Reunió pares curs 2015-2016

  • Published on
    14-Apr-2017

  • View
    123

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

#

2n CURS DE CICLE MITJ QUE PERMETR:A) APROFUNDIR EN CONTINGUTS TREBALLATS A 3R.B) CONSOLIDAR ELS HBITS DE TREBALL I DORGANITZACI- NECESSARI A CICLE SUPERIOR.

Continuem . . . treballant per consolidar hbits.

#

HBITS

Els nens i nenes han daconseguir ser autnoms en lorganitzaci de la feina.

A lescola: Utilitzar la carpeta de separadors per classificar les feines.Anotar-se els deures a lagenda. Endur-se a casa el material que necessitin.

#AUTONOMIA DELS ALUMNES HEM DE CAMINAR VERS AQUEST OBJECTIU ENTRE TOTS.Els nens han de treballar a lescola per portar poca feina a casa.* LLIBRES A LESCOLA, I HAN DEMPORTAR-SE ALL NECESSARI.

A casa:

Consultar lagenda per comenar la feina.Prioritzar el treball que sha dentregar abans. Dedicar un temps a lestudi.Preparar el material que necessitaran per al dia segent.

#VOLUNTAT I PEDAGOGIA DE LESFOR

COL.LABORACI DES DE CASAInteressar-se pel treball del nen/a.Trobar un lloc adequat per tal que el vostre fill/a treballi i estudi (evitar tot el que els pugui distreure: televisi, ordinador...).Intentar que els alumnes treballin sols, ajudant-los noms quan ho necessitin.Assegurar-se que el vostre/a fill/a tingui temps per al joc i per al descans diari.

#RECORDAR LES PARTS DE LAGENDA:

CONVIVNCIA A CLASSEContinuem treballant per aconseguir:Escoltar a qui t la paraula Manifestar una actitud de respecte. Mantenir un ambient que afavoreixi lestudi i el treball.

#NORMES CONSENSUADES PELS MEMBRES DEL CICLE MITJ I QUE CONSIDEREM QUE SN LES ADEQUADES PER MENTENIR UN BON AMBIENT DESTUDI I TREBALL A LESCOLA.

PARTIM DE LES NORMES DE CONVIVNCIA DEL PROJECTE EDUCATIU DESCOL ( pg.22) LES ADAPTEM AL CURS.

MESURES CORRECTORES: MESURES QUE ES DUEN A TERME QUAN NO ES COMPLEIXEN LES NORMES.

NORMES DORDRE GENERAL

Puntualitat a lhora dentrar a lescola.

No es podr accedir a laula un cop acabat lhorari escolar.

Portar la bata, lequip dEducaci Fsica i el material personal amb el nom de lalumne.

La bata, jaquetes, abrics, etc han de portar una tira per penjar.

CAN YOU TELL ME? Complementaria dangls daquest curs Reforar la comprensi i expressi oral aix com lexpressi escrita de langls.Introducci del sistema PHONICS (sistema daprenentatge de la lectura i escriptura al Regne Unit)Treballarem tamb mitjanant diferents activitats com canons, poemes, petits textos i dramatitzacions.

FUNCIONAMENT DE LREA DEDUCACI FSICACanvi en la disposici horria.Nou hbit dhigiene: la dutxa.

ATENCI A LA DIVERSITAT

Continuem amb el desdoblament a les rees de Catal i Angls.

Coodocncia a lrea de Matemtiques ( 1, 30 h. setmanals)

Disposem dunes hores datenci individualitzada: PANNDA.

#

L AGENDA

Insistir en consultar aquest apartat amb els nens a casa. s una manera en un cop dull de conixer com va un alumne a lescola (treball, comportament, deures,... )

DEURES:Apartat dels alumnes:

Anoten els deuresMaterial que es demanaProvesInformacions

Faltes de deures, treball o estudi.

Felicitaci mensual.

Avisos de comportament incorrecte.FALTES:

COMUNICACIONS

Comunicar absncies dels alumnes (metge, viatges, motius personals,...)

Comunicar als mestres qualsevol informaci rellevant.

Comunicar a les famlies algun fet que cal conixer.

s leina bsica de comunicaci entre les famlies i nosaltres, donat que no sempre estarem amb els nens quean marxen a casa.

HORA DE VISITA DE LES TUTORES4t.ACarme Juez (dimarts, 16 a 17h)4t. BSandra Parellada (dimarts, 15 a 16h)

AVALUACIEn lavaluaci tot compta: lactitud, la participaci, la puntualitat en entregar les feines, el rendiment a les proves, els deures, el treball en equip...

PROJECTESSha descobert una nova espcie danimal

Lhort

Viatgem en el temps!

Projecte Stop MotionAPS Padrins lectors ( I5 4t primria)

TALLERS

INFORMES

3 informes durant el cursEn el primer informe sadjunta un apartat personalitat i hbits.Hi ha una valoraci global de cada rea incloses les matries complementries.En la valoraci de lrea de medi es tindr en compte els objectius i continguts treballats amb la metodologa de projectes o amb el llibre de text.

#

CAL INFORMAR QUE LA VALORACI GLOBAL D'REA ES FAR A PARTIR DAQUEST GURS.COMPETNCIES BSIQUES:Proves de la Generalitat (externes) que senvien a totes les escoles.Valoren la competncia bsica en diferents mbits.

Llegim i escrivim en parellaEs treballar a partir del segon trimestre.Aprenentatge entre iguals.Un full de deures setmanal.Rol recproc.

BLOGS DEL CURS

Fotografies/videos dactivitats a lescola.

Fotografies de sortides

Enllaos a webs dinters

SORTIDES

22 doctubre: CRARC (Centre de recuperaci damfibis i rptils de Catalunya) a Masquefa22 de gener: Museu dhistria de Catalunya11 de febrer: Teatre S.A.T Lendrapasomnis18 de febrer: Audici al Palau de la Msica Cobla 2.08 mar: Poliesportiu de la Verneda. Tir a larc i Kinball11 dabril: Taller de tuba a lescola27 de maig: Can Miquel Aventurat

PROPERES REUNIONSNovembre: Projecte llegim i escrivim en parella

23 de febrer: 2a reuni general de curs

#