of 24 /24
4. MEĐUNARODNA EKONOMIJA -Heckscher-Ohlinov model - Intrasektorska razmjena - Teorija životnog ciklusa - Kravis, Linder

4. MEĐUNARODNA EKONOMIJA

 • Author
  gayle

 • View
  189

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

4. MEĐUNARODNA EKONOMIJA. Heckscher-Ohlinov model Intrasektorska razmjena Teorija životnog ciklusa Kravis, Linder. HECKSCHER - OHLINOVA TEORIJA. Heckscher-Ohlin teorem Teorem o izjednačavanju cijena proizvodnih faktora (Heckscher-Ohlin-Samuelson: HOS- teorem). - PowerPoint PPT Presentation

Text of 4. MEĐUNARODNA EKONOMIJA

 • 4. MEUNARODNA EKONOMIJAHeckscher-Ohlinov model Intrasektorska razmjena Teorija ivotnog ciklusa Kravis, Linder

 • HECKSCHER-OHLINOVA TEORIJA

  Heckscher-Ohlin teorem

  Teorem o izjednaavanju cijena proizvodnih faktora (Heckscher-Ohlin-Samuelson: HOS- teorem)

 • HECKSCHER-OHLINOV TEOREM

  Zemlja e izvoziti dobro u ijoj se proizvodnji intenzivnije koristi relativno obilniji, a time i jeftiniji, proizvodni faktor, a uvoziti e dobro u ijoj se proizvodnji koristi, u zemlji, relativno oskudniji proizvodni faktor.

 • HECKSCHER-OHLINOVA TEORIJAPretpostavke:2 zemlje, 2 robe, 2 proizvodna faktoraObje zemlje koriste istu proizvodnu tehnologijuDobro X je radno intenzivno a Y je kapitalno intenzivno dobro u obje zemljeOba dobra u obje zemlje se proizvode u uvjetima konstantnih prinosaDolazi do nepotpune specijalizacije u obje zemlje

 • HECKSCHER-OHLINOVA TEORIJAPretpostavke:Preferencije potroaa su iste u obje zemljePostoji savrena konkurencija na tritu dobara i proizvodnih faktora u obje zemljePotpuna mobilnost proiz faktora unutar zemlje i potpuna nemobilnost meu zemljamaNema transportnih trokova, carina niti drugih prepreka slobodnoj trgoviniPostoji potpuna zaposlenost proiz faktora u obje zemljeMeunarodna razmjena je uravnoteena u obje zemlje

 • HECKSCHER-OHLINOVA TEORIJA

  Px = pk K + Pl L

  Py = pk K + Pl LPx = pk K akx + Pl L alx

  Py = pk K aky + Pl L aly

 • Teorem o izjednaavanju cijena proizvodnih faktora (Heckscher-Ohlin-Samuelson: HOS- teorem)

  Meunarodna razmjena e dovesti do izjednaavanja relativnih i apsolutnih cijena homogenih proizvodnih faktora u zemljama sudionicima meunarodne razmjene

 • Heckscher-Ohlin-Samuelson teorem HOS- teoremw/rPx/pyBw/rAw/rPAPBPABA, Bw/r

 • Izjednaavanje relativnih cijena proizvoda i cijena proizvodnih faktora

 • LEONTIJEVLJEV PARADOKSTestiranje Heckscher-Ohlinove teorije na primjeru Amerike.Zakljuak:SAD izvozi radno intenzivne proizvode a uvozi kapitalno intenzivne proizvode to je u suprotnosti s H O teorijom

 • LEONTIJEVLJEV PARADOKSUkljuivanje SAD u meunarodnu podjelu rada temelji se na radnointenzivnoj proizvodnji. Drugim rijeima ova zemlja pribjegava vanjskoj trgovini da bi tedjela kapital, a rijeila se vika rada, a ne obrnuto. iroko rasprostranjeno miljenje da privreda SAD, u usporedbi s ostalim svijetom karakterizira relativno obilje kapitala, i relativna oskudica rada, pokazalo se pogrenim. U stvari, istina je obrnuta.

 • LEONTIJEVLJEV PARADOKSKitika:Trebao je provesti analizu samo traded goods sector a ne cjelokupnu privreduAmeriki izvozni sektor upoljava veu kvalifikacijsku i obrazovnu razinu i malo poljoprivrednog radaPlae u izvoznim sektorima su vee od nacionalne razine

 • LEONTIJEVLJEV PARADOKSLeontijev je u usporeivao:

  Faktorsku intenzivnost amerikog izvozaiFaktorsku intenzivnost supstitucije amerikog uvoza

 • INTRASEKTORSKA RAZMJENAEfekt specijalizacije ogleda se u karakteru razmjene :INTERSEKTORSKA ili INTRASEKTORSKA razmjena

 • INTRASEKTORSKA RAZMJENAUdio sektora 1Udio sektora 2X1m1X2m2IZVOZUVOZX izvozM - uvoz

 • INTRASEKTORSKA RAZMJENAAko je izvoz koncentriran na jedan a uvoz na drugi sektor vei je kut .Kod potpune specijalizacije = 90 stupnjeva, to ukazuje na postojanje INTERSEKTORSKE razmjene (specijalizacije)Ako je zastupljenost oba sektora u izvozu i uvozu podjednaka = 0, to ukazuje na postojanje INTRASEKTORSKE razmjene

 • INTRASEKTORSKA RAZMJENAUzroci intrasektorske razmjene (Intra-Industry Trade IIT)

  Klasifikacija proizvoda (voe, doradni poslovi)Transportni trokovi (malogranini promet graevinskim materijalima)Diferencijacija proizvoda (monopolistika konkurencija)Ekonomija obujma

 • NOVIJE TEORIJE VANJSKE TRGOVINE- Kravisova teorijaLinderova teorijaTeorija ivotnog ciklusa

 • KRAVISOVA TEORIJA

  Strukturu vanjske trgovine odreuje raspoloivost dobara.Dobra koja nisu raspoloiva u zemlji e se uvozitiRazlozi za neraspoloivost dobara su: Prirodni resursi iInovacije

 • KRAVISOVA TEORIJAUvoz je posljedica elastinosti vanjske ponude i neelastinosti domae ponudeKod izvoza je obrnuto. Razlog je u odravanju izvozne konkurentnosti veom stopom tehnikog napretka od stope tehnikog napretka u istim sektorima u inozemstvu

 • LINDEROVA TEORIJA Razlikuje trgovinu primarnih i industrijskih proizvodaTrgovina primarnim proizvodima odreena je prirodnom raspoloivou dobara.Trgovina industrijskim proizvodima funkcija je:Tehnoloke superiornostiMenaderskih vjetinaEkonomije obujma, itd

 • LINDEROVA TEORIJAVeliina vanjske trgovine industrijskim proizvodima odreena je Slinou struktura potranje zemlje izvoznice i zemalja uvoznica

 • Model ivotnog ciklusa proizvoda

 • Cijene proizvoda i cijene faktora u zatvorenoj ekonomiji