Click here to load reader

SPORTAS Nr7 (2015m)

 • View
  267

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

LIETUVOS SPORTO LAIKRAŠTIS LEIDŽIAMAS NUO 1956 METŲ

Text of SPORTAS Nr7 (2015m)

 • 3 p.

  4 p.

  6 p.

  11 p.

  VILGSNIS

  POKALBIS

  AIDYNS

  KARJERA

  Lietuvos irkluotojai pasaulio empionate Pranczijoje suibjo penkios gulos namo gro su olimpiniais kelialapiais kienje.

  Lengvosios atletikos treneris profesorius Aleksas Stanislovaitis: Ms lengvaatleiams jau laikas kautis dl medali.

  Utena buvo virtusi alies sporto sostine Lietuvos seninij fi nalinse aidynse dalyvavo sportininkai i 52 savivaldybi.

  Bgimo takeliuose ibjs sprinteris Martynas Jurgilas siekia gyvendinti svajon tapti NBA komandos fi zinio rengimo treneriu.

  TALISMANASNepriklausomos Lietuvos vyr krepinio rinktinje pasikeit daug aidj, treneri, kit komandos nari. Nesikeiia tik jos rytas, patriotikumas ir Juozukas komandos talismanu vadinamas Juozas Petkeviius. Vis laik rinktins panaios tuo, kad vyrai negaildami savs kovoja u Lietuv, teigia Juozukas. 12 p.

  2015 Nr. 7 (996)

  SIBGTI PAMAU

  Trener Aneta Moeiko po vasaros sugrtantiesiems prast sportavimo ritm pataria pradti nuo tvarkos aldytuve ir lengvesni nei prie atostogas treniruoi. 14 p.

  www.sportas.info

  Merui sportas nra svetimas. 16 p.

  2015 Nr. 7 (999996))))6)6)6)))))6)))6)))6))6)6)))6)6)66)))6666)6)6))6)6))6)666))6)6))6)666666)6)))6)6)6666666)6)))66666))))))6)66666)6)))666666))6666666)6)6)66666666)6)6))6)))))

  S Trener Aneta Moeiko po vasaros sugrtantiessportavimo ritm pataria pradti nuo tvarkos ap g nei prie atostogas treniruoi.p p pp p

  SIBGTI PAMAU

  T

 • 2 LIETUVOS SPORTO LAIKRATIS Nr. 7 (996)

  LEIDJAV Sporto leidini grupmons kodas 300093445Olimpiei g. 17, LT-09237 VilniusTel. 8 5 275 2791Faks. 8 5 278 4349El. p. [email protected]

  DirektoriusArtras GimauskasTel. 8 698 82 421

  Vyr. redaktoriusMarius GrinbergasTel. 8 655 59 270

  REDAKCIJAMaryt [email protected]

  Ingvaras [email protected]

  REKLAMATel. 8 655 59 270Faks. 8 5 278 4349El. p. [email protected]

  BUHALTERIJAFinansininkOna RatkeviienTel. 8 5 273 [email protected]

  Tiraas

  ISSN 1392-9259Indeksas 5214

  Spausdino UAB Lietuvos ryto spaustuv

  U reklamos turin ir joje pasitaikanias vairaus pobdio klaidas redakcijaneatsako.

  4 000

  ATGARSIAI 1Europos Sjungos ali sambo empionate Vilniuje Lietuvos atstovai nugaljo visose grupse vyr, moter, jauni mergin ir vaikin bei kovinio sambo. Bgik olimpiet REMALDA KERGYT iauliuose itekjo u buvusio krepininko Deivido Dauskurdio. Pora iki vestuvi draugavo puspenkt met.

  Dviratininkas Ramnas Navardauskas atvert nauj

  Lietuvos sporto istorijos puslap. JAV vykusiame pasaulio empionate jis

  ikovojo bronz grupinse lenktynse ir tapo pirmuoju

  lietuviu, laimjusiu dvirai sporto planetos pirmenybi medal vyr

  varybose.

  Donato Biliaus (Lietuvos rytas) pieinys

  Diaugiuosi, kad mano vyras taip pat sportuoja ir supranta mane. N karto negirdjau i jo priekait dl sporto. Jis ino, kad bgimas man patinka, o kai sunku, jis pirmas paskatina, kad nepasiduoiau. Mes ir susipainome per sport. Pirmkart vienas kit pamatme iauli maniee.

  RAMNAS VYNIAUSKAS

  TENISO RINKTIN

  LIETUVOS KANOJININKAI

  RIMVYDAS SAMULNAS

  RIARDAS LAINSKAS

  R

  L

  Lietuvos sunkiosios atletikos federacija dvejiems metams diskvalifi kavo Ramn Vyniausk, nes 2014 m. balandio 6 d. jo organizme aptikta draudiam preparat. Tiesa, pernai jis paskelb apie karjeros pabaig.

  Daviso taurs pirmos grups Europos ir Afrikos zonos mae Lietuvos rinktin, aidusi stipriausios sudties, namie 1:4 pralaimjo Ukrainai. Dabar lietuvi laukia kova dl ilikimo grupje su slovnais.

  Baidari ir kanoj irklavimo Europos empionate pasiymjo du Lietuvos kanojininkai. Vadimas Korobovas buvo antras tarp jauni (iki 18 met), Henrikas ustautas treias tarp jaunimo (iki 23 met).

  Permainos Lietuvos moter krepinio rinktinje. Jos vyriausiuoju treneriu tapo Rimvydas Samulnas, buvs ankstesnio stratego Manto erniaus asistentas. Pastarasis pasitrauk dl uimtumo klube.

  Lietuvos vandens slidininkas Riardas Lainskas Europos empionate (daugiau nei 35 met) sidabro medal ikovojo atlikdamas uolius, o bronz u fi grin slidinjim. Trikovje lietuvis um ketvirtj viet.

 • 3LIETUVOS SPORTO LAIKRATISNr. 7 (996)

  VILGSNISPasaulio empionate sidabro medalius ikovojo SAULIUS RITTERIS ir MINDAUGAS GRIKONIS, bronzos MINDAUGAS GRIKONIS.

  Lina [email protected]

  Prie olimpini kelialapi pridti Sauliaus Ritterio ir Rolando Mainsko sidabro bei Mindaugo Grikonio bronzos medaliai buvo tarsi saldios vynios nuo torto.

  M. Grikonio uoga sirpo seniai nuo debiuto pasaulio empionate prabgo bema 10 met, kol pagaliau iemet triskart Europos empionas ir sidabro bei bronzos medali laimtojas ulipo ant treiojo garbs pakylos laiptelio ir pasaulio empionate.

  Geriausios lauktuvsM. Grikoniui is sezonas apskritai susiklost skmingai. Savs ireikti nepavyko tik Europos empionate sutrukd pakils kartis. Jau vidury sezono supratau, kad iemet esu labai stipriai pasiruos, tad pasaulio empionate nesinervinau ir nepanikavau atvaiavau siekti tikslo, ramiai sako M. Grikonis. Jis puikiai atliko savo darb Pranczijoje ir parsive geriausi suvenyr, kok tik gali parsiveti sportininkas, bronzos medal.Su tokiais pat suvenyrais, tik dar auktesns prabos sidabro, i empionato gro ir porin dviviet irkluojantys 27-eri S. Ritteris ir ketveriais metais jaunesnis R. Mainskas. Jie pakartojo 2013 m. skm. Ms tituluotai dvivietei (dukart Europos empionei ir viceempionei) siekti pergali nesutrukd iemet S. Ritteriui atlikta operacija, dl operacijos dvivietei teko praleisti Europos empionat.

  Pakeit technikM. Grikonis sitikins, kad jo skms receptas pakeista irklavimo technika: iemet labai gerai pasirengs technikai. Aiku, turi bti ir fi zikai, ir psichologikai stiprus, bet technika itin svarbu. Daugelio empionat patirties sukaups sportininkas psicholog prie varybas nesikreipia. Geriausias psichologas esi pats turi analizuoti ankstesnius vykius ir daryti ivadas, sitikins 29-eri irkluotojas. O psichologinio tvirtumo dar daugiau pridjo pagausjusi eima. Naktimis reikia keltis prie dukros, padti j priirti nemigina ivargina, tad fi zikai esu labiau iseks, bet psichologikai dl to tampu tik stipresnis. Nesvarbu, kokia sporto aka, psichologinis nusiteikimas yra varomoji jga. A tarp varov pagal fi zinius duomenis nesu pats galingiausias, o iame fi nale buvau silpniausias, bet galbt funkcikai, psichologikai esu stipresnis ir dl to galiu laimti prie daug raumeningesnius varovus, sako M. Grikonis, su lengvaatlete Diana Loboevske auginantis antrus metus einani dukr Atn.

  Parsive kelialapiVyrai kartu su medaliais parsive ir olimpini kelialapi. Apskritai irkluotojai pasaulio empionate nesikuklino ir galimybi ulin sm iki galo i viso teis startuoti Rio de aneiro olimpinse aidynse ikovojo penkios gulos dvi vienviets, dvi dviviets ir keturviet, arba deimt Lietuvos irkluotoj. Tokios Lietuvos vali fl otils per nepriklausomos Lietuvos istorij olimpinse aidynse

  dar nesame turj. Teis dalyvauti aidynse taip pat ikovojo Lina altyt, umusi 7-j viet, netiktai fi nale tik penktoji likusi 2013 m. empioni Donatos Vitartaits ir Mildos Valiukaits dviviet bei 6-j viet umusi vaikin porinio irklavimo keturviet. Tuiomis i pasaulio empionato grto du debiutantai Sonata Petrikait lengvojo svorio vienviei vali klasje buvo 7-oji, o pirmasis negali turintis Lietuvos irkluotojas Augustas Navickas 15-asis.Kelion Brazilij tolima, tad ten susiruo irkluotojai Lietuvos tautiniam olimpiniam komitetui gerokai patutins kienes. Mes atsipraome, kad kainuosime brangiai, patenkinta rezultatais ypsosi Lietuvos irklavimo federacijos generalin sekretor Inga Daukantien. O ir ypsotis yra ko planuotus lkesius laimti tris kelialapius irkluotojai virijo su kaupu. Slapia svajojome gauti penkis, bet tai pasaulio empionatas, ia suvaiuoja visi stipriausieji. inoma, bna netiktum, juk patiriamas stresas pairkite, kokios gulos liko u borto, nors aikiai tikjosi kelialapi, teigia I. Daukantien. Lietuvos sportinink irklai kart nedrebjo.

  Ketina kviesti psichologOlimpiniais metais irkluotojai savo komandoje nort matyti psicholog. Psichologo pagalba ypa svarbi keturvietei. Nepaprastai sudtinga nugludinti moni charakterius vieni turi bti lyderiai, kiti nusileisti. O siekdami aukt rezultat sportininkai nori vadovauti, bet vis

  charakteriai sudtingi. Kiek jie bus taktiki ir malons, nuo to priklausys rezultatas. To reikia mokytis, sitikinusi federacijos atstov.Apie keturis vyrukus vienoje valtyje Dominyk Janion, Aurim Adomavii, Martyn Diaug ir ygimant Galiansk, olimpines aidynes prasibrovusius pirm kart nepriklausomos Lietuvos istorijoje, atskiras odis. Vaikinai virijo vis lkesius, bet ne dl to, kad bt silpni. I trenerio Virgaudo Leknicko kvarteto olimpinio kelialapio iemet niekas nereikalavo tiktasi j gauti kitmet. Keturviet atrinkta i didesnio moni skaiiaus ir suburta prie metus. K reikia metai? Pusmetis prabgo sausumoje, kai vyko bendrasis fi zinis pasirengimas, o pagrindinis darbas ant vandens prasidjo nuo i met vasario, pasakoja I. Daukantien.

  praeit nesivalgysIki aidyni metai. Su penkiais olimpiniais kelialapiais ir dviem medali komplektais irkluotojai kartel usikl auktai. Todl prie aidynes bent dalis j neabejotinai jaus spaudim Rio de aneire i j bus laukiama aukiausi rezultat. Labiausiai patyrs ir olimpins duonos dukart ragavs M. Grikonis atsargus. Kvaila tiktis puiki rezultat, atsivelgiant prajusius metus. Kiekvieni metai skirtingi. Gali manyti, kad esi pasiruos labai gerai ir kovosi dl apdovanojim, bet neinai, kaip per tuos metus pasirengs varovai gal dar geriau? sako irkluotojas, nordamas ivengti spaudimo prie aidynes. Jis stengsis atsiriboti nuo iniasklaidos ir dmesio.