Click here to load reader

Kabanata 12

  • View
    23.676

  • Download
    12

Embed Size (px)

Text of Kabanata 12

  • 1. Kabanata 12Placido PenitenteIkalawang Grupo

2. Mga Tauhan Placido Penitente mag-aaral sa Pamantasan ng Sto. Tomas, nasa ikaapat na taon ng bachiller en artes Isa sa pinakamagaling na iskolar sa Latin at lohistiko sa kanyang bayan sa Batangas Itinuturing na mapanghimagsik ng mga prayle sa kanilang parokya Placido: kalmante o mapayapa Penitente: nagdurusa Juanito Pelaez Paborito ng mga prayle Anak ng mestisong Kastila at mayamang mangangalakal 3. Mga Tauhan Isagani Makatang kasintahan ni Paulita Paulita Gomez Donya Victorina Ang mapagpanggap na isang Europea ngunit isa namang Pilipina Tiyahin ni Paulita Tadeo Pumapasok para lang alamin kung mayroong klase Kung mayroon ay aalis at magdadahilang maysakit Ngunit nakapapasa at paborito pa ng propesor 4. Malungkot na patungo sa Unibersidad ng Santo Tomas siPlacido Penitente sapagkat ibig na niyang tumigil ng pag-aaraltulad ng nasabi niya sa kanyang dalawang sulat sa ina.Pinakiusapan nga lamang siya ng ina na kahit bachiller en artesay matapos niya. Ang paghahangad ni Placido na magtigil ng pag-aaral aypalaisipan sa kanyang mga kababayang taga Tanawan. Siya angpinakamatalino sa bantog na paaralan ni Padre Valerio roon.Hindi naman siya sugarol, walang kasintahang magyayayangpakasal, at laban sa mga aral ng Tandang Basyong Makunat,masalapi. Nagulat si Placido nang makapasok na siya sa Daang Magallanes at siyay tapikin ni Juanito Palaez sa balikat. Si Palaez ay mapaghangin at paborito ng mga guro. 5. Kinumusta ni Juanito ang bakasyon ni Placido.Pagkatapos ay ibinalita ang pagbabakasyon niya sa Tiyani,kasama si Padre Camorra. Nangharana raw sila ngmagagandang babae. Wala raw bahay na hindi nila napanhik.At may ibinulong kay Placido na ikinamangha tila ng huli.Tanga raw si Basilio sa pagkakaroon ng katipang tulad ni Huli.Pero susuko rin daw si Huli kay Padre Camorra. Nagtanong ng leksyon si Palaez kay Penitente sapagkatnoon lamang siya papasok. Puro walang pasok noongnakaraang mga araw. May kaarawan ng guro, may pista ngsanto, mayroong umambon. 6. Ang leksyon daw nila ay ukol sa mga salamin. Niyaya niPelaez si Penitente na maglakwatsa. Tumutol ang huli.Nagpatuloy sila ng paglakad. May naalala si Pelaez nangmakita ang maliit na parisukat sa harap ng matandang bahaysa Aduwana.Siya ay nanghingi ng abuloy para sa monumento ng isangparing Dominiko. Nagbigay si Placido ng apat na piso paramagtigil na si Pelaez at alam din ng Batangueno nanakatutulong ang gayong mga abuloy sa pagpasa ngestudyante. 7. Naroon si Isagani na nakikipagtalo ukol sa aralin. Angibang estudyante ay naniningin ng magagandang dalagangnagsisimba. Dumating ang karwahe na hila ng kilalang-kilalang mga puting kabayo. Nakita niya si Paulita Gomez, angkanyang katipan, na kasama si Donya Victorina. Si Donya Victorina ay ngumiti kay Juanito Pelaez. SiTadeo ang mag-aaral na nagbilin na sabihin sa propesor nasiyays may matinding karamdaman ay sumunod kay Paulitasa simbahan. 8. Nagpasukan na sa paaralan ang mga estudyante. Ngunitmay tumawag kay Placido. Pinalagda si placido sa kasulatangtutol sa balak na paaralan ni Macaraig. Hindi lumagda siPlacido. Walang panahong basahin ang kasulatan. Naalala niyaang tagapangulo sa kanilang bayan at ang kanyang tiyo nanawalan ng mga pag-aari nang lumagda sa isang kasulatanghindi binasa. Ngunit sa matagal na pagpipilitan ay nahuli saklase si Placido Petinente. Pumasok parin si Placido. Siya ay pumasok nang hindinagdadahan-dahan. Inakala niyang ang pagkakahuli niya aypagkakataon na upang siyay mapuna at makilala ng kanyangguro. Silay may mahigit na 150 sa klase. At siya ngay napuna ngguro na lihim na nagbanta. Bastos magbabayad ka sa akin. 9. Karagdagan ImpormasyonAng Unibersidad ng Santo. Tomas noong panahon ngkastila ay nasa Intramuros (pinaderang lungsod), malapit sakolehiyo ng San Juan de Letran sa kasalukuyan. Panahon nang mga Amerikano nang ang UST ay malipat sa Espanya,Maynila. Halos lahat ng paaralan noon ay nasa Intramuros,Letran, at Ateneo.Katatapos lamang ng bakasyon pagkatapos ng Paskokaya bagong balik sa paaralan ang mga estudyante. 10. Karagdagan ImpormasyonMga pagkakakilanlan sa mga estudyante na nag-aaral satatlong kolehiyo noon: Ateneo - Nangakadamit Europeo, mabilis lumakad,maraming dalang aklat at kuwaderno. Letran - Nakadamit-Pilipino, lalong marami, di gaanongpaladala ng aklat. UST - Malinis manamit, maayos, makisig, at sa halip na aklatay baston ang dala. Paaralang Pangmunisipyo (Normal) - Mga tahimik ,makukulay ang damit, sinusundan ng mga utusan, walangbiruan at mapagdala ng aklat. 11. Mga Katanungan1. Bakit nais nang tumigil ni Placido sa pag-aaral? Apat na taon nang siyay nag-aaral ngunit di pa siya nakikilala at napapansin ng mga guro gayong lagi siyang nag-aaral ng leksyon. Hindi sana gaanong masakit sa kanya kung siyay walang hangad kundi ang pumasa. Ngunit siyay matalino, ibig niyang matuto. Siya ang idolo sa katalinuhan sa kanilang bayan.2. Ano ang kahulugan ng pangalang Placido Penitente? Placido: Kalmante o mapayapa at penitente ay nagdurusa.3. Bakit ayon kay Pelaez ay walang hindi nangyayari sa mga kagustuhan ni Padre Camorra sa mga babae sa Tiyani (liban kay Huli)? Tinatakot ng prayle ang mga kapatid o magulang ng babae ay maipabibilanggo o maipapatapon kung di masusunod ang kanyang kagustuhan. At iyon ay alam ng mga dalaga na totoong nangyayari. 12. Mga Katanungan4. Bakit daw na si Huli man ay babagsak din? Kilala ni Pelaez ang kahayupan ni Padre Camorra at naniniwala siyang di magtatagal at makakagawa ng paraan ang kura na makuha ang ibig kay Huli.5. Anu-ano ang puna ni Rizal sa pag-aaral ng karaniwang kabataan noon? Karamihan nooy walang natutuhan dahil: a. Liban sa Ateneo, ang mga estudyante ay di nagdadala ng aklat, lalo na sa UST. b. Napakalalaki ng bilang ng mga estudyante. k. May mahabang pagpapalagay ang mga guro sa estudyante. d. Madalas ang araw na walang pasok.