of 80 /80
SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019 Kiadja a Szövetség a Magyar Veterán Teniszezőkért Közhasznú Egyesület Elérhetőségek: Irodavezető: Baranyay Szilvia, +36-70-635-4017 Elnök: Pintér András, +36-20-925-9047 Levelezési cím/Adress: Szövetség a Magyar Veterán Teniszezőkért Association for the Hungarian Veteran Tennis Players H-1131 Budapest, Babér u. 17/A. Hungary Adószám: 18179712-1-42 Bankszámlaszám: MKB 10300002-10559997-49020019 e-mail: [email protected] web: www.huntennis.hu/seniors

SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

Közhasznú Egyesület
Elnök: Pintér András, +36-20-925-9047 Levelezési cím/Adress:
Szövetség a Magyar Veterán Teniszezkért Association for the Hungarian Veteran Tennis Players
H-1131 Budapest, Babér u. 17/A. Hungary Adószám: 18179712-1-42
Bankszámlaszám: MKB 10300002-10559997-49020019 e-mail: [email protected]
web: www.huntennis.hu/seniors
2 www.huntennis.hu
Kedves Sporttársam,
A szenior teniszezk 2003-ban alakították meg a Szövetség a Magyar Veterán Teniszezkért egyesületet. Engem ért az a megtiszteltetés, hogy els elnöke lehettem Szövetségünknek. Megalakulásunkkor néhány tízezer forinttal és egy ITF 2 kategóriás versennyel rendelkeztünk. Eltelt 16 év, közös gyermekünk felntt lett és jelenleg egy ITF „A”, kett ITF 1, és egy ITF 3 minsítés versenyen vehetnek részt Magyarországon a szeniorok. Pénzügyi helyzetünk stabil, biztosítva vannak a 2019. évi versenyrendezések és a mködés pénzügyi feltételei. Idközben felettem is elszaladtak az évek és idén beléptem a mágikus 80+ korosztályba. Úgy érzem, hogy eljött az id, hogy átadjam a stafé- tabotot egy fi atalabb, dinamikusabb társunknak, remélve, hogy t is a tenisz végtelen szeretete vezeti majd munkájában. Sajnos az Elnökségre is ráfér egy kis fi atalítás. A 2019. évet még annak rendje és módja szerint lebonyolítom, így egy év áll a szenior társadalom részére felkészülni a vezetség váltásra. Ezúton is szeretném egyúttal megköszönni mindenkinek, aki segítette 16 éves munkámat, hiszen eredményeink közösek.
Kívánok mindenkinek jó egészséget és versenyzést.
Budapest, 2019. január 7.
A Szövetség a Magyar Veterán Teniszezôkért Elnöksége a tiszteletbe- li tag cím adományozásával szeretné kifejezni köszönetét a gazdasági, tudományos és politikai élet alábbiakban felsorolt teniszt szeret kép- viselinek, azért az anyagi és erkölcsi támogatásért, amely nagyban hozzájárul a szenior tenisz mozgalom mködéséhez.
Szövetség a Magyar Veterán Teniszezkért tiszteletbeli tagjai
Asszonyi Csaba dr. Mondavid Rt. ny. elnök - vezérigazgató Bajnai György East - West Trading Gmbh tulajdonosa †Baranyi Szabolcs magyar bajnok, volt Davis Kupa kapitány †Bartha Ferenc Trigánit Fejlesztési Rt. elnöke Bereczki Károly Hungarosack Kft. tulajdonosa Bokor Pál dr. Saldo Rt. ny. vezérigazgató, címzetes docens Bondár Gábor dr. forvos, Sportkórház Botos Balázs dr. nyugalmazott nagykövet Deák Attila Magyar Tenisz Szövetség volt ftitkára Gráf József volt miniszter Hegeds Vilmos Budmil Zrt. elnök - vezérigazgató Kovács Kati táncdalénekes Lányi András magyar bajnok, Davis Kupa játékos Machán Róbert magyar bajnok, volt Federation Kupa kapitány Markovits László magyar bajnok, a Vasas SC elnöke Márky Jenô Római Teniszakadémia tulajdonosa Nyúl Sándor Trigránit Fejlesztési Rt. vezérigazgató Patay László a Magyar Tenisz Szövetség volt elnöke †Pál Antal dr. a Magyar Tenisz Szövetség volt elnöke Varga Géza magyar bajnok, volt Davis Kupa kapitány Vizi E. Szilveszter Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke †Zwack Péter Zwack Unicum Rt. tulajdonosa
4 www.huntennis.hu
Az Elnökség fontos döntései Elnökségünk tovább szeretné folytatni a szenior versenyzk és verse- nyek támogatását, remélve, hogy a Magyar Tenisz Szövetség továbbra is fontosnak tartja a szenior sport pénzügyi támogatását. Így a 2018. éves tapasztalatok alapján az Elnökség az alábbi döntéseket hozta. A szenior világbajnokságokon résztvev játékosok nevezési díját utó- lag akkor téríti, ha az egyéni bajnokságon legalább két mérkzést meg- nyernek vagy érmes helyezést érnek el. Az utazási költségtérítés csak egyéni érmes helyezésekre vonatkozik és 25.000,- Ft összegben limitált. A szövetség továbbra is átvállalja a szenior Világbajnokságon induló magyar csapatok nevezési díját, azonban a magyar színek megfelel minség képviselete érdekében ragaszkodik az indulni akaró csapatok összetételének jóváhagyásához. A 2019. év legjobb ni és férfi játékosát 50-50 ezer forinttal sporteszkö- zök vásárlására felhasználható összeggel jutalmazza. Az év játékosa az lehet, aki 2019. december 31-én az ITF egyéni rang- sorában a legtöbb pontot szerezte. Egyenl pontszám esetén a jobb ITF rangsor dönt. A Szövetség vállalja a keszthelyi ITF versenyen, a magyar bajnokságon és Körmöczy Zsuzsa emlékversenyen egyéni döntbe jutott magyar já- tékosok nevezési díjainak visszatérítését, amennyiben a versenyszám minimum 8-as táblán kerül megrendezésre. A fenti támogatásokat az alábbi feltételek teljesítése esetén folyósítjuk: szövetségi tagdíj befi zetése, három hazai ITF versenyen és egy hazai szenior versenyen való részvétel. Jelen feltételek a támogatás folyósítási évére vonatkoznak. Felmentést kaphat a játékos a versenyeken való részvétel alól akkor, ha a korosztályában nem rendeznek elegend versenyt. A magyarországi szenior versenyek rendezésével kapcsolatos anyagi terhek csökkentésére a Szövetség a szervez klub részére minségi ver- senylabdákat biztosít az alábbiak szerint: 1. kategóriás verseny 3 karton labda 2. kategóriás verseny 2 karton labda 3-4. kategóriás verseny 1 karton labda
www.huntennis.hu 5
2018. évi elzetes gazdálkodási adatai
Kiadások: anyag: 392 eFt pálya bérleti díj, posta, szálloda, bírói díjak: 6.940 eFt bankköltség: 120 eFt bér: 360 eFt külföldi nevezési díjak, fogadás: 705 eFt egyéb: 633 eFt
Összesen: 9.150 eFt
Bevételek: támogatás: 561 eFt tagdíj: 470 eFt magyar nevezési díj: 2.745 eFt külföldi nevezési díj: 5.706 eFt 1%: 97 eFt egyéb támogatás: 90 eFt
Összesen: 9.669 eFt
Eredmény: 519 eFt
A támogatásoknak és sikeres verseny rendezéseknek köszönheten gazdálkodásunk igen eredményes volt, igy folytatni tudjuk a 80+ ko- rosztály támogatását és a nevezési dijak alacsony szinten tartását.
6 www.huntennis.hu
Kedves Sporttársaink!
A Szövetség a Magyar Veterán Teniszezkért egyesület 2017. évi sze- mélyi jövedelemadó bevallásokból felajánlott 1%-ból 97.492,- Ft-ot kapott. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek a felajánláso- kért. A fenti összeget postaköltségek fedezésére használtuk fel. Egyúttal kérünk mindenkit, hogy a 2018. évi személyi jövedelemadó bevallásoknál (2019. február – május hónapok) a Szövetségnek ajánlják fel az 1%-ot, segítve közös céljaink megvalósítását. Kérjük, fi gyeljenek erre, mivel minden támogatásra szükségünk van a szenior nevezési díjak mérsékelt szinten tartásához. Elre is köszönjük szíves fi gyelmüket.
Adataink:
adószám: 18179712-1-42
www.huntennis.hu 7
ezúton is meghívja az egyesület tagjait a
2019. február 25-én (hétfn) 17:00 órakor kezdd
éves rendes közgylésére, amelyre a Budapesti Elektromos Sporttelep
(1138 Budapest, Népfürd u. 18-20.) különtermében kerül sor.
A közgylés javasolt napirendje:
1. Az elnök beszámolója a 2018. év mködésérôl 2. A 2018. évi mérleg ismertetése 3. Az Ellenrz Testület jelentése 4. A 2018. év mködésének és mérlegének jóváhagyása 5. A 2019. év tervei 6. Az egyesület székhely változásának jóváhagyása 7. Egyebek
Amennyiben a közgylés eredeti idôpontjában nem határozatképes (50% + 1 szavazat),
a közgylés elhalasztásra és 2019. február 25-én 17:30 órára ismételten összehívásra kerül az eredeti napirenddel.
2019. január 7.
Kérjük kedves tagtársainkat, hogy minél nagyobb létszámban jelenjenek meg a fontos kérdéseket tárgyaló közgylésünkön.
Egyesületünk csak akkor tudja vállalni a 80+ játékosaink IPIN díjának átvállalását,
ha ezt a játékosok személyesen kérik a közgylésen. A közgylés után büfés vacsorával várjuk
kedves sporttárainkat az Elektromos étteremben!
8 www.huntennis.hu
Az év játékosai
Az év játékosa az lehetett, aki az ITF egyéni rangsorban 2018. novem- ber 30-án a legjobb helyen szerepelt.
Szentirmay Erzsébet ITF rangsor WS85 -> 22
Judik Zoltán ITF rangsor MS85 -> 7
www.huntennis.hu 9
10 www.huntennis.hu
A magyar szenior társadalom ezúton is szeretné megköszönni a Magyar Tenisz Szövetség 2018. évi pénzügyi támogatását, amely nagymértékben hozzájárult nemzetközi bajnokságaink megrende- zéséhez és támogatta a magyar játékosok költségeinek csökkentését.
Az alábbi számlákat állították ki az MTSZ részére:
Versenydíjak (Körmöczy Zsuzsa Emlékverseny, Magyar Bajnokság, Keszthelyi Nemzetközi Bajnokság) 1.740.185,- Ft
Versenyzk részére ingyenesen átadott pólók (Körmöczy Zsuzsa Emlékverseny, Magyar Bajnokság, Keszthelyi Nemzetközi Bajnokság) 1.391.298,- Ft
Pályabérletek (Körmöczy Zsuzsa Emlékverseny, Magyar Bajnokság, Keszthelyi Nemzetközi Bajnokság) 2.286.000,- Ft
Nemzetközi és magyar versenyek labdái 1.807.312,- Ft
Propaganda anyagok 407.670,- Ft
Az MTSZ által kifi zetett számlák összege: 6.350.000,- Ft
KÖSZÖNJÜK!
Világbajnokság nevezési díj (150 US): Traxler Mária, Rakonczay Tibor, Mikola Elena, Judik Zoltán, Szentirmay Erzsébet, Széman Katalin, Pázmándi József, Szekrényes Zsolt és Mészáros László, összesen: 378.000,- Ft
Világbajnokság utazási költség térítés: Mikola Elena, Judik Zoltán 44.000,- Ft
Magyar nevezési díj visszatérítés: Szekrényes Zsolt 28.000,- Ft Palchuber Károly 13.000,- Ft
Világbajnokság csapat nevezési díj (750 USD): M65+ (Rakonczay Tibor, Orosz György, Pázmándi József), M70+ (Román Ferenc, Mészáros László, Homródi Péter) 212.000,- Ft
Halmos Imre gyászszertartása 85.000,- Ft
ITF IPIN díjak kifi zetése 80+ korosztály (525 USD): Schafer Erzsébet, Rudas Béla, Lakó László, Banda István, Peisz László, Poppé György, Sáfár Iván, Szentgyörgyi György, Pintér György, Jobaházi Jen, Mohácsi Ferenc, Kende László, Lipóth Lajos, Nagy Bertalan, Bóta Sándor, Kuti László, Judik Zoltán, Jónás József, Mikola Elena, Szentirmay Erzsébet, Péceli Edit 140.000,- Ft
Az év játékosai 2018-ban: Szentirmay Erzsébet és Judik Zoltán 100.000,- Ft
A keszthelyi és Körmöczy Emlékversenyen résztvev magyar játékosok nevezési díjának támogatása: 4.000.000,- Ft
Szenior versenyek labdatámogatása 500.000,- Ft
A szenior teniszsport támogatásának összege 2018. évben összesen: 5.500.000,- Ft
12 www.huntennis.hu
Név Tagdíj Támogatás
Adorján András 2.000,- Almai János 2.000,- Almási Zoltán 2.000,- Alpár Márta 2.000,- Amberger Árpád 2.000,- Antal Péter 2.000,- Bádenszky Judit 2.000,- 3.000,- Bakonyi Levente 2.000,- Balázs Pál 2.000,- Banda István 2.000,- Barna Ferenc 2.000,- 3.000,- Barsi Tünde 2.000,- Barta Attila 2.000,- Beebee Farkas Judit 2.000,- Békefi Imre 2.000,- Berecz István 2.000,- Berende László 2.000,- 1.000,- Béres Molnár Natasa 2.000,- Berkó Ervin 2.000,- Beszéné Gyurkó Mária 2.000,- Besszer Franz 2.000,- Birtha Gábor 2.000,- 3.000,- Bogár István 2.000,- Bogár Szabó Éva 2.000,- Bogdanovics Endre 2.000,- 8.000,- Bojtor Ildikó 2.000,- Boros Györgyi 2.000,- Böszörményi Zsolt 2.000,- Bruckner Judit 2.000,- Budai Miklós 2.000,- Budai Zsuzsánna 2.000,- 2.000,- Czinege István 2.000,- Csányi Molnár Károly 2.000,- 1.000,-
www.huntennis.hu 13
Név Tagdíj Támogatás
Dalos Kornélia 2.000,- Dénes Tibor 2.000,- Dobosi Csaba 2.000,- Döbrei Éva 2.000,- Dürg György 2.000,- Eppich László 2.000,- 2.000,- Erdei Csaba 2.000,- Erdei Ferenc 2.000,- Esztári Imre 2.000,- Fábián Bea 2.000,- Fábián Zoltán 2.000,- 18.000,- Faragó Mária 2.000,- Farkas Kornél 2.000,- Farkas Tamás 2.000,- Fegyveres Péter 2.000,- 3.000,- Fehérváry Sándor 2.000,- Feke Mihály 2.000,- Filadelfi Gábor 2.000,- 3.000,- Filiczki Mihály 2.000,- Fuchs Anna 2.000,- 5.000,- Fülöp László 2.000,- Garai Tamás 2.000,- 8.000,- Geyer Árpád 2.000,- 2.000.- Gráczol Erzsébet 2.000,- Gremsperger Júlia 2.000,- Gurzó György 2.000,- Guti János 2.000,- Hajba Csaba 2.000,- Hajnal Gábor 2.000,- Halász Zsolt 2.000,- Hatala Péter 2.000.- Hári Péter 2.000,- Heinz Judit 2.000,- Héjjas Mihály 2.000,- Hertel Imre 2.000,-
14 www.huntennis.hu
Név Tagdíj Támogatás
Hidas Zsuzsanna 2.000,- Homródi Péter 2.000,- Horváth Gábor 2.000,- Horváth László 2.000,- Hutter Gábor Pál 2.000,- Ilyés Rita 2.000,- Jámbor Csilla 2.000,- Jobaházi Jen 2.000,- Jónás József 2.000,- Judik Zoltán 2.000,- 23.000,- Juhász István 2.000,- Kádár Endre 2.000,- Kaliszki András 2.000,- Károlyi Mariann 2.000,- Kátay Monika 2.000,- Kékesi Gábor 2.000,- Kiss Ágnes 2.000,- Kiss Tamás 2.000,- Kóczián Gyöngyvér 2.000,- Komanovics Fefe 2.000,- Kósa Péter 2.000,- 3.000,- Kostyál Gyula 2.000,- Kovács Attila 2.000,- Kovács Károly 2.000,- Kovács Viktor 2.000,- 2.000,- Kováts Zsolt 2.000,- 4.000,- Kökény Balázs 2.000,- Kuti László 2.000,- Lakó László 2.000,- Lanstiák Attila 2.000,- Lanstiák Éva 2.000,- Lelkesi József 2.000,- Lipóth Lajos 2.000,- 10.000,- Lipták János 2.000,- Lipták László 2.000,-
www.huntennis.hu 15
Név Tagdíj Támogatás
Magyar Ildikó 2.000,- Magyar István 2.000,- Márton Kálmán 2.000,- Mészáros László 2.000,- Mezei Viktor 2.000,- Mihalicza Erzsébet 2.000,- Mikola Elena 2.000,- 3.000,- Mikus Zoltán 2.000,- Milosákovics János 2.000,- Molnár Antal 2.000,- Molnár István 2.000,- 28.000,- More János 2.000,- Morhardt Veronika 2.000,- Nádori Katalin 2.000,- Nagy Imre 2.000,- Nagy István 2.000,- Nagyné Trapp Andrea 2.000,- Németh Gábor 2.000,- Novák István 2.000,- 2.000,- Nyitrai Balázs 2.000,- Orbán Zsuzsanna 2.000,- Orosz György 2.000,- Orosz László 2.000,- Palchuber Károly 2.000,- Páll István 2.000,- Pálmai Imre 2.000,- Pálmai Péter 2.000,- Pásztor Joli 2.000,- Pátkai Sándor 2.000,- Pázmándi József 2.000,- Péceli Edit 2.000,- Pesta Zoltán 2.000,- Pesti Mariann 2.000,- 8.000,- Péter Gábor 2.000,- Péter Gábor 2.000,-
16 www.huntennis.hu
Név Tagdíj Támogatás
Pet Éva 2.000,- Petz Lajos 2.000,- Pintér András 2.000,- 8.000,- Pintér György 2.000,- 1.000,- Pintér Marie 2.000,- 8.000,- Pohly Ferenc 2.000,- Póka Ágnes 2.000,- Prágai Sándor 2.000,- Rác Rita 2.000,- Rác Rita Fanni 2.000,- Radnóti György 2.000,- 2.000,- Rakonczay Tibor 2.000,- Rákos Mária 2.000,- Rappai Nándor 2.000,- Rattman Róbert 2.000,- Rejt László 2.000,- Remecz Zoltán 2.000,- Román Ferenc 2.000,- 2.000,- Rónay Tamás 2.000,- Roszinszky Viktória 2.000,- Rudas Béla 2.000,- Sákovics Péter 2.000,- Sarkadi Ágnes 2.000,- Schafer Erzsébet 2.000,- Scherer Ferenc 2.000,- Schlosser Cor 2.000,- Schubert Éva 2.000,- Schultz Teofi l 2.000,- Schulz Teofi l 2.000,- Simon Zoltán 2.000,- Somoski Földesi Zsuzsanna 2.000,- Streleczky Erika 2.000,- Szabadíts Ödön 2.000,- Szabó István 2.000,- Szabó József 4.000,- 2.000,-
www.huntennis.hu 17
Név Tagdíj Támogatás
Szabó József 2.000,- Szabó Miklós 2.000,- Szabó Zsófi a 2.000,- Szabó Zsuzsanna 2.000,- Szalay István 2.000,- Szállási Edit 2.000,- Szegedi Júlia 2.000,- Szekrényes Emese 2.000,- Szekrényes Zsolt 2.000,- 2.000,- Széman Katalin 2.000,- Szendrei József 2.000,- Szentgyörgyi György 2.000,- Szenti László 2.000,- Szentirmay Erzsébet 2.000,- 5.000,- Szépvölgyi János 2.000,- Szerencsésné Miltényi Éva 2.000,- 2.000,- Szigeti Zsolt 2.000,- Szilágyi László 2.000,- Szombati Zsolt 2.000,- Szcs Mária 2.000,- 2.000,- Tánczos Zoltán 2.000,- Tar Tamás 2.000,- 2.000,- Tóth Csaba 2.000,- Tóth Gyula 2.000,- Tóth Ildikó 2.000,- Traxler Mária 2.000,- Thuróczy Gyula 2.000,- Tüske Árpád 2.000,- Újlaky Ildikó 2.000,- 2.000,- Varannai Csaba 2.000,- Varannai Zoltán 2.000,- Varga István 2.000,- Varga Péter 2.000,- Váry András 2.000,- Vas István 2.000,-
18 www.huntennis.hu
Név Tagdíj Támogatás
Vékony István 2.000,- 1.000,- Viszló Csaba 2.000,- Vizi Ferenc 2.000,- Vizi Szilveszter 2.000,- 10.000,- Wolff Roland 2.000,- Zoltán György 2.000,- Zsombok Erzsébet 2.000,-
Magyar Tenisz Szövetség 5.000.000,- Hungarosack 30.000,- I-Deál Sport 20.000,- Theodora Tenisz Club 39.000,- Yonex 20.000,- Névtelen támogatás 224.000,-
Anyagi és szolgáltatási támogatás Pintér és Társa Nemzetközi Kft. 100.000,-
Köszönjük minden tagunknak a befi zetett tagdíjakat és támogatásokat, ame- lyek nagyban hozzájárultak a versenyek színvonalának emeléséhez és az id- sebb korosztály nevezési díjának eltörléséhez.
Sajnálatos azonban az a tény, hogy a Szövetség 811 tagjából csak 216 tag fi - zette be az éves 2.000,- Ft-os tagdíjat. Kérünk mindenkit, hogy ezzel a szerény összeggel járuljon hozzá a Szövetség mködéséhez.
www.huntennis.hu 19
Idpont Verseny Kategória
Április 12-14. V. MLTC Kupa Szenior Teniszverseny Budapest 3
Április 26-28. XXIX. Szentes Béla Emlékverseny Budapest 2
Május - Szeptember Budapest Csapatbajnokság Budapesti Tenisz Szövetség -
Május 31. - Június 2. Tromos Kupa Budapest 3
Június 8-10. Halker Kupa Balatonboglár 2
Június 21-23. Huszár Kupa Balatonakali 3
Július 5-7. Országos Vidék Bajnokság Debrecen 1
Július 5-7. Budapest Város Szenior Bajnoksága a Wink Kupáért, BTSZ 3
Július 18-21. XXXVIII. Országos Magyar Bajnokság Gulyás István emlékére, Budapest ** ITF 3
Július 26-28. Huszár Kupa Balatonakali 3
Augusztus 2-4. Szatmár Kupa Nemzetközi Teniszverseny Fehérgyarmat 2
Augusztus 16-18. Szent István Napi Teniszverseny Balatonfüred 2
Augusztus 23-25. Dr. Janka János Veterán Tenisz Emlékverseny Szeged 2
Szeptember 2-7. Magyarország Nemzetközi Szenior Bajnoksága Keszthely * ITF A
Október 4-6. Sori Kupa Szenior Teniszverseny Budapest 4
20 www.huntennis.hu
November 11-17. Római Kupa Fedettpályás Szenior Bajnokság Budapest - Római Teniszakadémia * ITF 1
* Nevezés csak az ITF-en keresztül IPIN kóddal. ** Nevezés a Szenior Szövetségben, IPIN kód nélkül is lehet játszani.
Figyelem! 2020. február elején kerül megrendezésre az ITF 1-es kategóriájú Körmöczy Zsuzsa Emlékverseny. Kérjük a játékosokat, szíveskedjenek a 2020. évi ITF versenynaptárban fi gyel- ni a verseny idpontját és a nevezési határidt, mivel a nevezéseket az ITF-nek kell leadni 2020. évre érvényes IPIN-nel! Felhívjuk szíves fi gyelmüket, hogy versenyünk ITF 1 kategóriájúvá minsült.
Országos Csapat Bajnokság
Nagy örömünkre szolgál, hogy beszámolhatunk a Szenior SE ni csapatunk kiváló szereplésérl az Országos Csapat Bajnokság OB II. osztályában.
Lányaink bebizonyították, hogy szenior koruk ellenére méltó ellenfelei voltak a fként fi atalokkal felvonuló csapatoknak és a második helyet szerezték meg csoportjukban.
A csapat tagjai: Kátay Mónika, Roszinszky Viktória, Balta Rózsa, Bruckner Ju- dit, Mihalicza Erzsébet, Boros Györgyi, Gremsperger Júlia (csapatkapitány)
A csapat eredményei az szi fordulóban:
Szenior SE – BEAC: 4-3 Szenior SE – OSC: 6-1 Szenior SE – Paksi SE: 7-3 Szenior SE – Pasarét: 1-6 Szenior SE – Siófoki Spartacus: 4-2
Büszkék vagyunk csapatunkra és mindenkinek gratulálunk!
www.huntennis.hu 21
V. MLTC KUPA SZENIOR TENISZVERSENY
2019. április 12-14. Kategória: 3 Rendez: Mátyásföldi Tenisz Club Helyszín: Mátyásföldi Tenisz Club 1165 Budapest, Bökényföldi út 27. Versenyigazgató: Bíbok Tamás Versenybíró: késbb kerül kijelölésre Nevezési határid: 2019. április 9-én 18 óra Nevezési cím: MLTC 1165 Budapest, Bökényföldi út 27. [email protected] Nevezési díj: egyéni: 3.500,- Ft/f páros: 2.000,- Ft/f Megjegyzés: - Sorsolás helye: Mátyásföldi Tenisz Club 1165 Budapest, Bökényföldi út 27. Sorsolás ideje: 2019. április 10-én 10 órakor Kezdés idpontja: 2019. április 12-án 10 órakor Információ, játék iránt érdekldés: Bíbok Tamás, +36-20-934-7242 Pályák száma: 4 + 2 salakos Labda: Dunlop Clay Court Díjazás: els helyezett kupa, a többi érem Megjegyzés: Minden nevez vendégünk szombaton a players partyra.
Az egyéni számokban maximum 8 nevezést fogadunk el korcsoportonként. Nem kell számú nevezés esetén a rendez korcsoportokat összevonhat. Párosok szomba- ton, vegyespárosok vasárnap kezddnek.
Versenyszámok 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
FE X X X X X X X X X X NE X X X X X X X X X X FP jelentkezés szerint minden korosztályban! NP jelentkezés szerint minden korosztályban! VP jelentkezés szerint minden korosztályban!
Vígasz nincs
22 www.huntennis.hu
XXIX. SZENTES BÉLA EMLÉKVERSENY
2019. április 26-28. Kategória: 2 Rendez: Ganz EKM - Wekerle Tenisz Club Helyszín: Wekerlei Sport- és Szabadid Központ 1192 Budapest, Zoltán u. 42. A Határ úti metróállomástól a 99-es vagy 194-es, Kbánya-Kispesttl a 148-as autóbusszal Versenyigazgató: Varannai Csaba, +36-30-924-3300, +36-1-609-1080 Versenybíró: Kádár László, +36-20-912-8558 Nevezési határid: 2019. április 22. 20 óra Nevezési cím: Varannai Csaba, 1191 Budapest, Ady E. út 54. fszt. 1. e-mail: [email protected], +36-30-924-3300 Nevezési díj: egyéni: 4.000,- Ft/f páros: 2.000,- Ft/f Megjegyzés: Aki egyéniben és két páros számban indul, csak 7.000,- Ft nevezési díjat fi zet. Sorsolás helye: 1192 Budapest, Zoltán u. 42. Sorsolás ideje: 2019. április 24-én 10 órakor Kezdés idpontja: 2019. április 26-án 09 órakor Információ, játék iránt érdekldés: 2019. április 25-én 10-14 és 18-20 óra között, a verseny alatt 8-20 óra között, +36-30-924-3300 Pályák száma: 6 salakos Labda: Dunlop Díjazás: oklevél és tárgyjutalom Megjegyzés: A versenyt a Wekerlei Sport- és Szabadid Központ,
XIX. kerület Kispest Önkormányzata, valamint Varannai Csaba támogatja.
Versenyszámok 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
FE X X X X X X X X X X NE X X X X X X X X X X FP -100, 100+, 120+, 140+, 150+ NP -100, 100+, 120+, 140+ VP -100, 100+, 120+, 140+
Vígasz nincs
www.huntennis.hu 23
TROMOS KUPA
2019. május 31. - június 2. Kategória: 3 Rendez: Budapesti Elektromos Sportegyesület Helyszín: Budapesti Elektromos Sportegyesület 1138 Budapest, Népfürd u. 18-20. Versenyigazgató: Pesta Zoltán Versenybíró: Németh Gyula és Balogh Lajos Nevezési határid: 2019. május 20. Nevezési cím: 1138 Budapest, Népfürd u. 18-20.
e-mail: [email protected] Nevezési díj: egyéni: 3.500,- Ft/f páros: 1.500,- Ft/f Megjegyzés: 60 év felettiek a nevezési díj felét fi zetik Elektromos SE tagjainak nevezési díját az SE átvállalja Sorsolás helye: 1138 Budapest, Népfürd u. 18-20. Sorsolás ideje: 2019. május 29. Kezdés idpontja: 2019. május 31. 09 órakor Információ, játék iránt érdekldés: Pesta Zoltán, +36-20-414-0459 Pályák száma: 7 salakos Labda: Dunlop Fort Díjazás: kupák + tárgyi nyeremény Megjegyzés: Szponzor: Budapesti Elektromos Sportegyesület
Versenyszámok 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
FE X X X X X X X X X X NE X X X X X X X X X X FP X X X X X X X X X X NP X X X X X X X X X X VP
Vígasz nincs
24 www.huntennis.hu
HALKER KUPA 2019. június 8-10. Kategória: 2 Rendez: Balatonboglári Tenisz Club Helyszín: Balatonboglári Tenisz Club 8630 Balatonboglár, Tinódi u. 2. Versenyigazgató: ifj. Fekete Rudolf, +36-30-540-1611 Versenybíró: Harmath Frigyes, +36-30-272-2941 Nevezési határid: egyéni: 45,55,60,65,70,75,80 2019. június 06. 18 óra FP 120+,140+, NP 110+,130+ 2019. június 06. 18 óra egyéni 35 2019. június 07. 18 óra helyszínen: FP -100,100+, NP -100,100+ 2019. június 09. 10:00-10:30 helyszínen: VP -100, 100+, 120+, 140+ 2019. június 09. 11:30-12:00 Nevezési cím: [email protected] (telefonszámot kérünk megadni!) Nevezési díj: egyéni: 4.000,- Ft/f páros: 2.000,- Ft/f Megjegyzés: 65 év feletti nk és 70 év feletti férfi ak a nevezési díj felét fi zetik Sorsolás helye: Balatonboglár Tenisz Club, Balatonboglár, Tinódi u. 2. Sorsolás ideje: 2019. júnus 7. Kezdés idpontja: egyéni 55, 60, 65, 70, 75, 80 2019. június 08. 10 órakor
FP 120+, 140+ 2019. június 08. 13 órakor NP 110+, 130+ 2019. június 08. 14 órakor
egyéni 45 2019. június 08. 15 órakor egyéni 35 2019. június 09. 10 órakor FP -100,100+, NP -100,100+ 2019. június 09. 12 órakor VP -100, 100+, 120+, 140+ 2019. június 09. 14 órakor Információ, játék www.bbtc.hu, [email protected] iránt érdekldés: Pórné Oravecz Krisztina, +36-20-593-4247 [email protected], pálya: +36-85-351-241 Pályák száma: 10 salakos Labda: késbb közölve Díjazás: 1-3. helyezett serleg Harmath Lajos emlékdíj: FE 80 gyztese Mészáros Gyz emlékdíj: FE 45 gyztese Megjegyzés: Szombaton 19 órakor hivatalos megnyitó.
Versenyszámok 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
FE X X X X X X X X NE X X X X X X FP -100, 100+, 120+, 140+ NP -100, 100+, 110+, 130+ VP -100, 100+, 120+, 140+
Vígasz nincs
www.huntennis.hu 25
HUSZÁR KUPA 2019. június 21-23. Kategória: 3 Rendez: Balatonakali Theodora Teniszklub Helyszín: 8242 Balatonakali-Fövenyes 0118/7. hrsz. 71-es út 50-es km-nél Versenyigazgató: Révész László Versenybíró: Krausz Jenné Nevezési határid: 2019. június 20-ig írásban 2019. június 21-én 13 óráig a helyszínen Nevezési cím: Balatonakali Theodora Teniszklub 8242 Balatonakali-Fövenyes 0118/7. hrsz e-mail: [email protected] Nevezési díj: egyéni: 4.000,- Ft/f páros: 2.000,- Ft/f csak páros nevezés esetén: 3.000,- Ft/f Megjegyzés: 75 év felettiek a nevezési díjból 1.000,- Ft kedvezményt
kapnak Sorsolás helye: 8242 Balatonakali-Fövenyes 0118/7. hrsz. Teniszklub Sorsolás ideje: 2019. június 21-én 13 órakor Kezdés idpontja: 2019. június 21-én 14 órakor Információ, játék iránt érdekldés: Balatonakali Theodora Teniszklub, +36-87-449-111 Révész László, +36-30-962-3395 Pályák száma: 4+2 salakos Labda: konzerv Díjazás: A gyztesek és helyezettek értékes díjakat kapnak. Megjegyzés: A résztvevk 1 db Theodora teniszpólót, Huszár vörös-
bort vagy gulyásleves étkezést kapnak. Szponzorok: Huszár Borház, Huszár Étterem, Yonex,
Multicolor Sport Kft., Révész László egyéni vállalkozó. Kevés induló esetén a versenyszámok összevonhatóak.
Versenyszámok 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
FE X X X X X X X X X X NE X X X X FP -100, 120+, 140+, 150+ NP -100, 100+ VP -100, 120+
Vígasz van
26 www.huntennis.hu
ORSZÁGOS VIDÉK BAJNOKSÁG 2019. július 5-7. Kategória: 1 Rendez: A Mozgó Cívisért Közhasznú Egyesület és a DUSE (Debreceni Utánpótlás Sport Egyesület) Fvédnök: Pajna Zoltán – Hajdú-Bihar Megyei Közgylés elnöke Helyszín: Debreceni Egyetemi Atlétikai Club teniszpályái 4032 Debrecen Dóczy József u. 9. Versenyigazgató: Szentkirályi István / Kollár László, +36-30-415-1174 Versenybíró: Pázmándy Katalin, +36-20-965-2552 Nevezési határid: egyéni: 2019. július 2. 24:00 páros: 2019. július 5. 16:00 Nevezési cím: egyénire csak a www.videkbajnoksag.hu címen, párosokra a helyszínen is (páros megersítése pénteken) Nevezési díj: egyéni: 4.500,- Ft/f páros: 3.500,- Ft/f elreutalás: egyéni: 3.500,- Ft/f páros: 3.000,- Ft/f *Utalás 2019. július 2-ig a A Mozgó Cívisért Közhasz- nú Egyesület 11600006-00000000-45514124 számlára. A számla igényt szükséges elre jelezni. Megjegyzés: - Sorsolás helye: DEAC Sporttelep, 4032 Debrecen, Dóczy József u. 9. Sorsolás ideje: aznap a versenyszámok kezdete eltt Kezdés idpontja: egyéni 60, 65, 70 ,75 ,80 2019. július 7. 09 órakor egyéni 35, 40, 45, 50, 55 2019. július 7. 12 órakor páros 2019. július 8. 09 órakor Információ, játék Pázmándy Katalin, +36-20-965-2552 iránt érdekldés: Kollár László, +36-30-415-1174 Pályák száma: 10 salakos Labda: Dunlop Fort Clay Court Díjazás: kupák, érmek, szponzori nyeremények Megjegyzés: A szokásos debreceni vendéglátásra lehet számítani.
Szállásinfó: KLK Hotels (Nagyerd, pálya melett) – Czére Miklós +36-30-269-0370, http://www.kossuthkollegiumok.hu/, Szív Panzió (Belváros) – Solymosi László +36-20-422-8848. http://www.szivpanzio.hu/hu/
Versenyszámok 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
FE X X X X X X X X X X NE X X X X X X X X X X FP X X X X X NP X X X VP X X
Vígasz nincs
www.huntennis.hu 27
BUDAPEST VÁROS SZENIOR BAJNOKSÁGA KISS SÁNDOR EMLÉKVERSENY A WINK KUPÁÉRT
2019. július 5-7. Kategória: 3 Rendez: Budapesti Tenisz Szövetség Helyszín: Budapest - Népliget, Építk Tenisztelep Versenyigazgató: Miklósi Zsoltné Versenybíró: Kádár László Nevezési határid: 2019. július 1. 12 óráig Nevezési cím: e-mail: [email protected] Nevezési díj: egyéni: 3.600,- Ft/f páros: 1.800,- Ft/f Megjegyzés: - Sorsolás helye: 1053 Budapest, Curia u. 3. Sorsolás ideje: 2019. július 3. Kezdés idpontja: 2019. július 5-én 09 órakor, egész napos játék Információ, játék iránt érdekldés: 2019. július 4-én 8-16 óráig Kádár László, +36-20-912-8558 Pályák száma: 10 salakos Labda: 2019. évi konzerv Díjazás: serleg, ajándékutalvány Megjegyzés: A verseny támogatója a kínai érdekeltség WINK Kft.
A játékos 1 egyes, 1 egynem páros, 1 vegyes páros számban indulhat. A verseny rendezje nem kell számú nevezés esetén korcsoportokat összevonhat.
Versenyszámok 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
FE X X X X X X X X X X NE X X X X X X X X X FP 120+, 140+ NP -110, 130+ VP -110, -120, 130+
Vígasz nincs
28 www.huntennis.hu
XXXVIII. ORSZÁGOS BAJNOKSÁG GULYÁS ISTVÁN ÖRÖKÖS MAGYAR BAJNOK EMLÉKÉRE 2019. július 18-21. Kategória: ITF 3 Rendez: Szövetség a Magyar Veterán Teniszezkért Helyszín: Park Tenisz Klub 1114 Budapest, Bartók Béla út 63-65. +36-1-279-0930 Versenyigazgató: Bíbok Tamás Versenybíró: Barbarics Tamás Nevezési határid: 2019. július 12. 14 óra Nevezési cím: csak írásban (teljes név, születési dátum, ITF rangsor, ha van, akkor IPIN kód) Szövetség a Magyar Veterán Teniszezkért 1131 Budapest, Babér u. 17/A. [email protected] Nevezési díj: egyéni: 4.000,- Ft/f páros: 2.000,- Ft/f Megjegyzés: A 65 év felettiek a nevezési díj 50%-át fi zetik.
75 év feletti versenyzk nem fi zetnek nevezési díjat. Kezdés idpontja: 2019. július 18. 08 óra, egész napos játék Információ, játék: 2019. július 16-án iránt érdekldés: Baranyay Szilvia, +36-70-635-4017 Az elfogadott nevezk névsora és az els napi játékrend
megtekinthet a www.huntennis.hu/seniors weblapon. Pályák száma: 8 salakos Labda: Dunlop Clay Court Díjazás: kupa Különdíj: Gulyás István vándordíj a FE 65 versenyszám bajnokának Megjegyzés: A Bajnokságon IPIN kód nélkül is lehet nevezni, azonban IPIN
kód nélkül az elért eredményt a nemzetközi rangsorban nem veszik fi gyelembe. Indulhatnak a játékosok 1 egyes, 1 egynem páros vagy 1 vegyes páros versenyszámban. Akik sem egyes- ben, sem vegyes párosban nem indulnak, azok 2 egynem pá- rosban versenyezhetnek.
Versenyszámok 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
FE X X X X X X X X X X X NE X X X X X X X X X X X FP X X X X X X X X X X X NP -90, 90+, 110+, 140+, de lehet ITF korcsoport szerint is VP -110, 110+, 120+, 140+, de lehet ITF korcsoport szerint is
Vígasz nincs
www.huntennis.hu 29
HUSZÁR KUPA 2019. július 26-28. Kategória: 3 Rendez: Balatonakali Theodora Teniszklub Helyszín: 8242 Balatonakali-Fövenyes 0118/7. hrsz. 71-es út 50-es km-nél Versenyigazgató: Révész László Versenybíró: Krausz Jenné Nevezési határid: 2019. július 25-ig írásban 2019. július 26-án 13 óráig a helyszínen Nevezési cím: Balatonakali Theodora Teniszklub 8242 Balatonakali-Fövenyes 0118/7. hrsz e-mail: [email protected] Nevezési díj: egyéni: 4.000,- Ft/f páros: 2.000,- Ft/f csak páros nevezés esetén: 3.000,- Ft/f Megjegyzés: 75 év felettiek a nevezési díjból 1.000,- Ft kedvezményt
kapnak Sorsolás helye: 8242 Balatonakali-Fövenyes 0118/7. hrsz. Teniszklub Sorsolás ideje: 2019. július 26-án 13 órakor Kezdés idpontja: 2019. július 26-án 14 órakor Információ, játék iránt érdekldés: Balatonakali Theodora Teniszklub, +36-87-449-111 Révész László, +36-30-962-3395 Pályák száma: 4+2 salakos Labda: konzerv Díjazás: A gyztesek és helyezettek értékes díjakat kapnak. Megjegyzés: A résztvevk 1 db Theodora teniszpólót, Hu-
szár vörösbort vagy gulyásleves étkezést kapnak. Szponzorok: Huszár Borház, Huszár Étterem, Yonex, Multicolor Sport Kft., Révész László egyéni vállalkozó.
Kevés induló esetén a versenyszámok összevonhatóak. Versenyszámok
35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 FE X X X X X X X X X X NE X X X X FP -100, 120+, 140+, 150+ NP -100, 100+ VP -100, 120+
Vígasz van
30 www.huntennis.hu
Magyar Miklós, Fóra István, Dr. Telkes László, Borzon György emlékére
2019. augusztus 2-4. Kategória: 2 Rendez: Tenisz Klub Fehérgyarmat Helyszín: 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 47. Versenyigazgató: Dr. Kovács Viktor Versenybíró: Pázmándy Katalin Nevezési határid: egyéni: 2019. július 31. páros: 2019. augusztus 2. 12 óra Nevezési cím: Dr. Kovács Viktor, 4900 Fehérgyarmat, Bethlen G. u. 6. e-mail: [email protected] +36-44-362-830, +36-30-310-6589 Nevezési díj: egyéni: 2.000,- Ft/f páros: 1.000,- Ft/f Megjegyzés: 65 év feletti nk és 70 év feletti férfi ak a nevezési díj felét fi zetik. Sorsolás helye: 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 47. Sorsolás ideje: 2019. augusztus 2-án 08 órakor Kezdés idpontja: 2019. augusztus 2-án 09 órakor Információ, játék iránt érdekldés: Dr. Kovács Viktor, +36-44-362-830, +36-30-310-6589 e-mail: [email protected] Pályák száma: 6 salakos Labda: konzerv Díjazás: érem, szerény ajándék Megjegyzés: 2019. augusztus 2-3-án térítésmentes vacsora. Kedvezménye-
sen igénybe vehet a közeli városi nyitott strandfürd.Kedvez- ményes kollégiumi szállás. Nevezéskor kérjük elre jelezni. Támogatók: Opel Magocsa Autószalon és szervíz, Mátészal- ka és Nyíregyháza, Jonako fehérgyarmati konzervgyár, K&H Bank fehérgyarmati fi ókja, MOL fehérgyarmati üzemanyag töltállomás.
Versenyszámok 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
FE X X X X X X X X X X NE X X X X X X X X X X FP -100, 100+, 120+, 130+, 140+, 150+ NP -100, 100+, 120+, 140+ VP -100, 100+, 120+, 140+
Vígasz nincs
www.huntennis.hu 31
2019. augusztus 16-18. Kategória: 2 Rendez: Balatonfüredi Petfi Sportkör Helyszín: Balatonfüred Kiserd Versenyigazgató: Mészáros Károly Versenybíró: Dr. Barbarics Tamás, +36-20-334-3217 Nevezési határid: egyéni: 2019. augusztus 16. 09 óra páros: 2019. augusztus 17. 12 óra Nevezési cím: e-mail: [email protected] sportkorfured.hu (név, versenyszám, születési dátum, telefonszám) Nevezési díj: egyéni: 4.000,- Ft/f páros: 2.500,- Ft/f Megjegyzés: - Sorsolás helye: Balatonfüred Kiserd - Klubház Sorsolás ideje: 2019. augusztus 16-án 09 órakor Kezdés idpontja: 2019. augusztus 16-án 09 óra 30 perckor Információ, játék iránt érdekldés: Dr. Barbarics Tamás, versenybíró, +36-20-334-3217 Dr. Hajba Csaba, sportköri elnök, +36-30-916-7483 Pályák száma: 4 +2 salakos Labda: konzerv Díjazás: kupa, oklevél Megjegyzés: Nevezni csak egy egyéni és egy páros számban lehet.
Azok a versenyzk, akik egyéniben és egy páros számban neveztek, és az egyénibl legkésbb a páros nevezésre adott határidig kiestek, további egy páros számban nevezhet- nek. Párosok egy egynem és egy vegyespárosban indul- hatnak. Hat fnél kevesebb nevez esetén a versenyszámok összevonhatóak. A mérkzések két nyert játszmáig folynak, dönt játszma helyett 10-es tie-break-et játszanak. Körmér- kzés lehetséges. Az indulók egy üveg tájjelleg bort kapnak ajándékba. Szombaton 18 órakor vacsora.
Versenyszámok 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
FE X X X X X X X NE X X X X X X X X FP X X X X X X X NP X X X X X X X X VP X X X X X X X
Vígasz nincs
32 www.huntennis.hu
DR. JANKA JÁNOS JUBILEUMI VETERÁN TENISZ EMLÉKVERSENY
2019. augusztus 23-25. Kategória: 2 Rendez: Szegedi Városi Tenisz Klub Helyszín: Szeged, Derkovits fasor 5-7. SZVTK pályák Versenyigazgató: Sárkány Lukács, +36-30-938-0470 Versenybíró: Sárkány Lukács Nevezési határid: 2019. augusztus 22. Nevezési cím: SZVTK, 6726 Szeged, Derkovits fasor 5-7. e-mail: [email protected] Nevezési díj: egyéni: 4.000,- Ft/f páros: 2.000,- Ft/f Megjegyzés: 65 év feletti nk és 70 év feletti férfi ak a nevezési díj felét fi zetik. Sorsolás helye: Szeged, SZVTK pálya Sorsolás ideje: 2019. augusztus 23-án 12 órakor Kezdés idpontja: 2019. augusztus 23-én 14 órakor Információ, játék iránt érdekldés: e-mail: [email protected] Pályák száma: 9 salakos Labda: konzerv Díjazás: kupa, érem, oklevél Megjegyzés: Szombat este közös díjmentes vacsora. www.szegedteniszklub.com
Versenyszámok 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
FE X X X X X X X X X NE X X X X X X X X FP -100, 100+, 120+, 140+ NP -100, 100+, 120+ VP -100, 100+
Vígasz van
www.huntennis.hu 33
LÉNÁRT LÁSZLÓ EMLÉKVERSENY
2019. szeptember 2-7. Kategória: ITF A Rendez: Szövetség a Magyar Veterán Teniszezkért Helyszín: 8360 Keszthely Versenyigazgató: Pintér András Versenybíró: dr. Barbarics Tamás, Bíbok Tamás Nevezési határid: 2019. augusztus 27. Nevezési cím: a nevezéseket közvetlenül az ITF-nek kell megküldeni interneten (www.itftennis.com) vagy faxon (00-44-20-8392-4737) az IPIN kód feltüntetésével Nevezési díj: 15.000,- Ft/f + Szövetségi támogatás (csak tagoknak) Megjegyzés: A 65 év feletti nk és a 70 év feletti férfi ak a nevezési
díj 50%-át fi zetik. 80 év feletti versenyzk nem fi zetnek nevezési díjat.
Kezdés idpontja: 2019. szeptember 2. Információ, játék iránt érdekldés: www.huntennis.hu/seniors oldalon és megkérdezhet augusztus 29-tl Baranyay Szilvia +36-70-635-4017 Pályák száma: 12 salakos Labda: Dunlop Clay Court Díjazás: kupa, tiszteletdíj Megjegyzés: A játékosok 1 egyes, 1 egynem páros és 1 vegyes páros
vagy két egynem páros versenyszámban indulhatnak. Három versenyszámban csak az vehet részt, aki vállalja egy napon mind a három versenyszámban a játékot.
Versenyszámok 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
FE X X X X X X X X X X X NE X X X X X X X X X X X FP megfelel jelentkezés esetén minden korosztályban NP megfelel jelentkezés esetén minden korosztályban VP megfelel jelentkezés esetén minden korosztályban
Vígasz van
34 www.huntennis.hu
2019. október 4-6. Kategória: 4 Rendez: Soroksári Tenisztanoda Helyszín: Soroksári Tenisztanoda 1238 Budapest, Homokszem u. 5/b. Versenyigazgató: Erdei Csaba Versenybíró: késbb kerül kijelölésre Nevezési határid: 2019. október 1-én 18 óra Nevezési cím: Tenisztanoda 1238 Budapest Homokszem u. 5/b. [email protected] Nevezési díj: egyéni: 3.500,- Ft/f páros: 2.000,- Ft/f Megjegyzés: - Sorsolás helye: Soroksári Tenisztanoda 1238 Budapest, Homokszem u. 5/b. Sorsolás ideje: 2019. október 2-án 10 órakor Kezdés idpontja: 2019. október 4-én 09 órakor Információ, játék iránt érdekldés: 2019. október 2-án 18 órakor Erdei Csaba, +36-20-444-5400 Pályák száma: 7 salakos Labda: konzerv Díjazás: minden helyezett serleget kap Megjegyzés: Minden játékosunk vendégünk egy ajándék italra.
Nem kell számú nevezés esetén a rendez korcsopor- tokat összevonhat. Párosok szombaton, vegyespárosok vasárnap kezddnek.
Versenyszámok 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
FE X X X X X X X X X X NE X X X X X X X X X X FP jelentkezés szerint minden korosztályban! NP jelentkezés szerint minden korosztályban! VP jelentkezés szerint minden korosztályban!
Vígasz nincs
www.huntennis.hu 35
2019. november 11-17. Kategória: ITF 1 Rendez: Római Teniszakadémia Helyszín: Római Teniszakadémia 1039 Budapest, Királyok útja 105. +36-1-240-9123 Versenyigazgató: Márky Jen Versenybíró: Izmendi Károly Nevezési határid: 2019. november 5. Nevezési cím: a nevezéseket közvetlenül az ITF-nek kell megküldeni interneten (www.itftennis.com) vagy faxon (00-44-20-8392-4737) az IPIN kód feltüntetésével Nevezési díj: 15.000,- Ft/f + Szövetségi támogatás Megjegyzés: A 70 év felettiek a nevezési díj 50%-át fi zetik.
80 év feletti versenyzk nem fi zetnek nevezési díjat. Kezdés idpontja: 2019. november 11. Információ, játék iránt érdekldés: www.huntennis.hu/seniors oldalon és megkérdezhet 2019. november 7-tl +36-1-240-9123 Pályák száma: 7 salakos Labda: Dunlop Clay Court Díjazás: kupa, tiszteletdíj Megjegyzés: 2019. november 14-én 18 órakor a Klub fogadást ad a
helyszínen a játékosok tiszteletére. Nevezni csak egy egyéni és egy páros számban lehet.
Versenyszámok 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
FE X X X X X X X X X X NE X X X X X X X X X X FP megfelel jelentkezés esetén minden korosztályban NP megfelel jelentkezés esetén minden korosztályban VP megfelel jelentkezés esetén minden korosztályban
Vígasz nincs
36 www.huntennis.hu
1. Világbajnokság
Csapat: férfi ak 35-45, nk 35-45 október 20-25. Miami férfi ak 50-60 nk 50-60 augusztus 4-9. Estoril férfi ak 65-85, nk 65-85 szeptember 15-20. Umag Egyéni: férfi ak 35-45, nk 35-45 október 26. - november 2. Miami férfi ak 50-60, nk 50-60 augusztus 10-17. Liszabon férfi ak 65-85, nk 65-85 szeptember 21-28. Umag
2. Egyéb versenyek
Manavgat TUR április 8-13. A 80/80 Alassio ITA április 12-20. 1 85/75 Wenzer Generali AUT június 3-9. A 85/85 Swinoujscie POL június 3-10. 1 80/75 Pörtschach Open AUT június 10-16. 1 85/85 Essen GER július 1-7. A 85/80 Barcelona SPA július 8-13. A 85/85 Latvia Open LAT július 13-18. A 85/85 Európai Open GER július 25-28. 1 35 Skandinavian Open FIN július 28. - augusztus 3. A 85/85 Klosters SUI augusztus 4-11. A 85/70 Spisska Nova Ves SVK augusztus 10-13. 4 75/45 Tegernsee GER augusztus 12-18. 1 80/80 GMP Cup CRO szeptember 9-14. A 80/70 Mallorca ESP szeptember 29.-október 5. 1 85/85
Felhívjuk mindenki fi gyelmét, hogy a versenyekre az ITF-nél kell nevezni. A nevezési határidket kérjük szíveskedjenek az ITF weblapján (www.itftennis. com) ellenrizni.
www.huntennis.hu 37
Magyar játékosok külföldi eredményei 2018. évben
42nd European Senior Open M35-M60, W35-W60 AUT 1. kategória MX40 III. Kiss Péter
Vilnius Cup 2018 LTU 1. kategória MD65 I. Rakonczay Tibor
FILA Senior English Indoor Championships GBR 3. kategória MS35 III. Kiss Péter MD40 III. Kiss Péter
XI Prijedor Open BIH 4. kategória MS50 III. Barta Attila
The Leicestershire LTC Clay Championships 2018 GBR 3. kategória MS50 III. Farkas Tomi
ITF Senior Dunlop Summer Cup 2018 SVK 4. kategória MS60 II. Vizi Ferenc
3rd JSH Hotels Collection Championship ITA A. kategória MD75 III. Fábián Zoltán
Alpe Adria Seniorenturnier AUT 2. kategória MS70 II. Mészáros László
XXV Black Diamonds POL 3. kategória MS55 I. Sákovics Péter
Lidskoe Open BLR 2. kategória MS65 I. Kenyeres János
Lidskoe Pivo Cup BLR 2. kategória MS65 II. Kenyeres János
40th International Tournament of Slovenia SLO 3. kategória MS55 III. Ozsváth András MS70 I. Román Ferenc
38 www.huntennis.hu
Czech Seniors Grand Prix (Prague) CZE 2. kategória MS65 III. Pázmándi József
35. Int. ÖM Werzer Generali Kelag Trophy 2018 AUT A. kategória WS60 I. Bogár Szabó Éva WS80 III. Mikola Elena WD70 III. Károlyi Mariana WD70 III. Béres Molnár Natasa WD80 III. Mikola Elena MD80 III. Judik Zoltán MD80 III. Rudas Béla MX80 III. Mikola Elena MX80 III. Schafer Erzsébet MX80 III. Rudas Béla
Altius Tennis Cup ROU 3. kategória MS55 I. Németh Csaba
Serbia Open SRB 2. kategória MS50 I. Koszó István MS60 II. Vizi Ferenc MS65 I. Pázmándi József
European Regional Seniors Championships (Closed) TUR Regional Championships 1
MS75 I. Bakonyi Levente MD75 II. Bakonyi Levente
7. ITF Seniors Koper Open 2018 SLO 4. kategória MS50 III. Dobosi Csaba
29th International Seniors Tennis Tournament „Katowice Cup” 2018 POL 3. kategória
MS50 III. Kószó István
FILA Tunbridge Wells Grass Court Senior Open 2018 GBR 3. kategória
MS35 I. Kiss Péter MD40 I. Kiss Péter
71. ITF Swiss Seniors SUI A. kategória MS40 III. Váry Zoltán
www.huntennis.hu 39
29th International Veterans Championships of Romania - COMVEX ROU 2. kategória
MS55 II. Németh Csaba MS70 III. Vas István MS75 I. Fábián Zoltán MD70 II. Vas István
Tivoli Open 2018 SLO 5. kategória MS50 III. Barta Attila
Czech Seniors Grand Prix Liberec CZE 3. kategória MS60 III. Berkó Ervin
54th International Seniors Championships Opatija 2018 CRO 2. kategória
MS60 III. Vizi Ferenc MS75 I. Fábián Zoltán
Regent’s Park Will to Win Open GBR 5. kategória MS50 III. Farkas Tomi
South of England Seniors Championships 2018 GBR 2. kategória MS35 III. Kiss Péter
Trofeul IonTiriac ROU 4. kategória MS55 I. Németh Csaba
Flowerbulb ITF Senior Grade A NED A. kategória MX35 I. Szegedi Júlia
Gentlemen’s Tennis Cup ROU 3. kategória MS55 II. Németh Csaba
ITF Seniors Pancevo 2018 SRB 3. kategória WS40 I. Pestuka Szilvia MS60 I. Berkó Ervin MS70 II. Vas István WD40 II. Pestuka Szilvia
E Y Wilkey Welsh Seniors Open GBR 4. kategória MS50 III. Farkas Tomi
40 www.huntennis.hu
MD45 III. Wolff Roland
38th Super-Seniors World Individual Championships 2018 (65, 70, 75, 80, 85) CRO World Championships
WD85 III. Szentirmay Erzsébet MX85 II. Szentirmay Erzsébet MX85 II. Judik Zoltán
16th La Manga Club Murcia Seniors Tennis Open ESP 1. kategória MS75 III. Fábián Zoltán
III. RJ Open 2018 (ex Belgrade Open) SRB 4. kategória MS50 I. Dobosi Csaba MS60 I. Vizi Ferenc MS60 III. Berkó Ervin
Köszönet Román Ferencnek az eredmények összeállításáért.
www.huntennis.hu 41
Magyarok szereplése a Világ és Európa Bajnokságokon 2018-ban
Rendkívül népes magyar delegáció vett részt a világbajnokságokon, feltehet- en a nevezési díjak Szövetség által felajánlott átvállalása miatt, amit a legtöb- ben igénybe is vettek.
Szenior VB (Ulm) Indulók: Szekrényes Zsolt, Feke Mihály, Szke István és Széman Katalin. Szekrényes Zsolt a 128-as táblán (M55) három gyztes mérkzés után a ne- gyeddöntben kapott ki. A többi induló sajnos az els fordulóban kiesett.
Super Senior VB (Umag) Indulók: Traxler Mária, Rakonczay Tibor, Mikola Elena, Judik Zoltán, Szentirmay Erzsébet, Pázmándi József, Mészáros László, Pohly Ferenc, Fábián Zoltán, Vas István és Bakonyi Levente. Mészáros László és Fábián Zoltán a harmadik, Rakonczay Tibor, Bakonyi Levente és Mikola Elena a második fordulóban kapott ki. A többi induló sajnos már az els fordulóban vesztett. Néhány kiemelked páros eredmény: MX85 Szentirmay Erzsébet – Judik Zoltán ezüstérmes MX75 Cristel Knapp (GER) – Fábián Zoltán bronzérmes MX80 Mikola Elena – Nick Ourusoff (USA) bronzérmes
Hosszú évek óta elször két férfi csapat is részt vett a világbajnokságon. A Brittania Cup-on (M65) magyar csapat: Orosz György, Pázmándi József és Rakonczay Tibor összeállításban három gyzelmet aratva 12. helyen végzett a 23 fs meznyben. A Jack Crawford Cup-on (M70) a magyar csapat: Mészáros László, Román Ferenc, Homródi Péter összeállításban egy gyzelemmel a 20. helyen végzett a 24 fs meznyben.
Európa Bajnokság (Antalya) M75 korosztályban rendezett 5 fs körmérkzésben Bakonyi Levente végzett az els helyen és párosban Dumitru-Titus Mihalache (ROU) oldalán dönts volt. Gratulálunk!
42 www.huntennis.hu
Felhívjuk versenyzink szíves fi gyelmét arra, hogy az évkönyvben szerepl versenyek feltételein a versenyrendezk saját belátásuk szerint változtathat- nak. Korcsoportok összevonhatók, páros számok és a játéklehetség bizto- sítása érdekében új korcsoportok is létrehozhatók, törölhetk. ITF versenyek esetén a jelentkez játékosok létszáma miatt selejtezre is sor kerülhet.
Az ITF-el történt megállapodás értemében, az ITF versenyek rendezi - felhatalmazást kaptak arra, hogy ne fogadják el azon versenyzk jelent- kezését, akik a múltban több alkalommal is visszaléptek a versenyektl, veszélyeztetve így a vonatkozó korcsoport lebonyolítását.
A szenior versenyeken szerepl játékosok saját felelsségükre vesznek - részt a versenyeken. A versenyrendezk nem vállalnak semmiféle felels- séget az esetleges sérülésekért. Javasoljuk a mérkzés eltti alapos bemelegítést, megfelel felszerelést (pl. sapka) és b folyadék fogyasztást.
Szövetségünk várja olyan szabadidvel rendelkez önkéntesek jelentkezé- - sét, akik részt tudnának venni a Szövetség ügyeinek intézésében.
Kérünk minden játékost, hogy a nevezéseknél szíveskedjenek megadni te- - lefonszámukat és kódszámukat (magyar és/vagy IPIN)
A szövetség által rendezett versenyeken nem tudunk minden nevezést visz- - szaigazolni, különösen a nevezési határid eltt néhány órával beérkez tömeges jelentkezés esetében. Kérjük, szíveskedjenek a nevezéseket id- ben feladni.
A négynapos versenyeken az els nap játékrendje mindig megtekinthet - az interneten. A további játékrend iránt a helyszínen kell érdekldni, mivel számos csúszás fordulhat el.
Az átutalások megemelkedett költségei miatt kérünk mindenkit, hogy a - tagdíjakat és hozzájárulásokat lehetleg készpénzben fi zessék be a verse- nyek alatt a versenybíróságon.
www.huntennis.hu 43
Szövetségünk jelents támogatást nyújt a magyar ITF versenyeken induló - játékosoknak, a nevezési díjak komoly csökkentésével. Ezt a támogatást csak Szövetségünk tagdíj fi zet tagjai vehetik igénybe. Úgy kérjük, hogy gondokodjanak a tagdíjak befi zetésérl, amennyiben igénybe óhajtják ven- ni a támogatást.
Külföldön él magyar állampolgársággal is rendelkez ketts állampol- - gárságú játékosok csak abban az esetben indulhatnak a szenior magyar és vidék bajnokságon, ha tagdíj fi zet tagjává válnak Szövetségünknek.
A magyar ITF versenyeken induló külföldön él magyar állampolgársággal - rendelkez ketts állampolgárságú játékosok csak akkor vehetik igénybe a szövetség nevezési díj támogatását, ha az ITF nevezési listán a nevük utáni ország megjelölés HUN.
Szeniorok 50 év felett fi gyelem: Ha nincs kivel játsza- - ni, ha szeretné fejleszteni tenisz tudását, ha kellemes társaság- ban akar lenni, jelentkezzen Kovacsics Ritánál, volt magyar fel- ntt bajnoknál egy kis csoportos drill edzésre, technika javításra. Csak szenioroknak, jelentkezés: [email protected].
Elhunyt 88 éves korában Péli Sándor a 60-as évek kiváló teniszezje, a ma- - gyar ni és utánpótlás válogatott edzje. Eltávozott közülünk egy kedves öreg páros: Juhász Éva és Hargitai Gyula.
44 www.huntennis.hu
„Életének 89. esztendejében július 2-án elhunyt dr. Halmos Imre fair play-életmdíjas tenisz mesteredz és sportvezet. Halmos Imre a Központi Sportiskola alapító igazgatója, sokszoros ké- zilabda válogatott, kiváló teniszez, kosárlabdázó, kézilabda és tenisz mesteredz, a Testnevelési Egyetem Sportjáték Tanszékének volt veze- tje, az egyetem gyémántdiplomása. A Ferencváros örökös bajnoka.”
Ennyi jelent meg az újságokban Imre haláláról. Egy kiemelked ma- gyar sportember távozott el és mi, szeniorok elvesztettük barátunkat, példaképünket, a több mint száz magyar szenior bajnokság nyertesét, többszörös szenior Európa bajnokot. Imre nélkül üresebbek lesznek a szenior versenyek, történetei, jókedve mindig hiányozni fog. Imre, Te bizonyára tovább szaporítod gyzelmeid számát az égi pályá- kon. Nyugodj békében!
www.huntennis.hu 45
Közvéleménykutatás
A Helikon Szálló bezárása miatt kialakult helyzet miatt a 2018. évi keszthelyi nemzetközi szenior bajnokság megrendezése számos nehézségbe ütközött. Szövetségünk 100 magyar versenyz bevonásával készített egy összeállítást a versennyel kapcsolatos kérdésekben. A kérdéseinkre a következ válaszokat kaptuk: 1. Továbbra is Keszthelyen rendezzük meg az „A” kategóriás Nemzetközi Sze- nior Bajnokságot? - igen válasz: 73,3%. 3. A rendezés helyszínétl függetlenül folytassuk-e az eddigi hagyományos gyakorlatot az alábbiakban? Az indulók kapjanak-e értékesebb ajándékokat (galléros ing, póló, stb.)?” - igen válasz: 88,9% 4. Maradjon-e az eddigi díjazási rendszer (els hely értékes dísztárgy, a többi serleg)? - igen válasz: 66,7% 6. Kapjanak-e díjat a párosok harmadik helyezettjei? - igen válasz: 87,0% 7. Maradjon-e a szerda esti fogadás? igen válasz: 86,7% 8. Ha a helyszín továbbra is Keszthely maradna, a fogadás helyszíne marad- jon-e a Festetics Kastély? - igen válasz: 64,1% 9. Mivel a Festetics Kastélyban csak ÁLLÓ fogadást lehet szervezni, meleg büfé legyen vagy hideg büfé? - meleg büfé válasz: 52,0% 11. Összességében mennyire elégedett az idei keszthelyi Bajnokság megrende- zésével. Kérem, értékeljen 1-tl 5-ig, mint az iskolában szokás, ahol az 5-ös azt jelenti, hogy nagyon elégedett, az 1-es pedig azt, hogy nagyon elégedetlen.” 5 - 13,3% 4 - 46,7% 3 - 28,9% 2 - 8,9% 1 - 2,2% A válaszok megersítették azon szándékunkat, hogy folytatni kell a 42 éves tradíciót és Keszthelyen kell megrendezni a versenyt. Természetesen a beérkezett javaslatokat (hévízi vacsora, tárgyi ajándékok, szervezéssel kapcsolatos észrevételek) a lehetségekhez képest fi gyelembe vesszük. Sajnálatos módon a verseny idpontja átcsúszott augusztusra és ezen nem tu- dunk változtatni, mivel a szeptemberi idpont ütközne egy holland „A” kate- góriás versennyel. Megkeresésünkre a holland tenisz szövetség közölte, hogy ragaszkodnak a versenyük szeptemberi idpontjához.
46 www.huntennis.hu
SZENIOR VERSENYSZABÁLYZAT 2019. Ez a szabályzat összefoglalja a tudni- és tennivalókat a játékosok, a verseny- rendezk és a versenybírók számára. Az általunk, vagy közremködésünkkel rendezett versenyeken ezt a versenyszabályzatot alkalmazzuk, és ezt kérjük más rendezktl is.
1. RÉSZVÉTEL
a) Játékengedély A 2004. évtl szenior játékosoknak nem kell játékengedélyt kiváltaniuk.
b) Életkor Az egyes korcsoportok versenyszámaiban azok vehetnek részt, akik az adott kort a verseny évében betöltik. Idsebbek a fi atalabbak között indulhatnak, fi atalabbak az idsebbek között nem versenyezhetnek.
c) Állampolgárság Az országos bajnokságokon magyar állampolgárok és magyarországi letelepe- dési engedéllyel rendelkez külföldiek indulhatnak. A rendezknek joguk van arra, hogy a részvételi jogosultság - születési év, állampolgárság, stb. - igazolá- sára hatósági okirat (személyi igazolvány, útlevél, stb.) bemutatását kérjék.
d) Egészségügy A részvétel egészségügyi szempontból az egyének felelsségére történik.
e) Nemenkénti versenyzés Nk a férfi versenyszámokban, férfi ak a ni versenyszámokban nem vehetnek részt, ellenkez esetben a versenyszámot töröljük.
f) A játékosok terhelése Azokon a versenyeken, melyeken 3 versenyszámban - egyes, egynem páros, vegyes páros - lehet indulni, csak azok vehetnek részt, akik vállalják egy napon mindhárom számban a játékot. Nem kötelezhetk a játékosok a 3 mérkzést egy napszakban - déleltt vagy délután - lejátszani. El kell kerülni egy napon két egyes mérkzés lejátszását. Egyesben az el- dönt és a dönt csak indokolt esetben játszható ugyanazon a napon. Ha a nevezk száma, vagy a kedveztlen idjárás miatti idhiány mindenképpen szükségessé teszi, akkor a verseny els fordulóiban lehet két egyes, de rövidí- tett mérkzést játszatni. Javasoljuk a versenyrendezknek, hogy háromnapos vagy rövidebb verseny esetén csak két számban engedélyezzék az indulást, ezt
www.huntennis.hu 47
azonban a versenykiírásban rögzíteni kell. ITF versenyeken a Nemzetközi Szövetség elírásait kell használni.
g) Mobiltelefon A versenyzknek pályára lépés eltt kötelez kikapcsolniuk a mobiltelefonju- kat. Fedettpályás versenyen a közönség fi gyelmét is fel kell hívni a mobiltele- fon kikapcsolására.
2. NEVEZÉS
a) Forma A versenyekre nevezni írásban (postai levél, e-mail, fax) kell. Az ITF verse- nyekre a Magyar Bajnokság kivételével az ITF-nél kell nevezni az IPIN olda- lon. (Lásd hogyan kell nevezni ITF versenyre oldalt.)
b) Tartalom A nevezésnek a következket kell tartalmaznia: Teljes név, születési év, hó, 8 jegy kódszám, amely a következkbl áll:. családnév els két betje, keresztnév els két betje, születési év utolsókét száma és születési hónap 2 karakterben. A zárt Magyar Bajnokságon amennyiban van IPIN kódja, annak megadása is kötelez.
c) Cím, határid A nevezéseket a versenykiírásban szerepl címre és az elírt határidre kell elküldeni. Határid után érkez nevezést a rendezség nem fogad el.
d) Páros partner A játékosok igyekezzenek a versenyek eltt páros partnert keresni. Megállapo- dás esetén mindkét játékosnak neveznie kell. Pár nélküli nevezés esetén a sorsolási bizottságnak törekednie kell közel azo- nos játékerej partnert kijelölni. Ha valaki nem fogadja el az így kijelölt part- nert, úgy az adott versenyen semmilyen versenyszámban nem vehet részt.
e) Lemondás Amennyiben egy szenior versenyre benevezett játékos a sorsolás nyilvá- nosságra hozatala után visszalépésérl dönt, csak abban az esetben indul- hat ezt követen szenior versenyen, ha befi zeti a Szövetségnek a lemon- dott verseny nevezési díját. Ezen nevezési díjakat a Szövetség átutalja a verseny rendezjének. A fenti fi zetési kötelezettség alól felmentést kap az a játékos, aki egészségügyi problémák miatt mondja le a versenyt és ezt a tényt hivatalos orvosi igazolással bizonyítja a Szövetség felé.
48 www.huntennis.hu
Körmérkzéses tábla esetén egy mérkzés önkényes feladása a verseny- számból való automatikus kizárást és a már elért saját eredményeinek törlését jelenti.
3. SORSOLÁS
A kiemelések célja az, hogy a kieséses versenyeken a legjobbak ne “id eltt” kerüljenek szembe egymással. (A két legjobb csak a döntben, a 3. és 4. csak a négy között találkozzék, stb.) Az ersorrend meghatározásának alapja hazai versenyeknél az aktuális hazai rangsor. A kiemeltek számát a nevezk számától függen a következk szerint kell meghatározni: 8 fs táblánál 2 kiemelt 16 fs táblánál max. 4 kiemelt 24 fs táblánál max. 6 kiemelt 32 fs táblánál max. 8 kiemelt 48/64/128 fs táblánál max. 16 kiemelt
A kiemeltek száma mindig páros kell, hogy legyen. Az egynem és a vegyes párosoknál a kiemelést a játékosok rangsor szerinti pontszámainak összegzése alapján kell elvégezni.
4. VERSENYPROGRAM
a) Korcsoportok Versenyszámok a következ korcsoportokban rendezhetk: Férfi ak: 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 Nk: 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85
b) Összevonás helyett körmérkzés! A rendez 8-nál kevesebb nevez esetén - az ITF irányelvei alapján - körmér- kzéses lebonyolítást alkalmaz.
c) Vígaszverseny Javasoljuk a vígaszversenyek megrendezését, az els mérkzést játékkal elve- szített játékosok részére.
5. LEBONYOLÍTÁS
a) Rendszer A versenyszámok lebonyolítási rendszere általában egyenes kieséses vagy kör- mérkzéses. Minden mérkzés két nyert játszmáig tart (6:6 után tie-break). Ha idhiány vagy egyéb okok miatt rövidebb játékidre van szükség, úgy a
www.huntennis.hu 49
mérkzéseket a táblán a legjobb 8-ba jutásig egy nyert - 8 játékig tartó - játsz- máig lehet játszani, 8:8 után dönt játékkal. (Érmes helyezésért két nyert játsz- ma.) Lehetség van a dönt játszma helyett dönt játékot (tie-break) alkalmazni, de a versenykiírásban szerepeltetni kell, illetve, - ha abból kimaradt - a helyszínen kifüggeszteni, hogy minden játékos tudjon róla. Az új ITF szabály szerint a tie-break térfélcseréje az els pont után, majd négy pontonként történik.
b) Idpont-kívánságok A játékosok kötelesek a verseny teljes idtartama alatt a Játékrend szerinti id- ben játékra készen állni. A játékidre vonatkozó kívánságok nem akadályozhatják a rendezést, ezért a versenybírónak jogában áll minden ilyen kívánságot elutasítani. Versenyeinken játékrend készül, mindenkinek lehetsége van a tájékozódásra. A rendezk a játékrendben beálló esetleges változásokat folyamatosan közzé- teszik.
c) Várakozási id A játék eltti várakozási id 15 perc. A versenybíró köteles kizárni a verseny- bl azt a játékost, aki az elírt idpontot követ 15 perc leteltéig játékra kész öltözékben nem jelentkezik nála.
d) Bemelegítés A mérkzések eltti bemelegítés, ütögetés idtartama legfeljebb 5 perc.
e) Pihen A játék az els adogatástól kezdve a mérkzés befejezéséig legyen folyamatos, a következ kikötésekkel összhangban. Ha az els adogatás hiba, a második adogatást az adogatónak haladéktalanul el kell végeznie. A fogadónak az adogató ésszer ritmusában kell játszania és a fogadásra késznek kell lennie, amikor az adogató kész az adogatásra. Páratlan számú játék végén, térfélcserekor, legfeljebb 90 másodperc telhet el a labda játékon kívül kerülésének pillanatától addig a pillanatig, amíg a labdát a következ játék els pontjáért megütik, kivéve bármely játszma els játékának végét, amikor a játékosok pihen nélkül haladéktalanul térfelet cserélnek. A játszmák végén, tekintet nélkül az eredményre, 120 másodperc pihen id áll a játékosok rendelkezésére. A pihen után, ha a játszma páros számú játékkal ér véget (pl. 6/4), nem lesz térfélcsere. A dönt játszma eltt bármelyik játékos kérhet 10 perc pihent, és ezt az idt
50 www.huntennis.hu
nem kötelez a pályán tölteni. A játékot sohasem szabad felfüggeszteni, elhalasztani vagy megakadályozni abból a célból, hogy a versenyzt képessé tegyük ereje, fi zikai ernléte vissza- nyerésére, vagy hogy kifújhassa magát. Minden helyszíni sérülés esetében azonban a játékvezet az esetre egyszeri 3 perc ápolási idt engedélyezhet. Ha a játékosnak az egyesbeli mérkzés után még játszania kell, jogosult eltte pihenidt igénybe venni. Ennek idtartama 2 játszmás egyesbeli mérkzés után 45 perc, 3 játszmás egyesbeli mérkzés után 60 perc. Páros mérkzés után 30 perc tisztálkodási, egészségügyi id vehet igénybe.
f) Mérkzés után Ha errl a rendezség nem gondoskodik, a játékosok kötelesek a mérkzés után a pályát rendbe tenni és a mérkzés, illetve a pálya rendbetétele után a pá- lyát azonnal elhagyni. Ha játékvezet nélkül játszottak, úgy a gyztes köteles a labdákat a versenybírónak azonnal átadni és az eredményt bemondani.
6. DÍJAZÁS
7. AZ EREDMÉNYEK RÖGZÍTÉSE