of 16 /16
MEUNARODNA LOGISTIKA - 5. predavanje -

MEĐUNARODNA LOGISTIKA

Embed Size (px)

Text of MEĐUNARODNA LOGISTIKA

 • MEUNARODNA LOGISTIKA

  - 5. predavanje -

 • MEUNARODNO POSLOVANJE I LOGISTIKA

  Razvoj proizvoda Prilagoeni najvanijim tritima Proizvedeni na razliitim lokacijama

  Nabava irom svijeta

  Proizvodnja Kapaciteti na razliitim lokacijama Efikasni komunikacijski sustav

  MEUNARODNA LOGISTIKA

 • MEUNARODNA LOGISTIKA

  Sniavanje trokova 10 - 30% trokova u me. poslovanju su

  logistiki trokovi JIT, EDI, ESI

  Poboljaanje usluge (dodana vrijednost za potroae)

  Alat za postizanje konkurentnosti u meunarodnom poslovanju

 • Meunarodna logistika

  = skup aktivnosti koje se poduzimaju da se proizvodi koji imaju potranju na meunarodnom tritu dostave u traenim koliinama, oekivane kvalitete i uz primjerenu cijenu na traeno mjesto.

  Povezanost s marketinkim aktivnostima Povezano s izabranom strategijom ulaska na

  strano trite

 • LOGISTIKA POVIJESNI RAZVOJ U poetku sinonim za fiziko kretanje roba Prva primjena: vojna industrija (I sv. rat) Poslovna logistika

  Sve aktivnosti vezane uz fiziko kretanje roba (prema dobavljaima i prema kupcima) i pratee dokumentacije

  U poetku razvoja fokus na dobroj kvaliteti i niskim trokovima

  1980-ih pitanje brzine isporuka

 • LOGISTIKA POVIJESNI RAZVOJ

  Danas: zadovoljstvo potroaa Just-in-time MRP (Materials requirement planning)

  Upravljaki software koji omoguava odreivanje vrste i koliine proizvoda u skladu s narudbama

  MRP II (Manufacturing resurces planning) Unaprijeena verzija; ukljuuje i financije i

  marketing

 • CILJEVI MEUNARODNE LOGISTIKE

  Upravljanje materijalima Pravovremeni tijek sirovina, dijelova i

  poluproizvoda u, iz i unutar poslovnog

  subjekta

  Fizika distribucija Kretanje gotovih proizvoda od poslovnog

  subjekta do potroaa

 • MEUNARODNA vs. DOMAA LOGISTIKA

  Razliito okruenje Tehnoloka i transportna infrastruktura,

  zakoni i propisi, socio-kulturne norme,

  ekonomsko okruenje... Udaljenost

  Kompliciranije odluke vezane uz transport Vei rizici meunarodnog transporta Vei broj posrednika

 • MEUNARODNA vs. DOMAA LOGISTIKA

  Prelazak dravnih granica Procedure, dokumentacija Meunarodni modaliteti i razliite valute

  plaanja Razliiti zahtjevi na pakiranje, ambalau i

  oznaavanje proizvoda Drukiji principi upravljanja zalihama

  Ciklusi nabavljanja, trokovi zaliha

 • OKRUENJE MEUNARODNE LOGISTIKE

  Nekontrolabilni elementi: Politiki i pravni Ekonomski Socio-kulturni Geografija Tehnologija Konkurencija

  Kontrolabilni elementi Usluga potroau Zalihe Pakiranje, ambalaa i oznaavanje Transport Skladitenje i uvanje

 • MEUNARODNA LOGISTIKA KONTROLABILNI ELEMENTI

  Usluga potroau Pravo vrijeme, pravo mjesto, prava koliina,

  prava kvaliteta, pravi nain uz pravu cijenu

  Zalihe Raspoloivost proizvoda vs. trokovi zaliha

  kljuno pitanje definiranja zaliha

 • MEUNARODNA LOGISTIKA KONTROLABILNI ELEMENTI

  Meunarodni transport Transportni sustavi izmeu i unutar razliitih

  trita Nove trgovake rute Frekvencija i raspoloivost transportnih usluga

  Izbor modaliteta transporta: Predvidivost i mogunost praenja isporuka Vrijeme trajanja este kombinacije (multimodalni transport)

 • MEUNARODNA LOGISTIKA KONTROLABILNI ELEMENTI

  Pakiranje, ambalaa i oznaavanje Uloga zatite tijekom transporta i skladitenja Marketinka uloga prema potroau

  Oznaavanje: Svaka jedinica pakiranja Ime proizvoda Jedinina veliina Teina, Zemlja podrijetla ....

 • INOVATIVNE STRATEGIJE ZA POBOLJANJE MEUNARODNE LOGISTIKE

  BRZINA UVOENJA PROIZVODA (novi proizvodi na razliitim tritima)

  TRINI FOKUS (praenje zahtjeva trita potroaa)

  BRZINA ISPORUKE (koliina zaliha)

  VEA KVALITETA USLUGE (vezanje inovativnih usluga uz prodaju proizvoda)

  INOVATIVNI KANALI (razvoj sustava za to bri pristup kupcu uz to nie trokove)

 • POSREDNICI NA MEUNARODNOM TRITU

  Prema vlasnitvu proizvoda Oni koji preuzimaju vlasnitvo

  Veletrgovci Trgovci na malo

  Oni koji ne preuzimaju vlasnitvo nad proizvodima Agenti: ugovorno zastupaju interese poduzea. Mogu biti agenti

  proizvoaa, prodajni agenti ili komisionari Brokeri: samostalni i neutralni posrednici koji se angairaju za tono

  definirani posao. Specijalizirani za pojedine vrste proizvoda