of 38 /38
SMK SEKSYEN 18, SHAH ALAM FAIL MEJA KETUA PANITIA EKONOMI ASAS 2010 NAMA KETUA PANITIA : HANIZAH HAMZAH

FAIL MEJA 1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: FAIL MEJA 1

SMK SEKSYEN 18, SHAH ALAM

FAIL MEJA KETUA PANITIA EKONOMI ASAS 2010

NAMA KETUA PANITIA : HANIZAH HAMZAH

Page 2: FAIL MEJA 1

ISI KANDUNGAN

VISI DAN MISI SEKOLAH 1

PIAGAM PELANGGAN SEKOLAH 1

1. OBJEKTIF KETUA PANITIA MATA PELAJARAN

2. CARTA ORGANISASI PANITIA MATA PELAJARAN

3. AHLI JAWATANKUASA PANITIA

4. SENARAI TUGAS UTAMA KETUA PANITIA

5. SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN

6. FUNGSI UTAMA KEYUA PANITIA

7. AKTIVITI SETIAP FUNGSI UTAMA KETUA PANITIA

7.1 KURIKULUM

7.2 PENGURUSAN

7.3 KOKURIKULUM

7.4 TUGAS-TUGAS LAIN

Page 3: FAIL MEJA 1

VISI & MISI SEKOLAH

i) Visi sekolahSMK Seksyen 18 Shah Alam akan menjadi sekolah yang cemerlang menjelang tahun 2013.

ii) Misi sekolahMemberi pendidikan berkualiti bagi melahirkan modal insan cemerlang berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

PIAGAM PELANGGAN SEKOLAH

Kami warga SMK Seksyen 18, dengan penuh tekad dan iltizam, berikrar memberikan perkhidmatan terbaik kepada semua pelanggan dengan:

* Mengamalkan nilai dedikasi dan bertenaga untuk merealisasikan visi dan misi sekolah.

* Sentiasa efisien dalam mendidik murid-murid untuk mencapai kecemerlangan akademik, sahsiah dan kokurikulum.

* Segera bertindak untuk melaksanakan tugas, proaktif, kreatif dan tidak membuang masa agar mampu mencapai pendidikan berkualiti.

* Amanah dan ikhlas dalam mendidik anak bangsa demi memperoleh keredhaan Allah.

* Mewujudkan iklim sekolah yang menyeronokkan dan kondusif dengan melahirkan modal insan cemerlang.

Page 4: FAIL MEJA 1

1. OBJEKTIF KETUA PANITIA MATA PELAJARAN

1.1 OBJEKTIF UMUM KURIKULUM1.1.1 Menyelaraskan kegiatan dan pembelajaran panitia1.1.2 Mempertingkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran dalam sesebuah panitia1.1.3 Meningkatkan pengurusan dan pentadbiran panitia dan kerjasama dengan panitia lain1.1.4 Membangunkan kemahiran R&D di dalam panitia

1.2 OBJEKTIF KHAS1.2.1 Mewujudkan satu sistem kawalan dan penyelenggaraan kurikulum yang berkesan.2.1.2 Untuk menimbulkan rasa kesedaran dan tanggungjawab di kalangan guru

tentang perlunya penyelarasan kurikulum dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

1.2.3 Untuk melahirkan guru-guru Daerah Petaling Perdana yang cekap, dedikasi dan bertanggungjawab bagi menghasilkan prestasi yang tinggi dan mencapai objektif JPNS

1.2.4 Merealisasikan halatuju JPNSi. Lulus 100% dalam mata pelajaran Ekonomi Asasii. Memastikan prestasi mata pelajaran Ekonomi Asas adalah berkualiti

untuk mencapai target A+.

2. CARTA ORGANISASI PANITIA MATA PELAJARAN

PENGETUA

PENOLONG KANAN

GKMP VOKASIONAL & TEKNIK

KETUA PANITIA EKONOMI ASAS

Page 5: FAIL MEJA 1

3. AHLI JAWATANKUASA PANITIA

Pengerusi : Hanizah Hamzah(Ketua Panitia)

Naib Pengerusi : -

Setiausaha : -

Ahli : -

4. SENARAI TUGAS UTAMA KETUA PANITIA

4.1 KURIKULUM4.1.1 Mendapatkan sukatan pelajaran terkini4.1.2 Penyediaan rancangan pelajaran tahunan4.1.3 Penyediaan rancangan pengajaran bersama4.1.4 Kepelbagaian pengajaran dan pembelajaran4.1.5 Kepelbagaian teknik mengajar4.1.6 Kepelbagaian program pengayaan dan pemulihan4.1.7 Penggunaan BBM dalam P&P4.1.8 Meningkatkan Koleksi BBM hasil panitia4.1.9 Memperbanyakkan koleksi BBM yang dibeli 4.1.10 Menyelaraskan soalan ujian bulanan4.1.11 Menyelaraskan soalan peperiksaan penggal4.1.12 Post mortem dan tindakan susulan peperiksaan4.1.13 Menyemak buku latihan murid4.1.14 Memberi kursus dalaman4.1.15 Bimbingan untuk ahli panitia baru4.1.16 Pelaksanaan program khas Kemahiran Berfikir dan Kritis4.1.17 Menggalakkan penggunaan Pusat Sumber

4.2 PENGURUSAN4.2.1 Pemilihan buku teks dan rujukan4.2.2 Pencerapan4.2.3 Mesyuarat bulanan panitia4.2.4 Pengajaran berpasukan (team teaching)4.2.5 Mengurus jadual guru ganti4.2.6 Mengadakan kursus dalaman 4.2.7 Guru ganti inter-panitia (jangka panjang)4.2.8 Pemantauan aktiviti panitia4.2.9 Mengadakan mesyuarat berkala dan ‘post-mortem’4.2.10 Penyediaan dan pengawalan belanjawan4.2.11 Pengewalan stok dan inventori4.2.12 Penyeliaan kerja-kerja kursus murid

Page 6: FAIL MEJA 1

4.3 KOKURIKULUM4.3.1 Melaksanakan program/aktiviti persatuan berasas akademik4.3.2 Menyertai pertandingan berkaitan panitia4.3.3 Program lawatan sambil belajar4.3.4 Membantu persatuan berasaskan akademik dalam kepakaran ikhtisas4.3.5 Bekerjasama dengan persatuan-persatuan lain di sekolah

4.4 TUGAS-TUGAS LAIN4.4.1 Mewujudkan kerjasama dengan PKG, PPD dan Pusat Sumber Pendidikan

Negeri.4.4.2 Mewujukkan kerjasama dengan Ketua Panitia sekolah lain4.4.3 Mengemaskini data bilik gerakan sekolah4.4.4 Senarai Semak Tahunan Ketua Panitia

Page 7: FAIL MEJA 1
Page 8: FAIL MEJA 1

5. SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAINJAWATAN : KETUA PANITIA

Tugas Pegawai Atasan Yang

Ada Hubungan

Tugas dan Tanggungjawab Kuasa yang Diberi Tugas Pegawai-pegawai Lain Yang Ada Hubungan Serta Jenis Hubungan

1. Pengetua – mengeluarkan arahan

2. Penolong – memastikan arahan dijalankan

1. KURIKULUM

1.1 Mendapatkan sukatan pelajaran terkini

1.2 Menyediakan rancangan pelajaran tahunan

13 Berkongsi menyediakan rancangan pelajaran bersama

1.4 Mempelbagaikan P&P

1.5 Perbincangan mepelbagaikan teknik mengajar

1.6 Mempelbagai program pengayaan dan pemulihan

1.7 Menggalakkan penggunaan Pusat Sumber

1.8 Meningkatkan koleksi BBM buatan sendiri

1.9 Memperbanyakkan BBM dengan cara membeli

1.10 Menyelaraskan soalan ujian bulanan

1.11 Menyelaraskan soalan peperiksaan penggal

1.12 Menganalisis keputusan peperiksaan

Arahan JPN

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

1.1 Guru mata pelajaran

1.2 Guru mata pelajaran

1.3 Guru mata pelajaran

1.4 Guru mata pelajaran

1.5 Guru mata pelajaran

1.6 Guru mata pelajaran

1.7.1 Guru mata pelajaran1.7.2 Guru Pusat Sumber

1.8 Guru mata pelajaran

1.9 Guru mata pelajaran

1.10.1 Guru mata pelajaran1.10.2 Setiausaha peperiksaan

1.11.1 Guru mata pelajaran1.11.2 Setiausaha peperiksaan

1.12.1 Guru mata pelajaran1.12.2 Setiausaha peperiksaan

Page 9: FAIL MEJA 1

1.13 Menyemak buku latihan murid

1.14 Memberi kursus dalaman

1.15 Membimbing guru terlatih, guru baru dan sandaran

1.16 Mempertingkatkan penggunaan Bahasa Melayu merentas

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

1.13 Guru mata pelajaran

1.14 Guru mata pelajaran

1.15 Guru mata pelajaran

1.16 Guru mata pelajaran

Tugas Pegawai Atasan Yang

Ada Hubungan

Tugas dan Tanggungjawab Kuasa yang Diberi Tugas Pegawai-pegawai Lain Yang Ada Hubungan Serta Jenis Hubungan

1. Pengetua – mengeluarkan arahan

2. Penolong – memastikan arahan

dijalankan

2. PENGURUSAN

2.1 Memilih dan mencadangkan buku teks, rujukan tambahan dan buku kerja

2.2 Mengadakan penyeliaan terhadap guru

2.3 Mengadakan mesyuarat panitia

2.4 Pengajaran berpasukan (team teaching)

2.5 Bertukar ganti mengajar jika berlaku kekosongan

2.6 Mengadakan kursus dalaman

2.7 Melaksanakan jadual guru ganti inter-panitia

2.8 Pencerapan

2.9 Mengadakan mesyuarat berkala dan ‘post-mortem’

2.10 Menyediakan anggaran belanjawan dan mengawalnya

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

2.1 Guru mata pelajaran

2.2 Guru mata pelajaran 2.3 Guru mata pelajaran

2.4 Guru mata pelajaram

2.5 Guru mata pelajaran

2.6.1 Guru mata pelajaran2.6.2 Guru Cemerlang

2.7 Guru mata pelajaran

2.8 Guru mata pelajaran

2.9 Guru mata pelajaran

2.10 Guru mata pelajaran

Page 10: FAIL MEJA 1

2.11 Menjaga dan menyemak stok

2.12 Menyelia kerja kursus murid

Arahan Pengetua

Arahan JPN

2.11 Penyelia stor

2.12 Guru mata pelajaran

Tugas Pegawai Atasan Yang

Ada Hubungan

Tugas dan Tanggungjawab Kuasa yang Diberi Tugas Pegawai-pegawai Lain Yang Ada Hubungan Serta Jenis Hubungan

1. Pengetua mengeluarkan arahan2. Penolong

Kanan memastikan arahan dipatuhi

3. Penolong Kanan (HEM) bekerjasama

3. KOKURIKULUM

3.1 Mengadakan aktiviti kelab/persatuan

3.2 Menyelia kelab/persatuan mengambil bahagian dalam persatuan

3.3 Menganjurkan lawatan sambil belajar

3.4 Membantu persatuan dengan kepakaran

3.5 Bekerjasama dengan persatuan-persatuan di sekolah

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

Arahan Penolong Kanan

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

3.1 Guru Penasihat persatuan/kelab

3.2 Guru Penasihat persatuan/kelab

3.3 Guru Penasihat persatuan/kelab

3.4 Guru Penasihat persatuan/kelab

3.5 Guru Penasihat persatuan/kelab

Tugas Pegawai Atasan Yang

Ada Hubungan

Tugas dan Tanggungjawab Kuasa yang Diberi Tugas Pegawai-pegawai Lain Yang Ada Hubungan Serta Jenis Hubungan

1. Pengetua mengeluarkan arahan2. Penolong

Kanan memastikan arahan dipatuhi

4. TUGAS-TUGAS LAIN

4.1 Berhubung dengan PKG, PPD dan Pusat Sumber Negeri untuk mendapatkan maklumat dan bantuan

4.2 Berhubung dengan guru panitia sekolah lain untuk berkongsi maklumat

4.3 Melengkapkan bilik gerakan sekolah

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

4.2 Guru mata pelajaran

4.3 Guru mata pelajaran

Page 11: FAIL MEJA 1

6. FUNGSI UTAMA KETUA PANITIAi. KURIKULUMii. PENGURUSANiii. KOKURIKULUMiv. TUGAS-TUGAS LAIN

7. AKTIVITI SETIAP FUNGSI UTAMA KETUA PANITIA

7.1 KURIKULUM

7.1.1 MENDAPATKAN SUKATAN PELAJARAN TERKINI

PROSES KERJA

Bil Proses Kerja Pegawai yang meluluskan

Seksyen Undang-undang / peraturan

1 Menghubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran terkini

Pengetua

2 Memastikan sukatan pelajaran terkini ada dalam simpanan

Penolong Kanan/ GKMP

3 Mengagihkan sukatan pelajaran kepada guru-guru yang berkaitan

GKMP

4Memastikan setiap guru memasukkan sukatan pelajaran dalam buku rekod mengajar

Page 12: FAIL MEJA 1

CARTA ALIRAN

Menghubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran terkini

Memastikan sukatan pelajaran terkini ada dalam simpanan

Ya

Mengagihkan sukatan pelajaran kepada guru-guru yang berkaitan

Memastikan setiap guru memasukkan sukatan pelajaran dalam buku rekod mengajar

YaSemua guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalambuku rekod

Page 13: FAIL MEJA 1

SENARAI SEMAK

Bil Tindakan Tandakan (/) Catatan

1. Hubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran yang terkini.

2. Memastikan sukatan pelajaran ada dalamsimpanan.

3. Beli yang baru/fotostat (jika perlu)

4. Mengagihkan sukatan pelajaran kepadaguru-guru berkaitan.

5. Memastikan setiap guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod mengajar.

6. Semua guru memasukkan sukatan pelajaranke dalam buku rekod.

NORMA KERJA

Bil Jenis Kerja Masa yang diambil

Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam

Seminggu

1 Menghubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran

30 minit 1

2 Fotostat sukatan (jika perlu) 60 minit 6

3 Mengagihkan sukatan pelajaran 10 minit 6

4 Memastikan setiap guru memasukkan sukatan ke dalam buku rekod mengajar

15 minit 6

Page 14: FAIL MEJA 1

7.1.2 PENYEDIAAN RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

PROSES KERJA

Bil Proses Kerja Pegawai yang meluluskan

Seksyen Undang-undang / peraturan

1 Memastikan guru-guru mengadakan mesyuarat penyelarasan untuk menyediakan rancangan pengajaran mengikut tingkatan yang diajar

PengetuaPenolong Kanan

2

Guru-guru yang mengajar tingkatan yang sama berbincang untuk menyediakan rancangan pengajaran setahun secara terperinci mengikut takwim sekolah

Ketua Panitia

3Menaip hasil rancangan secara kemas dan teliti dan memasukkan ke dalam buku rekod pengajaran guru

4 Guru mengajar mengikut penjadualan yang ditentukan di dalam rancangan tahunan yang telah disediakan

Ketua Panitia

5 Membuat perubahan rancangan pelajaran mengikut keperluan

Guru Kanan mata pelajaran dan Ketua Panitia

Page 15: FAIL MEJA 1

CARTA ALIRAN

Mesyuarat penyelenggaraan menyediakan rancangan

Perbincangan antara guru-guru yang mengajar tingkatan yang sama

Menaip hasil rancangan pelajaran

Ketua Panitia menyemak rancangan dan menandatangani di minggu ketiga

Tidak Puashati?

Arah buatpindaan

Guru mengajar ikut rancangan

Membuat perubahan rancangan pelajaran mengikut keperluan

Page 16: FAIL MEJA 1

SENARAI SEMAK

Bil Tindakan Tandakan (/) Catatan

1. Mengadakan mesyuarat penyelarasan penyediaan rancangan.

2. Mengadakan perbincangan antara guru yang mengajar tingkatan yang sama.

3. Guru-guru mata pelajaran menaip hasilrancangan pengajaran.

4. Ketua panitia menyemak rancangan dan menandatangan (minggu ketiga)

5. Guru mengajar (berterusan)

6. Membuat perubahan rancangan pelajaranmengikut keperluan.

NORMA KERJA

Bil Jenis Kerja Masa yang diambil

Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam

Seminggu

1 Mesyuarat penyelarasan penyediaan rancangan. 120 minit 1

2 Perbincangan antara guru yang mengajartingkatan yang sama

60 minit 1

3 Menaipkan hasil rancangan pengajaran 240 minit 1

4 Menyemak rancangan pengajaran dan tandatangan

20 minit 6

5 Guru mengajar di kelas Berterusan

6 Membuat perubahan kepada rancangan pelajaran dari semasa ke samasa

Jika ada

Page 17: FAIL MEJA 1

7.1.3 PENYEDIAAN RANCANGAN PENGAJARAN BERSAMA

PROSES KERJA

Bil Proses Kerja Pegawai yang meluluskan

Seksyen Undang-undang / peraturan

1 Memperoleh sukatan pelajaran PengetuaPenolong Kanan

2 Menentukan tarikh mesyuarat Pengetua

3 Persediaan sebelum mesyuarat

3.1 Membawa bersama rancangan pengajaran yang lepas

3.2 Membuat laporan masalah semasa melaksanakan rancangan pengajaran yang lalu

GKMP

4 Mengadakan mesyuarat

4.1 Menyusun rancangan pengajaran

5 Menaip/mencetak rancangan pengajaran

6 Mengedarkan kepada semua ahli

Page 18: FAIL MEJA 1

CARTA ALIRAN

Memperoleh sukatan pelajaran

Menentukan tarikh mesyuarat

Persediaan sebelum mesyuarat - Membawa bersama rancangan pengajaran lepas

- Membawa laporan masalah pelaksanaan rancangan pelajaran lepas

Mengadakan mesyuarat - Menyusun rancangan pengajaran

Menaip/mencetak rancangan pengajaran

Mengedar rancangan pengajaran kepada ahli panitia

Page 19: FAIL MEJA 1

SENARAI SEMAK

Bil Tindakan Tandakan (/) Catatan

1. Memperoleh sukatan pelajaran.

2. Menentukan tarikh mesyuarat.

3. Persediaan sebelum mesyuarat

- rancangan pengajaran lepas

- masalah pelaksanaan Rancangan Pengajaran lepas (post mortem)

4. Mengadakan mesyuarat

5. Percetakan

- Menaip

- Mencetak

6. Mengedarkan Rancangan Pengajaran pelajaran mengikut keperluan.

Page 20: FAIL MEJA 1

NORMA KERJA

Bil Jenis Kerja Masa yang diambil

Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam

Seminggu

1 Memperoleh sukatan pelajaran. 120 minit

2 Menentukan tarikh mesyuarat 30 minit

3 Persediaan sebelum mesyuarat- Membawa bersama rancangan pengajaran lepas- Membawa laporan masalah pelaksanaan rancangan pelajaran lepas

120 minit

4 Mengadakan mesyuarat - Menyusun rancangan pengajaran

120 minit

5 Menaip/mencetak rancangan pengajaran 120 minit

6 Mengedar rancangan pengajaran kepada ahli panitia

Jika perlu

Page 21: FAIL MEJA 1

7.1.4 KEPELBAGAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PROSES KERJA

Bil Proses Kerja Pegawai yang meluluskan

Seksyen Undang-undang / peraturan

1 Kenal pasti kaedah-kaedah P&P Guru Cemerlang/Penolong Kanan/GKMP

2 Menyenaraikan semua kaedah Guru Cemerlang

3 Memilih kaedah Ketua Panitia

4 Menjalankan kaedah dipilih dalam kelas

5 Membuat laporan keberkesanan kaedah

6 Hantar laporan Ketua Bidang/Penolong Kanan

Page 22: FAIL MEJA 1

CARTA ALIRAN

Kenal pasti kaedah P&P

Menyenaraikan semua kaedah

Tidak Lengkap?

Minta bantuanGuru Cemerlang

Memilih kaedah

Menjalankan kaedah

Buat penilaian

Tidak Berkesan?

Tukar kaedah Ya

Sediakan laporan keberkesanan

Hantar laporan kepada Ketua Bidang & PK

Page 23: FAIL MEJA 1

SENARAI SEMAK

Bil Tindakan Tandakan (/) Catatan

1. Senarai Kaedah P&P.

2. Pilih kaedah.

3. Laksanakan kaedah

4. Pemilihan kaedah.

5. Buat laporan

6 Edar laporan:

a. Penolong Kanan

b. Guru Kanan Mata Pelajaran

c. Fail P&P

Page 24: FAIL MEJA 1

7.1.5 KEPELBAGAIAN TEKNIK MENGAJAR

PROSES KERJA

Bil Proses Kerja Pegawai yang meluluskan

Seksyen Undang-undang / peraturan

1 Meneliti laporan pencerapan yang telah dibuat ke atas guru-guru panitia

Pengetua/ Penolong Kanan/GKMP/ Guru Cemerlang

2 Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat panitia khusus bagi mempertingkatkan kaedah P&P yang terbaik bagi satu-satu tajuk sukatan pelajaran

Guru Kanan Mata Pelajaran

3 Mesyuarat dijalankan seperti yang dijadualkan bagi membincangkan modul kaedah pengajaran terbaik bagi tajuk-tajuk tertentu

Pengetua / Penolong Kanan

4 Guru-guru cuba melaksanakan modul

5 Perbincangan semula mencerminkan keberkesanan modul

6 Laporan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran, Penolong Kanan dan Pengetua

Page 25: FAIL MEJA 1

CARTA ALIRAN

Ketua Panitia meneliti laporan pencerapan

Menetapkan tarikh mesyuarat

Memanggil mesyuarat panitia

Mesyuarat mencari kaedah pengajaran terbaik

Membina modul

Mengajar mengikut modul

Tidak Berkesan?

MemurnikanModul Ya

Kepelbagaian kaedah/modul dihasilkan

Laporan kepada Ketua Panitia, Penolong Kanan dan Pengetua

Page 26: FAIL MEJA 1

SENARAI SEMAK

Bil Tindakan Tandakan (/) Catatan

1. Meneliti laporan pencerapan.

2. Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat.

3. Mesyuarat dijalankan/membina modul.

4. Guru melaksanakan modul.

5. Perbincangan selepas guru melaksanakanmodul.

6. Membuat/menghantar laporan.

NORMA KERJA

Bil Jenis Kerja Masa yang diambil

Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam

Seminggu

1 Meneliti laporan pencerapan 120 minit 1

2 Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat 120 minit 1

3 Menjalankan mesyuarat dan membina modul 180 minit 1

4 Guru melaksanakan modul 1 minggu 6

5 Perbincangan semak selepas melaksanakan modul

120 minit

6 Menghantar laporan kepada Pengetua/ Penolong Kanan/ Guru Kanan Mata Pelajaran

1 hari

Page 27: FAIL MEJA 1

7.1.6 KEPELBAGAIAN PROGRAM PENGAYAAN DAN PEMULIHAN PROSES KERJA

Bil Proses Kerja Pegawai yang meluluskan

Seksyen Undang-undang / peraturan

1 Mengadakan mesyuarat panitia untuk mendapatkan senarai nama pelajar yang perlukan pemulihan dan pengkayaan

Pengetua

2 Mengadakan mesyuarat khusus untuk menyusun program-program pengkayaan dan pemulihan bagi kelas Tingkatan 5

Penolong Kanan

3 Mengadakan mesyuarat khusus untuk menyusun program-program pengkayaan dan pemulihan bagi kelas Tingkatan 3

Penolong Kanan/ Guru Kanan

4 Bersama-sama guru dalam panitia menentukan jadual pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan

5 Program-program dijalankan seperti yang dijadualkan

6 Penilaian

7 Mengadakan post mortem dari masa ke masa untuk melihat program-program yang telah dijalankan

Penolong kanan/ Guru Kanan

8 Mengadakan pengubahsuaian jika perlu

Guru Kanan

9 Mengedarkan laporan Pengetua, Penolong Kanan, Guru Kanan Mata Pelajaran

Page 28: FAIL MEJA 1

CARTA ALIRAN

Mesyuarat- Memilih murid untuk pemulihan/pengkayaan

Mesyuarat menyusus jadual program- Bagi Tingkatan 3- Bagi Tingkatan 5

Jadual Pelaksanaan program

Melaksanakan program

Membina modul

Menilai keberkesanan program

Tidak

Berkesan?Ubahsuai

NilaiSemula

Program diteruskan

Page 29: FAIL MEJA 1

SENARAI SEMAK

Bil Tindakan Tandakan (/) Catatan

1. Mesyuarat Khas Panitia.

2. Senarai nama murid:

a. Cemerlang

b. Lemah

3. Program-program :

a. Pengkayaan

b. Pemulihan

4. Jadual Pelaksanaan Program

5. Pelaksanaan Program

6. Penilaian Program dan buat laporan

7. Menyampaikan salinan laporan kepadaguru-guru, Pengetua, Penolong Kanan,Guru Kanan Mata Pelajaran.

8. Fail dan rekod laporan dalam fail panitia.

Page 30: FAIL MEJA 1

NORMA KERJA

Bil Jenis Kerja Masa yang diambil

Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam

Seminggu

1 Mesyuarat Panitia 6 minit

2 Mesyuarat menyusun program untuk tingkatan 5

60 minit

3 Mesyuarat menyusun program untuk tingkatan 3

60 minit

4 Menyediakan jadual pelaksanaan 30 minit

5 Menjalankan program

6 Penilaian dan post mortem 60 minit

7 Menyediakan laporan 30 minit