Mikrobiyolojik Risk Değerlendirme

 • View
  220

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Mikrobiyolojik Risk Değerlendirme

 • 03.01.2014 1

  Serap HANCI Gda Yksek Mhendisi

  Risk Deerlendirme Daire Bakanl

  Mikrobiyolojik Risk Deerlendirme Eitimi

  11-15 Mart 2013 Berlin / Almanya

 • ERK

  03.01.2014 2

  1. Eitim Hakknda Genel Bilgiler 2. Risk Kavram 3. Risk Analizi 4. Risk Deerlendirme 5. EFSA 6. Sonu

 • 03.01.2014 3

  Eitim; Avrupa Komisyonu Salk ve Tketiciyi Koruma Genel

  Mdrl (DG SANCO) tarafndan Better Training for Safer Food kapsamnda

  2012-2013; Risk Deerlendirme Eitimleri

  1. Eitim Hakknda Bilgiler

 • 03.01.2014

  Eitim; 11-15 Mart 2013 tarihlerinde Berlin/ Almanyada 21 lkeden 26 katlmc

  1. Eitim Hakknda Bilgiler

  Eiticiler; Danimarka Teknik niversitesi

  ve Danimarka Ulusal Gda Enstits (4 Kii)

  EFSA (1 Kii)

 • 03.01.2014 5

  1. Eitim Hakknda Bilgiler

  Temel amac; Risk analizi ve bileenleri hakknda genel bilgiler vermek

  Mikrobiyolojik risk deerlendirme almalar konusunda

  katlmclarn bilgi seviyesini artrmak.

 • ERK

  03.01.2014 6

  1. Eitim Hakknda Genel Bilgiler 2. Risk Kavram 3. Risk Analizi 4. Risk Deerlendirme 5. EFSA 6. Sonu

 • 03.01.2014 7

  2. Risk Kavram

  Gnlk hayatmzdaki riskler

 • 03.01.2014 8

  Gdalardaki riskler

  2. Risk Kavram

 • 03.01.2014 9

  Gda kaynakl hastalklarda ARTI:

  Byk lekli retimler

  Perakende sat hizmetleri

  Lokantalar

  Seyahatler

  Uluslar aras ticaret

  2. Risk Kavraml

 • 03.01.2014 10

  Globalization

  International trade

  Increase foodborne disease incidence

  Concerned consumer

  International standards

  Kreselleme Uluslararas Ticaret

  Gda Kaynakl Hastalk Vakalarnda Art lgili/Endieli Tketici

  Uluslararas Standartlar

  STRATEJ

  2. Risk Kavram

 • 03.01.2014 11

  Gda gvenilirlii yaklam

  Tm gda zincirinde gda kalite ve gvenilirliinin kontrol edilmesi

  2. Risk Kavram

 • 03.01.2014 12

  htiyatllk prensibine gre; Eer risk varsa, (riski) almayn Gvenli bir zm AMA her zaman uygulanmas

  mmkn olmaz

  Alternatif: Risk Analizi Risk ne kadar byk? Risk Deerlendirme Ne yaplacana karar vermek Risk Ynetimi

  2. Risk Kavram

 • ERK

  03.01.2014 13

  1. Eitim Hakknda Genel Bilgiler 2. Risk Kavram 3. Risk Analizi 4. Risk Deerlendirme 5. EFSA 6. Sonu

 • 03.01.2014 14

  Risk Analizi

  Risk letiimi

  Risk Ynetimi

  (Politika)

  Risk Deerlendirme

  (Bilim)

  Etkileimli bir sre, sra yoktur

  3. Risk Analizi

 • 03.01.2014 15

  Risk Analizi

  Risk letiimi

  Risk Ynetimi

  Risk Deerlendirme

  3. Risk Analizi

 • 03.01.2014 16

  Risk Analizi

  Risk letiimi

  Risk Ynetimi

  Risk Deerlendirme

  Balang aamas

  3. Risk Analizi

 • 03.01.2014 17

  Risk Deerlendirme Risk letiimi Risk Ynetimi

  3. Risk Analizi

 • 03.01.2014 18

  Risk Analizi

  Potansiyel problemleri tanmlar

  Gerekleme olasln deerlendirir

  Etkisini tahmin eder

  zm iin nerilerde bulunur

  3. Risk Analizi

 • 03.01.2014 19

  Mhendislik Nkleer santraller Kimya endstrisi naat Finans proje ynetimi Banka kredileri Sigorta

  Risk Analizi uygulama alanlar;

  Salk Toksikoloji la sanayi

  Gda gvenilirlii

  3. Risk Analizi

 • ERK

  03.01.2014 20

  1. Eitim Hakknda Genel Bilgiler 2. Risk Kavram 3. Risk Analizi 4. Risk Deerlendirme 5. EFSA 6. Sonu

 • 03.01.2014 21

  Risk Deerlendirme

  Tehlikenin Tanmlanmas

  Tehlikenin Niteliklerinin Belirlenmesi

  Maruziyet Deerlendirmesi

  Riskin niteliklerinin Belirlenmesi

  4. Risk Deerlendirme

 • 03.01.2014 22

  Tanmlar* Tehlike Salk bakmndan olumsuz etki yaratma potansiyeli bulunan, gda ve yemdeki biyolojik, kimyasal veya fiziksel etmenler ile gda ve yemin durumunu Risk Salk zerinde olumsuz etki yaratma ihtimali(p) bulunan tehlike ile iddeti(s) arasndaki fonksiyonel ilikiyi

  * 24 Aralk 2011 tarih ve 28152 sayl Resmi gazetede yaymlanm olan Risk Deerlendirme Komite Ve Komisyonlarnn alma Usul Ve Esaslar Hakknda Ynetmelik

  4. Risk Deerlendirme

 • 03.01.2014 23

  Tehlike ve Risk NEDR?

  4. Risk Deerlendirme

 • 03.01.2014 24

  Riskin iki boyutu vardr:

  Yksek Risk

  Dk Risk

  Dk

  D

  k

  Y

  kse

  k

  Yksek Olaslk

  iddeti

  4. Risk Deerlendirme

 • 03.01.2014 25

  Tehlikenin Tanmlanmas Problem nedir? Gdada bulunabilecek endie yaratan mikroorganizmann tanmlanmas

  Patojenin n tanm- risk yneticileri tarafndan tanmlanm tehlike lgili rn ya da ilemde bulunma potansiyeli olan tehlikelerin(mikroorganizmalarn) tanmlanmas

  Veri Gereksinimi Epidemiyolojik almalar Klinik almalar Lab. almalar

  Bilgi Kamu/Endstriyel veri bankalar Uluslararas organizasyonlar Bilimsel literatr

  Tehlikenin Tanmlanmas

  4. Risk Deerlendirme

 • 03.01.2014 26

  Tehlikenin Niteliklerinin Belirlenmesi (Karakterizasyonu)

  Maruziyet durumunda tketicide oluan tepkilerin

  karakterizasyonu lgili tehlikeye maruz kalndnda oluan olumsuz

  etkinin kalitatif (nitel) ya da kantitatif(nicel) olarak deerlendirilmesi

  Doz yant Yant ok deiken olabilir; enfeksiyon, klinik vaka,

  lm, ilev kaybna uyarlanm yaam yl

  patojen

  Gda maddesi Konak

  Tehlikenin Niteliklerinin Belirlenmesi

  4. Risk Deerlendirme

 • 03.01.2014 27

  Maruziyet Deerlendirmesi Amac; tketim annda gda maddesinde bulunan mikroorganizma ykn deerlendirme Tketim skl Mikrorganizmann (tehlike) oluumu Konsantrasyon Tketim deseni(porsiyon bykl) ngrc model gibi faktrler gz nnde bulundurulmaldr.

  Maruziyet Deerlendirmesi

  4. Risk Deerlendirme

 • 03.01.2014 28

  Maruziyet Deerlendirmesi Gdada bulunan tehlikedeki dinamik deiiklikler Kontaminasyon Canl kalma/inaktivasyon reme apraz kontaminasyon

  ktlar; 1- Kontamine olmu porsiyonlarn oran 2- Kontamine porsiyondaki mikroorganizma says, konsantrasyon ya da doz (#kob)

  4. Risk Deerlendirme

 • 03.01.2014 29

  Maruziyet Deerlendirmesi yaplrken; retim ve tketim yolu

  izilir Yol zerinde;

  kontaminasyon, reme, inaktivasyon olabilecek ilemler(modller) tanmlanr(Kartrma, blme/paralama, ayklama/uzaklatrma gibi)

  4. Risk Deerlendirme

 • 03.01.2014 30

  Prevelans(kontamine

  olmu %) Patojen

  says (kob)

  Porsiyon

  miktar

  reme = + =

  Inaktivasyon - - =

  Kartrma + = +

  Blme - = -

  Ayrma - - =

  apraz kontaminasyon + -/=/+ =

  =: etki yok; +: art -: azalma Nauta 2002

  Temel 6 ilemin(modln), prevelans, patojen says ve porsiyon miktar zerine etkisi

  4. Risk Deerlendirme

 • 03.01.2014 31

  Kalitatif ve Kantitatif Deerlendirme

  Kalitatif Risk ve riske ilikin belirsizlikler

  szl olarak aklanr(yksek, orta, dk)

  Risklerin ileri dzeyde aratrlmasnn gerekip gerekmediine karar vermede ve risk ynetiminin n almalarnda kullanlmaktadr.

  Daha hzl ve basittir, anlalmas daha kolaydr, az veri ile yaplabilir ve matematik modellerini gerektirmez. Ancak, uygun veriler toplanmal, dokmante edilmeli ve kaynak gsterilmelidir.

  Kantitatif Risk ve riske ilikin

  belirsizlikler saysal olarak aklanr.

  Matematik/istatistik bilgisi gereklidir.

  Belirleyici (deterministic) ve olaslksal/stokastik (stochastic) olmak zere iki farkl model kullanlmaktadr.

  4. Risk Deerlendirme

 • 03.01.2014 32

  Kalitatif ve Kantitatif Risk Deerlendirme

  Temel prensipler ayndr: Tehlikenin tanmlanmas, Risk sorusunun belirlenmesi, Risk yolunun tasarlanmas, Verilerin ve bilgilerin toplanmas, Belirsizlik ve deikenlik ile ilgili bilgilerin dahil edilmesi

  4. Risk Deerlendirme

 • 03.01.2014 33

  Kalitatif ve Kantitatif Risk Deerlendirme

  u durumlarda kantitatif risk deerlendirmeye gerek yoktur: Kalitatif risk deerlendirme sonucunda, - riskin sfrdan farksz olduu ve daha fazla bir ey yapmaya gerek olmad ortaya konulmusa, - riskin kabul edilemeyecek kadar byk olduu veya bir ya da daha fazla sonucunun kabul edilebilir olmad ve risk olasl ne olursa olsun mdahale edilmesi gerektii ortaya konulmusa,

  Kalitatif risk deerlendirme, risk yneticilerinin karar

  vermesine veya ileri bir kantitatif deerlendirme gerekmeksizin nlemlerin uygulanmasna olanak salyorsa.

  4. Risk Deerlendirme

 • 03.01.2014 34

  Kantitatif Mikrobiyolojik Risk Deerlendirme

  Patojenlerin gda zincirindeki yaylm konusunda allmaktadr.

  Bu almay yapmak iin gerein kt zerine aktarlmas

  gerekmektedir. Bu yzden, patojenlerin gdada yaylmnn ve bu

  patojenlerin insanlar nasl hasta ettiinin simlasyonunu yapmak iin matematiksel modeller kullanlmaktadr.

  4. Risk Deerlendirme

 • 03.01.2014 35

  Kantitatif Mikrobiyolojik Risk Deerlendirme

  Gerei yanstacak bir model gelitirmek iin ihtiya duyulan bilgi; kiisel tecrbeden, proses protokollerinden literatrden salanabilmektedir. Ancak, gerein btn detaylaryla mkemmel bir ekilde modellenmesi mmkn olmadndan, baz varsaymlar yaplmas gerekmektedir.

  4. Risk Deerlendirme

 • 03.01.2014 36

  Kantitatif Mikrobiyolojik Risk Deerlendirme

  Varsaymlar