LIJEKOVI VEĆA DJECA

Embed Size (px)

Text of LIJEKOVI VEĆA DJECA

LIJEKOVI ZA DJECU

Terzi dr Damir

ADRENALIN INDIKACIJE: u reanimaciji (asistolija ili bradikardija sa frekvencom ispod 60/minuti dua bradikardija ili cirkulatorni kolaps pluna hemoragija bronhospazam anafilaksa i alergijske manifestacije DOZA: pojedinana doza 0,01-0,02 mg/kg TT originalnog lijeka koji je u ampuli u omjeru 1:1000; odnosno 0,1-0,2 ml pripremljenog razreenja 1:10 000 i.v./s.c./i.m. ili intratrahealno (samo u reanimaciji), koja se moe ponoviti nakon 3-5 min u istoj dozi. PRIPREMA: Originalna ampula sadri 1mg/1 ml Adrenalina u razreenju 1:1000. Pripremi se razreenje 1:10 000 tako to se na ovaj 1 ml doda 9 ml aquae tako da u razreenju 1: 10000 1ml = 0,01mg NUS EFEKTI: tahikardija, aritmija, retencija urina, hipertermija. ATROPIN ATROPIN SULFAT ( ATROPINI SULFAS) Antiholinergik i spazmolitik, alkaloid beladone Ampule od 1ml sadre 1mg atriopin sulfata Ampule od 1ml sadre 0,5mg atropin sulfata INDIKACIJE: tea vagusom izazvana sinusna bradikardija bradikardija uzrokovana digitalisom AV blok supresija hipersalivacije DOZA: 0,01-0,03 mg/kg TT p.d. tokom 1 minuta iv, im, p.o. (moe se ponavljati na 10-15 minuta do max. doze od 0,04 mg/kg) PRIPREMA: ampula 1mg/1ml se rastvara sa 9 ml aquae da se dobije rastvor 1ml = 0,1mg1

LIJEKOVI ZA DJECU

Terzi dr Damir

ampula od 0,5 mg/1ml se rastvara sa 4ml aquae da se dobije rastvor 1ml = 0,1 mg Za neonatuse se rastvara 2x (do koncentracije 1ml=0,01 mg): Uzimamo 1ml prvi put razrijeenog rastvora u kojem je 1ml=0,1mg i opet dodamo 9 ml aqae tako da u 10ml imamo 0,1mg lijeka, tj. u 1ml = 0,01mg lijeka Rastvor je stabilan u friideru 28 dana. NUS EFEKTI: aritmija, AV blok, groznica, abdominalna distenzija, ezofagealni refluks, midrijaza. DOZA ZA NEONATUSE (RASTVOREN 2X: 1ml = 0,01 mg) TM 1kg ----- 2ml (0,02mg) TM 2kg ------ 4ml (0,04mg) TM 3kg ------ 6ml (0,06mg) TM 4kg ------ 8ml (0,08mg) DOZA ZA DOJENE (RASTVOREN 1X: 1ml =0,1mg) TM 5kg ------ 1ml (0,1mg) TM 6kg -------1,2ml (0,12mg) TM 7kg -------1,4ml (0,14mg) TM 8kg -------1,6ml (0,16mg) TM 9kg -------1,8ml (0,18mg) TM 10kg ----- 2ml (0,2mg) TM 11kg ----- 2,2ml( 0,22mg) TM 12kg ------2,4ml(0,24mg) TM 13kg -------2,6ml(0,26mg) TM 14mg ------2,8ml(0,28mg) TM 15kg -------3,0ml(0,3mg) VEE DIJETE (RASTVOREN 1X: 1ml =0,1mg) TM 16kg ------- 3,2ml (0,32mg) TM 17kg -------3,4ml (0,34mg) TM 18kg ------- 3,6ml (0,36mg) TM 19kg ------- 3,8ml (0,38mg) TM 20kg-------- 4 ml (0,40mg) TM 21kg ------- 4,2ml ( 0,42mg) TM 22kg ------- 4,4ml ( 0,44mg) TM 23kg --------4,6ml (0,46mg) TM 24kg --------4,8ml (0,48mg) TM 25kg ---------5ml (0,50mg) TM 26mg ------- 5,2ml (0,52mg)2

LIJEKOVI ZA DJECU

Terzi dr Damir

TM 27kg --------5,4ml (0,54mg) TM 28kg --------5,6ml (0,56mg) TM 29kg --------5,8ml (0,58mg) TM 30kg --------6,0ml (0,6mg) Djeca preko 30kg kao i odrasli 0,5mg- 0,6mg (5-6ml) *Belupo originalni prospekt iz lijeka Atropini sulfas (Atropin sulfat) www.belupo.hr ALUPENT INDIKACIJE: bronhospazam digitalisom uzrokovana bradikardija KONTRAINDIKACIJE: hipertireoidizam subvalvularna aortalna stenoza organsko oteenje miokarda tahiaritmija DOZA: 0,1 mg/kgTT i.m./s.c. PRIPREMA: 1ml/1mg 1ml+9 ml aquae = 10ml/1mg = 1ml/0,1 mg NUS EFEKTI: ekstrasistole. crvenilo, ubrzan puls, povean sistolni pritisak,

ANALGIN (Metamizol natrij) Tablete a 500 mg Ampule za i.m. ili i.v. primjenu: solucija 1 ml = 500 mg Ampule od 2 ml (1 g) Ampule od 5 ml (2,5 g) DJELOVANJE: Spada u grupu nesteroidnih antiinflamatornih lijekova. Ima trostruko djelovanje: analgetsko, antipiretsko i antiinflamatorno. Inhibicijom sinteze prostaglandina ometa recepciju i transmisiju bolnih podraaja, a djeluje i direktno na nociceptivne ivane puteve.3

LIJEKOVI ZA DJECU

Terzi dr Damir

INDIKACIJE: Koristi se za suzbijanje jake akutne boli, posttraumatske, postoperativne, neuralgine, kod kolika, tumora, ankilozantnog spondilitisa, te kod poviene tjelesne temperature. NUS EFEKTI: Zbog farmakokinetike metamizola treba posebno naglasiti da u renalnoj i hepatalnoj insuficijenciji dolazi do zastoja ekskrecije i metaboliziranja lijeka (normalno bioloki poluivot u krvi iznosi 7 sati) to pospjeuje nastanak neeljenih efekata, uinka jaeg intenziteta te treba smanjiti dozu ili prekinuti primjenu. Nus efekti mogu biti munina, povraanje, slabost, umor, a rijetko krvarenje iz probavnog trakta. Prebrza i. v. primjena moe izazvati jau hipotenziju.Od reakcija preosjetljivosti najee su kone, ra, edem lica. Agranulocitoza, anafilaktiki ok su teke nus pojave (kod dugotrajne upotrebe ili velike pojedinane doze). OPREZ: oprezna primjena u bolesnika s bronhalnom astmom ili kroninom upalom dinih pouteva, kao i kod bolesnika sa poremeenom hematopoezom (uz citostatike), insuficijencijom jetre i bubrega. NAIN UPOTREBE I DOZIRANJE Intravenski : Doza izraunata prema tjelesnoj masi daje se polaganom injekcijom (1 ml /min) Injekcija se smije ponoviti nakon 6 do 8 sati. Najvea uobiajena pojedinana intravenska doza je 1,25 g (2,5 ml); maksimalna pojedinana iznosi 2,5 g ( 5 ml ), a maksimalno dnevno se moe dati 5g ili 10 ml Pri iv primjeni treba pratiti krvni pritisak, frekvencu disanja i pulsa. Moe se aplicirati i intramuskularno i subkutano. DOZIRANJE ANALGINA KOD DJECE Preporuene doze za djecu su od 10-40 mg/kg pro dozi, s tim da se ne smiju prekoraiti doze za odrasle. Pojedinana doza za odrasle je 2,0 2,5 ml. Maksimalna pojedinana doza je 5 ml (2,5 g) Maksimalna dnevna doza je 10 ml (5 g). Dozirati se moe i prema ukupnoj povrini tijela: ukupna dnevna doza iznosi 2,5 g (5ml) na 1 m povrine koe, a izraunata dnevna doza se dijeli u planirane 3 ili 4 doze (na 6-8 sati). Povrina tijela se izraunava po formuli: TP = 4 x TT +7 / TT + 90.4

LIJEKOVI ZA DJECU

Terzi dr Damir

Dnevna doza Analgina za odreenog pacijenta izraunava se tako to se dozvoljena dnevna doza od 2,5 g (5ml) mnoi sa izraunatom povrinom (TP), a zatim se izraunata dnevna doza podijeli u eljeni broj (3-4) pojedinanih doza. Npr. Pacijent ima TT = 10 kg. TP = 4 X 10 + 7 / 10 + 90 = 47/100 = 0,47 m. Ukupna dnevna doza Analgina iznosi 5ml (2,5g) X 0,47 = 2,35 ml Analgina. Izraunatu dnevnu dozu podijelimo u planirane 3 pojedinane doze na 8 h to iznosi 2,35/3 = 0,783 ml. Pojedinana doza Analgina iznosi 0,7 ili 0,8 ml. Tabela 1. Preporuene doze Analgina prema tjelesnoj masi. Tjelesna masa (kg) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Antipiretsko djelovanje ml mg 0,4 0,5 0,6 0,6-0,7 0,7 0,7-0,8 0,8-0,9 0,9 0,9-1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2-1,3 1,3 1,3-1,4 1,4 1,4-1,5 1,5 1,5-1,6 1,6 1,6 1,6-1,7 1,7 200 mg 250 mg 300 mg 300-350 350 350-400 400-450 450 450-500 500 500 550 600 600 600-650 650 650-700 700 700-750 750 750-800 800 800 800-850 8505

Analgetsko djelovanje ml mg 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450

LIJEKOVI ZA DJECU

Terzi dr Damir

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 > 50

1,7-1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9-2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1-2,2 2,2 2,2 2,2-2,3 2,3 2,3 2,3-2,4 2,4 2,4 2,5 2,5

850-900 900 900 950 950 950-1000 1000 1000 1000 1050 1050 1050-1010 1100 1100 1100-1150 1150 1150 1150-1200 1200 1200 1250 1250

3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,0

1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2500

PRIPREMA RASTVORA ZA INHALIRANJE 1. ATROVENT 0,025% otopina za inhalaciju U kolektor (sabirnu posudu) inhalatora se stave 2-3 ml fiziolokog rastvora (0,9% NaCl) i Atrovent solucija 5 kapi (0,06 mg) za dojenad i djecu predkolskog uzrasta 10 kapi (0,12 mg) za djecu kolskog uzrasta. Dijete se inhalira pomou odgovarajue maske 10-15 minuta (sve dok se lijek u cjelosti ne raspri iz sabirne posude). 2. URBASON (LEMOD- SOLU) U kolektor (sabirnu posudu) inhalatora se stave 2-3 ml fiziolokog rastvora (0,9% NaCl) i Urbasona 4 mg (ampula od 40 mg se rastvori sa 10 ml aquae, pa se od tog rastvora uzme 1 ml koji sadri 4 mg). Dijete se inhalira pomou odgovarajue maske 10-15 minuta (sve dok se lijek u cjelosti ne raspri iz sabirne posude). 3. BISOLVON (BROMHEXIN; BISOLEX) OTOPINA6

LIJEKOVI ZA DJECU

Terzi dr Damir

U kolektor (sabirnu posudu) inhalatora se stave 2-3 ml fiziolokog rastvora (0,9% NaCl) i Bisolvon solucija odreeni broj kapi prema uzrastu i tjelesnoj masi djeteta (1ml solucije = 15 kapi): djeca uzrasta do 2 godine: 5 kapi djeca uzrasta od 2-6 godina: 10 kapi djeca uzrasta od 6-12 godina: 15 kapi (1 ml) djeca uzrasta preko 12 godina: 30 kapi (2 ml) Dijete se inhalira pomou odgovarajue maske 10-15 minuta (sve dok se lijek u cjelosti ne raspri iz sabirne posude). 4. VENTOLIN (SALBUTAMOL) U kolektor (sabirnu posudu) inhalatora se stavi 2-3 ml fiziolokog rastvora (0,9% NaCl) i izraunata koliina Ventolin solucije: ukupna dnevna doza (za 24h) = 1 kap/kg TT podijeljeno na 3 pojedinane doze koje se daju na8h. Dijete se inhalira pomou odgovarajue maske 10-15 minuta (sve dok se lijek u cjelosti ne raspri iz sabirne posude). AMINOPHYLLIN INDIKACIJE: apnea (centralni tip), poboljanje respiratorne funkcije, brohodilatator DOZA: pojedinana doza za djecu iznosi 3-6 mg/kg TT u infuziji 5% glukoze (preferira se u djece) ili fizioloke otopine (uglavnom za veu djece i odrasle) tokom 60 minuta. Maksimalna pojedinana doza ne smije prei dozu za odrasle, odnosno koliinu od 1 ampule (250 mg). ADMINISTRACIJA: Lijek treba razrediti do koncentracije 1 mg/ml, a maksimalna dozvoljena koncentracija lijeka u infuziji moe biti 25 mg/ml. Preporuena brzina davanja lijeka je 0,36 mg/kg u minuti, a maksimalna dozvoljena brzina davanja 25 mg u minuti. Doza se prema potrebi moe ponoviti na 6, 8 ili 12 h. PRIPREMA: originalna ampula: 10 ml=250mg (1ml=25 mg). eljena doza se izdozira i pripremi u planiranoj infuzionoj otopini prema uputi ljekara (isplanirana infuziona lista).

7

LIJEKOVI ZA DJECU

Terzi dr Damir

Za neonatuse zbog malih doza i lakeg doziranja originalna otopina se razreuje: 1 ml (25 mg) + 4 ml fizioloke otopine ili 5% glukoze tako da se dobije otopina 5 ml=25 mg (1ml=5 mg). Dozvoljen nivo u krvi je do 20 mcg/ml. NUS EFEKTI: tahikardija, uznemirenost, povraanje, hiperrefleksija, konvulzije. AMJODARON INDIKACIJE: Antiaritmik. Primjenjuje se tokom CPR za suzbijanje ventrikularne fibrilacije rezistentne na DC ok i u tretmanu supraventrikularne aritmije koja ne odgovara na konvencionalnu terapiju. KONTRAINDIKACIJE: Preosjetljivost na lijek, Teka disfunkcija sinusnog vora, Znaajna sinusna bradikardija, Syncopa inducirana bradikardijom, A-V blok II i III stepena, Bolesti titnjae PANJA Amjodaron je kompatibilan samo sa 5% glukozom. Moe se koristiti u koncentraciji od 15mg amjodarona u 1ml 5% glukoze. Nije poeljna kombinacija sa beta blokatorima, digitalisom, blokatorima Ca-kanal (mogua bradikardija i zastoj srca). Ne preporuuje se kao antiaritmik prve linije zbog potencijalno visokog toksiciteta. NEELJENI EFEKTI: Atropin rezistentna bradikardija, srani blok, srani zastoj, miokardna depresija, kongestivno srano poputanje, hipotenzija, nesanica, ataksija, nistagmus, hipotireoidizam, hiperglikemija, poremeaj koagulacije, trombocitopenija, hepatotoksinost, hipersenzitivni pneumonitis i plunma fibroza. INTERAKCIJE SA DRUGIM LIJEKOVIMA: Poveava plazma koncentraciju digoxina zbog ega se planirana istovremena doza Digoxina mora smanjiti na pola.8

LIJEKOVI ZA DJECU

Terzi dr Damir

Nije poeljna kombinacija sa beta blokatorima, digitalisom, blokatorima Ca-kanal (mogua bradikardija i zastoj srca). DOZA: PERORALNU dozu za djecu ispod 1 godine (dojene) treba kalkulisati na osnovu aktuelne povrine tijela. Uobiajena doza za djecu je 10-15 mg/kg/dan, odnosno 600-800 mg na 1,73 m povrine tijela (350-450 mg/m tjelesne povrine), u 1 ili 2 podijeljene doze na dan tokom 4-14 dan dok se ne postigne kontrola aritmije i dozu tada reducirat na 5mg/kg/dan 1x dnevno, vie sedmica. Uobiajeno je minimalna dnevna doza 2,5 mg/kg i moe se davati za 5-7 dana ili sedmica. I.V. ADMINISTRACIJA: Uobiajena pojedinana doza u hitnim stanjima je 5 mg/kg u infuziji tokom 60 minuta. Moe se zapoeti sa 1 mg/kg pro dozi i po potrebi ponavljati do 5 mg/kg. Za viekratno davanje preporuena doza je 5 mg/kg/dan podijeljeno u 2 doze koje se daju u infuziji tokom 60 minuta na 12 h. KONTINUIRANA INFUZIJA: Inicijalna preporuena doza je 5 mcg/kg/minuti, doza se moe postepeno poveavati do postizanja terapijskog uinka do maksimalno 15 mcg/kg/minuti. Srednja efektivna doza prema rezultatima veine studija je 10 mcg/kg/minuti. MONITORING: Srana frekvenca, EKG Pluna funkcija, funkcija titnjae, jetreni enzimi, oftalmoloki pregled TERAPIJSKI NIVO LIJEKA U KRVI: 0,5 2,5 mg/L (1-4 mikromol/L). OBLIK: Ampule 150 mg/3 ml (1ml=50 mg), Tablete a 200 mg APAURIN Tablete a 2, 5 i 10 mg9

LIJEKOVI ZA DJECU

Terzi dr Damir

Ampule 10 mg/2ml Mikroklizma a 5 i 10 mg INDIKACIJE: sedacija, konvulzije, epi Nije lijek izbora u neonatologiji. DOZE: Bolus: 0,1-0,3 mg/kg TT pro dozi i.m./i.v. sporo preko 3 minute, moe se ponoviti nakon 15-30 minuta do max totalne doze od 0,5 mg/kg. Kontinuirana infuzija: 0,3 mg/kgTT/sat u dovoljno tenosti (ovisno o TT) da tee 4-6 h; moe se po potrebi nastaviti i dalje. Rektalno: -Konvulzije 0,5 mg/kg pro dozi, moe se ponoviti na 12h. -Sedacija i priprema za dg. procedure: 0,2 mg/kg pro dozi. PRIPREMA: amp 10mg/2ml + 8 ml aquae da se dobije rastvor 1 ml=1 mg Rastvor stabilan 8 sati nakon pripreme. MONITORING: Pratiti srani ritam, respiratornu frekvencu! NUS EFEKTI: kardiorespiratorni arest, hipotenzija, ikterus. ALBUMINI HUMANI 5% aHumani albumini a 500 ml, 12% i 20% Humani albumini a 50 ml INDIKACIJE: volumen ekspander, ok, opekotine, akutno oteenje jetre, ascites, hemolitika bolest novoroeneta KONTRAINDIKACIJE: ranije reakcije na albumine DOZE: 1g/kg TT/dan iv u infuziji (moe u kontinuiranoj infuziji kod 5% otopine; a uobiajeno se daju podijeljeno u infuzijama na 12 h (moe i na 6-8 sati) za 12% ili 20% Humane albumine. PRIPREMA:10

LIJEKOVI ZA DJECU

Terzi dr Damir

5% albumini su uglavnom volumen ekspanderi, ne razblauju se, daju se u sporoj i.v. infuziji. 12% i 20 % albumini se uglavnom daju za popravljanje hipoalbuminemije i onkotskog pritiska i uglavnom se razblauju do koncentracije 5% (20% u omjeru 1:4 sa fiziolokim otopinama ili 5% glukozom, a infuzija tee tako da ne prelazi 1ml/min). Prilikom davanja ne smije se mukati ili tresti rastvor. Pripremljen preparat je valjan do 4 sata nakon pripreme. Npr. kod Nefrotskog sindroma izraunata koliina 12% ili 20% humanih albumina obino se razblai sa 50 do 100 ml 5% glukoze i tee 2-4 sata (jedna boica a 50 ml razblai se sa 50 ml infuzione otopine i jedna razblaena boica se daje tokom 2 sata; ako doza za pacijenta iznosi 2 boice i razblaenje se sprovodi sa 2 x 50 ml infuzione otopine, a infuzija tee 4 sata), s tim da se u polovini infuzije ordinira Lasix. NUS EFEKTI: groznica, hipotenzija, pluno cirkularno optereenje uzrokovano kongenitalnim oteenjem ili pulmonalnim edemom. OPASKA: Onkotski pritisak 20% albumina je 4x vei od osmolarnosti seruma. Ako se daje zbog hiperbilirubinemije onda se daje 1 sat prije EST. AMPHOTERICIN B INDIKACIJE: sistemske mikoze ili teka superficijalna mikoza DOZE: 0,5 mg/kg/dan iv 1x u toku 24 sata sporo 2-6 sati PRIPREMA: diluirati lijek sa 5% ili 10% glukozom, nikad sa fiziolokom otopinom maksimalna koncentracija otopine je 0,1 mg/ml, zatiti od svijetla! Stabilan 24h na sobnoj temperaturi i do 7 dana u friideru. NUS EFEKTI: anemija, trombocitopenija, hipokalemija, renalna tubularna acidoza, kardijalni arest je mogu koji primaju vie od 10 doza.

ACYCLOVIR

11

LIJEKOVI ZA DJECU

Terzi dr Damir

INDIKACIJE: neonatalne infekcije sa herpes simpleks i variela zoster (plua i CNS), slabije prema CMV DOZE: 10-20 mg/kg/p.d. na 8 sati iv preko 1 sat, po potrebi i due. HSV infekcija: 1500mg/m/danpodijeljeno na 8h ili 30mg/kg/dan podijeljeno na 8h u toku 14-20 dana. U terminske djece najvie doze su 45-60mg/kg/dan podijeljeno na 8h. Prematurusima kod HSV infekcije i.v. 20 mg/kg/dan podijeljeno na 12h tokom 14 do 21 dan. PRIPREMA: 500 mg + 10 ml aquae = 1ml/50 mg otopine 1 ml (50 mg) + 9 ml aquae = 1 ml/5 mg otopine Koncentracija mora biti manja od 7mg/ml! Solucija je stabilna na sobnoj temperaturi 24 sati, ne smije se drati u friideru. NUS EFEKTI: flebitis na mjestu iv aplikacije, prolazna disfunkcija bubrega, kristalurija, neutropenija. OPREZ: neophodna dobra hidracija i diureza! AMPICILLIN INDIKACIJE: gram + i gram bakterije (H. Influezne, Salmonella, E. coli) KONTRAINDIKACIJE: teko renalno oteenje DOZA: do 7 dana 50 mg/kg TT/dan na 12 sati im ili iv, a nakon toga na 8h (izuzev neonatusa ispod 29GN) Od 7 dana 100-200 mg (meningitis/kg TT dan) na 8 sati Postnatalni period 7 dana 2000g 50mg/kg/dan podijeljeno u 2 doze(12h), meningitis 100mg/kg/dan na 12h; >2000g 75mg/kg/dan podijeljeno na 8h; meningitis 150mg/kg/dan podijeljeno na 8h; >7 dana 2000g- 100mg/kg/dan podijeljno na 6h, meningitis 200mg/kg/dan podijeljno na 6h (PDH Childrens Hospital Buffalo) PRIPREMA: Razrijediti do fizioloke koncentracije od minimum 100 mg/ml, diluenti su fizioloki, aqua, 5% glukoza. Upotrijebiti preparat unutar 1 sata jer se potentnost antibiotika gubi. NUS EFEKTI: su rijetki, ra, eozinofilija, dijarea. AMIKACIN INDIKACIJE: gram negativne bakterije, koje ne reaguju na druge aminoglikozide (Pseudomonas, Seratia). Kombinuje se sa betalaktamskim antibioticima. DOZA: 7,5 mg/kgTT 1x dnevno ako je TT 2000 grama Daje se kroz infuziju ili perfuzorom 30 do 60 minuta! PRIPREMA: Diluira se sa aquom tako da je maksimalna koncentracija manja ili jednaka od 5 mg/1ml. AMOXICLAV INDIKACIJE: bakterijske infekcije, iri spektar djelovanja KONTRAINDIKACIJE: preosjetljivost na lijek DOZA: 50 mg/kgTT p.d. u iv infuziji preko 30 minuta na 12 sati 20 mg/kgTT/ dan u 2 doze per os. ADENOZIN INDIKACIJE: akutna terapiju u paroksizmalnoj supraventrikularnoj tahikardiji DOZA: 50 mcg/kg TT brzi iv bolus, nakon ega se da 0,9%NaCl u bolusu (1-2 sec). Ponavlja se na 2 minute sa poveanjem doze za 50 mcg/kg TT do pojave sinusnog ritma, a max do 250 mcg/kgTT. Neonatusi: inicijalna doza 50mcg/kg TT brzi bolus. Nakon 2 minute doza se povea na 100mcg/kg. Doza se moe poveati za narednih 50mcg/kg13

LIJEKOVI ZA DJECU

Terzi dr Damir

svake 2 minute sve dok se tahikardija ne prekine ili do max doze do 300mcg/kg za neonatuse (APLS, 2009) PRIPREMA: ampula od 6mg/2ml = 3000 mcg/1 m 1ml + 9 ml 0,9%NaCl = 10 ml (3000mcg) = 1 ml (300mcg) = 0,1ml (30mcg) U pripremi se koristi samo 0,9% NaCl! uvati na sobnoj temperaturi, a ne u friideru! Rastvor mora biti bistar! Po konverziji ritma terapiju produiti digoksinom! NUS EFEKTI: crevnilo, bronhospazam, iritabilnost, hipotenzija, ali traju manje od 1 minute! CALCIUM 10% Ca - glukonat, 10%Ca Hlorid INDIKACIJE: hipokalcemija, kod predozirana sa Ca blokatorima, asistolija, kod EST DOZE: AKUTNI TRETMAN: 10% Ca- glukonat 100-200 mg/kg/p.d. = 1-2 ml/kg p.d. na 6 sati 10% Ca- hlorid 30-70 mg/kgTT p. d. (0,3-0,7 ml) kod cardiac aresta tokom CPR gdje je prisutan poremeaj elektrolita i septikemije. Moe se ponoviti za 10 minuta! DOZA ODRAVANJA: 10% Ca- glukonat 2-8 ml/kg/dan iv ili po, podijeljeno na 6 sati 10% Ca- hlorid 0,75-3 ml/kgTT/ dan u iv infuziji (za tetaniju) 6,5% Ca glubionat 0,18-0,7 ml/kg/dan p.o. EST 10% Ca- glukonat 1 ml/100 ml citrirane krvi 10% Ca- hlorid 0,3 ml/100 ml citrirane krvi PRIPREMA: 10%Ca- glukonat amp 10ml/1g 1ml/100mg+1ml fizioloke ili 5%glukoze (1:1) NUS EFEKTI: bradikardija, kardiak arest, nekroza tkiva kod ekstravazije (hijaluronidaza antidot), NEC kod oralne administracije hiperosmolarnih14

LIJEKOVI ZA DJECU

Terzi dr Damir

rastvora. Oprez kod digitaliziranih pacijenata (zbog sinerginog efekta). Ne koristiti za davanje vene na glavi! OPASKE: Najnii osmolaritet ima Ca - glukonat Prestati sa infuzijom kod srane frekvence < 100/min Ne davati u arteriju U Ca - glukonatu je Ca u elementarnom obliku, a u Ca hloridu u jonskom Propricati venu prije i poslije infuzije NIKADA ne davati kroz sistem u kome ima BIKARBONATA! CEPHOTAXIM - III GENERACIJA CEPHALOSPORINA (TOLYCAR) INDIKACIJE: meningitis i sepsa uzrokovane gram negativnim bakterijama (E.coli, H.influenze, Klebsiella, Pseudomonas) i N. Gonorrhoe. DOZE: 50 mg/kg/pro dosis iv preko 30 minuta Ispod 29GN doza na 12 h! 30-36GN u prvih 14 dana na 12 sati, a potom na 8 sati! 37-44GN u prvih 7 dana na 12 sati, potom na 8 sati! PRIPREMA: amp. 1g + 10 ml aquae ili fizioloke otopine 1ml = 100 mg (odgovarajuu koliinu lijeka dati u iv infuziji sa toliko tenosti, koliko je potrebno za datu gestacionu dob i TT). Rastvor lijeka je stabilan na sobnoj temperaturi 24 sata, a 7 dana u friideru. NUS EFEKTI: veoma su rijetki, ukljuujui ra, flebitis, leukopeniju, granulocitopeniju, eozinofiliju. CEFTAZIDINE -3. generacija Cephalosporina INDIKACIJE: Neonatalni meningitis i g- sepsa DOZE: 30 mg/kg iv 30 minuta.