Click here to load reader

Metodika nastave informatike

  • View
    364

  • Download
    37

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Skripta za studente informatike, nastavnički smjer

Text of Metodika nastave informatike

SVEUILITE U ZAGREBU UITELJSKI FAKULTET KATEDRA ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

prof. dr. sc. Ljubica Baki-Tomi doc. dr. sc. Mario Dumani

ODABRANA POGLAVLJA IZ METODIKE NASTAVE INFORMATIKE

sveuilina skripta

Drugo dopunjeno izdanje

Zagreb, travanj 2012.

Metodika nastave Informatike

IZVADAK IZ RECENZIJA"Skripta s naslovom "Odabrana poglavlja iz metodike nastave informatike" autora doc. dr. sc. Ljubice Baki-Tomi i doc. dr. sc. Maria Dumania, je sveuilina skripta koja broji 194 stranice teksta pisanog u digitalnom obliku, sadri 8 poglavlja i brojna potpoglavlja, te preko 60 slika ili shema, dijagrama ili tabela i 4 vea priloga. Broj referenci citirane i koritene literature je 197. Podruje znanosti koje autori predstavljaju u sveuilinoj skripti ODABRANA POGLAVLJA IZ METODIKE NASTAVE INFORMATIKE, ima posebnu vanost, jer pokriva danas posebno ubrzano razvijani dio informatike, informatike znanosti i prakse, te informatike tehnologije, kojom trebaju ovladati mnogobrojni studenti svih znanstvenih i strunih usmjerenja. Skripta je znalaki kombinirana sa udbenicima informatike za studente drutvenih i tehnikih znanosti, te uskla ena sa vaeim edukacijskim programima dodiplomskih i poslijediplomskih studija informatike i informacijske znanosti i tehnologije kao i predavanjima autora na uilitima u Hrvatskoj, a posebno na Uiteljskom fakultetu, Sveuilita u Zagrebu. Sva nazivlja i jedinice uskla ene su sa tehnikim normama Uiteljskih fakulteta u Hrvatskoj. Skripta je prvenstveno namijenjena studentima Uiteljskih fakulteta u Hrvatskoj, a mogu je koristiti i studenti ostalih srodnih fakulteta." Recenzent: red. prof. dr. info. sc. Slavko imundi

"Sveuilina skripta "Odabrana poglavlja iz metodike nastave informatike" rezultat je viegodinjeg rada autorskog dvojca doc. dr. sc. Ljubice Baki-Tomi i doc. dr. sc. Maria Dumania, sa Uiteljskog fakulteta u Zagrebu. Osnovni kriteriji za odabir tema koje su u skripti obra ene bile su potrebe studenata, buduih uitelja razredne nastave s modulom informatika, ali i znanstveni i tehniki dosezi informacijsko-komunikacijskih alata, obrazovnog software-a kao i ostalih obrazovnih inovacija iz svijeta. Sve je to znalaki metodiki obra eno u skripti kako bi budui uitelji mogli suvereno vladati novom informacijskom tehnologijom, oblicima, znanjima i vjetinama, te na primjeren nain to pribliiti djeci, njihovim buduim uenicima." Recenzent: prof. dr. sc. Vladimir imovi

Uiteljski Fakultet Zagreb 1

Metodika nastave Informatike

Sadraj1. Uvod ......................................................................................................................................................... 5 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. Informacijsko-komunikacijske tehnologije i obrazovanje ............................................................... 7 ICT tehnologija u Hrvatskoj ............................................................................................................ 9 Primjena ICT tehnologije u nastavi .............................................................................................. 10 Kompetencije uitelja .................................................................................................................... 11

Utjecaj uporabe raunala u odgoju i obrazovanju djece u osnovnoj koli ...................................... 15 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. Utjecaj raunala na osnovne sposobnosti ..................................................................................... 15 Evolucija osnovnih sposobnosti .................................................................................................... 18 Pedagoki pristupi ......................................................................................................................... 18 Istraivanja o uporabi raunala u Hrvatskoj ................................................................................ 19 Obrazovanje uitelja za uporabu raunala u nastavi.................................................................... 20 Obrazovanje uenika za uporabu raunala u nastavi ................................................................... 21 Opremljenost uionica i potrebni uvjeti za primjenu raunala u nastavi ..................................... 22

3.

Uporaba raunala u nastavi ................................................................................................................. 26 3.1. 3.2. 3.3. Uporaba raunala u radu s darovitom djecom ............................................................................. 27 Uporaba raunala u radu s djecom sa posebnim potrebama........................................................ 28 Zanimljivosti u svijetu raunala bu enje kreativnosti u radu s djecom ..................................... 30 3D grafika ................................................................................................................................. 30 Robotika ................................................................................................................................... 35

3.3.1. 3.3.2. 4.

Uenje i Internet ................................................................................................................................... 39 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. Internet .......................................................................................................................................... 39 World Wide Web............................................................................................................................ 41 Uporaba Interneta u odgojno-obrazovnom procesu ..................................................................... 42 Sigurna uporaba Interneta (kod kue i u koli) ............................................................................. 44 Uenje i pouavanje na daljinu ..................................................................................................... 53 to je to uenje i pouavanje na daljinu?.................................................................................. 53 Definicija uenja i pouavanja na daljinu ................................................................................. 55 Uenje i pouavanje na daljinu - povijesni razvoj .................................................................... 57

4.5.1. 4.5.2. 4.5.3.

Uiteljski Fakultet Zagreb 2

Metodika nastave Informatike

4.6.

Posebnosti cjeloivotnog uenja i pouavanja na daljinu ............................................................ 65 Uenje i pouavanje na daljinu ................................................................................................. 65 Uenje i pouavanje na daljinu u okviru akademske zajednice ................................................ 66 Alati za e-learning .................................................................................................................... 68 Standardi na podruju e-leraning-a .......................................................................................... 73 Tehnologije za realizaciju e-learning-a .................................................................................... 77 Portali za samouenje ............................................................................................................... 84 Online provjeravanje znanja ..................................................................................................... 92 E-learning klasifikacija ............................................................................................................. 99 Virtualna uionica .................................................................................................................. 103

4.6.1. 4.6.2. 4.6.3. 4.6.4. 4.6.5. 4.6.6. 4.6.7. 4.6.8. 4.6.9. 5. 6.

Primjena raunala u budunosti ....................................................................................................... 113 CALL (eng. Computer-Assisted Language Learning) ....................................................................... 114 6.1. 6.2. 6.3. Uvod ............................................................................................................................................ 114 Povijesni razvoj ........................................................................................................................... 114 Vrste CALL programa ................................................................................................................. 116

7.

Programski paket "Before You Know It" ......................................................................................... 117 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. O programu ................................................................................................................................. 117 Mogunosti programa ................................................................................................................. 118 Upute za uenje ........................................................................................................................... 125 Prednosti i nedostaci programa "Before You Know It" .............................................................. 126

8.

Programiranje ..................................................................................................................................... 126 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. Evaluacija programskih jezika .................................................................................................... 126 Proceduralni programski jezici ................................................................................................... 127 Objektno-orijentirani programski jezici ...................................................................................... 128 Objektno-orijentirano programiranje ................................................................

Search related