RPH mt thn 1 2015

 • View
  232

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

setengah tahun

Text of RPH mt thn 1 2015

 • 1 Neptune Bidang : Kesihatan mental , emosi dan sosialTajuk : Perhubungan

  1 : 20 - 1:45 St Kand. : Mengetahui perhubungan dengan ibubapa, ahli keluargarakan dan individu lain.

  PK St. Pemb : 2.41Ob. Pemb. : Di akhir pdp ini , murid dapat :-

  - menjalin hubungan berkekalan dengan ahli keluargaAktiviti : 1. Guru membimbing murid menyanyikan lagu keluarga bahagia.

  2. Murid sama-sama menyanyi bersama-sama kelas3. Hubungkait dengan pelajaran hari ini.4. Murid membuat latihan dalam buku aktiviti

  1 Bumi Bidang : Nombor dan OperasiTajuk : Tambah

  1: 45 - 2 :35 St Kand. : Tambah dalam lingkungan 100St. Pemb : 3.23

  MT Ob. Pemb. : Di akhir pdp ini , murid dapat :- - mengguna strategi pengiraan secara mental bagi penambahan. ( mengumpul semula )

  Aktiviti : 1. Murid mengira secara dua-dua, lima-lima2.Bimbingan dari guru melakukan penambahan mengguna mental dan jari.3. Murid melakukan aktiviti secara berpasangan.4. Perbincangan diadakan bagi jawapan diperolehi.5. Murid membuat latihan.

  1 Neptune Bidang : Nombor dan OperasiTajuk : Tambah

  3 : 00 - 3:50 St Kand. : Tambah dalam lingkungan 100St. Pemb : 3.23

  MT Ob. Pemb. : Di akhir pdp ini , murid dapat :- - mengguna strategi pengiraan secara mental bagi penambahan. ( mengumpul semula )

  Aktiviti : 1. Murid mengira secara dua-dua, lima-lima2.Bimbingan dari guru melakukan penambahan mengguna mental dan jari.3. Murid melakukan aktiviti secara berpasangan.4. Perbincangan diadakan bagi jawapan diperolehi.5. Murid membuat latihan.

  1 Marikh Bidang : Kesihatan mental , emosi dan sosialTajuk : Perhubungan

  3 : 50 - 4 : 15 St Kand. : Mengetahui perhubungan dengan ibubapa, ahli keluargarakan dan individu lain.

  PK St. Pemb : 2.41Ob. Pemb. : Di akhir pdp ini , murid dapat :-

  - menjalin hubungan berkekalan dengan ahli keluargaAktiviti : 1. Guru membimbing murid menyanyikan lagu keluarga bahagia.

  2. Murid sama-sama menyanyi bersama-sama kelas3. Hubungkait dengan pelajaran hari ini.4. Murid membuat latihan dalam buku aktiviti

 • 1 Neptune Bidang : Kesihatan mental , emosi dan sosialTajuk : Perhubungan

  1 : 20 - 1:45 St Kand. : Mengetahui perhubungan dengan ibubapa, ahli keluargarakan dan individu lain.

  PK St. Pemb : 2.42Ob. Pemb. : Di akhir pdp ini , murid dapat :-

  - menetapkan batasan antara diri dengan ibubapa , ahli keluarga , rakan dan orang lain

  Aktiviti : 1. Pengenalan dari guru mengenai perhubungan2. Murid melakokan beberapa perlakuan melibatkan sentuhan3. Hubungkait dengan pelajaran hari ini.4. Murid membuat latihan dalam buku aktiviti

  1 Bumi Bidang : Nombor dan OperasiTajuk : Tolak

  1: 45 - 2 :35 St Kand. : tolak dalam lingkungan 100St. Pemb : 2.31

  MT Ob. Pemb. : Di akhir pdp ini , murid dapat :- - tolak dalam lingkungan fakta asas

  Aktiviti : 1. Murid mengira secara dua-dua, lima-lima2.Sesi lakonan berkenaan pengurangan objek3.Hubung kait dengan konsep penolakan3. Murid melakukan aktiviti penolakan secara berpasangan.4. Perbincangan diadakan bagi jawapan diperolehi.5. Murid membuat latihan.

  1 Neptune Bidang : Nombor dan OperasiTajuk : Tolak

  3 : 00 - 3:50 St Kand. : tolak dalam lingkungan 100St. Pemb : 2.31

  MT Ob. Pemb. : Di akhir pdp ini , murid dapat :- - tolak dalam lingkungan fakta asas

  Aktiviti : 1. Murid mengira secara dua-dua, lima-lima2.Sesi lakonan berkenaan pengurangan objek3.Hubung kait dengan konsep penolakan3. Murid melakukan aktiviti penolakan secara berpasangan.4. Perbincangan diadakan bagi jawapan diperolehi.5. Murid membuat latihan.

  1 Marikh Bidang : Kesihatan mental , emosi dan sosialTajuk : Perhubungan

  3 : 50 - 4 : 15 St Kand. : Mengetahui perhubungan dengan ibubapa, ahli keluargarakan dan individu lain.

  PK St. Pemb : 2.42Ob. Pemb. : Di akhir pdp ini , murid dapat :-

  - menetapkan batasan antara diri dengan ibubapa , ahli keluarga , rakan dan orang lain

  Aktiviti : 1. Pengenalan dari guru mengenai perhubungan

 • 2. Murid melakokan beberapa perlakuan melibatkan sentuhan3. Hubungkait dengan pelajaran hari ini.4. Murid membuat latihan dalam buku aktiviti

  1 Neptune Bidang : Kesihatan mental , emosi dan sosialTajuk : Perhubungan

  1 : 25 - 1:55 St Kand. : Mengetahui perhubungan dengan ibubapa, ahli keluargarakan dan individu lain.

  PK St. Pemb : 2.43Ob. Pemb. : Di akhir pdp ini , murid dapat :-

  - mengenalpasti sentuhan yang selamat dan tidak selamat.

  Aktiviti : 1. Guru memaparkan gambar individu yang dikenali dan tidak.2. Guru memaparkan gambar sentuhan selamat dan tidak selamat.3. Perbandingan diadakan antara gambar tersebut.4. Penerangan oleh guru tindakan yang perlu diambil jika berlaku sentuhan tidak selamat.

  1 Bumi Bidang : Nombor dan OperasiTajuk : Tolak

  1: 55 - 2 :55 St Kand. : tolak dalam lingkungan 100St. Pemb : 2.32

  MT Ob. Pemb. : Di akhir pdp ini , murid dapat :- - menggunakan abakus 4 : 1 untuk mewakilkan pengiraan tolak.

  Aktiviti : 1. Murid mengira menurun 20 hingga 12 Penerangan guru berkenaan penggunaan abakus3.Hubung kait dengan konsep penolakan3. Murid melakukan aktiviti penolakan secara individu4. Perbincangan diadakan bagi jawapan diperolehi.5. Murid membuat latihan.

  1 Neptune Bidang : Nombor dan OperasiTajuk : Tolak

  3 :15 - 4: 15 St Kand. : tolak dalam lingkungan 100St. Pemb : 2.32

  MT Ob. Pemb. : Di akhir pdp ini , murid dapat :- - menggunakan abakus 4 : 1 untuk mewakilkan pengiraan tolak.

  Aktiviti : 1. Murid mengira menurun 10 hingga 12 Penerangan guru berkenaan penggunaan abakus3.Hubung kait dengan konsep penolakan3. Murid melakukan aktiviti penolakan secara individu4. Perbincangan diadakan bagi jawapan diperolehi.5. Murid membuat latihan.

  1 Marikh Bidang : Kesihatan mental , emosi dan sosialTajuk : Perhubungan

  4 : 15 - 4 : 45 St Kand. : Mengetahui perhubungan dengan ibubapa, ahli keluargarakan dan individu lain.

  PK St. Pemb : 2.43Ob. Pemb. : Di akhir pdp ini , murid dapat :-

 • - mengenalpasti sentuhan yang selamat dan tidak selamat.

  Aktiviti : 1. Guru memaparkan gambar individu yang dikenali dan tidak.2. Guru memaparkan gambar sentuhan selamat dan tidak selamat.3. Perbandingan diadakan antara gambar tersebut.4. Penerangan oleh guru tindakan yang perlu diambil jika berlaku sentuhan tidak selamat.

  1 Neptune Bidang : Kesihatan mental , emosi dan sosialTajuk : Perhubungan

  1 : 25 - 1:55 St Kand. : Mengetahui perhubungan dengan ibubapa, ahli keluargarakan dan individu lain.

  PK St. Pemb : 2.44Ob. Pemb. : Di akhir pdp ini , murid dapat :-

  - Berkata tidak / jangan kepada sentuhan tidak selamat.

  Aktiviti : 1. Nyanyian lagu rasa sayang beramai-ramai.2. Penerangan guru berkenaan perkataan tidak / jangan3. Lakonan simulasi dari guru, dan murid menyatakan perkataan tidak / jangan.4. Murid menyebut ' jangan ' , ' tidak ' dan ' tolong '

  1 Bumi Bidang : Nombor dan OperasiTajuk : Tambah dan tolak

  1: 55 - 2 :55 St Kand. : Membina dan menyelesaikan masalah yang melibatkan situasicerita bagi operasi tambah

  MT St. Pemb : 2.4Ob. Pemb. : Di akhir pdp ini , murid dapat :-

  - menyelesaikan masalah tambah melalui simulasi

  Aktiviti : 1. Murid membilang secara dua-dua sehingga 20 beramai-ramai2. Bimbingan dari guru mengenai teks3. Murid melakonkan berdasarkan teks4. Hubungkait dengan operasi yang terlibat.4. Perbincangan diadakan bagi jawapan diperolehi.5. Murid membuat latihan.

  1 Neptune Bidang : Nombor dan OperasiTajuk : Tolak

  3 :15 - 4: 15 St Kand. : tolak dalam lingkungan 100St. Pemb : 2.32

  MT Ob. Pemb. : Di akhir pdp ini , murid dapat :- - menggunakan abakus 4 : 1 untuk mewakilkan pengiraan tolak.

  Aktiviti : 1. Murid mengira menurun 10 hingga 12 Penerangan guru berkenaan penggunaan abakus3.Hubung kait dengan konsep penolakan3. Murid melakukan aktiviti penolakan secara individu4. Perbincangan diadakan bagi jawapan diperolehi.5. Murid membuat latihan.

  1 Marikh Bidang : Kesihatan mental , emosi dan sosialTajuk : Perhubungan

 • 4 : 15 - 4 : 45 St Kand. : Mengetahui perhubungan dengan ibubapa, ahli keluargarakan dan individu lain.

  PK St. Pemb : 2.44Ob. Pemb. : Di akhir pdp ini , murid dapat :-

  - Berkata tidak / jangan kepada sentuhan tidak selamat.

  Aktiviti : 1. Nyanyian lagu rasa sayang beramai-ramai.2. Penerangan guru berkenaan perkataan tidak / jangan3. Lakonan simulasi dari guru, dan murid menyatakan perkataan tidak / jangan.4. Murid menyebut ' jangan ' , ' tidak ' dan ' tolong '

  1 Neptune Bidang : Kesihatan mental , emosi dan sosialTajuk : Perhubungan

  1 : 25 - 1:55 St Kand. : Mengetahui perhubungan dengan ibubapa, ahli keluargarakan dan individu lain.

  PK St. Pemb : 2.46Ob. Pemb. : Di akhir pdp ini , murid dapat :-

  - mengamalkan sikap bekerjasama dan berkongsi dengan orang lain.

  Aktiviti : 1. Murid mengemas kelas bersama-sama.2. Muru bersoal jawab berkaitan jadual tugas dan sikap bekerjasama antara satu sama lain.3. Murid menyatakan kesan selepas bersama-sama bertugas4. Murid bersama-sama melaksanakan jigsaw

  1 Bumi Bidang : Nombor dan OperasiTajuk : Pecahan

  1: 55 - 2 :55 St Kand. : Mengenalpasti konsep satu per dua dan satu per empatSt. Pemb : 3.11

  MT Ob. Pemb. : Di akhir pdp ini , murid dapat :- - Mengenalpasti konsep satu perdua dan satu per empat. dengan menggunakan perkataan separuh dan suku berdasarkan objek konkrit dan lipatan.

  Aktiviti : 1. Murid diberi kek kecil dan diminta memotong separuh dan makan2. hubungkait dengan pelajaran pecahan.3. Penerangan oleh guru berkenaan konsep pecahan4. Murid melipat kertas yang diberi kepada separuh dan suku bahagian. 5. murid mengenalpasti pecahan yang dinyatakan oleh guru.

  1 Neptune Bidang : Nombor dan OperasiTaj