Click here to load reader

Geregeld NR7

 • View
  226

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Relatiemagazine van Stichting Tolknet. Informatie over communicatie tussen doven, slechthorenden en de horende maatschappij, Tolknet en het inzetten van een tolk gebarentaal of een schrijftolk.

Text of Geregeld NR7

 • Goed Geregeld Leren gebaren met vrienden en familie

  Tolksituatie Autorijles

  De eerste keer voor iemand tolken

  Nieuwtjes 100.000 bemiddelingen Tolknet

  Lily Ploeg:

  Met mijn CI werd mijn wereld in n klap weer groot

  door TolknetGeregeld...Winter 2011nummer 7

  Een kwartaaluitgave van

 • Geregeld is het relatiemaga-zine van Stichting Tolknet dat als doelstelling heeft te informeren over communicatie tussen doven, slechthorenden en de horende maatschappij, Tolknet en het in-zetten van een tolk gebarentaal of schrijftolk. Geregeld verschijnt 4 keer per jaar.

  Geregeld ook ontvangen?Aanmelden kan [email protected]

  RedactieSusanne KuitenbrouwerHazel HardijzerJanieke Gritter

  RedactieadresE-mail: [email protected]: Postbus 9363800 AX Amersfoort

  Concept en ontwerpRon de Hoog

  FotografieRamon MangoldEline Visscher

  DrukKunstdrukkerij Mercurius

  Oplage: 4800

  Contact [email protected]: 0346 332332Teksttelefoon: 0346 332333www.tolknet.org

  Geregeld is gemaakt van milieuvriendelijk materiaal.

  colofon

  Inho

  ud03 Column SusanneDe hoofdredacteur: Wapperende handen.

  04 CI-ontdekkingsreisDe zwaar slechthorende Lily Ploeg besloot vier jaar geleden toch te kiezen voor een CI en heeft door dit avontuur het contact met de wereld weer hervonden. 07 De eerste keer!Geregeld vroeg vijf tolken naar hun eerste keer tolken. 08 Tolk geregeldEen bijzondere tolksituatie, leren autorijden met een tolk.

  10 Nieuwtjes en regelsNieuwtjes op het gebied van communicatie en tolken, weetjes over de tolkvoorzieningen en een cartoon.

  11 Column BartDe directeur van Tolknet: Dure kennis?

  12 Goed GeregeldGGMD geeft communicatietrainingen aan doven en slechthorenden en de mensen in hun omgeving. Geregeld... bracht een bezoekje aan de gebarencursus die Annemarie van Os-Leliaert volgt samen met haar familie en vrienden.

  13 Column MargreetColumn van Margreet Joosen: Mijn eerste auto.

  14 Geregeld er op uitTips voor uitjes in de donkere dagen.

  15 In beeld6 vragen aan Jet Isarin, senior onderzoeker bij Kentalis en schrijfster.

  | Geregeld | Winter 201102

 • Wapperende handen

  Voor een artikel over een cursus NmG (Nederlands met gebaren) nam ik een kijkje bij de cursus van Annemarie. Zij volgt deze training op maat bij GGMD met mensen uit haar eigen omgeving. Ik kwam voor het eerst in aanraking met gebaren door mijn werk bij Tolknet. Hoewel er geen dove of slechthorende bij aanwezig was, werden tijdens mijn sollicitatiegesprek veel ondersteu-nende gebaren gebruikt. Macht der gewoonte van mijn leidinggevende kwam ik later achter. Daar moest ik op dat moment wel even aan wen-nen, want ik wilde me natuurlijk vooral concentreren op de inhoud van het gesprek en niet op haar wapperende handenIkzelf volgde twee jaar geleden met een collega een gebarencursus, maar ik vind het nog best lastig om de gebaren goed in te zet-ten. We hebben bij Tolknet de afspraak dat we NmG gebrui-ken op de werkvloer. Dat naar ieders kunnen natuurlijk. Omdat mijn woordenschat in gebaren-taal nog beperkt is, heeft het gebruik ervan veel invloed op wat ik zeg. Ik pas mijn zinnen aan en kan niet altijd goed zeggen wat ik wil. Dit levert direct een goed voornemen voor 2012, meer gebaren leren!

  Susanne KuitenbrouwerHoofdredacteur

  Dure kennis?Wie denkt dat kennis duur is, weet niet wat domheid kost. Deze woorden sprak Alexander Rinnooy Kan als voorzitter van de Sociaal-Economische Raad in 2010. Toen al liet Nederland veel kansen liggen om zijn concurren-tiepositie te verbeteren. Hieraan moet ik telkens denken, wanneer men op het onderwijs bezuinigt. Als het niet zo triest was, zou het lachwekkend zijn politici te horen zeggen dat dit kan zonder dat een aantal kinderen daarvan de dupe is. Iedereen weet, dat dit niet waar is. Zonder goede opleiding heb je immers geen schijn van kans op de ar-beidsmarkt. En ook binnen de sociale werkvoorziening kan een dove niet goed terecht: het is al jaren bekend dat de tolkvoorzie-ning hier niet goed geregeld is. Enerzijds wordt daar wel geld voor verstrekt, maar anderzijds zeggen de betrokkenen onvol-doende middelen te krijgen om die dure voorziening te beta-len. Wie hier het gelijk aan zijn zijde heeft, laat ik in het mid-den. Het effect is in elk geval dat het geld niet wordt besteed waarvoor het bestemd is: communicatieproble-men tussen doven en horenden opheffen. Wat een verkwis-ting van (mense-lijk) kapitaal!

  Bart van der WeijdenDirecteur Tolknet

  PrikbordSinds de lancering

  van Tolkmatch begin

  september zijn ruim 1000

  aanvragen op het Prikbord

  geplaatst. Hieruit blijkt

  de populariteit van deze

  nieuwe functionaliteit

  die werkt als een soort

  marktplaats.

  BMW herkent gebarenEen auto besturen met gebaren

  futuristisch? Nee, BMW heeft een

  product op de markt gebracht

  waarmee het display in de auto

  bestuurd kan worden door het

  gebruik van gebaren. Door een

  handbeweging naar links, rechts,

  onder of boven te maken, naar

  het dashboard toe of er juist vanaf

  kan de boardcomputer worden

  bestuurd. Volgens de autofabrikant

  draagt de gebarenherkenning bij aan meer veiligheid en comfort.

  Cartoon

  Gezocht: deelnemers onderzoek sociale uitsluitingVoor slechthorende jongeren is sociale contacten leggen en onderhouden moeilijker dan voor goed horende leeftijdsgenoten. Wetenschappers ver-moeden dat sommigen daar letterlijk ziek van kunnen worden. Om dit te onderzoeken is wetenschapper Martin Gevonden op zoek naar doven en ernstig slechthorenden die willen meewerken aan een onderzoek waarbij met behulp van een hersenscan wordt gekeken naar subtiele veranderin-gen in de hersenen. Ben je tussen de 18 en 30 jaar, van Nederlandse afkomst, ben je NIET met gebarentaal (NGT) opgegroeid en heb je aan beide oren minimaal 60dB gehoorverlies, meld je dan aan via [email protected] Ook horende jongeren kunnen zich aanmelden als proefpersoon voor de controlegroep.

  Wijziging tolkvoorziening

  2012Vanaf 2012 wordt de

  tolkvoorziening zowel voor leef-,

  onderwijs- als werksituaties op

  een aantal punten aangepast. Zo gaat

  de maximale kilometer-afstand die tolken vergoed

  krijgen, omlaag van 110 naar 80 kilometer per enkele reis. En wilt u voor een opdracht teamtolken inzetten? De tol-

  ken krijgen dan niet meer 100% per persoon uitbe-taald, maar samen 150%.

  100.000 bemiddelingen

  Maandag 24 oktober kwam

  net na het middaguur de

  100.000ste aanvraag bij Tolknet

  binnen! Tolknet is opgetogen

  met dit aantal en hoopt ook in

  de toekomst nog veel mensen

  te kunnen ondersteunen bij het

  regelen van tolken. Begon Tolk-

  net in 2004 nog met zon

  10.000 aanvragen op jaarbasis,

  nu 7 jaar later ligt het aantal

  aanvragen op ruim 16.000.

  Geregeld gaat digitaal Tolknet krijg een digitale nieuws-brief! Geregeld valt vanaf vol-gend jaar daarom nog maar twee keer per jaar bij u op de mat. Met een digitale nieuwsbrief kunnen we u nog beter op de hoogte houden van de actualiteiten en de laatste nieuwtjes op het gebied van de tolkvoor-ziening en andere com-municatieoplossingen.

  10 11

  Geregeld tussen de regels Tussen de regels door

  | Geregeld | Winter 2011 Winter 2011 | Geregeld |

  nieuwtjes en regels column bart

  Nieuwtjes op het gebied van

  communicatie? Tip de redactie

  via [email protected]

  04

  10

  14

  column susanne

  Winter 2011 | Geregeld | 03

 • De zwaar slechthorende Lily Ploeg (50) kreeg

  vier jaar geleden een cochleair implantaat (CI).

  Haar gaandeweg beslotener wordende wereld

  werd in n klap weer opengegooid. En van

  de gevolgen is dat ze sindsdien ook het nut

  van schrijftolken heeft ontdekt.

  Tekst: Erik Betten

  Leven met een CI

  Ik kan genieten van ieder geluid

  Vanuit de nieuwe keuken in haar huis in Cuijk vraagt Lily hoe mijn reis was. Tegelijk zet ze het koffiezetapparaat aan, met het nodige geluid. Aarzelend geef ik vanaf de eetkamertafel antwoord, want op die afstand en het omge-vingsgeluid erbij zal het wel moeilijk horen zijn, schat ik in. Maar nee, uit Lilys reactie blijkt dat ze elk woord heeft verstaan. Ik heb echt geluk gehad, vertelt Lily als ze tegenover me zit. Bij mij is de ingreep heel goed gelukt. En dat terwijl ze er aanvankelijk sterk aan twijfelde. Mijn gehoor is sinds mijn achttiende steeds verder achteruitgegaan. Het is erfelijk, mijn vader heeft het ook. Rond 2003 kreeg ik het advies om een CI te laten plaatsen. Maar toen ik de oproep kreeg, was dat eigenlijk te snel voor me. Ik heb me onderaan de wachtlijst laten zetten, omdat ik er nog niet klaar voor was. Ik hoorde eigenlijk al niets meer, maar het opgeven van dat hele kleine restje gehoor vond ik moeilijk.Voor Lily veranderde dat in de loop van 2006. Ik was best gelukkig, ook met mijn sociale leven. Maar ik merkte met name bij mijn zoon Daneel (nu veer-tien jaar) dat ik problemen had om hem te volgen. Het lukte me niet om goed bij te houden waar hij mee bezig was.

  OntdekkingsreisVoor iedereen die een CI krijgt is het afwachten hoe snel het lukt om geluiden te onderscheiden. In het geval van Lily was het meteen na de aansluiting van

  | Geregeld | Winter 201104

  Geregeld tussen de regelsuitgelicht

 • de CI al raak. Ze laat het dagboek zien dat ze in die tijd op internet bijhield. Mijn zoon zat op de terugweg ach-ter in de auto. Hij zei een zin en ik kon m verstaan, schreef ze die dag. Ik hoorde leuke tikgeluidjes en dat bleek de richtingaanwijzer te zijn.Het dagboek leest als het verslag van een ontdekk