Metodika nastave ra¤†unarstva A - asimic/OLD_1617/mnra1617/13/2016_ ¢  Metodika nastave ra¤†unarstva
Metodika nastave ra¤†unarstva A - asimic/OLD_1617/mnra1617/13/2016_ ¢  Metodika nastave ra¤†unarstva

Metodika nastave ra¤†unarstva A - asimic/OLD_1617/mnra1617/13/2016_ ¢  Metodika nastave ra¤†unarstva

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Metodika nastave ra¤†unarstva A - asimic/OLD_1617/mnra1617/13/2016_ ¢ ...

 • Metodika nastave raunarstva A Januar 2016

  Na Desktopu napravite folder iji je naziv oblika mlGGBBB_ImePrezime(npr. Pera Peri, 123/2014:

  ml14123_PeraPeric). Bazu koju napravite snimite u taj folder. Ispit traje 1,5h.

  1. Napraviti bazu podataka Atletika koja sadri sledee tabele:

  Atleticar: Tabela koja uva osnovne informacije o atletiarima

  IDAtleticara - tekst koji se sastoji od tano 3 slova nakon ega ide jedna ili dve cifre.

  Ime - tekst maksimalne duzine 15, prvo slovo veliko, ostala mala

  Prezime- tekst maksimalne duzine 15, prvo slovo veliko, ostala mala

  DatumRodjenja - datum u kom se vidi i pun naziv dana

  Klub - tekst maksimalne duzine 20

  Postaviti indeks sa ponavljanjem na atribut Klub.

  Disciplina: Tabela koja sadrzi sve atletske discipline

  IDDiscipline - AutoNumber

  Naziv - tekst, dozvoljen unos "100m", "200m", "skok u dalj" i "troskok". U slucaju pogrenog

  unosa ispisati poruku "Pogrean unos naziva."

  AtleticarDisciplina: Tabela koja uva podatke o tome koji atletiar se takmii u kojoj disciplini i za svakog

  atletiara pamti lini rekord koji je ostvario u toj disciplini

  IDAtleticara

  IDDiscipline

  LicniRekord - realan broj, prikazan sa dve decimale, podrazumevana vrednost 0.00

  Trener: Tabela koja sadri osnovne informacije o trenerima

  IDTrenera - broj koji se sastoji od 2 ili 3 cifre

  Ime - tekst maksimalne duine 15

  Prezime - tekst maksimalne duine 15

  Klub - tekst maksimalne duine 20

  AtleticarTrener: Tabela koja uva informaciju o tome koji trener je trenirao kog atletiara i u kom

  vremenskom periodu

  IDAtleticara

  IDTrenera

  Od - datum, obavezan unos

  Do - datum, obavezan unos

  Postaviti da za sve veze vai referencijalni integritet. Popuniti svaku tabelu tako da sardi bar 3 reda.

  Tabelama Trener i Atleticar dodati sumirajui red koji prikazuje ukupan broj trenera odnosno atletiara.

  Tabeli AtleticarDisciplina dodati sumirajui red koji prikazuje prosenu vrednost linog rekorda. Svim

  atributima sa sloenim naslovom ubaciti puno ime kao caption.

 • Metodika nastave raunarstva A Januar 2016

  2. Napraviti upit Sprinteri koji izdvaja sve atletiare koji se takmie u disciplini 100m ili 200m i prikazuje

  Ime i Prezime atletiara, spojene u jednu kolonu koja treba da ima naziv Puno ime, naziv discipline i lini

  rekord atletiara u toj disciplini.

  3. Napisati upit Treneri koji izdvaja inicijale i klub svih trenera koji rade u klubu koji u svom imenu sadri

  slovo "r" ili se zavrava na "an".

  4. Napisati parametarski upit TakmicariUDisciplini koji kao parametar prima naziv discipline, a prikazuje

  sve atletiare koji se takmie u toj disciplini. Za svakog atletiara je potrebno prikazati ime, prezime i

  godinu rodjenja.

  5. Napisati upit Prosek koji prikazuje naziv discipline i prosenu vrednost linog rekorda za tu disciplinu.

  6. Napraviti upit BrojDana koji prikazuje ime i prezime atletiara, ime i prezime trenera, kao i broj dana

  koji je taj trener trenirao tog atletiara.

  7. Napraviti formu AtleticarForm koja sadri sva polja tabele Atletiar osim kluba. U header forme

  ubaciti labelu "Podaci o atletiarima". Postaviti da umesto IDAtleticara pie "Identifikator atletiara".

  Dodati datum i vreme u futer forme.

  8. Napraviti izvetaj sa nazivom RekordiSeniori koji e za svakog takmiara koji je rodjen nakon 1.1.1995

  da prikae ime i prezime atletiara, klub, naziv discipline i rekord u toj disciplini. Izvetaj treba da bude

  grupisan po atletiarima, a sortiran po nazivu discipline. Promeniti naslov izvetaja u "Spisak seniorskih

  rekorda". Dizajnirati izvetaj tako da se sve kolone lepo vide. Preimenovati naslov kolone "Naziv" u

  "Naziv discipline".

  Sreno!