21446500 23829900 Szinpetri

37Községi

ÖnkormányzatSzalaszend

Községiközlekedésiinfrastruk-túrafejlesztéseSzalaszenden

17469500 19410642 Szalaszend

38Borsodgeszt

KözségÖnkor-mányzata

TelepülésijárdafelújításBorsodgeszten

7275179 8083532 Borsodgeszt

39Ládbesenyő

KözségiÖnkor-mányzata

PolgármesteriHivatalakadály-mentesítéseéskorszerűsítése

Ládbesenyőn17667463 19630514 Ládbesenyő

II. 6.

ÉMOP 3. prioritás

keretében megjelent

pályázati kiírások

Page 71: Évkönyv - 2009

71

Ssz. Pályázó neve Projekt címeMegítélt

támogatásProjekt

összköltségeMegvalósulás

helyszíne

40KözségiÖnkor-

mányzatSzemere

SzemereKözségÖnkormányzatabelterületiútjainakszilárdburko-latúúttávalófejlesztése,illetve

korszerűsítése.

37055892 41173213 Szemere

41BoldogkőváraljaKözségÖnkor-

mányzata

APolgármesteriHivatalátala-kítása,felújításaésbővítése

Boldogkőváralján62764849 69738722

Boldog-kőváralja

42HernádszentandrásKözségiÖnkor-

mányzat

HernádszentandrásPetőfi,SzabadságésTemetőbelterületi

utcákkorszerűsítése11264339 12515933

Hernád-szentandrás

43FelsőgagyKözségiÖnkormányzat

KözlekedésiinfrastruktúrafejlesztésFelsőgagyközségben

14451000 16056510 Felsőgagy

44TiszatarjánKözségÖnkormányzata

VidékfejlesztésTiszatarjánközségbelterületiútjain

53730009 59700010 Tiszatarján

45TornaszentjakabKözségiÖnkor-

mányzat

Tornaszentjakabközségben,Rákóczi,Kossuth,Táncsicsés

Petőfiutcákburkolatfelújítása.54122346 60135940

Torna-szentjakab

46ErdőbényeközségÖnkormányzata

ErdőbényeJózsefAttila,Rákó-czi,ésMátyáskirály(Hrsz.924)

utcákfelújítása,átépítése17721990 19691101 Erdőbénye

47MezőzomborKözségÖnkor-

mányzata

Belterületiutaképítéseazesélyegyenlőségjegyében

60885247 67650275 Mezőzombor

48VerpelétNagyköz-ségÖnkormány-

zataBelterületiutakkorszerűsítése 35344670 39271856 Verpelét

49BecskeházaKözsé-giÖnkormányzat

Becskeházaközség,Névtelenutcaújútépítése

9417775 10464194 Becskeháza

50Felsődobsza

KözségÖnkor-mányzata

FelsődobszaDeákútésbusz-megálló

22285711 24761901 Felsődobsza

51Ormosbánya

KözségiÖnkor-mányzat

Ormosbányakomplexinfrast-rukturálisfejlesztése-Dombútcsatlakozóutcáinakszilárdburkolatúvátétele,közösségi

közlekedésfejlesztésebuszmeg-állókfelújításával

133826940 148696600 Ormosbánya

52EndrefalvaKözségÖnkormányzata

Endrefalvakomplextelepü-lésfejlesztés:művelődésiház,ravatalozó,utak,buszvárók

fejlesztése

110370087 122633430 Endrefalva

53AlsótoldKözségiÖnkormányzat

Alsótold,PetőfiútésPetőfiútihídfelújítása

20170863 22412070 Alsótold

54SzurdokpüspökiKözségÖnkor-

mányzata

Szurdokpüspökilakóutcák916fm-esegybefüggőszakaszainak

felújítása18313261 20348068

Szurdokpüs-pöki

55KékedKözség

ÖnkormányzataAFürdőutcaburkolatfelújítása

Kékedközségben9358800 10398667 Kéked

56AlacskaKözségÖnkormányzata

KossuthutcaésaBácskaitérburkolatánakfelújításaAlacska

településenII.ütem10940360 12155956 Alacska

57OstorosKözségÖnkormányzata

TelepülésfejlesztésOstoroson 78467678 87186309 Ostoros

58AbaújkérKözségÖnkormányzata

Vidékiéletminőségszínvo-nalánakjavításaAbaújkér

településen15611356 17345952 Abaújkér

II. 6.

ÉMOP 3. prioritás

keretében megjelent

pályázati kiírások

Page 72: Évkönyv - 2009

72

Ssz. Pályázó neve Projekt címeMegítélt

támogatásProjekt

összköltségeMegvalósulás

helyszíne

59TarcalKözség

Önkormányzata

Tarcalközségvállalkozásokletelepedését,atelepülésfizikaimegújításátcélzófejlesztése

82492524 91658360 Tarcal

60EtesKözség

Önkormányzata

AzEtesiPolgármesteriHivatalépületénekfelújításaésbővítéseamármeglévőépülettetőte-rénekkialakításával,valamintaközségfőközlekedésiútvonala,aRákócziútmenténjárdaépítés

107483990 119426654 Etes

61NógrádkövesdKözségÖnkor-

mányzata

Nógrádkövesdközségtelepülés-fejlesztés.

90944560 101049513 Nógrádkövesd

62RépáshutaKözségÖnkormányzata

Tölgyfa-NévtelenutcaépítéseRépáshutaközségben

20901763 23224181 Répáshuta

63AlsóbereckiKöz-ségÖnkormány-

zata

BuszváróképítéseAlsóbereckiben

4515771 5017524 Alsóberecki

64AtkárKözség

Önkormányzata

Atkáribelterületiközutak-Jókai;Dobó;Kossuth,KertaljaésMóriczZsigmondútfelújítása,

korszerűsítése

27904718 31005243 Atkár

65DetekKözség

Önkormányzata

EsélyegyenlőségbiztosításaDeteken,azalapfeladatokat

ellátóközfunkciósintézmény-fejlesztésenkeresztül

119300000 132627948 Detek

66SzuhogyKözségÖnkormányzata

Szuhogy,Petőfiútéskapcsoló-dóhídépítése

29750500 33056111 Szuhogy

67TaktaszadaKözségi

ÖnkormányzatTelepülésfejlesztésTaktaszadán 21993000 24437747 Taktaszada

68UpponyKözségÖnkormányzata

UpponyKözségkomplexinfrastruktúrálisfejlesztése

37647292 41830325 Uppony

69SzécsényfelfaluKözségÖnkor-

mányzata

BelterületiutakfelújításaSzécsényfelfaluban

22897771 25441968 Szécsényfelfalu

70LucfalvaKözségÖnkormányzata

Lucfalvaközségrehabilitációja.KözösségiHázátalakítása,

felújítása,akadálymentesítése,valamintatelepülésentalálható

közutakfelújítása.

78874038 87637820 Lucfalva

71BódvaszilasKöz-ségÖnkormány-

zata

BódvaszilasonaPetőfi,DózsaGy.,Zrínyiutakfelújítása

27361589 30401765 Bódvaszilas

72VarbóKözség

Önkormányzata

VarbóközségBéke,Szabadság,Névtelen(414,357,403.hrsz.)utcákburkolatfelújításavala-mintDózsaGyörgyésRákócziFerencutcaijárdaburkolatok

burkolatfelújítása.

38932737 43258598 Varbó

73TiszakarádKözségiÖnkormányzat

Önkormányzatiinfrastruktúra-fejlesztésTiszakarádon

62839740 69821934 Tiszakarád

74TiszatardosKözségÖnkormányzata

AKölcseyútburkolatfelújításaésaPetőfiútépítése

Tiszatardostelepülésen17900486 19889429 Tiszatardos

75AggtelekKözségÖnkormányzata

ÚtépítésésvízelvezetésAggte-lekközségNévtelenutcájában

10011730 11124144 Aggtelek

II. 6.

ÉMOP 3. prioritás

keretében megjelent

pályázati kiírások

Page 73: Évkönyv - 2009

73

Ssz. Pályázó neve Projekt címeMegítélt

támogatásProjekt

összköltségeMegvalósulás

helyszíne

76MezőkeresztesNagyközség

Önkormányzata

Azéletminőségszínvonalátjavítókomplexinfrastrukturálisfejlesztés,ésfoglalkoztatás

MezőkeresztesNagyközségben

149970869 166634299Mezőkeresz-

tes

77SzarvaskőKözségiÖnkormányzata

Szarvaskőkomplexinfrastruktúrálisfejlesztése

77709486 86343874 Szarvaskő

78KözségiÖnkor-

mányzatSajókaza

AFellegvárutcaszilárdútbur-kolatánakkialakításaSajókaza

községben13206827 14674252 Sajókaza

79VilmányKözségÖnkormányzata

VilmányiKözösségiHázfelújítása

46270166 51411296 Vilmány

80SzendrőládKözségÖnkormányzata

PolgármesteriHivatalfelújí-tásaésakadálymentesítése

Szendrőládon16225670 18028522 Szendrőlád

81Borsodszentgyörgy

KözségÖnkor-mányzata

Borsodszentgyörgytelepülés-fejlesztése-ravatalozófelújítás

ésútépítés44259165 49176850

Borsod-szentgyörgy

82IgriciKözség

ÖnkormányzataBelterületiutakfejlesztése

Igricin76196132 84662369 Igrici

83HejőbábaKözségÖnkormányzata

PolgármesteriHivatalfelújításaHejőbábán

15438229 17153588 Hejőbába

84MagyargécKözségÖnkormányzata

Magyargécközségúthálózatá-nakfelújítása

21193855 23548728 Magyargéc

85VissKözségi

ÖnkormányzatKorszerűutakonEurópába 9009280 10010312 Viss

86PatvarcKözségÖnkormányzata

Patvarcközségtelepülésiinf-rastruktúrájánakkorszerűsítése

23852757 26503063 Patvarc

87FarkaslyukKözségÖnkormányzata

Farkaslyukbelterületiutakkorszerűsítése

39880620 44311800 Farkaslyuk

88TállyaKözség

ÖnkormányzataTállyaközségbelterületiutcái-

nakfelújítása26159328 29065920 Tállya

89KazárKözség

Önkormányzata

„ALigetútfelújításaatelepülésikörnyezetéséletminőségszín-vonalánakjavításaérdekében

Kazáron”

8176075 9084528 Kazár

90

HollóházaKözségÖnkormányzatá-nakPolgármesteri

Hivatala

Házasságkötőteremkialakítása 28791744 31990827 Hollóháza

91JósvafőKözségÖnkormányzata

RákócziFerencésDózsaGyörgyutcákútburkolatánakfelújítása

Jósvafőtelepülésen12785351 14205946 Jósvafő

92EcsédKözség

Önkormányzata„EcsédújutakonEurópában” 71993179 79992421 Ecséd

93Györgytarló

KözségiÖnkor-mányzat

Belterületiföldútszilárdburko-latúúttáfejlesztéseGyörgytarló

községben15184103 16871226 Györgytarló

94NógrádKözségÖnkormányzata

ÉpülésszépülNógrád!-Komp-lexfejlesztésNógrádközségben

51427111 57141234 Nógrád

95DomoszlóKözségÖnkormányzata

FiatalokhelybenmaradásátelősegítőfejlesztésDomoszlón

5942000 6602716 Domoszló

96ŐrhalomKözségÖnkormányzata

IskolaésDózsautcaközöttiösszekötőútfelújítása

3785269 4205856 Őrhalom

97AlsópetényKözségÖnkormányzata

BelterületiutakfejlesztéseAlsópetényben

44811138 49790153 Alsópetény

II. 6.

ÉMOP 3. prioritás

keretében megjelent

pályázati kiírások

Page 74: Évkönyv - 2009

74

Ssz. Pályázó neve Projekt címeMegítélt

támogatásProjekt

összköltségeMegvalósulás

helyszíne

98HevesvezekényKözségÖnkor-

mányzata

VidékiéletminőségjavításaHevesvezekényen

17017677 18908530 Hevesvezekény

99Tiszabábolna

KözségiÖnkor-mányzat

TelepülésfejlesztésTiszabábolnaKözségben

71683052 79647836 Tiszabábolna

100KázsmárkKözségÖnkormányzata

PástésRozmaringutakfelújítá-saKázsmárktelepülésen

9197334 10219260 Kázsmárk

101SajóvelezdKözségÖnkormányzata

Kisléptékűtelepülésfejlesz-tésSajóvelezden,parkolóés

útépítés13494500 14994094 Sajóvelezd

102NégyesKözségÖnkormányzata

NégyesKözségmegújítása 48037818 53375354 Négyes

103TaktakenézKözségÖnkormányzat

TaktakezézközségKulturházutcaútépítése

18868000 20965000 Taktakenéz

104MegyaszóKözségiÖnkormányzat

Megyaszóbelterületiutakkor-szerűsítése,burkolatjavítása

52356895 58174328 Megyaszó

105NézsaKözség

Önkormányzata

Nézsaönkormányzatijárdákfelújítása(Kossuthút;Szondiút;

Táncsicsút.)10896196 12106885 Nézsa

106MezőszemereKöz-ségÖnkormányzat

Útépítésazélhetőbbfaluért-Mezőszemere

45000000 50000000 Mezőszemere

4 267 132 168 4 741 358 126

Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére (Települések infrastrukturális fejlesztése nem LHH kistérségekben)ÉMOP-2009-3.1.3/A

A konstrukció alapvető célja: A régió kis településein megvalósuló infrastrukturális beavatkozások segítségével a településkép javítása, vonzerejének növelése. Ezek az egy-egy önkormányzati útra és közvilágításra kiterjedő fejlesztések nem igényelnek integrált, akcióterületi megköze-lítést, lokális fejlesztések megvalósításával növelik a lakosság elégedettségi szintjét.

Pályázatok beadására az 5000 fő lakos alatti községi, nagyközségi rangú települési önkormányzatok voltak jogosultak.

A kiírás keretében önállóan támogatható tevékenységek: • önkormányzati tulajdonú belterületi földutak szilárdburkolatú úttá való fejleszté-

se belterületi utak korszerűsítése;• közvilágítás kiépítése, korszerűsítése

Önállóan nem támogatható, kiegészítő tevékenységek:• útfejlesztésekhez kapcsolódó járdafelújítás, építés, csapadékvíz-elvezetés, közmű-

fejlesztés (az elismerhető költségek maximum 30%-ig)• közlekedésbiztonsági elemek kiépítése• zöldterület-építési, felújítási, átalakítási munkák

II. 6.

ÉMOP 3. prioritás

keretében megjelent

pályázati kiírások

Page 75: Évkönyv - 2009

75

A pályázatok benyújtási határideje: 2009. szeptember 30.

Beérkezett pályázatok száma (db) 105

Beruházási összköltség (e Ft) 4 457 855

Igényelt támogatás (e Ft) 3 970 720

Rendelkezésre álló keretösszeg (e Ft) 656 000

Döntés várható időpontja: 2009. december 14.

Várhatóan támogatott pályázatok száma: 20 db

Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegé-szítésére (Települések infrastrukturális fejlesztése LHH kistér-ségekben)ÉMOP-2009-3.1.3/B

A konstrukció alapvető célja:A 311/2007. (XI.17.) Kormányrendelet szerinti komplex programmal fejlesztendő leg-hátrányosabb helyzetű kistérségekben kisléptékű pontszerű fejlesztések megvalósí-tása a települések önkormányzati tulajdonban lévő elemeit érintően.

A régió kis településeinek kisléptékű fejlesztési igényeinek kielégítése. Egy-egy közterületre, utcára, épületre kiterjedő kisléptékű infrastrukturális beavatkozások megvalósítása, melyek elősegítik a településkép javítását, növelik a lakosság elége-dettségi szintjét.

Pályázat benyújtására az Észak-magyarországi régióban fekvő, a 311/2007. (XI.17.) Korm. rendelet szerinti komplex programmal segítendő 12 leghátrányosabb helyze-tű kistérség községi, nagyközségi rangú települési önkormányzatok jogosultak.

Beadási határidő: 2009. június 23-tól 2009. november 30-ig

Rendelkezésre álló keret: 2,494 mrd Ft

A támogatott pályázatok várható száma: 120 db.

A kiírás keretében önállóan támogatható tevékenységek: • önkormányzati tulajdonú belterületi földutak szilárdburkolatú úttá való fejleszté-

se belterületi utak korszerűsítése• közösségi közlekedést szolgáló infrastruktúra fejlesztése (buszmegálló), járda,ingyenes parkoló,• közutakhoz kapcsolódó közvilágítás kiépítése, korszerűsítése• egyéb közösségi célú infrastruktúra fejlesztése (közigazgatási vagy közművelődé-

si funkciót ellátó épület külső-belső felújítása)• nem fedett, közhasználatú sportpályák (és a pályához tartozó öltözők) fejlesztése

II. 6.

ÉMOP 3. prioritás

keretében megjelent

pályázati kiírások

Page 76: Évkönyv - 2009

76

Önállóan nem támogatható, kiegészítő tevékenységek:• útfejlesztésekhez kapcsolódó járdafelújítás, építés, csapadékvíz-elvezetés, közmű-

fejlesztés (az elismerhető költségek maximum 20%-ig)• ESZA típusú tevékenységek, kizárólag a támogatott közösségi infrastruktúrafej-

lesztéshez kapcsolódóan (a projekt összes elszámolható költségének maximum 10 %-a), az alábbiakra kiterjedően:– környezettudatosság fejlesztését segítő tájékoztatási, szemléletformálási akciók;– közösségépítés, a lakosság általános képzési programjainak támogatása;– ifjúsági és szabadidős programok szervezése;– az infrastrukturális fejlesztésekhez közvetlenül kapcsolódó helyi foglalkoztatá-

si kezdeményezések (szociális gazdaság).

ÉMOP-2007-3.2.1Környezeti értékeink védelme, környezetbiztonság

1. ÉMOP-2009-3.2.1/A 2000 LE alatti települések szennyvízkezelése (LHH)

A pályázati kiírás célja: A 2000 LE alatti LHH települések települési környezetének fejlesztése a korszerű szennyvízkezelési módszerek elterjesztésével, ezáltal a természeti környezetet ter-helő szennyezések csökkentése.A konstrukció további célja, hogy a fejlesztések révén korszerű, környezetvédelmi-, valamint gazdaságossági szempontból is indokolható műszaki megoldások és kapaci-tások valósuljanak meg, és hogy a tervezett létesítmények folyamatos szakszerű üze-meltetésének, illetve fenntartásának feltételei hosszútávon biztosítottak legyenek.

Pályázatok beadására a helyi önkormányzatok és önkormányzati társulások jogosultak ill. önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként:• Magyar Közút Nzrt. • Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

A támogatható tevékenységek köre: Támogatás kizárólag a 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meg-határozott agglomerációs településlistákon nem szereplő 2000 lakosegyenérték szennyezőanyag-terhelés alatti településeken megvalósuló projektek esetében igé-nyelhető, az alábbi tevékenységekre: • Újonnan építendő (költség- és környezetkímélő) szennyvíztisztítási technológiájú

telepek és hozzá kapcsolódó szennyvízgyűjtő, -elvezető rendszerek kiépítése, • Meglévő szennyvíztisztító telepek kapacitás kihasználtságának növekedését elő-

segítő szennyvízgyűjtő, és -elvezető rendszerek kiépítése. (2000 LE fölötti agglo-merációs besorolású telepekre tengelyen történő beszállítással is tervezhető);

• Egyedi szennyvízkezelő létesítmények: egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesít-mények, egyedi szennyvíztisztító kisberendezések és egyedi zárt szennyvíztá-rolók létesítése, kizárólag abban az esetben, amennyiben a település rendelkezik a 174/2003. (X.28.) Korm. rend. 4.§. szerinti Települési Szennyvízkezelési Prog-rammal;

II. 6.

ÉMOP 3. prioritás

keretében megjelent

pályázati kiírások

Page 77: Évkönyv - 2009

77

• A települési folyékony hulladékok tengelyen történő szállításához és 2000 LE alatti településeken lévő/létesülő telepek esetében a TFH kezeléséhez kapcsolódó építési munkák, beleértve az előírásoknak megfelelő zárt egyedi/csoportos gyűj-tőaknák kiépítését,

• A 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében szereplő szennyvízelvezetési agglomerációkban található meglévő, szabad kapacitással rendelkező szennyvíztisz-tító telepre történő rácsatlakozás és a hozzá kapcsolódó szennyvízgyűjtő rendszer kiépítése. Jelen tevékenység megvalósítása kizárólag abban az esetben lehetséges, ha a nemzeti szennyvízprogrammal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módszertanának megfelelően elvégzett számítások alapján a szennyvízelvezetési agglomeráció jelenlegi és célál-lapoti tényleges terhelését tekintve a szennyvíztisztító telep mind hidraulikai tisz-títási, mind szennyezőanyag lebontási kapacitása megfelelő lehetőséget biztosít a csatlakozni szándékozó kistelepülés/kistelepülések jelenlegi és célállapoti szenny-vizeinek - befogadó terhelhetőségének vonatkozásában előírt követelményeknek is megfelelő - tisztítására. Elnyert támogatással rendelkező, valamint építés alatt lévő szennyvíztisztító telepre nem lehet rákötni. Ezekben az esetekben a csatlakozási kérelem benyújtásával meg kell várni a beruházás üzembe helyezését,

• Meglévő szennyvíztisztító telepek kapacitás bővítése és kapcsolódó szennyvíz-gyűjtő, és - elvezető rendszerek kiépítése, kizárólag a regionális döntést hozó LHH zsűri által erre vonatkozóan támogatott projektek esetében.

A pályázati kiírásra 2009.07.15-től 2010.01.29-ig van lehetőség pályázatot beadni.

A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke: minimum 36 millió Ft, de maximum 500 millió Ft lehetett.

Az alábbi táblázatban található a kiírásra várhatóan beérkező pályázatok adatai:Pályázati kiírás kerete (Ft.-) 3 140 000 000

Várható pályázatok száma (db) 14

Igényelhető max. támogatási mérték (%) 95

A pályázati kiírás egyfordulós eljárásrend keretében került meghirdetésre.

2. ÉMOP-2009-3.2.1/C Belterületi és térségi vízrendezés

A pályázati kiírás célja:A települések környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár- belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének biztosítása, a további környezeti káresemények megelőzése. Pályázatok beadására a helyi önkormányzatok és önkormányzati társulások jogo-sultak illetve, önállóan nem pályázhattak, csak partnerkent, konzorciumi együtt-működési formában:• Magyar Közút Nzrt. • Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. • Területileg illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok

II. 6.

ÉMOP 3. prioritás

keretében megjelent

pályázati kiírások

Page 78: Évkönyv - 2009

78

A támogatható tevékenységek köre: A konstrukció keretében kizárólag a belvíz és/vagy csapadékvíz elöntéssel sújtott települések belterületet védő bel- és külterületi csapadékvíz és/vagy belvíz elveze-tési fejlesztései támogathatók.• Belterületet védő övárok-rendszer, szűrőmezők és egyéb, vízvédelmi szempontból in-

dokolt, a vízelvezető rendszer részét képező műtárgyak, átemelők felújítása, kiépítése • Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése,• Belterületet veszélyeztető vízfolyások és belvízcsatornák felújítása, építése • Árvízcsúcs csökkentő- és záportározók, valamint síkvidéki belvíztározók felújí-

tása, fejlesztése • Vízgazdálkodási társulatok kezelésében lévő vízfolyásokon a pályázó önkormány-

zat által megvalósítandó, idegen tulajdonon aktiválható felújítás és/vagy fejlesz-tési munkák,

• Belterületet védő dombvidéki árvízcsúcs-csökkentő tározók kiépítése, felújítása

A pályázati kiírásra 2009. 07. 15-e és 2009. 09. 20-a között volt lehetőség pályázatot beadni.

A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke: minimum 36 millió Ft, de maximum 500 millió Ft lehetett.

Az alábbi táblázatban található a kiírásra beérkezett pályázatok adatai:Pályázati kiírás kerete (Ft.-) 4 750 000 000

Beérkezett pályázatok száma (db) 36

Igényelt támogatás (Ft.-) 14 492 135 196

Benyújtási alapkritériumok nem teljesítése miatt elutasított (db) 0

A pályázati kiírás egyfordulós eljárásrend keretében került meghirdetésre.

3. ÉMOP-2007-3.2.1/D Térségi jelentőségű vízrendszerek fejlesztése

A pályázati kiírás célja: A település- és térségfejlesztés érdekében a regionális jellegű vízfolyások, tavak, holtágak, mellékágak esetében kiemelt jelentőségű a vízkárelhárítás biztonságának növelése valamint a „jó állapot” elérése, fenntartása, a hatékony vízgazdálkodás, összhangban az EU Víz Keretirányelvével.

Pályázatok beadására a helyi önkormányzatok és önkormányzati társulások ill. a területileg illetékes Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok jogosultak ill. Önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként pályázhat:• Magyar Közút Nzrt. • Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

A támogatható tevékenységek köre: • Bel- és külterületen belvíz és csapadékvíz elvezető vízfolyások és főművi csator-

nák, azok depóniái, műtárgyak, átemelőtelepek felújítása, korszerűsítése, mérete-zés és állapot miatti átépítése, szükség esetén építése.

II. 6.

ÉMOP 3. prioritás

keretében megjelent

pályázati kiírások

Page 79: Évkönyv - 2009

79

• Tározó, záportározó, árvízcsúcs csökkentő tározó, építése, felújítása (töltések, mű-tárgyak, csatornák építése, hullámtérbővítés, birtokrendezés, partrendezés, tám-falak felújítása, megkerülő csatorna),

• Belvízzel való gazdálkodás fejlesztése (térségi vízvisszatartás, vízpótlás, vízát-vezetés, meder- és műtárgy-felújítás, meder- és területi tározás, belvízrendszer-, szivattyútelepek és felépítményeik felújítása, mederkotrás, szennyezőanyag csökkentés, partrehabilitáció, depónia vagy töltésépítés, vízvisszatartó, vízkor-mányzó műtárgyak építése, területrendezés, vízleadó útvonal kiépítése, leeresztő és beeresztő műtárgyak építése, vízszintszabályozó és vízkormányzó műtárgyak építése, üzemeltetési infrastruktúra fejlesztése).

• Vízfolyások vízkár elhárítási fejlesztései,• A fenntartható folyóhasználat módjának a megvalósítása, különös tekintettel a

természetvédelmi szempontokra (pl. vízrendszerek komplex rehabilitációja, meder-kotrás, hullámtérbővítés, vízkormányzó-, keresztező-, be- és leeresztő műtárgyak építése és felújítása, hallépcső építése, partbiztosítás, partrendezés, vízpótlás),

• Meder- és mellékág rehabilitáció, felújítás, revitalizáció, • Holtágak rehabilitációja (vízpótlás, vízszintszabályozás, partbiztosítás, partrendezés,

védősáv kialakítása a meder és a mezőgazdasági művelésű tábla között), be- és leeresz-tő műtárgyépítés, kotrás, zagyterek kialakítása, iszapelhelyezés, szennyező források kizárása, hajózási útvonal ökológiai szempontok szerinti kialakítása, - A KEOP 3.1.1. és a KEOP 3.1.2. sz. kiírása keretében támogatott védett vagy Natura 2000-es területen található holtágak rehabilitációjára jelen kiírás keretében nem nyújtható támogatás,

• Valamint a fenti tevékenységek kombinációi.

A pályázati kiírásra 2009.09.30-tól 2009.12.15-ig van lehetőség pályázatot beadni.

A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke: minimum 36 millió Ft, de maximum 500 millió Ft lehetett.

Az alábbi táblázatban található a kiírásra várhatóan beérkező pályázatok adatai:Pályázati kiírás kerete (Ft.-) 3 960 000 000

Várható pályázatok száma (db) 17

Igényelhető max. támogatási mérték (%) 90 ill. 100

A pályázati kiírás egyfordulós eljárásrend keretében került meghirdetésre.

II. 6.

ÉMOP 3. prioritás

keretében megjelent

pályázati kiírások

Page 80: Évkönyv - 2009

80

II. 6.

ÉMOP 3. prioritás

keretében megjelent

pályázati kiírások

Kiemelt projekt: Tokaji Fesztiválkatlan - látványterv (részlet)

Page 81: Évkönyv - 2009

81

II.7.

ÉMOP5.prioritáskeretébenmegjelentpályázatikiírások

ÉMOP-2009-5.1.2Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése

Eljárásrend: egyfordulós eljárásrend

A felhívás célja a korszerű és színvonalas közösségi közlekedés biztosításához szük-séges infrastrukturális feltételek javítása, elsősorban több település, kistérségi köz-pont együttműködésével, térségi alapon megvalósuló infrastrukturális fejlesztések ösztönzésével. További cél az info-kommunikációs eszközök alkalmazása a közös-ségi közlekedés korszerűbbé és vonzóbbá tétele érdekében.

Rendelkezésre álló forrásA kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a 2009-2010. évben 1.490 millió Ft.

Pályázók köreJelen kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:• Települési önkormányzatok;• Önkormányzati társulások;• Központi költségvetési szervek és intézményeik;• Közösségi közlekedés feladatainak ellátására jogosult, közszolgáltatási szerződés-

sel rendelkező gazdasági társaságok;Pályázat benyújtására konzorciumi formában is lehetőség van.

Támogatható tevékenységek:A) Forgalmi épületek, forgalmi pálya fejlesztése• Helyi és távolsági autóbusz-pályaudvarok, decentrumok és kapcsolódó kiszolgáló

létesítmények rekonstrukciója, korszerűsítése.• Elkülönített közösségi közlekedési folyosók kialakítása.• Kerékpáros és a közösségi közlekedés számára kialakított közös folyosók kialakítása.• Autóbusz közlekedés pályájának a fejlesztése buszöblök, megállóhelyek, váróhe-

lyiségek kialakításával, felújításával, fizikai állapotának a javításával, autóbusz fordulók kialakítása, felújítása, fizikai állapotának a javítása.

B) Forgalomirányítás, forgalomszervezés és utas tájékoztatás fejlesztése• Autóbusz közlekedéshez kapcsolódó meglévő forgalomirányítási központok, rend-

szerek fejlesztése, új forgalomirányítási rendszerek kiépítése, a közösségi közleke-dés előnyben részesítését segítő forgalomtechnikai eszközök fejlesztése.

Page 82: Évkönyv - 2009

82

• Az utasforgalom dinamikus kiszolgálásának és tájékoztatásának a fejlesztése (utas tájékoztatási rendszerek kiépítése, nyilvános informatikai, térinformatikai eszközök fejlesztése, kialakítása). Az utas-tájékoztatási rendszerek mind a közúti, mind a kötöttpályás közösségi közlekedés utas-tájékoztatását elláthatják, bizto-síthatják.

C) Szolgáltatási színvonal erősítése• Tarifaközösség előkészítése és tarifaközösség megvalósítása• Menetrendek összehangolása• Elektronikus jegy- és bérletrendszer bevezetése, a szükséges infrastruktúra ki-

alakítása, beszerzése.• Igény alapú tömegközlekedés (DRT) bevezetése.• Közlekedési szövetség létrehozásának az előkészítése.

A pályázati kiírásra 7 db pályázat érkezett be, 2.214.402.637,- Ft támogatási igény-nyel.

Jelenleg a pályázatok formai-jogosultsági értékelése történik. Bíráló Bizottsági ülés várhatóan 2010 első negyedévében várható.

ÉMOP-2009-5.1.3Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése

Eljárásrend: egyfordulós eljárásrend

A konstrukció célja a régióban helyi és helyközi hivatásforgalmi, közlekedési célú kerékpárforgalmi létesítmények építése, a régió kerékpáros közlekedési infrastruk-túrájának kialakítása, bővítése, a már meglévő elemek hálózatba szervezése kör-nyezetileg fenntartható módon. A távlati cél a kerékpározás, mint környezet-barát közlekedési mód terjedésének ösztönzése a lakossága körében, a hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés forgalmának a növelése.

Az ÚT 2-1.203:2006 Útügyi Műszaki Előírás folyamatban lévő átdolgozására te-kintettel, jelen pályázati felhívás célul tűzte ki az átdolgozás egyeztetései során elhangzott módosító javaslatok, új szempontok, és észrevételek figyelembe vételét, azok szellemiségének az érvényesítését.

Rendelkezésre álló forrásA kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a 2009-2010. évben 500 millió Ft.

Pályázók köreJelen kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:• Települési önkormányzatok• Önkormányzati társulások• Központi költségvetési szervek és intézményeik Pályázat benyújtására konzorciumi formában is lehetőség van.

II. 7.

ÉMOP 5. prioritás

keretében megjelent

pályázati kiírások

Page 83: Évkönyv - 2009

83

Támogatható tevékenységek:Támogatás igényelhető kerékpárforgalmi létesítmények kialakításához:egy, két és három számjegyű főutak átkelési (belterületi) szakaszai mentén;négy- és ötszámjegyű (összekötő, bekötő) utak külterületi, illetve belterületi átkelési szakaszai mentén, valamintegyéb nyomvonalon a települések belső, helyi közútjai mentén, vagy azokat te-hermentesítve vezetett, a mindennapos közlekedés részére, közlekedésbiztonsági, hivatásforgalmi, közlekedési célú kerékpárutak kerékpárforgalmi létesítmények építésére.

A pályázati kiírásra 13 db pályázat érkezett be, 1.312.875.569,- Ft támogatási igény-nyel.A Bíráló Bizottsági ülés 2009. november 03-án került megrendezésre, melyen 12 db felterjesztett pályázat került értékelésre. Az évkönyv zárásáig a Bíráló Bizottság nem hozott végleges döntést. A nyertes pályázók kiértesítése 2009 decemberében, szerződések megkötése 2010 I. negyedévében várható.

II. 7.

ÉMOP 5. prioritás

keretében megjelent

pályázati kiírások

Page 84: Évkönyv - 2009

84

Kiemelt projekt: Tisza-tavi Ökocentrum - látványterv (részlet)

Page 85: Évkönyv - 2009

85

III.

Hazaiforrásúregionálispályázatirendszerek

A regionális fejlesztési célok megvalósulását, kiemelten a hátrányos helyzetű, el-maradott térségek felzárkóztatását, a régión belüli területi, gazdasági és kulturális különbségek enyhítését a korábbi évekhez hasonlóan 2009-ben is több, a Regionális Fejlesztési Tanácsok döntési hatáskörébe tartozó decentralizált hazai forrás segí-tette elő. Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 2009-ben a decentralizált önkormányzati fejlesztési programok előirányzataira vonatkozóan az alábbi pályá-zati felhívásokat tette közzé: • A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatása (LEKI).• A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása, területi kötöttség

nélkül (CÉDE).• A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása, területi kiegyenlí-

tést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása hátrányos helyzetű térsé-gekben, településeken (TEKI).

• Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének tá-mogatása (TEUT).

A Tanács a decentralizált önkormányzati fejlesztési programokat 2009. április 30-án tette közzé, melyeknek végső benyújtási határideje 2009. június 2-a volt. Az érdemi döntési folyamat a Tanács 2009. július 31-i döntésével zárult.

I. Támogatási célokPályázatokat az egyes pályázati felhívások szerint a következő jogcímeknek megfe-lelő célok megvalósítására lehetett benyújtani:

I.1. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatása (LEKI)

a) a helyi önkormányzatok alapfeladatainak ellátása között meglévő színvonalbeli különbségek csökkentése érdekében a bel- és külterületen megvalósuló infrast-ruktúra fejlesztéséhez, kivéve a 2009. évi TEUT előirányzat keretében támogat-ható tevékenységeket

b) a közműves ivóvíz-ellátás fejlesztésére, meglévő létesítmények rekonstrukciójára az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 6. számú mellékletében nem szereplő, illetve ivóvízminőség-javítási fejlesztésre nem kötelezett települések esetében

Page 86: Évkönyv - 2009

86

c) a turizmushoz, a környezet- és a természetvédelemhez, a sporttevékenység gya-korlása infrastrukturális feltételrendszerének megteremtéséhez és idegenforgal-mi jelentőségű rendezvényekhez kapcsolódó önkormányzati fejlesztésekhez

d) szociális földprogram megvalósításához, a program keretében megtermelt termé-kek piacra jutásához kapcsolódó fejlesztési költségeket is beleértve;

e) önkormányzat nem vállalkozási jellegű tevékenységeihez kapcsolódó eszköz- és anyagbeszerzés.

I.2. Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (CÉDE)

a) pincék, természetes partfalak és földcsuszamlások okozta állami és önkor-mányzati tulajdont érintő veszélyhelyzetek megelőző jellegű elhárítása

b) a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően köztéri játszóterek bővítése, felújítása

c) a helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását eredményező fej-lesztések, kivéve a TEUT keretében támogatható tevékenységeket;

d) céltámogatással megvalósuló fejlesztések

e) önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás anyag- és esz-közbeszerzése;

I.3. Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása hátrányos helyzetű térségekben, településeken (TEKI)

a) közterületek akadálymentesítése

b) közbiztonságot szolgáló fejlesztések megvalósítása a közlekedésbiztonság és a bűnmegelőzés területén (pl. buszöböl, körforgalom, jelzőlámpás csomópont, térfi-gyelő rendszer, közterületi segélyhívó rendszer, polgárőrségi infrastruktúra fej-lesztése és eszközbeszerzés, járda)

c) települési önkormányzatok törzsvagyonába tartozó külterületi – kapacitást nem növelő – szilárdburkolatú utak felújítása (termelő üzemek, nem mezőgazdasági jellegű pl. barnamezős beruházások, külterületi életvitelszerű lakórészek, vállal-kozásszintű termelő tevékenységet folytató tanyák, ipari parkok, temetők, önkor-mányzati tulajdonú intézmények stb. megközelítésének céljából)

d) közvilágítás energiatakarékos megoldása (pl. hiányzó közvilágítás kiépítése, meglévő korszerűsítése)

III.

Hazai forrású

regionális

pályázati rendszerek

Page 87: Évkönyv - 2009

87

d középületek fűtésének, energiaellátásának korszerűsítése megújuló energiafor-rások felhasználásával

e önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás anyag- és esz-közbeszerzése;

I.4. Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása (TEUT)

Támogatást a települési önkormányzatok törzsvagyonába tartozó belterületi köz-utak – kapacitást nem növelő – felújításának, korszerűsítésének támogatására igé-nyelhettek.

II. A támogatásra jogosultak, a támogatás mértéke

A LEKI előirányzat esetében:Támogatást igényelhetnek azok a települési önkormányzatok, megyei önkormány-zatok (a továbbiakban együttesen: önkormányzat), az önkormányzati társulások és a többcélú kistérségi társulások (a továbbiakban együttesen: társulás), amelyek a 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott leghátrányosabb helyzetű kistérségek jegyzékén szereplő kistérségeken belül vannak, illetve ame-lyek fejlesztéseiket ezen kistérségeken belül akarják megvalósítani, és a fejlesztés a kistérség fejlődését szolgálja.

A megítélhető támogatás maximális összege: 20 millió Ft, (kivéve az a) jogcím szerinti azon fejlesztéseket, amelyek a regionális operatív programok egyes intéz-kedéseiben nem érhetők el, ez esetben a támogatás maximális összege 50 millió forint), az alap támogatás aránya pedig az elismerhető költségek 85%-a volt.

A CÉDE előirányzat esetében:Támogatás igénylésére az Észak-magyarországi régió települési önkormányzatai, megyei önkormányzatai, önkormányzati társulásai és a többcélú kistérségi társulásai voltak jogosultak, területi kötöttség nélkül.

A megítélhető támogatás maximális összege: 20 millió Ft, (kivéve a c) jogcím sze-rinti azon fejlesztéseket, amelyek a regionális operatív programok egyes intézkedé-seiben nem érhetők el, illetve a megyei jogú városok által benyújtott pályázatokat, mely esetekben a támogatás maximális összege 50 millió forint) az alap támogatás aránya pedig az elismerhető költségek 65%-a volt.

A TEKI előirányzat esetében:Támogatást igényelhettek az Észak-magyarországi régióban lévő települési önkor-mányzatok, a megyei önkormányzatok, az önkormányzati társulások és a több-célú kistérségi társulások fejlesztéseikhez, a kedvezményezett térségek besorolá-sáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott hátrányos helyzetű kistérségekben, illetve a társadalmi-gazdasági és infrastruk-

III.

Hazai forrású

regionális

pályázati rendszerek

Page 88: Évkönyv - 2009

88

turális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott településeken megvalósuló fejlesztésekhez.

A megítélhető támogatás maximális összege: 20 millió Ft, az alap támogatás aránya pedig az elismerhető költségek 75%-a volt.

A TEUT előirányzat esetében:A támogatás igénylésére települési önkormányzatok voltak jogosultak.A megítélhető támogatás maximális összege: 20 millió Ft, (kivéve: a megyei jogú városok által benyújtott pályázatokat, mely esetben a támogatás maximális összege 50 millió forint) az alap támogatás aránya pedig az elismerhető költségek 50%-a volt.

Minden célelőirányzat esetén az alap támogatási mértéken felül kedvezményezetti szempontból, támogatási cél alapján, valamint területi szempontból többlettámogatás volt adható, mellyel az elérhető maximális támogatási intenzitás akár 95 % is lehetett.

III. A rendelkezésre álló keret és a beérkezett pályázatok

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény, va-lamint annak 16. sz. mellékletében foglaltak és az egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. évi köz-ponti előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV.10.) sz. Korm. Rendeletben foglaltak alapján 2009. évben a régió rendelkezésére álló kereteket – melyre éven túli determináció nem volt vállalható – az alábbi ábra szemlélteti:

1. ábra: 2009. évben rendelkezésre álló keretek (Ft)

A LEKI pályázati felhívás 1 773 900 eFt támogatási keretére – 2009. június 2-i beadási határidővel – 260 db pályázat került benyújtásra (ebből befogadásra került 256 db) az alábbi, megyék szerinti darabszámmal, beruházási összköltséggel ill. tá-mogatási igénnyel:

III.

Hazai forrású

regionális

pályázati rendszerek

Page 89: Évkönyv - 2009

89

LEKI Pályázatok száma (db) Beruházási összköltség (eFt) Támogatási igény (eFt)

Borsod 160 2059741338 1782769437

Heves 39 481309272 420504870

Nógrád 61 556765075 487270274

Összesen: 260 3097815685 2690544581

A CÉDE pályázati felhívás 865 600 eFt támogatási keretére – 2009. június 2-i be-adási határidővel – 353 db pályázat került benyújtásra (ebből befogadásra került 348 db) az alábbi, megyék szerinti darabszámmal, beruházási összköltséggel ill. támogatási igénnyel:

CÉDE Pályázatok száma (db) Beruházási összköltség (eFt) Támogatási igény (eFt)

Borsod 207 2441371785 1926986897

Heves 82 1436803488 942215932

Nógrád 64 618289842 452683487

Összesen: 353 4496465115 3321886316

A TEKI pályázati felhívás 1 069 500 eFt támogatási keretére – 2009. június 2-i beadási határidővel – 188 db pályázat került benyújtásra (ebből befogadásra került 180 db) az alábbi, megyék szerinti darabszámmal, beruházási összköltséggel ill. tá-mogatási igénnyel:

TEKI Pályázatok száma (db) Beruházási összköltség (eFt) Támogatási igény (eFt)

Borsod 128 1410159363 1169745538

Heves 24 280440395 232760480

Nógrád 36 410787336 326010698

Összesen: 188 2101387094 1728516716

A TEUT pályázati felhívás 617 600 eFt támogatási keretére – 2009. június 2-i be-adási határidővel – 184 db pályázat került benyújtásra (ebből befogadásra került 182 db) az alábbi, megyék szerinti darabszámmal, beruházási összköltséggel ill. támo-gatási igénnyel:

TEUT Pályázatok száma (db) Beruházási összköltség (eFt) Támogatási igény (eFt)

Borsod 77 1521446800 777679511

Heves 64 819609283 429474179

Nógrád 43 423979980 232935249

Összesen: 184 2765036063 1440088939

A pályázatok mindegyike – a jogszabályban megjelölt szervezetek, azaz a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságai, az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesz-tési Ügynökség, valamint a Magyar Közút Kht. közreműködésével – feldolgozásra került.

A beérkezett pályázatok támogatási igénye mindegyik esetben jelentősen megha-ladta a rendelkezésre álló keretet.

III.

Hazai forrású

regionális

pályázati rendszerek

Page 90: Évkönyv - 2009

90

2. ábra: A beérkezett pályázatok támogatási igénye és a rendelkezésre álló keret előirányzatonként (Ft)

IV. Döntés a 2008. évi beérkezett pályázatok támogatásáról

Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács a decentralizált önkormány-zati fejlesztési programokról 2009. július 31-i ülésén döntött. Összességében a dön-tés nyomán a 491 db támogatottnak 4 324 554 883 Ft támogatás lett megítélve, mely segítségével 5 856 376 384 Ft beruházás valósul meg a régióban.

3. ábra: A támogatott pályázatok beruházási összköltsége és a megítélt támogatás értéke (Ft)

4. ábra: A támogatott pályázatok száma megyénként (db)

III.

Hazai forrású

regionális

pályázati rendszerek

Page 91: Évkönyv - 2009

91

5. ábra: A megítélt támogatások értékének megyei megoszlása (megítélt támogatás a régióban=100%)

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatása (LEKI)

A Tanács döntésével a LEKI keretében összesen 175 db pályázatot részesített tá-mogatásban összesen 1 773 199 819 Ft értékben, mely segítségével összességében 2 101 442 282 Ft értékű beruházás valósul meg a régióban.

6. ábra: Támogatott pályázatok megoszlása jogcímenként (db)

7. ábra: A megítélt támogatások értékének megoszlása célok szerint

III.

Hazai forrású

regionális

pályázati rendszerek

abcde

a:74e:61

43963077:3%

39805271:2%

427573123:24%

360148225:20%

901710117:51%

d:6

c:31b:3

Page 92: Évkönyv - 2009

92

Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (CÉDE)

A Tanács döntésével a CÉDE keretében összesen 115 db pályázatot részesített tá-mogatásban összesen 865 600 000 Ft értékben, mely segítségével összességében 1 224 066 671 Ft értékű beruházás valósul meg a régióban. Az egyes jogcímek sze-rinti megoszlást az alábbi tábla tartalmazza.

8. ábra: Támogatott pályázatok megoszlása jogcímenként (db)

9. ábra: A megítélt támogatások értékének megoszlása célok szerint

Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása hátrányos helyzetű térségekben, településeken (TEKI)

A Tanács döntésével a TEKI keretében összesen 124 db pályázatot részesített tá-mogatásban összesen 1 068 268 084 Ft értékben, mely segítségével összességében 1 320 155 615 Ft értékű beruházás valósul meg a régióban.

III.

Hazai forrású

regionális

pályázati rendszerek

a:3e:26

d:0

c:68

b:18

a

b

c

d

e

0:0%

583387790:68%

105821820:12% 174490006:2%158941384:18%

Page 93: Évkönyv - 2009

93

III.

Hazai forrású

regionális

pályázati rendszerek

10. ábra: Támogatott pályázatok megoszlása jogcímenként (db)

11. ábra: A megítélt támogatások értékének megoszlása jogcímenként

Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása (TEUT)

A Tanács döntésével a TEUT keretében összesen 77 db pályázatot részesített támo-gatásban összesen 617 486 980 Ft értékben, mely segítségével összességében 1 210 711 816 Ft értékű beruházás valósul meg a régióban.

a:1e:5 f:4d:4c:6

b:104

a

b

c

d

e

f

886586022:83%

77617325:7%27595457:3%

52881682:5% 19836398:2%3751200:0%

Page 94: Évkönyv - 2009

94

Anyertespályázatokfejlesztésielőirányzatonként

A beruházások összköltségének és támogatásának önkormány-zatok szerinti listáját az alábbi táblázatok tartalmazzák:

1. táblázat: A LEKI keretében támogatott pályázatok

Ssz.Kedvezményezett

(Támogatott) megnevezése

A projekt címeA

pályázat jogcíme

A program összköltsége

(Ft-ban)

A támogatás összege (Ft-ban)

1 Abaúj-HegyköziTöbbcélúKistérségiTársulás

Közfoglalkoztatástelősegítőanyag-éseszközbeszerzésazAbaúj-Hegyközikistérségben

LEKIe) 21095337 20000000

2 Abaúj-HegyköziTöbbcélúKistérségiTársulás

Közterületibútorok,autóbuszvárókésesőbeállóklétesítéseazAbaúj-

Hegyközikistérségben.LEKIc) 21054250 20000000

3 AlsódobszaközségÖnkormányzata ATemetőhözvezetőútfelújítása LEKIa) 12228568 10394282

4 ÁroktőKözségÖnkormányzata

Eszközbeszerzésaz“Útamunkába”programmegvalósításához LEKIe) 3417286 3246421

5 ÁtányKözségÖnkormányzat

Anyag-éseszközbeszerzésközcélúfoglalkoztatáshoz LEKIe) 11966794 10171774

6 BánréveKözségiÖnkormányzat

Mobilgarázstelepítéseközösségibuszbiztonságostárolásacéljából LEKIe) 5571801 4736030

7 BÁRNAKÖZSÉGÖNKORMÁNYZATA

NapköziotthonosÓvodaszennyvízelvezetésénekfelújítása LEKIa) 3196415 2716952

8 BátonyterenyeVárosÖnkormányzata

BátonyterenyeÓzdiútijárdafelújítása LEKIc) 24247836 20000000

9 BátonyterenyeVárosÖnkormányzata

Bátonyterenyeszennyvízhálózatfejlesztése LEKIc) 7553101 7175445

10 BátonyterenyeVárosÖnkormányzata Maconkaivárosrészjárdafelújítása LEKIe) 5805096 4934331

11 BátonyterenyeVárosÖnkormányzata Rákócziútjárdafelújítása LEKIe) 6562542 5578160

12 B-A-ZMegyeiÖnkormányzat

Abaújszántó,MezőgazdaságiSzakképzőIskolaésKollégium,kollégiumiépületekülsőnyílászárócseréje,homlokzat

utólagoshőszigetelése

LEKIa) 21907319 18621221

13 B-A-ZMegyeiÖnkormányzat

SzikszóII.RákócziFerencKórház,kórházésaVadászpatakközötticsapadékcsatornarekonstrukciója

LEKIc) 19121553 16253320

III.1.

Page 95: Évkönyv - 2009

95

Ssz.Kedvezményezett

(Támogatott) megnevezése

A projekt címeA

pályázat jogcíme

A program összköltsége

(Ft-ban)

A támogatás összege (Ft-ban)

14 BekecsKözségÖnkormányzata

BekecsKözségkerékpárútjánakfelújítása LEKIc) 23529411 17600000

15 BeretKözségÖnkormányzata Polgármesterihivatalfelújítása LEKIa) 15947590 15150210

16 BodroghalomKözségÖnkormányzata

BodroghalomAlapszolgáltatásiKözpontépületfelújítás LEKIa) 15224904 12941165

17 BodrogkeresztúrKözségÖnkormányzata

KözségikonyhafelújításaésbővítéseBodrogkeresztúron LEKIa) 21049936 17300000

18 BodrogkisfaludKözségÖnkormányzat

Településüzemeltetésifeladatokellátásáhoztraktoréspótkocsi

beszerzéseLEKIe) 8582375 7295000

19 Bodrogolasziközségiönkormányzat

Körjegyzőségihivatalnyilászáróinakcseréje LEKIa) 2014797 1914058

20 BorsodnádasdVárosÖnkormányzata

AborsodnádasdiKözpontiKonyhafejlesztésekonyhatechnológia,eszközök

ésételszállítóautóbeszerzésévelLEKIe) 20862958 19819810

21 BorsodnádasdVárosÖnkormányzata

Közterületek,utak,zöldterületek,parkokkarbantartásifeltételeinek

javításagépek,eszközökbeszerzésévelBorsodnádasdon

LEKIe) 11803790 11213600

22 BorsodszentgyörgyKözségÖnkormányzata

EszközbeszerzésBorsodszentgyörgyKözségben LEKIe) 20069974 19066475

23 BükkszékKözségÖnkormányzata Kempingvizesblokképítése LEKIc) 16221138 13787967

24 CeredKözségÖnkormányzata

CeredKözségÖnkormányzata,eszközbeszerzés LEKIe) 2402875 2000000

25 CigándVárosÖnkormányzata CigándTájházkülsőfelújítása LEKIc) 1460392 1241333

26 CigándVárosÖnkormányzata Köztériparkfelújítása LEKIc) 1290665 1097065

27 DebréteKözségÖnkormányzat

PolgármesteriHivataltetőszerkezeténekfelújítása LEKIa) 5061471 4302251

28 DomaházaKözségÖnkormányzat

Járdaéscsapadékvíz-elvezetőárokfelújításaazintézményekbalesetmentes

megközelítéseérdekében.LEKIa) 17382728 16513591

29 DorogházaKözségÖnkormányzat Óvodaépülettetőzeténekfelújítása LEKIa) 6116276 5198834

30 DubicsányKözségiÖnkormányzat

Asportöltözőfejlesztéséhezkapcsolódóeszközbeszerzés LEKIc) 1103321 937822

31 DubicsányKözségiÖnkormányzat

Kisgépekbeszerzéseadubicsányiközterületekkarbantartásához LEKIe) 1903657 1618108

32 ÉgerszögKözségiÖnkormányzat

ÉgerszögközségBékeutcajárdafelújításimunkái LEKIa) 20124229 17118017

Page 96: Évkönyv - 2009

96

Ssz.Kedvezményezett

(Támogatott) megnevezése

A projekt címeA

pályázat jogcíme

A program összköltsége

(Ft-ban)

A támogatás összege (Ft-ban)

33 EncsiTöbbcélúKistérségiTársulás

Encsimikrotérségeszközésanyagbeszerzése LEKIe) 15271849 14508256

34 EncsiTöbbcélúKistérségiTársulás

Pereimikrotérségeszköz-ésanyagbeszerzése LEKIe) 15270696 14507161

35 EncsiTöbbcélúKistérségiTársulás

Szalaszendimikrotérségeszköz-ésanyagbeszerzése LEKIe) 15267991 14504591

36 EncsiTöbbcélúKistérségiTársulás

Szászfaimikrotérségeszközésanyagbeszerzése LEKIe) 15269851 14506358

37 EndrefalvaKözségiÖnkormányzat

EndrefalvaÁltalánosIskolanyílászáróinakcseréje LEKIa) 14302855 13587712

38 ErdőbényeKözségiÖnkormányzat

KözmunkátkiegészítőeszközfejlesztésErdőbénye LEKIe) 5212324 4430475

39 ErdőkövesdKözségÖnkormányzata

AzerdőkövesdiSportöltözőfelújítása LEKIc) 11513919 10938223

40 ErkKözségÖnkormányzata

ErkKözségÖnkormányzatanemvállalkozásijellegűtevékenységeihezkapcsolódó,közfoglalkoztatástsegítő

eszközbeszerzés

LEKIe) 2265104 1925338

41 ErkKözségÖnkormányzata Önkormányzatiintézményektetőfelújítása LEKIa) 9906635 8420639

42 EtesKözségÖnkormányzata

Anyagéseszközbeszerzésatelepülésközterületeinek

fenntartásáhozLEKIe) 10017880 8515198

43 FarkaslyukKözségÖnkormányzata

Motoroskisgépekbeszerzéseközterületkarbantartáshoz

FarkaslyukonLEKIe) 5623105 5341950

44 FelsőbereckiKözségiÖnkormányzat Kertiraktoradapterekbeszerzése LEKIe) 1457636 1238990

45 GagyvendégiKözségiÖnkormányzat

MűvelődésiHázfelújításaGagyvendégibenII.ütem LEKIc) 18707335 15901000

46 GömörszőlősKözségÖnkormányzata

Kisgépekbeszerzéseagömörszőlősiközterületekkarbantartásához LEKIe) 795060 755307

47 GyörgytarlóKözségiÖnkormányzat

“Tornacsarnokéssportpályafejlesztése” LEKIc) 3088813 2625491

48 HáromhutaKözségiÖnkormányzat

Községházakülsőfelújításaéscsapadékvízelvezetése LEKIa) 4830540 4589013

49 HernádpetriKözségÖnkormányzata MTZtarktorbeszerzése LEKId) 7682458 7298335

50 HernádvécseKözségÖnkormányzata MTZTraktorbeszerzése LEKId) 7682458 7298335

51 HétKözségÖnkormányzata

Településkommunálisfeladatainakellátásáhozeszköz-és

gépbeszerzésLEKIe) 10197957 8668263

III. 1.

A nyertes pályázatok

fejlesztési

előirányzatonként

Page 97: Évkönyv - 2009

97

Ssz.Kedvezményezett

(Támogatott) megnevezése

A projekt címeA

pályázat jogcíme

A program összköltsége

(Ft-ban)

A támogatás összege (Ft-ban)

52 HevesVárosÖnkormányzata

JózsefAttilautcaiszennyvízcsatornaépítése LEKIa) 20724633 19688401

53 HevesiKistérségTöbbcélúTársulása

Eszközbeszerzésközcélúfoglalkoztáshoz LEKIe) 6350816 6032640

54 HevesvezekényKözségÖnkormányzat

PolgármesteriHivatalkerítésénekfelújítása LEKIa) 11926539 10005410

55 HidvégardóKözségiÖnkormányzat

ASzociálisFöldporgramműködtetéséhezgépekvásárlása LEKId) 13367478 12699104

56 HollókőKözségÖnkormányzata

HollókőiRendezvényekInfrastrukturálisFejlesztése LEKIc) 2783525 2365996

57 IgriciKözségÖnkormányzata RavatalozóépítéseIgriciben LEKIa) 14403816 12243243

58 IpolytarnócKözségÖnkormányzata

Azipolytarnócikulturházéstemetőkerítésénekfelújítása

közcélúfoglalkoztatáskeretébenLEKIe) 3048937 2896489

59 IrotaKözségÖnkormányzata

Azönkormányzatsajáttulajdonúterületeinekkarbantartásagépi

eszközökkelLEKIe) 1646194 1399265

60 JárdánházaKözségiÖnkormányzat

Nemvállalkozásijellegűönkormányzatimunkáhozanyag-

éseszközbeszerzésLEKIe) 8092390 7687770

61 JósvafőKözségiÖnkormányzat

Községisportpályaéskiszolgálólétesítményeinekkialakítása LEKIc) 12877495 10945871

62 KarancsaljaKözségÖnkormányzata 142/8hrsz-úútépítése LEKIa) 19828762 16850000

63 KarancsberényKözségÖnkormányzat

Közmunkaprogramhoztartozógépésegyébeszközbeszerzés LEKIe) 2062238 1752902

64 KarancskesziközségÖnkormányzata

KarancskesziÁltalánosMűvelődésiKözpontinfrastrukturális

fejlesztéseLEKIa) 12260536 10421455

65 KarancskesziközségÖnkormányzata

Karancskesziközségbenközmunkáhozeszközökbeszerzése LEKIe) 3298649 2803851

66 KarancslapujtőközségÖnkormányzata

Garázsépítéseazönkormányzatigépjárművektárolására

KarancslapujtőnLEKIa) 21176475 18000000

67 KarancslapujtőközségÖnkormányzata

Önkormányzatiközfoglalkoztatáshozeszközök

beszerzéseLEKIe) 7212079 6130267

68 KarancsságKözségÖnkormányzata

Orvosirendelőésegészségügyitanácsadófelújítása LEKIa) 15244898 11583000

69 KarcsaKözségÖnkormányzata

PolgármesteriHivatallakosságbarátfelújítása LEKIa) 16240641 13804544

70 KazárKözségÖnkormányzata

EnergiatakarékosKözségházaalakosságszolgálatában LEKIa) 10725880 9116998

III. 1.

A nyertes pályázatok

fejlesztési

előirányzatonként

Page 98: Évkönyv - 2009

98

Ssz.Kedvezményezett

(Támogatott) megnevezése

A projekt címeA

pályázat jogcíme

A program összköltsége

(Ft-ban)

A támogatás összege (Ft-ban)

71 KazárKözségÖnkormányzata

Eszközbeszerzésatelepülésüzemeltetésiészöldterület-karbantartásifeladatok

hatékonyellátásáhozLEKIe) 4912730 4175820

72 KelemérKözségÖnkormányzata

KisgépekésanyagokbeszerzéseaKelemériközterületek

karbantartásáhozLEKIe) 2210493 1878919

73 KenézlőKözségiÖnkormányzat Kenézlőközségbengépbeszerzés LEKIe) 11498084 9773372

74 KiráldKözségÖnkormányzata

Királd,Béketelepivízlefolyóésjárdafelújítása LEKIa) 5600000 4760000

75 KishartyánKözségiÖnkormányzat

Művelődésiháznyílászárókcseréje,külsőszigetelés LEKIe) 5874840 4993614

76 KisköreVárosÖnkormányzata

Rendezvénysátor,hangosítórendszerésfénytechnika

beszerzéseLEKIc) 5551250 5273000

77 KömlőKözségÖnkormányzat

Anyagéseszközvásárlásaközcélúfoglalkoztatáshoz LEKIe) 4303959 3658365

78 LegyesbényeKözségÖnkormányzata

Legyesbénye,Rákócziútjárdafelújítás LEKIa) 8116527 7710000

79 LitkeKözségÖnkormányzata

Orvosirendelőnyílászáróinakcseréje LEKIa) 2817900 2676000

80 LitkeKözségÖnkormányzata Tornateremnyílászáróinakcseréje LEKIa) 4045625 3000000

81 LucfalvaKözségiÖnkormányzat

EszközbeszerzésközmunkaprogramhozLucfalván LEKIe) 3189612 3030131

82 MádKözségÖnkormányzata

TelepülésiravatalozófelújításaI.ütem LEKIa) 20380320 19361304

83 MakkoshotykaKözségÖnkormányzat

AdyEndreutcaiivóvízhálózatbővítése LEKIb) 12087407 11483035

84 MátramindszentKözségÖnkormányzata TÁJHÁZKIALAKÍTÁSA LEKIc) 6319917 6003921

85 MátranovákKözségÖnkormányzata KÖZSÉGHÁZFELÚJÍTÁSA LEKIa) 16120141 13702119

86 MátraszeleKözségiÖnkormányzat

MátraszeleDózsaGyörgyútihídfelújítása LEKIa) 9359042 7955185

87 MátraterenyeközségiÖnkormányzat Mátraterenyejárdafelújítások LEKIa) 9330907 7931270

88 MátraterenyeközségiÖnkormányzat Jánosaknaravatalozófelújítása LEKIa) 2500000 2125000

89 MátraverebélyKözségiÖnkormányzat

Anyag-éseszközbeszerzésközmunkaprogramhoz

MátraverebélybenLEKIe) 5082242 4319905

III. 1.

A nyertes pályázatok

fejlesztési

előirányzatonként

Page 99: Évkönyv - 2009

99

Ssz.Kedvezményezett

(Támogatott) megnevezése

A projekt címeA

pályázat jogcíme

A program összköltsége

(Ft-ban)

A támogatás összege (Ft-ban)

90 MezőcsátVárosÖnkormányzata

Amezőcsátitöbbcélútértovábbfejlesztése LEKIc) 6941479 6594405

91 MezőcsátVárosÖnkormányzata

Amezőcsátiravatalozórekonstrukciója LEKIa) 23721081 22535025

92 MezőzomborKözségÖnkormányzata

AközségiKegyeletihelyfelújítása,úrnafalépítése. LEKIa) 22474129 17103000

93 MihálygergeKözségÖnkormányzata

Amihálygergeitemetőkerítésénekfelújításaközfoglalkoztatásiterv

keretébenLEKIe) 4311743 4096155

94 MonokKözségiÖnkormányzat

Monokközségsporttevékenységgyakorlásánakinfrastrukturális

fejlesztéseLEKIc) 15916812 13100000

95 NagybárkányKözségÖnkormányzata

Eszközbeszerzésközcélúfoglalkoztatásiprogram

megvalósításához.LEKIe) 3216794 1897274

96 NagykeresztúrKözségÖnkormányzata

SportpályákkialakításaNagykeresztúron LEKIc) 10342773 9825634

97 NagykinizsKözségÖnkormányzata

SzociálisFöldprogrameszközbeszerzés LEKId) 8416347 7153894

98 NagylócKözségÖnkormányzata

NagylóciÁltalánosIskolanyílászáróinakcseréje LEKIa) 14066049 11956141

99 NyéstaKözségÖnkormányzata KISTRAKTORBESZERZÉSE LEKIe) 6733078 5723116

100 OlaszliszkaKözségÖnkormányzat

Önkormányzatitevékenységekhezkapcsolódómunkagépek

beszerzéseLEKIe) 9729834 9243342

101 ÓzdVárosÖnkormányzata ÓzdVárosiStadionkülsőbekötőútkiépítése LEKIc) 23770102 20000000

102 ÓzdVárosÖnkormányzata ÓzdVárosiStadionbanatekepályaésöltözőinekafelújítása LEKIc) 21122452 17954084

103 ÓzdVárosÖnkormányzata Ózd,Brassóiútijárdaépítése LEKIa) 15568815 13233490

104 ÓzdVárosÖnkormányzata Ózd,Március15.útijárdafelújítása LEKIa) 23475352 19954049

105 ÓzdVárosÖnkormányzata

Önkormányzatközfoglalkoztatáskeretébenvégzett,nemvállalkozásjellegű

tevékenységeihezkapcsolódóeszközbeszerzés

LEKIe) 22829670 19405219

106 ÓzdVárosÖnkormányzata

Önkormányzatközfoglalkoztatáskeretébenvégzett,nemvállalkozásjellegű

tevékenységeihezkapcsolódóanyagbeszerzés

LEKIe) 22692020 19288217

107 PácinKözségÖnkormányzata Sportöltözőbővítése LEKIc) 19208350 13700000

108 ParádNagyközségÖnkormányzata

ParádKossuthL.u.csapadékvízelvezetésésjárdarekonstrukció

II.ütemLEKIa) 23059447 18000000

III. 1.

A nyertes pályázatok

fejlesztési

előirányzatonként

Page 100: Évkönyv - 2009

100

Ssz.Kedvezményezett

(Támogatott) megnevezése

A projekt címeA

pályázat jogcíme

A program összköltsége

(Ft-ban)

A támogatás összege (Ft-ban)

109 ParádsasvárKözségÖnkormányzata

Önkormányzatiintézményfűtéskorszerűsítése LEKIa) 5308897 4333114

110 PélyKözségÖnkormányzata

kommunáliskistraktoréstartozékaibeszerzése LEKIe) 11687101 9934035

111 PerkupaKözségiÖnkormányzat

PerkupaDózsaGyörgyútésAdyEndreútcsapadékvízelvezető-árok

építéseLEKIc) 19885379 16902572

112 PétervásáraVárosÖnkormányzata

ApétervásáraiNapköziotthonosÓvodafejlesztése LEKIa) 18678828 14500000

113 PétervásáraiKistérségTöbbcélúTársulása

APétervásáraiKistérségTöbbcélúTársulásairodaépületének

fűtéskorszerűsítése,homlokzatifelújítása

LEKIa) 6678104 6344198

114 PilinyKözségÖnkormányzata Óvodaépületénekfejlesztése LEKIa) 2801811 2660000

115 PilinyKözségÖnkormányzata

Önkormányzatépületénekfejlesztése LEKIa) 3837050 3645000

116 PrügyKözségiÖnkormányzat

Településüzemeltetéshezszükségesanyag-éseszközbeszerzésPrügyön LEKIe) 8868392 5300000

117 PusztaradványKözségÖnkormányzata

SzociálisFöldprogrameszközparkjánakfelújítása,újMTZ

beszerzéseLEKId) 7662835 6513409

118 PutnokVárosÖnkormányzata

SerényiLászlóÁltalánosIskola-VárosiSportcsarnokfelújítása LEKIc) 34650870 18000000

119 PutnokVárosÖnkormányzata SoldosEmíliaÓvodafelújítása LEKIa) 29903838 20000000

120 RakacaszendKözségÖnkormányzat Orvosirendelőfelújítása LEKIa) 18150315 15427767

121 RákóczibányaÖnkormányzata

Rákóczibányaönkormányzataújtemetőravatalozóbővítésefedett

résszelLEKIa) 3538644 3007847

122 RicseNagyközségÖnkormányzata

Önkormányzatikonyhabelsőfelújítása LEKIa) 19491132 18516575

123 RimócKözségÖnkormányzata

SzentIstvánÁltalánosIskola,ÓvodaésKönyvtárHunyadiúti

épületénekfelújításaLEKIa) 10339463 8000000

124 SágújfaluKözségÖnkormányzata

NapköziotthonosÓvodaKonyhájánakésÉtkezdéjének

felújításaLEKIa) 8671625 7370000

125 SajóvelezdKözségÖnkormányzata

APolgármesteriHivatalenergiatakarékosfelújítása

SajóvelezdenLEKIa) 17122387 14554028

126 SalgótarjánMegyeiJogúVárosÖnkormányzata

AranyJánosút17-Kistarjánút4.közöttilépcsőfelújításaI.ütem LEKIa) 8378033 7121327

127 SalgótarjánMegyeiJogúVárosÖnkormányzata

SalgóbányaszennyvízcsatornázásaI.ütem LEKIa) 52354204 49736493

III. 1.

A nyertes pályázatok

fejlesztési

előirányzatonként

Page 101: Évkönyv - 2009

101

Ssz.Kedvezményezett

(Támogatott) megnevezése

A projekt címeA

pályázat jogcíme

A program összköltsége

(Ft-ban)

A támogatás összege (Ft-ban)

128 SalgótarjánMegyeiJogúVárosÖnkormányzata

Salgótarjánrégitemetőbelsőúthálózatéscsapadékvízelvezetés

korszerűsítése,bővítéseLEKIa) 31646253 26899314

129 SalgótarjánMegyeiJogúVárosÖnkormányzata

SKÁIDBesztercelakótelepiTagiskolanyílászárócseréje LEKIa) 23039591 19583652

130 SámsonházaKözségiÖnkormányzat

SzabadidősfejlesztéseSámsonházán LEKIc) 2355122 2237365

131 SárospatakVárosÖnkormányzata Görbeutcaiivóvízrekonstrukció LEKIb) 45225296 20000000

132 SárospatakVárosÖnkormányzata Nyilvánosillemhelylétesítése LEKIc) 4967990 4719589

133 SárospatakiTöbbcélúKistérségiTársulás

HercegkútéstérségeszennyvízhálózatBodrogolasziátemelőszivattyúinak

kapacitásbővítőcseréjeLEKIc) 20959925 19911928

134 SemjénKözségÖnkormányzata

Kisgépbeszerzéseközmunkaprogramoktámogatására LEKIe) 7887612 6704470

135 SerényfalvaközségiÖnkormányzat

Serényfalva,Széchenyiutcábankétoldalijárdaépítése LEKIa) 19496989 16572440

136 SirokKözségÖnkormányzata

KútvölgyiPihenőparkhozvezetőútkorszerűsítése LEKIc) 23982475 18000000

137 SomoskőújfaluKözségÖnkormányzata

Somoskőújfalu,anyag-éseszközbeszerzésközmunka

programhozLEKIe) 5883000 5000000

138 SóshartyánKözségiÖnkormányzat

Eszközzelésanyaggalasikeresközmunkaprogramért LEKIe) 3620179 3077152

139 SóstófalvaKözségÖnkormányzata

Közcélúfoglalkoztatáshozeszközbeszerzés LEKIe) 628740 534429

140 SóstófalvaKözségÖnkormányzata

Közterületenkerekeskutakfelújítása LEKIe) 653000 555050

141 SzalmatercsKözségiÖnkormányzat

Szalmatercsközségiravatalozókorszerűsítése LEKIa) 4869355 4138951

142SzécsényKistérségÖnkormányzatainakTöbbcélúTársulása

Kistérségiszintűeszköz-ésanyagbeszerzésaközfoglalkoztatás

biztosításáraLEKIe) 20893048 19848390

143 SzécsényVárosÖnkormányzata

SzociálisföldprogrammegvalósításaSzécsényben LEKId) 3157895 3000000

144 SzécsényfelfaluKözségÖnkormányzata

SzécsényfelfaluiRavatalozókorszerűsítése,akadálymentesítése LEKIa) 13313391 11316382

145 SzegiközségÖnkormányzata

Kommunáliscélútraktoréstartozékaibeszerzése LEKIe) 9987196 7788261

146 SzendrőVárosÖnkormányzat

Komplexbelterületiinfrastruktúra-fejlesztésSzendrővárosában LEKIc) 24839075 20000000

III. 1.

A nyertes pályázatok

fejlesztési

előirányzatonként

Page 102: Évkönyv - 2009

102

Ssz.Kedvezményezett

(Támogatott) megnevezése

A projekt címeA

pályázat jogcíme

A program összköltsége

(Ft-ban)

A támogatás összege (Ft-ban)

147 SzendrőládKözségiÖnkormányzat Közművesivóvíz-ellátásfejlesztése LEKIb) 9790867 8322236

148 SzentistvánbaksaKözségÖnkormányzata

SzentistvánbalsaPolgármesteriHivatalfelújítása LEKIa) 15578242 13241505

149 SzerencsVárosÖnkormányzata

VárosüzemeltetéshezkapcsolódógépjárműbeszerzésSzerencs

városábanLEKIe) 23989165 19966500

150 SzikszóVárosÖnkormányzat

SzikszóRavatalozófelújítása,bővítése LEKIa) 24463717 17150165

151 SzögligetKözségiÖnkormányzat

KossuthLajosutcajárdaburkolatánakfelújítása LEKIa) 7564906 6430170

152 SzőlősardóKözségiÖnkormányzat

SzőlősardóközségSzéchenyiútjárdafelújításimunkái LEKIa) 20164956 17343896

153 SzuhaKözségÖnkormányzata

IrodahelységekkialakításaaSzlovákKisebbségiÖnkormányzat

alapfeladatainakellátásáhozLEKIa) 8378033 6121328

154 TaktabájKözségÖnkormányzata PolgármesteriHivatalfelújítása LEKIa) 7476782 6355264

155 TaktaharkányNagyközségÖnkormányzata

MŰVELŐDÉSIHÁZTETŐZETEÉSPARKETTÁJACSERÉJE LEKIc) 25210416 20000000

156 TaktakenézKözségÖnkormányzat

AFőutcaésBékeutcaösszekapcsolódójárdaszakaszainak

felújításaLEKIa) 6560664 5576500

157 TállyaKözségÖnkormányzata RavatalozóépületépítéseTállyán LEKIa) 23484817 19962094

158 TarnaleleszKözségÖnkormányzata

Közterületfenntartáshozkapcsolódóeszközbeszerzés LEKIe) 1711175 1454498

159 TarnaméraKözségÖnkormányzata

TarnaméraÁltalánosIskolaSzennyvízelvezetéséstisztítása LEKIa) 20988260 19000000

160 TarnaörsKözségÖnkormányzata

Közmunkaprograméstelepülésfenntartáseszközbeszerzése

LEKIe) 12033594 10228554

161 TarnaszentmiklósKözségÖnkormányzata

TarnaszentmiklósKözségiÖnkormányzatitemetőbenravatalozóépületépítése

LEKIa) 15795785 13426417

162 TarnazsadányKözségÖnkormányzata

Tarnazsadánytelepülésenaközcélúfoglalkoztatásanyag-és

eszközbeszerzéseLEKIe) 11647999 8793430

163 TeresztenyeKözségiÖnkormányzat

Teresztenyeitanösvénykialakításaéstúraútfelújítása LEKIc) 8301405 7056194

164 TiszadorogmaKözségiÖnkormányzat Óvodaépületnyilászáróicseréje LEKIa) 3574406 3038245

165 TiszakesziKözségÖnkormányzata

Meglévőirodaépületmagastetőveltörténőellátása LEKIa) 16663122 8999752

III. 1.

A nyertes pályázatok

fejlesztési

előirányzatonként

Page 103: Évkönyv - 2009

103

Ssz.Kedvezményezett

(Támogatott) megnevezése

A projekt címeA

pályázat jogcíme

A program összköltsége

(Ft-ban)

A támogatás összege (Ft-ban)

166 TiszanánaKözségÖnkormányzat

Fogorvosirendelőkomplexfejlesztése LEKIa) 15156236 13500000

167 TokajVárosÖnkormányzata

TokajVárosKincstárkonyháinaktechnológiaimegújítása LEKIa) 15108835 12300000

168 TornaszentandrásKözségiÖnkormányzat

EszközbeszerzésönkormányzatifeladatokellátásáhozTornaszentandráson

LEKIe) 6339719 5388761

169 ÚjcsanálosközségÖnkormányzata

Szociálisétkeztetéstellátókonyhaeszközbeszerzése LEKIe) 1468966 1248621

170 ÚjcsanálosKözségiÖnkormányzat

ÚjcsanálosközségRákócziútalsószakaszjárdafelújításimunkái LEKIa) 17057561 14498926

171 VajdácskaKözségiÖnkormányzat

VajdácskaÁltalánosIskolarégiépületszárnyánakbelsőfelújítása LEKIa) 20716880 17609348

172 VarbócKözségÖnkormányzat

VarbócÖnkormányzateszközbeszerzése LEKIe) 668125 567905

173 VizslásKözségÖnkormányzata

Apolgármesterihivatalkorszerűsítéseazenergiamegtakarításésakulturáltabb

ügyintézésérdekébenLEKIa) 12877459 10945840

174 VizslásKözségÖnkormányzata

Önkormányzatnemvállalkozásijellegűtevékenységeihez

kapcsolódóeszközbeszerzésLEKIe) 1303321 1107822

175 ZabarKözségÖnkormányzata Megszépülőközterületeink LEKIe) 1537674 1307022

Összesen 2101442282 1773199819

2. táblázat: A CÉDE keretében támogatott pályázatok

Ssz.Kedvezményezett

(Támogatott) megnevezése

A projekt címeA

pályázat jogcíme

A program összköltsége

(Ft-ban)

A támogatás összege (Ft-ban)

1 AbodKözségÖnkormányzata OrvosirendelőkialakításaAbodon CÉDEc) 2926310 2487363

2 AdácsKözségÖnkormányzata

Agyalogosközlekedésakadálymentesítéseésbiztonságossá

tételeAdácsKözségbenCÉDEc) 4010180 2606617

3 AdácsKözségÖnkormányzata

AzadácsiHáziorvosiRendelőtetőfedéseabiztonságosabb

egészségügyiellátásérdekébenCÉDEc) 3439241 2235506

4 AlsóbereckiKözségÖnkormányzata

Alsóbereckiközségbenaközcélúfoglalkoztatáseszközrendszerének

fejlesztéseCÉDEe) 7581586 6823427

5 AlsószuhaKözségönkormányzata

AlsószuhaÖnkormányzatszámítógépeinekcseréje CÉDEc) 1130696 1017626

III. 1.

A nyertes pályázatok

fejlesztési

előirányzatonként

Page 104: Évkönyv - 2009

104

Ssz.Kedvezményezett

(Támogatott) megnevezése

A projekt címeA

pályázat jogcíme

A program összköltsége

(Ft-ban)

A támogatás összege (Ft-ban)

6 AlsózsolcaVárosÖnkormányzata

PolgármesteriHivataltetőtérbeépítése CÉDEc) 19072427 12390000

7 AndornaktályaTelepülésiÖnkormányzat

SzennyvízcsatornahálózatépítéseazAlkotmányutcában. CÉDEc) 13765510 9500000

8 ArnótKözségÖnkormányzata

AKisfaludyutcacsapadékvízelvezetéseArnótközségben. CÉDEc) 27175095 17663800

9 ÁroktőKözségÖnkormányzat

Önkormányzattulajdonábanállószertárfelújítása CÉDEe) 3153015 2837713

10 BánréveKözségiÖnkormányzat

TompaMihályKörzetiÁltalánosIskolaésÁltalánosMűvelődésiKözpontBánréveudvaránaktérkővelvaló

burkolása

CÉDEe) 3801726 3231467

11 BátonyterenyeVárosÖnkormányzata

JózsefAttilalakótelepijátszótérjátékainakbővítés,korszerűsítése CÉDEb) 843658 717109

12 BátonyterenyeVárosÖnkormányzata

Mátralakótelepijátszótérjátékainakbővítése,korszerűsítése CÉDEb) 1097251 932663

13 BátorKözségÖnkormányzata

Bátorközségjátszóterénekfelújítása CÉDEb) 2505732 1879299

14 BeretKözségÖnkormányzata Sportöltözőépítése CÉDEc) 15976960 14379264

15 BodrogolasziKözségiÖnkormányzat Közterületijátszótérépítése CÉDEc) 6329284 5696356

16 BódvarákóKözségiÖnkormányzat

BódvarákóközségSzabadságútmenténlévő3dbkerekeskút

felújításaCÉDEc) 1806481 1535508

17 BódvaszilasKözségiÖnkormányzat MűvelődésiHázfelújítása CÉDEc) 21860102 19674091

18 DomoszlóKözségiÖnkormányzat

Önkormányzatifejlesztésekhezkapcsolódóközcélúfoglalkoztatás

anyag-éseszközbeszerzéseCÉDEc) 799050 519383

19 DormándKözségÖnkormányzata

Önkormányzatifeladatellátásszínvonalánakjavítását

eredményezőeszközbeszerzésCÉDEc) 718094 538570

20 EdelényVárosÖnkormányzata

Edelény,MátyáskirályésJázminútijátszóterekfelújítása,bővítése CÉDEb) 7154534 6081354

21 EgerMegyeiJogúVárosÖnkormányzata

Eger,HellMiksautcavégén,patakpartnállévőjátszótér

felújításaCÉDEb) 8257500 5300000

22 EgerMegyeiJogúVárosÖnkormányzata

Eger,Kallómalomutca2-30sz.tömbbelsőbenlévőjátszótér

felújításaCÉDEb) 9810250 6370000

23 EgercsehiKözségÖnkormányzata

Önkormányzatifejlesztésekanyag-éseszközbeszerzése CÉDEe) 3389446 2542085

24 ErdőbényeKözségiÖnkormányzat

PinceveszélymegelőzéseaKossuthutcában CÉDEa) 3666767 3300090

III. 1.

A nyertes pályázatok

fejlesztési

előirányzatonként

Page 105: Évkönyv - 2009

105

Ssz.Kedvezményezett

(Támogatott) megnevezése

A projekt címeA

pályázat jogcíme

A program összköltsége

(Ft-ban)

A támogatás összege (Ft-ban)

25 FarkaslyukKözségÖnkormányzata

AnyagbeszerzésközcélúfoglalkoztatáshozFarkaslyukon CÉDEe) 2179063 1961157

26 FelsőbereckiKözségiÖnkormányzat

Közfoglalkoztatáshozanyagéseszközbeszerzés CÉDEe) 2015856 1713477

27 FelsőtárkányKözségÖnkormányzata

FelsőtárkányKözségtelepülésüzemeltetésifeladatellátásszínvonalánakjavításáteredményezőfejlesztéshezszükséges

munkaeszközökbeszerzése

CÉDEc) 2000000 1300000

28 FüzesabonyVárosÖnkormányzata

SzéchenyiIstvánÁltalánosIskolatornaterménekmagastetősítése CÉDEc) 22620372 16000000

29 GirincsKözségÖnkormányzata

Önkormányzatfejlesztéséhezkapcsolódóközcélúfoglalkoztatás

anyag-éseszközbeszerzéseCÉDEe) 3398599 2548949

30 GyöngyösVárosÖnkormányzata

CsapadékvízhálózatfelújításaGyöngyösegyesutcáiban CÉDEc) 31605229 20000000

31 GyöngyösorosziKözségÖnkormányzata

Gyöngyösoroszióvodaépületénekkorszerűsítése CÉDEc) 10706622 8029966

32 GyöngyöspataKözségiÖnkormányzat

Közcélúfoglalkoztatottakanyag-éseszközbeszerzése

GyöngyöspatánCÉDEc) 768699 499654

33 HalmajközségÖnkormányzata

ÁltalánosiskolatetőfelújításaHalmajon CÉDEc) 4461274 4015146

34 HatvanVárosÖnkormányzat

SzentKamillIdősekOtthonarészlegesfűtéskorszerűsítése CÉDEc) 21845732 14199725

35 HatvanVárosÖnkormányzata

ABajzaJózsefGimnáziumésSzakközépiskolatornaterem,

szertáréselőtereinekfelújításaCÉDEc) 13268271 8624376

36 HatvanVárosÖnkormányzata

VárosiköztemetőbelsőutakfelújításaIII.ütemésvezetékes

vízhálózatbővítésCÉDEc) 10851510 7053481

37 HejőbábaKözségiÖnkormányzat

AhejőbábaiZrínyiIlonaÁltalánosIskolafűtéskorszerűsítése CÉDEc) 6509968 4881825

38 HejőkürtKözségÖnkormányzata

BuszvárókfelújításaésakadálymentesítéseHejőkürt

községbenCÉDEc) 2365262 2010472

39 HerédKözségiÖnkormányzat

Ravatalozómagastetőépítéséskülsőfelújítás CÉDEc) 8029295 5218295

40 HétKözségÖnkormányzata Buszváróépítmények,járófelületfelújítása CÉDEc) 5672031 4821226

41 HevesMegyeiÖnkormányzat

HMÖGyermek-ésFogyatékosokOtthonábankészségfejlesztő

medencetérkialakításaCÉDEc) 24000000 14500000

42 HollóházaKözségÖnkormányzata HatékonyKözmunkaHollóházán CÉDEe) 19949672 16957221

43 HorpácsKözségÖnkormányzata

Horpácsisport-ésszabadidőparképítése CÉDEc) 10206632 8675637

III. 1.

A nyertes pályázatok

fejlesztési

előirányzatonként

Page 106: Évkönyv - 2009

106

Ssz.Kedvezményezett

(Támogatott) megnevezése

A projekt címeA

pályázat jogcíme

A program összköltsége

(Ft-ban)

A támogatás összege (Ft-ban)

44 HugyagKözségÖnkormányzata

Közcélúfoglalkoztatáshozkapcsolódóeszközbeszerzés. CÉDEe) 1084587 921898

45 HugyagKözségÖnkormányzata

OrvosirendelőkialakításaHugyagKözségben CÉDEc) 11193273 9514282

46 IstenmezejeKözségÖnkormányzata ÁltalánosIskolatetőfelújítás CÉDEc) 13943009 11851557

47 KarancslapujtőközségÖnkormányzata

Közösségiésintézményiszíntérkialakításaközcélúfoglalkoztatáskeretében,kulturáliscélokraésművészetitevékenységellátására

CÉDEe) 9303595 5868261

48 KazincbarcikaVárosÖnkormányzata

KazincbarcikaiÖsszevontÓvodákNapsugárTagóvodakonyhaéskapcsolódóhelységekfelújítása

CÉDEc) 26546536 19909902

49 KerecsendKözségÖnkormányzata

TanodaiközösségiésvendégházkialakításaaKerecsendKözségÖnkormányzatának

tulajdonábanlévőKerecsendFőút63.sz.alattiépületkorszerűsítésévelésfelújításával

CÉDEe) 2942054 2206540

50 KisköreVárosÖnkormányzata

Azönkormányzatalapfeladatainakellátásátsegítőinformatikaiinfrastruktúrafejlesztése

CÉDEc) 4900000 4165000

51 KisnánaKözségÖnkormányzata

AzÉMOP-2.1.1/B-2008-0100pályázattárgyakéntszereplőKisnánaivárkomplex

turisztikaihasznosításáhozkapcsolódóközcélúfoglalkoztatásanyag-éseszközbeszerzése

CÉDEc) 830587 539881

52 KurityánKözségÖnkormányzata

Óvodakonyhafelújítás,konyhaieszközbeszerzés CÉDEc) 22283839 18941263

53 MádKözségÖnkormányzata

Buszmegállóképítéseésjárdafelújítása CÉDEc) 19968032 11771228

54 MartonyiKözségiÖnkormányzat

Önkormányzatifejlesztésekhezkapcsolódóközcélúfoglalkoztatás

anyagéseszközbeszerzésCÉDEe) 820000 697000

55 MátraszőlősKözségÖnkormányzata MátraszőlősiRavatalozó CÉDEc) 19412814 14559610

56 MezőkövesdVárosÖnkormányzata

VácziMihályútijátszótérfelújítása,bővítéseMezőkövesden CÉDEb) 5074074 4312962

57 MezőkövesdiTöbbcélúKistérségiTársulás

Informatikaifejlesztésamezőkövesdikistérségben CÉDEc) 8097964 6883269

58 MezőzomborKözségÖnkormányzata

Közmunkaprogramhozkapcsolódógépbeszerzés CÉDEc) 10995070 9345809

59 MiskolcMegyeiJogúVárosÖnkormányzata

Iskolaivédőnőprogrammegvalósításáhozszükségeseszközök,

felszerelésekbeszerzéseCÉDEc) 30770750 20000000

60 MiskolcMegyeiJogúVárosÖnkormányzata

Mészútitagóvodafejlesztése,vizesblokképületgépészetifelújításaés

udvarijátszóeszközökcseréjeCÉDEc) 47503684 30877394

61 MiskolcMegyeiJogúVárosÖnkormányzata

„Miskolcköztérijátszótereinekfelújítása;Aulich,-ésBíróutcaiutcaijátszóeszközökcseréje”

CÉDEb) 19543972 12703581

62 MiskolcMegyeiJogúVárosÖnkormányzata

„Miskolcköztérijátszótereinekfelújítása;Csókautcaijátszóeszközökcseréje”

CÉDEb) 33206250 20000000

III. 1.

A nyertes pályázatok

fejlesztési

előirányzatonként

Page 107: Évkönyv - 2009

107

Ssz.Kedvezményezett

(Támogatott) megnevezése

A projekt címeA

pályázat jogcíme

A program összköltsége

(Ft-ban)

A támogatás összege (Ft-ban)

63 MiskolcMegyeiJogúVárosÖnkormányzata

„Miskolcköztérijátszótereinekfelújítása;Mátyáskirály,-ésKatowice

utcaijátszóeszközökcseréje”CÉDEb) 30720740 19968481

64 MiskolcMegyeiJogúVárosÖnkormányzata

„Miskolcköztérijátszótereinekfelújítása:SzinyeiMersePál,-ésSoltészNagyKálmánutcaijátszóeszközökcseréje”

CÉDEb) 28218997 18342348

65 MiskolcMegyeiJogúVárosÖnkormányzata

„Miskolcköztérijátszótereinekfelújítása;Lavottautcaijátszóeszközökcseréje”

CÉDEb) 20279543 13181702

66 MonokKözségiÖnkormányzat

Monokközségközcélúfoglalkoztatásánakanyagés

eszközbeszerzéseCÉDEe) 5703616 4848074

67 NagyvisnyóKözségÖnkormányzata

Önkormánytatkötelezőfeladatellátásáhozkapcsolodó

fejlesztésCÉDEc) 4681274 3000000

68 NemtiKözségÖnkormányzata

JátszótérkialakításaNemtiközségben CÉDEc) 4191826 3563051

69 NógrádKözségÖnkormányzata

Várfelújításhozkapcsolódóközcélúfoglalkoztatás

eszközbeszerzésCÉDEe) 492594 320186

70 NógrádMegyeÖnkormányzata

AMikszáthKálmánGimnázium,PostaforgalmiSzakközépiskolaésKollégiumTittelPálKollégiumának

fűtéskorszerűsítése

CÉDEc) 27052111 20000000

71 NógrádMegyeÖnkormányzata

ANógrádMegyeiEgységesGyógypedagógiaiIntézményésGyermekotthonpásztói

intézményegységénekfűtéskorszerűsítése

CÉDEc) 46310238 20000000

72 NovajKözségÖnkormányzata

NovajFaluház,PolgármesteriHivatal,Játszótérudvarának

parkosításaCÉDEc) 3922948 2549916

73 NyékládházaVárosÖnkormányzata Köztérijátszótérfelújítása CÉDEb) 16277382 10580297

74 OngaNagyközségÖnkormányzata

OngaNagyközségésÓcsanáloskülterületilakotthelyelsőköztéri

játszóteréneklétesítéseCÉDEc) 17789340 13342005

75 OstorosKözségÖnkormányzata

Ostoros,DeákFerencutca40-42.sz.előttipartfalstabilizáció CÉDEa) 19608917 9000000

76 ÓZDVÁROSÖNKORMÁNYZATA

Alsófokúintézményekközfoglalkoztatáskeretébentörténőfelújításáhozdologi

kiadásokbiztosításaCÉDEe) 23368582 10000000

77 PálosvörösmartKözségÖnkormányzata

Községitérfigyelőrendszerkiépítése CÉDEc) 9887705 6427008

78 PilinyKözségÖnkormányzata Anyag-éseszközbeszerzés CÉDEe) 1751720 1576000

79 PoroszlóKözségÖnkormányzat

Anyagéseszközbeszerzésaközhasznúfoglalkoztatásban

PoroszlónCÉDEe) 7982500 4000000

80 PrügyKözségiÖnkormányzat

Közfoglalkoztatásfejlesztéséhezszükségesanyagéseszköz

beszerzésPrügyönCÉDEe) 4958159 4214435

81 RADOSTYÁNKÖZSÉGIÖNKORMÁNYZAT

Radostyánközség-KossuthLajosutcaijárdakorszerűsítése CÉDEe) 3893411 2920058

III. 1.

A nyertes pályázatok

fejlesztési

előirányzatonként

Page 108: Évkönyv - 2009

108

Ssz.Kedvezményezett

(Támogatott) megnevezése

A projekt címeA

pályázat jogcíme

A program összköltsége

(Ft-ban)

A támogatás összege (Ft-ban)

82 RépáshutaKözségÖnkormányzata

PolgármesteriHivatalkülsőfelújítása CÉDEc) 17414232 13060674

83 SajóivánkaKözségiÖnkormányzat

Kertigépéstartozékainakvásárlása CÉDEc) 935200 701400

84 SajószentpéterVárosÖnkormányzata

Sajószentpéter,AttilaútivízelvezetőárokMÁVvasútipályatestalattiátveézetés

szabályozásaCÉDEc) 4860155 3645116

85 SalgótarjánMegyeiJogúVárosÖnkormányzata

SalgótarjánFáyAndráskrt-ijátszótérkialakítása. CÉDEb) 9877420 8395806

86 SárospatakVárosÖnkormányzata Köztérijátszóterekfelújítása CÉDEb) 13322455 11990209

87 SerényfalvaközségiÖnkormányzat

Serényfalvaönkormányzataáltalszervezettközcélúfoglalkoztatás

keretébenmegvalósulófejlesztésekeszközbeszerzésénektámogatása.

CÉDEe) 11996833 10197308

88 SomoskőújfaluKözségÖnkormányzata

Somoskőújfalu,hordalékfogóképítése CÉDEc) 13750000 10000000

89 SzajlaKözségiÖnkormányzat

Szajaközségjátszótereinekfelújítása CÉDEb) 3403576 2893039

90 SzécsényVárosÖnkormányzata

II.RákócziFerencBölcsőde,Óvoda,ÁltalánosIskola,GimnáziumésSzakközépiskola–

gimnáziumésszakközépiskolaépületének–nyílászárócseréje

CÉDEc) 23132063 20000000

91 SzemereKözségiÖnkormányzat

Orvosirendelőfelújításaésakadálymentesítésének

megvalósításaCÉDEc) 6169855 5244376

92 SzentistvánNagyközségiÖnkormányzat

AblakcsereazóvodaépületénSzentistvánon CÉDEc) 3935796 2335600

93 SzentistvánnagyközségiÖnkormányzat

TérburkolatlétesítéséhezkapcsolódóanyagbeszerzésközcélúfoglakoztatáshozSzentistvánban

CÉDEe) 6111975 4583981

94 SzikszóVárosÖnkormányzat

ASzikszó,SzentAnnaút6.számalattiönkormányzatitulajdonúingatlan

közcélúmunkábantörténőfejlesztéséhezkapcsolódóanyagéseszközbeszerzés

CÉDEe) 12254146 10416024

95 SzirákKözségÖnkormányzat Sportöltözőépítése CÉDEc) 16326115 12244586

96 SzirmabesenyőNagyközségÖnkormányzat

Szirmabesenyőközterületijátszótérfelújítás CÉDEb) 5258133 3417786

97 SzomolyaKözségÖnkormányzata

SzomolyaHunyadiút45.és41.sz.ingatlanokmögötti

partfalstabilizációCÉDEa) 6057549 5148916

98 Szőlősardóközségiönkormányzat

Ahelyiönkormányzatifeladatellátásszínvonalánakjavításáteredményező

fejlesztésekCÉDEc) 700916 630824

99 SzúcsKözségÖnkormányzata

SzúcsKözségönkormányzatiépületénekkülsőfelújítása CÉDEc) 2097390 1573043

100 SzűcsiKözségÖnkormányzata

Széchenyiútiivóvízhálózatbővítése CÉDEc) 4317874 2806618

III. 1.

A nyertes pályázatok

fejlesztési

előirányzatonként

Page 109: Évkönyv - 2009

109

Ssz.Kedvezményezett

(Támogatott) megnevezése

A projekt címeA

pályázat jogcíme

A program összköltsége

(Ft-ban)

A támogatás összege (Ft-ban)

101 SzügyKözségÖnkormányzata

Közlekedés-biztonságifejlesztésekSzügyközpontjában. CÉDEc) 14558666 9463132

102 TaktaharkányNagyközségÖnkormányzata

Központikonyhanapkollektoraéstárgyieszközbeszerzése CÉDEc) 5258278 4469536

103 TarnaméraKözségÖnkormányzata

Községháza(Körjegyzőségiszékhely)épületénekfelújítása,korszerűsítése,

akadálymentesWCkialakításaCÉDEc) 22914799 15076251

104 TarnaörsKözségÖnkormányzata

Tarnaörsifogorvosirendelőépületénekkorszerűsítése,

felújításaCÉDEc) 20208551 14000000

105 TiszaújvárosÖnkormányzatÖrösiút18.,Árpádút9-19.,Örösiút50.Sz.lakóépületekmögöttijátszóterek

felújítása.CÉDEb) 18268844 11874748

106 TornaszentandrásKözségiÖnkormányzat

Járdaépítés,térburkolatkészítéseközcélúmunkával

TornaszentandrásonCÉDEe) 3121136 2652965

107 TrizsKözségiÖnkormányzat JátszótérfelújításaésbővítéseTrizsközségben CÉDEc) 4297190 3652611

108 ÚjcsanálosközségÖnkormányzata

Közcélúfoglalkoztatáshozkapcsolódóeszközbeszerzés CÉDEe) 659480 560558

109 VadnaKözségiÖnkormányzat

Ravatalozóépületénekéskiszolgálórészéneképítése,

felújításaCÉDEc) 3362863 2522147

110 VadnaKözségiÖnkormányzat

Útamunkáhozprogramhozkapcsolódóeszközbeszerzés CÉDEe) 830715 623036

111 VanyarcKözségÖnkormányzata

Értékteremtőközhasznúmunkaanyag-éseszközbeszerzése CÉDEe) 800000 600000

112 VécsKözségÖnkormányzata

Aközségisportpályaéssportöltözőfelújításához

kapcsolódóeszközbeszerzés.CÉDEc) 1225591 1103031

113 VerpelétNagyközségÖnkormányzata Szennyvíziszapszűrőkészítése CÉDEc) 7843646 6667098

114 VisznekKözségÖnkormányzat

Visznekközségravatalozóépületénekfelújítása CÉDEc) 8251991 6188993

115 Vizsolyközségönkormányzata

PolgármesteriHivatalinformatikaiésirodaieszközbeszerzése CÉDEc) 12306563 10687692

Összesen 1224066671 865600000

III. 1.

A nyertes pályázatok

fejlesztési

előirányzatonként

Page 110: Évkönyv - 2009

110

3. táblázat: A TEKI keretében támogatott pályázatok

Ssz.Kedvezményezett

(Támogatott) megnevezése

A projekt címeA

pályázat jogcíme

A program összköltsége

(Ft-ban)

A támogatás összege (Ft-ban)

1 AbaújszántóVárosÖnkormányzata

TérfigyelőrendszerkiépítéseazAbaúj-HegyköziKistérségben TEKIb) 22717500 20000000

2 AldebrőKözségÖnkormányzata

Közbiztonságotszolgálófejlesztésekmegvalósításaaközlekedésbiztonság

ésabűnmegelőzésterületénTEKIb) 1748148 1485500

3 AlsószuhaKözségÖnkormányzata

Alsószuhaközségbenbelvízelvezetõárokrendszer

felújításaTEKIf) 5556010 5000000

4 AlsótoldKözségÖnkormányzata

AlsótoldtelepülésenaToldi,NagymezőésPetőfiútijárda

felújításaTEKIb) 5315556 4518222

5 ÁroktőKözségÖnkormányzata

Közbiztonságotszolgálófejlesztésekmegvalósítása,térfigyelőrendszer

kiépítéseTEKIb) 3896419 3506777

6 AszalóKözségÖnkormányzat Közbiztonságirendszertelepítése TEKIb) 15978289 13581545

7 BalatonKözségÖnkormányzat

ABalatoniÁltalánosIskolafűtéskorszerűsítésemegújulóenergiaforrásfelhasználásával

TEKIe) 5365316 4560518

8 BélapátfalvaiKistérségTöbbcélúTársulása

KistérségiTérfigyelőrendszerkialakítása TEKIb) 18577471 13000000

9 BodrogolasziközségiÖnkormányzat

Közterületiinformációs-turisztikai-idegenforgalmi-közúti

jelzőtáblákelhelyezéseTEKIb) 4262574 3836317

10 BoldvaKözségiÖnkormányzat JárdakialakításBoldvaközségben TEKIb) 8708485 7402212

11 BorsodivánkaKözségÖnkormányzata

Rosszállapotbanlévőjárdafelújítása TEKIb) 19557803 14668352

12 BózsvaKözségÖnkormányzata

FűtéskorszerűsítésBózsvaközségFaluházában TEKIe) 2834253 2125689

13 BujákKözségÖnkormányzata

Buják,Hősökterekörforgalmúcsomópontésautóbusz-forduló

megépítéseTEKIb) 21548382 16161286

14 CigándVárosÖnkormányzata 0167hrszútburkolat-felújítása TEKIc) 18384695 15626990

15 CigándVárosÖnkormányzata

Várositérfigyelőkamerarendszerkiépítése TEKIb) 14620869 12427738

16 CsányKözségÖnkormányzata Petőfiutcajárdafelújítása TEKIb) 11630446 8722834

17 CsécseKözségÖnkormányzata

Közlekedésbiztonságifejlesztés,buszöbölkiépítése TEKIb) 14485350 10500000

18 CsobádKözségÖnkormányzata

KözlekedésiinfrastruktúrafejlesztésCsobádon TEKIb) 1925990 1637091

III. 1.

A nyertes pályázatok

fejlesztési

előirányzatonként

Page 111: Évkönyv - 2009

111

Ssz.Kedvezményezett

(Támogatott) megnevezése

A projekt címeA

pályázat jogcíme

A program összköltsége

(Ft-ban)

A támogatás összege (Ft-ban)

19 CsobajKözségÖnkormányzata

Csobajközségközbiztonságifejlesztése TEKIb) 8482700 7210295

20 DamakKözségÖnkormányzat JárdakialakításDamakKözségben TEKIb) 9655079 8206817

21 DomaházaKözségÖnkormányzat

Buszöbölésvárófelújításaakadálymentesítésseléstérfigyelő

rendszerrelTEKIb) 7420347 6678312

22 EcsegKözségÖnkormányzata

Ecsegtérfigyelőrendszerkiépítése TEKIb) 7849045 5886783

23 EdelényVárosÖnkormányzata

BorsodiútijárdaszakaszfelújításaEdelényben TEKIb) 19864580 16884893

24 EncsVárosÖnkormányzata Encs-AbaújdevecserFőútmelletijárdafelújítása TEKIb) 6357273 5720910

25 EncsiTöbbcélúKistérségiTársulás

Fennmaradópolgárőrszervezetekfejlesztése TEKIb) 2690857 2287228

26 EncsiTöbbcélúKistérségiTársulás

TérfigyelőrendszerkialakításaazEncsikistérségegyestelepülésein TEKIb) 23523053 19994595

27 ErdőtelekKözségiÖnkormányzat Járdafelújítás TEKIb) 11144553 9472870

28 FarkaslyukKözségÖnkormányzata

TérfigyelőrendszerkiépítéseFarkaslyukon TEKIb) 5830435 5247391

29 FelsőbereckiKözségiÖnkormányzat

TérfigyelőrendszerlétesítéseFelsőbereckiben TEKIb) 1074770 913554

30 FelsődobszaKözségÖnkormányzata

Köztéritérfigyelőrendszerkiépítése TEKIb) 7669221 6518837

31 FelsőnyárádKözségÖnkormányzata Járdafelújítás TEKIb) 10151465 7613598

32 FelsőtelekesKözségÖnkormányzata

AutóbuszmegállóépítéseFelsőtelekesFőutcáján TEKIb) 10120185 8602157

33 FüzérKözségÖnkormányzata

Füzér-Petőfiútibuszöbölkialakítása TEKIb) 4440013 3330009

34 FüzesabonyVárosÖnkormányzata

FüzesabonyMezőtárkányiútonbuszmegállóöbölpárlétesítése TEKIb) 17566691 13175018

35 FüzesabonyVárosÖnkormányzata

FüzesabonySzihalmiútonbuszmegállóöbölpárlétesítése TEKIb) 13785639 9000000

36 GyörgytarlóKözségiÖnkormányzat

„GyörgytarlóKözségiÖnkormányzatrészéreMTZ,pótkocsi,tolólap

beszerzése”TEKIf) 9486590 8063601

37 HangonyKözségÖnkormányzata

Biomasszaalapúfűtésikazántelepítéseahangonyiáltalános

iskolábanTEKIe) 19980843 16983716

III. 1.

A nyertes pályázatok

fejlesztési

előirányzatonként

Page 112: Évkönyv - 2009

112

Ssz.Kedvezményezett

(Támogatott) megnevezése

A projekt címeA

pályázat jogcíme

A program összköltsége

(Ft-ban)

A támogatás összege (Ft-ban)

38 HejőpapiKözségÖnkormányzat

KorszerűközvilágításihálózatHejőpapiközségbevezető

útszakaszánTEKId) 10891443 9257000

39 HerencsényKözségiÖnkormányzat

AHererncsényKossuthút154.sz.házzalszembenibuszforduló

felújításaTEKIb) 3343235 2841749

40 HétKözségÖnkormányzata Közbiztonságmegőrzéseatelepülésen TEKIb) 10721202 9649081

41 HevesVárosÖnkormányzata Gyalogosátkelőhelyek TEKIb) 8021245 6818059

42 HevesaranyosKözségÖnkormányzata

Polgárőrséghasználatábanlévőönkormányzatitulajdonúépület

felújításaTEKIb) 3667228 3117143

43 HidasnémetiKözségÖnkormányzata

Hidasnémetigyalogosközlekedésénekbiztonsági

fejlesztéseTEKIb) 8951305 8056174

44 HidvégardóKözségiÖnkormányzat

KözvilágításkorszerűsítéseaKMközútmenténHidvégardóban TEKId) 4593350 4134015

45 HorpácsKözségÖnkormányzata

Horpácsközségtérfigyelőkamerarendszerénekkiépítése TEKIb) 6126181 5207253

46 HugyagKözségÖnkormányzata Hugyag,113/1hrszjárdafelújítása TEKIb) 4255646 3617299

47 IpolytarnócKözségÖnkormányzata

ARákócziútijárdafelújításaIpolytarnócközségben TEKIb) 4835326 4000000

48 IstenmezejeKözségÖnkormányzata

JárdafelújításIstenmezején(FőútésMikszáthKálmánútszakasza) TEKIb) 15815194 13109034

49 IzsófalvaNagyközségÖnkormányzata JárdafelújításIzsófalván TEKIb) 14447118 10835338

50 JákfalvaKözségiÖnkormányzat JárdafelújításJákfalvaközségben TEKIb) 2534840 2154614

51 KarancskesziKözségÖnkormányzata

BuszöbölkialakításaKarancskeszitelepülésen TEKIb) 4076884 3465351

52 KarancskesziKözségÖnkormányzata JárdaépítéseKarancskesziben TEKIb) 23435473 19500000

53 KazincbarcikaVárosÖnkormányzata

Kazincbarcikavárosforgalomtechnikaitervében

szereplőfeladatokmegvalósításaTEKIb) 28208705 20000000

54 KomjátiKözségÖnkormányzata

AutóbuszváróésautóbuszöbölépítéseKomjátiközségben TEKIb) 9266583 7876595

55 KupaKözségÖnkormányzata KupaRákócziútjárdafelújítása TEKIb) 11075351 9414048

56 LéhKözségÖnkormányzata Térfigyelőkamerarendszerkiépítése TEKIb) 6915709 5878352

III. 1.

A nyertes pályázatok

fejlesztési

előirányzatonként

Page 113: Évkönyv - 2009

113

Ssz.Kedvezményezett

(Támogatott) megnevezése

A projekt címeA

pályázat jogcíme

A program összköltsége

(Ft-ban)

A támogatás összege (Ft-ban)

57 LitkeKözségÖnkormányzata

Térfigyelőkamerarendszerkiépítése TEKIb) 18561500 16705000

58 MartonyiKözségiÖnkormányzat

MartonyiFőútésVölgyútjárdafelújítás. TEKIb) 19405729 16494869

59 MátraderecskeKözségÖnkormányzata

KözlekedésbiztonságotelősegítőjárdafelújításMátraderecske

belterületénTEKIb) 15274729 12983519

60 MátraverebélyKözségiÖnkormányzat

Mátraverebélyközségbenmeglévővideótérfigyelőkamerarendszerbővítése

TEKIb) 11702574 9947187

61 MegyaszóKözségiÖnkormányzat

AMegyaszóiPolgárőrséginfrastruktúrálisfejlesztéseéstérfigyelőrendszerkiépítése

TEKIb) 8222627 6814502

62 MezőkövesdVárosÖnkormányzata

Klementinatelepülésrészközvilágításibővítése TEKId) 2642103 2245787

63 MezőkövesdVárosÖnkormányzata

SasútijárdaépítéseMezőkövesden TEKIb) 5245031 4458275

64 MezőszemereKözségÖnkormányzat

AutóbuszöblökfelújításaMezőszemerénI.ütem TEKIb) 18694575 13000000

65 MezőtárkányKözségÖnkormányzta

TérfigyelőrendszerkiépítéseMezőtárkányközségben TEKIb) 15229885 10000000

66 MihálygergeKözségÖnkormányzata

Mihálygergeközségbenfőhálózatiországosközútmelletti

járdaszakaszokfelújításaTEKIb) 22308738 20000000

67 MonokKözségiÖnkormányzat

Monokközségpolgárőrségénekinfrastrukturálisfejlesztése TEKIb) 1704802 1449082

68 NagycsécsKözségÖnkormányzata

A„KözbiztonságHáza”kialakításaNagycsécsközségben–abűnmegelőzés

feltéterendszerénekfejlesztése.TEKIb) 3767561 3202427

69 NagyfügedKözségÖnkormányzata

TérfigyelőrendszerkiépítéseNagyfügeden TEKIb) 17221980 10000000

70 NagykinizsKözségÖnkormányzata

Köztéritérfigyelőrendszerkiépítése TEKIb) 5140485 4369412

71 NégyesKözségÖnkormányzata

Rosszállapotbanlévőjárdafelújítása TEKIb) 4943714 3707784

72 NógrádmegyerKözségÖnkormányzata

NógrádmegyerKözségTérfigyelőkamerarendszertelepítése TEKIb) 14059515 11950587

73 NógrádsipekKözségÖnkormányzata

ANógrádsipek,DózsaGyörgyútijárdafelújítása TEKIb) 4185101 3557335

74 NyomárKözségiÖnkormányzat Nyomárközségbenjárdafelújítás TEKIb) 5979927 5381934

75 OngaNagyközségÖnkormányzata

OngaNagyközségközbiztonságiprevenciójátsegítőtérfigyelő

rendszerkiépítéseTEKIb) 17017222 12762916

III. 1.

A nyertes pályázatok

fejlesztési

előirányzatonként

Page 114: Évkönyv - 2009

114

Ssz.Kedvezményezett

(Támogatott) megnevezése

A projekt címeA

pályázat jogcíme

A program összköltsége

(Ft-ban)

A támogatás összege (Ft-ban)

76 OngaNagyközségÖnkormányzata

OngaNagyközségközbiztonságiprevenciójáttámogatópolgárőr

járőrautóbeszerzéseTEKIb) 4080275 3060206

77 ÓzdVárosÖnkormányzata HiányzóközvilágításkiépítéseÓzdon TEKId) 14069006 11958655

78 ÓzdVárosÖnkormányzataÓzd,AlmásiBaloghPálKórház

megközelítéseérdekébenközlekedésbiztonságifelújítások

TEKIb) 23488133 19964913

79 PálházaVárosÖnkormányzata

Pálházavárosábanműködőpolgárőrséginfrastruktúra

fejlesztéseéseszközbeszerzésTEKIb) 4874253 4143115

80 ParasznyaKözségÖnkormányzata

ParasznyaKözségRákócziésPetőfiutcákjárdafelújítása TEKIb) 11192454 8394340

81 PásztóVárosÖnkormányzata

PásztóMuzslárafelvezetőútfelújításaII.ütem TEKIc) 8904817 6678612

82 PásztóVárosÖnkormányzata

Pásztó,Cserhátlakónegyedióvodafűtéskorszerűsítése TEKIe) 26667000 20000000

83 PásztóVárosÖnkormányzata

Pásztó,Csillagtérikörforgalomközvilágításlétesítése TEKIb) 2103632 1577724

84 PilinyKözségÖnkormányzata

Polgárőrségiinfrastrukturálisfejlesztéséseszközbeszerzés TEKIb) 3729489 3356500

85 PrügyKözségiÖnkormányzat

TérfigyelőrendszerbővítésePrügyön TEKIb) 4746836 4034811

86 RátkaKözségÖnkormányzata

ASzéchenyitérésaFenyvesutcakülterületiszakaszánakfelújtása TEKIc) 21374396 18168236

87 RimócKözségÖnkormányzata

Térfigyelőkamerákabiztonságosabbéletért TEKIb) 5323046 4524589

88 RudabányaVárosÖnkormányzata

BuszmegállóöbölépítéseRudabányán,aKossuthL.

utcában.TEKIb) 4692285 3988400

89 SajókazaKözségiÖnkormányzat

Közbiztonságotszolgálófejlesztésekmegvalósításaa

bűnmegelőzésterületénTEKIb) 1270808 953106

90 SajókazaKözségiÖnkormányzat JárdafelújításSajókazaközségben TEKIb) 19610302 16668756

91 SajópüspökiKözségÖnkormányzata

Közbiztonságotszolgálófejlesztésekmegvalósítása…Sajópüspökiközségben( járda)

TEKIb) 12814458 10892289

92 SajószentpéterVárosÖnkormányzata

Sajószentpéter,Királyútijárdafelújítása TEKIb) 3410918 2558188

93 SajószentpéterVárosÖnkormányzata

Sajószentpéter,Tárnaiútijárdafelújítása TEKIb) 2004801 1503600

94 SajószentpéterVárosÖnkormányzata

Sajószentpéter,Vörösmartyútibuszöbölépítése TEKIb) 11287136 8465352

III. 1.

A nyertes pályázatok

fejlesztési

előirányzatonként

Page 115: Évkönyv - 2009

115

Ssz.Kedvezményezett

(Támogatott) megnevezése

A projekt címeA

pályázat jogcíme

A program összköltsége

(Ft-ban)

A támogatás összege (Ft-ban)

95 SárospatakVárosÖnkormányzata

DobóFerencutcaijárdaburkolatánakfelújítása. TEKIb) 13449412 12104470

96 SátoraljaújhelyVárosÖnkormányzata

IPalapútérfigyelőrendszerhálózat TEKIb) 26500577 20000000

97 SátoraljaújhelyVárosÖnkormányzata Közterültekakadálymentesítése TEKIa) 4413176 3751200

98 SerényfalvaközségiÖnkormányzat

Serényfalvaközségbelterületéntérfigyelő-rendszerlétesítése TEKIb) 21072771 17911855

99 SirokKözségÖnkormányzata

TérfigyelőrendszerkiépítéseSirokban TEKIb) 7618519 6475741

100 SóshartyánKözségÖnkormányzata

„Őrszem”létrehozásaSóshartyánközségbenaközbiztonság

javításáértTEKIb) 7912031 6725226

101 SzarvasgedeKözségiÖnkormányzat Közcélúértékteremtés TEKIf) 1301887 976415

102 SzátokKözségiÖnkormányzat Térfigyelőrendszerkiépítése TEKIb) 6639847 5643869

103 SzendrőládKözségiÖnkormányzat

Térfigyelőkamerarendszerkiépítése,polgárőriroda

kialakításaTEKIb) 13228947 9921710

104 SzentistvánnagyközségiÖnkormányzat

KülterületiútfelújításaSzentistvánon TEKIc) 26663898 19997923

105 SzerencsVárosÖnkormányzata

Közlekedésbiztonságifejlesztések:járdaszakaszokfelújítása/építése

SzerencsvárosábanTEKIb) 26597188 20000000

106 SzihalomKözségÖnkormányzat

TérfigyelőkamerarendszertelepítéseSzihalmon TEKIb) 5069936 3802452

107 TaktabájKözségÖnkormányzata

TaktabájPetőfiútiésRákócziútigyalogosjárdákfelújítása TEKIb) 6382989 5425540

108 TaktaharkányNagyközségÖnkormányzata

TérfigyelőkamerarendszertelepítéseTaktaharkányban TEKIb) 22053640 18745594

109 TaktaszadaKözségÖnkormányzata

VideokamerástérfigyelőrendszerbővítéseTaktaszadán TEKIb) 4425160 3761386

110 TállyaKözségÖnkormányzata

TérfigyelőkamerákfelszereléseTállyán TEKIb) 6704981 5699233

111 TarKözségÖnkormányzata Kommunálistraktorbeszerzése. TEKIf) 7728510 5796382

112 TarcalKözségiÖnkormányzat

Köztemetőnélgépjárműparkolóépítés TEKIb) 8181474 6954252

113 TarnaszentmiklósKözségÖnkormányzata

KomplexinfrastrukturálisfejlesztésTarnaszentmiklósközségbenagyalogos

közlekedésbiztonságaérdekébenaPélyi–VörösHadsereg–Kömlőiútijárdáképítése

TEKIb) 22328072 18978861

III. 1.

A nyertes pályázatok

fejlesztési

előirányzatonként

Page 116: Évkönyv - 2009

116

Ssz.Kedvezményezett

(Támogatott) megnevezése

A projekt címeA

pályázat jogcíme

A program összköltsége

(Ft-ban)

A támogatás összege (Ft-ban)

114 TarnazsadányKözségÖnkormányzata

TarnazsadányKözségbelterületénlévőönkormányzatijárda

felújításaTEKIb) 4096800 3482280

115 TibolddarócKözségiÖnkormányzat

TibolddarócKözségijárdákfelújítása TEKIb) 17169030 14593675

116 TiszabábolnaKözségÖnkormányzata

Rosszállapotbanlévőjárdafelújítása TEKIb) 6920715 5882607

117 TiszanánaKözségÖnkormányzat

Tiszanána-Dinnyéshátüdülőterületösszekötőúszakasz

felújításaTEKIc) 19916000 15000000

118 TiszatardosKözségÖnkormányzata

TérfigyelőrendszerkiépítéseTiszatardoson TEKIb) 6283525 5340996

119 VadnaKözségiÖnkormányzat

Falurészeketösszekötőjárdákfelújítása TEKIb) 5779989 4334991

120 VanyarcKözségÖnkormányzat

Aközbiztonságmegőrzéseésabűnmegelőzésérdekébenvideótérfigyelő

rendszerkiépítéseVanyarcközségbelterületén

TEKIb) 14984968 11238726

121 VissKözségiÖnkormányzat „ÁltalánosIskolafűtésénekkorszerűsítése” TEKIe) 10235288 9211759

122 VizslásKözségÖnkormányzata Állomásútfelújítása TEKIc) 2860752 2145564

123 ZabarKözségÖnkormányzata

Petőfiútibuszöbölésfordulófelújítása TEKIb) 15096820 9960609

124 ZabarKözségÖnkormányzata

TérfigyelőrendszerkiépítéseZabaron TEKIb) 6197957 5000000

Összesen 1320155615 1068268084

4. táblázat: A TEUT keretében támogatott pályázatok

Ssz. Kedvezményezett (Támogatott) megnevezése A projekt címe A pályázat

jogcíme

A program összköltsége

(Ft-ban)

A támogatás összege (Ft-ban)

1 AbasárközségÖnkormányzata Ágútépítése TEUT 22194964 11097482

2 AbaújszántóVárosÖnkormányzata

Abaújszántó,AranyJ.útútburkolatánakkorszerűsítése TEUT 7074290 4103088

3 BátonyterenyeVárosÖnkormányzata Vasútútburkolatfelújítása TEUT 13392081 7767406

4 BátonyterenyeVárosÖnkormányzata

Ózdiút2-12hsz.előttiszervízútfelújítása TEUT 5560418 3225042

III. 1.

A nyertes pályázatok

fejlesztési

előirányzatonként

Page 117: Évkönyv - 2009

117

Ssz. Kedvezményezett (Támogatott) megnevezése A projekt címe A pályázat

jogcíme

A program összköltsége

(Ft-ban)

A támogatás összege (Ft-ban)

5 BélapátfalvaVárosÖnkormányzata

BélapátfalvaVárosBékeutcafelújítása TEUT 12787279 6393639

6 BükkszékKözségÖnkormányzata AranyJánosutcafelújítása TEUT 9130805 4565402

7 CigándVárosÖnkormányzata

Petőfiutca(hrsz1121)burkolatfelújítása TEUT 5886550 3414199

8 EdelényVárosÖnkormányzata

Edelény,Mátyáskirályutcaburkolatfelújítása TEUT 29261807 16971848

9 EgerMegyeiJogúVárosÖnkormányzata

Eger,AlmásiP.útútfelújításI.ütem(Endreszút-Paphegyút) TEUT 6083000 3040000

10 EgerMegyeiJogúVárosÖnkormányzata Eger,BékeútútfelújításII.ütem TEUT 9425750 4710000

11 EgerMegyeiJogúVárosÖnkormányzata Eger,Bemtábornokútútfelújítás TEUT 7956375 3975000

12 EgerMegyeiJogúVárosÖnkormányzata

Hatvanikaputér-EszterházytérútfelújításII.ütem TEUT 18177125 9085000

13 EgerMegyeiJogúVárosÖnkormányzata KertészútútfelújításII.ütem TEUT 4358875 2175000

14 EgerMegyeiJogúVárosÖnkormányzata

KisvölgyutcaútfelújításII.ütem(Hősök-Baktaiút) TEUT 4051625 2025000

15 EgerMegyeiJogúVárosÖnkormányzata

Szépasszony-völgy-KirályutcaútfelújításII.ütem TEUT 18673375 9335000

16 EgerMegyeiJogúVárosÖnkormányzata TárkányiBélaútútfelújítása TEUT 5791875 2895000

17 EgerMegyeiJogúVárosÖnkormányzata Toronyútútfelújítás TEUT 2223750 1110000

18 EgerMegyeiJogúVárosÖnkormányzata

Eger,VeresPéterútútfelújításII.ütem(Temesváriút-Szabadkaiút) TEUT 2890875 1445000

19 EgerbaktaKözségönkormányzata

Egerbaktatemetőhözvezetőútfelújítása TEUT 2716067 1575000

20 EgerfarmosKözségÖnkormányzat JózsefAttilaútfelújításaI.ütem TEUT 9834253 5703866

21 EgerszólátKözségiÖnkormányzat

EgerszólátiSzabadságésDamajanichutcaútfelújítása TEUT 4569367 2284683

22 EtesKözségÖnkormányzata Felszabadulásút(hrsz:1353/4,1353/3)felújítása TEUT 28687722 13000000

23 FelsőzsolcaVárosÖnkormányzata

Árpádfejedelemu.,AranyJ.u.,MóriczZs.uésSzéchenyiI.u.burkolatfelújításaFelsőzsolcán

TEUT 30100841 15050420

III. 1.

A nyertes pályázatok

fejlesztési

előirányzatonként

Page 118: Évkönyv - 2009

118

Ssz. Kedvezményezett (Támogatott) megnevezése A projekt címe A pályázat

jogcíme

A program összköltsége

(Ft-ban)

A támogatás összege (Ft-ban)

24 FüzesabonyVárosÖnkormányzata

FüzesabonyPacsirtaút-„Bikaköz”útfelújítása TEUT 7156724 3578362

25 GyöngyösVárosÖnkormányzata

Gyöngyös,Kohárylakóteleputcáinakfelújítása TEUT 42310806 20000000

26 GyöngyöstarjánKözségÖnkormányzata BelterületiTűzoltóutcafelújítása TEUT 6678734 3339367

27 HatvanVárosÖnkormányzata

Hatvanasutca,mintbelterületiközútburkolatfelújítása TEUT 15628027 7814013

28 HatvanVárosÖnkormányzata

Iskolau.ésHunyaditér,mintbelterületiközutakburkolat

felújításaTEUT 15636379 7818189

29 HatvanVárosÖnkormányzata

Mohácsutca,mintbelterületiközútburkolatfelújítása TEUT 18445762 9222881

30 HevesVárosÖnkormányzata BarossG.utcafelújítása TEUT 14325911 8309028

31 HevesvezekényKözségÖnkormányzat

Damjanics,AdyésÚjéletutakfelújítása TEUT 6624638 3842290

32 HortKözségÖnkormányzata Hort,Alfaútfelújítása TEUT 3738126 1869063

33 HugyagKözségÖnkormányzata

Hugyag,Szécsényiutcafejlesztése TEUT 15918468 8000000

34 KazincbarcikaVárosÖnkormányzata

AMátyásKirályút,útburkolatfelújításaKazincbarcikán. TEUT 36287418 18143709

35 KurityánKözségiÖnkormányzat

Akurityánitemetőtmegközelítőútbelterületiszakaszának

felújításaTEUT 7137604 4139810

36 MarkazKözségiÖnkormányzat Dobóút„köz”felújítása TEUT 3213392 1606696

37 MátraszeleKözségiÖnkormányzat

MátraszeleGáborvölgyútfelújításánakfolytatásaII.ütem TEUT 12582780 7298012

38 MátraszentimreKözségÖnkormányzata

Településiönkormányzatibelterületiközutakfelújításának,korszerűsítésénektámogatása

TEUT 8762291 4381145

39 MátraszőlősKözségÖnkormányzata

MátraszőlősNyergesésLengőutcafelújítása TEUT 15116502 7000000

40 MezőkövesdVárosÖnkormányzata

Bajcsy-ZsilinszkyútfelújításaMezőkövesden TEUT 15139590 7569795

41 MezőkövesdVárosÖnkormányzata

BükkfaközfelújításaMezőkövesden TEUT 4758772 2379386

42 MezőkövesdVárosÖnkormányzata

KavicsostóutcafelújításaMezőkövesden TEUT 13557712 6778856

III. 1.

A nyertes pályázatok

fejlesztési

előirányzatonként

Page 119: Évkönyv - 2009

119

Ssz. Kedvezményezett (Támogatott) megnevezése A projekt címe A pályázat

jogcíme

A program összköltsége

(Ft-ban)

A támogatás összege (Ft-ban)

43 MiskolcMegyeiJogúVárosÖnkormányzata Görgeyutcaútburkolatfelújítása TEUT 35873443 17936721

44 MiskolcMegyeiJogúVárosÖnkormányzata Halomutcaútburkolatfelújítása TEUT 17851867 8925933

45 MiskolcMegyeiJogúVárosÖnkormányzata

Hatvanötösökútjaútburkolatfelújítása TEUT 27816165 13908082

46 MiskolcMegyeiJogúVárosÖnkormányzata Irinyiutcaútburkolatfelújítása TEUT 35601234 17800617

47 MiskolcMegyeiJogúVárosÖnkormányzata

Középszerutcaútburkolatfelújítása TEUT 82922556 41461278

48 MiskolcMegyeiJogúVárosÖnkormányzata

Muhiutca-Szervezetutca-FerenczySándorutcaútburkolat

felújításaTEUT 71049725 35524862

49 MiskolcMegyeiJogúVárosÖnkormányzata Örösutcaútburkolatfelújítása TEUT 33003443 16501721

50 MiskolcMegyeiJogúVárosÖnkormányzata

RáczÁdámutcaútburkolatfelújítása TEUT 34683924 17341962

51 NagylócÖnkormányzat Sportútfelújítása TEUT 6700457 3886265

52 NagylócÖnkormányzat Zrinyiútfelújítása TEUT 11024759 6394360

53 NagyrédeKözségiÖnkormányzat Óvodaútfelújítása TEUT 8800899 4400449

54 NógrádmegyerKözségÖnkormányzata

Nógrádmegyer,Orgonaútfelújítása TEUT 5746778 3333131

55 NyékládházaVárosÖnkormányzata

DobóKaticautcaútburkolatfelújítása TEUT 3212966 1606483

56 NyékládházaVárosÖnkormányzata

DózsaGyörgyutcaútburkolatfelújítása TEUT 9945603 4972801

57 NyékládházaVárosÖnkormányzata

KölcseyFerencutcaútburkolatfelújítása TEUT 6409310 3204655

58 ÓzdVárosÖnkormányzata Ózd,Centervárosrészbelterületiútjánakfelújítása TEUT 24146943 14005226

59 ÓzdVárosÖnkormányzata Ózd,Zrínyiútcsaládiházasszakaszánakfelújítása TEUT 18970356 11002805

60 PásztóVárosÖnkormányzata Pásztó,Csermelyutcafelújítása TEUT 2015509 1007754

61 PásztóVárosÖnkormányzata Pásztó,EszeTamásutcafelújítása TEUT 3246035 1623017

III. 1.

A nyertes pályázatok

fejlesztési

előirányzatonként

Page 120: Évkönyv - 2009

120

Ssz. Kedvezményezett (Támogatott) megnevezése A projekt címe A pályázat

jogcíme

A program összköltsége

(Ft-ban)

A támogatás összege (Ft-ban)

62 PásztóVárosÖnkormányzata Pásztó,Nyírfácskautcafelújítása TEUT 2140985 1070492

63 PásztóVárosÖnkormányzata Pásztó,Nyomdautcafelújítása TEUT 3265235 1632617

64 SajóecsegKözségÖnkormányzata

ÁllomásutcafelújításaSajóecsegen TEUT 7405158 3702579

65 SajószentpéterVárosÖnkormányzata

Sajószentpéter,Tárna,Bányász,BükkaljaésPéchAntalutak

felújításaTEUT 29589841 17162107

66 SajószentpéterVárosÖnkormányzata

Sajószentpéter,Zrínyi,SomogyiésSemmelweisútfelújítása TEUT 19820257 11495749

67 SalgótarjánMegyeiJogúVárosÖnkormányzata Gizellaútfelújítása TEUT 20361930 11809919

68 SalgótarjánMegyeiJogúVárosÖnkormányzata Hunyadikörútfelújítása TEUT 47154036 27349340

69 SárospatakVárosÖnkormányzata Kolozsváriutcaburkolatfelújítása TEUT 11602851 5801425

70 SárospatakVárosÖnkormányzata

KopácsiIstvánutcaburkolatfelújítása TEUT 6563038 3281519

71 SátoraljaújhelyVárosÖnkormányzata

Sátoraljaújhely-Széphalom,Tűzoltótérutcaútfelújítás TEUT 13974611 6987306

72 SzentdomonkosKözségÖnkormányzata Istvánkirályútfelújítása TEUT 6626649 3843456

73 SzikszóVárosÖnkormányzat

AszikszóiSzapolyaiutcafelújítása TEUT 14685198 7342599

74 SzúcsKözségiÖnkormányzat

Szúcs:PetőfiSándorésMájus1.utakfelújítása TEUT 3095747 1769880

75 SzügyKözségÖnkormányzata Szügy,Árpádutcafelújítása TEUT 2157813 1078906

76 TiszaújvárosÖnkormányzatTiszaújváros,Kossuthút-Bocskai

út-Rákócziútburkolatánakfelújítása

TEUT 51231215 16200000

77 TófaluKözségÖnkormányzata Rákócziútfelújítása TEUT 8166575 4083287

Összesen 1210711816 617486980

III. 1.

A nyertes pályázatok

fejlesztési

előirányzatonként

Page 121: Évkönyv - 2009

121

A2009.évivismaior

A 33/2009. (II.20.) Korm. Rendelet alapján az Észak-Magyarországi Regionális Fej-lesztési Tanács számára biztosított vis maior keretösszeg: 161,7 millió Ft. (Éven túli kötelezettség nem vállalható)

1. A támogathatók köre:A támogatás igénylésére önkormányzatok, illetve többcélú kistérségi társulások jogosultak.

2. Támogatás igényelhető:a) az előre nem látható természeti vagy más eredetű veszély miatt szükségessé váló,

indokolt védekezés kiadásainak részbeni vagy teljes támogatására, valamintb) az önkormányzati tulajdonban lévő építményt (épületet, utat, hidat, kompot, ár-

és belvízvédelmi létesítményt, közművet és műtárgyait) sújtó, előre nem látható természeti vagy más károk helyreállításának részbeni támogatására a bizto-sításból vagy egyéb más módon megtérülő károk figyelembevételével.

3. A támogatás formája és aránya:3.1. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás3.2. Az igényelhető, illetve megítélhető támogatás mértéke a védekezési költsé-

gek támogatására vonatkozó vis maior kérelem esetén alapesetben a költ-ségek 70%-a.

3.3. Helyreállításra vonatkozó kérelem esetén a támogatás maximális mértéke a károsodott épület jellegétől függően:a) utak, hidak, kompok károsodása esetén alapesetben a helyreállítás költ-

ségeinek 60%-a, b) pince- vagy partfalomlás, földcsuszamlás esetén alapesetben a helyre-

állítás költségeinek 70%-a, c) oktatási, kulturális, szociális, illetve egészségügyi intézmények káro-

sodása esetében alapesetben a helyreállítás költségeinek 80%-a,d) egyéb kötelező feladatot ellátó, illetve ár- és belvízvédelmi építmé-

nyek károsodása esetében a helyreállítás költségeinek 70%-a.3.4. Az önkormányzat a felsoroltaknál magasabb mértékű támogatást igényelhet, il-

letve a Tanács magasabb mértékű támogatást nyújthat /védekezési költségek esetében az elismerhető költségek 100 %-ig, helyreállítási költségek esetén az elismerhető költségek 95 %-ig/ abban az esetben, ha az önkormányzat: a) a 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet mellékletében szerepel, vagy a

311/2007. (XI.17.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint kedvezmé-nyezett kistérségben található, vagy

b) 2007. és 2008. években az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásában részesült.

III.2.

Page 122: Évkönyv - 2009

122

Központi – vis maior tartalék – keret felhasználása:A Tanács a vis maior tartalékból akkor vehet igénybe támogatást, ha a decentrali-zált vis maior keretének éves előirányzatát már felhasználta. Az igények teljesítésé-ről a pénzügyminiszterrel történő egyeztetést követően a miniszter dönt.

Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 2009-ben a számára biztosí-tott keretösszegből az alábbi vis maior eseményeket támogatta:

2009. 03. 20-i tanácsülés:

Igénybejelentések

Igénybejelentő neve Igénybejelentés címe Előterjesztett összeg (Ft)

1 RegécKözségÖnkormányzata Regéc-patakpartoldalleomlása 10339800

2 EgerMJVárosÖnkormányzata Eger,Szalókiútontörténtsziklaomlás 5950000

3 FüzérradványKözségÖnkormányzata

Főút18.számelőttiközterületenpincebeszakadás 3155567

4 VizsolyKözségÖnkormányzata

SzentJánosu.66.számalattiÓvodaudvaránpincebeszakadás 2975335

5 MádKözségÖnkormányzata

Batthyányu.71.számelőttiközterületalattismeretlenpincebeszakadás 4799400

6 KápolnaKözségÖnkormányzata Tarna-folyógyaloghídjánakkárosodása 2000000

7 PásztóVárosÖnkormányzata

MátrakeresztesKövicsespatakpartfalhelyreállítás 1200000

8 PásztóVárosÖnkormányzata Vadászútiközútihídhelyreállítása 13850000

Összesen: 44270102

2009. 04. 27-i tanácsülés: Igénybejelentő neve Igénybejelentés címe Előterjesztett összeg (Ft)

1 AbaújszántóVárosÖnkormányzata

2008-banbenyújtottigénybejelenésfelülvizsgálatautánitámogatás-kiegészítés 1455829

2 MagyarnándorKözségÖnkormányzata

Belterületiközútalattirégipincebeomlásamiattiközveszélyelhárítása” 3184400

3 HejceKözségÖnkormányzata

KossuthL.utca28.számelőttiközterületenpincefelszakadás 3967200

4 HejceKözségÖnkormányzata

KossuthL.utcamellettiközterületenlévőpincekéthelyentörténtbeszakadása 4161000

5 ArkaKözségÖnkormányzata

Hunyadiút61-63.számúingatlanokelőttipartoldalszakadás 8651471

6 BoldogkőváraljaKözségÖnkormányzata

JózsefAttilaútmellettiközterületenpincebeszakadás 4245588

7 GöncruszkaKözségÖnkormányzata

Kazinczyút30/Bszámúingatlanelőttiútpadkájánálpinceszakadás 4130266

8 TornaszentjakabKözségÖnkormányzata

RákócziútmellettiFaluvölgypatakburkolatamegbomlásaésatámfalmegdőlése 8327700

9 VizsolyKözségÖnkormányzata

Petőfiút28.számelőttijárdaszakaszmellettútpadkánálfelszínighatolópinceszakadás 5524212

III. 2.

A 2009. évi vis maior

Page 123: Évkönyv - 2009

123

10 CserépváraljaKözségÖnkormányzata IfjúságiKlubmögöttisziklafalleomlás 12225170

11 FüzérradványKözségÖnkormányzata

Főút6.és12.számközöttfelszínighatolópinceszakadás 3241761

12 OlaszliszkaKözségÖnkormányzata

ÁltalánosIskolaudvarántörténtpinceszakadás 3898800

13 SzinKözségÖnkormányzata

DózsaGy.út47.sz.előttipartoldalmegcsúszás 9838200

Összesen: 72 851 597

2009. 05. 22-i tanácsülés: Igénybejelentő neve Igénybejelentés címe Előterjesztett összeg (Ft)

1 CserépváraljaKözségÖnkormányzata JózsefAttilaútalattipartfalomlás 9282640

2 ZabarKözségÖnkormányzata

PetőfiS.út98és100.számúingatlanokkalszembenimegcsúszott

patakpartoldal12183522

3 MakkoshotykaKözségÖnkormányzata

ÁltalánosIskolautcafrontfelölitermekfalainakmegrepedése 8264169

4 HollóházaKözségÖnkormányzata

Törökpatakmedermellettitalajmegcsúszása Decent.Keret:14847970

A 2009. évi decentralizált vis maior keret (161 700 000 Ft) kimerült ÖM döntése (Ft)

4 HollóházaKözségÖnkormányzata

Törökpatakmedermellettitalajmegcsúszása

Tartalékkeret:

124980300

5 TállyaKözségÖnkormányzata

ÁltalánosIskolabejáratátólpárméterretalálhatópinceleszakadása 4066608 3639000

6 TállyaKözségÖnkormányzata

ÁltalánosIskolávalszemben,atemetőbejáratánállévőpinceleszakadása 6674130 5972000

7 TállyaKözségÖnkormányzata

Orvosirendelőelőtttalálhatópinceleszakadása 5795760 5186000

8 TállyaKözségÖnkormányzata

Evangélikustemplomelőttipinceleszakadása 3819570 0

9 CserépváraljaKözségÖnkormányzata

Alkotmányút76.számúingatlankőfalakihasadásaésmegrepedése 2710996 2283000

10 HollóházaKözségÖnkormányzata AdyEndreútmegcsúszása 4446000 3510000

11 TállyaKözségÖnkormányzata Bocskaiútontörténttámfalomlás 6128070 2248000

12 PásztóVárosÖnkormányzata

Mátrakeresztes,Kövicsespatakmederfenékkimosódás 4089000 2153000

Összesen: 94806464 24991000

2009. 07. 31-i tanácsülés: Igénybejelentő neve Igénybejelentés címe Előterjesztett

összeg (Ft)ÖM döntése

(Ft)

1 KarancslapujtőKözségÖnkormányzata

Hunyadiutca29.és33.számúingatlanokelőttipartfalmozgás 218025 184000

2 SályKözségÖnkormányzata Télu.5.sz.mögöttisziklafalomlás 13133750 8295000

3 HarsányKözségÖnkormányzata

ÁltalánosIskolamögöttipartoldalmegcsúszásamiattijárdafelgyűrődés 11281200 11281000

III. 2.

A 2009. évi vis maior

Page 124: Évkönyv - 2009

124

4 MiskolcMJVárosÖnkormányzata

Miskolc-FelsőhámorbanaLillafüredivízesésselszembenipartfalomlás 10526250 6015000

5 EgerszalókKözségÖnkormányzata

PolgármesteriHivataludvaránlévősziklafalomlás 8960000 6400000

6 MályinkaKözségÖnkormányzata

Nagyvölgypatakszökőkútalattitúlfolyásánálmederfal-ésátereszomlás 2373666 1999000

Összesen: 46492891 34174000

2009. 09. 11-i tanácsülés: Igénybejelentő neve Igénybejelentés címe Előterjesztett

összeg (Ft)ÖM döntése

(Ft)

1 VizsolyKözségÖnkormányzata

ÁltalánosIskolakerítéseelőttipincebeszakadás 6505359

2 SátoraljaújhelyVárosÖnkormányzata

Zsolyomkaipincesorhozvezetőútontörténttámfalomlás 3978125

3 VilyvitányKözségÖnkormányzata AdyE.útmegsüllyedése 740804

4 EgercsehiKözségÖnkormányzata EsőzésmiattazAdyE.útkárosodása 2888000

5 TarcalKözségÖnkormányzata

Templomközbentörténtpincebeszakadás 4845000

6 BoldvaKözségÖnkormányzata Viharokoztakárok 290615

7 JárdánházaKözségÖnkormányzata Özönvízszerűesőzésokoztakárok 11859013

8 KarancsságKözségÖnkormányzata Felhőszakadásokoztakárokelhárítása 4411325

9 SátoraljaújhelyVárosÖnkormányzata

KöveshegyiESZIIdőskorúakOtthonaépületénekatetőszerkezeteelmozdultés

többhelyenbeázott9918737

Összesen: 45436978 0

Pinceszakadás – Mád

Pinceomlás – Tállya

III. 2.

A 2009. évi vis maior

Page 125: Évkönyv - 2009

125

4. Bejelentett vis maior események Tanácsi határozat előtt:Az utolsó Tanácsülés óta az Ügynökségre bejelentett vis maior bejelentésekről ill. előterjesztésekről a következő, azaz a 2009. november 20-i ülésen hozza meg a Ta-nács a döntési határozatát:

Bejelentő KáreseményVárhatóan előter-jesztett összeg (Ft)

1GöncVáros

ÖnkormányzataAranyJ.út2.sz.előttiismeretlenpincebeszakadt 8003750

2TokajVáros

Önkormányzata

Tokajbelterületén2009.09.05-én0.00és02.00óraközöttcsapottleegy„tornádó”jellegűvihar.Aviharsúlyoskárokatokozottalakosságtulajdonátképezőépületekben,illetveazÖnkormányzattulajdonábanlévőazalábbfelsoroltintézményekbenésbérlaká-sokban.1.,IdőskorúakOtthona,Bodrogkeresztúriút52.sz.2.,KereskedelmiésIdegenforgalmiSzakközépiskola,Bodrogkeresztúriút5.sz.3.,KulturálisésKonferenciaKözpontMosolygóút6.4.,Zsinagóga,Serházút55.sz.5.,Galéria,BethlenG.út15.sz.6.,EgészségügyiKözpont,BethlenG.út17.sz.7.,I.ker.VárosiÓvoda,BethlenG.út13.sz.8.,BorokHáza,DózsaGy.út2.sz.9.,VárosiKincstárIroda,Rákócziút54.sz.10.,voltMűvelődésiHáz,Rákócziút52.sz.11.ÖNO,Rákócziút35.sz.12.voltSZOC.OTTHONII.épület,Kossuthtér13.TokajiF.GimnáziumésKollégium,Bajcsy-Zs.út14.II.RákócziFerencAlapfokúNevelésiésOktatásiInt.,Bajcsy-Zs.út7-9.sz.15.KertvárosiÓvoda,Gr.Apponyiút13.sz.16.ÁpolóGondozóOtthon(Gyermekotthon),BethlenG.út36.sz.

kb60000000

3Bükkszentkereszt

KözségÖnkormányzata

2009.09.04-ről05-érevirradóéjszakaiviharsúlyoskárokatokozottatelepülésen.ATáncsicsútpadkáját,valamintaNévtelenút(HRSZ:135.)zúzottkövesútjátelmostaanagymennyiségűlezúdulóeső.

2000000

4SárospatakVárosÖnkormányzata

JózsefAttilaút10.sz.alattiIdősekésFogyatékosakOtthonaporta-ésirodaépületénekfalainferdeésvízszintesrepedésekjelentekmeg.

24000000

Összesen: 94003750

VIS MAIOR 2009-évi összesítés:VIS MAIOR 2009. Ft

ÉMRFT keretében eldöntött: 161 700 000

ÖM által jóváhagyott tartalék keret (október 13-ig): 88 069 000

Várható ÉMRFT előterjesztés és ÖM jóváhagyás előtt álló igénybejelentések: 104 551 550

Összes ÉM-i Vis Maior igény (2009.10.13-ig): 354 320 550

III. 2.

A 2009. évi vis maior

Page 126: Évkönyv - 2009

126

BarossGáborProgram

A Lisszaboni Szerződés alapján uniós szintű cél, hogy az innováció legyen a gazda-sági fejlődés és versenyképesség motorja. Az innovációs tevékenység növelése hoz-zájárulhat a regionális gazdasági-társadalmi különbségek felszámolásához; ebben a folyamatban a régiók kiemelkedő szerephez juthatnak. Regionális szinten sokkal egyszerűbben és hatékonyabban lehet a helyi szükségletekhez, kihívásokhoz igazodó fejlesztési stratégiát kidolgozni és megvalósítani; a regionális szintre allokált forrá-sok garantáltan az adott térség felzárkózását, felemelkedését szolgálják. A regionális K+F fejlesztésének fontosságát mutatja az is, hogy a jogszabályok értelmében a hazai kutatás-fejlesztési tevékenység támogatásra létrehozott Innovációs Alap 25%-át re-gionális pályázatokon kell elosztani. Ebbe a támogatási konstrukcióba illeszkednek bele a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) Baross Gábor Programjának régiós pályázati felhívásai is. Az Észak-magyarországi Régióban korábban 2005-ben, 2006-ban és 2008-ban jelent meg pályázati felhívás.

Az Észak-magyarországi Régióban, 2009-ben meghirdetett pályázatok közvet-len célja a régió fejlesztési programjaihoz kapcsolható innovációs tevékenység finanszírozásának elősegítése. A támogatás odaítélésénél előnyt élveznek azon projektek, amelyek a hálózatban való gondolkodást helyezik előtérbe, ahol a java-solt elképzelések a régió kutatási helyeivel, felsőoktatási intézményeivel, a régió meghatározó gazdasági szereplőivel való együttműködés keretében jönnek létre, valamint olyan kísérleti programok, amelyek a hátrányos helyzetű kistérségek vagy régióegységek gazdasági élénkítéséhez, fölzárkóztatásához, humán erőforrásainak fejlesztéséhez járulnak hozzá. A pályázati rendszer keretében megítélt támogatás felhasználásának az innovációt, azaz új tudás, technológiák, termékek vagy szol-gáltatások bevezetését, illetve már létező technológiák, termékek vagy szolgáltatá-sok továbbfejlesztését, tulajdonságainak és versenyképességének, azaz hatékonysá-gának és jövedelmezőségének javítását, az innováció társadalmi ismertségének és elismertségének növelését kell szolgálnia.

A 2009 szeptemberében meghirdetett pályázat keretein belül az alábbi téma-körökben lehetett pályázatokat benyújtani:

1. Kutatás-fejlesztési infrastruktúra fejlesztése

A támogatás célja:A támogatás általános célja a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció infrast-rukturális feltételeinek fejlesztése a régióban.A program elsődleges célja a régió természettudományok, műszaki, agrár- és or-vostudományok területén kutatás-fejlesztési tevékenységet folytató szervezeteinek korszerű K+F eszközökkel való ellátása.

III.3.

Page 127: Évkönyv - 2009

127

A pályázati program közvetett célja olyan infrastrukturális feltételek megterem-tése, amelyek hatékonyan járulhatnak hozza a korszerű, versenyképes termékek, technológiák, szolgáltatások kifejlesztéséhez.

Támogatásra jogosultak köre: • A természettudományok, műszaki, agrár- és orvostudományok területén kutatás-

fejlesztési tevékenységet folytató, a régióban bejegyzett székhellyel rendelkező, jogi személyiségű gazdasági társaság vagy szövetkezet, továbbá a régión kívül bejegyzett székhellyel rendelkező, jogi személyiségű gazdasági társaságnak vagy szövetkezetnek a régióban bejegyzett fióktelepe, amennyiben a vállalati szerve-zeten belül elkülönült kutatási szervezeti egységgel rendelkezik, vagy üzletszerű-en végez külső megbízásra K+F tevékenységet (K+F szolgáltatást nyújt), illetve a K+F infrastruktúráját kutatási célra üzletszerűen mások rendelkezésére bocsátja,

• a régióban bejegyzett székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező, a természettudo-mányok műszaki, agrár- és orvostudományok terén kutatási kapacitásokat fenn-tartó és működtető költségvetési szerv, költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye, jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezet (a továbbiakban kutatóhely), amely vállalja, hogy a projektet a régióban bejegyzett székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen valósítja meg.

Keretösszeg: 250.000.000 Ft, azaz Kettőszázötvenmillió forint.

2. K+F projektek támogatása

A támogatás célja:A pályázat általános célja a régió innovációs tevékenységének előmozdítása.A pályázat elsődleges célja új termékek, technológiák és szolgáltatások kifejlesz-tését lehetővé tevő K+F eredmények előállítása, a K+F szféra és a vállalkozások e célból történő K+F együttműködésének ösztönzése.A pályázat közvetett célja a régió gazdaságának innováción alapuló fejlesztése.

Támogatásra jogosultak köre:• a régióban bejegyzett székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező, a természettu-

dományok, a műszaki, orvos- és agrártudományok terén kutatási kapacitásokat fenntartó és működtető költségvetési szerv, költségvetési szerv jogi személyiség-gel rendelkező intézménye, jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezet, alapítvány (a továbbiakban kutatóhely),

• vagy az a legalább két-, legfeljebb öttagú konzorcium, amelyet a régióban szék-hellyel rendelkező jogi személyiségű gazdasági társaság vagy szövetkezet, vagy a régión kívül bejegyzett székhellyel rendelkező gazdasági társaságnak a régióban bejegyzett fióktelepe, valamint a régióban bejegyzett székhellyel vagy fióktelep-pel rendelkező kutatóhely hozott létre,amely vállalja, hogy a projektet a régióban bejegyzett székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen valósítja meg.

Keretösszeg: 496.200.000,- Ft, azaz Négyszázkilencvenhatmillió-kettőszázezer forint.

Page 128: Évkönyv - 2009

128

3. Innovációs kompetencia- és szolgáltatásfejlesztés

A támogatás célja:A pályázat általános célja a régió innovációs tevékenységének előmozdítása. A pályázat elsődleges célja innovációs szolgáltatásokat nyújtó szervezetek szakmai kompetenciáinak fejlesztése, a szolgáltatásaik színvonalának emelése. A pályázat közvetett célja a régió gazdaságának innováción alapuló fejlesztése.

Támogatásra jogosultak köre: A pályázaton támogatásra jogosult: a régióban bejegyzett székhellyel vagy fiókte-leppel rendelkező költségvetési szerv, költségvetési szerv jogi személyiséggel ren-delkező intézménye, jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezet és alapít-vány, gazdasági társaság, szövetkezet, valamint egyéni vállalkozás (a továbbiakban összefoglaló néven: szolgáltató), amely vállalja, hogy a projektet a régióban bejegy-zett székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen valósítja meg.

Keretösszeg: 93.300.000 Ft, azaz Kilencvenhárommillió-háromszázezer forint.

4. Nemzetközi KFI projektekben való részvétel támogatása

A támogatás célja:A támogatás általános célja kutatási szervezetek részvételének ösztönzése, a ma-gyar résztvevők számának növelése nemzetközi K+F programokban, a nemzetközi kapcsolatok kialakításának, bővítésének, erősítésének segítése.A pályázat elsődleges célja a kutatási szervezetek KFI témájú Európai Uniós vagy egyéb nemzetközi finanszírozású pályázatokon való részvételének támogatása.

Támogatásra jogosultak: A pályázatban támogatásra jogosult a természettudományos, műszaki, agrár vagy orvosi kutatási és fejlesztési tevékenységet folytató, a régióban bejegyzett szék-hellyel vagy fiókteleppel rendelkező, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól szóló 146/2007 (VI. 26.) Korm. Rendelet 2. §-ának 16. pontja szerinti kutatási szervezet, amely vállalja, hogy a projektet a régióban bejegyzett székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen valósítja meg.

Keretösszeg: 70.000.000 Ft, azaz Hetvenmillió forint.

2008. évi nyertes Baross pályázatokról kimutatás

Ssz. Pályázó neve Projekt megnevezése HelyeProjekt

költsége (Ft)Támogatás

(Ft)Saját

forrás (Ft)

1SalgótarjániInnovációsKözpontSzolgáltatóKht.

SalgótarjániInnovációsKözpontKialakítása

Nógrád 9400000 8930000 470000

2

BayZoltánAlkalmazottKutatásiKözalapítvány,

LogisztikaiésGyártástech-nikaiIntézet

Korszerű3Dröntgenradioszkópiaiközpont

Borsod 41296000 39232000 2064000

3 BOKIKSzolgáltatóKhtInnovációshálózatgenerálásaK+Fadatbanklétrehozásával,

működtetésévelBorsod 16950000 15690000 1260000

III. 3.

Baross Gábor Program

Page 129: Évkönyv - 2009

129

Ssz. Pályázó neve Projekt megnevezése HelyeProjekt

költsége (Ft)Támogatás

(Ft)Saját

forrás (Ft)

4

BayZoltánAlkalmazottKutatásiKözalapítvány,NanotechnológiaiKuta-

tóintézet

NanotechnológiaiK+F+Iszol-gáltatásfeltételrendszerének

bővítéseBorsod 88700000 80000000 8700000

5 MICROEUROPEKft.Magasnyomásúvízsugarascsúcstechnológiaikutatási-

kísérletilaborbáziskialakításaBorsod 27700000 19390000 8310000

6 X-CentrumNonprofitKft.

ÉrtékorientáltBenchmarkelemzőésDöntéstámo-

gatóInformációsKözpontBenchmarkingLaboratórium

kialakítása

Borsod 48809000 46369000 2440000

7

BayZoltánAlkalmazottKutatásiKözalapítvány,NanotechnológiaiKuta-

tóintézet

Akkreditáltmetrológiailaboratóriuméstudás-intenzívszolgáltatóicentrumlétreho-

zásaarégióban

Borsod 55750000 50000000 5750000

8 EszterházyKárolyFőiskola

AzEGERFOODRETakkreditáltlaboratóriumiszolgáltatásainakfejlesztésetechnológiaiéside-genforgalmicélokattámogató

infrastruktúrával

Heves 39850000 37855000 1995000

9FUROLTanácsadóés

SzolgáltatóKft.

Analitikaikultúrafejlesztésekorszerűelemzőautomatamérőhelykialakításával

Borsod 23123000 16186000 6937000

10 EszterházyKárolyFőiskola

Innovációskészségfejlesztésoktatássaléstapasztalatszer-zésselazEKFhallgatóiésa

régiófiatalvállalkozóikörében

Heves 6132000 6132000 0

11BorsodiTranzitFoglalkoz-

tatásiKht.

KülfölditanulmányutakaMiskolciEgyetemMűszaki

AnyagtudományiKaránakvég-zőshallgatói,doktoranduszai,ill.kezdőmérnökeiszámára

Borsod 9255000 9255000 0

12INNOVITASKutatás-

fejlesztésiésinnovációsKözhasznúNonprofitKft.

Nemzetközitapasztalat-szerzésenalapulóinnovációs

szolgáltatás-fejlesztésBorsod 8004000 8004000 0

13KovácsVegyesipariKeres-kedelmiésSzolgáltatóKft.

Automatikusazonosításafémiparitermelésben

Borsod 8178000 4699000 3479000

14 EszterházyKárolyFőiskolaAutomatikusazonosítása

fémiparitermelésbenHeves 20177000 19167000 1010000

15TRIGONElectronicaFejlesz-

tőésSzolgáltatóKft.Tengelykapcsoló-aktuátormé-rőpadtervezéseéslegyártása

Nógrád 40000000 25000000 15000000

16InfinityPénzügyiTanács-adóésSzolgáltatóKft.

Innovációsjószág(kosár)piacipotenciáljánakértékelésétésértékesítéséttámogató

informatikairendszer

Borsod 42018000 29973000 12045000

17KárolyRóbertFőiskola,FleischmannRudolf

Kutatóintézet

Ősziéstavaszisörárpatermesztéstechnológiaifejlesztése,újprogresszív

nemesítvények,fajtajelöltekelőállítása

Heves 28019000 25500000 2519000

18 NanocenterKft.Nanoezüstalapúantibakteriális

szórhatószolkifejlesztéseBorsod 37200000 29760000 7440000

19DELTA-TECHMérnöki

IrodaKft.

Technológiaváltásavillamosforgógépekgyártásának

folyamatszabályozásraépülőkorszerűgyártásirendsze-

reiben

Nógrád 8000000 5600000 2400000

20

BayZoltánAlkalmazottKutatásiKözalapítvány,

LogisztikaiésGyártástech-nikaiIntézet

Technológiaváltásavillamosforgógépekgyártásának

folyamatszabályozásraépülőkorszerűgyártásirendsze-

reiben

Borsod 24993000 23743000 1250000

21BirdTelecomKereskedelmi

ésSzolgáltatóKft.Több-funkciósMeshSet-top

Bokszkutatás-fejlesztésBorsod 29049000 20334000 8715000

22FejlettTechnikaiEszközök

Kft.Több-funkciósMeshSet-top

Bokszkutatás-fejlesztésBorsod 13745000 9621000 4124000

III. 3.

Baross Gábor Program

Page 130: Évkönyv - 2009

130

Ssz. Pályázó neve Projekt megnevezése HelyeProjekt

költsége (Ft)Támogatás

(Ft)Saját

forrás (Ft)

23HumanValueServicesSzámítástechnikaiKft.

AHVSKisésKözépvállala-ti,HORECAcélúintegrált

vállalatirányításirendszerheztartozókliensoldalieszközpark

fejlesztése

Borsod 24500000 16660000 7840000

24 MobileEngineKft

AHVSKisésKözépvállala-ti,HORECAcélúintegrált

vállalatirányításirendszerheztartozókliensoldalieszközpark

fejlesztése

Nógrád 13300000 9044000 4256000

25 MiskolciEgyetem

AHVSKisésKözépvállala-ti,HORECAcélúintegrált

vállalatirányításirendszerheztartozókliensoldalieszközpark

fejlesztése

Borsod 4500000 4275000 225000

26 INNTEKNonprofitKft.

Vállalkozásoktelephely-énekenergiahatékonysági

mintarendszere,navigációséstérinformatikaiadatbázisok

felhasználásával

Heves 10128000 9620000 508000

27

BayZoltánAlkalmazottKutatásiKözalapítvány,

LogisztikaiésGyártástech-nikaiIntézet

Vállalkozásoktelephely-énekenergiahatékonysági

mintarendszere,navigációséstérinformatikaiadatbázisok

felhasználásával

Borsod 17595000 16714000 881000

28 AtlaszFöldmérőKft

Vállalkozásoktelephely-énekenergiahatékonysági

mintarendszere,navigációséstérinformatikaiadatbázisok

felhasználásával

Heves 2899000 1739000 1160000

29 EszterházyKárolyFőiskola

Vállalkozásoktelephely-énekenergiahatékonysági

mintarendszere,navigációséstérinformatikaiadatbázisok

felhasználásával

Heves 1450000 1376000 74000

30

BayZoltánAlkalmazottKutatásiKözalapítvány,

LogisztikaiésGyártástech-nikaiIntézet

Virtuáliskutatás-fejlesztésiésinnovációsinkubátorházlétrehozásaésműködtetése

Borsod 30706000 29116000 1590000

31 FishandFoodKft.

Új,innovatíveljárás,optimali-záltCatartalmúrestruktúrálthalhúsalapúkészítmények

kifejlesztésére

Heves 18580000 10732000 7848000

32EgerInnovationsNonprofit

Kft.

Új,innovatíveljárás,optimali-záltCatartalmúrestruktúrálthalhúsalapúkészítmények

kifejlesztésére

Heves 3160000 3000000 160000

33HAKIHalászatiésÖntözési

KutatóIntézet

Új,innovatíveljárás,optimali-záltCatartalmúrestruktúrálthalhúsalapúkészítmények

kifejlesztésére

Heves 6255000 5942000 313000

34 Y-FoodKft.

Új,innovatíveljárás,optimali-záltCatartalmúrestruktúrálthalhúsalapúkészítmények

kifejlesztésére

Heves 10187000 6112000 4075000

35 Horse-FishBT.

Új,innovatíveljárás,optimali-záltCatartalmúrestruktúrálthalhúsalapúkészítmények

kifejlesztésére

Heves 7280000 3640000 3640000

36MedimetálCsontsebészetiGyártóésKereskedelmiKft.

Innovatív,lemezszerűtitánimplantátumokgyártásának

kidolgozásaBorsod 14958000 8958000 6000000

37

BayZoltánAlkalmazottKutatásiKözalapítvány,NanotechnológiaiKuta-

tóintézet

Innovatív,lemezszerűtitánimplantátumokgyártásának

kidolgozásaBorsod 22135000 20892000 1243000

38TIVENKereskedelmiés

SzolgáltatóKft.Hibridenergetikaitermelőés

oktatótelepépítéseBorsod 28000000 22400000 5600000

39FLAMESCOKereskedelmiés

SzolgáltatóKft.EnergiaTárolásVölgyidőszak-banHűtő/FűtőRendszerekben

Borsod 32500000 26000000 6500000

III. 3.

Baross Gábor Program

Page 131: Évkönyv - 2009

131

Ssz. Pályázó neve Projekt megnevezése HelyeProjekt

költsége (Ft)Támogatás

(Ft)Saját

forrás (Ft)

40KFIT,Kutató,FejlesztőésInnovációsTanácsadóKft.

CALLMINERIntelligenshívás-kezelőrendszerfejlesztése

Nógrád 44240000 28715000 15525000

41FUROLTanácsadóés

SzolgáltatóKft.

Általánosanalkalmazhatósa-lakkezelésieljáráskidolgozása,hulladéktermékkéalakításaahozzáadottértéknövelése

érdekében

Borsod 41717000 26074000 15643000

42ÓzdiVállalkozóiKözpontés

InkubátorAlapítvány

Veszélyeshulladéknakminősü-lőiparieredetűporokésmáshulladékokveszélyességénekmegszüntetése,hasznosításilehetőségeikkidolgozása

Borsod 31566000 29916000 1650000

43 Szuha2000Kft.Nem-folyékonyszénhidrogénalapútüzelőanyagelőállításitechnológiájánakkidolgozása

Borsod 10000000 8000000 2000000

44 MiskolciEgyetemNem-folyékonyszénhidrogénalapútüzelőanyagelőállításitechnológiájánakkidolgozása

Borsod 10550000 10000000 550000

45REMYAUTOMOTIVE

HUNGARYKft.

Harmadikgenerációshybridhajtóműgyártástömegterme-

lésieljárásaiBorsod 60000000 30000000

30000000

46 AenimaCGSBt.

“PANORAMAGICA”,Valóstérbeliélménytnyújtó,“4D”gömbpanorámakészítőés

interaktívmegjelenítőrendszer

Heves 40277000 22866000 17411000

47MIFERIpari,Kereskedelmi

ésaSzolgáltatóKft.

Nagyfelületitisztaságúalumíniumhuzalkifejlsztése

élelmiszeriparicélokraBorsod 20220000 9894000 10326000

48 QUALI-TOPKft.

Aveszélyelhárításbantevékenykedőmentőalakulatokésazérintettlakosságbizton-ságátnövelőintegráltrendszermetodológiájamegalkotása

Borsod 32010000 25608000 6402000

49INNOVITASKutatás-

fejlesztésiésinnovációsKözhasznúNonprofitKft.

Azinnovációsklaszterszak-emberképzésmódszertanánakkifejlesztéseazÉszak-magyar-

országirégióban

Borsod 31348000 29780000 1568000

50EgerInnovationsKutatás-fejlesztésiNonprofitKft.

Tudásvezéreltturisztikaikutatóközpontlétrehozásaésrégióspecifikusidegenforgalmiku-tatásiprojektekvégrehajtása

Heves 31580000 30000000 1580000

51 MiskolciEgyetem

EgészségturisztikaiKutatóKözpontlétrehozása,innovatívegészség-turisztikaitermékek

kifejlesztése

Borsod 29792000 28292000 1500000

52 MiskolciEgyetem

Autóiparielektromosrészegységeinekteszteléseésdiagnosztizálásirendszereinek

fejlesztése

Borsod 30000000 28479000 1521000

53 X-CentrumNonprofitKft

ÉrtékorientáltBenchmarkelemzőésDöntéstámo-

gatóInformációsKözpontszolgáltatásainakkialakítása,

működtetése

Borsod 31424000 29854000 1570000

54HUNINNKutató,FejlesztőésInnovációsTanácsadó

Kft.

Mesterségesintelligenciaalapúkomplexügyféltérfigyelő

rendszerfejlesztéseNógrád 42300000 27495000 14805000

55 BgpressKft.

GSMtechnológiánalapulókészülékcsaládkifejlesztése,

elsősorbanfűtésirend-szerektávkapcsolására,állapotfelügyeletére

Borsod 20000000 12000000 8000000

56

MiskolciEgyetem,Gazda-ságtudományiKar,Világ-ésRegionálisGazdaságtan

Intézet

INNOMONITOR-Regionálisinnovációsmonitoringés

előrejelzőrendszerBorsod 9870000 9370000 500000

57 INNTEKNonprofitKft.“Gyerehazaprogram”,Regio-nálisszakember“visszahívási”

programkülföldrőlHeves 4800000 4500000 300000

III. 3.

Baross Gábor Program

Page 132: Évkönyv - 2009

132

Ssz. Pályázó neve Projekt megnevezése HelyeProjekt

költsége (Ft)Támogatás

(Ft)Saját

forrás (Ft)

58 BOKIKSzolgáltatóKht.

Technológiaihatáselemzésatérségiésvállalkozásiabszorp-

ciósképességekvizsgálatimodelljénekkifejlesztésére

Borsod 5384000 5084000 300000

59CserehátiTelepülésszö-

vetség

Információséskommuniká-cióstechnológiaiinnovációkkistérségidiffúziójánakésmultiplikátorhatásainak

vizsgálata

Borsod 4922000 4675000 247000

60HevesgépMezőgazdaságiGépgyártóSzolgáltatóés

KereskedelmiKft.

CsúcstechnológiaiKFItevékenységinfrastrukturálisfeltételeinekkialakításáhozszükségesberendezések,

eszközökbeszerzése

Heves 53786000 32272000 21514000

61

BayZoltánAlkalmazottKutatásiKözalapítvány,

LogisztikaiésGyártástech-nikaiIntézet

Akkreditáltbiomechanikaikutató-ésvizsgálószolgáltató

központlétrehozásaBorsod 101000000 95950000 5050000

62Észak-magyarországi

LógyógyászatiKereskedel-miésSzolgáltatóKft.

Hidegsóshidroterápiáskeze-lésiprotokolloklétrehozásaéseredményességükdigitálismozgásanalízisselvalóellenőr-

zésealógyógyászatban

Borsod 39794000 27856000 11938000

63FUXIpari,Kereskedelmiés

SzolgáltatóZrt.

Újvizsgálatieljárásokkalkibő-vítettkomplexiparimérőbázis

kifejlesztéseafelhasználóközpontútermékfejlesztés

támogatására

Borsod 62900000 30794000 32106000

64

BayZoltánAlkalmazottKutatásiKözalapítvány,NanotechnológiaiKuta-

tóintézet

Kórházibakteriálisfertő-zésekvisszaszorításaezüstnanorészecskékműanyag-

kamradrénrevalófelvitelével

Borsod 108962000 99721000 9241000

65EgerInnovationsKutatás-fejlesztésiNonprofitKft.

Új,költséghatékony,hordoz-hatóbioszenzorokkifejlesztéseatechnológiákkorszerűsítéseésazeltarthatóságon-line

monitorozásacéljából

Heves 32600000 30900000 1700000

66MobileEngineSzoftver-

fejlesztőésÜzemeltetőKft.

AMobileEngineKft.nemzet-közimarketingtevékenységé-nekelősegítése,abarcelonai

GSMAMobileWorldCongress-envalómegjelenése

Nógrád 7000000 5600000 1400000

67BirdTelecomKereskedelmi

ésSzolgáltatóKft.

BIRDTelecommesharchitektú-rájúWiFihálózatitechnológi-ájáhozkapcsolódómarketingfeladatok,aCeBIT-envaló

sikeresmegjelenésérdekében

Borsod 8000000 6400000 1600000

68EgerfoodKutatási,Fejlesz-

tésiKft.

Újfejlesztésűfunkcionálisélelmiszerekexportpiaci

bevezetésénekmegalapozásakülföldiszakipariexpókon

Heves 11250000 9000000 2250000

Összesen: 1831773000 1465755000 366018000

III. 3.

Baross Gábor Program

Page 133: Évkönyv - 2009

133

2007-2008 évi BAROSS GÁBOR PROGRAM

EM_ITN1_07 EM_ITN2_07 EM_ITN3_07 EM_ITN4_07 EM_ITN5_07 EM_ITN6_07 EM_ITN7_07

Apályázatrabiztosítottkeretösszeg 415000000 334000000 529200000 20000000 20000000 500000000 40200000

Atámogatás-banrészesülő

projektekvárható

száma(db) 10-25 10-20 18-90 2-8 2-5 5-15 4-15

Atámogatásfutamideje 24hónap 24hónap 24hónap 12hónap 12hónap 24hónap 12hónap

Atámogatásminimális

összege(Ft) 5000000 5000000 6000000 2000000 2000000 25000000 2000000

Atámogatásmaximálisösszege(Ft) 80000000 50000000 30000000 5000000 10000000 100000000 10000000

2009 évi BAROSS GÁBOR PROGRAM

REG_EM_INFRA_09 REG_EM_KFI_09 REG_EM_KOMP_09 REG_EM_NEMZ_09

Apályázatrabiztosí-tottkeretösszeg 250000000 496200000 93300000 70000000

Atámogatásbanrészesülőprojektekvárhatószáma(db) 8-25 4-50 4-18 3

Atámogatásmértéke(%) 50-95 40-95 95 100

Atámogatásfu-tamideje 12hónap 24hónap 24hónap 2011.12.31

Atámogatásminimálisösszege(Ft) 10000000 10000000 5000000 -

Atámogatásmaximálisösszege(Ft) 100000000 150000000 30000000 30000000

III. 3.

Baross Gábor Program

Page 134: Évkönyv - 2009

134

IV.

Programigazgatóság

A Programigazgatóság feladata az Észak-Magyarországi Régió stratégiai és opera-tív tervezési, valamint programozási tevékenységeinek ellátása. 2009-ben az előbb említetteknek megfelelően az alábbi feladatokat hajtottuk végre:

I. 2009-2010-es ÉMOP részletes akcióterv elkészítése

A 2009-es év első negyedévében döntő jelentőségű volt a 2009-2010-es akcióterv véglegesítése.

A cél az volt, hogy a Regionális Fejlesztési Tanács által is részletesen tárgyalt és elfogadott dokumentum teljes körű szakmai mandátumot biztosítson a tervezőknek a pályázati kiírás tervezetek véleményezéséhez és az országos tervezési munkacso-portokban való regionális szakmai érdekképviselethez.

II. 2009-2010-es ÉMOP pályázati kiírások kidolgozása

A 2009-es évben az akciótervi időszakra betervezett 43 pályázati kiírásból 2009. október végéig 34-et készítettünk el a ROP IH szakmai koordinációjával. Részt vet-tünk a Pályázat Előkészítő Munkacsoportok munkájában, véleményeztük folyama-tosan a kiírás tervezeteket.

A regionális szempontok bizonyos értelemben gyengültek az elkészült pályázati kiírásokban, ugyanis országosan egységes pályázati sablonok kerültek kialakításra. A regionális szempontokat a preferált földrajzi területek, tevékenységek többlet-pontszámmal történő támogatásával tudtuk csak részben érvényesíteni.

Az 1. prioritáson belül új pályázati kiírásokat jelentettünk meg, amelyek segít-séget nyújthatnak a KKV szektoroknak a válságból való kilábaláshoz:

Telephelyfejlesztés • Kiírás fókuszában KKV szektor versenyképességének megerősítése, valamint a

munkahelymegőrzés és foglalkoztatás-bővítés volt.• Kiírás: 2009. április, beadási határidő: június 30., beérkezett pályázatok száma 127

db, igényelt támogatás 6 milliárd Ft• A befogadott és 50 pontot meghaladó pályázatok alapján a vállalások: megtartott

munkahelyek száma 4270 fő, teremtett új munkahelyek száma 563 fő.

Page 135: Évkönyv - 2009

135

Ipartelepítés• Cél: hosszútávon fenntartható, a régió gazdasági potenciálját erősítő versenyké-

pes gazdálkodók betelepítése. Elsősorban a nagyvállalati szektor szereplői számá-ra készült a kiírás.

• A pályázat kizárólag infrastrukturális fejlesztési tevékenységeket támogat,a beépítésre kerülő technológiai termelési eszközöket a pályázónak saját forrásból esetleg más uniós illetve állami támogatási eszköz igénybevételével biztosítja.

• Kiírás: június 30., beadási határidő: folyamatos a rendelkezésre álló keret összegéig. Tervezett forrás 4 milliárd Ft.

A 2. prioritáson belül változatlanul megjelent a turisztikai attrakciófejlesztés kiemelt projekt és kisattrakció fejlesztés formájában egyaránt. Az év újdonsága, hogy önálló pályázati kiírás keretében turisztikai üzleti szolgáltatások fejlesztésével is tudtunk fog-lalkozni, továbbá komoly lendületet vett a TDM szervezetek kialakítása a régióban.

A 3. prioritás keretén belül változatlanul:• Külön pénzügyi kerete van a városoknak és a községeknek. Nem városi rangú

települések (községek) uniós forrásból való fejlesztésével csak az Észak-Magyar-országi régió foglalkozik.

• A városrehabilitáció integrált módon történik, azaz a támogatott projektek komp-lexek, tehát a gazdasági, közösségi, közszféra és közterületi–városi fejlesztések egy projekten belül valósulnak meg.

• A social housing jellegű fejlesztések a szociális városrehabilitáció című pályáza-tunkban jelennek meg az uniós szabályok betartásával. Egyik fő cél az energia hatékonyság biztosítása.

Az 5. prioritás esetében 2009. év újdonsága a közösségi közlekedés és a kerék-párutak fejlesztésével foglalkozó önálló pályázati kiírások megjelenése.

III. Az LHH-s kistérségek fejlesztéseinek támogatása

Az Észak-magyarországi régió 28 kistérségéből 12 a komplex programmal segí-tendő leghátrányosabb helyzetű kistérség. A Regionális Fejlesztési Tanács döntése alapján a LHH védett, elkülönített fejlesztési kerete 2009-2010-ben 27 milliárd Ft.

Az LHH-s pályázati kiírások az OP-ban megfogalmazott prioritások konstrukcióit jórészt komplexen lefedik. A kiírásokra csak a kistérsé-gi fejlesztési tanácsok által támogatott projektjavaslatokkal lehetett pályázni. A rendszer erősítette a fejlesztésekben résztvevők és érintettek közötti kohéziót.

Ezen túlmenően az ÉMOP keretében kiírt nem LHH-s pályázati kiírások is befogad-tak LHH-s térségekből érkező pályázatokat. Az értékelés során általában +5 pontot kaptak az ilyen térségből beérkező pályázatok.

Page 136: Évkönyv - 2009

136

IV. Ügyfélszolgálat

Az Ügyfélkezelés az Ügynökség saját KSZ tevékenységéhez kapcsolódó általános feladata: biztosítani az ügyfelek (potenciális pályázók, pályázók, kedvezményezet-tek) számára az ügyfélszolgálati időszakban (hivatalos munkaidőben) a folyama-tos, udvarias, gyors, ügyfélbarát rendelkezésre állást, a megkeresések szaksze-rű, azonnali, vagy ígért határidőre történő kezelését.

Az ügyfélkezelés a NORDA Nonprofit Kft.-n belül két elkülönített munkafolyama-tot foglal magában: a.) Általános, globális illetve pályázati felhíváshoz kapcsolódó ügyfélkezelés (ez

a potenciális pályázókkal kapcsolatos)b.) Projekt specifikus ügyfélkezelés (projektgazdákkal kapcsolatos), projektme-

nedzserekhez beérkező kérdések, amely a támogatott projektekre terjed ki.

A pályázati felhívásokhoz kapcsolódó kérdések, megkeresések történhetnek

Személyesen, az ügynökség irodáiban:• Miskolcon, a Széchenyi utca 107. szám alatt,• Egerben, a Széchenyi utca 2. szám alatt,• Salgótarjánban, a Rákóczi u. 36. szám alatt

Telefonon, az alábbi telefonszámokon:• Miskolcon: +36-46-504-481• Egerben: +36-36-333-315• Salgótarjánban: +36-32-422-319

E-mailben: az [email protected] e-mail címen

Levélben és faxon : 3525 Miskolc, Széchenyi u. 107. +36-46/561-389

A fent részletezett lehetőségeken kívül a szakmailag jól felkészült Kistérségi Ko-ordinációs Hálózat munkatársai is készséggel állnak a pályázók és projektgazdák rendelkezésére, segítenek kérdéseik megválaszolásában.

IV.

Program-

igazgatóság

Page 137: Évkönyv - 2009

137

PÁLyÁZATI KIíRÁSOK RÖVID ÖSSZEFOGLALóJA

1. PRIORITÁSVersenyképes helyi gazdaság megteremtése

1.1.1/AVállalkozásokbetelepítésérealkalmastérségiipariésbarnamezősterületekfejlesztése

Keretösszeg:4,00MrdFt

Támogatás mértéke:max.50%

Támogatás összege: min.20mFt,max.500mFt

Kedvezményezettek köre:• Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, valamint ezen

szervezetek által létrehozott konzorciumok• gazdasági társaságok, szövetkezetek• gazdaság- és vállalkozásfejlesztő non-profit szervezetek

Támogatható tevékenységek köre:

• Termelő alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése, bővítése, a telekhatáron belül.

• A tevékenységekhez kapcsolódó üzemcsarnok, tároló építése, a pá-lyázó tulajdonában lévő, meglévő épületek átalakítása, bővítése, az ezzel kapcsolatos épületgépészeti beruházások végrehajtása.

1.1.1/B EgyediRegionálisIpartelepítés

Keretösszeg:4,00MrdFt

Támogatás mértéke:max.50%

Támogatás összege: min.100mFt,max.1000mFt

Kedvezményezettek köre:• helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, valamint ezen

szervezetek által létrehozott társulások • gazdasági társaságok• szövetkezetek

Gazdasági társaságok, szövetkezetek pályázata esetén konzorciumi partnerként kötelező bevonni azt az önkormányzatot, melynek köz-igazgatási területén a projekt megvalósul.

Támogatható tevékenységek köre:

Önállóan is támogatható tevékenységek• Termelő alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése, bővítése, a

telekhatáron belül• A tevékenységekhez kapcsolódó meglévő és jelenleg használaton

kívüli épületek átalakítása, bővítése, az ezzel kapcsolatos épület-gépészeti beruházások végrehajtása. A pályázó által nyújtott szol-gáltatások mennyiségének és minőségének bővítéséhez szükséges építés, átalakítás, bővítés

1.1.1/C Inkubátorházaképítése,bővítéseésfejlesztése

Keretösszeg:1,00MrdFt

Támogatás mértéke:max.80%

Támogatás összege: min.20mFt,max.500mFt

Kedvezményezettek köre:• Önkormányzatok és az általuk létrehozott társulások, helyi önkor-

mányzatok, önkormányzati társulások • Gazdasági társaságok, szövetkezetek• Alapítványok, közalapítványok• Egyesületek köztestületek

Támogatható tevékenységek köre:

• Termelő alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése, bővítése, a telekhatáron.

• A tevékenységekhez kapcsolódó üzemcsarnok, tároló építése, a pá-lyázó tulajdonában lévő, meglévő épületek átalakítása, bővítése, az ezzel kapcsolatos épületgépészeti beruházások végrehajtása.

IV. 1.

Észak-Magyarországi

régió 2009-2010-es

pályázati kiírásai

Page 138: Évkönyv - 2009

138

1.1.1/D RegionálisVállalkozásfejlesztési(Válságkezelési)Alap(Tervezet)

Keretösszeg:1,17MrdFt

Támogatás mértéke:

Támogatás összege:

Kedvezményezettek köre:• Gazdasági társaságok

Támogatható tevékenységek köre:

• Tőkefinanszírozás; • Hitelnyújtás;• A programhoz kapcsolódó tanácsadás, szakmai szolgáltatás nyújtása

1.1.1/E Kiemeltprojekt(Tervezet)

Keretösszeg:1,00MrdFt

Támogatás mértéke:max.50%

Támogatás összege: min.100mFt,max.1000mFt

Kedvezményezettek köre:• gazdasági társaságok helyi önkormányzatok, önkormányzati tár-

sulások, valamint ezen szervezetek által létrehozott társulások,• többségében önkormányzati tulajdonú

Támogatható tevékenységek köre:

Önállóan is támogatható tevékenységek• Termelő alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése, bővítése, a

telekhatáron belül, ahol az alapinfrastruktúra hiánya akadálya a vállalkozások betelepülésének, illetve továbbfejlődésének, terület előkészítése.

• A tevékenységekhez kapcsolódó üzemcsarnok, tároló építése, a pályá-zó tulajdonában lévő, meglévő épületek átalakítása, bővítése, az ezzel kapcsolatos épületgépészeti beruházások végrehajtása.

• A pályázó által nyújtott szolgáltatások mennyiségének és minőségé-nek bővítéséhez szükséges építés, átalakítás, bővítés.

1.1.1/F Telephelyfejlesztés

Keretösszeg:3,00MrdFt

Támogatás mértéke:max.50%

Támogatás összege: min.10mFt,max.100mFt

Kedvezményezettek köre:• Gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók

Támogatható tevékenységek köre:

• Termelő alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése, bővítése, a telek-határon belül.

• A tevékenységekhez kapcsolódó üzemcsarnok, tároló építése, a pályá-zó tulajdonában lévő, meglévő épületek átalakítása, bővítése, az ezzel kapcsolatos épületgépészeti beruházások végrehajtása.

• Új épület építése.

IV. 1.

Észak-Magyarországi

régió 2009-2010-es

pályázati kiírásai

Page 139: Évkönyv - 2009

139

1.1.1/G ÜzletiinfrastruktúrafejlesztéseazLHHkistérségekben

Keretösszeg:5,1MrdFt

Támogatás mértéke:max.50-70%

Támogatás összege: min.10mFt,max.500mFt

Kedvezményezettek köre:• önkormányzatok

Támogatható tevékenységek köre:

A komponensre vonatkozó minden feltételrendszer- a speciális felté-telek, a pénzügyi keretek kivételével- egyezik az 1.1.1/A-1.1.1/F pon-tokban leírtakkal.

1.1.2Vállalkozásokfejlesztésetanácsadással-Vállalkozóitanácsadás(Tervezet)

Keretösszeg:1,29MrdFt

Támogatás mértéke:max.100%

Támogatás összege: nemreleváns

Kedvezményezettek köre:• Gazdasági társaságok, szövetkezetek• Egyesületek, köztestületek, közhasznú társaságok• Alapítványok, közalapítványok

Támogatható tevékenységek köre:

• Alap- és emeltszintű tanácsadási tevékenységek.• A projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások• A projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek• Előkészítéshez kapcsolódó szolgáltatások és tevékenységek költségei• Projekt menedzsment • Egyéb igénybevett szolgáltatások• Eszközbeszerzés• Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költségek

IV. 1.

Észak-Magyarországi

régió 2009-2010-es

pályázati kiírásai

Page 140: Évkönyv - 2009

140

1.2.1 Klaszterek,vállalatiegyüttműködésekkialakítása(Tervezet)

Keretösszeg:2,29MrdFt

Támogatás mértéke:max.80%

Támogatás összege: min.10mFt,max.250mFt

Kedvezményezettek köre:• Gazdasági társaságok, non-profit gazdasági társaságok, szövetke-

zetek, egyesületek, köztestületek • Közhasznú társaságok, alapítványok, kutató intézetek, oktatási in-

tézmények

Támogatható tevékenységek köre:

A klasztereket összefogó, integráló szerepet betöltő, és klasztereket szervezni és összefogni kívánó szervezetek esetében:• új klaszterek létrehozása érdekében klaszter menedzsment kiala-

kítása• a szervezet működéséhez szükséges épületek, helységek felújítása,

bővítése, átalakítása• a szervezet működéséhez, a klaszterszolgáltatások fejlesztéséhez

közvetlenül szükséges informatikai és kommunikációs, valamint egyéb eszközök, berendezések beszerzése

• kommunikációs hálózatokhoz, vállalati adatbázisokhoz való csat-lakozás feltételeinek kialakítása, megteremtése (beleértve mind a hazai, mind a nemzetközi szintet is)

• beszállítói, logisztikai, innovációs és termelési vagy egyéb prob-lémák orvoslása, szervezése, összefogása, koordinálása érdekében naprakész adatbázis(ok) létrehozásával

• gyártási licenc, know-how, szabadalom vásárlása, illetve kifejlesztése• a klasztertagokkal együtt közös kutatási tevékenység, stratégiák

összehangolása, közös termékfejlesztés szervezése és bonyolítása• klasztermenedzsment képzése, továbbképzése• a klasztertagok versenyképességének javítását szolgáló szolgál-

tatási igények felmérése és elemzése, benchmarking vizsgálatok elvégzése

• minőségbiztosítási rendszer bevezetése, a klasztermenedzsment ré-szére, vagy a tagok számára történő bevezetés támogatása,

• akkreditációs tevékenység• a klaszter közös arculatának kialakítása, továbbfejlesztése, illetve

a piacra lépés előkészítése: szakmai kiállításokon, vásárokon való megjelenés .

• részvételével, üzletember találkozó szervezése, közös kiadványok megjelentetése, klasztertagok számára partnerkeresés

• a klasztertagok tekintetében közös vagy egyedi szolgáltatások igénybevétele, koordinációs és tanácsadási tevékenység, oktatási feladatok és egyéb közvetítő szolgáltatások feltételrendszerének megteremtése

• a hálózat tagjai által megvalósítani szándékozott projektek előké-szítése, szervezése

1.3.1Régióinnovációspotenciáljánakfejlesztése,innovatívkísérletezési(experimentation)projektektámogatása(Tervezet)

Keretösszeg:0,50MrdFt

Támogatás mértéke:max.90%

Támogatás összege: min.20mFt,max.500mFt

Kedvezményezettek köre:• Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások• Valamint ezen szervezetek által létrehozott társulások• Gazdasági társaságok, szövetkezetek• K+F+I és/vagy vállalkozásfejlesztő nonprofit szervezetek

IV. 1.

Észak-Magyarországi

régió 2009-2010-es

pályázati kiírásai

Page 141: Évkönyv - 2009

141

Támogatható tevékenységek köre:

• Iparjogvédelmi, szabadalmaztatási tevékenység• Kísérleti fejlesztés• Innovációs szolgáltatások igénybevétele• Piacra vitel• Kísérleti gyártás feltételeinek megteremtése• A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások

igénybevétele• Projektmenedzsment, a projekthez közvetlenül kapcsolódó okta-

tás, képzés• A projekthez közvetlenül kapcsolódó eszközök beszerzés• A projekthez közvetlenül kapcsolódó kármentesítés, terület reha-

bilitáció• Tervek, tanulmányok készítése

2. PRIORITÁSA turisztikai potenciál erősítése prioritás

2.1.1/A Turisztikaiattrakciókfejlesztése(kiemeltprojektek)

Keretösszeg:6,00MrdFt

Támogatás mértéke:max.50-90%

Támogatás összege: min.800mFt,max.2000mFt

Kedvezményezettek köre:• Költségvetési szervezetek és intézményeik• Non-profit szervezetek• Önkormányzati vagy állami tulajdonú gazdasági társaságok

Támogatható tevékenységek köre:

Egészségturizmus fejlesztése• Meglévő gyógy és termálfürdők, illetve egyéb gyógy tényezőkön

alapuló egészségturisztikai helyszínek technológiai és szolgálta-tásfejlesztése.

• Meglévő gyógy- és termálfürdők továbbfejlesztése, korszerűsítése, gyógy- és élményjelleg erősítése;

Örökség és kulturális turizmus• Épített kulturális örökség turisztikai célú hasznosítása (infrast-

rukturális és szolgáltatásfejlesztés)• Kulturális örökségen alapuló tematikus parkok kialakítása (ka-

landparkok is), valamint muzeális intézmények látogatóbarát fej-lesztése

• Tematikus utak kialakítása, az összekapcsolt létesítmények fejlesz-tése.

Aktív- és ökoturizmus• Természeti és környezeti értékek ökoturisztikai célú fejlesztése,

ennek részeként látogatóközpontok, túraútvonalak, tanösvények kialakítása, fejlesztése.

• Aktív turizmushoz kapcsolódó tematikus létesítmények és kaland-parkok kialakítása.

• Kisvasutak turisztikai célú fejlesztése.• Turisztikai célú kerékpárutak kialakítása és fejlesztése.

IV. 1.

Észak-Magyarországi

régió 2009-2010-es

pályázati kiírásai

Page 142: Évkönyv - 2009

142

2.1.1/B Turisztikaiattrakciókfejlesztése

Keretösszeg:6,54MrdFt

Támogatás mértéke:max.90%

Támogatás összege: min.20mFt,max.500mFt

Kedvezményezettek köre:Fő pályázó:• Költségvetési szervezetek és intézményeik• Non-profit szervezetek• Szövetkezetek• Gazdasági társaságok

Támogatható tevékenységek köre:

Egészségturizmus fejlesztése• Meglévő gyógy- és termálfürdők, illetve egyéb gyógy tényezőkön

alapuló egészségturisztikai helyszínek technológiai és szolgálta-tásfejlesztése. A 2007-2008-ban támogatott gyógy- és termálfür-dők attrakciós jellegű fejlesztései a 2009-2010-es időszakban nem támogathatók.

Örökség és kulturális turizmus• Épített kulturális örökség turisztikai célú hasznosítása (infrast-

rukturális és szolgáltatásfejlesztés)• Kulturális örökségen alapuló tematikus parkok kialakítása (ka-

landparkok is), valamint muzeális intézmények látogatóbarát fej-lesztése

• Tematikus utak kialakítása, az összekapcsolt létesítmények fejlesz-tése.

Aktív- és ökoturizmus• Természeti és környezeti értékek ökoturisztikai célú fejlesztése,

ennek részeként látogatóközpontok, túraútvonalak, tanösvények kialakítása, fejlesztése.

• Aktív turizmushoz kapcsolódó tematikus létesítmények és kaland-parkok kialakítása.

• Kisvasutak turisztikai célú fejlesztése.• Turisztikai célú kerékpárutak kialakítása és fejlesztése.

2.1.1/CTurisztikaiüzletiszolgáltatásokfejlesztése,programok,rendezvényektámogatása(Tervezet)

Keretösszeg:3,3MrdFt

Támogatás mértéke:max.50%

Támogatás összege: 10-200millióFt

Kedvezményezettek köre:• Költségvetési szervezetek és intézményeik• Non-profit szervezetek• Gazdasági társaságok• Egyéni vállalkozások.

Támogatható tevékenységek köre:

• Bor és gasztronómia, pálinka bemutatóhelyek turisztikai célú ki-alakítása és fejlesztése.

• Természetes vizek mentén üzemeltetett szabad strandok turiszti-kai célú fejlesztése.

• Kikötők és egyéb vízi sportoláshoz kapcsolódó szolgáltató létesít-mények és egységek turisztikai célú fejlesztése és kiépítése.

• Lovas turisztikai fejlesztések.• Turisztikai jelentőséggel rendelkező kulturális rendezvények hely-

színeinek fejlesztése.• Turisztikai szolgáltatások kialakítása, fejlesztése (amelyek műkö-

dése attrakciókhoz és szálláshelyekhez közvetlenül nem kötődik, de azok látogatószámára épül).

IV. 1.

Észak-Magyarországi

régió 2009-2010-es

pályázati kiírásai

Page 143: Évkönyv - 2009

143

2.2.1. Kereskedelmiszálláshelyekésszolgáltatásokminőségifejlesztése

Keretösszeg:4,72MrdFt

Támogatás mértéke:max.45%

Támogatás összege: 40-450millióFt

Kedvezményezettek köre:• Gazdasági társaságok• Egyéni vállalkozók

Támogatható tevékenységek köre:

• Új kereskedelemi szálláshelyek építése• Meglévő kapacitásnövelése és szolgáltatásainak fejlesztése

2.3.1. TurisztikaiDesztináció-Menedzsmentfejlesztés

Keretösszeg:1,10MrdFt

Támogatás mértéke:max.85%

Támogatás összege: 20-50millióFt

Kedvezményezettek köre:Fő pályázó: csak egyesület vagy non-profit kft. lehet

Támogatható tevékenységek köre:

TDM szervezet- és hálózatfejlesztés (helyi, térségi és regionális szinten)• TDM szakmai, szolgáltatás- és kínálatfejlesztési projektek megva-

lósítása (helyi, térségi és regionális szinten)• TDM szervezet infrastruktúra-fejlesztései és eszközbeszerzései

(helyi, térségi és regionális szinten)• TDM e-turisztikai fejlesztések • Desztnácós szintű marketing, PR, értékesítés-ösztönzési és kom-

munikációs fejlesztések, projektek megvalósítása• Termék alapú turisztikai klaszterek kialakítása• Regionális Turisztikai K+F Befektetés-ösztönző Innovatív Szolgál-

tató Központ

3. PRIORITÁSTelepülésfejlesztés

3.1.1. Szociáliscélúvárosrehabilitáció(Tervezet)

Keretösszeg:3,77MrdFt

Támogatás mértéke:max.85%

Támogatás összege: 250-400millióFt

Kedvezményezettek köre:Fő pályázó: az Észak-magyarországi régióban lévő városi önkor-mányzatok, kivéve megyei jogú városok

Támogatható tevékenységek köre:

• Lakó funkció megerősítését szolgáló fejlesztések;• Gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek• Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek• Közterületek fejlesztése (városi funkció)• Közszféra funkcióinak megerősítését szolgáló fejlesztések

IV. 1.

Észak-Magyarországi

régió 2009-2010-es

pályázati kiírásai

Page 144: Évkönyv - 2009

144

3.1.2./A Kistérségekközpontitelepüléseinekfejlesztése

Keretösszeg:2,5MrdFt

Támogatás mértéke:max.85%

Támogatás összege: 100-600millióFt

Kedvezményezettek köre:Fő pályázó: az Észak-magyarországi régióban lévő városi önkor-mányzatok, kivéve megyei jogú városok

Támogatható tevékenységek köre:

• Gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek• Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek• Közterületek fejlesztése (városi funkció)• Közszféra funkcióinak megerősítését szolgáló fejlesztések

3.1.2./B Kistérségekközpontitelepüléseinekközlekedésfejlesztése

Keretösszeg:2,51MrdFt

Támogatás mértéke:max.90%

Támogatás összege: 50-200millióFt

Kedvezményezettek köre:Fő pályázó: az Észak-magyarországi régióban lévő városi önkor-mányzatok, kivéve megyei jogú városok (legalább 5000 fő állandó lakosságszámú és 100 fő/km2 fölötti népsűrűségű települések önkor-mányzatai)

Támogatható tevékenységek köre:

• Külterületi utak építése és felújítása• Belterületi utak építése és felújítása

3.1.2./C MegyeiJogúVárosokintegráltrehabilitációja

Keretösszeg:16,511MrdFt(2009-2010)

Támogatás mértéke:max.85%

Kedvezményezettek köre:Fő pályázó: az Észak-magyarországi régió megyei jogú városok ön-kormányzatai.A projekt végrehajtása:• A megyei jogú város által alapított városfejlesztő társaság, melyet

az önkormányzat rendeleti úton jelöl ki az akcióterületi fejleszté-sek végrehajtásának menedzselésére.

Partnerek lehetnek:• A projektgazda településen lévő városi, megyei önkormányzati in-

tézmények • A projektgazda településen lévő központi költségvetési szervek és

intézményeik • Állami gazdálkodó szervezet • Non-profit szervezetek, • Társasházak, lakásszövetkezetek• Kis- és középvállalkozások valamint egyéni vállalkozók önkor-

mányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok.

Támogatható tevékenységek köre:

Funkcióbővítő városrehabilitáció: • Gazdasági funkciót erősítő tevékenységek: • Közösségi funkciókat erősítő tevékenységek: • Városi funkciót erősítő tevékenységek: • Közszféra funkcióinak megerősítését szolgáló fejlesztések

Szociális típusú városrehabilitáció: • Lakófunkciót erősítő tevékenységek

IV. 1.

Észak-Magyarországi

régió 2009-2010-es

pályázati kiírásai

Page 145: Évkönyv - 2009

145

3.1.2./D KistérségekközpontitelepüléseinekfejlesztéseLHH

Keretösszeg:1,3MrdFt

Támogatás mértéke:max.95%

Támogatás összege: 50-800millióFt

Kedvezményezettek köre:Fő pályázó: az Észak-magyarországi régió LHH kistérségeinek vá-rosi önkormányzatai. (Legalább 5000 fő állandó lakosságszámú és 100 fő/km2 fölötti népsűrűségű települések)

Támogatható tevékenységek köre:

• Gazdasági funkciót erősítő tevékenységek • Közösségi funkciókat erősítő tevékenységek • Városi funkciót erősítő tevékenységek • Közszféra funkcióinak megerősítését szolgáló fejlesztések

3.1.3./A Vidékfejlesztésiprogramotkiegészítőtelepülésfejlesztés

Keretösszeg:0,656MrdFt

Támogatás mértéke:max.90%

Támogatás összege: 20-100millióFt

Kedvezményezettek köre:Az 5000 fő állandó lakosságszám alatti és 100 fő/km2 népsűrű-ségnél alacsonyabb népsűrűséggel rendelkező községi, nagyközségi státuszú települések önkormányzatai.

Támogatható tevékenységek köre:

• Önkormányzati tulajdonú belterületi földutak szilárdburkolatú úttá való fejlesztése, belterületi utak korszerűsítése;

• Közvilágítás kiépítése, korszerűsítése

3.1.3./B VidékfejlesztésiprogramotkiegészítőtelepülésfejlesztésLHH

Keretösszeg:2,49MrdFt

Támogatás mértéke:max.95%

Támogatás összege: 10-100millióFt

Kedvezményezettek köre:Az 5000 fő állandó lakosságszámnál alacsonyabb és 100 fő/km2 népsűrűségnél alacsonyabb népsűrűséggel rendelkező községi, nagyközségi státuszú LHH települések önkormányzatai.

Támogatható tevékenységek köre:

• Önkormányzati tulajdonú belterületi földutak szilárdburkolatú úttá való fejlesztése, belterületi utak korszerűsítése;

• Közösségi közlekedést szolgáló infrastruktúra fejlesztése (pl. járda, parkoló, buszmegálló, közlekedési lámpa);

• Közlekedésbiztonság növelését célzó beruházások• Közvilágítás kiépítése, meglévő korszerűsítése;• Egyéb közösségi célú infrastruktúra fejlesztése

IV. 1.

Észak-Magyarországi

régió 2009-2010-es

pályázati kiírásai

Page 146: Évkönyv - 2009

146

3.2.1./A 2000LEalattitelepülésekszennyvízkezeléseLHHkistérségekben

Keretösszeg:3,14MrdFt

Támogatás mértéke:max.95%

Támogatás összege: 36-500millióFt

Kedvezményezettek köre:• A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és –tisztítási Megvaló-

sítási Programról szóló 30/2006. (II.8.) Korm. rendelettel módosított 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatáro-zott agglomerációs településlistákon nem szereplő, 311/2007 (XI.17.) Korm.rend. szerint komplex programmal segítendő leghátrányo-sabb helyzetű. 2000 Lakosegyenérték alatti települések

• helyi önkormányzatok • önkormányzati társulások • A pályázat benyújtására konzorciumban is van lehetőség, kizáró-

lag abban az esetben lehet pályázni, ha a települések együttesen sem haladják meg a 2000 LE-et.

Támogatható tevékenységek köre:

• Újonnan építendő (költség és környezetkímélő) mesterséges szennyvíztisztítási technológiájú telepek és hozzá kapcsolódó szennyvízgyűjtő, -elvezető rendszerek kiépítése,

• Meglévő szennyvíztisztító telepek kapacitás kihasználtságának növelése.

• A projekt keretében megépített, létesített műtárgyak építéssel közvetlenül érintett útszakaszok sávos helyreállítása az eredetivel azonos minőségben.

• Egyedi szennyvízkezelő létesítmények

3.2.1./C Belterületiéstérségivízrendezés

Keretösszeg:4,75MrdFt

Támogatás mértéke:max.90%

Támogatás összege: 36-500millióFt

Kedvezményezettek köre:Fő pályázó:• helyi önkormányzatok • a helyi önkormányzatok társulások

Támogatható tevékenységek köre:

• Belterületet védő övárok-rendszer, szűrőmezők és egyéb, vízvé-delmi szempontból indokolt, a vízelvezető rendszer részét képező műtárgyak, átemelők felújítása, kiépítése

• Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, fel-újítása, fejlesztése,

• Belterületet veszélyeztető vízfolyások és belvízcsatornák felújítá-sa, építése

• Árvízcsúcs csökkentő- és záportározók, valamint síkvidéki belvíz-tározók felújítása, fejlesztése

• Vízgazdálkodási társulatok kezelésében lévő vízfolyásokon a pá-lyázó önkormányzat által megvalósítandó, idegen tulajdonon akti-válható felújítás és/vagy fejlesztési munkák.

IV. 1.

Észak-Magyarországi

régió 2009-2010-es

pályázati kiírásai

Page 147: Évkönyv - 2009

147

3.2.1./D Térségijelentőségűvízrendszerekfejlesztése

Keretösszeg:3,96MrdFt

Támogatás mértéke:max.100%

Támogatás összege: 36-500millióFt

Kedvezményezettek köre:• területileg illetékes Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok,• helyi önkormányzatok• a helyi önkormányzati társulások

Támogatható tevékenységek köre:

• Meder és mellékág rekonstrukció• Térségi jelentőségű tározó, záportározó, szükségtározó építése, re-

konstrukciója, rehabilitációja • Holtágak rehabilitációja.• Belvízzel való gazdálkodás fejlesztése• Térségi vízpótlás, vízátvezetés, vízvisszatáplálás • Bel- és külterületen belvíz és csapadékvíz elvezető vízfolyások és

fő művi csatornák • Vízfolyások, vízkár-elhárítási fejlesztései

3.2.1./E BelterületiéstérségivízrendezésVTT(kiemelt)

Keretösszeg:1,8MrdFt

Támogatás mértéke:max.100%

Kedvezményezettek köre:Fő pályázó:Nagyrozvágy, Ricse, Pácin, Pély települések önkormány-

zataiPartnerként, konzorciumi együttműködési formában, közösen:• területileg illetékes Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok• területileg illetékes Magyar Közút Kht. megyei igazgatóságai

Támogatható tevékenységek köre:

• Belterületet védő övárok-rendszer, szűrőmezők és egyéb, vízvé-delmi szempontból indokolt, a vízelvezető rendszer részét képező műtárgyak, átemelők felújítása, kiépítése;

• Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, fel-újítása, fejlesztése;

• Belterületet veszélyeztető vízfolyások és belvízcsatornák felújítá-sa, építése;

• Árvízcsúcs csökkentő- és záportározók, valamint síkvidéki belvíz-tározók felújítása, fejlesztése;

• Vízgazdálkodási társulatok kezelésében lévő vízfolyásokon a pá-lyázó önkormányzat által megvalósítandó, idegen tulajdonon akti-válható felújítás és/vagy fejlesztési

IV. 1.

Észak-Magyarországi

régió 2009-2010-es

pályázati kiírásai

Page 148: Évkönyv - 2009

148

4. PRIORITÁSHumán közösségi infrastruktúra fejlesztés

4.1.1./A Alapellátásfejlesztése,helyiegészségházakkialakítása

Keretösszeg:0,547MrdFt

Támogatás mértéke:max.95%

Támogatás összege: 10-60millióFt

Kedvezményezettek köre:• Helyi önkormányzat, önkormányzati társulás• Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások által létrehozott

non-profit gazdasági társaságok, melyekben az önkormányzatok többségi tulajdonrésszel rendelkeznek

Támogatható tevékenységek köre:

• Meglévő, működő orvosi rendelők infrastruktúra-fejlesztése, aka-dálymentesítése: építés, bővítés, átalakítás.

• A védőnői infrastruktúra fejlesztése • Csoportos-praxisokba integrálódást biztosító fejlesztések; • Egyéb, infrastruktúrához kapcsolódó eszközök, berendezés, bútor-

zat, amelyek a váróterem és rendelő komfortosítását szolgálják.• Épület-infrastruktúra fejlesztéssel együtt és önállóan is támogat-

ható a 60/2003. ESZCSM rendeletben foglalt minimumfeltételek-nek megfelelő orvos technikai műszer, gép, eszköz, berendezések beszerzése.

• Alapellátásban használható sürgősségi ellátás eszközei beszerzé-se, abban az esetben támogatható, ha az önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő kompetens alkalmazottja, vagy funkcionális priva-tizációban működtetett egészségügyi szolgáltató munkavállalója vállalja legalább 5 éven keresztül, évente a sürgősségi ellátás vizs-gával egybekötött továbbképzését;

4.1.1./B Kistérségiönállójáróbetegszakrendelőkfejlesztése

Keretösszeg:3,161MrdFt

Támogatás mértéke:max.90%

Kedvezményezettek köre:Helyi önkormányzatok (Helyi önkormányzati végrehajtó költségve-tési szerv)• Jogi személyiséggel rendelkező, közös fenntartásra létrejött ön-

kormányzati társulások (Önkormányzati fejlesztési társulás, Több-célú kistérségi társulás;

• Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások által létrehozott non-profit gazdasági társaságok, melyekben az önkormányzatok többségi tulajdonrésszel rendelkeznek;

• Egyházak, • 2008. január 1. előtt alakult non-profit szervezetek, amelyek tulaj-

donában, vagy vagyonkezelésében, állami tulajdon esetén használa-tában lévő ingatlanban az 1997. évi CLIV tv. 89.§ és 90.§ pontja sze-rinti valamely feladatot ellátó egészségügyi szolgáltató működik.

Támogatható tevékenységek köre:

• Meglévő járóbeteg-szakrendelő bővítése, átépítése, felújítása • Új építés abban az esetben támogatható, amennyiben a meglévő

épület életveszélyes állapotban van, vagy gazdaságos átalakításra alkalmatlan, valamint az új építés költséghatékonyabb;

• Épület-infrastruktúra fejlesztéssel együtt és önállóan is támogat-ható a szakmai programnak, továbbá a szakmai minimumfeltéte-leknek megfelelő, új orvos-technológiai gépműszerek beszerzése a járóbeteg-szakrendelő feladat ellátáshoz

IV. 1.

Észak-Magyarországi

régió 2009-2010-es

pályázati kiírásai

Page 149: Évkönyv - 2009

149

4.1.1./C AlapésjáróbetegellátásfejlesztéseLHHkistérségekben

Támogatás mértéke:max.95%

A komponensre vonatkozó minden feltételrendszer – a speciális feltételek, a pénzügyi feltételek kivételével – egyezik az A és B pontban leírtakkal

4.1.2./A ARehabilitációséshosszúidejűápolásiellátásfejlesztése

Keretösszeg:4,27MrdFt

Támogatás mértéke:max.90%

Kedvezményezettek köre:• Önkormányzatok, Önkormányzati társulások, • Többcélú kistérségi tárulások • Non-profit szervezetek,• Egyházi intézmények, • Non-profit gazdasági társaságok

Támogatható tevékenységek köre:

• A hosszúidejű ellátást biztosító központ kialakítása elsősorban a nagy kapacitással, több telephellyel rendelkező állami és önkor-mányzati fekvőbeteg intézmények struktúraátalakítást követően felszabaduló vagy kihasználatlan kapacitásainak újrahasznosítá-sát, valamint a városi kiskórházak más funkcióban történő fenn-tartható működését célozta meg.

• Eszközbeszerzés,• Infrastruktúra kialakítás (átalakítás, komfortosítás is)• Építés, felújítás, bővítés

IV. 1.

Észak-Magyarországi

régió 2009-2010-es

pályázati kiírásai

Page 150: Évkönyv - 2009

150

4.2.1. Szociálisellátásfejlesztése

ASzociálisalapszolgáltatásokésgyermekjólétialapellátásokinfrastrukturálisfejlesztése

BBölcsődeiellátástnyújtóintézményekfejlesztéseéskapacitásánakbővítése

C Szociálisellátásfejlesztése(LHH)

Keretösszeg:4.2.1/A:1,81Mrd4.2.1/B:3,032Mrd4.2.1/C:0,66Mrd

Támogatás mértéke:max.95%

Kedvezményezettek köre:• Helyi önkormányzatok • Önkormányzati társulások, • Többcélú kistérségi társulás• Egyesület • Egyház• Alapítvány• Közhasznú társaság • 2008. január 1. előtt bejegyzett jogi személyiségű non-profit szervezet • Szociális szövetkezet

Támogatható tevékenységek köre:

A és C támogatható tevékenységek köre:• A pályázó tulajdonában lévő és/vagy önkormányzati tulajdonban

lévő, szociális alapszolgáltatást, gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmények épületének/helyiségeinek bővítése, átalakítása, fel-újítása, energiatakarékossá tétele (megújuló vagy alternatív ener-giaforrások felhasználásával).

• Funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, felújítása, átalakítása az adott szolgáltatás nyújtásához megfelelően;

• Nem saját tulajdonú ingatlanon történő beruházás is támogatható, de kizárólag önkormányzati tulajdonú ingatlan esetében;

• Családi napközik létesítése;• Komplex fejlesztéshez kapcsolódóan a feladatellátáshoz szükséges

gépjárműbeszerzés

B és C támogatható tevékenységek köre• Bölcsődei ellátást nyújtó, a pályázó tulajdonában lévő, és/vagy

önkormányzati tulajdonban lévő intézmények épületének/helyisé-geinek bővítése, átalakítása, felújítása, energiatakarékossá tétele (megújuló vagy alternatív energiaforrások felhasználásával);

• Funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, felújítása, átalakítása az adott szolgáltatás nyújtásához megfelelően;

• Új bölcsőde létesítése meglévő épület átalakításával. • Új intézmény létesítése esetén a pályázónak a jogerős működési en-

gedélyt, illetve a jogerős használatbavételi engedélyt legkésőbb a projekt zárására be kell nyújtania.

IV. 1.

Észak-Magyarországi

régió 2009-2010-es

pályázati kiírásai

Page 151: Évkönyv - 2009

151

4.2.2. Akadálymentesítés

Keretösszeg:3,9MrdFt

Támogatás mértéke:max.95%

Kedvezményezettek köre:• Helyi önkormányzat, helyi kisebbségi önkormányzat, illetve ezek társulása, • Egyesület,• Egyház, • Alapítvány, • Közhasznú társaság, • Nonprofit gazdasági társaság,• Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet, amely által fenntar-

tott intézmény az alábbi szolgáltatások valamelyikét látja el: óvo-da, alapfokú iskola, középfokú iskola, szociális-, gyermekvédelmi-, egészségügyi alap- és szakellátás, önkormányzati ügyfélszolgálat

Támogatható tevékenységek köre:

A támogatás az alábbi három kategóriába tartozó, közszolgáltatást nyújtó középület komplex akadálymentesítéséhez igényelhető:• olyan épület, amelyen még nem végezték el a vonatkozó jogsza-

bályoknak megfelelő akadálymentesítési átalakításokat;• olyan épület, amely részben akadálymentes (pl: az épületbe való

bejutás biztosított, de nincs akadálymentes WC; hiányzik az aka-dálymentes átjárás az eltérő padlószint magasságú épületrészek között, az épület kommunikációs szempontból már akadálymen-tes, de fizikai szempontból még nem, stb.)

• olyan épületnél, amelyen a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő fizikai akadálymentesítési átalakításokat már elvégezték, viszont kommunikációs szempontból még nem akadálymentes.

4.3.1./AKözoktatástérségisajátosságokhozigazodószervezéseésinfrastrukturálisfejlesztése

Keretösszeg:4,00MrdFt

Támogatás mértéke:max.95%

Kedvezményezettek köre:A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti nevelé-si-oktatási intézmények alábbi jogi formában működő fenntartói nyújthatnak be pályázatot:• helyi önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok (KSH 32), illetve ezek

társulásai (KSH 366; KSH 95)1 ; központi költségvetési szervek (KSH 311)• 2008. június 01. előtt létrejött és legalább 2008. szeptember 01. előtt

működési engedéllyel rendelkező alábbi szervezetek:– Egyesület (KSH 52)– Egyház (KSH 55)– Alapítvány (KSH 56) – Közhasznú társaság (KSH 57), átalakulással 2007. július 1. után létre-

jövő közhasznú nonprofit gazdasági társaság (KSH 11, 21)– Egyéb, non-profit szervezet (KSH 11, 21,59).A második pontban felsorolt fenntartói kör abban az esetben jogosult a pá-lyázaton részt venni, ha a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 81. §-a szerint vagy az oktatásért felelős miniszterrel, vagy a feladat-ellátási hely tekintetében érintett helyi önkormányzattal közoktatási megállapodást kötött, illetve az egyházi jogi személy a Kormánnyal közoktatási feladatok ellátására is kiterjedő megállapodást kötött és egyoldalú nyilatkozatával vállalja az önkormányzati feladatellátásban való közreműködéstAz alább felsorolt fenntartók kizárólag az alábbi nevelési intézmé-nyek feladat ellátási helyének/helyeinek fejlesztésére nyújthatnak be pályázatot:• Óvoda;• A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM

rendelet 39/M. §-ában meghatározott egységes óvoda-bölcsőde,• valamint a többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

IV. 1.

Észak-Magyarországi

régió 2009-2010-es

pályázati kiírásai

Page 152: Évkönyv - 2009

152

Támogatható tevékenységek köre:

• Energiatakarékos és korszerű közoktatási intézmények kialakítása, • Épület/rész akadálymentes építése, felújítása (fizikai állagjavítás),

korszerűsítése (műszaki színvonal emelése), átépítése, bővítése; Intézménylétesítéshez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés kizá-

rólag az alábbi esetekben támogatható:az új intézmény jelenleg működő intézmények összevonását követően, azok jogutódjaként jön létre.

• az új intézmény 8-12 jelenleg működő intézmény összevonását kö-vetően, azok jogutódjaként, többcélú intézményként jön létre (az igényelhető támogatás összege 500-1000 millió Ft, kollégiumi fej-lesztést is magában foglaló beruházások esetén 500-1200 millió Ft).

• óvoda létesítése, amennyiben az adott település nem rendelkezik óvodával.

4.3.1./BKözoktatástérségisajátosságaihozigazodószervezéseésinfrastrukturálisfejlesztéseLHHtérségben

Keretösszeg:4,00MrdFt

Támogatás mértéke:max.95%

A komponensre vonatkozó minden feltételrendszer – a speciális és a pénzügyi feltételek kivételével – megegyezik a 4.3.1/A kiírással

4.3.2.Térségiközigazgatásiésközszolgálatirendszerekinformatikaifejlesztése

Keretösszeg:2,50MrdFt(2009–2010)

Támogatás mértéke:max.95%

Kedvezményezettek köre:• Helyi önkormányzatok, illetve ezek társulásai, • Önkormányzati feladatokat ellátó szervezetek és intézményeik (pl.

non profit szervezetek)

Támogatható tevékenységek köre:

• Helyi közintézmények, közszolgáltatások integrált (összehangolt igazgatási és ellátási rendszerek), hálózati elvű és minőségi – így az elektronikus ügyintézés, regionális adatbázis készítése – fejleszté-se, megújítása, tartalomszolgáltatásuk fejlesztése.

• Közösségi célú szolgáltatási pontok működtetéséhez szükséges fej-lesztések

Page 153: Évkönyv - 2009

153

5. PRIORITÁSTérségi közlekedés fejlesztése

5.1.1. Közútielérhetőségjavítása

A Közútielérhetőségjavítása

B KözútielérhetőségjavításaazLHHkistérségekben

Keretösszeg:5.1.1/A:4,928Mrd5.1.1/B:5,572Mrd

Támogatás mértéke:max.100%

Támogatás összege:50-1000millióFt

Kedvezményezettek köre:• Magyar Közút Kht (MK Kht.), • Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt (NIF Zrt.)• Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (3K)

Támogatható tevékenységek köre:

• Négy- és öt számjegyű, utak, felújítása, szélesítése és burkolatának megerősítése

5.1.2. Közösségiközlekedésinfrastruktúrájánakfejlesztése

Keretösszeg:1,49MrdFt

Támogatás mértéke:max.95%

Támogatás összege: 50-400millióFt

Kedvezményezettek köre:• Magyar Közút Kht (MK Kht.), • Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt (NIF Zrt.)• helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások• központi költségvetési szervek és intézményeik• közösségi közlekedés feladatainak ellátására jogosult, közszolgál-

tatási szerződéssel rendelkező gazdasági társaságok; • MÁV Zrt.• Közlekedéstudományi Intézet (KTI) Regionális Közlekedésszerve-

zési Irodák (RKI)

Támogatható tevékenységek köre:

• Forgalmi épületek forgalmi pálya fejlesztése• Forgalomirányítás, forgalomszervezés, utas tájékoztatás fejlesztése• Szolgáltatási színvonal erősítése

5.1.3. Kerékpárforgalmihálózatfejlesztése

Keretösszeg:0,5MrdFt

Támogatás mértéke:max.95%

Támogatás összege: 30-200millióFt

Kedvezményezettek köre:• helyi önkormányzatok • önkormányzati társulások • központi költségvetési szervek és intézményeik

Támogatható tevékenységek köre:

Támogatás igényelhető kerékpárforgalmi létesítmények kialakításához:• egy, két és három számjegyű főutak átkelési (belterületi) szakaszai

mentén;• négy- és ötszámjegyű (összekötő, bekötő) utak külterületi, illetve

belterületi átkelési szakaszai mentén, valamint egyéb nyomvona-lon1 a települések belső, helyi közútjai mentén, vagy azokat teher-mentesítve vezetett, a mindennapos közlekedés részére,

• közlekedésbiztonsági, hivatásforgalmi, közlekedési célú kerékpár-utak kerékpárforgalmi létesítmények építésére.

Page 154: Évkönyv - 2009

154

V.

KistérségiKoordinációsHálózat–2009

A hálózat feladata, tevékenysége

A Kistérségi Koordinációs Hálózat 52 tagja az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség állományában látja el az Új Magyarország Fejlesztési Terv ágazati és regionális operatív programok aktuálisan megjelenő pályázati felhívása-inak ismertetését, társadalmasítását, a nyertes projektek felkeresését, a pályázatok megvalósulásának nyomon követését, szakmai segítését régiónkban. A koordinátori munka során személyes találkozások segítik a partnereket a rendel-kezésre álló lehetőségek közül a megfelelő pályázat kiválasztásában, a pályázatok elkészítésében, sikeres lebonyolításában, a megvalósítás során felmerült problémák megoldásában. Személyes találkozókra a kistérségben végzett területi munka so-rán, illetve a fogadónapok keretében - ÚMPONT irodákban, vagy az Észak-Ma-gyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Ügyfélszolgálatain – nyílik lehetőség. A tájékoztatás fontos színtere az önkormányzatokat érintő pályázatok esetében a kistérségi társulások ülése is.

A koordinátori hálózat tevékenysége során bebizonyosodott, hogy szükség van a kistérségi munkatársak által végzett tanácsadási tevékenységre. A kedvezménye-zettek, és a potenciális pályázók személyes felkeresése lehetővé teszi, hogy a Háló-zatra a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, az Irányító Hatóságok, és a Közreműködő Szervezetek szakmai, közvetítő, információs csatornaként támaszkodjanak.

A koordinátorok sokrétű szakmai munkavégzésük során a pályázati lehetőségek ismertetése, pályázati felhívások, adatlapok, háttéranyagok értelmezése, szakmai tanácsadás mellett kivették részüket a projektek generálásában, fejlesztésében, azok adott pályázati lehetőségekhez való hozzáillesztésében. Kistérségükben előse-gítették a pályázók közötti partnerségek létrejöttét, a támogatott projektek esetében többek között a támogatási szerződés megkötésében, az előleg elszámolásában, a hiánypótlások értelmezésében, elkészítésében nyújtottak segítséget.

Feladatuk volt még a projektek megvalósításának nyomon követése, a projekt elő-rehaladási jelentés, a záró projekt előrehaladási jelentés, a pénzügyi elszámolások kitöltési rendjének ismertetése, a kistérségi helyszíni ellenőrzéseken való részvétel, a közbeszerzési kötelezettségekről szóló tájékoztatás illetve az Új Magyarország Vi-dékfejlesztési Program (ÚMVP) és Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) támo-gatások közötti koordináció.Számos esetben végeztek a regionális és egyes ágazati operatív programok prioritá-saihoz és pályázataihoz kapcsolódóan szakmai tanácsadói, adatgyűjtési, felmérési munkákat is.

Page 155: Évkönyv - 2009

155

A KKh szerepe a válságkezelésben

Személyes megkeresések, válságkezelő fórumok

A hazánkat is elérő nemzetközi pénzügyi, gazdasági válság hatásainak kezelése a KKH számára is komoly feladatokat jelentett a 2009-es esztendőben.Az év elejétől kezdve a koordinátorok a kistérségeikben tevékenykedő és segítségre váró gazdasági szektor szereplőit személyes, telefonos és e-mailes megkeresések keretében tájékoztatták a Kormány válságkezelési intézkedéseiről, a megnyíló mun-kahelymegőrző, munkahelyteremtő, fejlesztési pályázatokról (pl.: OFA, MPA, GOP, TÁMOP, ÉMOP), a KKV-kat segítő különböző beruházási és forgóeszköz hitellehető-ségekről (Mikrohitel, MFB-hitelek, Széchenyi-kártya).

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei roma integrációs fórum (Miskolc)

A vállalkozói szféra képviselőit emellett kistérségi, illetve megyei és regionális szintű válságkezelési fórumokon is tájékoztatták a válság hatásainak mérséklésé-hez rendelkezésre álló lehetőségekről. Nógrád, és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében specifikus roma válságkezelő fórumra is sor került Cigány Kisebbségi Önkormányzatok és civil szervezetek bevonásával. A Hálózat részt vett a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium régiónkban szervezett két válságkezelési fórumán is - 2009. március 19. Miskolc, 2009. már-cius 27. Eger. A szervezők által biztosított stand jó alkalmat nyújtott az érdeklő-dők részére a Hálózat válságkezeléssel kapcsolatos feladatainak megismertetésére. Központi feladatként az NFGM roadshow-ra miniszteri felkészítőt is készítettek a Hálózat kijelölt koordinátorai.

Összességében januártól június végéig 68 alkalommal került sor kistérségi válság-kezelési fórumra, vagy előadásokra saját vagy más partnerszervezet (HVI, Leader akciócsoport, Kistérségi Többcélú Társulások, Munkaügyi Központ – Állami Foglal-koztatási Szolgálat, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány /OFA/, Szociális és Mun-kaügyi Minisztérium, Kereskedelmi és Iparkamara) által megtartott külső rendezvé-nyeken a vállalkozásfejlesztés-válságkezelés témakörben.

Page 156: Évkönyv - 2009

156

A személyes konzultációk sorában mindösszesen 5480 vállalkozói megkeresés történt, melyből 2697 személyes, 2042 telefonos, 741 e-mailes volt a koordinátorok részéről.

Regionális válságkezelési stratégia készítése

A Regionális Fejlesztési Tanács által felkért Válságkezelési Munkabizottságban, mely a regionális válságkezelési stratégiát összeállította, a KKH 3 fővel képvisel-tette magát. A Munkabizottság tagjai saját területükről a stratégiát megalapozó tájékoztató anyagot készítettek (munkaügyi kérdések, vállalkozói igények, vállalkozók helyze-tének megkönnyítése, multinacionális cégek letelepedésének ösztönzése stb.). A KKH koordinátorok a kistérségek helyzetét, az önkormányzati szféra tapaszta-latait ismertették, helyzetelemezést készítettek az önkormányzatok közigazgatási területén belül található, üresen álló állami tulajdonú ingatlanokról, területekről, amelyek segíthetnék a régióba érkező vállalkozók letelepedését. A koordinátorok feladata volt a teljes szakmai anyag szerkesztése is (tematizálása, változások át-vezetés), valamint közreműködtek a stratégiához kapcsolódó vállalkozói workshop lebonyolításában.

Kistérségi szintű vállalkozói-válságkezelési fórum (Abaújszántó)

A havonta megtartott munkacsoportülések keretén belül a témafelelősök, így a KKH képviselői is, beszámoltak az aktualitásokról, áttekintésre kerültek a válságkezelési stratégiában leírt feladatok, megtárgyalásra került azok megvalósításának folyamata.

Mikrohitel próbavásárlások

A válság kapcsán 2009. januártól-májusig három alkalommal került sor - központi fel-adatként - a kistérségi koordinátorok által elvégzett, a GOP IV. tengelyében megjelenő mikrohitel próbavásárlásokra, a hitelközvetítő pénzügyi szervezetek (pl.: szövetkeze-tek, bankok) aktivitásának felmérésére, az elérhetőség feltételeinek vizsgálatára.

V.

Kistérségi

Koordinációs

Hálózat – 2009

Page 157: Évkönyv - 2009

157

A januári és a márciusi felmérés során 111, májusban pedig 176 személyes, vagy telefonos lekérdezés történt meg a koordinátorok részéről régiónkban.

A KKh tevékenysége az LHH-programban

A 2008-ban elindult és a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatását célzó komplex program végrehajtásában 2009-ben is jelentős szerepet kaptak a kis-térségi koordinátorok.

LHH konzultációs ülés (Heves)

Az ország 33 leghátrányosabb helyzetű kistérségéből 12 kistérség Észak-Magyar-országon található (Abaúj-hegyközi, Bodrogközi, Edelényi, Encsi, Mezőcsáti, Ózdi, Sárospataki, Szerencsi, Szikszói, Tokaji, Bátonyterenyei, Hevesi), ezek elkészült és benyújtott tervdokumentumai 2009. január 31-ig a kistérségek igényeinek megfe-lelően módosításra kerültek. Az NFÜ és a kistérségek konzultációs ülései áprilisban zajlottak le, ahol az Irányító hatóságok képviselőinek – a módosítással illeszthe-tő, vagy „problémás” projektekkel kapcsolatos - kérdéseire válaszoltak a kistérség delegáltjai. A kistérségi projekt-csomagokról hozott döntésről, az előzetesen jóvá-hagyott projektekről és a vonatkozó feltételekről a Koordinációs Irányító Hatóság LHH Fejlesztési Programiroda 2009. május 8-án értesítette a többcélú kistérségi társulások elnökeit. 2009. május elejétől folyamatosan jelentek meg az LHH-s pályá-zati konstrukciók tervezetei véleményezésre, ezzel párhuzamosan május legvégén megjelentek az első kiírások. Júniusban a legtöbb kistérségben lezajlottak azok a kistérségi rendezvények, ahol az LHH Programiroda tájékoztatta a kistérséget az eredményről s a további teendőkről. A pályázatok beadásáig a kistérségi koordiná-torok (vezető tervezők) minden projekt esetében segítik a projektgazdák munkáját.Az érintett kistérségekben dolgozó koordinátorok a fenti folyamatban, az LHH-program keretében részt vettek a kistérségi fejlesztési bizottság ülésein, az esély-egyenlőségi szakértők által készített helyzetelemzések értékelésében, a kistérségi kommunikáció javításában, az LHH projektek kidolgozását segítő projektmenedzs-

V.

Kistérségi

Koordinációs

Hálózat – 2009

Page 158: Évkönyv - 2009

158

ment képzéseken, a projekt adatlapok elkészítésében, gazdaságfejlesztési projektek generálásában. Folyamatos kapcsolatot tartottak az Ügynökség Tervezési Csoport-jával, a vezető tervezővel, és a kistérségi fejlesztési bizottság tagjaival. Munkájuk során biztosították a folyamatos és naprakész tájékoztatást, a feladatok közös értékelése, a lehatárolási kérdések megvitatása, a társadalmasítás során fel-merült vitás pontok tisztázása és a zsűrizésre való sikeres felkészülés érdekében.

Feladatuk volt általánosan a projektgazdák személyes megkeresése, a projektek elő-készítettségének, készültségi fokának felmérése, a projektekre szabott ütemtervek elkészítése és elfogadtatása a projektgazdával, projektgazdák által megfogalmazott kérdések megválaszolása, és a projektek megvalósulásának segítése, az előrehala-dás nyomon követése, illetve mindemellett az NFÜ és az ÉMRFÜ tájékoztatása a projektek megvalósításának előrehaladásáról (ütemtervek és helyzetfelmérési sab-lonok készítése).

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitása-inak megerősítését célzó (ÁROP-1.1.5/C) pályázati konstrukció kapcsán a koordiná-torok részt vettek a szervezetfejlesztés támogatását biztosító pályázatok megismer-tetésében, projektek kidolgozásában, segítséget nyújtottak a felmerülő kérdések megválaszolásában. A pályázathoz kapcsolódóan 16 alkalommal partnerségi képzések lebonyolítására is sor került, melyen a kistérségi koordinátorok is részt vettek.

LHH ülés (Bátonyterenye)

A hátralévő időszak kiemelkedő feladata az LHH-pályázatok folyamatának figye-lése – az ütemtervek alapján –, segítségnyújtás, a konstrukcióban bekövetkezett változásokról tájékoztatás, helyi döntések segítése, hogy minden pályázat megfelelő minőségben elkészüljön a beadási határidőig.

V.

Kistérségi

Koordinációs

Hálózat – 2009

Page 159: Évkönyv - 2009

159

Projekt-támogatási, nyomonkövetési feladatok

A Hálózati munka fontos része volt 2009-ben a különböző támogatott ÚMFT pro-jektek nyomonkövetése, a projektek megvalósításának segítése.A projektek támogatását, nyomonkövetését célzó feladatok központi (NFÜ – Kistér-ségi Fejlesztési Programiroda - KFPI) és régiós (ÉMRFÜ) szinten jelentkeztek.

PMR feladat végrehajtása (központi feladat)

A 2009.márciusában indult Projekt Monitoring Rendszer (PMR) - feladat végre-hajtása, melynek keretében a Hálózat egy folyamatosan bővülő projektlista alap-ján ÚMFT nyertes projektek (ÉMOP, GOP, KEOP, KÖZOP, TÁMOP, TIOP) nyomon követésében vesz részt. Június végéig összesen 370 ún. PMR-projekt vizsgálatára került sor. A koordinátorok feladata volt, - megbízólevelek birtokában - a projektgazdáikkal történő kapcsolatfelvétel, a projektfejlesztés előrehaladásának felmérése, a projekt támogatása, a megvalósítást akadályozó tényezők felderítése, kiemelten a közbe-szerzések területén.

TÁMOP 2.1.5 projektek nyomon követése (központi feladat)

2009. május-júniusában a korábbi HEFOP projektdoktori feladat mintájára, 10 TÁMOP projekt (TÁMOP 2.1.5.) „dajkálására” került sor, mely célja a projekt megva-lósításának, elszámolások elkészítésének segítése, felmerülő problémák elhárítása volt. A kijelölt „projektdajkák” (5 fő kistérségi koordinátor) központi képzésen vettek részt a feladat hatékony ellátása érdekében, akik a feladat végrehajtása során aktí-van együttműködtek a Központi Fejlesztési Programirodával.

ÉMOP 4.3.1/2F Közoktatási pályázatok szakmai tanácsadása (központi feladat)2009.elejétől vette kezdetét az ÉMOP 4.3.1/2F közoktatási projektekkel kapcsolatos tanácsadás. A VÁTI Kht. közreműködésével lezajlott képzés során megtörtént az érintett projektek, és útvonaltervek állapotának áttekintése, a felelős koordináto-rok végleges kijelölése. A feladatvégzés keretében a koordinátorok részéről megtör-tént az iskolaprojektek ellenőrzése, az útvonal kialakításában való közreműködés a VÁTI Kht.-val, az aktuális mérföldkő megbeszélése, dokumentációk áttekintése, a problémák feltérképezése, megoldásukban való közreműködés, a projektek előre-haladásának ellenőrzése, a projektek leadási határidejének betartatása, a helyszíni jegyzőkönyvek elkészítése.Összesen 64 db nyertes projektből 2009 első negyedévében 31 ún. második körös projekt (2008. decemberi döntés nyertesi) részesült szakmai tanácsadásban.

ÉMOP kétfordulós pályázatok szakmai tanácsadása (régiós feladat)2009-ben tovább folytatódott az ÉMOP kétfordulós pályázatok (ÉMOP 1.1.1. Ipari park, ÉMOP 2.1.1.B Turisztikai attrakciók, ÉMOP 3.1.2.A Funkcióbővítő város re-habilitáció, ÉMOP 3.2.1 Belterületi csapadékvíz) szakmai tanácsadása, mely során a

V.

Kistérségi

Koordinációs

Hálózat – 2009

Page 160: Évkönyv - 2009

160

kistérségi koordinátorok a Közreműködő Szervezettel való kapcsolattartás elősegí-tésében, a projektfejlesztéshez kapcsolódó dokumentumok elkészítésében működtek közre. 40 db ÉMOP kétfordulós projektből 26 projekt egyben az ún. PMR feladat részévé is vált 2009. májusától.

Tanácsadás vállalkozói roadshown (Miskolc)

ÉMOP kiemelt projektek végrehajtásának szakmai támogatása

Az Észak-magyarországi Operatív Program 2007-2008. évi akciótervében nevesí-tésre került három kiemelt turisztikai projekt. A projektfejlesztés során a kétfordu-lós pályázatok eljárásrendjéhez hasonlóan a nevesítést követően került sor részletes pályázatok kidolgozására. A beszámolási időszakban elkészültek a szerződéskötésig terjedő útvonaltervek, a projektjavaslatok a ROP Irányító Hatóság, valamint a Köz-reműködő Szervezet (KSZ) iránymutatásai alapján átdolgozásra kerültek. A projekt-fejlesztés során az érintettek részvételével szakmai megbeszélésekre került sor. Az ÉMOP kiemelt projektek végrehajtása kapcsán a Hálózat érintett koordinátorai (3 fő) együttműködtek a KSZ munkatársaival, részt vettek a szakmai megbeszéléseken, és külső helyszíni konzultációkon, a benyújtott anyagok szakmai áttekintését vé-gezték, a projektfejlesztést segítették.

Kistérségi szintű felmérések, adatgyűjtések

A kistérségi koordinátorok a szakmai irányító szerv, a KFPI iránymutatásai alapján számos felmérést és adatgyűjtést hajtottak végre a 2009-es esztendőben.Ezek között szerepelt a kistérségek tervellátottságának és tervkapacitásának felmé-rése, KEOP projektjavaslatok összegyűjtése az Energiaközpont Kht. részére, okta-tásfejlesztési projektek (ÉMOP 4.3.1) helyzetelemzése három alkalommal.

V.

Kistérségi

Koordinációs

Hálózat – 2009

Page 161: Évkönyv - 2009

161

Kiemelt feladat volt az ÉMOP turisztikai, gazdaságfejlesztési, valamint a GOP 100 millió forintot meghaladó támogatással rendelkező nyertes pályázatok megvalósí-tási problémáiról, veszélyeiről, finanszírozási nehézségeiről, a válság hatásairól, a projektgazdák hitelhez jutási lehetőségeiről készítendő felmérés is.A koordinátorok az év folyamán a későbbi pályázók számára jó gyakorlatként szol-gáló, átültethető projektek összegyűjtését is elvégezték kistérségeikben. Az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség (ÉMRFÜ) számára el-végzett folyamatos feladatok közé tartozott az ÉMOP megjelenő pályázataival kap-csolatban a kistérségekből várhatóan beérkező pályázatok mennyiségének, igényelt támogatási összegének előrejelzése, illetve a hazai forrású pályázatok hasonló tar-talmú prognosztizálása.A kistérségi koordinátorok mindezeken túl elvégezték az ÉMOP pályázatok előleg-igényének felmérését, az innovációban érintett vállalkozások felkeresését, adat-bázisba rendezését illetve az ÉMOP 2.3.1. – Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetek támogatására kiírt konstrukcióra pályázni kívánó szervezetek össze-gyűjtését.

Szakmai konzultáció

A hazai forrású pályázatok támogatása

A véleményezés időszaka után 2009 májusától vette kezdetét a hazai forrású pá-lyázati kiírások ismertetése (TEKI, LEKI, CÉDE, TEUT), települési projektötletek beillesztése, a pályázati adatlap kitöltésével kapcsolatos tanácsadás, pályázatokkal kapcsolatos konzultációk, valamint a 2008. évi nyertes pályázatok elszámolásban való segítségnyújtás, egyeztetés kommunikációs kötelezettségeikről. A kistérségi koordinátori munkájának köszönhetően a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat decentralizált pályázati felhívásaira 2009 júniusában 985 db projekt került benyújtásra több mint 9 milliárd forintos támogatási igénnyel. A nyertes projektek száma 491 db, a támogatás összege több mint 4 milliárd forint.

V.

Kistérségi

Koordinációs

Hálózat – 2009

Page 162: Évkönyv - 2009

162

A 2009. évi Hazai forrású, decentralizált pályázatok (TEKI, LEKI, CÉDE, TEÚT) mellett, a koordinátorok által a kistérségekben ismertetésre kerültek egyéb hazai forrású pályázati lehetőségek is: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA), Nemzeti Civil Alapprogram (NCA), Közösségi Internet - hozzáférési Pontok (KIHOP), Nemzeti Kulturális Alap (NKA), EU Önerő Alap, Út a munkához program, Önkor-mányzati Minisztérium (ÖM) pályázatai, 2009-es Falunap-pályázatok, Wesselényi Sport pályázatok, Országos Labdarúgópálya Létesítési Program stb.Az ismeretek bővítése érdekében szakmai tájékoztatókon, információs napokon, képzéseken is részt vettek a kistérségi koordinátorok.

Nemzetközi pályázatok támogatása

A nemzetközi, határon átnyúló fejlesztéseket támogató források tekintetében a Kis-térségi Koordinációs Hálózat komoly jelentőségű és komplex előkészítő, támogató munkát végzett el a 2009-es évben is.A megjelenő pályázati tervezetek társadalmasításában, a konkrét pályázati felhívá-sok önkormányzatok, civil szervezetek, illetve vállalkozások számára történő meg-ismertetésében, a pályázati lehetőségek kistérségi szintű bemutatásában, a megva-lósítható projektek generálásában és a későbbi pályázatok szakmai támogatásában szereztek érdemeket a kistérségi koordinátorok.

A Svájci Hozzájárulás - Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében a re-gionális Ügynökség és a Hálózat munkatársai közös projekt-tervet készített elő a turizmus, a foglalkoztatás és az oktatás területén. A fenntartható foglalkoztatást elősegítő pályázati prioritás keretében a 8 kiemelt kistérség koordinátorai a konkrét pályázati program- és projekttervezésében is részt vettek.

A Norvég Civil Támogatási Alap pályázatával kapcsolatban tájékoztató-pályázói fórumok szervezésére, információnyújtásra, illetve a már lezárult pályázatok ta-pasztalatainak bemutatására került sor.

A Magyarország–Szlovákia illetve a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program (ETE - CBC) kapcsán a pályázati terve-zetek és kiírások széleskörű társadalmasításban, a pályázatok megismertetésében, tájékoztató, szakmai fórumok népszerűsítésében, információs tanácsadásban, a po-tenciális pályázókkal meglévő kapcsolattartás keretében vettek részt a kistérségi koordinátorok.

Roma integrációs koordinátorok tevékenysége

2009-ben, a kezdeti egy helyett az első negyedév végére már négy roma koordi-nátor végzett pályázati tanácsadási szolgáltatást potenciális roma pályázóknak is régiónkban. (Roma pályázók alatt olyan projektgazdát értünk, ahol a pályázó szerv vezetője, vagy a projektalanyok, célcsoportok legalább 50%-a roma származásúnak vallja magát).

V.

Kistérségi

Koordinációs

Hálózat – 2009

Page 163: Évkönyv - 2009

163

A roma integrációs koordinátorok feladata a LHH program kapcsán roma-speci-fikus (esélyegyenlőséget segítő) projektek menedzselésével, projektgenerálással is kiegészült. A válságkezelési intézkedések ismertetése kapcsán roma vállalkozók felkeresésére is fókuszáltak. A roma vállalkozók ugyan a GOP pályázati felhívása-ira nem pályázhattak, de a TÁMOP 1.1.2 pályázati konstrukciók felkeltették érdek-lődésüket.A roma integrációs koordinátorok az év folyamán fontos és hasznos partnerkapcso-latot építettek ki a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (SzMM), a Oktatási és Kul-turális Minisztérium (OKM), a Miniszterelnöki Hivatal – Nemzeti és Etnika Kisebb-ségi Főosztálya, az Országos Foglalkozatási Közalapítvány Észak-Magyarországi szervezete, a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ - Mag Zrt., az Észak-Magyaror-szági Regionális Munkaügyi Központ és Kirendeltségeik, az Autonómia Alapítvány, a Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet, a Roma Program Támogatási Hálózat (RPTH), a Kárpátok Alapítvány, a Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzatok és a Gyermekszegénység Elleni Program (GYEP) szakembereivel a különböző képzési-foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési, oktatási és szociális jelle-gű pályázatok esetében szükséges közös partnerkör építése, közös előadástartások, rendezvényszervezés, szakmai segítségnyújtás, tanácsadás, sikeres hazai és nem-zetközi projektgenerálások érdekében.

Fontosabb rendezvények

Válságkezelő rendezvény Borsod-Abaúj-Zemplén, és Nógrád megyében is április 3-án került sorra az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, valamint az Észak-Magyarországi Regionális Mun-kaügyi Központ szakértői bevonásával a roma válságkezelési szakmai fórum 43 fő részvételével. A rendezvény célcsoportja a Cigány Kisebbségi Önkormányzatok, roma civil szervezetek és vállalkozók, valamint a célcsoporttal foglalkozó szakem-berek voltak.

Roma referensek munkacsoport megbeszélése A roma integrációs koordinátorok, és az Észak-Magyarországi Regionális Munka-ügyi Központ szakértőinek találkozójára április 17-én került sor. A megbeszélés cél-ja a két szervezet együttműködési lehetőségeinek kialakítása, közös rendezvények szervezése, kapcsolódási pontok keresése volt. Az értekezlet eredményeképpen 2009. április- június között 11 alkalommal közös rendezvény megtartására került sor, melyek során az érdeklődő vállalkozók, civi-lek, cigány kisebbségi önkormányzatok tájékoztatást hallgathattak meg az aktuális pályázati lehetőségekről, kiemelten a válságkezelési konstrukciókról, és a TÁMOP 1.1.2 kiemelt projektről.

Részvétel Kistérségi Gyerekbizottság alakuló ülésén Az országban elsőként május végén a szécsényi kistérségben jött létre - az Orszá-gos Gyerekbizottság mintájára -, a Kistérségi Gyerekbizottság a hátrányos helyzetű családokat és gyermekeket érintően például a korai terhességek elkerülése, az is-kolai, óvodai igazolatlan hiányzások csökkentése, a munkanélküliség csökkentése érdekében.

V.

Kistérségi

Koordinációs

Hálózat – 2009

Page 164: Évkönyv - 2009

164

Az alakuló ülésen az Országos Gyerekbizottság elnöke, dr. Ferge Zsuzsa is részt vett, és beszámolt az eddigi tapasztalatokról. Az ülésen jelen voltak polgármeste-rek, iskola-és, óvodaigazgatók, a Gyámügyi Hivatal képviselői, Gyermekszegény-ség Elleni Program (GYEP) munkatársai, a KKH roma integrációs koordinátorai, a Munkaügyi Központ képviselői, rendőrségi alkalmazottak, foglalkoztatási szakem-berek, orvosok, tanárok, stb.

Ügyfélszolgálat (Salgótarján)

Összefoglalás az eddigi tapasztalatokrólAz elmúlt egy éves időszak sajnos megerősítette a kezdetekben is észlelt nehézsé-geket mind a tanácsadás, kommunikáció, mind pedig a pályázói aktivitás oldaláról. Szomorú tapasztalat, hogy régiós szinten nagyon kevés olyan roma pályázó van, akik eredményesen pályázni tudnak, mert nem rendelkeznek a szükség humánerő-forrással, és tárgyi infrastruktúrával. A tapasztalatok alapján nemcsak rendszeres helyszíni konzultációra, kommunikációra van szükség, hanem a pályázati tanács-adásnak a projektmenedzseri feladatokban való segítést is magában kell foglalnia. A romákat érintő problémák - foglalkoztatás, munkahelyteremtés, munkahelyterem-tő beruházás, integráció, reintegráció, vállalkozóvá válás, oktatás területén óvodai, iskolai pozícionáltabb odafigyelés - megoldásában eredményeket csak a roma civil szféra növelésével és kapacitásfejlesztéssel (pénzügyi, európai uniós, jogi pályázati szakemberek alkalmazása) lehetne elérni.

Tervezés, társadalmasításA Kistérségi Koordinációs Hálózat munkatársai az ágazati OP-k és regionális OP pályázati tervezeteit érintően a társadalmi egyeztetések széleskörűvé tételét a napi kapcsolattartáson, helyi információs csatornákon, a naprakész koordinátori part-nerlistán és szervezett, véleményező, szakmai rendezvények megrendezésén ke-resztül biztosították.A Regionális Fejlesztési Ügynökség tervezéshez kapcsolódó tevékenysége tekinte-tében a Hálózat tagjai véleményezték a tervezési dokumentumokat, a kistérségből

V.

Kistérségi

Koordinációs

Hálózat – 2009

Page 165: Évkönyv - 2009

165

véleményeket, információkat gyűjtöttek a tervezési folyamatokhoz, részt vettek az akciótervek előkészítését szolgáló tematikus egyeztetéseken, megfigyelőként részt vettek pályázat-előkészítő munkacsoportüléseken (PEMCS), és Fejlesztéspolitikai Koordinációs Tárcaközi Bizottság (FKTB) ülésen. A PEMCS és FKTB üléseken törté-nő megfigyelői részvétel útján a Hálózat első kézből jutott információkról a terve-zés, a pályázati felhívások előkészítésének területén.

ÉMOP 2009-2010-es akcióterv véleményezése

Az Észak-magyarországi Operatív Program 2009-2010. évi akciótervének első vé-leményezését a Kistérségi Koordinációs Hálózat végezte el. Ezt követően a Hálózat munkatársai folyamatosan tartották a kapcsolatos a Regionális Fejlesztési Ügynök-ség Tervezési csoport munkatársaival, és közvetítették a kistérségi szereplők ész-revételeit.A tervezési munka keretein belül kiemelt feladat volt az Észak-magyarországi Ope-ratív Program keretein belül támogatott óvodák fizikai, ellátottsági és kihasználtsági mutatóinak felmérése.2009 első negyedévében a koordinátorok részt vettek az ÉMOP 2009-2010-es akció-terv véleményezésében, prioritásonkénti munkacsoportok alakultak ki a Hálózat és a Tervezési csoport munkatársainak részvételével.

Ügyfélszolgálati tevékenység támogatásaA Hálózat munkatársai az ügyfelek személyes és rendezvényeken történő megke-resése mellett a Regionális Fejlesztési Ügynökség három irodájában (Miskolc, Eger, Salgótarján) rotációs rendszerben munkanapokon állandó ügyfélszolgálatot bizto-sítanak az ágazati operatív programok általános, illetve az Észak-magyarországi Operatív Program (ÉMOP) prioritásaival kapcsolatban a személyesen és telefonon érdeklődő ügyfelek részére. A pályázati felhívások szakmai kommunikációjához hozzájárulnak az Új Magyar-ország Pont Irodákban hetente egyszer, általában csütörtöki napokon megtartott fogadóórák is. A fogadónap jó alkalmat ad a Helyi Vidékfejlesztési Iroda (HVI) munkatársaival való szakmai egyeztetésre, az aktuális pályázati kiírások megbe-szélésére (ÚMFT, ÚMVP), tapasztalatcserére, rendezvények szervezésére, projektek generálására, az ügyfelek beruházási, fejlesztési céljainak megfelelő konstrukcióba illesztésére is.

KKH képzések

A KKH regionális szinten rendszeres képzések és értekezletek szervezésével és megtartásával gondoskodott arról, hogy a kistérségi koordinátorok szakmai felké-szültsége, tudása naprakész legyen.A képzések keretében sor került egyebek mellett a közbeszerzési ismeretek elmé-lyítésére, a költséghaszon elemzés mikéntjének elsajátítására, projektfejlesztési és kommunikációs tréningre, a pénzügyi mérleg és eredmény kimutatások gyakorlati szintű megismerésére, a vidékfejlesztési forrásteremtés működési mechanizmusá-nak feltérképezésére.

V.

Kistérségi

Koordinációs

Hálózat – 2009

Page 166: Évkönyv - 2009

166

Képzés (Mezőkövesd)

A megyei és regionális értekezleteket az aktuális feladatok elvégzéséhez kapcsoló-dó információk átadása, megbeszélése mellett számos hasznos szakmai előadás is kiegészítette.Ezen felül a külső szakmai rendezvényeken, fórumokon, workshopokon való rész-vétel is lehetőséget adott az ismeretek bővítésére, a gyakorlati példák megismeré-sére, kapcsolatépítésre.

Képzés (Hatvan)

V.

Kistérségi

Koordinációs

Hálózat – 2009

Page 167: Évkönyv - 2009

167

Page 168: Évkönyv - 2009

168

VI.

ÁltalánosIgazgatóság

Kétéves az Általános Igazgatóság

2007-től az uniós támogatású Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP) lét-rehozása a bővülő hazai forrású támogatási rendszerekkel együtt (HÖF, TRFC, BA-ROSS, INNOCSEKK) nagymértékben megnövelte a közreműködői feladatok volume-nét a régiós programok tervező és támogatás elosztó rendszerében.A pályázatok kezelése, a meglévő és új projektek menedzselése bővülő szervezetet, nagyobb kapacitást igényelt. Az Általános Igazgatóság 2007 októberében alakult meg és integrálódott az Ügy-nökség szervezeti struktúrájába. Fő kihívás az új szervezettel szemben az egyre gyarapodó funkcióknak megfelelő mennyiségű és minőségű humán erőforrás biztosítása és azzal együtt az optimálisan tagolt szervezeti struktúra kiépítése volt. A szervezet szabályozása, működésének folyamatos fejlesztése, a közvetlen termelő munkakörök kiszolgálása által támasztott követelményeknek egy arra szakosodott, több funkciót integráló szervezeti egység kell, hogy megfeleljen. A NORDÁ-nál ez az Általános Igazgatóságot jelenti.

Az Igazgatóságon belül négy fő szakterület működik:1. Minőségbiztosítás. Magába foglalja a koordinációt, a kommunikációt és a kont-

rollinget.2. Vállalkozás. Részben a nemzetközi kapcsolatok és projektek generálását, menedzse-

lését, részben a hazai forrású pályázati rendszerek régiós működtetését jelenti.3. Gazdálkodás. Ez a funkció a tervszerűség és hatékonyság biztosítására, a likvi-

ditás fenntartására hivatott.4. Működésbiztosítás. Magába foglalja az épület fenntartási, informatikai, iroda-

technikai, titkársági, gondnoki szakterületeket.

A funkciócsoportok mindegyikét felkészült, gyakorlott középvezetők irányítják.

Az Igazgatóság eddigi működése során számos eredményt ért el, amelyek közül ez évben a legfontosabbak:

Minőségbiztosítás• A koordináció szakterületén szorosabbá vált a rendszeres szakmai együttműkö-

dés az ágazati operatív programok közreműködő szervezeteivel; és hatékonyan működik a Regionális Monitoring Albizottság. 2009 elején alakult meg az Észak-Magyarországi Regionális Válságkezelő Szakértői Munkacsoport, mely országos viszonylatban egyedüliként megalkotta a régiónk válságkezelő stratégiáját, és annak megvalósításán is munkálkodik ügynökségi koordinációval.

Page 169: Évkönyv - 2009

169

• A kommunikáció szakterületén rövid nyári szünet után újra gőzerővel működik az ügyfélszolgálati rendszer; szabályozottabbá váltak a belső kommunikációs csatornák, arculatában és szerkezetében megújult a honlapunk; sorra jelennek meg a régiót és a régióban megvalósuló uniós támogatású projekteket bemutató prospektusok, filmek; több nagy rendezvényen erősítettük a régiós identitás tu-datot, megismertetve a résztvevőkkel fejlesztési programjainkat; a sajtó irányába továbbra is konstruktív és intenzív a kapcsolatunk.

• A kontrolling területén működik a terhelés-kapacitás mérő rendszer, ami a pályá-zati csúcs időszakokra való felkészülést támogatja; bevezetésre került a teljesít-ménymérés és ösztönzés rendszerének egy fejlesztett változata, mely a határidő-biztosabb működést és a minőségi munkavégzést segíti.

Vállalkozás• Széles partnerségen alapuló tervező munka keretében stratégiába foglalásra ke-

rült a régió nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése.• Egyre aktívabban működik a brüsszeli képviseletünk.• Három nemzetközi projektünk működik jelenleg és további két beadott pályázat-

tal nyertünk támogatást interregionális partnerségben.• Nagy érdeklődés és aktivitás jellemezte a hazai forrású pályázatokat az idén is,

mely alapos szakmai előkészítő munka eredménye. Gazdálkodás• Bevezetésre került a mozgóbér mellett egy teljesítmény ösztönzést szolgáló

bónusz rendszer a kiemelten teljesítők számára, jól működik az egységes, szabá-lyozott kafetéria.

• Kidolgozásra került a gazdálkodás terv-tény adatait elemző kontrolling rendszer.• Vonalkódos tárgyieszköz nyilvántartást vezettünk be.• Stabilabbá vált az Ügynökség likviditása.

Működés biztosítás• Az informatika és irodatechnika terén kialakítottunk egy audiovizuális tárgyalót,

létrehoztuk szakkönyvtárunkat, fejlesztettük elektronikus ügyiratkezelő rendsze-rünket; a létszám növekedésével bővült, fejlődött a mobil internet- és telefonkap-csolat, korszerűsödött és nőtt a szerver kapacitás, az internetes sávszélesség.

• A titkársági munkában bővült a működést segítő szolgáltatások köre és gyorsult az ügyintézés.

• A gondnoki munka terén nőtt a ház komfortja és üzemelési biztonsága, korsze-rűsödtek az irodai berendezések, év végére kialakul egy nagy archív irattári ka-pacitás, mely a megnövekedett pályázati dokumentáció korszerű és biztonságos tárolását és megőrzését szolgálja.

Dr. Bakos Istvánigazgató

Page 170: Évkönyv - 2009

170

Koordináció-Kommunikáció

KSZ kommunikáció

Támogatási Szerződések aláírása2009. március 25-én a kiemelt projektek között szereplő edelényi Couborg kas-tély Támogatási Szerződésének ünnepélyes aláírására került sor. Az aláíráson részt vettek: Varju László, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisz-térium államtitkára, Csák Ferenc, az Oktatási és Kulturális Minisztérium államtit-kára, Szabó György, az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács elnöke, Dr. Varga Kálmán, a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága igazgatója, Gúr Nándor, a térség országgyűlési képviselője, Francsics László, az Észak-Magyarországi Regio-nális Fejlesztési Ügynökség ügyvezető-igazgatója.

2009. március 27-én a kiemelt projektek között szereplő tokaji Fesztiválkatlan Tá-mogatási Szerződésének aláírására került sor. Az aláíráson részt vettek: Szabó György országgyűlési képviselő, az ÉMRFT elnöke, Koncz Ferenc a megyei közgyűlés alelnö-ke, Májer János Tokaj polgármestere, Francsics László Norda ügyvezető igazgatója.

VI.1.

Page 171: Évkönyv - 2009

171

Az Egri Ipari Park infrastrukturális fejlesztése és termelést támogató raktárcsarnok építése projekt Támogatási Szerződésének ünnepélyes aláírására került sor 2009. április 3-án. Az aláíráson részt vettek: Sós Tamás, a Heves Megyei Közgyűlés elnö-ke, Dr. Nagy Imre, országgyűlési képviselő, Habis László, Eger MJV polgármestere, Francsics László, az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyve-zető-igazgatója, Szabó Csaba, az Egri Ipari Park Kft. ügyvezető igazgatója.

Az Egri Ipari Parkban 2009. június 24-én az átadás is megtörtént.

2009. április 21-én a Kereskedelmi szálláshelyek keretében nyertes mátraházai Ho-tel Ózon Támogatási Szerződésének aláírására került sor. Az aláíráson részt vettek: Dr. Nagy Imre, a Regionális Idegenforgalmi Bizottság elnöke, Hiesz György Gyön-gyös polgármestere.

2009. április 29-én a Kereskedelmi szálláshelyek keretében nyertes Az Észak-ma-gyarországi Régió HUNGUEST szállodáinak fejlesztése Támogatási Szerződésének aláírására került sor. Az aláíráson részt vett: Dr. Nagy Imre a Regionális Fejlesztési Bizottság elnöke, Hülvely István a Hunguest Hotels vezérigazgatója.

2009. május 6-án a Kereskedelmi szálláshelyek keretében nyertes egerszalóki Thermál Camping Támogatási Szerződésének aláírására került sor. Az aláíráson részt vett: Dr. Nagy Imre a Regionális Fejlesztési Bizottság elnöke, Tőgyi Gábor Egerszalók polgármestere.

Page 172: Évkönyv - 2009

172

2009. június 18-án a Kereskedelmi szálláshelyek keretében nyertes mátraszentim-rei Narád Hotel Támogatási Szerződésének aláírására került sor. Az aláíráson részt vett: Dr. Nagy Imre a Regionális Fejlesztési Bizottság elnöke.

Megvalósult projekt átadása

2009. március 24-én az NFT I keretében megvalósuló szilvásváradi La Contessa Kastélyszálló átadási eseményének teljes körű megszervezésére került sor. Az át-adáson részt vettek: Gyenesei István önkormányzati miniszter, Sós Tamás az ÉMRFT társelnöke és Dr. Nagy Imre a Regionális Idegenforgalmi Bizottság elnöke vettek részt.

2009. március 25-én átadásra került az UMFT ÉMOP keretében kiemelt projekt-ként szereplő Miskolci Mechatronikai Ipari Park.

VI. 1.

Koordináció-

Kommunikáció

Page 173: Évkönyv - 2009

173

2009. április 17-én az NFT I keretében megvalósuló mezőkövesdi Balneo Hotel Zsóri Thermál és Wellness átadási eseményére került sor. Az átadáson részt vettek: Dr. Nagy Imre a Regionális Idegenforgalmi Bizottság elnöke, Francsics László az ÉMRFÜ ügyvezető igazgatója.

2009. május 30-án Nógrádmegyer: az Észak-Magyarországi Operatív Program ke-retében Nógrád megyében megújult a 21134, 21136, 21137, 2304, 23111 és 23119 jelű utak összesen 24 kilométernyi szakaszát Borenszki Ervin országgyűlési képvise-lő, Verbói Gábor Nógrádmegyer polgármestere és Ürmössy Ákos a Magyar Közút Nonprofit Zrt megyei igazgatója adta át.

2009. június, július, augusztus, szeptember, októberAz Észak-magyarországi régióban– a ROP keretein belül – 2010-ig a 4 és 5 számje-gyű utak közül összesen 320 kilométernyi közút újul meg, 13,5 milliárd Ft értékben. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv regionális operatív programjainak 2007– 2008-as akcióterve alapján 2009 tavaszán összesen 16 projektre osztva indul meg vagy folytatódik az utak felújítása a régióban. A költségeket az Európai Unió strukturális alapjai fedezik, a magyar költségvetést ezek a beavatkozások nem terhelik.

VI. 1.

Koordináció-

Kommunikáció

Page 174: Évkönyv - 2009

174

• Heves megyében a felújítási program öt projekt keretében 11 útszakaszt érint, összesen csaknem 77 kilométeren.

• Nógrád megyében az uniós támogatással zajló útfelújítások már az ősszel meg-kezdődtek, hat kisebb úton, amelynek hossza 24 kilométer. A 2009-ben induló két projektben összesen tíz útszakasz újul meg, s válik európai szolgáltatási paramé-terekkel rendelkező úttá.

• Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az egyik támogatott projektben Serényfalvától Ragályig és onnan tovább, Szín településen át egészen a 27-es főútig futó 46 ki-lométernyi észak-borsodi közút újul meg. A másik projekt négy mellékutat érint 26 kilométer hosszan. A folyamatos fejlesztésekkel az állam az érintett telepü-lések megközelítését és közlekedésének javítását, a térségek felzárkóztatását, az út mentén élők életminőségének javítását szolgálja. Minden egyes rendbe hozott kilométerrel közelebb kerül az iskola, a kórház és a munkahely.

A 2009-es esztendőben a NORDA az utak támogatási szerződéseinek aláírásait, vala-mint az elkészült utak ünnepélyes átadásait szervezte meg a régió számos településén.

Sajtótájékoztatók

2009. január 23-án „Több milliárd forint értékében valósulnak meg ismét fej-lesztések az Észak-magyarországi régióban. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Magyarországi Operatív Programja (ÚMFT ÉMOP) keretében meghirdetett pályázatok eredményei” címmel tartott sajtótájékoztatót Szabó György az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács (ÉMRFT) elnöke, valamint Francsics László az ÉMRFÜ ügyvezető igazgatója. Az eseményen az alábbi témakörökben ke-rültek tájékoztatásra a sajtó képviselői: • ÉMOP-2007/1.1.1., ipari területek, ipari parkok, inkubátorházak fejlesztésének tá-

mogatására • ÉMOP-2008/1.2.1., Regionális jelentőségű klaszterek közös beruházásainak támo-

gatása, szolgáltatásainak kialakítása és fejlesztése • ÉMOP-2008-3.1.1./A, ÉMOP-2008-3.1.1./B Leromlással fenyegetett városi lakótele-

pek (pl. panelek) integrált akcióterületen alapuló rehabilitációja• ÉMOP-2007/3.1.2/B, Kistérségek központi településeinek közlekedésfejlesztése • ÉMOP-2007-3.2.1/A, 2000 LE alatti települések szennyvízkezelése• ÉMOP-2007-3.2.1/B, Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása• ÉMOP-2007-3.2.1/C, Belterületi és térségi vízrendezés• ÉMOP-2007-3.2.1/D, Térségi jelentőségű vízrendszerek fejlesztése.

2009. február 4-én „Együtt-működésen alapuló válság-kezelés címmel” rögtönzött sajtótájékoztató a regionális válságkezelő szakértői mun-kacsoport alakuló üléséről.

VI. 1.

Koordináció-

Kommunikáció

Page 175: Évkönyv - 2009

175

2009. február 24-én a sajtó képviselőinek jelenlétében együttműködési megállapo-dást írt alá az Észak-Magyar-országi Regionális Fejlesztési Ügynökség nevében Francsics László ügyvezető igazgatója (NORDA) és az Észak-Magyar-ország Regionális Innovációs Ügynökség nevében Nyíri Attila ügyvezető igazgató-ja (NORRIA) többek között a régió gazdaságának és versenyképességének kutatás-fejlesztésen és innováción alapuló fejlesztése, a régióban tevékenykedő vállalkozások, versenyképességének fokozása, az új munkahelyek, ezen belül magasabb kvalifikációt igénylő munkahe-lyek számának növekedése érdekében.

2009. március 18. Partnerség napja sajtótájékoztató a konferencia helyszínén, a Művészetek Házában. Az eseményen részt vettek: Szoboszlai Sándor Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága igazga-tó-helyettese, Francsics László az ÉMRFÜ ügyvezető igazgatója, Szabó Roland az ÉMRFÜ koordináció-kommunikáció csoport vezetőmenedzsere.

2009. március 20.-án „Több milliárd forint értékében valósulnak meg ismét fej-lesztések az Észak-magyarországi régióban. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Magyarországi Operatív Programja (ÚMFT ÉMOP) keretében meghirdetett pályázatok eredményei” címmel tartott sajtótájékoztatót Szabó György az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács (ÉMRFT) elnöke. Az eseményen az alábbi témakörökben kerültek tájékoztatásra a sajtó képviselői: • Vidékfejlesztési programot kiegészítő településfejlesztés• Tájékoztató hangzik el a „2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési forrá-

sok a Regionális Fejlesztési Tanács döntési hatáskörében” témakörben.

VI. 1.

Koordináció-

Kommunikáció

Page 176: Évkönyv - 2009

176

2009. július 31.-én Szabó György az ÉMRFT elnöke és Francsics László az ÉMRFÜ ügyvezető igazgatója közös sajtótájékoztatón jelentették be, hogy döntés született az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács hatáskörében lévő, több mint 4 milliárd forintos kerettel rendelkező 2009. évi hazai forrású decentralizált önkor-mányzati fejlesztési programokról (HÖF-TEKI, HÖF-CÉDE, LEKI, TEUT). - A döntés nyomán közel 6 milliárd forint fejlesztés valósul meg az Észak-magyar-országi régióban – tette hozzá a Tanács elnöke.

2009. augusztus 7-én Varga István a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztéri-um minisztere projektlátogatással egybekötött sajtótájékoztatót tartott a mezőkö-vesdi Exir Hungary Zrt. telephelyén.

Sajtóközlemények

2009. január 9. Az Észak-magyarországi régió vezetői a régió vizuális alaparculati elemének elkészítésére kétfordulós grafikai pályázatot hirdettek. A pályázat annak a projektsorozatnak az első eleme volt, amellyel a régióvezetés az idei év folyamán különböző célcsoportokat megszólítva kívánja erősíteni a regionális identitástuda-tot és ismereteket, valamint bemutatni a régió értékeit. A régió lakosai 2009. január 30-ig szavazhattak, hogy mely logó legyen a régió jelképe.

2009. február 4-én „Együttműködésen alapuló válságkezelés címmel” sajtóközle-ményt adott ki az ÉMRFÜ a regionális válságkezelő szakértői munkacsoport ala-kuló üléséről.

2009. április 1-én „Gazdasági válság kezelése az Észak-Magyarországi régióban” címmel közleményt adott ki az ÉMRFÜ a Válságkezelői Munkacsoport üléséről.

2009. júniusában lezárult a „Miért kedves nekem Észak-Magyarország” című rajz-pályázat!

Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács rajzpá-lyázatot hirdetet gyermekeknek, amely felhívásra több száz grafikát, festményt küldtek be a felső tagozatos nebulók a régió egész területéről. A zsűrinek rengeteg ötletes, igényes, művé-szien kivitelezett alkotás közül kellett kiválasztania azt a 30 művet, ami a legkiválóbb minősítést kapta, s ezzel kiérdemelte a fődíjat: az egy hetes táborozást Észak- Magyarország szívében.

VI. 1.

Koordináció-

Kommunikáció

Page 177: Évkönyv - 2009

177

2009. június 23. Téma: Elkezdődött az ÉMOP -2008-1.2.1. „Regionális jelentőségű klaszterek közös beruházásainak támogatása, szolgáltatásainak kialakítása és fej-lesztése” konstrukción nyertes pályázatok támogatási szerződéseinek megkötése. A támogatási szerződést elsőként a NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Innová-ciós Ügynökség írhatta alá.

Hirdetések

2009. február 24-én a miskolci MiNap újság-ban az Észak-Magyarországi Operatív Progra-mot népszerűsítő hirdetés jelent meg.

2009. március 6-án a három megyei napilap-ban „Uniós forrás kerékpárút hálózat fejlesz-tésére az Észak-magyarországi régióban” és „Uniós pályázat a KKV-k telephelyeinek mo-dernizációjára és bővítésére az Észak-magyar-országi Régióban” címmel.

2009. április 14-19-ig az ÉMRFÜ által szer-vezett Családi Nap hirdetése az Észak-Ma-gyarország napi-, valamint a Tipp és a MiNap hetilapokban, a Juventus Rádióban és Rádió Expressben, továbbá a Miskolc Városi Televízi-óban és annak képújságjában.

2009. április 30-án hirdetés jelent meg a három megyei napilapban „az Észak-Ma-gyarországi Regionális Fejlesztési Tanács pályázatot hirdet a régió rendelkezésére álló 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú tá-mogatási programok előirányzataira” címmel.

Május hónapban az ÉMRFÜ részt vett az NFÜ országos kampányában, melyhez háttéranyagokat biztosított.

ÚMFT infovonal:06 40 638 638

[email protected] • www.nfu.hu

A 2007–2013 közötti időszak Európai Uniós forrásait meghatározó Új Magyarország Fejlesztési Terv

régiónkat érintő Észak-Magyarországi Operatív Programja alábbi területeihez kapcsolódó pályázatainak, mint

VERSENYKÉPES HELYI GAZDASÁG MEGTEREMTÉSEA TURISZTIKAI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSE

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSTÉRSÉGI KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE

Közreműködő Szervezeteaz Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség.

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM

A pályázatokkal kapcsolatos bővebb információk a fenti elérhetőségeken találhatók.

3525 Miskolc, Széchenyi u. 107.Telefon: +36 46 504 481 +36 46 533 315

E-mail: [email protected]

orda_mikom_hirdetes_115×183mm.indd 1 2008.10.14. 14:35:23

VI. 1.

Koordináció-

Kommunikáció

Page 178: Évkönyv - 2009

178

• óriásplakátok elhelyezése a régióban (Tokaji Fesztiválkatlan látványképpel), • országos tv, internet kampány (Tokaji Fesztiválkatlan látványképpel)

2009. július:.Pályázati felhívások megjelentetése a három megyei napilapban Uniós pályázat az közösségi közlekedés fejlesztéséért, Uniós forrás a turisztikai attrakciók fejlesztésére, Uniós források a belvíz elleni védekezésre címekkel.

2009. augusztus 13.

2009. szeptember 8-án Pályázati felhívások megjelentetése a három megyei napi-lapban Szálláshelyfejlesztés az élénkülő turizmusért Észak-Magyarországon, Uniós forrásból megújuló települések, az üzleti környezet fejlesztése a cél címekkel.

PR cikk

2009 júniusában a Népszabadságban és a Koktél Magazinban Szabó György az ÉMRFT elnöke, „Hazánk 5 éve az Európai Unió tagja” témakörben nyilatkozott, s értékelte az Észak-magyarországi régióban történteket, az EU-ban eltöltött ötéves periódust.

VI. 1.

Koordináció-

Kommunikáció

Page 179: Évkönyv - 2009

179

Események

Partnerség Napja

2009. március 18-án, Miskolcon a Művészetek Házában rendezte meg az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség a Partnerség Napja 2009 – „Együtt a Régióért!” címet viselő konferenciát A Partnerség napja elsődleges célja volt, hogy az Észak-magyarországi régió lakosai, a potenciális projektgazdák részére olyan in-formációkkal szolgáljon, melyek felhasználásával eredményesebben vehetnek részt az uniós források – elsősorban az Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP) – felhasználásában. A program keretében az Észak-Magyarországi régió regionális hatáskörű szerveze-teinek 22 képviselője által aláírásra került együttműködési megállapodás egyértel-mű üzenete az volt, hogy „Együtt a régióért!”

Az együttműködés aláírói

Családi Nap

Ügynökségünk az elmúlt évtizedben a sajtón, valamint szakmai fórumokon ke-resztül kommunikálta a régióban megvalósult fejlesztéseket, a fejlődés várható irányvonalait. Ezúttal azonban még köze-lebb hozta az Ügynökség az EMBEREKHEZ azt a tevékenységet, amellyel nap, mint nap foglalkozunk, és érzékelhetővé kíván-tuk tenni azt, hogy az Észak-magyaror-szági régió minden nehézségek ellenére is az értékek régiója. A programba belecsem-pésztünk egy kis önfeledt szórakozást, hogy a CSALÁDOK együtt örülhessenek, együtt játszhassanak, együtt töltsenek egy szándékunk szerint felejthetetlen na-pot az Ügynökség szervezésében. Ez meg-valósult, s több mint 1000-en vettek részt a rendezvényen. Kicsik és nagyok együtt a Hermanban

VI. 1.

Koordináció-

Kommunikáció

Page 180: Évkönyv - 2009

180

2009. június 24. Az Edelényi Kistérség fejlesztési projektcsomagjának befogadá-sáról szóló döntés ünnepélyes tájékoztatóját rendeztük meg Szendrőn, ahol Varju László a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium államtitkára, Kullmann Ádám az LHH Fejlesztési Programiroda vezetője, és Szaniszló János az Edelényi Többcélú Társulásának Tanácsa elnök vettek részt.

I. Regionális Bükk kupa - Tour de ÉMOP

2009. október 3-án szombaton a NORDA - Észak Magyarországi Fejlesztési Ügynökség és a Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesüle-te megrendezte I. regionális Bükk kupáját. A verseny célja a NORDA által finanszírozott fejlesztések nép-szerűsítése, bemutatása volt. A túra során információs füzet segítségével a régió lakossága megismerkedhetett az Európai Unió támogatásával meg-valósuló kiemelt projektekhez kap-csolódó információkkal, valamint témában a résztvevők pedig számot adhatnak a korábban és a helyszínen megszerzett tudásukról. A túrára ingyenesen lehetett jelentkezni in-ternetes regisztráció segítségével, a kiírt határidőig 630-an iratkoztak fel listánkra. A verseny napján ténylege-sen 552 induló volt a kora reggeli 1-2 C fok ellenére. Mindenki a számára megfelelő utat választhatta, Garadnáról és Szilvásváradról gyalogosan, illetve ke-rékpárral is indulhattak rövid családi vagy hosszú versenyen. A cél minden ver-senyen Bánkút volt, ahol sportbemutató és szellemi totó várta a résztvevőket. Az eredményhirdetéskor minden kategóriában az első három helyezett megérdemelten vehette át érmét és ajándékutalványát. A legfiatalabb és legidősebb versenyző is jutalomban részesült.

Szabadegyetem

2009. szeptemberében először Miskolcon, majd Salgótarjánban, végül Egerben az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács szervezésében nyílt egyetemi előadásokra került sor. Mindhárom helyszínen Dr. Bakos István, a Miskolci Egyetem docense, a NORDA általános igazgatója „A Regionális politika az Európai Unióbanés Magyarországon címmel”, valamint az ELTE Társadalomtudományi Karának tanszékvezetője Dr. Habil. Síklaki István docens pedig „Az üzleti gondolkodás pszi-chológiai buktatói” címmel tartott előadást az érdeklődőknek.

Merre is menjek?

VI. 1.

Koordináció-

Kommunikáció

Page 181: Évkönyv - 2009

181

Honlap

Az Észak-magyarországi régió honlapja a www.norda.hu címen érhető el. Idén a várakozásoknak megfelelően megújult az Ügynökség honlapja, mely a visszajel-zések alapján elnyerte a látogatók tetszését. Új, informatívabb formában, de vál-tozatlan tartalommal, a kor követelményeinek megfelelően, naprakészen várja az érdeklődőket. Ezen felül felhasználóbarát és látványos a weboldal, mely hasznos tájékoztatást nyújt a látogatóknak. Menüsora könnyen kezelhető, lényegre törő, ez-zel segítve a keresett információk minél gyorsabb elérését.

Kiadvány, film

2008-ban húsz oldalon megjelent egy, az Észak-magyarországi régióról szóló általános színes kiadvány, amely először angol, majd magyar nyelven került az érdeklődők széles köréhez. 2009-ben friss információkkal bővült, mára Európa-szerte ismertté vált a hazai és nemzetközi rendezvényeinknek köszönhetően, ahol büszkén és szívesen adjuk part-nereinknek. A 2008-ban elkészült nyolc perces, a régiót és a pályázatokat bemutató regi-onális kisfilm idén aktualizálva lett. Emellett további 5 kisfilm készült 2009-ben, melyek az Edelényi Coburg Kastélyt, a Mechatronikai Ipari Parkot, a Tisza-tavi ökocentrumot, a Regionális 4-5 számjegyű utakat és Miskolc belvárosának rehabilitációját mutatják be.

Nemzetközi együttműködések

Észak-Magyarországi Nemzetközi Együttműködési Stratégia 2007-2013Az Észak-Magyarországi Nemzetközi Együttműködési Stratégia alapját olyan kon-szenzuson alapuló döntéshozatali- és stratégiaalkotási folyamat képezi, mely célja az uniós tagság előnyeinek kiaknázása, a fenntarthatósági kihívásokra adott vá-lasz rendszerezése, valamint a régiós szereplők nemzetközi szintéren megvalósu-ló összehangolt tevékenységének kialakítása volt. A NES fő célkitűzése, hogy az

VI. 1.

Koordináció-

Kommunikáció

Page 182: Évkönyv - 2009

182

Észak-magyarországi régió 2013-ra egy társadalmi-gazdasági és környezeti szem-pontból is fenntartható módon fejlődő, tudás- és innováció alapú, nemzetközileg is vonzó térséggé váljon. A NES kialakítása során az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség és az Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség regionális koordinátori szerepéből adódóan arra tett kísérletet, hogy felmérje azon nemzetközi együttműkö-désekben érdekelt helyi intézményeket, szervezeteket és vállalkozásokat, melyek már kiterjedt, többéves és aktív partnerséggel rendelkeznek. Így a stratégiaalkotás kiegé-szült a meglévő kapcsolati relációk áttekintésével, azok regionális rendszerbe foglalá-sával, megtéve ezzel a hosszú távú nemzetközi kapcsolatépítés első komoly lépését.A stratégiaalkotás folyamatában kiemelt szerep jutott a 2008 novemberében lefoly-tatott helyzetfeltáró kérdőíves felmérésnek, mintegy 150 szervezet (önkormányzat-ok, gazdasági szereplők, képző intézmények és civil szervezetek) közreműködésével. A kérdések főként a szervezetek/cégek már meglévő nemzetközi együttműködései-re, partnerségeire, valamint további terveire és célkitűzéseire vonatkoztak pl. meg-lévő kapcsolatok jellege, részvétel illetve részvételi szándék Európai Uniós pályázati rendszerekben, stratégiai partnerségek kialakításának főbb célterületei, kiemelt kompetenciái, fejlesztési elképzelések, kapcsolatrendszer kialakítása az Észak-Ma-gyarországi Régió Brüsszeli képviseletével.A kutatás eredményeképpen a kiküldött kérdőívek nagy része visszaérkezett, amely arra enged következtetni, hogy a régió gazdasági nehézségei ellenére a helyi vál-lalkozások jövőbeli kilátásai között fontosnak tartják a nemzetközi együttműködé-sekben rejlő lehetőségeket. A kérdőívek tapasztalatait összefoglaló főbb elvárások a kapcsolatépítés lehetőségeinek kialakítására, közös projektek és kapcsolódó rendez-vények szervezésére, határ-menti pozíció hasznosítására, valamint a gazdaságfej-lesztési és vállalkozásfejlesztési célok összehangolására irányultak.

A stratégia célrendszere

Felzárkózás, területi különbségek csökkentése

Természeti és épített környezetvédelme

Infrastruktúra fej-lesztése (közlekedési,

infokommunikációs, kör-nyezetvédelmi, társadalni,

üzleti, innovációs)

Együttműködési progra-mok, hálózatok

Innováción alapuló gazdaságfejlesztés

Nemzetközi együttműködések fejlesztése

Versenyképesség

Humán innováció Határmenti pozíció – mint verseny-

előny kihasználása

Életminőség javítása

VI. 1.

Koordináció-

Kommunikáció

Page 183: Évkönyv - 2009

183Gazdaságfejlesztés és Innováció, Társadalmi Infrastruktúra és Humán Erőforrás Fejlesztés, Turizmus, Partnerség-Hálózatosodás-Klaszterek

A célok meghatározására, az abban foglaltak megvalósítására, konkrét eredmé-nyek elérésére négy tematikus munkacsoport1 bevonásával számos akció került ki-dolgozásra, melyek forrásigénye közel 35 millió Ft-ot tesz ki. Továbbá javaslatként fogalmazódott meg, hogy kerüljön kialakításra a két ügynökség üzleti terveiben egy-egy nemzetközi együttműködésekre elkülönített költségsor is, amelyből a nemzetközi szintű kapcsolatépítések, a pályázati saját erő és a brüsszeli képviselet költségei finanszírozhatóak.A NES végleges változata a www.norda.hu és a www.norria.hu honlapokon ha-marosan elérhető lesz.

Megvalósítás alatt álló nemzetközi projektek

FP7 Kutatási Keretprogram

Európai Kutatási Hálózat a Fenntartható Turizmusfejlesz-tésért

A projekt célja: • a jelenlegi regionális és nemzeti szintű, turisztikai jellegű kutatási programok

felmérése, harmonizációja, • a turizmusfejlesztés gazdasági-társadalmi-környezeti fenntarthatóságának vizs-

gálatára, a jelenleg alkalmazott turisztikai kutatási módszertanok és indikátorok áttekintése, elemzése, értékelése, szoros együttműködésben a NECSTOUR háló-zattal (www.necstour.eu)

• széles körű társadalmi párbeszéden alapuló közös, hosszú távú együttműködés meg-alapozása, fenntartható turizmusfejlesztési stratégia és akciótervek kidolgozása

• közös interregionális pályázati felhívás megjelentetése SA, vagy nemzeti forrásokbólBővebb információ: www.ernestproject.eu

Kelet-Szlovákiai és Észak-Magyarországi Megújuló Energia Klaszter együttműködés

A projekt célja:a határon átnyúló kutatási potenciál erősítése és kapacitásbővítés egy kutatás-vezé-relt megújuló energia (RES) klaszter létrehozásávalBővebb információ: www.knowbridge.eu

REGMOBEX – Regionális Fejlesztési Szakemberek Mobilitási és Tapasztalatcsere ProgramjaAz Egész életen át tartó tanulás, Leonardo da Vinci, Mobilitás program 2009. októ-ber és 2010. május között 17 regionális fejlesztési szakember számára biztosít egy-egy hónapos külföldi szakmai gyakorlati lehetőséget nemzetközi fogadó intézmé-nyeknél Brüsszelben, Vitorián, Bilbaoban, és Patrason.Bővebb információ: www.norda.hu

VI. 1.

Koordináció-

Kommunikáció

Page 184: Évkönyv - 2009

184

VI. 1.

Koordináció-

Kommunikáció

Az Észak-Magyarországi Operatív Program Regionális Monitoring Albizottsága (RMA)

A Konvergencia Regionális Fejlesztési Programok Monitoring Bizottsága tekintettel a régiós operatív programok önállóságára, hat Regionális Monitoring Albizottságot (RMA) állított fel. Az Európai Bizottság a Regionális Monitoring Albizottságot tekinti a Regionális Operatív Programok Monitoring Bizottságának.

I. Regionális Monitoring Albizottság felállításának szabályaiA Konvergencia Regionális Fejlesztési Programok Monitoring Bizottsága az alábbi-ak szerint fogalmazta meg a RMA feladatait és annak ügyrendjét.

Az albizottság a következők szerint működik:A Regionális Monitoring Albizottságok a Konvergencia Monitoring Bizottsággal közösen viselik a felelősséget az 1083/2006 EK rendelet 65. cikkében foglalt prog-ram végrehajtási feladatokért. A Regionális Monitoring Albizottságok biztosítják az adott regionális program-végrehajtásának felügyeletét és a Konvergencia Mo-nitoring Bizottság számára javaslatot tesznek a program módosítására vonatkozó-an. A Konvergencia Monitoring Bizottság minden régió vonatkozásában egyedileg hozza meg döntéseit az adott Regionális Monitoring Albizottság javaslatai alapján. Az albizottságok a Konvergencia Monitoring Bizottság irányításával végzik mun-kájukat. A Regionális Monitoring Albizottság elnöke a Konvergencia Monitoring Bizottság alelnöke, ill. az általa felhatalmazott személy.

II. Az albizottság tagjai

Az RMA létszáma az elnökével együtt 22 fő, az RMA munkájában tanácsadóként részt vesz az Európai Bizottság, az Európai Beruházási Bank és az ÚMVP végrehaj-tásáért felelős helyi szervezet a Vidékfejlesztési Hivatal helyi képviselője.A RMA tevékenységével kapcsolatos munkaszervezeti funkciókat egy fő koordiná-tor látja el, szorosan együttműködve az RFÜ-vel, a VÁTI-val és a ROP IH-val.

Page 185: Évkönyv - 2009

185

VI. 1.

Koordináció-

Kommunikáció

Észak-Magyarországi Regionális Monitoring Albizottság tagjai:Észak-MagyarországiRegionálisMonitoring

AlbizottságelnökeSzoboszlaiSándor

ROPIHigazgató-helyettes

AzÉszak-MagyarországiFejlesztésiTanácsdelegálása.

kormányzatidelegáltDóraOttó

Észak-MagyarországiRegionálisFejlesztésiTanácstárselnöke

MegyeiTerületfejlesztésiTanácsokdelegáltjaDr.ÓdorFerenc

B.-A.-Z.megyeiTerületfejlesztésiTanácselnöke

megyeijogúvárosokdelegáltjaKáliSándor

Miskolcmegyeijogúvárospolgármestere

KistérségiTársulásokképviselőjeSisákImre

Pásztóvárospolgármestere

leghátrányosabbhelyzetűkistérségekképviselőjeLakatosIstván

Sirokvárospolgármestere

AzOPbeavatkozásaivalérintettszakmaiszervezetekdelegálása.

IrányítóHatóságképviselője VárhelyiZsófia

KözreműködőszervezetVÁTIKht.delegáltjaMatiszJános

igazgatóhelyettes

KözreműködőszervezetÉMRFÜKht.delegáltjaVargaLászló

programigazgató

EuropeanComissionDGRegio,F.5FlóriánLászló

SecondedNationalExpert

RégióbanműködőKereskedelmiésIparKamarákdelegáltja

SzilágyinéBaánAnnaBOKIKtitkár

RégióbanműködőMérnökiKamarákdelegáltjaRittenbacherÖdönHevesmegyeielnök

RegionálisEgészségügyiTanácsdelegáltjaDr.TóthJózsef

Mezőkövesdirendelőintézetorvosigazgató

RegionálisIdegenforgalmiBizottságdelegáltjaPetőBélaRIBalelnök

ÁllamiFőépítészBernáthMihályÁllamiFőépítész

RegionálisOktatásiIgazgatóságdelegáltjaRagályinéHajdúZsuzsanna

regionálisigazgató

RegionálisSzociálpolitikaiTanácsdelegáltja

CserjésiMáriaalelnökHevesm.módszertanivezető,Hevesmegyei

önkormányztaidősekfogyatékosokotthonaésmódszertaniintézete

RégióterületérekiterjedőenműködőKörnyezetvé-delmiésVízügyiIgazgatóságokdelegáltja

RáczMiklósÉKÖVIZIGigazgató

RégióterületérekiterjedőenműködőNemzetiParkIgazgatóságokdelegáltja

DuskaJózsefigazgatóBükkiNemzetiPark

Arégióbanműködőcivilszerkezetekdelegálása.

környezetvédelmiszervezetekdelegáltjaF.NagyZsuzsa

ÖkológiaiIntézetaFenntarthatóFejlődésértAlapít-ványprogramvezető

romaszervezetekdelegáltjaBarnaRóbert

ROMEROEgyesület

fogyatékkalélőkszervezeteidelegáltjaTóthnéMolnárKatalin

SzeretetAlapítvány„CsillaBárónő”Szeretotthon

nőkésférfiakesélyegyenlőségétképviselőszerve-zetekdelegáltja

G.SzendrákDóraRECIKAlapítvány

Page 186: Évkönyv - 2009

186

III. Az albizottság üléseiÉszak-Magyarországi Regionális Monitoring Albizottság két ülést tartott 2009 má-jus 5.-én és 2009. november 5.-én A következő napirendekkel:

2009. május 14.

Napirend:1. Az Észak-Magyarországi Operatív Program 2008. évi megvalósításáról szóló

Éves jelentés megtárgyalása Előterjesztő: Francsics László, ügyvezető igazgató, KSZ vezető Észak-Magyaror-szági Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.

2. Az Észak-Magyarországi Operatív Program végrehajtásának előrehaladása és tapasztalataiElőterjesztő: Török Zoltán, projektigazgató, KSZ operatív vezető Észak-Magyaror-szági Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.

3. Egyebek3.1 Tájékoztató az Észak-Magyarországi Régió Regionális Válságkezelési mun-

kacsoport tevékenységéről Előterjesztő: Bakos István, általános igazgató Észak- Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.

3.2 Tájékoztató az Észak-magyarországi régió Brüsszeli képviseletének tevé-kenységéről, eredményeiről Előterjesztő: Bakos István, általános igazgató Észak-Magyarországi Regioná-lis Fejlesztési Ügynökség Kht.

2009. november 5.

Napirend:1. Összegzés az országos szintű előrehaladásról – ROP IH előadója

2. Az Észak-Magyarországi Operatív Program végrehajtásának előrehaladása és ta-pasztalatai – Kormány Krisztián, mb. KSZ operatív vezető Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség, Fojtán Gergely VÁTI Nonprofit Kft.

3. Tájékoztatás az Éves Jelentés Európai Bizottság általi elfogadásáról, véleményezé-séről és az „Annual Review Meeting” eredményeiről - ROP IH előadója

4. Az Észak-Magyarországi Operatív Program végrehajtásának előrehaladása és ta-pasztalatai a 2007-2008 – Akcióterv értékelése – Prof. Dr. Kocziszky György, Intézetigazgató Egyetemi tanár Miskolci Egyetem

5. Egyebek

Page 187: Évkönyv - 2009

187

Page 188: Évkönyv - 2009

188

Brüsszeli regionális képviselet

A Brüsszeli Iroda életében személyváltásra került sor 2009. január közepétől. Az Észak-magyarországi régió új brüsszeli képviselője Ruszanov Anett. Elérhetőségei: [email protected] , tel.: +32 2 737 14 00

Az Iroda ismertségének megteremtése és kapcsolatépítése még most is tartó folyamat.

Az iroda bemutatkozó rendezvénye az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, vala-mint Észak-Alföld Régió Brüsszeli Képviseletével közösen megrendezett „Régiók és Kamarák együttműködése az Interreg IV C, az FP7-es és CIP programokban” című szeminárium volt 2009. március 11-én. A rendezvényen kereskedelmi és iparkama-rák képviselői, fejlesztési és innovációs ügynökségek valamint vállalatok képviselői vettek részt, akik ilyen típusú pályázatok előkészítésében és végrehajtásában kí-vánnak szerepet vállalni. A rendezvény által a régiók és kamarák fontos gyakorlati információkhoz juthattak a közös pályázatok sikeressége érdekében. Meghívott elő-adóink az Európai Bizottság releváns főigazgatóságainak szakértői voltak.

Régiók és Kamarák együttműködése szeminárium

2009. május 9. az Európa Nap, melyet úgy ünnepelnek az EU intézményei, hogy megnyitják kapuikat a polgárok előtt (Open Doors). A régiók európai érdekképvise-leti szerve, a Régiók Bizottsága minden évben standot bocsát rendelkezésre a régiók számára, hogy bemutatkozhassanak az európai polgárok számára és kiadványaik segítségével, népviseleteik, ételkülönlegességeik által megismertethessék egyéni arculataikat. Első alkalommal Észak-Magyarország is standot rendezett be.

VI. 1.

Koordináció-

Kommunikáció

Page 189: Évkönyv - 2009

189

Észak-Magyarország standja az Open Doors rendezvényen

Az európai intézmények által szervezett nyitott kapuk rendezvény kiegészítő ese-ményeként az Észak-magyarországi régió borkóstolót tartott a Magyar Régiók Kép-viseletén a tokaji borkülönlegességek bemutatására partneri körünk részére: euró-pai intézmények dolgozói és külföldi regionális partnerirodák számára.

Borkóstolás – 2009. május 9.

A szerteágazó, képviseleti irodákkal folytatott együttműködéseket felgyorsítja a hálózatosodás. Régiónk a Regionális Innovációs Ügynökség (NORRIA) jóvoltából az ERRIN, az Európai Regionális K+F és Innovációs Hálózat tagja. Az ERRIN fő tevé-kenysége a projektgenerálás, mely régiónknak is legfőbb érdeke, illetve a K+F szak-politika nyomonkövetése. A NORRIA áprilistól tagja a hálózat munkacsoportjainak: Innovation Funding, ICT, Biotech, Energy és FP8.

A Brüsszeli Képviselet Észak-Alföld Régióval közösen szervezett Interreg IV B South-East Europe programon belül projektfejlesztő szemináriumot 2009. szep-tember 24-én. A szeminárium célja volt az új kiírásról való tájékozódás, illetve projektötletek ismertetése.

VI. 1.

Koordináció-

Kommunikáció

Page 190: Évkönyv - 2009

190

Az európai városok és régiók számára a legjelentősebb hét Brüsszelben az Open Days, melyen tematikus rend szerint kerülnek megrendezésre szemináriumok, viták és ki-állítások. Idén 2009. október 5. és 8. között 213 régió rendezett 125 szemináriumot és több mint 7000-en látogatták a háromnapos eseménysorozatot. Első alkalommal Észak-Magyarország is aktív regionális partnerségi kapcsolatban vett részt az Open Days-en az éghajlatváltozás elleni küzdelemről szóló témában. A tíz tagból álló kon-zorcium tagjaként elöljáró szerepet vállalt a régió az előkészítő szervezésben és lebo-nyolításban. Előadónk a régió jó gyakorlatairól számolt be a közönségnek.

Az Open Days-re kiutazó Észak-magyarországi delegáció kiegészítő programokon és találkozókon is részt vett az Európai Bizottság Vállalkozásügyi és Ipari Főigaz-gatóságának több, innovációs politikával kapcsolatos főosztályán, valamint turisz-tikai főosztályán. A kapcsolódó-kiegészítő rendezvények sorát egy partnerségi est zárta, melynek keretében a svéd és cseh régiók tapasztalataikat osztották meg az elnökségi felkészülés kapcsán, illetve már előre tekintve a 2010-2011. első félév kö-zötti időszakra eső trió elnökség országaival, Spanyolország és Belgium egy-egy ré-giójával elindultak az első lépések a lehetséges együttműködési területek irányába.

Az év hátralévő részére tervezett esemény 2009. december 10-én a Magyar Köz-társaság Belgiumi Nagykövetségének Külgazdasági Irodájával közös szervezésben egy Észak-Magyarország bemutatkozik est, melynek célja befektetés ösztönzés. A régióból nyolc cég mutatkozik be élelmiszeripar/élelmiszerbiztonság, bioenergetika és fémipar/gépgyártás területéről.

Projektek területén érezhető és kifejeződő előnye a Brüsszeli Képviseletnek a projekt elő-készítő megbeszéléseken való részvétel, mint például a CREATOR és a DLA esetében. A CREATOR az elöregedés által érintett társadalmakban a regionális gazdaságok verseny-képességét igyekszik növelni szakpolitikai stratégiák megfogalmazásával és biztosítani a szociális kohéziót. A DLA projekt célja egy olyan általános DLA kifejlesztése, mely minden országban, minden régióban megvalósítható és a hozzá kapcsolódó kivitelezési módszertan kidolgozása. Mindkét pályázat elbírálás alatt van. A Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökségek sikeres pályázatai esetében, a Brüsszeli Irodára fontos sze-rep hárul majd a partnertalálkozók megszervezésében és vendégül látásában is.

2009. októbere és 2010. áprilisa között hat kolléga utazhat ki Brüsszelbe a Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökségektől tapasztalatcserére a dél-dán és a baszk irodába. Spanyolországba és Nyugat-Görögországba pedig további hat kolléga. A Leonardo projekt keretében megvalósuló program lényege a kapcsolatépítés és adott szakpolitikai kérdésekben (kohéziós politika jövője, területi együttműködések, in-nováció, K+F, elnökségi felkészülés, projektfejlesztés és menedzsment, stb) tapasz-talatcsere a partnerrégiókkal.

Végül, de nem utolsó sorban mint minden brüsszeli regionális képviseletnek, a ré-giónk irodájának is egyik fő tevékenysége az információáramoltatás két irányban. A honlapon és regionális partnereink számára közvetlenül eljuttatva is heti rend-szerességgel szerkesztünk hírlevelet és nyomon követjük az Európai Unió hivatalos lapjában közzé tett pályázati kiírásokat, valamint a Brüsszelben megrendezésre ke-rülő szakmai programokat.

VI. 1.

Koordináció-

Kommunikáció

Page 191: Évkönyv - 2009

191

Page 192: Évkönyv - 2009

192

Európai Régiók és Városok Konferenciája

A gazdaság és a politika összekapcsolása

Az Ügynökség képviseletében Ártim László hálózatigazgató és Pfliegler Péter in-tézkedésfelelős vett részt a Salzburgban, 2009. szeptember 13-15. között megrende-zésre került nemzetközi programon.

A Salzburgi Konferenciaközpontban értékes előadások hangzottak el a gazdasági (világ) válság kezelésének lehetőségeiről, az Európai Unió tagországainak a válság-helyzetre adott válaszairól, különös tekintettel a pénzintézetek magatartására, a bankok reakcióira, valamint a gazdaság, a válság és a politika kölcsönhatásairól, a politika válságkezelési lépéseiről.

A délutáni szekcióüléseken pedig – többek között magyarországi – jó példákat, gya-korlatokat ismerhetett meg a hallgatóság. Az előadások után pedig kérdések-vála-szok, viták generálására, valamint kapcsolatépítésre nyílt lehetőség.

A konferencián

Titkárság

2008 utolsó dekádján a Titkárság humán struktúrája átalakult, mely szervezeti vál-tozást az Ügynökség tevékenységének és állományának növekedése hívott életre. A folyamatosan bővülő állomány munkáját immáron 3 fő – egy titkárságvezető, egy titkárnő és egy titkársági asszisztens - segíti a mindennapokban.

A titkárság - a jól hierarchizált, középvezetői szintekkel bővített - általános igazga-tóság szerves része, amely nem kizárólag ennek az igazgatóságnak munkáját köny-nyíti meg. Feladatai az egész Ügynökség illetve az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács tevékenységi körének meghatározó részét képezi.

VI. 1.

Koordináció-

Kommunikáció

Page 193: Évkönyv - 2009

193

VI. 1.

Koordináció-

Kommunikáció

A mindennapi munka mellett az egységünk időritmusát a Tanácsülések határozzák meg. Az ülések adminisztrációs és koordinációs tevékenysége mellett mi felelünk a Felügyelő Bizottsági- és a Bíráló Bizottsági Ülések adminisztrációs és technikai hátterének biztosításáért, az ügynökség és tanács iratkezeléséért illetve iratforgal-mának gyors és precíz működtetéséért.

A határidők figyelembevételével biztosítjuk a minőségi és színvonalas szakmai anyagok koordinációját, és az ehhez szükséges információáramlást. A szervezet működésének és hatékonyságának növelése érdekében generáljuk a meglévő sza-bályzatok felülvizsgálatát és új szabályzatok létrehozását.

Tartva a világ által diktált tempót, az iratkezelés elektronikussá tételével idén fel-gyorsítottuk az adminisztrációt és redukáltuk az ebből fakadó hibák számát. Álta-lunk szervezett belső képzésekkel igyekszünk „e-gondolkodásúvá” tenni munkatár-sainkat, ezzel is segítve munkájuk gyorsítását az igényes munkavégzés megtartása mellett.

Az iratkezelés racionalizálására tett javaslatainkat beépítve a rendszerbe a bővített állomány szervezettségi képét próbáljuk javítani. A problémaérzékenységünkkel életre hívott belső munkacsoportokon közösen, a többi szervezeti egységgel együtt találunk mindenki számára elfogadható megoldást a felmerülő akadályokra.Jövőbeli célunk az ügynökségi-, illetve a tanácsi titkárság magas színvonalának megtartása, valamint a belső és külső információs hálózat szíveként a rendszer pontosítása és racionalizálása.

A későbbiekben is prioritás marad számunkra, hogy a szigorú munkahelyi légkört hozzáértésünkkel és segítőkészségünkkel igyekezzünk csökkenteni, és ezzel is bi-zonyítani, hogy a kérdésekre a választ nálunk mindig meglelik… de legalább is segíteni tudunk abban, hogy merre keressék!

Lőrincz Adrienn – titkárságvezető

Page 194: Évkönyv - 2009

194

VII.

Gazdálkodás

Az ÉMRFT 2008. évi beszámolója

Az ÉMRFT 2008 évi költségvetését a Tanács 2008. március 28-i ülésén tárgyalta meg és fogadta el.

A tervezés a már megkötött, ill. a tervezet szintjén rendelkezésre álló Finanszíro-zási Szerződések tartalma szerint, egyensúlyban lévő bevételi és kiadási összegek-kel, 3.329 eFt időszakvégi záró pénzkészletet előirányozva készült.

Az alábbiakban mutatjuk be a főbb feladatok részesedését a költségvetési tervben:

Feladat Bevétel Részesedés % Kiadás Részesedés %

Működésicélú 60.900 26,8 58.800 25,6

DecentralizáltFejlesztésiprogramok

108.732 47,9 108.732 47,3

Regionáliskommunikáció 50.000 22,0 50.000 21,7

Technikaijellegű,egyéb 7.500 3,3 12.460 5,4

A költségvetési terv megvalósítása szintén kiegyensúlyozott, csak végrehajtott feladatok és realizált bevételek függvényében és fedezete mellett valósultak meg pénzkiadások.

A fentiek eredményeként az ÉMRFT 2008 évi záró pénzkészlete 5.701 eFt, amely összeg a 2009 évi közvetlen működési költségek és fizetendő tagdíjak fedezetét képezi.

A teljesítéskor a kiemelt előirányzatok az alábbi súlyt képviselték:

Feladat Bevétel Részesedés % Kiadás Részesedés %

Működésicélú 48.700 18,2 52.668 19,7

DecentralizáltFejlesztésiprogramok

191.963 71,8 185.047 69,1

Regionáliskommunikáció - - - -

Technikaijellegű,egyéb 26.611 10,0 30.047 11,2

Page 195: Évkönyv - 2009

195

A következő táblázatokban mutatjuk be részletesen az ÉMRFT 2008 évi költségve-tésének tervezett és teljesített bevételeit és kiadásait:

Bevételek és kiadások teljesítése

Bevételek Adatok eFt-ban

Ssz. Megnevezés Tervezett Tényleges

1. 2007.éviáthozat 6.189 6.189

2. Működésibevételek 60.900 48.700

2/a. Központiköltségvetésihozzájárulás 60.000 48.000

2/b. Tagihozzájárulás 900 700

3. 2000éviTFCvisszatérüléseÉMRFÜKht.kezeléséből 7.500 5.000

4. 2007évidecentralizáltalapokműködtetése 12.300 12.300

5. 2008évidecentralizáltalapokműködtetése 96.432 142.748

6. 2008éviTRFCközpontikeretébőlbevételkommunikációra 50.000 0

7. 2008éviTRFCpályázatidíj 36.882

8. ÉMRFÜKht-nállévőTanácstagokktgtérítésénekvisszatérülése 21.611

9. Pályázatmódosításdíja 33

10. Összesen: 233.321 273.463

Kiadások Adatok eFt-ban

Ssz. Megnevezés Tervezett Tényleges

1 ATanácsműködésévelösszefüggőközvetlenkiadások 800 3.148

2 ÁltalánosműködésicélútámogatásazÉMRFÜKht-nak 55.000 27.913

3. ÉMRFTtagokköltségtérítéséreátadásÉMRFÜKht-nak 20.087

4. Tagdíjakbefizetése 3.000 3.000

5. 2000éviTFCmaradványfelhasználása 7.500 5.000

6. 2007évidecentralizáltfejlesztésiprogramokműködtetése 12.300 12.300

7. 2008évidecentralizáltfejlesztésiprogramokműködtetése 96.432 172.747

8. NORRIANonprofitKfttörzstőkebefizetés 4.960 4.960

9. Regionáliskommunikációra 50.000 0

10. ÉMRFTtagoknakfizetettköltségtérítés 18.607

11. Egyéb 0

12. Összesen: 229.992 267.762

13. Zárópénzkészlet: 3.329 5.701

Page 196: Évkönyv - 2009

196

Mérleg Adatok eFt-ban Mérleg Adatok eFt-ban

A)Befektetetteszközök 10.710 D)Sajáttőke 12.629

I.Immateriálisjavak 2.500 1.Indulótőke 3.000

II.Tárgyieszközök 2.Tőkeváltozás 9.629

III.Befektetettpü-ieszközök 8.210 E)Tartalékok 5.701

1.Részesedések 8.210 F.)Kötelezettségek 3.787

B)Forgóeszközök 11.407 1.Hosszúlejáratúköt

I.Készletek 2.Rövidlejáratúköt 3.787

II.Követelések 5.706 -Szállítóiköt

III.Értékpapírok -Egyébröv.lej.köt. 3.787

IV.Pénzeszközök 5.701

V.Aktívpénzügyielszámolás

Eszközökösszesen 22.117 Forrásokösszesen 22.117

Előirányzat maradvány alakulása

Kiadásielőirányzat(+) 229.992

Kiadásielőirányzatteljesülése(-) 267.762

Kiadásimegtakarítás(+) -37.770

Bevételielőirányzat(-) 227.132

Bevételielőirányzatteljesítése(+) 267.274

Bevételelmaradása -40.142

Bevételelmaradás-kiadáselmaradáskülönbsége -2.372

Előzőévekmaradványa

Vállalttervbőlfelhasználtösszeg

Módosítottkiadásimegtakarítás

Központiköltségvetésközpontosítottbevételeketképezőősszeg

Költségvetésiszervetmegnemilletőösszeg

Felhasználásielőirányzatmaradvány

Pénzforgalom egyeztetése

Pénzkészletatárgyidőszakelején 6.189

Bevételek 267.274

Kiadások 267.762

Pénzkészletatárgyidőszakvégén 5.701

VII.

Gazdálkodás

Page 197: Évkönyv - 2009

197

Észak-MagyarországiRegionálisFejlesztésiTanács2009éviköltségvetése

Ssz. Bevételek 2009 terv eFt-ban

1 Előzőéviáthozat 5701

2 Központiköltségvetéshozzájárulása2008évi 12000

3 Központiköltségvetéshozzájárulása2009évi 37360

4 Tagihozzájárulás 900

5 2000éviTFCvisszatérülése(ÉMRFÜKht.Kezelés) 2500

6 2008évidecentralizáltfejlesztésiprogramokműködtetése 15860

7 2009évidecentralizáltfejlesztésiprogramokműködtetése 85000

8 Előzőévekdecentralizáltpályázatirendszereinekmonitoringjárabevétel 37700

9 TRFCközpontikeretébőlbevételkommunikációra2008évi 50000

10 TRFCdecentralizáltkeretébőlbevételkommunikációra2009évi 30000

11 Egyéb

12 Összesen 277021

Ssz. Kiadások 2009 terv eFt-ban

1 ATanácsműködésévelösszefüggőközvetlenkiadások 800

2 ÉMRFTköltségekkifizetésérepénzátadásazÉMRFÜKhtfelé 32000

3 2008éviműködésitámogatáskifizetéseazÉMRFÜKht-nak 9000

4 Tagdíjakbefizetése 3000

5 2000éviTFCmaradványfelhasználása 2500

6 2008évidecentralizáltfejlesztésiprogramokműködtetése 15860

7 2009évidecentralizáltfejlesztésiprogramokműködtetése 85000

8 Előzőévekdecentralizáltpályázatirendszereinekmonitoringjárakiadás 37700

9 Kiadásokregionáliskommunikációra 80000

10 Kiadásbefektettpénzügyieszközökre 2000

11 Egyéb

12 Összesen 267860

13 Zárópénzkészlet 9161

A Tanács 2009 évi költségvetésének részletezéseBevételek: 271.320eFt

2. A 2008. évi működési támogatás, szerződés szerinti, 2009. évben esedékes 20 %-os mértékű 12.000 eFt összege. Az előző évi támogatás felhasználásáról szóló pénz-ügyi és szakmai beszámoló benyújtása megtörtént,annak elfogadása után esedékes a tervben szereplő összeg kifizetése.

VII.1.

Page 198: Évkönyv - 2009

198

3. A 2009. évi működési támogatásra vonatkozóan a költségvetési törvényben rögzített teljes összeg (46.700 eFt) – a korábbi évek szerződéses gyakorlatának megfelelő – 80 %-os mértékű, 37.360 eFt összegű tárgyévi folyósítását tervezzük bevételként.

4. Az RFT nem kormányzati tagjainak hozzájárulását 900 eFt összegben az alábbiak szerint szerepelteti a terv:MegyeiTerületfejlesztésiTanácsok 100.000-100.000.-Ft

MegyeiJogúVárosok 100.000-100.000.-Ft

KistérségiTársulásokmegyénként 100.000-100.000.-Ft

5. Az ÉMRFÜ Kht kezelésében lévő 2000. évi TFC előirányzat esetében a kiadásnak megfelelően technikai bevételt tervezünk 2.500 eFt értékben.

6. A 2008. évi decentralizált fejlesztési programok és a helyi önkormányzati fej-lesztések (TRFC,TEUT,LEKI,HÖF CÉDE,HÖF TEKI ) pályázati rendszereinek mű-ködtetéséről szóló, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériummal (NFGM)megkötött Megállapodás szerint 2009 évben esedékes 10 % mértékű 15.860 eFt összegű bevételt tartalmaz a terv.

7. A 2009. évi hazai forrású decentralizált fejlesztési programok (CÉDE.TEKI,LEKI,TEUT) esetében a végrehajtásról szóló 85/2009(IV.10.) Kormány rendeletet figyelembe véve 85.000 eFt értékben tervezzük a programok megvalósításával kapcsolatos tárgyévi bevételt,mely összeg kizárólag pályázati díjbevételt jelent.

8. Szintén a hazai forrású fejlesztési feladatok,ill. támogatások felhasználását sza-bályozó 85/2009(IV.10.) Kormány rendelet 27.§-ban foglaltak alapján tervezünk 37.700 eFt bevételt a korábbi évek pályázati rendszereiben megkötött támogatási szerződések megvalósulásának monitoring feladataira.

9. A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériummal (NFGM) 2008 évben meg-kötött, regionális identitás erősítésével illetve a hazai fejlesztési programokkal összefüggő kommunikációval és marketinggel kapcsolatos költségek megtéríté-sére vonatkozó Megállapodás alapján 50.000 eFt bevétel pénzügyileg csak 2009 évben valósul meg. A program utófinanszírozott,így a felmerült költségek megtérítése csak a felhasz-nálásról benyújtott pénzügyi és szakmai beszámoló elfogadása után esedékes.

10. A 85/2009(IV.10.) Kormány rendelet 27.§-a alapján a 2009 évi TRFC decentrali-zált kerete terhére 30.000.-eFt bevételt tervezünk,amely összeg szintén a regi-onális identitás erősítésére, valamint kommunikációra és marketing tevékeny-ségre használható fel.

A fenti 9./ és 10./ pont szerinti bevételek teljes összegét helyezi kiadásba a terv, a kiadási előirányzatok 9./ tételszáma alatt.

VII. 1.

Észak-Magyarországi

Regionális Fejlesztési

Tanács

2009 évi költségvetése

Page 199: Évkönyv - 2009

199

Kiadások: 267.860eFt

1. A működéshez közvetlenül kapcsolódó kiadások esetében a könyvelési díjat és bankköltséget veszi figyelembe a terv 800 eFt értékben.

2. A Tanács költségeinek fedezetére, amely kifizetések pénzügyi lebonyolítását-elszámolási kötelezettség mellett- az Ügynökség végzi a 2009 évi működési támogatás terhére 32.000 eFt összegű pénzátadást tervezünk az alábbi részlete-zésben az ÉMRFÜ Kht felé:ÉMRFTtagjainakköltségfelhasználása 25.000eFt

Brüsszeliirodafenntartásaésműködtetése 4.000eFt

Gépjárműüzemeltetése 3.000eFt

3. Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. 2008 évi műkö-dési célú támogatásáról szóló Közhasznúsági Szerződés alapján 9.000 eFt kifize-tése húzódik át 2009 évre.

4. A terv 3.000 eFt tagdíj befizetését irányozza elő a következők szerint:Tisza-tóTérségiFejlesztésiTanács 3.000eFt

5. A 2000. évi TFC előirányzat felhasználása estében az ÉMRFÜ Kht 2.500 eFt összegű működési támogatását tartalmazza a kiadási terv.

6-7-8. Ezen kiadási tételek esetében, mivel a decentralizált fejlesztési programok működtetését az ÉMRFÜ Kht valósítja meg, a bevételi terv teljes összegét szere-peltetjük a tervben kifizetésként.

9. Regionális marketing és kommunikációs kiadásokra a bevételi terv 9./,10./ alatti tételszámok szerinti összesen 80.000 eFt összeget helyezi kiadásba a terv.

10. A regionális területfejlesztésben érintett társaságokban befektetett pénzügyi eszközök(részesedések)megszerzésére 2.000 eFt összegű kiadást tartalmaz a terv.

VII. 1.

Észak-Magyarországi

Regionális Fejlesztési

Tanács

2009 évi költségvetése

Page 200: Évkönyv - 2009

200

Page 201: Évkönyv - 2009

201201

2 0 5 4 6 3 8 4 8 4 1 3 5 7 1 0 5

Statisztikaiszámjel

0 5 1 4 0 0 0 0 4 9

Cégjegyzékszáma

Avállalkozásmegnevezése:

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.

Avállalkozáscíme,telefonszáma

Miskolc, Széchenyi u. 107.

2008.éviévesbeszámolóA2000.éviCtörvényszerint

Keltezés:

Miskolc, 2009. március 09.

avállalkozásvezetője(képviselője):

VII.2.

Page 202: Évkönyv - 2009

202

2 0 5 4 6 3 8 4 8 4 1 3 5 7 1 0 5

Statisztikaiszámjel

0 5 1 4 0 0 0 0 4 9

Cégjegyzékszáma

Keltezés:

Miskolc, 2009. március 09.

avállalkozásvezetője(képviselője):

2008.december31.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

202

Ssz. A tétel megnevezése Előző évElőző év(ek) módosításai

Tárgyév

a b c d e

A. Befektetett eszközök 243 696 0 233 851

I. IMMATERIÁLISJAVAK 89499 0 67655

1. Alapítás-átszervezésaktiváltértéke

2. Kísérletifejlesztésaktiváltértéke

3. Vagyoniértékűjogok 817 664

4. Szellemitermékek 88682 66991

5. Üzletivagycégérték

6. Immateriálisjavakraadottelőlegek

7. Immateriálisjavakértékhelyesbítése

II. TÁRGYIESZKÖZÖK 154197 0 166196

1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jo-gok

80014 75115

2. Műszakiberendezések,gépek,járművek

3. Egyébberendezések,felszerelések,járművek 73450 80809

4. Tenyészállatok

5. Beruházások,felújítások 733 10272

6. Beruházásokraadottelőlegek

7. Tárgyieszközökértékhelyesbítése

III. BEFEKTETETTPÉNZÜGYIESZKÖZÖK 0 0 0

1. Tartósrészesedéskapcsoltvállalkozásban

2. Tartósanadottkölcsönkapcsoltvállalkozásban

3. Egyébtartósrészesedés

4.Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési vi-szonybanállóvállalkozásban

5. Egyébtartósanadottkölcsön

6. Tartóshitelviszonytmegtestesítőértékpapír

7.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbí-tése

AdatokEFt-ban

VII. 2.

Észak-Magyarországi

Regionális Fejlesztési

Ügynökség

2008 évi beszámolója

Page 203: Évkönyv - 2009

203

2 0 5 4 6 3 8 4 8 4 1 3 5 7 1 0 5

Statisztikaiszámjel

0 5 1 4 0 0 0 0 4 9

Cégjegyzékszáma

203

Keltezés:

Miskolc, 2009. március 09.

avállalkozásvezetője(képviselője):

2008.december31.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Ssz. A tétel megnevezése Előző évElőző év(ek) módosításai

Tárgyév

a b c d e

B. Forgóeszközök 472 014 0 759 919

I. I.KÉSZLETEK

1. Anyagok

2. Befejezetlentermelésésfélkésztermékek

3. Növendék-,hízó-ésegyébállatok

4. Késztermékek

5. Áruk

6. Készletekreadottelőlegek

II. KÖVETELÉSEK 101763 0 129533

1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból(vevők)

3642 3868

2. Követelésekkapcsoltvállalkozássalszemben

3.Követelések egyéb részesedési viszonyban levővállalkozássalszemben

4. Váltókövetelések

5. Egyébkövetelések 98121 125665

III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 100000

1. Részesedéskapcsoltvállalkozásban

2. Egyébrészesedés

3. Sajátrészvények,sajátüzletrészek

4.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítőérétkpapírok

100000

IV. PÉNZESZKÖZÖK 370251 0 530386

1. Pénztár,csekkek 2184 665

2. Bankbetétek 368067 529721

C. Aktív időbeli elhatárolások 10 884 0 48 143

1. Bevételekaktívidőbelielhatárolása 1346 46233

2. Költségek,ráfordításokaktívidőbelielhatárolása 9538 1910

3. Halasztottráfordítások

ESZKÖZÖK (AKTíVÁK) ÖSSZESEN 726 594 0 1 041 913

AdatokEFt-ban

VII. 2.

Észak-Magyarországi

Regionális Fejlesztési

Ügynökség

2008 évi beszámolója

Page 204: Évkönyv - 2009

204

2 0 5 4 6 3 8 4 8 4 1 3 5 7 1 0 5

Statisztikaiszámjel

0 5 1 4 0 0 0 0 4 9

Cégjegyzékszáma

Keltezés:

Miskolc, 2009. március 09.

avállalkozásvezetője(képviselője):204

2008.december31.

MÉRLEG Források (passzívák)

Ssz. A tétel megnevezése Előző évElőző év(ek) módosításai

Tárgyév

a b c d e

D. Saját tőke 389 314 0 493 460

I. JEGYZETTTŐKE 3000 3000

Ebből:visszavásárolttulajdonosirészesedésnévértéken

II. JEGYZETT,DEMÉGBENEMFIZETETTTŐKE(-)

III. TŐKETARTALÉK

IV. EREDMÉNYTARTALÉK 307554 386314

V. LEKÖTÖTTTARTALÉK

VI. ÉRTÉKELÉSITARTALÉK

VII. MÉRLEGSZERINTIEREDMÉNY 78760 104146

E. Céltartalékok 0 0 0

1. Céltartalékokavárhatókötelezettségekre

2. Céltartalékokajövőbeniköltségekre

3. Egyébcéltartalék

AdatokEFt-ban

VII. 2.

Észak-Magyarországi

Regionális Fejlesztési

Ügynökség

2008 évi beszámolója

Page 205: Évkönyv - 2009

205

2 0 5 4 6 3 8 4 8 4 1 3 5 7 1 0 5

Statisztikaiszámjel

0 5 1 4 0 0 0 0 4 9

Cégjegyzékszáma

205

Keltezés:

Miskolc, 2009. március 09.

avállalkozásvezetője(képviselője):

2008.december31.

MÉRLEG Források (passzívák)

Ssz. A tétel megnevezése Előző évElőző év(ek) módosításai

Tárgyév

a b c d e

F. Kötelezettségek 190 637 0 387 303

I. HÁTRASOROLTKÖTELEZETTSÉGEK 0 0 0

1. Hátrasoroltkötelezettségekkapcsoltvállalkozássalszemben

2.Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonybanlévővállalkozássalszemben

3. Hátrasoroltkötelezettségekegyébgazdálkodóvalszemben

II. HOSSZÚLEJÁRATÚKÖTELEZETTSÉGEK 0 0 0

1. Hosszúlejáratrakapottkölcsönök

2. Átváltoztathatókötvények

3. Tartozásokkötvénykibocsátásból

4. Beruházásiésfejlesztésihitelek

5. Egyébhosszúlejáratúhitelek

6. Tartóskötelezettségekkapcsoltvállalkozássalszemben

7.Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban levővállalkozássalszemben

8. Egyébhosszúlejáratúkötelezettségek

III. RÖVIDLEJÁRATÚKÖTELEZETTSÉGEK 190637 0 387303

1. Rövidlejáratúkölcsönök

ebbőlazátváltoztathatókötvények

2. Rövidlejáratúhitelek

3. Vevőktőlkapottelőlegek 103693 135758

4. Kötelezettségekáruszállításbólésszolgáltatásból(szállítók) 22184 25182

5. Váltótartozások

6. Rövidlejáratúkötelezettségekkapcsoltvállalkozássalszemben

7.Rövidlejáratúkötelezettségekegyébrészesedésiviszonybanlevővállalkozássalszemben

8. Egyébrövidlejáratúkötelezettségek 64760 226363

G. Passzív időbeli elhatárolások 146 643 0 161 150

1. Bevételekpasszívidőbelielhatárolása 143080 154089

2. Költségek,ráfordításokpasszívidőbelielhatárolása 3563 7061

3. Halasztottbevételek

FORRÁSOK (PASSZíVÁK) ÖSSZESEN 726 594 0 1 041 913

AdatokEFt-ban

VII. 2.

Észak-Magyarországi

Regionális Fejlesztési

Ügynökség

2008 évi beszámolója

Page 206: Évkönyv - 2009

206

2 0 5 4 6 3 8 4 8 4 1 3 5 7 1 0 5

Statisztikaiszámjel

0 5 1 4 0 0 0 0 4 9

Cégjegyzékszáma

Keltezés:

Miskolc, 2009. március 09.

avállalkozásvezetője(képviselője):206

2008.december31.

„A” EREDMÉNyKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

Ssz. A tétel megnevezése Előző évElőző év(ek) módosításai

Tárgyév

a b c d e

01. Belföldiértékesítésnettóárbevétele 224356 15687

02. Exportértékesítésnettóárbevétele

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 224 356 0 15 687

03. Sajáttermelésűkészletekállományváltozása

04. Sajátelőállításúeszközökaktiváltértéke

II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04) 0 0 0

III. Egyéb bevételek 466 876 921 132

ebből:visszaírtértékvesztés

05. Anyagköltség 25545 28357

06. Igénybevettszolgáltatásokértéke 140598 169980

07. Egyébszolgáltatásokértéke 4398 6184

08. Eladottárukbeszerzésiértéke

09. Eladott(közvetített)szolgáltatásokértéke

IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 170 541 0 204 521

10. Bérköltség 252851 372017

11. Személyijellegűegyébkifizetések 63742 96633

12. Bérjárulékok 85958 123916

V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 402 551 0 592 566

VI. Értékcsökkenési leírás 69 257 71 566

VII. Egyéb ráfordítások 16 908 37 482

ebből:értékvesztés 1080

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII) 31 975 0 30 684

VII. 2.

Észak-Magyarországi

Regionális Fejlesztési

Ügynökség

2008 évi beszámolója

Page 207: Évkönyv - 2009

207

2 0 5 4 6 3 8 4 8 4 1 3 5 7 1 0 5

Statisztikaiszámjel

0 5 1 4 0 0 0 0 4 9

Cégjegyzékszáma

207

Keltezés:

Miskolc, 2009. március 09.

avállalkozásvezetője(képviselője):

2008.december31.

„A” EREDMÉNyKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

Ssz. A tétel megnevezése Előző évElőző év(ek) módosításai

Tárgyév

a b c d e

13. Kapott( járó)osztalékésrészesedés

ebből:kapcsoltvállalkozástólkapott

14. Részesedésekértékesítésénekárfolyamnyeresége

ebből:kapcsoltvállalkozástólkapott

15. Befektetettpénzügyieszközökkamatai,árfolyamnyeresége

ebből:kapcsoltvállalkozástólkapott

16. Egyébkapott( járó)kamatokéskamatjellegűbevételek 15853 28696

ebből:kapcsoltvállalkozástólkapott

17. Pénzügyiműveletekegyébbevételei 5 6592

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 15 858 0 35 288

18. Befektetettpénzügyieszközökárfolyamvesztesége

ebből:kapcsoltvállalkozásnakadott

19. Fizetendőkamatokéskamatjellegűráfordítások 82

ebből:kapcsoltvállalkozásnakadott

20. Részesedések,értékpapírok,bankbetétekértékvesztése

21. Pénzügyiműveletekegyébráfordításai 600 581

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21) 682 0 581

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) 15 176 0 34 707

C. Szokásos vállalkozási eredmény (+-A+-B) 47 151 0 65 391

X. Rendkívüli bevételek 31 691 39 330

XI. Rendkívüli ráfordítások

D. Rendkívüli eredmény (X-XI) 31 691 0 39 330

E. Adózás előtti eredmény (+-C+-D) 78 842 0 104 721

XII. Adófizetési kötelezettség 82 575

F. Adózott eredmény (+-E-XII) 78 760 0 104 146

22. Eredménytartalékigénybevételeosztalékra,részesedésre

23. Jóváhagyottosztalék,részesedés

G. Mérleg szerinti eredmény (+-F+22-23) 78 760 0 104 146

VII. 2.

Észak-Magyarországi

Regionális Fejlesztési

Ügynökség

2008 évi beszámolója

Page 208: Évkönyv - 2009

208

VII.3.

KözhasznúságiJelentésAzÉszak-MagyarországiRegionálisFejlesztésiÜgynökségKözhasznúTársaság2008.évigazdálkodásáról

Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.-t a B.-A.-Z. megyei Cégbíróság 1999. szeptember 15-én kelt 05-14-000049 számú határozatában köz-hasznú szervezetként bejegyezte, ezért a közhasznú szervezetekről szóló törvény alapján közhasznú jelentést kell készítenie.

I. Számviteli beszámolóA számviteli beszámoló tartalma:• mérleg• eredmény kimutatás• kiegészítő melléklet• közhasznú eredménykimutatás

II. Költségvetési támogatás felhasználása

ÉMRFÜ Kht. összes bevétele 1 011 437.-eFt

A közhasznú tevékenység bevétele 995 183.-eFt

A vállalkozási tevékenység bevétele 16 254.-eFt

A vállalkozási tevékenység bevétele a számviteli beszámoló nettó árbevétel összege megnövelve a pénzügyi műveletek bevételének arányos összegével, 567.-eFt-tal. A bevételek jelentős összege közhasznú tevékenységből származik.

A közhasznú tevékenység bevétele 995 183.-eFt

1. Közcélú működésre kapott támogatás 906.584.-eFt

a) alapítótól (Működési támogatás) 28.963.-eFt

b) központi költségvetésből 827.000.-eFt

c) helyi önkormányzattól 0.-eFt

d) egyéb (Nemzetközi programok bevétele) 50.621.-eFt

2. Egyéb bevétel 88 599.-eFt

(A 2. egyéb bevétel bértámogatást, eszköz értékesítés bevételét, pénzügyi művele-tek bevételének 98, 39%-át, valamint a rendkívüli bevételt tartalmazza.)

Page 209: Évkönyv - 2009

209

2008. évben a bevételek az alábbi tartalmú fontosabb közhasznú tevékenységek végzését jelentették:

1. A Kistérségi Koordinációs Hálózat (KKH) működtetése az Észak-magyarországi régióbanA Kistérségi Koordinációs Hálózatot (KKH) a Kormány a Regionális Fejlesztési Ügy-nökségekre (RFÜ) támaszkodva 2007 végén hozta létre a 344/2007 (XI. 19.) Kor-mányrendelet alapján. A 2008. február - márciusi időszak alatt zajlott a Hálózat felállítása. Az Észak-ma-gyarországi Kistérségi Koordinációs Hálózat 2008. április 1-én kezdte meg működé-sét 47 fővel. Év végére a Hálózat teljes létszámmal működött (50 fő). A hálózat regionális szintű működtetését a regionális fejlesztési ügynökségek (RFÜ) látják el, beleértve az alábbiakat is:• a hálózat munkatársainak nyílt pályázat útján történő felvétele• a benyújtott pályázatok értékeléséhez kapcsolódóan pályázati bíráló bizottság lét-

rehozása, amelynek előterjesztése alapján az RFÜ vezetője – az NFÜ elnökének egyetértésével – dönt a hálózat tagjainak felvételéről

• a hálózat tagjainak teljes munkaidőben történő foglalkoztatása• szakmai-technikai támogatás, képzésA Hálózat érdemi tevékenységét részletesen tartalmazza az Ügynökség 2008 évi szakmai beszámolója.

2. Az Európai Unió Strukturális Alapjai hatékony felhasználása érdekében Közreműködő Szervezeti (KSz) feladatok ellátása az Észak-Magyarországi Operatív Program végrehajtásában.Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökséget a 14/2007.(V.8). MeHVM-ÖTM együttes rendelet jelölte ki az Észak-Magyarországi Operatív Prog-ram (ÉMOP) közreműködő szervezetének.Az ÉMRFÜ Kht és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) között Megállapodás jött létre,melynek célja a 2007-2013 programozási időszakra vonatkozóan az ÉMOP 1, 2, 3, 5 sz. prioritás valamennyi művelet támogatási konstrukcióinak szabályszerű,hatékony,eredményes végrehajtása,valamint a KSZ teljesítmény alapú finanszírozása.Az ÉMRFÜ Kht 2008 évben a tárgyi megállapodásban,az NFT Működési Kézikönyvben,az NFT végrehajtására vonatkozó uniós és hazai jogszabályokban foglaltak szerint végezte tevékenységét.

3. Decentralizált hazai forrású pályázati rendszerek működtetése:A hazai forráskezelő egység 2008. évben az alábbi pályázati rendszerek működ-tetését bonyolította le a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériummal ill. az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanáccsal megkötött Megállapodás,ill.Közhasznúsági Szerződés alapján:• Leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása (LEKI) • Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis major feladatainak támogatása (HÖF,

CÉDE, HÖF TEKI)• Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása

(TEUT)• A terület-és régiófejlesztési célelőirányzat(TRFC)decentralizált területfejlesztési

programok.

Page 210: Évkönyv - 2009

210

4. Nemzetközi programok és kapcsolatok működtetése.Az Ügynökség nemzetközi kapcsolati részlege 2008 évben a 2006-ban megkötött, nemzetközi projektekben vállalt konzorciumi együttműködési megállapodások alapján működött és teljesítette kötelezettségeit az alábbi projektekben: FP6 - CENCE, ProAct, INTERREG IIIB – SHINING Mountains, INTERREG IIIC – DEPURE. E projekteken kívül további együttműködéseket generált az INTERREG IVC, vala-mint az FP7 programok keretében, mely utóbbiban két projekt 100%-os támogatást is nyert: az ERNEST és a KNOWBRIDGE. A konkrét projekt előkészítések és együttműködések bonyolításán túl az Ügynökség megkezdte a régió nemzetközi stratégiájának elkészítését. Az Ügynökség nemzetközi kapcsolatainak egyik fő pillére, a Brüsszeli Képvise-let 2008-ban kezdte meg újbóli működését. A Regionális Képviselőnk közvetlen kapcsolatot alakított ki a Régiók Bizottságával, az Európai Bizottságnak a régió szempontjából kiemelkedő fontosságú Általános Igazgatóságok (pl. DG Region, DG Enterprise) munkatársaival.

Kimutatás a működési célú támogatás fejlesztési lehetőségeinek teljesítéséről

Az egyes programok a működés tárgyi eszközeit is biztosították az alábbiak szerint.

A támogatás forrása Folyósító szervezet Összege

TRFC-2007program ÖnkormányzatiésTerületfejlesztésiMinisztérium 9.084.-eFt

TRFC-2008 NemzetiFejlesztésiésGazdaságiMinisztérium 6.199.-eFt

RMAprogram NemzetiFejlesztésiÜgynökségROPIH 156.-eFt

2008éviÉMRFT-tőlkapotttámogatás

Észak-MagyarországiRegionálisFejlesztésiTanács 7.950.-eFt

KKHprogram NemzetiFejlesztésiÜgynökség 12.718.-eFt

Összesen: 36.107.-eFt

Kimutatás a vagyon alakulásáról

Megnevezés Előző év Tárgy év Változás eFt Változás %

Sajáttőke 389.314.-eFt 493.460-eFt 104.146.-eFt 126.75%

Jegyzetttőke 3.000.-eFt 3.000.-eFt 0.-eFt 0%

Tárgyévieredmény 78.760.-eFt 104.146.-eFt 25.386.-eFt 132,23%

Miskolc, 2009. március 09.

Francsics Lászlóügyvezető igazgató

VII. 3.

Közhasznúsági

Jelentés

Az Észak-

Magyarországi

Regionális Fejlesztési

Ügynökség

Közhasznú Társaság

2008. évi

gazdálkodásáról

Page 211: Évkönyv - 2009

211

VII. 3.

Közhasznúsági

Jelentés

Az Észak-

Magyarországi

Regionális Fejlesztési

Ügynökség

Közhasznú Társaság

2008. évi

gazdálkodásáról

Page 212: Évkönyv - 2009

212

VII.4.

AzÉszak-MagyarországiRegionálisFejlesztésiÜgynökségKht.2009.éviüzletiterve

Az Ügynökség 2009. évi üzleti tervét a számviteli beszámolóval történő jobb össze-hasonlíthatóság érdekében Eredmény Tervre és Pénzforgalmi Tervre bontottuk.Indoklást és részletező kiegészítéseket a pénzforgalmi tervhez teszünk, ahol figye-lembe vettük a bevételek évek közötti áthúzódását is.

Nyitó pénzeszközök eFt

Nemzetköziprogramokműködtetésére 76.448

KKHprogramra 65.254

Észak-AlföldiKKHprogramra(visszafizetendőNFÜfelé 20.053

ÉMOPKSZ2009éviátalánydíjelőleg 100.000

ÉMOPKSZ2008évialapdíjelőleg(elszámolandó2009évben) 22.773

2008évidecentralizáltprogramokműködtetésére 81.090

Működésre 264.768

Összesen: 630.386 eFt

Bevételek összesen 1.342.359 eFt

ÁFA köteles bevételek 741.937 eFt

KSZ program bevétele 649.925 eFtA Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) és az ÉMRFÜ Kht között létrejött, az ÉMOP 1,2,3,5.sz.prioritásainak lebonyolítása tárgyú Megállapodás (SLA) és a KSZ 2009 évi munkaterve alapján-amely szerint az éves várható alapdíj teljesítmény összege nettó 606.507 eFt- az előző évek lebonyolítási tapasztalatai és az alant részletezett tervezési alapelvek szerint:

2009 évi alapdíj 457.859 eFt

Az első három negyedévi teljesítmény bevételének pénzügyi realizálását tervezzük és szerepeltetjük a tervben.

2009 évi átalány díj 172.637 eFt

Az átalánydíj teljes, az SLA 5.számú módosítása szerint összege bruttó 295.410 eFt, ebből levonandó a már 2008 évben kifizetett 100.000 eFt,valamint az alapdíj elszámolásából adódó 22.773 eFt 2008 évi különbözet.

2008 évi sikerdíj 19.429 eFt

Az IH KSZ értékelése és teljesítés igazolása szerinti bevétel.

Page 213: Évkönyv - 2009

213

ÉMOP marketing és kommunikáció bevétele 2009 évi 31.388 eFtAz SLA 4.sz.módosítása alapján a KSZ a vásárolt kommunikációra-az IH által jó-váhagyott kommunikációs tervben foglaltak szerint-legfeljebb bruttó 41.850 eFt összeget fordíthat ezen típusú kiadásokra.A felhasznált összeg közvetített szolgál-tatásként kerül kiszámlázásra az NFÜ felé.Az eljárásrendre tekintettel az éves keret I-III negyedévre eső,arányos összegének pénzügyi teljesítését tervezzük.

Innovációs programok lebonyolításának Közreműködő Szervezeti (KSZ) tevékenységből származó bevétel 42.624 eFtA Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatallal (NKTH) megkötött, Baross és Innocsekk programok működetéséről szóló Közreműködői Szerződésben rögzítet-teknek megfelelő bevétel a következők szerint: 2008 évről áthúzódó -10.080 eFt, valamint 2009 évi -32.544 eFt.

Adómentes bevételek, támogatások 600.422 eFt

Működési támogatás és ÉMRFT költségekre bevétel 41.000 eFtA fenti összegből 32.000 eFt a Tanács költségeinek fedezetét képezi a kifizetések pénzügyi lebonyolítását az Ügynökség végzi-, míg 9.000 eFt az ÉMRFÜ Kht. 2008 évről áthúzódó működési támogatási igénye.

2008. évi decentralizált programok működtetése 15.860 eFt A 2008. évi decentralizált fejlesztési programok és a helyi önkormányzati fejleszté-sek (TRFC, TEUT, LEKI, HÖF CÉDE, HÖF TEKI) pályázati rendszereinek működteté-séről szóló, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériummal (NFGM) megkötött Megállapodás szerinti 10 %-os mértékű 2009 évben esedékes bevétel.

2009. évi decentralizált programok működtetése 85.000 eFtA hazai forrású decentralizált fejlesztési programok (CÉDE.TEKI, LEKI, TEUT) mű-ködtetésének bevételeként a végrehajtásról szóló jogszabályt figyelembe véve ter-vezünk 2009 évre pályázati díjbevételt.

Előző évek decentralizált pályázati rendszereinek monitoringjára bevétel 37.700 eFtA 2009 évi hazai forrású decentralizált fejlesztési programok ill. támogatások fel-használását szabályozó 85/2009 (IV.10.) Kormány rendelet 27.§-ban foglaltak alap-ján, a korábbi évek pályázati rendszereiben megkötött támogatási szerződések meg-valósulásának monitoring feladataira tervezzük a bevételt.

A hazai forrású pályázati rendszerek működtetése esetében általánosságban érvé-nyes, hogy a Támogató a Tanáccsal köt megállapodást, és a feladatokat,vele egye-temben a forrásokat is az Ügynökség Közhasznú Szerződés keretében veszi át. A programok több éven keresztül valósulnak meg, ennek megfelelően a bevételek felhasználása is több évet érint. A fenti programok esetében – a bevételek időbeli elhatárolása miatt – a számviteli és pénzforgalmi bevételek jelentősen eltérnek.

Page 214: Évkönyv - 2009

214

KKH működtetésének bevétele I. 85.399 eFtA Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht között létrejött Kistérségi Koordinációs Hálózat (KKH) működtetésére vonatkozó Támogatási Szerződés szerinti 2009 január-április hónapok közötti bevétel.

KKH működtetésének bevétele II. 192.720 eFtKistérségi Koordinációs Hálózat (KKH)működtetésének 2009 május-december hó-napok közötti bevétele,tekintettel a folyamatban lévő szerződés módosításra is.

ÉMOP marketing és kommunikáció bevétele 2008 évi 16.182 eFtA vásárolt kommunikációs szolgáltatásokra vonatkozó 2008 évi TA projekt kere-tében a benyújtott záróelszámolás elfogadása után 2009 évben esedékes bevételt szerepeltetjük a tervben.

Nemzetközi Programok bevétele 102.561 eFtItt a 2008 évben lezárult és a folyamatban lévő nemzetközi programjaink bevétel-ének realizálásával számolunk az alábbi részletezés szerint:

DEPURE 40.666 eFtPROACT 807 eFtNORRIS 9.339 eFtCENCE 8.996 eFtSHINING MOUNTAINS 25.393 eFt

ERNEST 17.360 eFt

Pénzügyi műveletek bevételei 14.000 eFtAz átmenetileg szabad pénzeszközök kamatbevételei.

Kiadások összesen 1.548.941 eFt

Működési kiadások összesen 1.160.149 eFt

Anyagjellegű ráfordításokra 294.610 eFtItt – az eredmény tervtől eltérően – csak a működéshez szorosan kapcsolódó kiadá-sokat szerepeltetjük.

Személyi jellegű ráfordításokra 852.939 eFtAz ÉMOP lebonyolításával kapcsolatos feladatok eredményes ellátása érdekében – valamint az 52 fős KKH tanácsadó hálózat fenntartása mellett – 2009 végére az Ügynökség létszámának 126 főre történő növelésével számol a terv.Ezzel összhangban 13.-ik havi juttatással, és átlagosan 20 % mértékű teljesítmény-ösztönző mozgóbér kerettel az alkalmazottak éves bérköltségét 521.104 eFt összeg-ben tervezzük.A személyi jellegű egyéb kifizetésekből 38.515 eFt-ot tervezünk adómentes béren kívüli juttatásokra fordítani a cafetéria keret 350.000.- Ft/fő/év összegre történő emelése mellett.

VII. 4.

Az Észak-

Magyarországi

Regionális Fejlesztési

Ügynökség Kht. 2009.

évi üzleti terve

Page 215: Évkönyv - 2009

215

Beruházási kiadások 72.000 eFtbútorzat beszerzés, munkahelyek kialakítása 12.000 eFt

informatikai, irodatechnikai fejlesztések 22.000 eFt

egyéb berendezések, felszerelések 5.000 eFt

épülethez kapcsolódó beruházások,felújítások 8.000 eFt

2 db gépjármű beszerzése, cseréje 10.000 eFt

Befektetett pénzügyi eszközökre (részesedésre) 15.000 eFt

Külső szakértői, megbízási díjak 90.000 eFtAz általános működésen felül az alábbi kiemelt feladatokra terveztünk kifizetést:

Decentralizált fejlesztési programokhoz 15.000 eFt

ÉMOP KSZ programhoz 60.000 eFt

Egyéb külső szakértői, megbízási díj 15.000 eFt

Elkülönített programokra kifizetés 88.738 eFtA kezelésre átvett pénzeszközök, és az elkülönítetten nyilvántartandó programok esetében az alábbi kifizetéseket tartalmazza a terv:

DEPURE programra (Egyetem alprojekt) 27.392 eFt

ÉMRFT költségek kifizetése 32.000 eFt

Észak-Alföldi KKH program zárása miatti visszafizetés 29.346 eFt

VII. 4.

Az Észak-

Magyarországi

Regionális Fejlesztési

Ügynökség Kht. 2009.

évi üzleti terve

2009 évi eredmény terv

Bevételek

Ssz. Megnevezés 2009 Terv eFt

1 KSZbevétele2009évialapdíj 544723

2 KSZbevétele2009éviátalánydíj 246175

3 KSZelőző2008évisíkerdíjbevétel 16191

4 2009éviÉMOPkommunikáció(közvetítettszolgáltatás) 34875

5 InnovációsprogramokKSZbevétele 33900

6 Egyéb 15000

7 ÁFA köteles bevételek (1-6 sor össz) 890 864

8 2008évidecentralizáltprogramokműködtetése 65057

9 2009évidecentralizáltprogramokműködtetése 50000

10 KKHI.működtetésénekbevétele 96360

11 KKHII.működtetésénekbevétele(09.05.01.–12.31.) 192720

12 NemzetköziProgramokbevétele 6800

13 Egyébbevételek 10000

14 Adómentes bevételek,támogatások (8-13 sor össz) 420 937

15 Pénzügyi műveletek bevételei 14 000

16 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+14+15) 1 325 801

Page 216: Évkönyv - 2009

216

RáfordításokSsz. Költségnemek 2009 Terv eFt

1 Vásároltanyagokköltségei 1000

2 Egyévenbelülelhasználódóeszközökköltségei 3000

3 Gépjárműveküzem-kenőanyagköltsége 15000

4 Áramdíj 5000

5 Vízdíj 500

6 Gázdíj 4000

7 Nyomtatványésirodaszerköltsége 10000

8 Takarítóéstisztítószerköltség 300

9 Egyébanyagköltség 3000

10 Anyagköltség (1-9 sor össz) 41 800

11 Szállítás-rakodás,raktározásköltségei 500

12 Bérletidíjak 15000

13 Karbantartásifenntartásiköltségek 15000

14 Oktatáséstovábbképzésköltségei 10000

15 Belföldiutazás 4000

16 Külföldiutazás 10000

17 Jogiszolgáltatás 3000

18 Könyvelésésbérszámfejtés 8000

19 Könyvvizsgálóiszolgáltatás 4000

20 Egyébgazdaságiszolgáltatás 6000

21 Rendezvényszervezés 5000

22 Nyomdaitev,ismertetőanyagok,kiadványok 12000

23 Szakértői,tanácsadóitevékenység 90000

24 ÉMOPmarketingéskommunikáció 34875

25 Egyébmarketingéskommunikáció 25000

26 Telekommunikációsköltségek 25000

27 Egyébigénybevettszolgáltatatásköltségei 18000

28 Egyébszolgáltatásokköltségei 10000

29 Igénybevett szolgáltatások költségei (11-28 sor össz) 295 375

30 Anyagjellegű ráfordítások (10+29) 337 175

31 Munkabér1-12.Hó 406080

32 Munkabér13.Hó 38496

33 Mozgóbér 76528

34 Alkalmazottak bérköltsége (31-33 sor össz) 521 104

35 Megbízásidíjak 8000

36 FBtagoktiszteletdíja 4080

37 Bérköltség összesen (34+35+36) 533 184

38 Napidíjak 5000

39 Költségtérítések 45000

40 Munkábajárásköltsége 3000

41 Adómentestermészetbenijuttatások 45000

42 Adókötelestermészetbenijuttatások 6000

VII. 4.

Az Észak-

Magyarországi

Regionális Fejlesztési

Ügynökség Kht. 2009.

évi üzleti terve

Page 217: Évkönyv - 2009

217

Ssz. Költségnemek 2009 Terv eFt

43 Természetbenijuttatástterhelőadók 12000

44 Reprezentáció 20000

45 Programokhozkapcsolódóétkezés 5000

46 Személyi jellegű egyéb kifizetés (38-45 sor össz) 141 000

47 NYBA(24%) 127964

48 EBA(5%) 26659

49 Munkaadóijárulék(3%) 15996

50 EHO 3136

51 Rehabilitációshozzájárulás 1000

52 Munkáltatótterhelőtáppénzhozzájárulás 2000

53 Startkártyajárulék 2000

54 Bérjárulékok (47-53 sor össz) 178 755

55 Személyi jellegű ráfordítások (37+46+54) 852 939

56 Értékcsökkenésileírás 80000

57 Helyiadók 600

58 LenemvonhatóÁFA 21639

59 Egyéb 12000

60 Egyéb ráfordítás (57-59 sor össz) 34 239

61 Pénzügyi műveletek ráfordításai

62 RÁFORDíTÁSOK ÖSSZESEN (30+55+56+60+61) 1 304 353

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNy 21 448

VII. 4.

Az Észak-

Magyarországi

Regionális Fejlesztési

Ügynökség Kht. 2009.

évi üzleti terve

Page 218: Évkönyv - 2009

218

2009 évi pénzforgalmi tervBevételek Ssz. Megnevezés 2009 Terv eFt

1 Nyitó pénzeszközök 630 386

2 KSZbevétele2009évialapdíj 457859

3 KSZbevétele2009éviátalánydíj 172637

4 KSZelőző2008évisíkerdíjbevétel 19429

5 2009éviÉMOPkommunikációbevétele 31388

6 InnovációsprogramokKSZbevétele 42624

7 Egyéb 18000

8 ÁFA köteles bevételek (2-7 sor össz) 741 937

9 MűködésitámogatásésÉMRFTköltségekrebevétel 41000

10 2008évidecentralizáltprogramokműködtetése 15860

11 2009évidecentralizáltprogramokműködtetése 85000

12 Előzőévekdecentralizáltpályázatirendszereinekmonitoringjárabevétel 37700

13 KKHI.működtetésénekbevétele 85399

14 KKHII.működtetésénekbevétele(09.05.01.–12.31.) 192720

15 2008éviÉMOPmarketingéskommunikációbevétele 16182

16 NemzetköziProgramokbevétele 102561

17 Egyéb 10000

18 Pénzügyiműveletekbevételei 14000

19 Adómentes bevételek,támogatások (9-18 sor össz) 600 422

20 PÉNZBEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+19) 1 342 359

21 PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+20) 1 972 745

VII. 4.

Az Észak-

Magyarországi

Regionális Fejlesztési

Ügynökség Kht. 2009.

évi üzleti terve

Page 219: Évkönyv - 2009

219

KiadásokSsz. Megnevezés 2009 Terv eFt

1 Anyagköltségre 50160

2 Igénybevettszolgáltatásokra 234450

3 Egyébszolgáltatásokra(ÁFAmentes) 10000

4 Anyagjellegű ráfordításokra összesen (1+2+3) 294 610

5 Bérköltségre 533184

6 Személyijellegűegyébkifizetésre 141000

7 Bérjárulékokra 178755

8 Személyi jellegű ráfordításokra összesen (5+6+7) 852 939

9 Egyébráfordításokra 12600

10 Pénzügyiműveletekráfordításaira

11 Működési kiadások összesen (4+8+9+10) 1 160 149

12 Beruházásokra 72000

13 Hazaiforrásokszakértőidíja 15000

14 KSZprogramra 60000

15 Egyébszakértőidíj 15000

16 Külső szakértői, megbízási díj összesen (13+14+15) 90 000

17 DEPUREprogramra 27392

18 Shining-Mountainsprogramra

19 ÉMRFTköltségekrekifizetés 32000

20 Észak-AlföldiKKHprogramravisszafizetés 29346

21 Elkülönített programokra összesen (17+18+19+20) 88 738

22 ÁFAbefizetés 138054

23 PÉNZKIADÁSOK ÖSSZESEN (11+12+16+21+22) 1 584 947

ZÁRó PÉNZESZKÖZÖK 423 804

VII. 4.

Az Észak-

Magyarországi

Regionális Fejlesztési

Ügynökség Kht. 2009.

évi üzleti terve

Page 220: Évkönyv - 2009

220

VII. 4.

Az Észak-

Magyarországi

Regionális Fejlesztési

Ügynökség Kht. 2009.

évi üzleti terve

Ter ve ze t t 2 0 09 . é v i r á ford í t á sok : 1 304 35 3 F t

Page 221: Évkönyv - 2009

221

Informatikairendszer

Az Ügynökség miskolci székházában, az épület adottságainak köszönhetően is lehetőség van nagyszabású rendezvények, tárgyalások, bemutatók, konferenciák, kiscsoportos konzultációk megtartására. Ezek lebonyolításához a különböző hely-ségek informatikai, média fejlesztései ebben az esztendőben is folytatódtak, hogy minél színvonalasabb és minőségi rendezvényeken vegyen részt az érdeklődők a Régió ház falain belül. Csak néhány szolgáltatás: hangosítás, vetítés, Internet szol-gáltatás, vendéglátás.

Az épületben tanácskozik az ÉMRFT, amely teremben 2009-ben egyéb, más ren-dezvények is helyet kaptak. Ez a tanácsterem alkalmas vetítésre, szavazásra, hang-rögzítésre is.

A kisebb tárgyaló termek 10-30 fő esetében mindenhol biztosítható internet és ve-títési lehetőség.

A két vidéki irodában, Egerben és Salgótarjánban egy nagyon jó rendszer kiala-kításának fejlesztése történt meg, amely lehetővé tette a pályázók gyorsabb, ha-tékonyabb kiszolgálását és az adatmegtalálási időt csökkentette. Az informatikai adatvonalak költsége csökkent, de a minőség jelentősen javult. A telephelyeken egységes Microsoft szoftverkörnyezet van használatban. Az alkalmazott prog-ramok egységesek és minden társ és külső céggel egységesen alkalmazhatók. A rendszerek kompatibilitása megfelel a kor elvárásainak elvárásoknak. A távoli te-lephelyek és munkatársak, titkosított zárt kapcsolattal kötődnek a miskolci telep-helyrendszerhez.

Az Ügynökség fontos szerepe a pályázók minél pontosabb, részletesebb, precízebb adatokkal való kiszolgálása. Ennek kapcsolódási pontja az INTERNET portál. Az Ügynökség 2009-ben még jelentősebb fejlesztést hajtott végre az internetes szolgál-tatások terén. Ügyfélszolgálati rendszerek fejlesztése, bekapcsolása a rendszerbe.

Biztonság! Az informatikában a legfontosabb szempont. Az Ügynökség minden témában, minden szakterületen fontos és bizonyos esetekben pótolhatatlan anya-gokat kap, hoz létre. Ezek a szempontok nagyon magas informatikai biztonság és rendelkezésre állási feltételeket kívánnak. Folyamatos fejlesztések történtek a külső támadások minimalizálására és a belső biztonság fejlesztésére.

VIII.

Page 222: Évkönyv - 2009

222

Ateljesítményértékelésrendszerénekváltozásai2009-benAz immáron több mint másfél éve működő teljesítményösztönző rendszer komoly felülvizsgálaton, majd átalakuláson ment keresztül 2009 áprilisától kezdődően. Az addig működő rendszerrel kapcsolatban kritikák fogalmazódtak meg, miszerint nem hozza azt az eredményt, amelyet tőle elvártak. Az elsődleges problémát az jelentette, hogy az értékelések teljesen az értékelő szakigazgatók szubjektív véle-ményén múltak, az elvégzett teljesítmény pontos megítéléséhez azonban nem álltak rendelkezésre a szükséges információk.

A megújuló Teljesítményösztönzési Szabályzattal szembeni elvárások a következők voltak:1. jusson benne kiemelkedő szerep a tényeken alapuló, objektív értékelésnek, különös tekintettel a határidő biztonságra;2. legyen alkalmas az egyszeri és a visszatérő hibák és mulasztások szankcionálásá-

ra, ugyanakkor a kiemelkedő teljesítmény elismerésére és jutalmazására is;3. szolgáljon naprakész adatokkal a dolgozók teljesítményének értékeléséhez;4. az adatszolgáltatás minimális mértékben vegye igénybe a dolgozók idejét.

A kezdeti elképzelések alapján életbe léptetett „TÖSZ 3. módosítása” – a hosszúra nyúló tesztidőszak során – csiszolódott a felmerülő problémák kiküszöbölésével il-letve a gyakorlati alkalmazás során megfogalmazódó új igényeknek megfelelően. E folyamat során olyan új megoldásokat vezettünk be, melyek az Ügynökség műkö-dését is áttekinthetőbbé tették.Pontosabban fogalmazódtak meg a dolgozókkal szembeni elvárások.A munkatársak tevékenységének rendszerszemléletűbb áttekintése és irányítása érdekében létrehoztuk a Feladatkiadó táblákat, amelyek dokumentálják a személyre szóló határidős feladatokat és azok teljesítésének figyelésére is szolgálnak. A KSZ feladatait a belső pályázatkezelési és projektvégrehajtási nyilvántartás (Mamut-tábla) alapján, adatgyűjtő program segítségével tettük nyomon követhetővé, így semmilyen külön adatszolgáltatás nem szükséges. Ez a program az IMK-határidők figyelésével nagymértékben hozzájárul a pályázati kiírások ütemtervének tartásához.A visszatérő súlyos mulasztások szankcionálására olyan szabály is létrejött, amely a mozgóbér megvonásán túlmenően további következményeket rögzít.A folyamatosan kiváló teljesítmény elismerésére viszont bevezetésre került a bónusz jutalomkeret kiosztásának lehetősége.Mindezek mellett sikerült megőrizni az értékelési rendszer rugalmasságát, rendkívüli helyzetekhez való alkalmazkodási képességét; az értékelések során felmerülő kérdések felülvizsgálatára, az esetleges tévedések korrigálására is kialakult a megfelelő gyakorlat.A teljesítményösztönzés jelenlegi formájában biztonsággal képes ellátni a feladatát és megfelel a vele szemben támasztott elvárásoknak.

IX.

Page 223: Évkönyv - 2009

223

KARRIERAlapítvány

Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. 2008 februárjábanalapította meg a KARRIER Közgazdász Szakemberek Gyakorlati Képzéséért Ala-pítványt, amely a 2009-es esztendőben is sikeresen folytatta tevékenységét. Az Ügynökséget az Alapítvány létrehozásában mindenekelõtt az a cél vezérelte, hogy az Észak-magyarországi régió felsõoktatási intézményeinek gazdaságtudományi karain tanuló hallgatók, illetve az ott végzett friss diplomások elhelyezkedési esélyeit javítsa. Ismeretes, hogy az Észak-magyarországi régióban magas kvalifikáltságot szerzett, pályakezdő munkaerõ túlnyomó többsége – nem találva megfelelõ munkahelyet - térségelhagyóvá válik. Ezt a problémát kívánja enyhíteni az Alapítvány keretei kö-zött létre hozott, és egy éve működő gyakornoki program.

A Nyugat-Európában nagyon jól bevált és széles körben alkalmazott módszer ha-zánkban kevéssé ismert. Létjogosultságát erõsíti a bolognai rendszer bevezetése a felsõoktatásban, melyben a fõiskolai szinten tanuló diákok gyakorlati képzése jóval nagyobb jelentõséget kap. Ennek szellemében az Alapítvány kiemelten fontosnak tartja, hogy a fiatalok az elméleti képzés során elsajátítottakat a gyakorlatban is alkalmazni tudják, megszerzett ismereteiket a valós gazdasági környezetben is ki-próbálhassák és fejleszthessék.

Az Alapítvány együttmûködõ partnereinek bevonásával, pénzeszközökkel kívánja segíteni a pályázatain nyertes hallgatókat, pályakezdõket abban, hogy a régióban mûködõ vállalatoknál, intézményeknél gyakorlati tapasztalatokra tehessenek szert, akár több hónapos szakmai gyakorlat keretében. Az Alapítvány kuratóriumának döntése alapján, az ösztöndíjas gyakornoki prog-ramba felvételt nyert fiatal közül, három szemeszter alatt eddig összesen 17 köz-gazdász hallgató töltötte illetve tölti gyakornoki idejét különféle szakterületeken az Ügynökség szervezeti keretei között. További 10 hallgató három másik gyakorni helyen vett, illetve vesz részt a programban. Idén ősztől első ízben egy termelő cég is foglalkoztat gyakornokot.

Az ösztöndíjasok szakmai fejlõdését és gyakorlati problémáik megoldását mentorok segítik, akik munkaterv alapján napi feladatokkal látják el fiatal kollégáikat, kon-zultációs segítséget, szakmai útmutatást biztosítva számukra.

Az Ügynökség, élen járva a gyakornoki foglakoztatásban, motiválni kívánja a régió többi gazdasági szereplõjét is abban, hogy a fiatalok minél nagyobb számban és mi-nél szélesebb körben kaphassanak rutinszerzési és egyben bizonyítási lehetõséget.A fiatal szakemberek hasznosítható, magasabb szintû szaktudás birtokában válhat-nak régiónk munkaerõpiacának esélyesebb szereplõivé.

X.

Page 224: Évkönyv - 2009

224

Riczu Enikő:

A 2008-ban felvételt nyert hallgatóktól nagyon pozitív véleményeket hallottam a Karrier Alapítvány által meghirdetett gyakornoki programról. Nyáron négy hetes szakmai gyakorlaton vettem részt az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökségnél. Az első naptól kezdve kedvesek, segítőkészek voltak a munkatársa-im, a kedvező tapasztalatok kapcsán már akkor eldöntöttem, hogy pályázni fogok a gyakornoki programra.

A program keretében változatos feladataim voltak, és már az első naptól kezdve hasznosnak érezhettem magam. A különféle teendők elvégzése közben a többi szer-vezeti egység dolgozóival is sikerült megismerkednem, ami a kapcsolatépítés szem-pontjából lényeges.

Mindent figyelembe véve örülök, hogy lehetőséget kaptam az Észak-Magyarorszá-gi Regionális Fejlesztési Ügynökségnél gyakorlati tapasztalatszerzésre, különösen azért, mert ez a vállalat a legmegfelelőbb az ismeretszerzésre az eddigi tanulmá-nyaimmal kapcsolatban. Emellett itt lehetőségem nyílt az eddigi elméleti tudás gyakorlati alkalmazására, nyelvtudásom bővítésére, fejlesztésére.

Riczu Enikő - Karrier Alapítvány

X.

KARRIeR

Alapítvány

Page 225: Évkönyv - 2009

225

Page 226: Évkönyv - 2009

226

XI.

AzÉszak-MagyarországiRegionálisFejlesztésiÜgynökség

Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács munkaszervezete. Az Északmagyarországi Operatív Program Közremûködõ Szervezete.

KüldetéseA régió számára biztosított eszközrendszerek mûködtetése, a Tanács által meghatá-rozott regionális stratégia végrehajtása.A gazdasági átalakulás felgyorsítása, a gazdasági integráció elõsegítése, határon átnyúló, kistérségi és regionális szintû gazdaságfejlesztési együttmûködések ösz-tönzése, a tõkebefektetés és munkahelyteremtés feltételeinek javítása. Az Ügynökség a régió központjában, Miskolcon, európai környezetben, korszerû feltételekkel mûködik. Képviseletei Egerben, Salgótarjánban és természetesen Brüsszelben találhatóak.

Ügynökségünk több mint 140 fõs csapatát tapasztalt, jól képzett, a régióért tenniakaró szakemberek alkotják.

Az ügynökség célja, hogy tevékenységével elõsegítse a régió gazdasági struktúra-váltásának felgyorsítását, a térségi gazdasági integrációk kialakulását, a kistérségi és a határ-menti gazdaságfejlesztési együttmûködés felerõsítését, a tõkebevonás és a munkahelyteremtés feltételeinek javítását. A térség társadalmi, gazdasági fejlõdése, a területfejlesztési törekvések sikerre vitele érdekében alapvetõen prog-ramgondozó, gazdaságszervezõ-koordinációs tevékenységek ellátása.

Az ügynökség feladataAz Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács titkársági feladatainak ellá-tása | decentralizált hazai források döntés elõkészítése | az Észak-magyarországirégió Operatív Programjának közremûködõi feladatának ellátása | koordináció azEurópai Bizottság, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a régió meghatározó, szerve-zetei között | a Kistérségi Koordinációs Hálózat mûködtetése a régióban | partner-ség építés | pályázók és a kedvezményezettek részére tanácsadás és ügyfélszolgálati konzultáció | részvétel nemzetközi programokban | tudástranszfer.

Page 227: Évkönyv - 2009

227

Az

Észa

k-M

agya

rors

zági

Reg

ioná

lis F

ejle

szté

si Ü

gynö

kség

sze

rvez

eti á

bráj

a

227

Regi

onál

is F

ejle

szté

si T

anác

s –

Elnö

k

Ügy

veze

tő ig

azga

Köny

vviz

sgál

ó

KKh

regi

onál

is ig

azga

tóPr

ogra

mig

azga

Kist

érsé

gi

koor

diná

ciós

hál

ózat

Terv

ezés

i osz

tály

Ügy

féls

zolg

álat

i cs

opor

t

EMIR

men

edzs

er

Pály

ázat

keze

oszt

ály

Pály

ázat

végr

ehaj

tási

os

ztál

yM

inős

égiz

tosí

tási

os

ztál

yVá

llalk

ozás

ios

ztál

yG

azdá

lkod

ási

oszt

ály

Titk

ársá

g

Gon

dnok

ság

Álta

láno

s ig

azga

tási

oszt

ály

Nem

zetk

özi

kapc

sola

tok

csop

ort

Pénz

ügyi

és

köny

velő

cs

opor

t

Inno

váci

ós

és h

azai

fo

rrás

keze

csop

ort

1. p

riorit

áscs

opor

tM

onito

ring

csop

ort

RFT.

Taná

csad

ó

2. p

riorit

áscs

opor

tel

lenő

rzés

i cso

port

Koor

diná

ciós

és

kom

mun

ikác

iós

csop

ort

3. p

riorit

áscs

opor

tKi

fize

tési

cso

port

Kont

rolli

ng c

sopo

rt

5. p

riorit

áscs

opor

t

Info

rmat

ikai

önál

ló c

sopo

rt

Proj

ektig

azga

tó(K

Sz o

pera

tív

veze

tő)

Álta

láno

s ig

azga

Bels

ő el

lenő

rSt

raté

giai

tann

ácsa

dóHu

mán

erő

forr

ás é

s sz

abál

ytal

ansá

g fe

lelő

s

Page 228: Évkönyv - 2009

228

AzÜgynökségmunkatársai

XI. 1.

Az Ügynökség

munkatársai

Központ:3525Miskolc,

Széchenyiu.107.

XI.1.

Francsics László

IgazgatóságKözreműködő szervezet

Schwertner János

ügyvezető igazgató[email protected]

stratégiai főtanácsadó[email protected]

Page 229: Évkönyv - 2009

229

XI. 1.

Az Ügynökség

munkatársai

Deme Andrásné

ÁltalánosIgazgatóság

Dr. Bakos István

Dr. Juhász Réka

belső ellenő[email protected]

általános igazgató[email protected]

szabálytalanság felelős, humán erőforrás [email protected]

Page 230: Évkönyv - 2009

230

XI. 1.

Az Ügynökség

munkatársai

Sivák Gábor

Kiss Csaba

Kiss Lajos

Bányai Donát

számítástechnikai [email protected]

vezető [email protected]

gazdálkodási vezető[email protected]

informatikai-műszaki menedzser [email protected]

Általános Igazgatóság

Informatikaicsoport

Általános IgazgatóságGazdálkodásiosztályPénzügyiéskönyvelésicsoport

Page 231: Évkönyv - 2009

231

XI. 1.

Az Ügynökség

munkatársai

Schneider Ildikó

Anger Tamás

Ráski József

Sári Imréné

pénzügyi [email protected]

pénzügyi gyakornok

pénzügyi előadó[email protected]

pénzügyi előadó[email protected]

Page 232: Évkönyv - 2009

232

XI. 1.

Az Ügynökség

munkatársai

Béres Alíz

titkárságvezető[email protected]

titkárnő[email protected]

Általános IgazgatóságÁltalánosigazgatásiosztályTitkárság

Lőrincz Adrienn

Sikora Eszter

titkársági [email protected]

Oláhné Fábián Zsuzsa

általános igazgatási vezető[email protected]

Általános Igazgatóság

Általánosigazgatásiosztály

Page 233: Évkönyv - 2009

233

XI. 1.

Az Ügynökség

munkatársai

Schirger Antal

Varga Zoltán

portás

rendezvényszervező, gondnok

portás

Kocsis Szilvia

titkárnő[email protected]

Általános IgazgatóságÁltalánosigazgatásiosztályGondnokság

Kólyi Marianna

Page 234: Évkönyv - 2009

234

XI. 1.

Az Ügynökség

munkatársai

Károlyi Eszter

Martini Emil

koordinációs- kommunikációs vezető menedzser [email protected]

kommunikációs [email protected]

Általános IgazgatóságMinőségbiztosításiosztályKoordinációséskommunikációscsoport

Szabó Roland

koordinációs menedzser [email protected]

Zádeczkiné Felhős Enikő

főtanácsadó[email protected]

Általános Igazgatóság

Minőségbiztosításiosztály

Page 235: Évkönyv - 2009

235

XI. 1.

Az Ügynökség

munkatársai

nemzetközi projekt [email protected]

Általános IgazgatóságVállalkozásiosztályNemzetközikapcsolatokcsoport

Hall Katalin

Dr. Szilágyi Zsolt Miklós

kontroller menedzser, jogi előadó[email protected]

Általános IgazgatóságMinőségbiztosításiosztályKontrollingcsoport

Projektigazgatóság

Kormány Krisztián

megbízott Projektigazgató-KSZ Operatív vezető[email protected]

Közreműködőszervezet

Page 236: Évkönyv - 2009

236

Ocsenás Róbert

EMIR [email protected]

Projektigazgatóság

Pályázatkezelőosztály

XI. 1.

Az Ügynökség

munkatársai

Szabó-Kosteleczky Noémi

Projektigazgató[email protected]

Török Zoltán

volt Projektigazgató-KSZ Operatív vezető[email protected]

Bácsi-Bakalár Ildikó

[email protected]

Page 237: Évkönyv - 2009

237

Borsi Katalin

pályázatkezelő [email protected]

XI. 1.

Az Ügynökség

munkatársai

Barta Andrásné

[email protected]

Berecz-Béres Adrienn

pályázatkezelő [email protected]

Dr. Ortó Dalma

[email protected]

Page 238: Évkönyv - 2009

238

XI. 1.

Az Ügynökség

munkatársai

Gajdócsi Szabolcs

Dudasné Hacsa Edit

[email protected]

[email protected]

Hajdú Szabolcs

[email protected]

Halász Anikó

[email protected]

Page 239: Évkönyv - 2009

239

XI. 1.

Az Ügynökség

munkatársai

Klabán Zoltán

pályázatkezelő [email protected]

Jordán István

[email protected]

Kolyvek Orsolya

pályázatkezelő [email protected]

Kovács Attila

[email protected]

Page 240: Évkönyv - 2009

240

XI. 1.

Az Ügynökség

munkatársai

Pásztor Zsolt

menedzserpá[email protected]

Ladányi Edit

pályázatkezelő [email protected]

Pados Zoltán

Pákh Edit

pályázatkezelő [email protected]

menedzsergyes

Page 241: Évkönyv - 2009

241

XI. 1.

Az Ügynökség

munkatársai

Szabó Beáta

[email protected]

Singlár Zsolt

menedzsersinglá[email protected]

Pető Ágnes

pályázatkezelő [email protected]

Pfliegler Péter

pályázatkezelő [email protected]

Page 242: Évkönyv - 2009

242

XI. 1.

Az Ügynökség

munkatársai

Nagy István

menedzser [email protected]

Szepessy György

vezető [email protected]

Tátrai Zsuzsanna

menedzser [email protected]

Vásárhelyi Katalin

pályázatkezelő menedzsergyes

Page 243: Évkönyv - 2009

243

XI. 1.

Az Ügynökség

munkatársai

Mixtayné Kerekes Adrienn

projektmenedzsergyes

vezető [email protected]

ProjektigazgatóságProjektvégrehajtásiosztályMonitoringcsoport

Szmutka András

Hollósy János

[email protected]

Szabó Szilvia

menedzser [email protected]

Page 244: Évkönyv - 2009

244

Spisák Zsoltné

Mokó Ferenc

Varga Katalin

menedzser [email protected]

[email protected]

[email protected]

helyszíni ellenőrzési [email protected]

ProjektigazgatóságProjektvégrehajtásiosztályEllenőrzésicsoport

Zádeczki Tibor

Page 245: Évkönyv - 2009

245

Pál István

helyszíni ellenőrzési [email protected]

Káli Márk

helyszíni ellenőrzési [email protected]

Page 246: Évkönyv - 2009

246

Program-igazgatóság

XI. 1.

Az Ügynökség

munkatársai

Varga László

Kalocsai Kornél

programigazgató [email protected]

programigazgató[email protected]

Széni Nándor

tervezési [email protected]

Page 247: Évkönyv - 2009

247

XI. 1.

Az Ügynökség

munkatársai

Hegyesi Rebeka

Tihanyi Bernadett

menedzser [email protected]

ügyfélszolgálati [email protected]

Hódos Ágnes

tervezési menedzser

Inczédy Tamás

tervezési menedzser

Page 248: Évkönyv - 2009

248

KistérségiKoordinációs Hálózat

XI. 1.

Az Ügynökség

munkatársai

Ártim László

Apró Veronika

regionális hálózati igazgató[email protected]

regionális hálózati igazgatói [email protected]

Page 249: Évkönyv - 2009

249

XI. 1.

Az Ügynökség

munkatársai

Dr. Szegedi Szabolcs

Dr. Bárdosné Dudás Viktória

Paczolay Adél

kistérségi koordinátorAbaúj-Hegykö[email protected]

regionális hálózati igazgatói szakmai [email protected]

regionális hálózati igazgatói [email protected]

Juhász Adriána

kistérségi koordinátorAbaúj-Hegykö[email protected]

Page 250: Évkönyv - 2009

250

XI. 1.

Az Ügynökség

munkatársai

Végh Gyula Károly

Urbán Réka

Rohács Katalin

kistérségi koordinátorBá[email protected]

kistérségi koordinátorBalassagyarmatNógrád megyei vezető koordiná[email protected]

kistérségi koordinátorBá[email protected]

Barta Gábor

kistérségi koordinátorBélapá[email protected]

Page 251: Évkönyv - 2009

251

XI. 1.

Az Ügynökség

munkatársai

Doszpoly Beatrix

Linkner Tamás

Juszkuné Hogya Viktória

kistérségi koordinátorEdelé[email protected]

kistérségi koordinátorBodrogkö[email protected]

kistérségi koordinátorBodrogkö[email protected]

Vincze Zoltán

kistérségi koordinátorEdelé[email protected]

Page 252: Évkönyv - 2009

252

XI. 1.

Az Ügynökség

munkatársai

Polgári Rita

Tóthné Bánszki Zsuzsanna

Fodor Krisztina

kistérségi koordiná[email protected]

kistérségi koordinátorEgerHeves megyei vezető koordiná[email protected]

kistérségi koordiná[email protected]

Náni József

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei roma integrációs koordinátor / [email protected]

Page 253: Évkönyv - 2009

253

XI. 1.

Az Ügynökség

munkatársai

Hamza Éva Kata

Takács Péter

Varga Szabolcs József

kistérségi koordinátorGyöngyö[email protected]

Heves megyei roma integrációs koordinátorFü[email protected]

kistérségi koordinátorFü[email protected]

Peigelbeck Rita

kistérségi koordiná[email protected]

Page 254: Évkönyv - 2009

254

XI. 1.

Az Ügynökség

munkatársai

Dr. Baffi Zsuzsa

Nagy Noémi

Pesti Attila

kistérségi koordiná[email protected]

kistérségi koordiná[email protected]

kistérségi koordiná[email protected]

Fábián Zoltán

kistérségi koordiná[email protected]

Page 255: Évkönyv - 2009

255

XI. 1.

Az Ügynökség

munkatársai

Nagy-Veres Enikő

Dr. Varga Máté

Kosztrub Tibor

kistérségi koordinátorMezőkö[email protected]

kistérségi koordinátorMezőcsá[email protected]

Bodnár Emese

kistérségi koordiná[email protected]

kistérségi koordinátorMiskolc/MezőkövesdBorsod-Abaúj-Zemplén megyei vezető koordiná[email protected]

Page 256: Évkönyv - 2009

256

XI. 1.

Az Ügynökség

munkatársai

Orgován Alexandra Lili

Magyar Tünde

Olajos Tamás

kistérségi koordinátorÓ[email protected]

kistérségi koordiná[email protected]

kistérségi koordinátorMiskolchálózati igazgató [email protected]

Dobák Judit

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei roma integrációs koordinátorÓ[email protected]

Page 257: Évkönyv - 2009

257

XI. 1.

Az Ügynökség

munkatársai

Nagy Árpád László

Kériné Szabó Andrea

Kotroczó Katalin

kistérségi koordinátorPétervásá[email protected]

kistérségi koordinátorPásztó[email protected]

Sinka Sándor

kistérségi koordinátorRétsá[email protected]

kistérségi koordinátorPétervásá[email protected]

Page 258: Évkönyv - 2009

258

XI. 1.

Az Ügynökség

munkatársai

Magyar Eszter

Karakasev Anna

Király Valentin Donát

kistérségi koordinátorSá[email protected]

kistérségi koordinátorSalgótarjá[email protected]

kistérségi koordinátorSalgótarjá[email protected]

Szkircsák István

kistérségi koordinátorSá[email protected]

Page 259: Évkönyv - 2009

259

XI. 1.

Az Ügynökség

munkatársai

Csonka Renáta

Ducsai Attila

Margitics György

kistérségi koordinátorSátoraljaú[email protected]

Kissné Babinszky Andrea

kistérségi koordinátorSzécsé[email protected]

kistérségi koordinátorSátoraljaújhelyBorsod-Abaúj-Zemplén megyei vezető koordiná[email protected]

Nógrád megyei roma integrációs koordinátorSzécsé[email protected]

Page 260: Évkönyv - 2009

260

XI. 1.

Az Ügynökség

munkatársai

Dr. Laczkó Csabáné Bakos Krisztina

Juhászné Sipos Angéla

Sántha Zsolt

kistérségi koordinátorSzikszó[email protected]

kistérségi koordiná[email protected]

kistérségi koordiná[email protected]

Boholy-Nagy Zsuzsanna

kistérségi koordinátorSzikszó[email protected]

Page 261: Évkönyv - 2009

261

XI. 1.

Az Ügynökség

munkatársai

Gógné Liszkai Judit

Vargáné Csombók Klára

Góg Tibor

kistérségi koordinátorTiszaújvá[email protected]

kistérségi koordiná[email protected]

kistérségi koordinátor

3300EgerSzéchenyiu.2.

Page 262: Évkönyv - 2009

262

XI. 1.

Az Ügynökség

munkatársai

Birinyi Zsuzsanna

Győrváry-Kiss Ágnes

Hauser Richard

[email protected]

megbízott irodavezető

[email protected]

Gelsei Sándor

helyszíni ellenőrzési [email protected]

Page 263: Évkönyv - 2009

263

XI. 1.

Az Ügynökség

munkatársai

3100SalgótarjánRákócziu.36..

Tóth Anita

vezető projektmenedzser

Mezei Mónika

megyei kirendeltség vezetővezető [email protected]

Molnár Péter

helyszíni ellenőrzési [email protected]

Page 264: Évkönyv - 2009

264

XI. 1.

Az Ügynökség

munkatársai

Ruszanov Anett

Zsetkó Tamás

nemzetközi regionális képviselő[email protected]

menedzser [email protected]

Brüsszeli Képviselet

Page 265: Évkönyv - 2009

265

ÜzemiTanács–2009

2009. május 28-án a lezárult a választási folyamat eredményeképpen újjáalakult az Üzemi Tanács. A frissen megválasztott tagok ezúton is külön köszönetüket fe-jezik ki Pfliegler Péternek és Szepessy Györgynek az eddig elvégzett munkájukért. Az újból megalakult tanács végleges összetétele a következő:Kosztrub Tibor el-nök, Bárdosné Dudás Viktória elnökhelyettes; Mezei Mónika, Bácsi-Bakalár Ildikó, Margitics György tagok; Béres Alíz póttag.

Az újonnan megalakult Üzemi Tanács továbbra is szoros együttműködésre törek-szik az Ügynökség menedzsmentjével, illetve megbízatásának megfelelően képvi-seli a teljes dolgozói állomány érdekeit.

A hagyományokhoz híven idén is sikerült családbarát intézkedéseket megvalósíta-ni: a gyermekmegőrzőt a nyári időszakban, valamint kialakításra került egy dolgo-zói pihenősarok a harmadik emeleti teraszon. A téli időszakban fokozott figyelmet fordítunk a járványszerű fertőzések megelőzésére.

Megkülönböztetett figyelemmel kíséri az ÜT a dolgozói felvetéseket, amelyeket közvetít az ügynökség vezetése felé, illetve lehetőség szerint lépéseket tesz a meg-valósítás érdekében is. Természetesen a menedzsment kéréseit is közvetíti a dol-gozók felé a megfelelő fórumokon. Végül, de nem utolsósorban közreműködik az ügynökség rendezvényeinek szervezésében is: többek között a harsányi csapatépítő tréning, és a hagyományos névnapi ünneplések is a sikerrel lezajlott rendezvénye-inket gazdagítják.

Továbbra is várjuk az észrevételeket, javaslatokat!

XI.2.

Page 266: Évkönyv - 2009

266

Észak-Magyarországi RegionálisFejlesztési Tanács3525 Miskolc, Széchenyi utca 107.Telefonszám: 46/505-595Faxszám: 46/505-596

Észak-Magyarországi RegionálisFejlesztési Ügynökség Kht.3525 Miskolc, Széchenyi utca 107.Telefon: 46/504-460Fax: 46/561-389Web: www.norda.huE-mail: [email protected]

Egri iroda:3300 Eger, Széchenyi u. 2.Tel./Fax: +36/36/518-419

Salgótarjáni iroda:3100 Salgótarján, Rákóczi u. 36.Tel./Fax: +36/32/423-798

Brüsszeli képviseletSquare Vergote 5. 1200 Bruxelles, BelgiumTel.: +32 2 737 14 0, +32 0 497 305 234Fax: +32 2 735 65 99E-mail: [email protected]

ÜgyfélszolgálatMiskolc: +36/46/504-481; +36/46/533-315,Eger: +36/36/333-315,Salgótarján: +36/32/422-31

Page 267: Évkönyv - 2009

267

Pillanatképek–2009

Feszült figyelem egy állománygyűlésen... ...az elején még mindenki jókedvű...

Nőnapon... ...ahol persze voltak nők is!

Ki a legény a kompon 2 Celsius fok

XII.

Page 268: Évkönyv - 2009

268

12 13„Miért kedves nekem Észak-Magyarország?” Regionális rajzpályázat - 2009. május

XII.

Pillanatképek – 2009

„Miért kedves nekem Észak-Magyarország?”

Page 269: Évkönyv - 2009

269

12 13„Miért kedves nekem Észak-Magyarország?” Regionális rajzpályázat - 2009. május

XII.

Pillanatképek – 2009

Regionális rajzpályázat – 2009. május

Page 270: Évkönyv - 2009

270

Csapatépítő tréning, Harsány – Kalandpark

Fát vágott az egyik....

...másik igazgató

Kalandos nap volt

A kecskefejés, ahogyan az Ügynökség dolgozói csinálják

Készül az ebéd az éhes kalandoroknak

A nap győztesei, a Szupercsapat tagjai

XII.

Pillanatképek – 2009

Page 271: Évkönyv - 2009

271

Page 272: Évkönyv - 2009

272