POSVET o varovanju kmetijskih zemljišč: BOMO OSTALI BREZ KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN BREZ HRANE?

 • View
  34

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

POSVET o varovanju kmetijskih zemljišč: BOMO OSTALI BREZ KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN BREZ HRANE? Uvodni referat: Z ekovasmi, ekonaselji in permakulturo v bolj trajnostno - harmoničnejše življenje (Aleksander Batič in sodelujoči). Findhorn, Škotska (ekovas tudi v zelenju zadaj). - PowerPoint PPT Presentation

Text of POSVET o varovanju kmetijskih zemljišč: BOMO OSTALI BREZ KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN BREZ HRANE?

 • POSVET o varovanju kmetijskih zemlji: BOMO OSTALI BREZ KMETIJSKIH ZEMLJI IN BREZ HRANE?

  Uvodni referat: Z ekovasmi, ekonaselji in permakulturo v bolj trajnostno - harmonineje ivljenje (Aleksander Bati in sodelujoi)

 • Findhorn, kotska(ekovas tudi v zelenju zadaj)

 • Dyssekilde, Danska

 • Torri Superiore, Italija

 • ekososeska Hammarby, vedska

 • Culemborg, Nizozemska

 • projekt: Inovacijski centerKlenik pri Pivki

 • Predlogi:V zakone iz podroja kmetijstva ter podroja okolja in prostora naj se uvede monost, da se zapuene ali dalj asa nenaseljene kmetije oz. zemljia lahko razdelijo na manje enote velikosti 1 do 3 ha in da se na teh enotah dovoli gradnja individualnega objekta za stalno bivanje; zakonodaja naj omogoi tudi laje grupiranje razdrobljenega lastnitva oz. prenos razdrobljenega lastnitva.Ostane naj v veljavi 79. len veljavnegaZGO, ki med drugim pravi, da je dovoljena koristna povrina, do katere se e lahko gradi v lastni reiji 250 m2.Sklad kmetijskih zemlji in gozdov naj prevzame vejo vlogo pri prenosu zemlji na zainteresirane dravljane, tudi na nove ekovasi in tako postane bolj profesionalni servis. Dodelati je potrebno tudi nain predkupne pravice na kmetijska zemljia v prid novim kmetijam in prebivalcem oz. ekovasem.V mrei slovenskih ekovasi menimo, da je potrebno v zakon vkljuiti ustrezne podporne intrumente za projekte z nizkimi, celo blagodejnimi vplivi, saj ZKZ ne upoteva uveljavljenih primerov dobre prakse trajnostnega sobivanja ekovasi. Zato predlagamo vkljuitev monosti/izjem za projekte z dokazano nizkimi vplivi na okolje. VZOR tuje prakse: Wales je pred nekaj leti sprejel taken zakon za en del, lani pa za celotno deelo.

 • Predlagamo, da vlada IMPREJ ustanovi medresorsko skupino za razvoj ekovasi in doloi organ vlade, ki bo pristojen za razvoj ekovasi. V kabinetu ministra pristojnega za kmetijstvo elimo kontaktno osebo, ki bo v zaetni fazi naloge koordinirala.Predstavimo ideje celostnega razvoja ekovasi in permakulture ministrom za kmetijstvo e maja letos v Radencih.Povabimo domae in svetovne poznavalce ekovasi, ekonaselij in permakulture in naredimo sreanje oz. konferenco na temo ekovasi in permakulture. Naj postane Slovenija svetovna zibelka prijaznejega, bolj harmoninega ivljenja.

 • Protagonisti ekovasi poznamo prednosti in ibkosti kmetijske politike in ponujamo pomo. Pomo tudi pri pripravi zakonskih podlag za bodoe intrumente podpore sofinanciranja razvoja ekovasi, za katere na terenu obstaja velika absorbcijska sposobnost.

 • Protagonisti ekovasi poznamo prednosti in ibkosti kmetijske politike in ponujamo pomo. Pomo tudi pri pripravi zakonskih podlag za bodoe intrumente podpore sofinanciranja razvoja ekovasi, za katere na terenu obstaja velika absorbcijska sposobnost.

  Ve informacij o ekovaseh v slovenini je na www.ekovas.si, www.soustvarjanje.si in na moji strani www.harmonicno-zivljenje.si, informacije evropske mree ekovasi na www.gen-europe.org.

  Prosim, razvijajmo ekovasi in ekonaselja SKUPAJ. Skupaj zmoremo vse.Hvala

  *Findhorn, kotska*Dyssekilde, DanskaStare in nove hieStaroselci so povabili nove prebivalceTople grede

  *Hammarby, vedska*Culemborg, Nizozemska*