TEKNIK MENJAWAB SOALAN SAINS B UPSR

 • View
  236

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of TEKNIK MENJAWAB SOALAN SAINS B UPSR

 • 8/22/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN SAINS B UPSR

  1/34

  BAHAGIAN ASAINS UPSR

  OLEH

  HJ. NASARUDDIN BIN SHAARANIGuru Cemerlang (Sains) DGA 32 SK Seri

  Tiram, Kampung Seri Tiram Jaya,Tanjong Karang

 • 8/22/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN SAINS B UPSR

  2/34

  TEKNIK GPS

  Garis- garis kunci soalanPotong- potong bukan jawapan

  Selesai- bulatkan jawapan

 • 8/22/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN SAINS B UPSR

  3/34

  SOALAN BERULANG TAPI DIMODIFIKASIKAN

 • 8/22/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN SAINS B UPSR

  4/34

  Jenis-Jenis Soalan

  1. Fakta : Ciri, sifat, atau fenomena.

  2. Istilah : Definasi, maksud, atau simbol

  3. Urutan: Proses, aliran / tertib,kesinambungan dan perkembangan.

  4. Kaedah: Cara, pendekatan, teknik

  mendapat jawapan.5. Pengelasan: Jenis, kumpulan, set atau

  bidang.

 • 8/22/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN SAINS B UPSR

  5/34

  Jenis-Jenis Soalan

  6. Prinsip: Konsep, hukum sains

  7. Terjemahan: Menyatakan maksud @memindah data ke bentuk lain.

  8. Tafsiran: Membuat rumusan @kesimpulan daripada data.

  9. Ekstrapolasi : Membuat ramalan10. Aplikasi: Menghubungkait dengan

  situasi baru @ kehidupan seharian.

 • 8/22/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN SAINS B UPSR

  6/34

  Jenis Soalan 2007 2008 2009 2010 2011

  Fakta 4 5 4 6 4

  Istilah 2 2 2 1 2

  Urutan 3 2 5 2 2

  Kaedah 2 - 2 1 2

  Pengelasan 1 2 3 3 3

  Prinsip 2 1 2 2 1

  Terjemahan 3 1 2 1 4

  Tafsiran 5 5 2 4 4

  Ekstrapolasi 5 4 4 5 3

  Aplikasi 3 8 4 5 5

  JUMLAH 30 30 30 30 30

  ANALISA SOALAN BAHAGIAN A

 • 8/22/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN SAINS B UPSR

  7/34

  URUTAN

  MIKROORGANISMA

  Vicky Bakal Pengarah Filem

  Virus

  Bakteria

  Protozoa

  Fungi

 • 8/22/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN SAINS B UPSR

  8/34

  URUTAN

  PLANET

  Ustaz Zuhri Belum Mari

  Mesyuarat, Zul Urus NaikPangkat

  Utaraid Zuhrah Bumi Marikh Musyatari Zuhal Uranus Neptun Pluto

 • 8/22/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN SAINS B UPSR

  9/34

  URUTAN

  PLANET

  My Very ExcellenceMotherJust Serve Us

  Nine Pizza

 • 8/22/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN SAINS B UPSR

  10/34

  PRINSIP SAINS

 • 8/22/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN SAINS B UPSR

  11/34

  PRINSIP SAINS

  Suhu air biasa apabila mendidih

  = 100oC

  Suhu air biasa bercampur bahan

  asing apabila mendidih = lebih

  100oC

 • 8/22/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN SAINS B UPSR

  12/34

  Oleh:Hj. Nasaruddin b. ShaaraniGuru Cemerlang (Sains DGA32)

  SK Seri Tiram , Tanjon g Karang

  BAHAGIAN BSAINS UPSR

 • 8/22/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN SAINS B UPSR

  13/34

  ANALISA SOALAN SAINS BAHAGIAN B UPSR

  TAHUN 2007-2012

  2007 2008 2009 2010 2011 2012

  Tujuan 2 2 3 2 2 2

  Pemboleh ubah 6 6 6 6 7 5

  Hipotesis 2 3 1 1 1 1

  Hubungan 1 0 1 2 1 2

  Kesimpulan 1 1 2 2 2 1

  Corak 1 2 1 1 1 2

  13 14 14 14 14 13

  Inferens 4 2 2 3 3 4

  Ramalan 2 3 3 2 2 2

  Pemerhatian 1 1 1 1 1 1

  JUMLAH 20 20 20 20 20 20

 • 8/22/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN SAINS B UPSR

  14/34

  Gariskan dan labelkan pemboleh ubah:P/Manipulasi (WTC), P/Bergerak balas

  (WTO), P/Malar (WTS)

  Tuliskan corak bagi PM (WTC) dan PB

  (WTO) serta bilangannya

  Kenal pasti tahun dan tajuk bagi

  setiap soalan.

 • 8/22/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN SAINS B UPSR

  15/34

  BENTUK SOALAN

  Ayat

  Gambar

  Graf palang

  Jadual

  Abc def ghi jklm nopq rst.

 • 8/22/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN SAINS B UPSR

  16/34

  Apa yang diubah ? (PM/WTC)

  Apa yang diperhatikan / dilihat /

  diukur ? (PB/WTO)Apa yang ditetapkan /sama /

  dimalarkan? (PMalar/WTS)

  ____________

  Parameter Benda

  Jawapan:

 • 8/22/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN SAINS B UPSR

  17/34

  PARAMETER

  -Suhu-Jenis

  -Tinggi-Tebal-Kuantiti

  -Bilangan-Isipadu-Keadaan

  -Kecerahan

  -Warna-Bentuk

  -Luas-Masa-Hari

  -Tahun-Jarak-Laju

  -Tempat

 • 8/22/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN SAINS B UPSR

  18/34

  JadualTajuk

  (PM / PMlr ) ?

  Tajuk

  (PB)

  Apa yang diubah (AUh) = Pemboleh ubah manipulasi (PM) = What is

  changed (WTC)

  Apa yang diukur / diperhati (AUr) = Pemboleh ubah bergerak balas (PB) =

  What is observed (WTO)

  Apa yang ditetapkan (AT) = Pemboleh ubah malar (PMr) = What is kept the

  same (WTS)

 • 8/22/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN SAINS B UPSR

  19/34

  Jadual

  Tajuk

  (PM / PMlr )?

  Tajuk

  (PMlr / PM) ?

  Tajuk

  PB

  Apa yang diubah (AUh) = Pemboleh ubah manipulasi (PM) = What is

  changed (WTC)

  Apa yang diukur / diperhati (AUr) = Pemboleh ubah bergerak balas (PB) =

  What is observed (WTO)

  Apa yang ditetapkan (AT) = Pemboleh ubah malar (PMr) = What is kept the

  same (WTS)

 • 8/22/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN SAINS B UPSR

  20/34

  Jadual

  Tajuk

  (PM / PMlr )?

  Tajuk

  (PB)

  Apa yang diubah (AUh) = Pemboleh ubah manipulasi (PM) = What is

  changed (WTC)

  Apa yang diukur / diperhati (AUr) = Pemboleh ubah bergerak balas (PB) =

  What is observed (WTO)

  Apa yang ditetapkan (AT) = Pemboleh ubah malar (PMr) = What is kept the

  same (WTS)

 • 8/22/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN SAINS B UPSR

  21/34

  Jadual

  Tajuk

  (PM / PMlr )?

  Tajuk

  (PMlr / PM) ?

  Tajuk

  (PB)

  Apa yang diubah (AUh) = Pemboleh ubah manipulasi (PM) = What is

  changed (WTC)

  Apa yang diukur / diperhati (AUr) = Pemboleh ubah bergerak balas (PB) =

  What is observed (WTO)

  Apa yang ditetapkan (AT) = Pemboleh ubah malar (PMr) = What is kept the

  same (WTS)

 • 8/22/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN SAINS B UPSR

  22/34

  GRAF

  PB /WTO

  PM /

  WTCApa yang diubah (AUh) = Pemboleh ubah manipulasi (PM) = What is

  changed (WTC)

  Apa yang diukur / diperhati (AUr) = Pemboleh ubah bergerak balas (PB) =

  What is observed (WTO)

  Apa yang ditetapkan (AT) = Pemboleh ubah malar (PMr) = What is kept the

  same (WTS)

 • 8/22/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN SAINS B UPSR

  23/34

  Ayat

  PM berlainan, diubah,berbeza

  PB diperhatikan, diukur,dilihat, dicatatkan, direkodkan,

  pemerhatian.PMlr sama, setiap, se, satu

 • 8/22/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN SAINS B UPSR

  24/34

  Apakah tujuan . ?

  Untuk mengkaji hubungan antara..... dengan _____________

  (PM) (PB)

  Jawapan:

 • 8/22/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN SAINS B UPSR

  25/34

  Apakah hipotesis . ?

  Semakin . ____________,

  Corak (PM)

  Semakin . ____________.Corak (PB)

  Jawapan:

  Jika . ____________,(PM) Corak

  maka . ____________.

  (PB) Corak

 • 8/22/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN SAINS B UPSR

  26/34

  PERNYATAAN

  Perbandingan

  .. dipengaruhi

  .. mempengaruhi

  .. bergantung kepada

 • 8/22/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN SAINS B UPSR

  27/34

  Apakah hubungan . ?

  Semakin . ____________,

  Corak (AU)

  Semakin . ____________.Corak (AP)

  Jawapan:

  Jika . ____________,(AU) Corak

  maka . ____________.

  (AP) Corak

 • 8/22/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN SAINS B UPSR

  28/34

  Apakah kesimpulan . ?

  Semakin .. _____________________,

  Corak (PM)

  Semakin .. _____________________.

  Corak (PB)

  Jawapan:

  Jika . __________________,

  (PM) Corak

  maka . __________________.(PB) Corak

  Fakta

 • 8/22/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN SAINS B UPSR

  29/34

  Cara menjawab kesimpulan bergantung

  pada bilangan corak bagi PB.

  Jika ada 1 corak: Semakin , semakin ATAU

  Jika , maka .

  Jika ada 2 corak: Cerita ikut corak.

  Semakin , semakin ATAU Jika ., maka.(ADA 2 AYAT ATAU FRASA)

  Jika tiada corak: Guna fakta

  Jika ada lebih 2 corak: Guna perkataan PALING

  sama ada yang kecil atau besar.Jika , maka .

 • 8/22/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN SAINS B UPSR

  30/34

  Apakah corak / pola . ?

  Bertambah / Berkurang / Sekata

  Atau gabungan perkataan di atas. Contohnya:

  Bertambah dan sekata / Bertambah danberkurang / Bertambah, berkurang dan sekata /

  Bertambah, sekata dan berkurang.

  Jawapan:

 • 8/22/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN SAINS B UPSR

  31/34

  2 JENIS CORAK Corak bersyarat

  Corak tak bersyarat

 • 8/22/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN SAINS B UPSR

  32/34

  Apakah pemerhatian . ?

  Tuliskan apa yang diperhatikan /

  keputusan eksperimen

  Jawapan:

 • 8/22/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN SAINS B UPSR

  33/34

  Apakah sebab . ? / Beri

  alasan

  Nyatakan sebab / alasan berkaitankeputusan eksperimen / apa yang

  kita lihat.

  Jawapan:

 • 8/22/2019 TEKNIK MENJAWAB SOALAN SAINS B UPSR

  34/34

  Ramalkan ..

  Bentuk nombor Pengiraan tepat

  Jawapan:

  Bentuk nombor Satu nombor

  anggaran @ daripada julat

  Bentuk ayat atau perkataan