Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği

  • View
    131

  • Download
    10

Embed Size (px)

Text of Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği

Mikrobiyolojik Kriterler TebliiYetki Kanunu Trk Gda Kodeksi Ynetmelii Yaymland R.Gazete 02.09.2001-24511 Tebli No 2001/19 Ama Madde 1- Bu Tebliin amac; Gda maddelerinin mikrobiyolojik snrlarn belirlemektir. Kapsam Madde 2- Bu Tebli, gda kontrol hizmetlerine esas olacak ekilde; st rnlerinin, tahl unlar ve tahl bazl rnlerin, eker ve ekerli rnlerin, yalarn, sebze ve meyvelerin ve ilenmi rnlerinin, orbalarn, kakao ve kakaolu rnlerin, fermente rnlerin, jelatin, mayonez ve soslarn, niastann, ekmek mayasnn, siyah ayn, znebilir, ekilmi ve filtre kahvelerin, sakzn, sofra tuzu, gda sanayi tuzu, alkolsz gazl iecekler ve tketime hazr gnlk yemek ve mezelerin mikrobiyolojik kriterlerini kapsar. Hukuki Dayanak Madde 3- Bu Tebli 16/11/1997 tarih 23172 mkerrer sayl Resmi Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Ynetmeliine gre hazrlanmtr. Ksaltmalar Madde 4- Bu Teblide geen; kob ; Besiyerinde bir mikroorganizma kolonisi oluturan birimi, n ; Analize alnacak numune saysn, c ; M deeri tayabilecek en fazla numune saysn, m ; (n c) saydaki numunede bulunabilecek en fazla deeri, M ; c>saydaki numunede bulunabilecek en fazla deeri, EMS ; En muhtemel sayy ifade eder. Tanmlar Madde 5- Bu Teblide geen; Gda maddeleri sat ve toplu tketim yerlerinden numune alma rehberi; Salk Bakanlnca 10 Temmuz 1996 tarih ve 22692 sayl Resmi Gazetede yaynlanarak yrrle giren ynetmelin 41inci maddesine dayanlarak karlan rehberi ifade eder. Genel Hkmler Madde 6

a) Bu Tebli kapsamndaki rnlerin uymas gereken mikrobiyolojik deerler Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6, Ek-7, Ek-8 ve Ek-9da verilmitir. b) Gda maddeleri sat ve toplu tketim yerlerinden numune alma rehberine gre alnan numunelerde bulunabilecek mikroorganizma says M deerini geemez. c)Sebze, meyve, komposto ve hazr yemek konservelerinde; - 37 C ve 55 Cda 7 gn yaplan inkbasyon sonras, ambalajlarda sznt ve bombaj grlmemelidir. - Konservelerin inkbasyon ncesi ve sonras llen pH deerleri arasndaki fark 0,5den fazla olamamaldr. - Kltrel muayene; sznt ve bombaj grlmeyen numunelerden besiyerine yaplan ekimlerde aerobik ve anaerobik koullarda, 37 Cda ve 55 Cda gerekletirilen 48 saat inkbasyon sonunda reme olmamaldr. Tescil ve Denetim Madde 7 Bu Tebli kapsamndaki rnleri reten, depo eden, paketleyen ve satan iyerleri; tescil ve izin, ithalat, kontrol ve denetim srasnda bu Tebli hkmlerine uymak zorundadr. Bu hkmlere uymayan iyerleri hakknda 24/6/1995 tarihli ve 560 sayl Gdalarn retimi, Tketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hkmnde Kararname hkmlerine gre yasal ilem yaplr. Denetim Madde 8 - Bu Teblie ait hkmlerin uygulanmas 24/6/1995 tarihli ve 560 sayl Kanun Hkmnde Kararnameye gre Tarm ve Kyileri Bakanl ve Salk Bakanlnca denetlenir. Yrrlkten Kaldrlan Mevzuat Madde 9 -Bu Teblile; 4/ 10/ 1976 tarih ve 15724 sayl Resmi Gazetede yaymlanan TS 1620 sayl Makarna, 11/ 11/ 1984 tarih ve 18572 sayl Resmi Gazetede yaymlanan TS 2383 sayl Biskvi , 7/ 2/ 1975 tarih ve 16193 sayl Resmi Gazetede yaymlanan TS 2665 sayl Bitkisel Sv Yal Fasulye Pilaki Konservesi, 2/ 2/ 1978 tarih ve 16188 sayl Resmi Gazetede yaymlanan TS 2699 sayl Konserve-Etli Kuru FasulyeHazr Yemek, 2/ 2/ 1978 tarih ve 16188 sayl Resmi Gazetede yaymlanan TS 2701 sayl Konserve-Etli-Nohut-Hazr Yemek, 2/ 2/ 1978 tarih ve 16188 sayl Resmi Gazetede yaynlanan TS 2702 sayl Konserve-Etli Nohut Yahni-Hazr Yemek, 7/ 9/1983 tarih ve 18158 sayl Resmi Gazetede yaymlanan TS 3726 sayl Vine Konservesi, 7/ 9/ 1983 tarih ve 18158 sayl Resmi Gazetede yaymlanan TS 3727 sayl Kays Konservesi , 7/ 9/ 1983 tarih ve 18158 sayl Resmi Gazetede yaymlanan TS 3728 sayl ilek Konservesi, 7/ 9/ 1983 tarih ve 18158 sayl Resmi Gazetede yaymlanan TS 3729 sayl Portakal Konservesi, 7/ 9/ 1983 tarih ve 18158 sayl Resmi Gazetede yaymlanan TS 3730 sayl Erik Konservesi, 7/ 9/ 1983 tarih ve 18158 sayl Resmi Gazetede yaymlanan TS 3784 sayl Marmelatlar , 27/ 7/ 1984 tarih ve 18471 sayl Resmi Gazetede yaymlanan TS 3958 sayl Vine Reeli , 11/ 11/ 1984 tarih ve 18572 sayl Resmi Gazetede yaymlanan TS 4186 sayl ilek Reeli, 11/ 11/ 1984 tarih ve 18572 sayl Resmi Gazetede yaymlanan TS 4187 sayl Kays Reeli , 11/ 11/ 1984 tarih ve 18572 sayl Resmi Gazetede yaymlanan TS 4188 sayl Ayva Reeli , 7/ 2/ 1978 tarih

ve 16193 sayl Resmi Gazetede yaymlanan TS 2666 sayl Bitkisel Sv Yal Biber Kzartma Konservesi , 7/ 2/ 1978 tarih ve 16193 sayl Resmi Gazetede yaymlanan TS 2667 sayl Bitkisel Sv Yal Biber Dolma Konservesi , 7/ 2/ 1978 tarih ve 16193 sayl Resmi Gazetede yaymlanan TS 2668 sayl Patlcan Dolma Konservesi- Bitkisel Sv Yal , 7/ 2/ 1978 tarih ve 16193 sayl Resmi Gazetede yaymlanan TS 2669 sayl Bitkisel Sv Yal Yaprak Sarma Konservesi , 7/ 2/ 1978 tarih ve 16193 sayl Resmi Gazetede yaymlanan TS 2670 sayl Taze Fasulye Konservesi-Bitkisel Sv Yal, 7/ 2/ 1978 tarih ve 16193 sayl Resmi Gazetede yaymlanan TS 2671 sayl Patlcan Konservesi-Bitkisel Sv Yada Kzartlm, 7/ 2/ 1978 tarih ve 16193 sayl Resmi Gazetede yaymlanan TS 2698 sayl Konserve-Etli Taze Fasulye-Hazr Yemek , 2/ 2/ 1978 tarih ve 16188 sayl Resmi Gazetede yaymlanan TS 2700 sayl Konserve-Etli Trl-Hazr Yemek , 2/ 2/ 1978 tarih ve 16188 sayl Resmi Gazetede yaymlanan TS 2703 sayl Konserve-Karnyark-Hazr Yemek , 7/ 2/ 1992 tarih ve 21135 sayl Resmi Gazetede yaymlanan TS 7897 sayl Bitkisel Sv Yal Trl Konservesi , 7 /2/ 1992 tarih ve 21135 sayl Resmi Gazetede yaymlanan TS 7898 sayl Bitkisel Sv Yal mambayld Konservesi , 2/ 1/ 1979 tarih ve 16525 sayl Resmi Gazetede yaymlanan TS 3190 sayl Hazr Kuru orbalk , 1/ 1/ 1985 tarih ve 18631 sayl Resmi Gazetede yaymlanan TS 1330 sayl Yourt, 6/ 4/ 1993 tarih ve 21544 sayl Resmi Gazetede yaymlanan TS 4265 sayl Dondurma-St Esasl, 10/ 8/ 1992 tarih ve 21311 sayl Resmi Gazetede yaymlanan TS 7800 sayl ikolata , 10/ 8/ 1992 tarih ve 21311 sayl Resmi Gazetede yaymlanan TS 8444 sayl Lokum, 1/ 7/ 1978 tarih ve 16333 sayl Resmi Gazetede yaymlanan TS 2970 sayl Niasta-Yenilebilir, 12/ 1/ 1984 tarih ve 18279 sayl Resmi Gazetede yaymlanan TS 591 sayl Beyaz Peynir, 23/ 4/ 1982 ve 17673 sayl Resmi Gazetede yaymlanan TS 3522 sayl Ekmek Mayas standardlarnn ve 20/ 9/ 1997 tarih ve 23086 sayl Resmi Gazetede yaymlanan Trk Gda KodeksiEkmek ve eitleri tebliinin mikrobiyolojik kriterlerle ilgili hkmleri uygulamadan kaldrlmtr. Geici Madde 1- Halen faaliyet gsteren ve bu Tebli kapsamndaki st rnlerini, reten ve satan iyerleri bu Tebliin yaym tarihinden itibaren 1 yl, ithal eden iyerleri ise 30 gn iinde bu Tebli hkmlerine uymak zorundadr. Geici Madde 2- Halen faaliyet gsteren ve bu Tebli kapsamndaki st rnleri haricindeki rnleri, reten, satan ve ithal eden iyerleri bu Tebliin yaym tarihinden itibaren 3 yl ierisinde bu Tebli hkmlerine uymak zorundadr. Geici Madde 3- Halen faaliyet gsteren ve bu Tebli kapsamndaki st rnleri haricindeki rnleri, reten, satan ve ithal eden iyerleri Geici 2inci Maddenin ngrd sre ierisinde tekli numune sistemine uymak zorundadr. Bu sre ierisinde geerli olacak mikrobiyolojik kriter M deeridir. Yrrlk Madde 10 - Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer. Yrtme Madde 11 - Bu Teblii, Tarm ve Kyileri Bakan ve Salk Bakan yrtr.

EK-1 ST RNLERNE AT MKROBYOLOJK DEERLER

St tozu, kazein ve kazeinat n 5 5 5 5 5 5 5 c 2 2 0 2 2 0 0 m M 4 5.0 x 10 5.0 x 105 9 95