Click here to load reader

FAALİYET RAPORU 2014.cdr

 • View
  238

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of FAALİYET RAPORU 2014.cdr

 • SALHL BELEDYE BAKANLII2014 FAALYET RAPORU

  www.salihli.bel.tr [email protected]

 • Vatann en ok seven, grevini en iyi yapandr.

 • FAALYET RAPORU ABLONU

  ST YNETC SUNUU

  NDEKLER

  l GENEL BLGLER

  A Misyon ve Vizyon

  B Yetki,Grev ve Sorumluluklar

  C- dareye likin Bilgiler

  1- Fizikse Yap

  2-rgt Yaps

  3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

  4-Aralar Makineleri

  5-nsan Kaynaklar

  6-Sunulan Hizmetler

  7-Ynetim ve Kontrol sistemi

  ll-AMALAR VE HEDEFLER

  A- darenin Ama ve Hedefleri

  B- Temel Politikalar ve ncelikler

  lll FAALYETLERE LKN BLG VE DEERLENDRMELER

  A Mali Bilgiler

  1-Bte Uygulama Sonular

  2-Temel Mali Tablolara likin Aklamalar

  3-Mali Denetim Sonular

  B-Performans Bilgileri

  1-Faaliyet ve Proje Bilgileri

  2-Performans sonular Tablosu

  3-Performans sonular Deerlendirilmesi

  4-Performans Bilgi Sisteminin Deerlendirilmesi

  lV- KURUMSAL KABLYET VE KAPASTENN DEERLENDRLMES

  A- stnlkler

  B_ Zayflklar

  EKLER

  DARE CE HARCAMA BRMLER FAALYET RAPORLARI

  SALHL BELEDYE BAKANLII - 2014 FAALYET RAPORU www.salihli.bel.trSALHL BELEDYE BAKANLII - 2014 FAALYET RAPORU www.salihli.bel.tr

 • NDEKLER

  SALHL BELEDYES VE BRMLER FAALYET RAPORLARI

  S.NO BLM ADI BALANGI BT

  SALHL BELEDYES DARE

  MAL HZMETLER MDRL

  SOSYAL YARDIM LER MDRL

  GELR MDRL

  SU-KANAL LER MDRL

  ZEL KALEM MDRL

  DESTEK HZMETLER MDRL

  NSAN KAYNAKLARI VE ETM MDRL

  PARK VE BAHELER MDRL

  YAZI LER MDRL

  SALIK LER MDRL

  TEMZLK LER MDRL

  EMLAK VE STMLAK MDRL

  RUHSAT VE DENETM MDRL

  ZABITA MDRL

  JEOTERMAL MDRL

  FEN LER MDRL

  MAR VE EHRCLK MDRL

  KURUNLU KAPLICALARI

  BZM EV SOSYAL TESSLER

  HUKUK LER MDRL

  HAL MDRL

  VETERNER LER MDRL

  1

  31

  39

  44

  52

  58

  60

  67

  76

  86

  97

  105

  113

  121

  127

  138

  143

  161

  167

  174

  180

  184

  189

  104

  30

  38

  43

  51

  57

  59

  66

  75

  85

  96

  112

  120

  126

  137

  142

  160

  166

  173

  179

  183

  188

  195

  SALHL BELEDYE BAKANLII - 2014 FAALYET RAPORU www.salihli.bel.trSALHL BELEDYE BAKANLII - 2014 FAALYET RAPORU www.salihli.bel.tr

 • www.salihli.bel.tr

  Salihli'mizin ve siz deerli halkmzn sahip olduu kaynaklar kullanarak,rutin hizmetlerin yannda gelecee

  dnk projeler retiyoruz. Size ait kaynaklar kullanmak bizlere neyi ne kadara yaptmzn hesabn verme

  sorumluluunu yklyor. Bu sorumluluk ve bilinle,mali saydamlk ve hesap verilebilirlik ilkeleri dorultusunda,

  2014 yl faaliyet raporunu;Salihli'de yaam kalitesini arttrmak amacyla youn olarak emek sarf ettiimiz

  bir yln ardndan sizlerle paylamann mutluluunu yayorum.

  Biz belediyeciliin bugn ne anlama geldiini biliyoruz,farkndayz.ada ve yaanabilir bir kente ulamann

  ancak srekli ve eksilmeyen bir alma gayreti ile mmkn olabileceinin de bilincindeyiz. Bu bilinle,ilk gnk

  enerjimizi sizlerden aldmz destekle bugn de yayoruz. Belediye olarak attmz her yeni admda bu gnden

  yarna ne yapabiliriz diye soruyor ve hep daha iyisi iin aba gsteriyoruz. Bu abamzn nvesini de insana

  yaplan hizmet olarak gryoruz. Genlerimizi nemsiyoruz,onlarn eitimlerine katk salamaya alyoruz.

  Hi kimseyi rencide etmeden yoksulluu grnr klmadan yardmlarmz ihtiya sahiplerine ulatryoruz.

  Sporun nemini her frsatta vurguluyoruz,destekliyoruz ve daha salkl bir toplum iin urayoruz. Ksacas

  her eyi daha yaanabilir bir Salihli iin yapyoruz.

  Mdrlklerimizin ve onlara bal birimlerin 2014 ylna ait faaliyet raporunu siz halkmzn takdir ve

  grlerine sunarken,almalarmza destek veren tm meclis yesi ve mesai arkadalarmza teekkr ediyor,

  hizmetlerimize sahip kan siz halkmza sevgi ve sayglarm sunuyorum.

  BAKANIN SUNUU

  Zeki KAYDABelediye Bakan

  SALHL BELEDYE BAKANLII - 2014 FAALYET RAPORU

 • www.salihli.bel.tr

  T.C.

  SALHL BELEDYE BAKANLII

  2014 YILI

  FAALYET RAPORU

  SALHL BELEDYE BAKANLII - 2014 FAALYET RAPORU

 • SALHL BELEDYES DARE www.salihli.bel.tr

  1

  I-GENEL BLGLER

  A-MSYON VE VZYON

  A-1) SALHL BELEDYESNN MSYONU

  Salkl bir nesil, yaanabilir bir kent

  iin ada bilimin gsterdii yolda,

  yetki ve sorumluluklar erevesinde

  kent halkna hizmet sunmaktr.

  A-2)SALHL BELEDYESNN VZYONU

  Hizmet Kalitesi ile nde gelen

  Kurumsal kimlii gl,ada,etkili,

  Modern ve demokratik bir ynetim

  Anlay ile blgesinde model bir

  Belediye olmak

 • SALHL BELEDYES DARE www.salihli.bel.tr

  2

  B-YETK GREV VE SORUMLULUKLARB-1)BELEDYENN YETK GREV VE SORUMLULUKLARI

  - Belediye, mahall mterek nitelikte olmak artyla;

  a) mar, su ve kanalizasyon, ulam gibi kentsel alt yap, coraf ve kent bilgi sistemleri, evre ve evre

  sal, temizlik ve kat atk, zabta, itfaiye, acil yardm, kurtarma ve ambulans, ehir ii trafik, defin ve

  mezarlklar, aalandrma, park ve yeil alanlar, konut, kltr ve sanat, turizm ve tantm, genlik ve

  spor orta ve yksek renim renci yurtlar (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fkras, belediyeler,

  il zel idareleri, bal kurulular ve bunlarn yesi olduklar birlikler ile orta olduklar Saytay

  denetimine tabi irketler tarafndan, orta ve yksek renim renci yurtlar ile Devlete ait her derecedeki

  okul binalarnn yapm, bakm ve onarm ile tefriinde uygulanmaz.), sosyal hizmet ve yardm, nikh,

  meslek ve beceri kazandrma, ekonomi ve ticaretin gelitirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptrr. (Mlga

  son cmle: 12/11/2012- 6360/17 md.) ()(Ek cmleler: 12/11/2012-6360/17 md.) Bykehir belediyeleri

  ile nfusu 100.000'in zerindeki belediyeler, kadnlar ve ocuklar iin konukevleri amak zorundadr.

  Dier belediyeler de mali durumlar ve hizmet nceliklerini deerlendirerek kadnlar ve ocuklar iin

  konukevleri aabilirler.

  b) Devlete ait her derecedeki okul binalarnn inaat ile bakm ve onarmn yapabilir veya yaptrabilir,

  her trl ara, gere ve malzeme ihtiyalarn karlayabilir; salkla ilgili her trl tesisi aabilir ve

  iletebilir; mabetlerin yapm, bakm, onarmn yapabilir; kltr ve tabiat varlklar ile tarih dokunun ve

  kent tarihi bakmndan nem tayan meknlarn ve ilevlerinin korunmasn salayabilir; bu amala bakm

  ve onarmn yapabilir, korunmas mmkn olmayanlar aslna uygun olarak yeniden ina edebilir.

  (Deiik ikinci cmle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiinde, sporu tevik etmek amacyla genlere spor

  malzemesi verir, amatr spor kulplerine ayni ve nakd yardm yapar ve gerekli destei salar, her trl

  amatr spor karlamalar dzenler, yurt ii ve yurt d msabakalarda stn baar gsteren veya derece

  alan rencilere, sporculara, teknik yneticilere ve antrenrlere belediye meclisi kararyla dl verebilir.

  Gda bankacl yapabilir. (3) (Ek fkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Deiik: 12/7/2013-6495/100 md.)

  Belediyelerin birinci fkrann (b) bendi uyarnca