Introducció Geografia 2n Batxillerat

 • View
  193

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Introducció Geografia 2n Batxillerat

 • INTRODUCCI AL CONEIXEMENT GEOGRFIC*

 • NDEX1. La geografia con a cincia2. De lespai geogrfic al lloc3. La percepci de lespai4. Els mtodes de la geografia5. La professi de gegraf6. Gegrafs, escoles i tendncies en geografia*

 • 1. LA GEOGRAFIA COM A CINCIAGeos = Terra + grafia = Descripcis una cincia a mig cam entre les cincies naturals i socials.Es divideix en 3 rees bsiques:Geografia fsica: Estudia els elements i fenmens naturals que donen lloc als paisatges terrestres. Es fonamenta molt en coneixements de la geologia, biologia, meteorologia, ...Geografia humana: Analitza les relacions entre individus i lentorn naturals. Es relaciona amb la sociologia, demografia, economia, histria, ...Geografia regional: Aplica de manera integrada la geografia fsica i humana a un territori que por ser continental, estatal, local, ...*

 • 1. LA GEOGRAFIA COM A CINCIA*

 • 1. LA GEOGRAFIA COM A CINCIA*

  CAMPS DESTUDIGeografia fsica:GeomorfologiaClimatologiaHidrologiaEdafologia (sls)Biogeografia...Geografia humana:G. de la poblaciG. EconmicaG. UrbanaG. SocialG. Poltica

 • 2. DE LESPAI GEOGRFIC AL LLOCLobjecte destudi de la geografia s la superfcie terrestre. Aquesta superfcie els gegrafs lanomenen espai geogrfic.Per tant, la cincia geogrfica socupa de la distribuci, extensi, difusi, localitzacio, ... de qualsevol element fsic o hum per lespai geogrfic.Per a concretar aquest espai, la geografia utilitza daltres termes, com ara:Regi: rea especfica i singularitzada, amb un carcter particular que pot estar donat per una gran diversitat de factors fsics o humans i dextensi variable.Territori: rea on una societat concreta desenvolupa les seves activitatsLloc: Espai viscut per les persones, un punt identificable en el territori.GEOGRAFIA - 2N BATXILLERAT - ESCOLA PIA SANTA ANNA - MATAR*

  GEOGRAFIA - 2N BATXILLERAT - ESCOLA PIA SANTA ANNA - MATAR

 • 3. LA PERCEPCI DE LESPAILa percepci determina la imatge del territori i condiciona la manera com lhome es relaciona amb el medi.Els grups humans es relacionen amb el medi, el modifiquen, lordenen i ladeqen a les seves necessitats.Lentorn natural, per tant, condiciona per no determina lactivitat humana.Els territoris son producte de molts anys dhumanitzaci.*

 • 4. ELS MTODES DE LA GEOGRAFIA*

  OBSERVACIO DIRECTAOBSERVACI INDIRECTAs el treball de camp. El gegraf observa en el territori tots aquells elements que ha didentificar. Utilitza habitualment el quadern de camp.Consulta a fonts dinformaci diversa: mapes, fotografies, obres dart, imatges de satllit, ...

 • 5. LA PROFESSI DE GEGRAF*

 • 6. GEGRAFS, ESCOLES I TENDNCIES EN GEOGRAFIAEls primers gegrafs:Hecateu de Milet, Herdot dHalicarns, Estrab, Anasimadre de Milet, ...Eratstenes va calcular amb precisi la circumferncia terrestreHiparc va delinear lengraellat de meridians i parallelsPtolomeu (predicci declipsis, geocentrisme, ...)

  *

 • 6. GEGRAFS, ESCOLES I TENDNCIES EN GEOGRAFIALEdat Moderna:Ortelius i Mercator van elaborar noves cartografiesEls descobriment van afavorir el desenvolupament de la geografia en aquest moment, aix com tamb els avenos cientficsDurant la Illustraci es va intentar explicar les cultures a partir del medi natural (determinisme)Durant el romanticisme, el medi fou un argument a favor del nacionalisme (Humboldt, Ritter)

  *

 • 6. GEGRAFS, ESCOLES I TENDNCIES EN GEOGRAFIA*

 • 6. GEGRAFS, ESCOLES I TENDNCIES EN GEOGRAFIAEl segle XIX:Sorgeix lescola positivista (Ratzel)Es va caure en el determinisme en el sentit de que el medi natural determinava les caracterstiques dels grups humans.

  *

 • 6. GEGRAFS, ESCOLES I TENDNCIES EN GEOGRAFIAEl segle XX:A comenament de segle Vidal de la Blanche i Hettner van qestionar el determinisme del segle anterior. El seu objecte destudi fou la regi.A mig segle Bunge, va donar-hi un enfocament matemtic i quantitatiu, farcint els seus estudis de dades i models matemtics.Finalment, a partir dels 70, Yves Lacoste planteja una geografia crtica, centrada en el rol del gegraf con a intrpret de les problemtiques socials i com a oferent de propostes de millora.

  *

 • 6. GEGRAFS, ESCOLES I TENDNCIES EN GEOGRAFIA*

 • 6. GEGRAFS, ESCOLES I TENDNCIES EN GEOGRAFIAActualitat:Tendncies recents:Geografia del benestarGeografia de la percepciGeografia HumanistaGeografia dels riscos

  *

 • 6. GEGRAFS, ESCOLES I TENDNCIES EN GEOGRAFIA*