Metodicki Seminari - Dopunsko

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Metodicki Seminari - Dopunsko

 • 7/22/2019 Metodicki Seminari - Dopunsko

  1/11

  ivotopisi velikih matematiarai

  Natjecanja iz matematike

  eljka Zori, [email protected]

  mailto:[email protected]:[email protected]
 • 7/22/2019 Metodicki Seminari - Dopunsko

  2/11

  Seminarski radse sastoji od:

  Naslovnice

  Sadraja

  Opisa teme:

  uvod u problem uvod u ivotopis

  razrada problema - ivotopis

  zakljuak i prijedlozi

  Literature

  Priloga:popis priloga i sami prilozi (ako ima)

 • 7/22/2019 Metodicki Seminari - Dopunsko

  3/11

  Tehniko oblikovanje teksta:

  seminarski rad ima 8 do 12 stranica

  (bez naslovnice, sadraja, literature i priloga - slika)

  Veliina slova (font): 12; Times New Roman

  Margine: 2,5 cm (standardno)

  Prored: 1,5

  Poravnavanje: lijevo

  Numeriranje stranica: sve osim naslovnice

 • 7/22/2019 Metodicki Seminari - Dopunsko

  4/11

  Stil pisanja

  Seminarski rad treba biti napisan:

  jasno i precizno

  bez koritenja slenga

  bez gramatikih i pravopisnih greaka

  u neutralnom licu na mojoj web straniciwww.pmfst.hr/~zzoric/ imate

  upute u mapi SEMINARI

  http://www.pmfst.hr/~zzoric/http://www.pmfst.hr/~zzoric/http://www.pmfst.hr/~zzoric/http://www.pmfst.hr/~zzoric/
 • 7/22/2019 Metodicki Seminari - Dopunsko

  5/11

  Literatura

  koristiti razliite izvore informacija (barem dvije

  knjige)

  korektno interpretirati i navesti izvore te ih dodati u

  popis literature

  popis literature mora biti sloen po abecednom redu.

  vidi dokument literatura seminarski rad.pdf

 • 7/22/2019 Metodicki Seminari - Dopunsko

  6/11

  Naslovna stranicaSveuilite u Splitu

  Prirodoslovno matematiki fakultet u Splitu

  Seminarski rad iz kolegija

  Ime kolegija

  Naslov

  Student:

  Ime i prezime, indeks br. 0000

  Split, datum

 • 7/22/2019 Metodicki Seminari - Dopunsko

  7/11

  Prezentacija seminarskog rada

  nije dozvoljeno suhoparno itanje s papira koritenje zabiljeki podsjetnika je dozvoljeno

  nije obavezno prezentirati seminar uz Power Pointprezentaciju

  prezentacije su vremenski ograniene na maksimalno15 minuta

  Sve odluke oko naina prezentacije preputene sustudentima, uz uvjet da se vodi rauna o ciljuprezentacije, a to je izloiti odabranu temu seminarana zanimljiv i prepoznatljiv nain.

 • 7/22/2019 Metodicki Seminari - Dopunsko

  8/11

  Ocjenjivanje seminarskog radaOcjenjivanje seminarskog rada

  Forma

  Sadri sve elemente

  Tehnika izrada

  Jezina korektnost

  Struni dio

  Pristup temi

  Sadraj

  Razumijevanje

  Preciznost tonost

  Prezentacija

  Sadraj

  Dobro pripremljeno i zanimljivo izlaganje.

  Jezino korektno, jasno i glasno izlaganje.

  Jasnoa - preglednost

  Ocjenjivanje seminarskog rada (matematika tema)

  Forma

  Sadri sve elemente

  Tehnika izrada

  Jezina korektnost

  Struni dio

  Preciznost tonost

  Sadraj

  Primjeri i zadaci

  Razumijevanje

  Prezentacija

  Sadraj

  Jasnoa preglednost

  Dobro pripremljeno i zanimljivo izlaganje.

  Jezino korektno, jasno i glasno izlaganje.

  Seminarski rad treba poslati mailom nekoliko dana prije prezentacije(termini ovise o dogovoru)

  Pisanu verziju predati na obrani seminarskog rada.

 • 7/22/2019 Metodicki Seminari - Dopunsko

  9/11

  ivotopisi velikih matematiara - teme

  Euler LagrangeLaplace Gauss

  Cauchy Lobaevski

  Abel Galois

  Cayley Weirstrass

  Boole Kronecker

  Dedekind Cantor

  Herman Dalmatin Petri

  Getaldi Bokovi

  Pitagora Descartes

  Zenon Fermat

  Eudoksus Cardano

  Arhimed Pascal

  Euklid Newton

  Al'Khwarizmi Leibniz

  Fibonacci Bernoulli

 • 7/22/2019 Metodicki Seminari - Dopunsko

  10/11

  Natjecanja iz matematike - teme Konstruktivne metode

  metoda geometrijskog mjesta toaka

  metoda izometrije

  metoda slinosti i homotetije

  Diofantske jednadbe

  Dirichletov princip Djeljivost

  Metoda uzastopnih pribliavanja

  Prebrojavanje - kombinatorika

  Osnovne nejednakosti o sredinama

  Metoda rjeavanja logikih problema Funkcija najvee cijelo

  Udaljenost mimosmjernih pravaca

  Princip matematike indukcije

  Gaussova dosjetka i konani zbrojevi

 • 7/22/2019 Metodicki Seminari - Dopunsko

  11/11

  Hvala na panji!