Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru - Digwyddiadau Hydref a Gaeaf 2011-12

 • View
  218

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru Digwyddiadau Hydref a Gaeaf Tachwedd 2011 – Chwefror 2012

Text of Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru - Digwyddiadau Hydref a Gaeaf 2011-12

 • ArddangosfeyddHwyl ir TeuluSgyrsiau a Ffilmiau

  Sain Ffagan: Amgueddfa Werin CymruDigwyddiadau Hydref a Gaeaf

  Tachwedd 2011 Chwefror 2012www.amgueddfacymru.ac.uk(029) 2057 3500

  NMW St Fagans WEL_Layout 1 19/10/2011 19:47 Page 1

 • Am ragor o wybodaeth am bob digwyddiad, ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk neu ffoniwch (029) 2057 35002

  Gweithgareddau Dyddiol

  FfermioTraddodiadol10am-5pm

  Cadwch lygad am dasgautymhorol yn yr Amgueddfafel godro, bwydo, lladdgwair neu gynaeafu.

  Bara Ffres ar werth 10am-4pm

  Blaswch a phrynwch y baraenwog a bobir yn y poptaicoed ym Mhopty Derwen.

  Troelli Llestr

  Gwnewch eich llestr eichhun yng nghrochendy SainFfagan.

  StiwdioBortreadauFictoraidd11am-4.30pm

  Cewch dynnuch llun wedigwisgo mewn dilladFictoraidd yn StiwdioFfotograffiaeth Moss-Vernon.

  Gof, Melinydd, Gwehydd, Cyfrwywr

  a Crydd Clocsiau10am-5pm

  Dewch i weld y crefftwyr a dysgu am fywyd y dyddiau a fu!

  NMW St Fagans WEL_Layout 1 19/10/2011 19:47 Page 2

 • Arddangosfeydd

  Cyfarfod yCerfwyr Pren Sad 5 Tachwedd, 10am-5pm

  Galwch mewn i gwrdd 'rcerfwyr pren yn StiwtOakdale a'i gweld ynarddangos eu crefft.

  Byw'n WyrddSad 5 Tachwedd, 11am-1pm a 2pm-4pm

  Dewch ir Ty Gwyrdd iddysgu sut i wneud ypethau bychain ac arbed

  ynni ac arian!

  GwasanaethCoffa Sad 12 Tachwedd,10.50am-11.20am Gwasanaeth coffa blynyddolyng nghofeb ryfel Trecelyn.

  Bwyd y Gaeaf orOes HaearnSad 12 a Sul 13 Tachwedd,11am-1pm a 2pm-4pm

  Sut oedd pobl yn cadw fynddrwyr gaeaf yn ystod yrOes Haearn? Dyma gyfle iddysgu mwy am fywnhunangynhaliol a chwilotabwyd yn 700CC.

  Cyfarfod yCerfwyr Pren Sad 26 Tachwedd, 10am-5pm

  Gweler 5 Tachwedd amfanylion.

  Digwyddiadau i Bawb

  Am ddim Codir tl Teuluoedd Ymarferol Arddangosiad 3

  Creu Hanes 1500-1700Hyd at Sul 4 Mawrth,10pm-5pm

  Arddangosfa gyffrous amGymru 1500-1700: cyfnod yTuduriaid ar Stiwartiaid, yDeddf Uno, y BeiblCymraeg cyntaf aRhyfeloedd Cartef Prydain. Celc Tregwynt

  NMW St Fagans WEL_Layout 1 19/10/2011 19:47 Page 3

 • Paratoi'r PwdinPlwmSul 27 Tachwedd, 11am-1pm a 2pm-4pm

  Troi'r pwdin Nadolig syddyn draddodiadol yn cael eiwneud ar y Sul olaf cyn yrAdfent yn ffermdy Llwyn yr Eos.

  NadoligCynaliadwy Sad 3 Rhagfyr, 11am-1pm a 2pm-4pm

  Yma yn y Ty Gwyrdd cewchgasglu cyngor a syniadauam ddathlu Nadolig eco-gyfeillgar a throich llaw atgreu eich addurniadauNadolig eich hun!

  Sgiliau Creu TnSad 3 Rhagfyr, 11am-1pm a 2pm-4pm

  Roedd creu tn dan sgilallweddol in cyndeidiau or Oes Haearn pa moranodd yw e?

  NosweithiauNadolig Mer 7, Iau 8 a Gwe 9,Rhagfyr 6pm-9pm

  Mae Nadolig yn dechrau yma!Dewch draw i ddathlu un oachlysuron mwya'r flwyddynyn Sain Ffagan. Bydd yratyniadau yn cynnwys SinCorn, canu carolau, BandiauPres, traddodiadauNadoligaidd, gweithgareddaui blant, ffair hen ffasiwn, bwyda diod a stondinau crefft.Cofiwch wisgo'n gynnes adewch fflachlamp!

  Oedolion 8 / Plant 4 /Tocyn Teulu 20 /Gostyngiadau 6

  Bydd y llinell archebu igrwpiau (20+) ar agor oTachwedd 1: (029) 2057 3466.

  Gwledd HeuldrorGaeafSad 17-Sul 18 Rhagfyr,11am-1pm a 2pm-4pm

  Dewch i ddathlu trortymhorau gydan dehonglyddOes Haearn. Cewch aroglirryseitiau cynhanesyddolfydd yn coginio yn ycrochan yn barod ar gyferGwledd Heuldror Gaeaf.

  Cert Celf:AddurniadauNadolig Sad 17 Rhagfyr, 11am-1pm a 2pm-4pm

  Galwch mewn gyda'r planti'r gweithdy celf yma i greuaddurniadau Nadolig wedieu hysbrydoli gan y 1950au.Addas i oedolion hefyd!

  Cyfarfod yCerfwyr Pren Sad 21 Ionawr, 10am-5pm

  Galwch draw i 'StiwtOakdale i gyfarfod y cerfwyrpren ac i weld sut maegwneud llwyau caru.

  Am ragor o wybodaeth am bob digwyddiad, ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk neu ffoniwch (029) 2057 35004

  NMW St Fagans WEL_Layout 1 19/10/2011 19:47 Page 4

 • Chwant Bwyd?Oer? Bwlch yGwanwyn yngNghymrur OesHaearnSad 21 Ionawr, 11am-1pm (Cymraeg) a2pm-4pm (Saesneg)

  Roedd bwlch y gwanwynyn adeg anodd or flwyddyni bobl yr Oes Haearn, gan nadoedd llawer o fwyd ar gael.Sut oedden nhwn goroesi?

  Dathlu Dwynwen:Ty Siocled Sad 21 a Sul 22 Ionawr,11am-1pm a 2pm-4pm

  Pa rodd well na siocled ichcariad? Bydd cwmniChocolate House yn cymryddrosodd yn y Ty Gwyrdd iddangos sut iw greu abydd angen gwirfoddolwyriw flasu!

  Dathlu Dwynwen:Cert CalonSad 21 a Sul 22 Ionawr,11am-1pm a 2pm-4pm

  Dewch i wneud cerdyn iddathlu Dydd SantesDwynwen yn ein sesiwncelf ir teulu, neu hyd ynoed greu bocs ich sioclediar l ymweld Ty Gwyrdd.

  Byw'n WyrddSad 4 Chwefror, 11am-1pm a 2pm-4pm

  Dewch ir Ty Gwyrdd iddysgu sut i wneud ypethau bychain ac arbedynni ac arian!

  Straeon ger y Tn Sul 5 Chwefror, 11am-3pm

  Cymerwch ran yn WythnosGenedlaethol Adrodd Storidrwy ymuno ni ger y tnyn ffermdy Abernodwydd.

  Cyfarfod yCerfwyr Pren Sad 11 Chwefror, 10am-5pm

  Gweler 21 Ionawr amfanylion.

  Cariad @ Ffolant Sad 11 a Sul 12 Chwefror,11am-1pm a 2pm-4pm

  Ydych chin barod amddiwrnod mwyafrhamantaidd y flwyddyn?Dysgwch sut i wneud siocled,trefnu blodau a chreu cerdynyn y sesiwn Cert Calon!

  Cert CalonSad 11-Maw 14 Chwefror,11am-1pm a 2pm-4pm

  Dewch i greu cerdyn harddar gyfer eich cariad ar gyferDydd Sant Ffolant!

  Cert Celf Mer 15-Llun 19 Chwefror,11am-1pm a 2pm-4pm

  Ymunwch 'r sesiwn llawnhwyl hwn i'r teulu yn Oriel 1.

  Am ddim Codir tl Teuluoedd Ymarferol Cerdd Crefft

  Dawns Perfformiad Arddangosiad Adrodd stori5

  NMW St Fagans WEL_Layout 1 19/10/2011 19:47 Page 5

 • Coginio Crempogyn Sain FfaganSad 18 a Sul 19 Chwefror,11am-1pm a 2pm-4pm

  Dysgwch sut i goginiocrempogau blasus yn barodar gyfer Dydd Mawrth Ynyd.Dewch i weld pa mor uchelallwch chi dafluch crempog!

  WythnosGenedlaetholBocsys NythuSad 18-Gwe 24 Chwefror,11am-1pm a 2pm-4pm

  Dros yr hanner tymor, dewchi weld beth allwch chi eiwneud i helpu adar yn eichardal gan gynnwys paratoibwyd, gosod blychau nythu a

  dysgu pwy yw pwyym myd yr adar!

  Bywyd yr OesHaearnSad 18 Chwefror, 11am-1pm (Cymraeg) a2pm-4pm (Saesneg)

  Mae bywyd yr Oes Haearnyn ymddangos yn wahanoliawn in ffordd ni o fyw dewch i archwilior ty crwna dysgu am fywyd bob dyddgydan dehonglydd OesHaearn.

  Straeon Cymru Sad 25 a Sul 26 Chwefror,11am-4pm

  Dewch i gwrdd chymeriadaunewydd a chlywed lleisiaurgorffennol. Dyma gipolwgar hanes Cymru ychydig cyndiwrnod pwysicaf eincalendr. Dewch i weldMerched Beca ger y Tolldy allawer mwy ar draws y safle.

  Bwydydd yGwanwynSul 25 Chwefror, 11am-1pm (Cymraeg) a2pm-4pm (Saesneg)

  Dewch i weld beth synblaguro yn Sain Ffagan a sutoedd ein cyndeidiau OesHaearn yn defnyddiorplanhigion i goginio bwydblasus.

  Am ragor o wybodaeth am bob digwyddiad, ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk neu ffoniwch (029) 2057 35006

  NMW St Fagans WEL_Layout 1 19/10/2011 19:47 Page 6

 • Tocio Coed AfalauMaw 8 ac Iau 10Tachwedd, 2pm-3pm

  Perllan Llwyn-yr-eos.

  Tocio Coed Leim Maw 14 Rhagfyr, 2pm-3pm

  Gardd Rosod y Castell.

  Tocio Gwinwyddyn y GaeafMer 15 Rhagfyr, 2pm-3pm

  Gwinwydd-dyr Castell.

  Tocio CoedFfrwythau yn yGaeafMer 18 Ionawr, 2pm-3pm

  Gardd Kennixton.

  Pegio RhosodMer 25 Ionawr, 2pm-3pm

  Gardd Rosod y Castell.

  Border y CysgodMer 8 Chwefror, 2pm-3pm

  Galwch draw ir border geryr Arddangosfa Seidr iddysgu pa blanhigion syntyfun dda yn y cysgod, asut iw tyfu.

  Cynhesur GwelyMer 15 Chwefror, 2pm-3pm

  Defnyddiwyd gwelyaucynnes yn y gorffennol ermwyn dechrau ar y gwaitho hau hadau yn gynt. GarddKennixton.

  Gaeaf yn y Patsh LlysiauSad 18 Chwefror, 2pm-3pm

  Gardd Abernodwydd.

  Gaeaf yn y Patsh LlysiauSad 25 Chwefror, 2pm-3pm

  Gerddi Rhyd-y-car.

  Gofynnwch ir Garddwr

  Am ddim Teuluoedd Ymarferol Arddangosiad Gardd

  Digwyddiad sy'n gysylltiedig chyfres deledu newydd a gomisiynwyd gan BBC Cymru Wales a'r Brifysgol Agored yng Nghymru7

  NMW St Fagans WEL_Layout 1 19/10/2011 19:47 Page 7

 • Clwb Cwiltio Sad 5 Tachwedd,

  11am-12.30pm

  Ymunwch'n clwb

  cwiltionewydd!

  Dewch phroject sydd ar

  y gweill neudechreuwch

  rhywbeth newyddsbon. Bydd Samantha

  Jenkins yna i'ch helpua chynnig cyngor

  defnyddiol am greuclytweithiau. Bydd rhai

  deunyddiau yn cael eudarparu ar eich cyfer gydadiolch i Ikea. Oedran 16+.Rhaid archebu lle: (029) 2057 3424.

  GwarchodTrysorau Sad 26 Tachwedd, 2pm-3pm

  Dewch i weld sut mae'rAmgueddfa yn gofalu amwrthrychau gwrthrychaupum can mlwydd oed!Sgwrs gydaChadwriaethydd, Sue Renault.

  GwyliauTuduraiddSad 3 a Sul 4 Rhagfyr,1pm-1.30pm a 3pm-3.30pm (Saesneg), 2pm-2.30pm (Cymraeg)

  Galwch draw i Eglwys SantTeilo i glywed a thrafod sutoedd gwyliau Rhagfyr i boblyng nghyfnod y Tuduriaidtua pum can mlynedd yn l.

  ArferionNadoligaiddMer 7 Rhagfyr, 2pm-3pm

  Canu carolau, y Fari Lwyd,dilyn y dryw sgwrs amdraddodiadau Nadoligaiddhen a newydd ganganolbwyntio ar gasgliadaulliwgar a chyfoethog.

  Taith AddurniadauNadolig Mer 14 Rhagfyr, 2pm

  Addurniadau Nadolig hen anewydd: taith dywys oamgylch Rhyd-y-car, yradeilad Prefab ac adeiladauCilewent gyda churadur yramgueddfa, Emma Lile.

  Arferion Cariad

  Sad 21 Ionawr, 2pm-3pm

  Bydd y curadur Emma Lile yntrafod llwyau caru athraddodiadau cysylltiedig ogasgliadaur Amgueddfa felrhan o benwythnos DathluDwynwen.

  Teithiau a Sgyrsiau

  Am ragor o wybodaeth am bob digwyddiad, ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk neu ffoniwch (029) 2057 35008

  NMW St Fagans WEL_Layout 1 19/10/2011 19:47 Page 8

 • Diwrnod yr Enfys Sad 4 Chwefror, 1.30pm-4pm

  Cerddoriaeth, sgyrsiau affilmiau ar y cyd MisHanes LGBT. Perfformiadarbennig gan Gr MeibionHoyw De Cymru.