Click here to load reader

Kabanata v ibon

 • View
  849

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kabanata V

Text of Kabanata v ibon

 • 1. KABANATAV Gerilyang Disiplinado at Gerilyang Kalampag

2.

 • Anong bayan ang tinatalunton ng 3 magkakasama?
 • (p.29 tal 1 )
 • Anong pangkat ang matatagpuan dito? Ilarawan.
 • ( p. 29 tal 2)
 • Ano naman ang matatagpuan sa bayan ng Diliman?
 • (p. 29 tal 3 )

3.

 • Ano ang gerilyang Kalampag?
 • Saan silamatatagpuan ?
 • (p. 29 tal 5)
 • Ano ang ikinaiba ng pangkat ng gerilyang kinabibilangan ni Mando?
 • ( p. 29 tal 6- p 30 )

4.

 • Ilahad ang ginawang pagsita kina Mando. (p. 30 tal 6-8)
 • Ano ang pananaw ni Mando tungkol sa pagiging maka-Pilipino?
 • Sino si Magat? ( p.30 huling tal )
 • *Saan daw makikilatis ang kasamaan ayon kay Magat?
 • ( p 31 tal 6 )

5.

 • Bakit ito nasabi ni Magat?(p.31)
 • Paano mapaghahalo ang tubig at langis, ang tupa at lobo
 • Ano ang huwad na gerilya ?
 • Bakit sila tinawag na bantay-salakay ?
 • ( pangatlong tal sa ibaba)

6. Mga Klase ng Gerilya (p.32)

 • 1. Gerilya mulat sapul
 • 2. Mga Bantay-salakay
 • 3. Gustoy maligtas lamang ang sarilio maghugas-kamay sa kasalanan
 • 4. Gerilyang Maka- Amerikano
 • 5. Maagap Bumaligtad

7.

 • Bakit nasabi ni Magat na sa panahon ng krisis ay hindi pwedeng magbukud-bukod o makapamili ng kasama?
 • ( p. 32 ibabang tal)

8. SUNOG ( p. 33 tal 2)

 • Sa isang malaking sunog ay may mga alipatong lumilipad na kung pababayaay lilikha ng panibagong sunog na malubha pa kaysa pinagmulan
 • - Magat -

9.

 • Bakit walang problemasa pagkain, bahay, damit, paggawa, pagtatanggol pagsalakay at iba pasa kanilang lugar ayon kayMagat?
 • ( p. 33 tal 6)
 • Anong patakaran ang ipinatutupad nina Magat?
 • ( p. 33 tal 8)

10.

 • Ipaliwanag:
 • Ang tibay ng loob at moral ng bayay makapupong mabisa kaysa baril at punglo.
 • - Mando-
 • Ano ang nakatawag ng pansin ni Mando sa pahina 34 ?